> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Comoderator of RU.FANTASY  Natalia Yakushina hi 15 00 17:32
Oscar Sacaev  Grigoriy Choporov , - 15 00 17:46
Alexey Guzyuk  Sergey Schegloff 15 00 20:18
Alexey Shaposhnikov  Michael Zherebin Re: Dune 15 00 23:51
Anatoly Utkin  Victor Horbunkoff , . 15 00 08:21
Anatoly Utkin  Andrew Dolgov Dune 15 00 08:27
Anatoly Utkin  Evgenij Krasikov , . 16 00 01:13
Natalya Shumitskaya  Ruslan Krasnikov fantasy. 15 00 06:44
Anton Telitsyn  Dmitriy Balashov 15 00 17:46
Grigoriy Choporov  Alexey Guzyuk . 15 00 13:27
Grigoriy Choporov  Alexey Guzyuk . 15 00 13:28
Grigoriy Choporov  Vadim Kichkidov Might & Magic, !!! 15 00 13:29
Grigoriy Choporov  Gregory Shamov . 15 00 13:31
Kostya Miskevich  Andrew Tupkalo 15 00 23:51
Kostya Miskevich  Anton Telitsyn . 15 00 23:53
Alexander Bezrukavnikov  Oleg Ryaboshapko p 15 00 09:40
Sergey Golubev  Anton Telitsyn 16 00 00:18
Sergey Golubev  Eugene Varnavsky 16 00 00:40
Sergey Golubev  Andrew Dolgov y 16 00 00:46
Evgenij Krasikov  Anatoly Utkin , . 16 00 01:22
Alexey Kiselyov  Dmitry Sakovsky . 14 00 01:20
Alexey Kiselyov  Natalia Yakushina hi ..... 14 00 01:26
Alexey Kiselyov  Anatoly Utkin Dune 14 00 01:36
Sergej Kykov  All Re: (y) 16 00 09:38
Sergej Kykov  All Re: 16 00 09:34
Sergej Kykov  All Re: (y) 16 00 09:36
Andrey Solomatov  Sergej Kykov . 16 00 10:27
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 15 00 22:35
Oleg Pol  Andrey Suvorov y y 16 00 10:41
Vladimir Zyryanov  All Re: (y) 16 00 12:33
Andrey Suvorov  Andrey Solomatov Dune 16 00 07:44
Sergej Kykov  All Re: (y) 16 00 14:37
Sergej Kykov  All Re: . 16 00 14:37
Sergey Tiurin  Vadim Kichkidov Re: Might & Magic, !!! 16 00 15:16
Sergey Tiurin  Igor Akimov Re: . 16 00 14:58
Sergey Tiurin  Vadim Kichkidov Re^2: Might & Magic 16 00 15:08
Andrew Tupkalo  Kostya Miskevich 16 00 21:36
Vitaliy Slepchenko  All Re: 16 00 17:43
Vitaliy Slepchenko  All Re: 16 00 17:45
Vitaliy Slepchenko  All Re: p. ... 16 00 17:47
Mike Ivanov  Eugene Tsepenuk :-) 16 00 16:41
Dmitriy Balashov  Anton Telitsyn 16 00 19:24
Sergej Kykov  All Re: 16 00 20:42
Andrew Dolgov  Anatoly Utkin Dune 16 00 19:33
Vadim Kichkidov  Sergey Tiurin Re^2: Might & Magic 16 00 18:51
Vadim Kichkidov  Grigoriy Choporov Re: Might & Magic, !!! 16 00 19:38
Dmitriy Savin  All " " 18 00 01:22
Grigoriy Choporov  Stanislav Shraider . 16 00 14:14
Grigoriy Choporov  Andrew Tupkalo . 16 00 14:19
Grigoriy Choporov  Eugene Tsepenuk 16 00 22:01
Grigoriy Choporov  Sergej Kykov 16 00 22:04
Grigoriy Choporov  Alexey Guzyuk Might & Magic, !!! 16 00 22:05
Grigoriy Choporov  All . 16 00 22:09
Ivan Kovalef  Alexey Kiselyov . 16 00 02:14
Ivan Kovalef  Tatyana Tsaregradskaya . 16 00 02:24
Dmitry Chistov  Sergej Kykov 15 00 21:39
Denis Vishniakov  All "" 17 00 01:25
Denis Vishniakov  All Re: , , . 17 00 01:25
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo Dune 16 00 10:18
Sergey Shmakov  Sergey Golubev y 16 00 20:45
Sergey Shmakov  Alexey Kiselyov hi ..... 16 00 20:50
Ruslan Krasnikov  Dmitry Chistov RE: fantasy. 17 00 00:04
Gregory Leonov  Vyacheslav Redkin . 14 00 02:15
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 16 00 22:35
Gregory Leonov  Vladislav Slobodian . 17 00 02:58
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov , . 17 00 03:08
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya . 17 00 03:27
Gregory Leonov  Natalia Yakushina hi ..... 17 00 03:33
Gregory Leonov  Yaroslav Demidyuk . 17 00 03:36
Gregory Leonov  Anatoly Utkin , . 17 00 03:46
Gregory Leonov  Victor Horbunkoff . 17 00 04:05
Gregory Leonov  Dmitry Sakovsky . 17 00 04:09
Vladimir Zyryanov  All Re: (y) 17 00 08:14
Sergej Kykov  All Re: (y) 17 00 10:32
Sergej Kykov  All Re: . 17 00 10:32
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef . 17 00 12:04
Ruslan Mashukov  Eugene Tsepenuk 15 00 12:12
Ruslan Mashukov  Sergej Kykov 15 00 12:23
Ruslan Mashukov  Oleg Bolotov 15 00 12:32
Oleg Bolotov  Denis Vishniakov p , , . 17 00 19:21
Anatoly Utkin  Evgenij Krasikov , . 17 00 02:47
Anatoly Utkin  Andrew Tupkalo , . 17 00 02:55
Victor Horbunkoff  Anatoly Utkin , . 17 00 12:17
Victor Horbunkoff  Gregory Leonov . 17 00 12:36
Evgenij Krasikov  Alexey Kiselyov Dune 17 00 19:28
Evgenij Krasikov  Alexey Kiselyov . 17 00 19:38
Max Levenkov  Dmitriy Savin " " 18 00 14:21
Eugene Tsepenuk  Vadim Kichkidov Might & Magic 16 00 15:42
Sergey Tiurin  Vadim Kichkidov Re^3: Might & Magic 17 00 12:59
Sergey Tiurin  All p again... 17 00 14:42
Vladislav Slobodian  All Re: Dune 18 00 10:00
Dmitriy Balashov  Denis Vishniakov "" 17 00 21:19
Andrew Dolgov  Evgenij Krasikov . 18 00 01:55
Alexey KapiTonov  All 11 00 14:25
Pavel Prokonich  Anatoly Utkin , . 12 00 12:41
Sergey Golubev  Sergey Shmakov y 18 00 03:23
