> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Vadim Avdunin  Sergej Kykov . 27 00 23:30
Sergey Rudnitsky  Comoderator of RU.FANTASY Re: pp... ;_) 27 00 13:27
Boris Matveenko  Sergej Kykov 19 00 01:37
Boris Matveenko  Andrew Tupkalo y 20 00 11:51
Nickolay Zavarzin  Alexey Guzyuk Re: . " " 27 00 14:57
Igor Zainetdinov  Andrew Dolgov . 27 00 17:58
Igor Zainetdinov  Kostya Miskevich 27 00 18:10
Igor Zainetdinov  Kostya Miskevich 27 00 18:21
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov 27 00 18:41
Igor Zainetdinov  Andrew Tupkalo + 27 00 18:51
Igor Zainetdinov  Alexey Monastyrenko . 27 00 19:03
Igor Zainetdinov  klm + 27 00 19:06
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff , . 27 00 19:09
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff . 27 00 19:11
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff . 27 00 19:14
Igor Zainetdinov  M Petrov + 27 00 19:30
Kostya Miskevich  Sergej Kykov 28 00 00:27
Kostya Miskevich  Makc K Petrov 28 00 00:48
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo Re: 27 00 19:35
Alexey Shaposhnikov  Andrew Dolgov Re: Might & Magic 27 00 19:36
Alexey Shaposhnikov  Igor Zainetdinov Re: 27 00 19:40
Alexey Shaposhnikov  Andrew Dolgov Re: 27 00 19:43
Alexey Swiridov  Sergey Tiurin 27 00 09:44
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo . 28 00 02:01
Andrew Tupkalo  Mike Ivanov . 28 00 15:41
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk & 28 00 15:41
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov . 28 00 15:48
Andrew Tupkalo  Oleg Pol . 28 00 15:52
Mike Ivanov  Oleg Bolotov p + 27 00 21:05
Andrew Dolgov  Igor Zainetdinov . 28 00 09:32
Arthur Ponomarev  Max Levenkov , . 26 00 21:58
Arthur Ponomarev  Tatyana Tsaregradskaya . 26 00 22:03
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 26 00 22:32
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 26 00 22:33
Arthur Ponomarev  Kostya Miskevich . 26 00 23:16
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 26 00 23:17
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 26 00 23:20
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . 26 00 23:23
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 26 00 23:26
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . 26 00 23:29
Arthur Ponomarev  Igor Zainetdinov 26 00 23:42
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo , . 26 00 23:50
Arthur Ponomarev  swk@echo.ru p 26 00 23:52
Arthur Ponomarev  Oscar Sacaev . 27 00 00:05
Arthur Ponomarev  Stanislav Shraider yp py, py :) 27 00 00:06
Konstantin G. Ananich  All " " 28 00 11:00
Max Levenkov  Oleg Pol , :) 28 00 11:11
Andrew Dolgov  Mike Ivanov p + 28 00 10:35
Sergey Tiurin  swk@echo.ru Re: p... 27 00 21:41
Stanislav Shraider  Masha Anisimova . 28 00 12:59
Stanislav Shraider  Alexey Shaposhnikov 28 00 13:00
Makc K Petrov  Kostya Miskevich 28 00 13:58
Makc K Petrov  Sergej Kykov (. ) 28 00 16:59
Andrew Tupkalo  Igor Zainetdinov + 28 00 20:38
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov 28 00 20:42
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff . 28 00 20:46
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo + 28 00 18:34
Stanislav Shraider  Arthur Ponomarev yp py, py :) 28 00 14:05
Stanislav Shraider  Mike Ivanov p + 28 00 15:17
Ilyas Muradov  Sergey Shmakov Youriy Nikitin 28 00 01:58
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo 29 00 00:58
Oscar Sacaev  Igor Zainetdinov . 29 00 01:02
Comoderator of RU.FANTASY  Sergey Rudnitsky moderatorial [*]:pp... ;_) 29 00 01:12
Alexey Guzyuk  Nickolay Zavarzin . " " 28 00 18:13
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 28 00 18:17
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 28 00 18:19
McSim Donskikh  Sergej Kykov ... 28 00 23:24
Oleg Pol  Andrew Tupkalo . 28 00 23:01
Oleg Pol  Max Levenkov , :) 28 00 23:08
Oleg Pol  Stanislav Shraider p + 28 00 23:52
Kostya Miskevich  Igor Zainetdinov 29 00 00:01
Kostya Miskevich  Alexey Shaposhnikov 29 00 00:11
Kostya Miskevich  Arthur Ponomarev . 29 00 00:21
Kostya Miskevich  Makc K Petrov 29 00 00:29
Kostya Miskevich  Stanislav Shraider yp py, py :) 29 00 00:52
Ruslan Krasnikov  Yaroslav Demidyuk RE:, . 28 00 15:35
Ruslan Krasnikov  Yaroslav Demidyuk RE:AD&D 28 00 15:38
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov , . 28 00 09:24
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov + 28 00 09:26
Alexander Bezrukavnikov  Victor Horbunkoff , . 28 00 10:39
Alexander Bezrukavnikov  Andy Nikolayev 28 00 10:45
Alexander Bezrukavnikov  Andrew Dolgov 28 00 10:47
Eugene Tsepenuk  Natalya Shumitskaya 28 00 12:54
Eugene Tsepenuk  Andrew Tupkalo Might & Magic 28 00 19:16
