> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Anatoly Serjakov  All " " 21 99 01:43
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin p 19 99 19:18
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov "" 19 99 19:20
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin p 19 99 19:24
Alexander Chernichkin  Paul Babyak 20 99 19:55
Dmitry Akentyev  Maxim Voronin p 20 99 23:40
Dmitry Akentyev  Vladimir Bannikov "" 20 99 23:47
Denis Dolnikov  Alexandr Velikov Re: vs 20 99 11:02
Denis Dolnikov  Vilen@iptelecom.Net.Ua Re: vs 20 99 11:38
Dmitry Beloshistov  Alexey Kiselyov Re: 20 99 11:56
Dmitry Beloshistov  Dmitry Shishkin Re: vs 20 99 12:05
Oleg Khozainov  Alexander Alekseev - ... 20 99 11:30
Oleg Khozainov  Alexey Guzyuk py( ) 20 99 12:57
.  All Re: " " 21 99 02:34
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 21 99 02:09
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 21 99 02:10
Yan Korchmaryuk  George Potapoff Re: 21 99 02:13
Yan Korchmaryuk  Artem Lodygin Re: p 21 99 02:18
Yan Korchmaryuk  Vladimir Zyryanov Re: pp 21 99 02:22
Yan Korchmaryuk  Andrew Tupkalo Re: 21 99 02:24
Yan Korchmaryuk  Andrew Tupkalo Re: 21 99 02:25
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 21 99 02:29
Vitaly Pustovetov  Vladimir Petko p 21 99 00:46
Vitaly Pustovetov  Paul Babyak p 21 99 01:10
Dmitry Shishkin  Vsevolod Legler (Was: " " - ) 20 99 16:08
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p - p? 21 99 11:04
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler p 21 99 12:10
Andrew Tupkalo  Roman Sidorenko vs p 21 99 12:13
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 21 99 12:16
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 21 99 12:19
Oleg Redut  Vlad Jerebiov 21 99 09:45
.  All Re: (Was: " " - ) 21 99 11:01
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 21 99 01:02
Vladimir Bannikov  Andrew Darkin 21 99 02:08
Vladimir Bannikov  Andrew Darkin "" 21 99 02:09
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler 21 99 18:38
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler 21 99 18:41
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler - 21 99 18:41
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 21 99 18:43
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 21 99 18:44
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 21 99 18:44
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 21 99 18:45
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 21 99 18:45
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 21 99 18:46
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 21 99 18:49
Vitaly Pustovetov  Dmitry Akentyev p 21 99 09:53
Vitaly Pustovetov  Maxim Voronin p 21 99 09:59
Vladimir Bannikov  Vsevolod Legler vs p 21 99 11:39
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 21 99 11:45
Mike Uzhov  F-X Bao-Wei p 17 99 19:50
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin p 21 99 20:04
Andrew Tupkalo  Vitaly Pustovetov p 21 99 20:07
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk 21 99 20:10
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk 21 99 21:06
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk 21 99 21:06
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru p 21 99 11:50
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru p 21 99 12:09
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru p vs 21 99 12:12
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 21 99 13:56
Andrew Tupkalo  Mike Uzhov p 21 99 22:38
Sergey Schegloff  Oleg Redut 20 99 20:01
Sergey Schegloff  Ivan Kovalef " " 20 99 21:06
Sergey Schegloff  Vladimir Bannikov 20 99 21:14
Paul Babyak  Maxim Voronin p 21 99 23:30