Evgenij Krasikov  Victor Horbunkoff . 18 00 01:48
Evgenij Krasikov  Grigoriy Choporov . 18 00 01:52
Natalya Shumitskaya  Anatoly Utkin Dune 16 00 07:47
Natalya Shumitskaya  Andrew Tupkalo . 16 00 07:51
Natalya Shumitskaya  Kostya Miskevich 16 00 07:57
Natalya Shumitskaya  Andrew Tupkalo 17 00 09:40
Natalya Shumitskaya  Eugene Tsepenuk 17 00 09:56
Sergey Tiurin  All 18 00 15:18
Oscar Sacaev  Anton Telitsyn 18 00 16:42
Vladislav Slobodian  All Re: 18 00 17:25
Victor Sudakov  Natalya Shumitskaya Re: . 18 00 17:50
Oleg Ivanov  Vadim Kichkidov Might & Magic, !!! 17 00 23:42
Vadim Kichkidov  Sergey Tiurin Re^3: Might & Magic 17 00 21:55
Dmitry Volkov  Gregory Leonov Re: . 18 00 20:04
Dmitry Volkov  Vyacheslav Redkin Re: . 18 00 20:04
Dmitry Volkov  Kostya Miskevich Re: 18 00 20:05
Ivan Kovalef  Andrew Tupkalo . 17 00 21:15
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 18 00 16:37
Alexey Guzyuk  K.Ananich@ftc.Ru ? 18 00 20:03
Alexey Guzyuk  Anton Telitsyn 18 00 20:04
Alexey Guzyuk  Kostya Miskevich 18 00 20:06
Alexey Guzyuk  Grigoriy Choporov . 18 00 20:08
Alexey Guzyuk  Grigoriy Choporov Might & Magic, !!! 18 00 20:11
Alexey Guzyuk  Evgenij Krasikov Dune 18 00 20:12
Gregory Shamov  Genya Makarov p , , . 16 00 17:48
Vladislav Slobodian  All Re: =E4=AE=E2=AA=A8 =ED=AB=EC=E4=AE=A2 18 00 18:25
Victor Sudakov  Natalya Shumitskaya Re: =8A=AE=AD=A0=AD. 18 00 18:50
Dmitry Volkov  Gregory Leonov Re: =8A=AE=AD=A0=AD. 18 00 21:04
Dmitry Volkov  Vyacheslav Redkin Re: =8A=AE=AD=A0=AD. 18 00 21:04
Dmitry Volkov  Kostya Miskevich Re: =E1=AA=E3=A4=AE=A1=E0=A0=A7=A8=A5 18 00 21:05
Anton Telitsyn  Vadim Avdunin . 18 00 14:00
Anton Telitsyn  Kostya Miskevich . 18 00 14:13
Gregory Shamov  Yuri Yankin p , , . 19 00 01:14
Gregory Shamov  Natalya Shumitskaya fantasy. 19 00 01:27
Alexey Taratinsky  Vladislav Slobodian . 18 00 15:06
Alexey Taratinsky  Alexander Bezrukavnikov p 18 00 19:06
Alexey Taratinsky  Denis Vishniakov "" 18 00 19:00
Vladimir Odegov  Evgenij Krasikov p 18 00 12:40
Alexey Shaposhnikov  Vyacheslav Redkin Re: . 16 00 19:45
Alexey Shaposhnikov  Anton Telitsyn Re: 16 00 20:11
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo 14 00 10:40
Dmitry Shishkin  Grivina Svetlana . 14 00 10:38
Vladislav Slobodian  All Re: . 19 00 07:22
Vadim Avdunin  Anton Telitsyn . 19 00 07:45
Finn  Vadim Kichkidov Might & Magic 18 00 23:07
Finn  Barhatov Yuriy . 18 00 23:11
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 19 00 08:11
Anatoly Utkin  Anatoly Utkin Dune 18 00 00:39
Anatoly Utkin  Gregory Leonov , . 18 00 23:15
Anatoly Utkin  Sergey Shmakov y 18 00 23:51
Anatoly Utkin  Vadim Avdunin . 18 00 23:54
Andrew I. Besulkin  Oksana Stepashkina Death Gates 18 00 20:46
Pavel Stribuk  All " " 18 00 08:19
Sergej Kykov  All Re: Might & Magic 19 00 12:32
Sergej Kykov  All Re: . 19 00 12:32
Sergej Kykov  All Re: . 19 00 12:32
Sergej Kykov  All Re: fantasy. 19 00 12:28
Dmitriy Gromov  Pavel Stribuk " " 19 00 13:25
Charlie Root  All Re: " " 19 00 15:58
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin 19 00 16:09
Andrew Tupkalo  Anatoly Utkin , . 19 00 17:01
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov 19 00 19:00
Andrew Tupkalo  Finn . 19 00 23:49
Evgeny Toktaev  Andrew Dolgov . 18 00 12:26
Tatyana Tsaregradskaya  Andrew Dolgov Re: . 19 00 09:10
Mix  All Re: 19 00 18:48
Peter K. Kosterin  Mix Re: 19 00 20:55
Tarantul  Sergej Kykov Might & Magic 19 00 18:01
Artyom Manin  All 19 00 19:21
Dmitry Volkov  Sergej Kykov Re: . 19 00 22:38
Konstantin Bugaenko  Victor Horbunkoff . 19 00 09:21
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo 19 00 20:55
Andrew Dolgov  Evgeny Toktaev . 19 00 20:55
Vadim Avdunin  Anatoly Utkin . 19 00 22:17
Sergey Tiurin  dvolk@online.ru Re^2: . 19 00 19:31
Vyacheslav Redkin  Anatoly Utkin . 16 00 14:26
Vyacheslav Redkin  Evgeny Toktaev . 16 00 15:55
Vyacheslav Redkin  Kostya Miskevich . 16 00 16:04
Sergey Shmakov  Sergey Golubev y 19 00 18:06
Dmitry Chistov  Alexey Taratinsky . 19 00 09:18
Gregory Shamov  Aleksandr Vinogradov p , , . 19 00 03:53
Gregory Shamov  Grigoriy Choporov . 19 00 19:08
Gregory Shamov  Aleksandr Vinogradov p . 19 00 19:16
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 19 00 23:13
Ruslan Krasnikov  Natalya Shumitskaya RE: fantasy. 18 00 11:48
Alexey Shaposhnikov  Alexey Kiselyov Re: hi ^C^C^C^C^C 19 00 18:08
Alexey Shaposhnikov  Sergey Golubev Re: y 19 00 18:11
Gregory Shamov  Eugene Tsepenuk 20 00 03:13
Anatoly Utkin  Pavel Prokonich , . 20 00 00:05
Anatoly Utkin  Victor Horbunkoff , . 20 00 00:10
Anatoly Utkin  Andrew Tupkalo , . 20 00 00:12
Anatoly Utkin  Vadim Avdunin . 20 00 00:15
Anatoly Utkin  Sergey Tiurin 20 00 01:11
Dmitry Shishkin  Natalya Shumitskaya 20 00 00:06