Alex Afonin  Stanislav Shraider , :) 28 00 22:17
Alex Afonin  Gregory Leonov p 28 00 22:18
Andrey Vlasov  Vyacheslav Redkin . 28 00 18:31
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo . 29 00 08:17
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov . 29 00 08:28
Victor Horbunkoff  Igor Zainetdinov , . 29 00 08:33
Alexey Kiselyov  Sergey Tiurin 26 00 00:28
Alexey Kiselyov  Vitaly Jatkin p 26 00 00:30
Alexey Kiselyov  Vlad Ipatov p 26 00 00:44
Alexey Kiselyov  Konstantin S. Chesnokov Youriy Nikitin 26 00 00:51
Alexey Kiselyov  Artem Lodygin . 26 00 00:53
Alexey Kiselyov  Evgenij Krasikov . 26 00 01:07
Alexey Kiselyov  Oscar Sacaev 27 00 05:25
Alexey Kiselyov  Gregory Leonov . 27 00 05:45
Alexey Kiselyov  klm + 27 00 06:11
Alexey Kiselyov  Victor Horbunkoff + 27 00 06:13
Andrew Tupkalo  Oleg Pol . 29 00 14:23
Andrew Tupkalo  Oscar Sacaev 29 00 14:26
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov + 29 00 14:30
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev , . 29 00 14:37
Andrew Tupkalo  Eugene Tsepenuk Might & Magic 29 00 22:47
Andrej Moroz  All " " 29 00 15:30
Svyatoslav Kulikov  Sergey Vitushkin (p. ) 28 00 16:33
Svyatoslav Kulikov  Makc K Petrov (p. ) 28 00 16:35
Stanislav Shraider  Oleg Pol p + 29 00 13:08
Alex Shevtsov  Sergej Kykov ... 29 00 02:39
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff . 30 00 00:55
Alexey Guzyuk  Oscar Sacaev 29 00 18:36
Mike Ivanov  Grigoriy Choporov + 29 00 11:54
Alexandr Boldyrev  Victor Horbunkoff , . 29 00 16:28
Alexandr Boldyrev  Oleg Bolotov p (, ?) :) 29 00 16:29
Dmitriy Savin  All 30 00 01:30
Genya Makarov  Igor Zainetdinov , . 27 00 21:49
Genya Makarov  Khodov Alexej . 27 00 22:04
Vladimir Volodin  Gregory Leonov . 28 00 22:46
Konstantin Bugaenko  Kostya Miskevich p 29 00 15:38
Konstantin Bugaenko  andy999@wongfaye.com p 29 00 15:46
Natalya Shumitskaya  Vadim Yagodkin & 28 00 10:40
Natalya Shumitskaya  Igor Zainetdinov 28 00 10:54
Nickolay Zavarzin  Alexey Guzyuk Re: . " " 29 00 05:24
Grigoriy Choporov  Victor Horbunkoff , . 29 00 19:50
Grigoriy Choporov  Victor Horbunkoff + 29 00 20:00
Grigoriy Choporov  Sergej Kykov ... 29 00 21:07
Igor Zainetdinov  Alexey Guzyuk 29 00 22:51
Igor Zainetdinov  Mike Ivanov p + 29 00 23:25
Igor Zainetdinov  Andrew Dolgov . 29 00 23:29
Igor Zainetdinov  Oscar Sacaev . 29 00 23:48
Igor Zainetdinov  Kostya Miskevich 29 00 23:54
Igor Zainetdinov  Grigoriy Choporov , . 29 00 23:57
Igor Zainetdinov  Grigoriy Choporov + 30 00 00:01
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff . 30 00 00:15
Igor Zainetdinov  Victor Horbunkoff , . 30 00 00:19
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov ... 30 00 00:26
Gregory Leonov  Sergey SAFULKO (, ?) :) 30 00 00:54
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo . 30 00 00:57
Gregory Leonov  Oleg Pol 30 00 01:07
Gregory Leonov  Alexey Guzyuk 30 00 01:11
Gregory Leonov  Kostya Miskevich 30 00 01:15
Gregory Leonov  Andrew Dolgov . 30 00 01:24
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 30 00 01:26
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 30 00 01:32
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . 30 00 01:38
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 30 00 01:48
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . 30 00 01:49
Gregory Leonov  Alex Afonin p 30 00 02:02
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov . 30 00 02:06
Gregory Leonov  Andrej Moroz " " 30 00 02:08
Alexey Shaposhnikov  Stanislav Shraider Re: 29 00 23:26
Alexey Shaposhnikov  Andrew Tupkalo Re: 29 00 23:26
Alexey Shaposhnikov  Kostya Miskevich Re: 29 00 23:28
Alexey Shaposhnikov  Alexey Swiridov Re: 29 00 23:30
Alexey Swiridov  Igor Zainetdinov 28 00 23:57
Alexey Swiridov  Igor Nik Youriy Nikitin 29 00 00:01
Oleg Pol  Gregory Leonov 30 00 09:36
Max Levenkov  Oleg Pol , :) 29 00 20:14
Comoderator of RU.FANTASY  Arestov Aleksy moderatorial [+]: . 30 00 00:51
Sergey Vitushkin  Anton Tsitlionok Dragon Lance 30 00 23:24
Sergey Vitushkin  Irene Maiorova (. ) 30 00 23:27
Sergey Vitushkin  Barhatov Yuriy (. ) 30 00 23:31
Sergey Vitushkin  Makc K Petrov (. ) 30 00 23:33
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov 30 00 16:59
Stanislav Shraider  Alexey Shaposhnikov 30 00 12:25
Makc K Petrov  Svyatoslav Kulikov (p. ) 30 00 12:01
Makc K Petrov  Sergey Vitushkin (. ) 30 00 13:57
Andrew Dolgov  Stanislav Shraider 30 00 14:58
Sergey Tiurin  Gregory Leonov Re: . 30 00 13:40
Sergey Tiurin  Alexey Shaposhnikov Re^2: 30 00 13:43
Vadim Yagodkin  Natalya Shumitskaya & 30 00 18:06
Vadim Yagodkin  Grigoriy Choporov ... 30 00 18:09
Alexandr Boldyrev  Grigoriy Choporov , . 30 00 09:44
Alex Shevtsov  All Cyberpunk 30 00 07:45