George Potapoff  Mike Uzhov Re: p 21 99 18:23
Boris Ivanov  Alexey Kiselyov -44 20 99 22:12
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 20 99 23:10
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 20 99 23:28
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs p 20 99 23:35
Oleg Nizovskih  Alexandr Velikov vs 20 99 23:38
Oleg Nizovskih  Andrew Tupkalo vs p 20 99 23:48
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov "" 21 99 22:39
Oscar Sacaev  Vitaly Pustovetov p 21 99 22:45
Boxa Vasilyev  Olga Lodygina Re: 21 99 02:38
Boxa Vasilyev  Olga Lodygina Re: 21 99 03:32
Vitaly Pustovetov  Maxim Voronin p 21 99 17:52
Vitaly Pustovetov  Andrew Tupkalo p 21 99 18:06
Maxim Voronin  Anatoly Serjakov 21 99 22:51
Maxim Voronin  Alexander Chernichkin p 21 99 22:52
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk 21 99 22:55
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk 21 99 22:56
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk 21 99 22:58
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk 21 99 22:59
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p - p? 21 99 23:02
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 21 99 23:03
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 21 99 23:05
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 21 99 23:05
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 21 99 23:07
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 21 99 23:08
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 21 99 23:10
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 21 99 23:11
Maxim Voronin  Vitaly Pustovetov p 21 99 23:14
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 21 99 23:15
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 21 99 23:17
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 21 99 23:21
Maxim Voronin  Paul Babyak p 21 99 23:25
Artem Monin  Ivan Kovalef vs p 21 99 20:28
Maxim Voronin  Oscar Sacaev p 21 99 23:36
Maxim Voronin  Vitaly Pustovetov p 21 99 23:42
Denis Dolnikov  Artem Lodygin Re: ypyy, , py?! .... 21 99 23:25
Denis Dolnikov  Alexis Borisoff Re: vs p 21 99 23:27
Denis Dolnikov  Andrew Tupkalo Re: - p? 21 99 23:29
Oleg Kotenko  Dmitry Shishkin Re: + 21 99 09:04
Oleg Kotenko  klm Re: py p 21 99 09:45
Oleg Kotenko  Vitaly Pustovetov Re: p 21 99 09:46
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: , 21 99 09:54
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: 21 99 10:10
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: 21 99 10:13
Dmitry Beloshistov  Mike Uzhov Re: 21 99 10:16
Dmitry Beloshistov  Andrey Isakov Re: 21 99 10:27
Finn  Alexey Kiselyov py p 19 99 07:08
Kostya Govorun  Oleg Khozainov py( ) 22 99 01:24
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef vs 22 99 02:01
Vladimir Bannikov  Denis Dolnikov vs 22 99 02:06
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo vs p 22 99 02:15
Vladimir Bannikov  Sergey Schegloff 22 99 02:28
Leonid Usov  Vladimir Bannikov "" 21 99 22:03
Alexey Taratinsky  Andrey Isakov vs p 21 99 21:27
Alexey Taratinsky  Maxim Voronin p 21 99 21:34
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov 20 99 22:07
Alexander Chernichkin  Andrew Tupkalo p 20 99 22:11
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin p 21 99 20:05
Alexander Chernichkin  Yan Korchmaryuk 21 99 19:57
Alexey Taratinsky   . " " 22 99 05:54
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 22 99 04:40
Vladimir Bannikov  Oleg Kotenko 22 99 04:45
Vladimir Zyryanov  All Re: pp 22 99 12:31
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo 22 99 09:10
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo -44 22 99 09:11