Gregory Leonov  Victor Horbunkoff . 20 00 00:23
Gregory Leonov  Andrew Dolgov . 20 00 00:25
Gregory Leonov  Dmitry Volkov . 20 00 00:29
Gregory Leonov  Dmitry Volkov . 20 00 00:32
Gregory Leonov  Anatoly Utkin , . 20 00 00:42
Alexey Swiridov  Arthur Ponomarev , . 20 00 00:22
Alexey Swiridov  Anatoly Utkin y 20 00 00:24
Alexey Kiselyov  Tatyana Tsaregradskaya p 15 00 04:53
Alexey Kiselyov  Evgenij Krasikov p 15 00 04:58
Alexey Kiselyov  Sergej Kykov . 15 00 05:01
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo , . 20 00 02:50
Victor Horbunkoff  Tatyana Tsaregradskaya . 20 00 02:52
Victor Horbunkoff  Konstantin Bugaenko . 20 00 02:54
Olga Lodygina  Denis Vishniakov "" 19 00 23:49
Vladimir Zyryanov  All Re: p 20 00 10:18
Barhatov Yuriy  All Re: Might & Magic 20 00 11:36
Michael Zherebin  Alexey Shaposhnikov Dune 20 00 01:03
Barhatov Yuriy  All Re: 20 00 11:51
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin . 20 00 15:57
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 20 00 18:40
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo 20 00 13:12
Sergey Tiurin  Gregory Shamov Re: , , . 19 00 22:30
Evgeny Toktaev  Anton Telitsyn . 19 00 15:43
Evgeny Toktaev  Evgenij Krasikov p 19 00 15:48
Evgeny Toktaev  Vadim Avdunin . 19 00 15:51
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov hi ^C^C^C^C^C 20 00 19:58
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov y 20 00 19:59
Andrew Tupkalo  Alexey Swiridov , . 20 00 20:00
Andrew Tupkalo  Anatoly Utkin , . 20 00 21:36
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff , . 20 00 21:37
Victor Horbunkoff  Anatoly Utkin , . 20 00 11:50
Andriy Martynenko  All . 20 00 15:38
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 20 00 23:23
Sergej Kykov  All Re: . 20 00 17:14
Oleg Pol  Alexey Swiridov , . 20 00 17:48
Oleg Pol  Andrew Tupkalo , . 20 00 17:53
Kirill Tretyak  Alexey Swiridov y 20 00 12:30
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 20 00 19:13
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo . 20 00 19:21
Alexey Guzyuk  Dmitry Shishkin 20 00 19:25
Konstantin Bugaenko  Dmitriy Savin " " 19 00 14:32
Konstantin Bugaenko  Vadim Avdunin . 19 00 15:49
Timofei Koryakin  Sergey Golubev Re: y 20 00 11:45
Cyrill J. Rozhin  All Re: . 20 00 22:00
Grivina Svetlana  Dmitry Shishkin . 20 00 20:11
Ivan Kovalef  Andrew Tupkalo 20 00 17:29
Vyacheslav Redkin  Gregory Leonov . 20 00 10:57
Vyacheslav Redkin  Dmitry Volkov . 20 00 11:01
Vyacheslav Redkin  Alexey Shaposhnikov . 20 00 14:26
Kostya Miskevich  Alexey Guzyuk 20 00 22:30
Kostya Miskevich  Dmitry Volkov =E1=AA=E3=A4=AE=A1=E0=A0=A7=A8=A5 20 00 22:38
Kostya Miskevich  Anton Telitsyn . 20 00 22:36
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov . 20 00 22:52
Vitaly Jatkin  Alexey KapiTonov y y 20 00 22:57
Vitaly Jatkin  Sergey Golubev 20 00 23:06
Vitaly Jatkin  All 20 00 23:17
Kostya Miskevich  Vyacheslav Redkin . 20 00 23:59
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich . 21 00 00:09
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo . 20 00 22:32
Vadim Avdunin  Evgeny Toktaev . 21 00 00:28
Vadim Avdunin  Konstantin Bugaenko . 21 00 00:40
Egor Chanychev  Grigoriy Choporov Might & Magic, !!! 21 00 01:42
Evgenij Krasikov  Anatoly Utkin , . 20 00 22:09
Evgenij Krasikov  Alexey Guzyuk Dune 20 00 22:10
Evgenij Krasikov  Gregory Shamov p , , . 20 00 22:17
Evgenij Krasikov  Vladimir Odegov p 20 00 22:19
Evgenij Krasikov  Andrew Tupkalo , . 20 00 22:23
Evgenij Krasikov  Evgeny Toktaev . 20 00 22:24
Evgenij Krasikov  Evgeny Toktaev p 21 00 00:22
Evgenij Krasikov  Gregory Shamov p , , . 21 00 00:26
Eugene Tsepenuk  Vadim Kichkidov Re^3: Might & Magic 20 00 20:21
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo , . 21 00 00:58
Vladimir Zyryanov  All Re: Dune 21 00 08:25
Anatoly Utkin  Victor Horbunkoff , . 20 00 22:40
Anatoly Utkin  Vyacheslav Redkin . 20 00 22:41
Anatoly Utkin  Gregory Leonov , . 20 00 22:44
Anatoly Utkin  Alexey Swiridov y 20 00 22:45
Anatoly Utkin  Kirill Tretyak y 20 00 23:13
Alexey Monastyrenko  Vyacheslav Redkin Re: . 21 00 09:43
Oleg Pol  Evgenij Krasikov , . 21 00 10:07
Andrew Tupkalo  Oleg Pol , . 21 00 14:32
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk . 21 00 14:37
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef 21 00 15:24
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin . 21 00 18:19
Andrew Tupkalo  Evgenij Krasikov , . 21 00 18:27
Sergej Kykov  All Re: . 21 00 13:06
Dmitriy Gromov  All : " "-2 21 00 07:16
Evgeny Toktaev  Vadim Avdunin . 21 00 14:35
Evgeny Toktaev  Andrew Tupkalo , . 21 00 14:44
Evgeny Toktaev  Oleg Pol , . 21 00 14:55
Evgeny Toktaev  Evgenij Krasikov p 21 00 15:06
Oleg Pol  Andrew Tupkalo , . 21 00 17:50
Sergey Shmakov  Alexey Shaposhnikov y 21 00 08:49