klm  All Re: + 28 00 07:00
Alexey A. Kiritchun  All Re: ... 28 00 18:38
Cyrill J. Rozhin  All Re: . 28 00 18:54
Sergej Kykov  All Re: ... 28 00 23:07
Khodov Alexej  All Re: . 29 00 05:50
Khodov Alexej  All Re: . 29 00 13:09
Khodov Alexej  All Re: . 29 00 13:10
Andriy Martynenko  All Re: . 29 00 16:44
Andrey Solomatov  Irene Maiorova (. ) 28 00 10:43
Helen Shevchuk  Igor Zainetdinov 29 00 17:15
Oleg Pol  Andrew Tupkalo . 29 00 14:54
Oleg Pol  Max Levenkov , :) 30 00 16:14
Mike Ivanov  Alex Shevtsov ... 30 00 17:18
Mike Ivanov  Igor Zainetdinov p + 30 00 17:39
Alexandr Boldyrev  Victor Horbunkoff , . 30 00 07:25
Oleg Bolotov  Alexandr Boldyrev , . 30 00 18:19
Stanislav Shraider  Andrew Dolgov 30 00 18:00
Vadim Avdunin  Dmitriy Savin 30 00 19:56
Vadim Avdunin  Alexey Shaposhnikov 30 00 19:55
Oleg Bolotov  Khodov Alexej p . 30 00 23:23
Ivan Kovalef  Alexey Kiselyov . 30 00 04:12
Natalia Yakushina  Andrew Darkin ... 30 00 10:29
Arthur Ponomarev  Alexey Kiselyov , . 28 00 23:27
Arthur Ponomarev  Igor Zainetdinov , . 28 00 23:35
Arthur Ponomarev  siga@perm.raid.ru yp py, py :) 28 00 23:39
Igor Zainetdinov  Genya Makarov , . 30 00 23:17
Igor Zainetdinov  Grigoriy Choporov , . 01 00 00:16
Igor Zainetdinov  Grigoriy Choporov + 01 00 00:37
Anton Telitsyn  Alexey Kiselyov p 01 00 00:52
Konstantin Bugaenko  Grigoriy Choporov , . 30 00 08:59
Konstantin Bugaenko  Alexander Bezrukavnikov , . 30 00 09:07
Konstantin Bugaenko  Alex Afonin , :) 30 00 09:16
Timofei Koryakin  Yaroslav Demidyuk , . 29 00 12:29
Timofei Koryakin  Makc K Petrov Youriy Nikitin 29 00 12:45
Timofei Koryakin  Oleg Bolotov p (, ?) :) 29 00 12:55
Timofei Koryakin  Victor Horbunkoff . 29 00 13:05
Timofei Koryakin  Konstantin G. Ananich " " 29 00 13:11
Timofei Koryakin  Gregory Leonov 29 00 23:10
Kostya Miskevich  Igor Zainetdinov 01 00 01:14
Kostya Miskevich  Gregory Leonov 01 00 01:19
Kostya Miskevich  Gregory Leonov 01 00 01:27
Kostya Miskevich  Alexey Shaposhnikov 01 00 01:34
Den Schedriviy  Andrew Dolgov . 30 00 10:54
Gregory Shamov  Aleksandr Vinogradov p . 01 00 01:37
Gregory Shamov  Artem Lodygin . 01 00 02:59
Gregory Shamov  Oscar Sacaev . 01 00 03:07
Gregory Shamov  Aleksandr Vinogradov p . 01 00 03:16
Gregory Shamov  Evgenij Krasikov p , , . 01 00 03:27
Gregory Shamov  Genya Makarov p , , . 01 00 04:21
Gregory Shamov  Ruslan Krasnikov . 01 00 04:24
Dmitry Bezrukavnikov  Genya Makarov H. 29 00 19:38
Sergey Shmakov  Makc K Petrov Youriy Nikitin 27 00 23:38
Sergey Shmakov  Andrew Darkin y 29 00 16:30
Denis Makarov  Alexey Guzyuk 28 00 20:41
Finn  Sergey Shmakov y 01 00 00:17
Finn  Eugene Tsepenuk Might & Magic 01 00 00:18
Finn  Eugene Tsepenuk Might & Magic 01 00 00:21
Finn  Alexey Guzyuk & 01 00 00:25
Finn  Mike Ivanov & 01 00 00:25
Paul Batuev  Andrew Dolgov . 01 00 11:03
Paul Batuev  Sergej Kykov ... 01 00 11:03
Anatoly Utkin  Oleg Bolotov , . 01 00 00:20
Anatoly Utkin  Grigoriy Choporov , . 01 00 00:22
Anatoly Utkin  Andriy Martynenko Re: . 01 00 01:00
Anatoly Utkin  Khodov Alexej Re: . 01 00 01:11
Vladimir Gridnev  Victor Horbunkoff , . 30 00 13:42
Igor Zainetdinov  Mike Ivanov p + 01 00 12:58
Igor Zainetdinov  Helen Shevchuk 01 00 13:00
Igor Zainetdinov  Oleg Bolotov , . 01 00 13:45
Igor Zainetdinov  Arthur Ponomarev , . 01 00 15:38
Oleg Bolotov  Timofei Koryakin "y " p 01 00 16:35
Oleg Bolotov  Anatoly Utkin , . 01 00 16:46
Oleg Bolotov  Igor Zainetdinov , . 01 00 16:46
Sergey Tiurin  Den Schedriviy Re: . 01 00 14:05
Alexey Guzyuk  Andrej Moroz " " 01 00 18:10
Alexey Guzyuk  Nickolay Zavarzin . " " 01 00 18:13
Alexey Guzyuk  Igor Zainetdinov 01 00 18:15
Alexey Guzyuk  Gregory Leonov 01 00 18:29
Alexey Guzyuk  Alexey Shaposhnikov 01 00 18:19
Alexey Guzyuk  Finn & 01 00 18:26
Alexey Guzyuk  Igor Zainetdinov , . 01 00 18:28
Dmitry Vinokhodov  All . Jun 28 23:13:00
Andrew Tupkalo  Oleg Pol . 01 00 19:20
Oleg Bolotov  Alexey Guzyuk yp 01 00 20:13
Irene Maiorova  Sergey Vitushkin (. ) 01 00 21:53
Irene Maiorova  Andrey Solomatov (. ) 01 00 22:07
Oleg Pol  Andrew Tupkalo . 01 00 23:30
Kirill A. Sudakow  Alexey Kiselyov + 30 00 11:05
Gregory Leonov  Vladimir Volodin . 01 00 01:06
Gregory Leonov  Oleg Pol 01 00 01:11
Gregory Leonov  Sergey Tiurin . 01 00 01:12
Gregory Leonov  Mike Ivanov + 01 00 01:20
Gregory Leonov  Dmitriy Savin 01 00 01:24
Gregory Shamov  Sergey Tiurin p , , . 02 00 03:07
Semen Druy  Makc K Petrov (p. ) 01 00 18:34
Max Levenkov  Oleg Pol , :) 01 00 13:23
Max Levenkov  Andrew Tupkalo , . 01 00 20:25
Anatoly Utkin  Oleg Bolotov , . 02 00 01:59
Anatoly Utkin  Dmitry Bezrukavnikov H. 02 00 02:28
Dmitry Vinokhodov  All . Jun 28
Andrew Tupkalo  Kirill A. Sudakow + 02 00 15:21
Andrew Tupkalo  Oleg Pol . 02 00 15:49