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo vs 22 99 09:18
Alexey Guzyuk  Maxim Voronin 22 99 09:21
Alexey Guzyuk  Vladimir Petko 22 99 09:24
Alexey Guzyuk  Oleg Khozainov py( ) 22 99 09:25
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef vs 22 99 09:30
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov -44 22 99 09:34
Alexey Guzyuk  Boxa Vasilyev p 22 99 10:02
Wladimir Shatovsky  Vitaly Pustovetov p 21 99 20:38
Elena Markina  All "" (--: "") (1/3) 22 99 15:53
Elena Markina  All "" (--: "") (2/3) 22 99 16:06
Elena Markina  All "" (--: "") (3/3) 22 99 16:08
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 22 99 20:15
F-X Bao-Wei  All Re: "" (--: "") (1/3) 22 99 20:56
Victor Horbunkoff  Leonid Usov "" 22 99 22:40
Anton Noginov  Alexander Chernichkin 22 99 15:37
Kostya Govorun  Maxim Voronin 23 99 00:39
Dima Eremin  All . : 22 99 20:21
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo 22 99 22:53
Oscar Sacaev  Kirill Tretyak p 22 99 22:55
Comoderator of RU.FANTASY  Oleg Nizovskih vs p 22 99 23:03
Oscar Sacaev  Maxim Voronin p 22 99 23:10
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 22 99 05:19
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 22 99 05:21
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 22 99 05:23
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 22 99 05:27
Yan Korchmaryuk  Andrew Tupkalo Re: 22 99 05:42
Vitaly Kovalenko  Vitaly Pustovetov p 22 99 23:08
Oleg Nizovskih  Alexey Kiselyov vs p 22 99 21:20
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 22 99 21:36
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 22 99 21:41
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 22 99 21:46
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 22 99 21:48
Oleg Nizovskih  Boris Tolchinsky (Was: vs ) 22 99 21:58
Oleg Nizovskih  Artem Lodygin vs p 22 99 22:11
Oleg Nizovskih  Andrey Isakov vs p 22 99 22:35
Oleg Nizovskih  Andrey Isakov vs p 22 99 22:42
F-X Bao-Wei  All "" 23 99 00:34
Denis Dolnikov  Vladimir Bannikov Re: vs 22 99 23:53
Dmitry Shishkin   . (Was: " " - ) 23 99 01:12
Dmitry Shishkin  Dmitry Beloshistov p vs 23 99 01:14
Dmitry Shishkin  Olga Lodygina p 23 99 01:14
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov vs p 22 99 06:27
Alexander Chernichkin  Alexey Taratinsky p 22 99 22:25
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin p 22 99 22:41
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin 22 99 22:29
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin 22 99 22:31
Alexander Chernichkin  Ivan Kovalef vs 22 99 22:42
Andrew Emelianov  Kirill Tretyak Re: 22 99 08:36
Vladimir Bannikov  Sergey Schegloff 22 99 20:55
Konstantin G. Ananich  All Re: vs 23 99 12:40
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 99 12:46
Konstantin G. Ananich  All Re: vs p 23 99 12:50
Konstantin G. Ananich  All Re: vs p 23 99 12:55
Konstantin G. Ananich  All , 23 99 12:57
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 99 13:09
Konstantin G. Ananich  All (Re: FANTASY) 23 99 13:12
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 23 99 13:16
Konstantin G. Ananich  All Re: vs p 23 99 13:17
Konstantin G. Ananich  All Re: - 23 99 13:21
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 23 99 13:25
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 21 99 23:03
Vadim Avdunin  Maxim Voronin 21 99 23:17
Vadim Avdunin  Oleg Khozainov py( ) 22 99 00:36
Slava Nikitin  All 20 99 21:51
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 23 99 13:37
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 99 13:45
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 23 99 13:52
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 23 99 13:57