Sergey Shmakov  Alexey Swiridov , . 21 00 08:52
Sergey Shmakov  Barhatov Yuriy y 21 00 08:55
Sergey Shmakov  Timofei Koryakin y 21 00 09:00
Sergey Shmakov  Vyacheslav Redkin . 21 00 09:02
Michael Zherebin  Denis.Vishniakov@mtu-Net.Ru "" 20 00 22:37
Michael Zherebin  Vs@cityhall.Novosibirsk.Ru 20 00 22:40
Alexey Guzyuk  Kostya Miskevich 21 00 17:56
Andrew Dolgov  Sergey Shmakov y 21 00 20:03
Ivan Kovalef  Vyacheslav Redkin . 21 00 12:19
Ivan Kovalef  Grivina Svetlana . 21 00 12:21
Ivan Kovalef  Kostya Miskevich 21 00 12:22
Ivan Kovalef  Vitaly Jatkin 21 00 12:24
Timofei Koryakin  Evgeny Toktaev Re: , . 22 00 01:55
Timofei Koryakin  Sergey Shmakov Re: y 22 00 01:58
Timofei Koryakin  Alexey Guzyuk Re: 22 00 02:01
Aleksandr Vinogradov  Gregory Shamov p . 20 00 22:06
Aleksandr Vinogradov  Gregory Shamov p . 20 00 22:40
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo . 21 00 23:24
Gregory Leonov  Anatoly Utkin , . 22 00 01:13
Gregory Leonov  Sergey Shmakov y 22 00 01:22
Gregory Leonov  Sergey Shmakov . 22 00 01:23
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov p 21 00 03:46
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov p 21 00 03:48
Gregory Leonov  Vyacheslav Redkin . 21 00 03:54
Gregory Leonov  Kostya Miskevich . 21 00 03:57
Natalya Shumitskaya  Gregory Shamov fantasy. 21 00 07:48
Natalya Shumitskaya  Ruslan Krasnikov fantasy. 21 00 08:05
Natalya Shumitskaya  Dmitry Shishkin 21 00 08:10
Eugene Tsepenuk  Finn Might & Magic 21 00 14:53
Eugene Tsepenuk  Sergej Kykov Might & Magic 21 00 15:10
Eugene Tsepenuk  Barhatov Yuriy Might & Magic 21 00 15:34
Eugene Tsepenuk  Natalya Shumitskaya 21 00 15:45
Vladimir Antonov  All 21 00 08:29
Vladimir Antonov  Mix Re: p 21 00 08:38
Gregory Shamov  Oscar Sacaev 22 00 04:16
Gregory Shamov  Andriy Martynenko . 22 00 04:29
Alexander Bezrukavnikov  Alexey Taratinsky p 20 00 10:59
Dmitry Bezrukavnikov  Dmitriy Savin " " 21 00 12:41
Stanislav Shraider  Sergey Shmakov y 22 00 00:04
Victor Horbunkoff  Anatoly Utkin , . 22 00 02:10
Arthur Ponomarev  Alexey Kiselyov , . 21 00 14:13
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin 21 00 14:31
Arthur Ponomarev  aamonster@mail.ru , . 21 00 14:39
Arthur Ponomarev  Evgenij Krasikov , . 21 00 15:03
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 21 00 15:13
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 21 00 15:15
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . 21 00 15:18
Arthur Ponomarev  Dmitry Sakovsky . 21 00 15:21
Arthur Ponomarev  Vyacheslav Redkin . 21 00 15:26
Arthur Ponomarev  Alexey Kiselyov , . 21 00 15:37
Arthur Ponomarev  aamonster@mail.ru , . 21 00 15:54
Arthur Ponomarev  guban@post.krascience.rssi.ru y 21 00 15:56
Arthur Ponomarev  Alexey Kiselyov . 21 00 16:05
Arthur Ponomarev  Tatyana Tsaregradskaya . 21 00 16:06
Arthur Ponomarev  Anatoly Utkin , . 21 00 16:08
Arthur Ponomarev  Evgenij Krasikov . 21 00 16:26
Arthur Ponomarev  vs@cityhall.novosibirsk.ru 21 00 16:31
Arthur Ponomarev  Alexey Swiridov , . 21 00 16:43
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 21 00 16:48
Arthur Ponomarev  Kostya Miskevich . 21 00 17:01
Konstantin G. Ananich  Evgeny Toktaev p 22 00 09:52
Andrey Gusev  Ivan Kovalef 22 00 00:47
Evgeny Petrov  Max Levenkov " " 20 00 22:57
Andrew Tupkalo  Evgeny Toktaev , . 22 00 00:56
Andrew Tupkalo  Evgeny Toktaev , . 22 00 11:46
Andrew Tupkalo  Oleg Pol , . 22 00 11:49
Alexey Swiridov  Evgenij Krasikov , . 21 00 23:28
Max Levenkov  Sergey Tiurin p again... 22 00 13:05
Max Levenkov  Dmitry Bezrukavnikov " " 22 00 13:15
Arthur Ponomarev  Sergey Shmakov y 22 00 09:32
Oleg Pol  Vladimir Antonov 22 00 11:07
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev , . 22 00 21:12
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov y 22 00 21:14
Max Levenkov  Andrew Tupkalo , . 22 00 21:15
Max Levenkov  Andrew Tupkalo , . 22 00 21:26
Vadim Avdunin  Evgeny Toktaev . 22 00 21:19
Comoderator of RU.FANTASY  Dmitry Shishkin . 22 00 16:18
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo 22 00 16:22
Oscar Sacaev  Ivan Kovalef 22 00 16:42
Comoderator of RU.FANTASY  Grivina Svetlana . 22 00 16:44
Comoderator of RU.FANTASY  Evgenij Krasikov & Gregory Shamov p , , . 22 00 16:48
Gregory Shamov  Aleksandr Vinogradov p . 22 00 22:49
Alexey Guzyuk  Timofei Koryakin 22 00 20:58
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 22 00 21:02
Ivan Kovalef  Andrew Tupkalo 22 00 08:41
Vadim Avdunin  Aleksandr Vinogradov p . 22 00 22:49
Gregory Shamov  Sergey Tiurin p , , . 23 00 00:44
Vadim Kichkidov  All Wywern 22 00 20:54
Michael Kosicin  -=ALL=- 22 00 13:00
Evgenij Krasikov  Kostya Miskevich . 22 00 00:10
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov . 23 00 00:06