Sergey Tiurin  Andrew Tupkalo Re: " " 01 00 23:19
Timofei Koryakin  Alexey Kiselyov . 01 00 22:22
Timofei Koryakin  Oleg Bolotov "y " p 02 00 00:50
Vadim Kichkidov  Finn Might & Magic 01 00 19:24
Vadim Kichkidov  Finn Might & Magic 01 00 19:31
Andrew Tupkalo  Max Levenkov , . 02 00 18:12
Kirill Tretyak  Alex Shevtsov Cyberpunk 01 00 18:25
Oleg Bolotov  Anatoly Utkin , . 02 00 16:28
Victor Horbunkoff  klm + 02 00 12:52
Andrew Tupkalo  Anatoly Utkin " " 02 00 22:32
Stanislav Shraider  Andrew Tupkalo . 02 00 17:38
Oscar Sacaev  Alexey Kiselyov 03 00 00:31
Oscar Sacaev  Stanislav Shraider p + 03 00 00:36
Oscar Sacaev  Dmitriy Savin 03 00 00:40
Oscar Sacaev  Igor Zainetdinov . 03 00 00:50
Comoderator of RU.FANTASY  All ! 03 00 01:03
Andrej Moroz  Alexey Guzyuk RE: " " 02 00 13:43
Oleg Pol  Max Levenkov , :) 03 00 01:16
Oleg Pol  Stanislav Shraider . 03 00 01:20
Alexey Shaposhnikov  Alexandr Boldyrev Re: , . 30 00 22:44
Alexey Shaposhnikov  Alexey Swiridov Re: 01 00 20:01
Sergey Vitushkin  Makc K Petrov (p. ) 02 00 23:25
Sergey Vitushkin  Makc K Petrov (. ) 02 00 23:28
Shadow Dweller  Finn Might & Magic 02 00 03:32
Anatoly Utkin  Oleg Bolotov , . 02 00 23:24
Sergey SAFULKO  Oleg Bolotov p (, ?) :) 30 00 17:22
Alexey Swiridov  Alex Shevtsov p... 01 00 11:53
Andrew Tupkalo  Stanislav Shraider . 03 00 18:15
Igor Zainetdinov  Alexey Guzyuk , . 02 00 12:27
Igor Zainetdinov  Oleg Bolotov , . 02 00 12:31
Alexandr Boldyrev  Oleg Bolotov , . 01 00 12:04
Ivan Kovalef  Konstantin G. Ananich 02 00 17:39
Ivan Kovalef  Sergej Kykov 02 00 18:03
Ivan Kovalef  Pavel Stribuk 02 00 19:28
Oleg Bolotov  Anatoly Utkin , . 03 00 14:19
Oleg Bolotov  Igor Zainetdinov , . 03 00 14:25
Oleg Bolotov  Alexandr Boldyrev , . 03 00 14:31
Dmitry Shishkin  Alexey Guzyuk 29 00 23:47
Natalya Shumitskaya  Eugene Tsepenuk 02 00 10:54
Natalya Shumitskaya  Alexey Kiselyov 02 00 11:06
Natalya Shumitskaya  Gregory Leonov 02 00 11:17
Natalya Shumitskaya  Vadim Yagodkin & 02 00 11:30
Natalya Shumitskaya  All . 02 00 12:55
Alexey Kiselyov  Alexey Guzyuk , . 03 00 12:30
Alexey Kiselyov  Kostya Miskevich 03 00 12:30
Alexey Kiselyov  Vsevolod Pilipenko 03 00 12:30
Alexey Kiselyov  Arthur Ponomarev , . 03 00 12:30
Alexey Kiselyov  Andrej Moroz " " 03 00 12:30
Alexey Kiselyov  Gregory Leonov . 03 00 12:30
Sergej Kykov  All Re: p 01 00 10:14
Sergej Kykov  All Re: ... 01 00 10:20
Sergej Kykov  All Re: . 01 00 10:20
Sergej Kykov  All Re: ... 01 00 10:29
Sergej Kykov  All Re: ... 01 00 10:29
Sergej Kykov  All (: , .) 01 00 10:52
Sergej Kykov  All Re: " " 01 00 10:52
Victor Sizov  Alexey Monastyrenko Re: , :) 01 00 11:27
Khodov Alexej  All Re: p 02 00 12:57
Khodov Alexej  All Re: . 02 00 12:57
Khodov Alexej  All Re: 02 00 12:57
Khodov Alexej  All Re: , . 02 00 12:57
Khodov Alexej  All Re: , . 02 00 12:58
Khodov Alexej  All Re: . 02 00 12:58
Konstantin Boyandin  Oscar Sacaev 03 00 06:27
klm  All Re: + 03 00 07:52
klm  All Re: + 03 00 07:52
Barhatov Yuriy  All Re: (. ) 03 00 11:52
Andriy Martynenko  All .. , Was: Re: , . 03 00 13:08
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 14/2000 (63): " -2000"!!! 03 00 15:16
Andriy Martynenko  All Re: . 03 00 16:17
Max Levenkov  Alexey Kiselyov 04 00 00:56
Max Levenkov  Oleg Pol , :) 04 00 00:59
Oleg Pol  Max Levenkov , :) 03 00 23:10
Ivan Kovalef  Oleg Pol p + 03 00 17:31
Igor Zainetdinov  Alexandr Boldyrev , . 04 00 01:24
Sergey Shmakov  Ilyas Muradov Youriy Nikitin 02 00 00:38
Andriy Martynenko  All Re: , . 03 00 18:06
Sergej Kykov  All Re: " " 03 00 21:54
Sergej Kykov  All Re: . 03 00 16:59
Leonardo Bocharov  All 03 00 06:26
Kostya Miskevich  Alexey Kiselyov 03 00 23:46
Andrew Dolgov  Kostya Miskevich 04 00 03:23
Vladimir Gridnev  Dmitriy Savin 03 00 13:02
Arthur Ponomarev  Victor Horbunkoff yp py, py :) 30 00 09:01
Arthur Ponomarev  Vyacheslav Redkin . 30 00 09:49
Arthur Ponomarev  Alexey Pavluchenko . 30 00 16:37
Arthur Ponomarev  Stanislav Shraider yp py, py :) 03 00 11:11
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 03 00 11:23
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 03 00 11:24
Arthur Ponomarev  Oleg Pol yp py, py :) 03 00 11:27
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo , . 03 00 11:35
Natalya Shumitskaya  All 03 00 18:26
Anatoly Utkin  Oleg Bolotov , . 03 00 23:21
Anatoly Utkin  Alexey Shaposhnikov Re: , . 04 00 00:04
Alexey Swiridov  Timofei Koryakin p 02 00 01:04
Max Levenkov  Oleg Pol , :) 04 00 11:42
Konstantin G. Ananich  Ivan Kovalef 04 00 10:53
Shadow Dweller  Vadim Kichkidov Might & Magic 03 00 04:44
Oleg Bolotov  Khodov Alexej , . 04 00 13:32
Oleg Bolotov  Khodov Alexej p . 04 00 13:33
Oleg Bolotov  Igor Zainetdinov , . 04 00 14:09