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 99 13:58
klm  All Re: " " 23 99 13:27
Andrey Dubrovskih  All 23 99 10:13
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 23 99 02:36
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov vs 23 99 02:38
Andrew Tupkalo  Denis Dolnikov p - p? 23 99 17:25
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov vs p 23 99 17:42
Aleksandr Zajcev  Andrew Tupkalo FANTASY 23 99 08:54
Boris Tolchinsky  Oleg Nizovskih Re: (Was: vs ) 23 99 17:05
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo p 22 99 14:35
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin 23 99 23:00
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 23 99 23:06
Andrew Tupkalo  Oleg Nizovskih vs p 23 99 23:29
Andrew Tupkalo  Denis Dolnikov vs 23 99 23:33
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk 24 99 00:46
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin p 24 99 01:09
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk vs 24 99 01:15
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 24 99 01:15
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk 24 99 01:19
Alexandr Velikov  Helen Potvorova p 18 99 17:46
Alexandr Velikov  Roman Sidorenko vs p 19 99 09:12
Alexandr Velikov  Artem Lodygin p 19 99 09:26
Vladimir_Ishenko  Alexey Guzyuk 23 99 00:58
Andrey Isakov  Alexey Taratinsky Re: vs p 23 99 01:15
Maxim Voronin  Oscar Sacaev p 23 99 20:42
Maxim Voronin  Oscar Sacaev p 23 99 20:43
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk 23 99 20:45
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk 23 99 20:45
Maxim Voronin  Yan Korchmaryuk 23 99 20:48
Maxim Voronin  Alexander Chernichkin p 23 99 20:51
Maxim Voronin  Alexander Chernichkin 23 99 20:52
Maxim Voronin  Alexander Chernichkin 23 99 20:53
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 23 99 20:55
Maxim Voronin  Vadim Avdunin 23 99 20:59
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 23 99 21:21
Kostya Govorun  Yan Korchmaryuk 23 99 22:28
Yan Korchmaryuk  Vladimir Zyryanov Re: pp 23 99 04:07
Yan Korchmaryuk  F-X Bao-Wei Re: "" (--: "") (1/3) 23 99 04:10
Yan Korchmaryuk  Alexander Chernichkin Re: 23 99 04:20
Boxa Vasilyev  Alexandr Velikov Re: py( ) 23 99 20:24
Boxa Vasilyev  Alexandr Tolkach Re: 23 99 20:26
George Potapoff  Maxim Voronin Re: p 23 99 22:41
George Potapoff  Maxim Voronin Re: 23 99 22:42
George Potapoff  Maxim Voronin Re: 23 99 22:42
George Potapoff  Vladimir Bannikov Re: vs p 23 99 22:42
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov vs 23 99 07:22
F-X Bao-Wei  All Re: "" (--: "") (1/3) 24 99 00:02
F-X Bao-Wei  All Re: p 24 99 00:34
Denis Dolnikov  Boris Tolchinsky Re: vs 23 99 16:10
Denis Dolnikov  Maxim Voronin Re: - p? 23 99 16:20
Denis Dolnikov  Maxim Voronin Re: - p? 23 99 16:21
Denis Dolnikov  Vladimir Bannikov Re: vs 23 99 16:23
Denis Dolnikov  Evgeny Kravchenko Re: vs p 23 99 16:25
Denis Dolnikov  Andrew Tupkalo Re: vs p 23 99 16:27
Oleg Khozainov  Alexey Guzyuk py( ) 23 99 11:32
Dmitry Yakimovitch  Alexey Guzyuk 23 99 06:58
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef vs p 23 99 10:28
Vladimir Bannikov  Denis Dolnikov vs 23 99 10:30
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk -44 23 99 10:33
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 23 99 10:36
Vladimir Bannikov  Oscar Sacaev 23 99 10:40
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich , 23 99 15:22
Morschakin Artur  All 23 99 17:14
Aleksandr Vinogradov  All p 24 99 04:14
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 24 99 09:52
Vladimir Zyryanov  All Re: pp 24 99 09:34
Vladimir Zyryanov  All Re: py( ) 24 99 10:00