Alexey Monastyrenko  Sergey Shmakov Re: y 23 00 02:18
Natalya Shumitskaya  Andrew Tupkalo , . 22 00 07:48
Natalya Shumitskaya  Alexey Guzyuk , . 22 00 07:53
Evgeny Toktaev  Timofei Koryakin , . 22 00 16:42
Evgeny Toktaev  Andrew Tupkalo , . 22 00 16:56
Evgeny Toktaev  Konstantin G Ananich p 22 00 16:58
Peter K. Kosterin  Vitaly Jatkin 23 00 03:18
Peter K. Kosterin  Ivan Kovalef 23 00 03:18
Sergej Kykov  All Re: 23 00 03:19
Dmitry Volkov  Sergej Kykov Re: . 23 00 03:20
Dmitry Volkov  Gregory Leonov Re: . 23 00 03:20
Dmitry Volkov  Sergey Tiurin Re: . 23 00 03:20
Alexey Taratinsky  Dmitry Volkov . 19 00 11:13
Vladimir Zyryanov  All Re: "" 23 00 03:53
Sergej Kykov  All Re: p 23 00 03:54
Alexey Monastyrenko  Arthur Ponomarev Re: , . 23 00 03:58
Alexey Monastyrenko  Alexey Guzyuk Re: 23 00 03:58
Barhatov Yuriy  All Re: . 23 00 03:58
Barhatov Yuriy  All Re: y 23 00 04:06
Andriy Martynenko  All . 23 00 04:13
Rick Atreides  All . 23 00 04:26
Vladislav Slobodian  All Re: 23 00 04:28
Evgeny Toktaev  Vadim Avdunin . 23 00 01:54
Evgeny Toktaev  Vadim Kichkidov Wywern 23 00 01:57
Konstantin Bugaenko  Victor Horbunkoff . 21 00 22:12
Dmitry Volkov  Kostya Miskevich Re: 23 00 05:36
Sergej Kykov  All Re: . 23 00 05:44
Konstantin G. Ananich  Oscar Sacaev 23 00 08:52
Konstantin G. Ananich  Oscar Sacaev 23 00 08:57
Andrew Tupkalo  Oscar Sacaev 23 00 15:21
Alexey Kiselyov  Ivan Kovalef . 21 00 01:28
Alexey Kiselyov  Gregory Leonov , . 21 00 01:37
Alexey Kiselyov  Evgenij Krasikov Dune 21 00 01:47
Alexey Kiselyov  Evgenij Krasikov . 21 00 01:51
Alexey Kiselyov  Sergey Tiurin 21 00 01:59
Michael Zherebin  Konstantin Bugaenko " " 22 00 22:37
Dmitry Chistov  Andrew Tupkalo 16 00 10:44
Dmitry Chistov  Tatyana Tsaregradskaya . 16 00 10:47
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo , . 23 00 09:34
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 23 00 09:41
Arthur Ponomarev  aamonster@mail.ru , . 23 00 09:51
Arthur Ponomarev  vs@cityhall.novosibirsk.ru 23 00 09:56
Anatoly Utkin  Vadim Avdunin . 22 00 00:30
Sergey Tiurin  Max Levenkov Re: again... 22 00 18:17
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov . 23 00 17:23
Andrew Tupkalo  Eugene Tsepenuk Might & Magic 23 00 17:25
Andrew Tupkalo  Eugene Tsepenuk Might & Magic 23 00 17:28
Andrew Tupkalo  Evgeny Toktaev , . 23 00 17:35
Andrew Tupkalo  Rick Atreides . 23 00 17:44
Andrew Tupkalo  Evgeny Toktaev , . 23 00 19:30
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich . 23 00 11:33
Max Levenkov  Evgeny Toktaev , . 23 00 17:37
Oleg Pol  Evgeny Toktaev , . 23 00 10:11
Max Levenkov  Andrew Tupkalo , . 23 00 17:53
Finn  Andrew Tupkalo & 22 00 00:25
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo Might & Magic 23 00 13:42
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev , . 23 00 22:15
Andrew Tupkalo  Dmitry Chistov 23 00 22:16
Sergey Tiurin  Gregory Shamov Re: , , . 23 00 11:52
Sergey Tiurin  Alexey Kiselyov Re: 23 00 12:00
Sergej Kykov  All Re: & 23 00 17:38
Tatyana Tsaregradskaya  Arthur Ponomarev Re: . 23 00 09:33
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin p . 23 00 17:50
Alexey Guzyuk  Vadim Kichkidov Wywern 23 00 17:53
Alexey Guzyuk  Markus@quake.Ru 23 00 17:57
Alexey Guzyuk  Aamonster@mail.Ru 23 00 18:03
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 23 00 18:06
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 23 00 18:06
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo Might & Magic 23 00 18:13
Sergey Shmakov  Arthur Ponomarev y 23 00 07:22
Sergey Shmakov  Andrew Tupkalo y 23 00 07:27
Sergey Shmakov  Alexey Monastyrenko y 23 00 07:25
Andrew I. Besulkin  Tarantul Might & Magic 23 00 01:26
Andrew I. Besulkin  Timofei Koryakin y 23 00 01:39
Sergey Tiurin  All AD&D 23 00 20:55
Vitaly Jatkin  Alexey Kiselyov p 22 00 23:39
Kostya Miskevich  Alexey Guzyuk 23 00 15:33
Kostya Miskevich  Ivan Kovalef 23 00 15:35
Kostya Miskevich  Ivan Kovalef 23 00 15:35
Kostya Miskevich  Arthur Ponomarev . 23 00 15:57
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 23 00 00:37
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 23 00 00:40
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . 23 00 00:44
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 23 00 00:49
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . 23 00 00:52
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo y 23 00 00:56
Vlad Ipatov  Alexey Kiselyov p 22 00 22:55
Sergey Shmakov  Anatoly Utkin y 21 00 23:43
Sergey Shmakov  Andrew Dolgov y 21 00 23:47
Sergey Shmakov  Andrew Tupkalo y 20 00 07:48
Konstantin S. Chesnokov  All Youriy Nikitin 23 00 13:53
Artem Lodygin  Gregory Shamov . 23 00 15:27
Artem Lodygin  Andrew Tupkalo , . 23 00 15:32
Vadim Avdunin  Evgeny Toktaev . 23 00 23:48