Oleg Bolotov  Andriy Martynenko , . 04 00 13:49
Oleg Bolotov  Anatoly Utkin , . 04 00 13:51
Andrey Solomatov  Irene Maiorova (. ) 04 00 09:32
Khodov Alexej  All Re: . 04 00 10:15
Sergej Kykov  All Re: 04 00 11:06
Vladimir Zyryanov  All Re: , . 04 00 12:06
Makc K Petrov  Timofei Koryakin Youriy Nikitin 03 00 09:49
Makc K Petrov  Sergey Shmakov Youriy Nikitin 03 00 09:56
Makc K Petrov  Semen Druy (p. ) 03 00 10:02
Andrej Moroz  Alexey Kiselyov RE: " " 04 00 14:39
Vladimir Zyryanov  All Re: (. ) 04 00 14:53
Vladimir Zyryanov  All Re: 04 00 14:59
Kirill Tretyak  Arthur Ponomarev yp py, py :) 04 00 10:24
Alexey Shpadyrev  Andrew Dolgov Re: 30 00 10:04
Alexey Shpadyrev  andy999@wongfaye.com Re: 04 00 15:27
Sergey Tiurin  swk@echo.ru Re^2: p 04 00 19:44
Sergey Tiurin  Leonardo Bocharov Re: 04 00 19:49
Alexey Pavluchenko  Arthur Ponomarev . 04 00 18:24
Andrew Dolgov  Alexey Shpadyrev 04 00 21:54
Helen Shevchuk  Igor Zainetdinov 03 00 17:14
Vadim Kichkidov  Shadow Dweller Might & Magic 04 00 22:33
Oscar Sacaev  Konstantin Boyandin 05 00 00:08
Dmitry Bezrukavnikov  Anatoly Utkin H. 04 00 19:30
Konstantin Bugaenko  Andrej Moroz p " " 04 00 09:36
Alexandr Boldyrev  Oleg Bolotov , . 04 00 09:50
Alexandr Boldyrev  Igor Zainetdinov , . 04 00 19:02
Alexey Shaposhnikov  Vadim Avdunin Re: 03 00 21:53
Alexey Shaposhnikov  Igor Zainetdinov Re: , . 04 00 07:42
Alla Kuznetsova  Max Levenkov 04 00 08:00
Andrew Dolgov  Sergey Tiurin 04 00 22:57
Kostya Miskevich  Andrew Dolgov 05 00 01:00
Sergej Kykov  All Re: Re^2: p 05 00 08:17
Anatoly Utkin  Oleg Bolotov , . 05 00 01:31
Anatoly Utkin  Andriy Martynenko Re: . 05 00 02:40
Anatoly Utkin  Khodov Alexej Re: . 05 00 02:42
Anatoly Utkin  Sergej Kykov Re: " " 05 00 02:51
Vladimir Zyryanov  All Re: , . 05 00 08:25
Andrey Solomatov  Vladimir Zyryanov 05 00 08:43
Alexey Kiselyov  Ivan Kovalef . 04 00 00:46
Alexey Kiselyov  Natalia Yakushina ... 04 00 00:48
Alexey Kiselyov  Anton Telitsyn p 04 00 00:50
Alexey Kiselyov  Arthur Ponomarev , . 04 00 00:50
Alexey Kiselyov  Timofei Koryakin 04 00 00:55
Alexey Kiselyov  Igor Zainetdinov 04 00 01:01
Alexey Kiselyov  Gregory Leonov 04 00 01:08
Alexey Kiselyov  Natalya Shumitskaya 04 00 01:12
Alexey Kiselyov  Oscar Sacaev 04 00 01:16
Alexey Kiselyov  Max Levenkov 04 00 01:25
Alexey Kiselyov  Andrej Moroz " " 04 00 01:32
Alexey Kiselyov  Andrew Tupkalo 04 00 01:34
Grigoriy Choporov  Mike Ivanov + 30 00 23:31
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov , . 30 00 23:32
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov + 30 00 23:34
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov , . 03 00 10:05
Konstantin G. Ananich  Helen Shevchuk 05 00 10:36
Den Schedriviy  Sergey Tiurin . 03 00 11:26
Max Levenkov  Alexey Shpadyrev 05 00 14:11
Max Levenkov  Alexey Kiselyov 05 00 14:17
Victor Sudakov  Timofei Koryakin Re: . 05 00 16:03
Igor Zainetdinov  Oscar Sacaev . 04 00 10:12
Igor Zainetdinov  Oleg Bolotov , . 04 00 11:50
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov ... 04 00 12:25
Igor Zainetdinov  Sergej Kykov ... 04 00 12:26
Igor Zainetdinov  Khodov Alexej , . 04 00 12:39
Vadim Yagodkin  Natalya Shumitskaya & 05 00 22:35
Vadim Avdunin  Alexey Shaposhnikov 05 00 18:54
Sergej Kykov  All Re: ... 05 00 23:22
Denis Vishniakov  All -- - 06 00 01:22
Evgeny Toktaev  Andrew Dolgov 05 00 22:56
Evgeny Toktaev  Grigoriy Choporov + 05 00 23:02
Evgeny Toktaev  Andrew Dolgov 05 00 23:08
Evgeny Toktaev  Kostya Miskevich 05 00 23:10
Evgeny Toktaev  Alexey Kiselyov 05 00 23:21
Natalya Shumitskaya  Sergej Kykov ... 05 00 09:38
Gregory Leonov  Timofei Koryakin 04 00 00:30
Gregory Leonov  Kostya Miskevich 04 00 00:40
Gregory Leonov  Kostya Miskevich 04 00 00:43
Gregory Leonov  Alexey Guzyuk 04 00 01:02
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya 04 00 01:05
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov . 04 00 01:10
Leonardo Bocharov  Andrew Dolgov 05 00 02:07
Grigoriy Choporov  Vadim Yagodkin ... 05 00 20:17
Grigoriy Choporov  Alexandr Boldyrev , . 05 00 20:18
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov + 05 00 20:20
Grigoriy Choporov  Konstantin Bugaenko , . 05 00 20:20
Grigoriy Choporov  Anatoly Utkin , . 05 00 20:21
Svyatoslav Kulikov  Semen Druy (p. ) 04 00 15:18
Svyatoslav Kulikov  Irene Maiorova (p. ) 04 00 15:19
Victor Horbunkoff  Arthur Ponomarev yp py, py :) 06 00 03:06
Victor Horbunkoff  Sergey Tiurin 06 00 03:26
Victor Horbunkoff  Konstantin G. Ananich 06 00 03:30
Vadim Yagodkin  Grigoriy Choporov ... 06 00 11:57
Andrey Vlasov  Vladfimir Zyryanov 05 00 10:00
Alexei Baronenko  All H ... 06 00 07:39
Vladimir Zyryanov  All Re: , . 06 00 07:48
Vladimir Zyryanov  All Re: 06 00 07:50
Vladimir Zyryanov  All Re: 06 00 09:12
Anatoly Utkin  Andrew Dolgov 05 00 23:42
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 05 00 15:47
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 05 00 15:54
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . 05 00 15:56
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 05 00 15:59
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . 05 00 16:01
Arthur Ponomarev  Timofei Koryakin p, , . 05 00 16:08
Arthur Ponomarev  Igor Zainetdinov , . 05 00 16:23
Arthur Ponomarev  Alexey Kiselyov , . 05 00 16:31
Arthur Ponomarev  Max Levenkov yp py, py :) 05 00 16:36
Arthur Ponomarev  Kirill Tretyak yp py, py :) 05 00 16:39
Arthur Ponomarev  Makc K Petrov , . 05 00 16:41
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo , . 05 00 16:48
Arthur Ponomarev  Alexey Pavluchenko . 05 00 16:51
Andrew Dolgov  Evgeny Toktaev 06 00 12:03
Andrew Dolgov  Leonardo Bocharov 06 00 12:06
Andrew Dolgov  Anatoly Utkin 06 00 12:06
Sergej Kykov  All Re: 06 00 12:49
Makc K Petrov  Arthur Ponomarev , . 06 00 12:48
Den Schedriviy  All p 05 00 18:13
Alexey Shabalin  vlad@kami.krsk.ru (. ) 06 00 11:54
Oleg Bolotov  Alexandr Boldyrev , . 06 00 13:24
Oleg Bolotov  Anatoly Utkin , . 06 00 15:09
Oleg Bolotov  Igor Zainetdinov , . 06 00 15:14
Genya Makarov  Igor Zainetdinov , . 30 00 21:34
Konstantin G. Ananich  Victor Horbunkoff 06 00 16:48
Vladimir Zyryanov  All Re: (. ) 06 00 16:13
Masha Anisimova  Igor Zainetdinov . 04 00 12:19
Masha Anisimova  Stanislav Shraider . 04 00 12:32
Masha Anisimova  Oleg Pol p + 05 00 06:33
Masha Anisimova  Mike Ivanov p + 05 00 06:36
Max Levenkov  Makc K Petrov , . 06 00 19:44
Alexandr Boldyrev  vlad@kami.krsk.ru , . 06 00 09:27
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev , . 06 00 22:41
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff 06 00 22:46
Alexey Guzyuk  Igor Zainetdinov , . 03 00 20:19
Alexey Guzyuk  Dmitry Shishkin 03 00 20:20
Alexey Guzyuk  Alexey Kiselyov , . 06 00 17:14
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 06 00 17:21
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev , . 06 00 17:22
Alexey Guzyuk  Makc K Petrov Youriy Nikitin 06 00 17:24
Alexey Guzyuk  Vlad@kami.Krsk.Ru 06 00 17:27
Alexey Guzyuk  Sergey Tiurin p 06 00 17:30
Alexey Guzyuk  Andrew Dolgov 06 00 17:33
Alexey Guzyuk  Gregory Leonov 06 00 17:36
Sergey Tiurin  Leonardo Bocharov Re: 06 00 17:44
Sergey Tiurin  alice@real.kamchatka.ru Re: p y ... 06 00 17:48
Victor Sudakov  Andriy Martynenko Re: , . 06 00 20:13
Timofei Koryakin  Alexey Swiridov p 05 00 12:50
Timofei Koryakin  Makc K Petrov Youriy Nikitin 05 00 22:56
Igor Zainetdinov  Oleg Bolotov 06 00 23:27
Igor Zainetdinov  Konstantin G. Ananich 06 00 23:30
Igor Zainetdinov  Helen Shevchuk 06 00 23:35
Igor Zainetdinov  Grigoriy Choporov 06 00 23:46
Igor Zainetdinov  Aleksey Shaposhnikov 06 00 23:55
Igor Zainetdinov  Aleksey Kiselyov 07 00 00:02
Timofei Koryakin  Arthur Ponomarev ? 07 00 00:57
Oscar Sacaev  Andrew Dolgov 06 00 22:23
Comoderator of RU.FANTASY  Alexey Kiselyov moderatorial [*]: ... 06 00 22:26
Kostya Miskevich  Evgeny Toktaev 07 00 01:48
Kostya Miskevich  Evgeny Toktaev 07 00 01:49
Sergey SAFULKO  Igor Zainetdinov . 06 00 21:01
Sergey SAFULKO  Igor Zainetdinov , . 06 00 21:06
Boris Matveenko  Andrew Dolgov 06 00 17:18
Boris Matveenko  Alexey Kiselyov ... 06 00 17:34
Evgeny Toktaev  Andrew Dolgov 06 00 23:31
Leonardo Bocharov  Sergey Tiurin 07 00 01:32
Leonardo Bocharov  Alexei Baronenko H p y ... 07 00 01:59
Leonardo Bocharov  Anatoly Utkin 07 00 02:05
Ruslan Krasnikov  Alexey Kiselyov RE: 06 00 20:45
Ruslan Krasnikov  Oleg Bolotov RE:, . 06 00 20:47
Ruslan Krasnikov  Oleg Bolotov RE:, . 06 00 20:48
Ruslan Krasnikov  Sergej Kykov Re: ... 06 00 20:50
Ruslan Krasnikov  Sergej Kykov Re: ... 06 00 20:51
Alexander Bezrukavnikov  Sergey Tiurin p 05 00 12:50
Victor Sizov  Igor Zainetdinov 07 00 06:21
Kostya Miskevich  Gregory Leonov 07 00 03:43
Kostya Miskevich  Gregory Leonov 07 00 03:52
Kostya Miskevich  Leonardo Bocharov 07 00 03:54
klm  All Re: p y ... 07 00 07:26
Mihail Kulikov  Andrew Dolgov Re: 07 00 03:16
Anatoly Utkin  Andrew Dolgov 06 00 23:48
Anatoly Utkin  Oleg Bolotov , . 06 00 23:50
Sergej Kykov  All Re: 07 00 10:25
Sergej Kykov  All Re: p y ... 07 00 10:31
Oleg Bolotov  Ruslan Krasnikov , . 07 00 10:06
Andriy Martynenko  All Re: , . 07 00 10:59
Vladimir Zyryanov  All Re: 07 00 10:59
Andriy Martynenko  All Re: , . 07 00 11:08
Andriy Martynenko  All Re: 07 00 11:19
Andriy Martynenko  All Re: p y ... 07 00 11:24
Sergej Kykov  All Re: p y ... 07 00 12:40
Andriy Martynenko  All Re: p y ... 07 00 13:00