Vadim Avdunin  Anatoly Utkin . 23 00 23:49
Dmitry Bezrukavnikov  Max Levenkov " " 23 00 11:32
Anton Kholopov  Yaroslav Demidyuk . 23 00 11:22
Victor Horbunkoff  Konstantin Bugaenko . 24 00 00:43
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich 23 00 23:39
Kostya Miskevich  Evgenij Krasikov . 23 00 23:52
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov 24 00 00:28
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich 24 00 00:30
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov 24 00 00:37
Natalya Shumitskaya  Eugene Tsepenuk 23 00 08:19
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff . 24 00 04:40
Igor Zainetdinov  Gregory Shamov 24 00 04:43
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff 24 00 04:51
Igor Zainetdinov  Oscar Sacaev . 24 00 05:23
Igor Zainetdinov  Arthur Ponomarev 24 00 05:26
Igor Zainetdinov  Helen Shevchuk 24 00 05:32
Igor Zainetdinov  Olya Sokratova 24 00 05:39
Igor Zainetdinov  Natalya Shumitskaya 24 00 05:49
Igor Zainetdinov  Natalya Shumitskaya . 24 00 05:59
Sergey Rudnitsky  All pp... ;_) 23 00 15:56
Ivan Kovalef  Oscar Sacaev 23 00 04:12
Evgenij Krasikov  Alexey Kiselyov Dune 24 00 03:00
Evgenij Krasikov  Alexey Kiselyov . 24 00 03:01
Sergej Kykov  All Re: . 24 00 09:23
Sergej Kykov  All Re: . 24 00 09:23
Sergej Kykov  All Re: 24 00 09:23
Sergej Kykov  All Re: 24 00 09:23
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov Might & Magic 24 00 15:58
Andrew Tupkalo  Max Levenkov , . 24 00 15:59
Andrew Tupkalo  Finn & 24 00 15:59
Vadim Kichkidov  Evgeny Toktaev Re: Wywern 23 00 23:44
Andrew Dolgov  Sergey Shmakov y 24 00 11:21
Andrew Dolgov  Sergej Kykov 24 00 11:25
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo Might & Magic 24 00 11:28
Sergej Kykov  All Re: 24 00 12:35
Dmitry Neustroev  Alexey Monastyrenko , . 12 00 18:00
Oleg Pol  Andrew Dolgov 24 00 14:06
Roman Truschev  All 22 00 10:51
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 13/2000 (62) 24 00 11:31
Andrew Tupkalo  Igor Zainetdinov . 24 00 19:46
Andrew Tupkalo  Sergey Shmakov y 24 00 21:05
Andrew Tupkalo  Artem Lodygin , . 24 00 21:05
Max Levenkov  Andrew Tupkalo , . 24 00 16:54
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 24 00 23:57
Dmitriy Balashov  Sergey Rudnitsky pp... ;_) 24 00 20:34
Andrew Dolgov  Oleg Pol 24 00 19:16
Alexey Guzyuk  Swk@echo.Ru 24 00 15:30
Alexey Guzyuk  Finn & 24 00 15:17
Alexey Guzyuk  Kostya Miskevich 24 00 15:20
Alexey Guzyuk  Kostya Miskevich . 24 00 15:23
Alexey Guzyuk  All . " " 24 00 18:06
Timofei Koryakin  Konstantin G. Ananich 24 00 22:55
Sergey Tiurin  Roman Truschev Re: 24 00 16:56
Oscar Sacaev  Gregory Shamov . 24 00 16:38
Oscar Sacaev  Arthur Ponomarev . 24 00 16:42
Mike Ivanov  Finn & 23 00 21:32
Mike Ivanov  Igor Zainetdinov 24 00 16:55
Max Levenkov  Andrew Tupkalo , :) 25 00 00:32
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 24 00 00:03
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk p . 24 00 00:09
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff , . 24 00 15:12
Igor Zainetdinov  Alexey Swiridov , . 24 00 15:37
Igor Zainetdinov  Andriy Martynenko 24 00 16:34
Denis Makarov  Oleg Pol 24 00 20:40
Sergey Tiurin  Mike Ivanov Re: 24 00 22:23
Jurij Kashinskij  Gregory Shamov . 24 00 12:15
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov + 25 00 01:52
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov 25 00 02:13
Igor Zainetdinov  Andrew Tupkalo . 25 00 02:21
Igor Zainetdinov  Alexey Guzyuk 25 00 02:29
Igor Zainetdinov  Mike Ivanov 25 00 02:40
Alexander Bezrukavnikov  Victor Horbunkoff , . 23 00 18:19
Alexander Bezrukavnikov  Michael Zherebin " " 24 00 15:01
Dmitry Bezrukavnikov  Vadim Kichkidov Wywern 24 00 16:43
Sergey Shmakov  Konstantin S Chesnokov Youriy Nikitin 24 00 19:27
Sergey Shmakov  Andrew Dolgov y 24 00 19:30
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov . 24 00 15:12
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov 24 00 15:19
Yaroslav Demidyuk  Timofei Koryakin (: ) 24 00 19:38
Yaroslav Demidyuk  Gregory Leonov , . 24 00 20:11
Yaroslav Demidyuk  Sergey Tiurin AD&D 24 00 20:33
Sergey Rudnitsky  All Vip 24 00 13:25
Ivan Kovalef  Sergej Kykov 23 00 20:19
Evgenij Krasikov  Igor Zainetdinov 24 00 23:44
Evgenij Krasikov  Kostya Miskevich . 24 00 23:47
Aleksandr Vinogradov  Gregory Shamov p . 24 00 21:20
Aleksandr Vinogradov  Vadim Avdunin p . 24 00 21:32
Kostya Miskevich  Igor Zainetdinov 25 00 01:16
Kostya Miskevich  Sergej Kykov 25 00 01:43
Kostya Miskevich  Alexey Guzyuk 25 00 01:53
Kostya Miskevich  Alexey Guzyuk . 25 00 01:57
Andrew Dolgov  Denis Makarov 25 00 02:06
Anatoly Utkin  Sergey Shmakov y 24 00 23:24
Anatoly Utkin  Vadim Avdunin . 24 00 23:27
Anatoly Utkin  Alexey Guzyuk , . 24 00 23:54