Igor Nik  Makc K Petrov Re: Youriy Nikitin 07 00 11:39
Oleg Bolotov  Andriy Martynenko , . 07 00 13:59
klm  All Re: p y ... 07 00 14:24
Makc K Petrov  Max Levenkov , . 07 00 13:39
Makc K Petrov  Timofei Koryakin Youriy Nikitin 07 00 13:47
Serge Zubin  All Glen Cook. The Black Company 07 00 15:39
Sergej Kykov  All Re: p y ... 07 00 18:43
Max Levenkov  Makc K Petrov , . 07 00 22:09
Mike Ivanov  Masha Anisimova p + 07 00 16:54
Sergey Tiurin  Alexey Guzyuk Re: p 06 00 21:45
Alexandr Boldyrev  vlad@kami.krsk.ru , . 07 00 12:05
Alexandr Boldyrev  Oleg Bolotov , . 07 00 12:12
Michael Zherebin  Igor Zainetdinov , . 07 00 13:33
Oleg Bolotov  Alexandr Boldyrev , . 07 00 22:12
Oleg Bolotov  Alexandr Boldyrev , . 07 00 22:13
Andrey Vlasov  Gregory Leonov 06 00 09:30
Sergey Tiurin  Leonardo Bocharov Re: 07 00 19:21
Andrey Vlasov  Alexey Guzyuk p 07 00 15:55
Kirill A. Sudakow  Andrew Tupkalo + 05 00 10:07
Natalia Yakushina  Alexey Kiselyov ... 07 00 21:11
Anton Telitsyn  Alexey Kiselyov p 07 00 14:04
Grigoriy Choporov  Evgeny Toktaev + 07 00 12:20
Grigoriy Choporov  Alexandr Boldyrev , . 07 00 12:24
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov , . 07 00 12:26
Grigoriy Choporov  Anatoly Utkin , . 07 00 12:37
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov , . 07 00 12:39
Grigoriy Choporov  Anatoly Utkin , . 07 00 12:51
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov , . 07 00 12:52
Grigoriy Choporov  Arthur Ponomarev . 07 00 22:40
Grigoriy Choporov  Anatoly Utkin , . 07 00 22:41
Grigoriy Choporov  Oleg Bolotov , . 07 00 22:47
Alexey Golubenko  All ... 07 00 01:45
Sergey SAFULKO  Natalya Shumitskaya . 07 00 22:43
Vadim Avdunin  Sergej Kykov H p y ... 07 00 23:30
Sasha Smirnov  Boris Matveenko ... 08 00 04:50
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo Might & Magic 04 00 00:22
Dmitry Shishkin  Andrey Solomatov (. ) 04 00 00:26
Dmitry Shishkin  Makc K Petrov (p. ) 04 00 00:28
Dmitry Shishkin  Finn Might & Magic 04 00 00:33
Dmitry Shishkin  Andrew Darkin y 04 00 00:35
Ruslan Krasnikov  Andriy Martynenko Re: , . 07 00 17:32
Victor Sudakov  Andriy Martynenko Re: , . 08 00 08:26
Sergej Kykov  All Re: p 08 00 08:29
Victor Horbunkoff  Konstantin G. Ananich 08 00 02:58
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo 08 00 03:02
Sergej Kykov  All Re: p 08 00 09:33
Sergej Kykov  All Re: p y ... 08 00 09:33
Sergej Kykov  All Re: p 08 00 09:35
Anatoly Utkin  Leonardo Bocharov H p y ... 08 00 00:01
Katya Agapitova  Kirill A Sudakow p + 08 00 09:35
Vladimir Zyryanov  All Re: , . 08 00 10:58
Vladimir Zyryanov  All Re: , . 08 00 11:01
Vladimir Zyryanov  All Re: , . 08 00 11:24
Eugeny Semeyko  Max Levenkov 07 00 14:18
Eugeny Semeyko  Igor Zainetdinov ... 07 00 14:30
Shadow Dweller  Alexei Baronenko H ... 07 00 05:55
Sergej Kykov  All Re: ... 08 00 16:18
Michael Zherebin  Victor Horbunkoff 08 00 15:35
Andrew Tupkalo  Grigoriy Choporov , . 08 00 23:28
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff 08 00 23:33
Andrew Tupkalo  Katya Agapitova p + 08 00 23:34
Kirill Tretyak  Victor Horbunkoff 08 00 10:45
Timofei Koryakin  Makc K Petrov Youriy Nikitin 09 00 01:20
Ilyas Muradov  Sergey Shmakov Youriy Nikitin 07 00 20:55
Sergej Kykov  All Re: Youriy Nikitin 08 00 22:43
Vadim Avdunin  Sergej Kykov H p y ... 08 00 23:09
Boris Matveenko  Kostya Miskevich 08 00 14:39
Boris Matveenko  Leonardo Bocharov H p y ... 08 00 14:47
Boris Matveenko  Leonardo Bocharov 08 00 14:49
Ruslan Krasnikov  Alexey Kiselyov RE:... 08 00 12:40
Ruslan Krasnikov  Oleg Bolotov RE:, . 08 00 13:00
Natalya Shumitskaya  Alexey Kiselyov 08 00 09:16
Natalya Shumitskaya  Vadim Yagodkin & 08 00 09:22
Natalya Shumitskaya  Denis Vishniakov -- - 08 00 09:25
Natalya Shumitskaya  Gregory Leonov 08 00 09:40
Natalya Shumitskaya  Alexey Guzyuk 08 00 10:03
Natalya Shumitskaya  Igor Zainetdinov 08 00 10:12
Pavel Tserna  All 09 00 00:46
Anatoly Utkin  Grigoriy Choporov , . 09 00 02:03
Anatoly Utkin  Grigoriy Choporov , . 09 00 02:05
Anatoly Utkin  Grigoriy Choporov , . 09 00 02:08
Anatoly Utkin  Grigoriy Choporov + 09 00 02:48
Alexey Swiridov  Timofei Koryakin p 08 00 23:17
Victor Horbunkoff  Kirill Tretyak 09 00 01:26
Victor Horbunkoff  Michael Zherebin 09 00 01:29
Andrew Tupkalo  Boris Matveenko 09 00 15:08
Stanislav Shraider  Arthur Ponomarev , . 09 00 01:48
Stanislav Shraider  Ruslan Krasnikov 09 00 02:21
Sergey Tiurin  Alexey Golubenko Re: p... 08 00 23:27
Victor Sudakov  "Vladimir Zyryanov" Re: , . 09 00 13:00
Alexey Kiselyov  Sergey Tiurin Re^2: p 06 00 00:46
Sergey Tiurin  Pavel Tserna Re: py 09 00 10:15
Michael Zherebin  Victor Horbunkoff 09 00 16:18
Vadim Avdunin  Pavel Tserna 09 00 14:37
Timofei Koryakin  Makc K Petrov Youriy Nikitin 09 00 21:00
Timofei Koryakin  Alexey Swiridov p 10 00 01:27
Kostya Miskevich  Boris Matveenko 10 00 00:08
Gregory Shamov  klm H p y ... 08 00 09:17
Gregory Shamov  Oleg Bolotov , . 08 00 09:20
Grigoriy Choporov  Igor Zainetdinov 09 00 20:25
Grigoriy Choporov  Boris Matveenko , ... 09 00 20:33
Grigoriy Choporov  Alexandr Boldyrev , . 09 00 20:30
Finn  All ׸ 09 00 23:32
Sergey SAFULKO  Grigoriy Choporov , . 08 00 23:08
Natalya Shumitskaya  Sergey SAFULKO . 09 00 11:45
Dmitry Shishkin  Vadim Kichkidov Might & Magic 08 00 12:06
Dmitry Shishkin  Vladimir Zyryanov (. ) 08 00 12:21
Gregory Leonov  Leonardo Bocharov 06 00 03:22
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov 06 00 03:38
Gregory Leonov  Alexey Kiselyov 06 00 03:43
Igor Nik  All Re: 10 00 09:00
Anatoly Utkin  Boris Matveenko 10 00 01:45
Max Levenkov  Oleg Bolotov , . 08 00 15:37
Oscar Sacaev  Arthur Ponomarev , . 08 00 23:22
Comoderator of RU.FANTASY  Boris Matveenko moderatorial [*]: ... 09 00 23:37
Comoderator of RU.FANTASY  All H p y ... 09 00 23:46
Comoderator of RU.FANTASY  Sasha Smirnov moderatorial [*]: ... 09 00 23:54
Oleg Bolotov  Sergej Kykov H p y ... 10 00 12:11
Oleg Bolotov  Ruslan Krasnikov , . 10 00 12:22
Oleg Grigoriev  Serge Zubin Glen Cook. The Black Company 10 00 15:19
Makc K Petrov  Timofei Koryakin Youriy Nikitin 10 00 13:40
Oleg Bolotov  Max Levenkov , . 10 00 18:57
Yuri Koscheev  All p 10 00 13:44
Yuri Koscheev  Anatoly Utkin , . 09 00 20:13
Yuri Koscheev  Grigoriy Choporov , . 10 00 14:06
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo , . 10 00 19:07
Alexey Guzyuk  Kostya Miskevich 10 00 18:41
Alexey Guzyuk  Sergey Tiurin p 10 00 18:44
Alexey Guzyuk  Andrey Vlasov p 10 00 18:48
Alexey Guzyuk  Vlad@kami.Krsk.Ru 10 00 18:51
Alexey Guzyuk  Dmitry Shishkin Might & Magic 10 00 18:57
Mike Ivanov  Grigoriy Choporov . 09 00 17:17
Alex Afonin  Konstantin Bugaenko ! 06 00 01:58
Vyacheslav Redkin  Grigoriy Choporov Re: , ... 10 00 22:59
Makc K Petrov  Igor Nik Youriy Nikitin 10 00 19:52
Vadim Kichkidov  Dmitry Shishkin Might & Magic 10 00 18:12
Andrew Dolgov  Alexey Guzyuk 10 00 22:14
Alexandr Boldyrev  Grigoriy Choporov , . 10 00 18:15
Alexandr Boldyrev  Grigoriy Choporov , . 10 00 18:17
Alexandr Boldyrev  vlad@kami.krsk.ru , . 10 00 18:21
Alexandr Boldyrev  vlad@kami.krsk.ru , . 10 00 18:24
Alexandr Boldyrev  Grigoriy Choporov , . 10 00 18:31
Genya Makarov  Sergej Kykov H p y ... 08 00 20:57
Kostya Miskevich  Alexey Guzyuk 11 00 00:21
Gregory Leonov  Leonardo Bocharov 10 00 01:40
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 10 00 01:46
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 10 00 01:51
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . 10 00 01:55
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev , . 10 00 01:59
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . 10 00 02:04
Gregory Leonov  Sergey Tiurin 10 00 02:19
Gregory Leonov  Oscar Sacaev 10 00 02:38
Ivan Kovalef  Alexey Kiselyov . 10 00 19:10
Nikita Bystrov  All Darksun 08 00 15:26
Leonardo Bocharov  All 10 00 06:26
Leonardo Bocharov  Grigoriy Choporov . 10 00 06:39
Leonardo Bocharov  Vadim Avdunin H p y ... 10 00 06:44
Natalya Shumitskaya  Victor Horbunkoff 10 00 09:32
Vadim Avdunin  Igor Nik 11 00 00:11
Vadim Avdunin  Alexey Guzyuk Might & Magic 11 00 00:21
Dmitriy Gromov  Denis Vishniakov -- - 11 00 06:13
Vadim Avdunin  Leonardo Bocharov H p y ... 11 00 08:01
Arthur Ponomarev  Victor Horbunkoff yp py, py :) 10 00 10:33
Arthur Ponomarev  Makc K Petrov , . 10 00 10:42
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo , . 10 00 10:47
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 10 00 10:48
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk , . 10 00 10:49
Arthur Ponomarev  Timofei Koryakin y p? 10 00 10:53
Arthur Ponomarev  Grigoriy Choporov . 10 00 11:11
Arthur Ponomarev  Oscar Sacaev , . 10 00 11:15
Igor Nik  Makc K Petrov Re: Youriy Nikitin 11 00 06:36
Max Levenkov  Oleg Bolotov , . 11 00 11:27
Arthur Ponomarev  Stanislav Shraider , . 11 00 14:29
Arthur Ponomarev  Stanislav Shraider y 11 00 14:31
Arthur Ponomarev   p 11 00 14:35
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 11 00 14:43
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 11 00 14:45
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . 11 00 14:49
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov , . 11 00 14:51
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . 11 00 14:52
Makc K Petrov  Andrej Moroz " " 11 00 11:40
Makc K Petrov  Igor Nik Youriy Nikitin 11 00 12:29
Konstantin G. Ananich  Victor Horbunkoff 11 00 13:47
 

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001