Anatoly Utkin  Natalya Shumitskaya 25 00 00:02
Sergej Kykov  All Re: 25 00 10:03
Andrew Tupkalo  Alexander Bezrukavnikov , . 25 00 14:18
Andrew Tupkalo  Mike Ivanov & 25 00 14:19
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk & 25 00 14:22
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk 25 00 14:23
Andrew Tupkalo  Dmitriy Balashov pp... ;_) 25 00 14:25
Andrew Tupkalo  Igor Zainetdinov . 25 00 16:27
Victor Moroz  Konstantin S. Chesnokov Youriy Nikitin 25 00 01:39
Sergej Kykov  All Re: 25 00 11:14
Sergej Kykov  All Re: 25 00 11:14
Sergej Kykov  All Re: & 25 00 11:14
Sergej Kykov  All Re: + 25 00 11:14
Sergej Kykov  All Re: . 25 00 11:14
Sergej Kykov  All Re: 25 00 11:16
Vadim Kichkidov  All 25 00 09:58
Max Levenkov  Igor Zainetdinov , . 25 00 15:09
Mihail Kulikov  Kostya Miskevich Re: 25 00 12:46
Sergej Kykov  All Re: & 25 00 13:17
Sergej Kykov  All Re: 25 00 13:21
Max Levenkov  Vadim Kichkidov 25 00 16:52
Vadim Yagodkin  Andrew Tupkalo & 25 00 19:24
Vadim Avdunin  Aleksandr Vinogradov p . 25 00 08:45
Genya Makarov  Gregory Shamov . 22 00 20:47
Andrew Tupkalo  Vadim Yagodkin & 25 00 23:38
Vadim Kichkidov  swk@echo.ru Re: 25 00 14:58
Timofei Koryakin  Mike Ivanov 25 00 07:18
Andrew Dolgov  Max Levenkov 25 00 19:33
Oscar Sacaev  Alexey Monastyrenko 25 00 16:41
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo 25 00 16:50
Oscar Sacaev  Igor Zainetdinov . 25 00 17:18
Comoderator of RU.FANTASY  Sergey Rudnitsky pp... ;_) 25 00 17:22
Comoderator of RU.FANTASY  Dmitriy Balashov pp... ;_) 25 00 17:34
Sergej Kykov  All Re: 25 00 21:56
Sergey Tiurin  All Re: 25 00 17:16
Victor Horbunkoff  Alexander Bezrukavnikov , . 25 00 15:16
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov , . 25 00 15:20
Denis Makarov  Andrew Dolgov 25 00 20:32
Vsevolod Pilipenko  Vadim Kichkidov Wywern 25 00 22:25
Sergey Shmakov  Andrew Tupkalo y 25 00 13:41
Stanislav Shraider  Max Levenkov , :) 26 00 00:45
Natalya Shumitskaya  Igor Zainetdinov 25 00 11:09
Natalya Shumitskaya  Igor Zainetdinov 25 00 11:12
Natalya Shumitskaya  Igor Zainetdinov . 25 00 11:16
Anton Tsitlionok  All Dragon Lance 25 00 09:06
Vadim Avdunin  Anatoly Utkin . 25 00 22:35
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 25 00 23:04
Shadow Dweller  Vadim Kichkidov Wyvern was: Wywern 25 00 10:46
Oleg Pol  Andrew Dolgov 24 00 20:26
Alexey Kiselyov  Anatoly Utkin , . 26 00 09:34
Alexey Kiselyov  Alexey Guzyuk , . 24 00 00:52
Alexey Kiselyov  Vitaly Jatkin 24 00 01:45
Alexey Kiselyov  Gregory Leonov p 24 00 02:17
Alexey Kiselyov  Gregory Leonov p 24 00 02:19
Alexey Kiselyov  Arthur Ponomarev , . 24 00 02:31
Max Levenkov  Stanislav Shraider , :) 26 00 12:50
Sergej Kykov  All Re: . 26 00 09:53
Vladimir Kirichenko  All Re: AD&D 26 00 11:19
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo Re: 25 00 17:27
Barhatov Yuriy  All Re: y 26 00 11:55
klm  All Re: + 26 00 12:23
Oleg Pol  Max Levenkov , :) 26 00 13:02
Alexey Monastyrenko  Sergej Kykov Re: . 26 00 15:12
Khodov Alexej  All Re: . 26 00 15:05
Andrew Tupkalo  Oscar Sacaev 26 00 21:36
Alexey Monastyrenko  Oscar Sacaev Re: 26 00 15:47
Oleg Bolotov  Khodov Alexej p . 26 00 16:34
Andriy Martynenko  All Re: H. 26 00 16:38
p  Andrey Suvorov y y 26 00 18:11
Cyrill J. Rozhin  All Re: . 26 00 21:19
 All Re: , :) 26 00 22:31
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff . 26 00 21:02
Igor Zainetdinov  Kostya Miskevich 26 00 21:08
Igor Zainetdinov  Andrew Tupkalo . 26 00 21:13
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov 26 00 21:17
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov + 26 00 21:25
Igor Zainetdinov  Max Levenkov , . 26 00 21:42
Igor Zainetdinov  Oscar Sacaev . 26 00 21:49
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff , . 26 00 22:02
Igor Zainetdinov  Natalya Shumitskaya 26 00 22:07
Igor Zainetdinov  Natalya Shumitskaya . 26 00 22:09
Igor Zainetdinov  klm + 26 00 22:15
Igor Zainetdinov  Alexey Monastyrenko . 26 00 22:20
Genya Makarov  Alexey Kiselyov . 24 00 12:25
Aleksandr Vinogradov  All p... 26 00 22:29
Gregory Leonov  Dmitry Volkov . 24 00 01:38
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov , . 24 00 01:47
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov . 24 00 01:51
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo . 24 00 01:54
Gregory Leonov  Kostya Miskevich 24 00 01:59
Stanislav Shraider  Max Levenkov , :) 26 00 22:34
Makc K Petrov  Igor Zainetdinov + 27 00 00:30
Makc K Petrov  Sergey Shmakov Youriy Nikitin 27 00 00:42
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov 27 00 02:31
Yuriy Kaminskiy  Andrew Tupkalo Re: 26 00 14:52
Ruslan Krasnikov  Gregory Shamov RE: . 25 00 10:45
Alexander Bezrukavnikov  Andrew Dolgov 25 00 11:06
Dmitry Volkov  Vadim Kichkidov Re: 27 00 03:08
Dmitry Volkov  Alexey Taratinsky Re: . 27 00 03:08
Dmitry Volkov  Andrew I. Besulkin Re: y 27 00 03:08
Gregory Leonov  Oleg Pol 27 00 00:25
Gregory Leonov  Yaroslav Demidyuk , . 27 00 00:30
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov p 27 00 00:43
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov p 27 00 00:48
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 26 00 23:04
Sergey Rudnitsky  Dmitriy Balashov Re: pp... ;_) 26 00 14:45
Sergey Rudnitsky  All Re: [FWD] Shit 26 00 14:46
Sergey SAFULKO  All (, ?) :) 26 00 20:46
Andrew Dolgov  Igor Zainetdinov . 26 00 23:12
Kostya Miskevich  Igor Zainetdinov 27 00 00:34
Kostya Miskevich  Sergej Kykov 27 00 00:52
Kostya Miskevich  Igor Zainetdinov 27 00 01:04
Kostya Miskevich  Evgenij Krasikov . 27 00 01:10
Kostya Miskevich  Mihail Kulikov 27 00 01:11
Igor Nik  sten77@cgu.chel.su Re: Youriy Nikitin 27 00 06:54
Sergej Kykov  All Re: . 27 00 07:47
Sergej Kykov  All Re: + 27 00 07:47
Sergej Kykov  All Re: (, ?) :) 27 00 07:47
Sergej Kykov  All Re: . 27 00 07:47
Sergej Kykov  All Re: 27 00 07:47
Dmitry Chistov  Andrew Tupkalo 26 00 01:09
Andrey Suvorov  p y y 27 00 07:38
Andrew Tupkalo  Igor Zainetdinov . 27 00 16:16
Andrew Tupkalo  Igor Zainetdinov + 27 00 16:17
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov . 27 00 16:54
Andrew Tupkalo  Igor Zainetdinov . 27 00 17:03
Alexey Monastyrenko   H Re: , :) 27 00 11:01
Alexey Monastyrenko  Genya Makarov Re: . 27 00 11:05
Alexey Monastyrenko  Igor Zainetdinov Re: . 27 00 10:55
Oleg Bolotov  Klm p + 27 00 12:06
Oleg Bolotov  Sergey Safulko p (, ?) :) 27 00 12:03
Pavel Stribuk  All 27 00 08:20
Konstantin G. Ananich  All " " ! 26 00 15:56
klm  All Re: + 27 00 11:49
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov , . 27 00 08:16
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov . 27 00 08:17
Victor Horbunkoff   , :) 27 00 08:20
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov . 27 00 08:40
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov + 27 00 08:49
Sergey Vitushkin  All (. ) 26 00 00:26
Andy Nikolayev  Alexander Bezrukavnikov 27 00 13:10
Andy Nikolayev  All 27 00 13:43
Khodov Alexej  All Re: . 27 00 13:43
Khodov Alexej  All Re: H. 27 00 13:43
Andriy Martynenko  All . 27 00 14:08
Andrew Dolgov  Alexander Bezrukavnikov 27 00 14:02
Andrew Dolgov  Sergej Kykov . 27 00 14:03
Igor Nik  All " " .. 27 00 09:10
Irene Maiorova  Sergey Vitushkin (. ) 27 00 16:03
Makc K Petrov  Stanislav Shraider , :) 27 00 13:26
Makc K Petrov  Ruslan Krasnikov . 27 00 13:37
Makc K Petrov  Kostya Miskevich 27 00 13:43
Makc K Petrov  Andrew Tupkalo . 27 00 13:52
Barhatov Yuriy  All Re: (. ) 27 00 15:59
Sergej Kykov  All Re: . 27 00 16:14
Makc K Petrov  Sergey Vitushkin (. ) 27 00 15:06
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov . 27 00 22:58
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff . 27 00 22:59
Andrew Tupkalo  Pavel Stribuk 27 00 22:59
Andrew Tupkalo  Oleg Bolotov p + 27 00 23:01
Oleg Pol  Gregory Leonov 27 00 13:15
Pavel Stribuk  Andrew Tupkalo 27 00 14:28
Makc K Petrov  Andriy Martynenko . 27 00 16:45
Arestov Aleksy  Dmitry Shishkin . 27 00 18:51
Vyacheslav Redkin  Arthur Ponomarev Re: . 27 00 11:24
Andriy Martynenko  All Re: . 27 00 18:53
Mike Ivanov  swk@echo.ru & 27 00 19:06
Mike Ivanov  Andrew Tupkalo . 27 00 18:13
Alexey Guzyuk  Denis Makarov 27 00 19:16
Alexey Guzyuk  Anatoly Utkin , . 27 00 19:16
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo & 27 00 19:18
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo 27 00 19:19
Alexey Guzyuk  Igor Zainetdinov 27 00 19:21
Alexey Guzyuk  Alexey Kiselyov , . 27 00 19:29
Alexey Guzyuk  Oscar Sacaev 27 00 19:31
Alexey Guzyuk  Oleg Bolotov p (, ?) :) 27 00 19:35
Alexey Guzyuk  Gregory Leonov 27 00 19:37
Alexey Guzyuk  Vadim Avdunin p . 27 00 18:46
Alexey Guzyuk  Igor Zainetdinov 27 00 18:48
Sergej Kykov  All Re: (. ) 27 00 19:43
Andrew Darkin  Natalia Yakushina Re: hi 14 00 18:28
Andrew Darkin  Sergey Shmakov Re: y 26 00 19:54
Masha Anisimova  Konstantin Bugaenko . 26 00 11:37
Sergej Kykov  All ... 27 00 21:29
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo . 27 00 22:51
Jurij Kashinskij  Oscar Sacaev 26 00 18:51
Genya Makarov  Andriy Martynenko H. 27 00 15:43
Genya Makarov  Khodov Alexej . 27 00 15:49
Genya Makarov  Sergey Tiurin p , , . 27 00 15:52
Kostya Miskevich  Gregory Leonov 27 00 23:54
Alexey Pavluchenko  Dmitry Volkov . 27 00 20:42
Alexey Pavluchenko  Andrew Dolgov . 27 00 20:47
Alexey Pavluchenko  Andrew Tupkalo . 27 00 20:51
Oleg Pol  Andrew Tupkalo . 28 00 00:07
Vsevolod Pilipenko  Max Levenkov 27 00 21:22
Konstantin Bugaenko  Andrew Tupkalo & 26 00 21:59

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001