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich FANTASY 24 99 15:25
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich 24 99 15:28
Alexey Loginov  All p 20 99 20:23
Anton Noginov  Andrew Tupkalo vs 24 99 16:49
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 24 99 20:22
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 24 99 20:23
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 24 99 20:59
Andrew Tupkalo  Dmitry Akentyev p 24 99 21:00
Paul Babyak  Dmitry Akentyev p 24 99 23:38
Arny Sinen  All 13 99 00:12
Mike Uzhov  Artem Lodygin 23 99 22:27
Mike Uzhov  Andrew Darkin 23 99 23:01
Mike Uzhov  All - 23 99 23:26
Andrew Darkin  Alexey Kiselyov Re: 20 99 19:33
Andrew Darkin  Andrew Tupkalo Re: FANTASY 20 99 19:39
Andrew Darkin  Maxim Voronin Re: - p? 20 99 19:41
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo vs 24 99 17:10
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo -44 24 99 17:10
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo 24 99 17:14
Alexey Guzyuk  Vladimir_Ishenko 24 99 17:14
Alexey Guzyuk  Dmitry Yakimovitch 24 99 17:16
Dmitry Casperovitch  Anatoly Serjakov " " 24 99 16:10
Roman Sidorenko  Alexandr Velikov vs p 24 99 08:34
Alexandr Velikov  Denis Dolnikov vs 23 99 17:00
Alexandr Velikov  Denis Dolnikov vs p 23 99 16:59
Alexandr Velikov  Artem Lodygin vs 23 99 16:53
Alexandr Velikov  Vladimir Bannikov vs p 23 99 17:17
Alexandr Velikov  Alexey Kiselyov 23 99 17:35
Alexandr Velikov  Vladimir Bannikov 23 99 17:41
Alexandr Velikov  Artem Lodygin vs p 23 99 17:44
Alexandr Velikov  Andrew Tupkalo 24 99 09:13
Alexandr Velikov  Maxim Voronin p 24 99 10:18
Alexandr Velikov  Vladimir Bannikov "" 24 99 11:19
Alexandr Velikov  Andrew Tupkalo 24 99 11:21
Alexandr Velikov  Andrew Tupkalo 24 99 11:29
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 24 99 11:49
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 24 99 12:05
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs p 24 99 12:36
Alexandr Velikov  Oleg Nizovskih vs 24 99 12:50
Alexandr Velikov  Maxim Voronin 24 99 13:22
Alexandr Velikov  Denis Dolnikov vs 24 99 14:45
Maxim Voronin  Denis Dolnikov p - p? 24 99 20:18
Maxim Voronin  Denis Dolnikov p - p? 24 99 20:19
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 24 99 20:21
Maxim Voronin  Alexey Loginov p 24 99 20:25
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 24 99 20:26
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo p 24 99 20:27
Maxim Voronin  Andrew Darkin p - p? 24 99 20:31
Aleksandr Vinogradov  Morschakin Artur 24 99 19:14
Ivan Kovalef  Dima Eremin . : 24 99 19:25
Ivan Kovalef  Alexander Chernichkin vs 24 99 19:35
Alexander Tesanov  Slava Nikitin 23 99 18:25
Oleg Khozainov  Vadim Avdunin py( ) 24 99 10:23
Alexey Guzyuk  Oleg Khozainov py( ) 24 99 19:20
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo -44 24 99 19:49
Alexey Guzyuk  Morschakin Artur 24 99 19:51
Ingwar Holgerson  Dmitry Shishkin vs 24 99 14:40
Vitaly Pustovetov  Maxim Voronin p 24 99 21:57
Vitaly Pustovetov  Vitaly Kovalenko p 24 99 22:15
Yury Alimov  Maxim Voronin 24 99 16:38
Yan Korchmaryuk  Alexander Chernichkin Re: 24 99 00:06
Yan Korchmaryuk  Maxim Voronin Re: 24 99 00:12
Artem Monin  Roman Sidorenko vs p 24 99 15:40
Artem Monin  Vadim Avdunin py( ) 24 99 20:40
Artem Monin  Oleg Khozainov py( ) 25 99 01:50
Yan Korchmaryuk  F-X Bao-Wei Re: 25 99 05:20
Alexander Chernichkin  Maxim Voronin 24 99 21:00
Dmitry Shishkin  Konstantin G. Ananich vs p 24 99 02:06
Dmitry Shishkin  Konstantin G. Ananich 24 99 11:46
Konstantin G. Ananich  All Re: 25 99 09:14
Konstantin G. Ananich  All Re: vs p 25 99 09:16
Konstantin G. Ananich  All Re: , 25 99 09:18
Moderator of RU.FANTASY  F-X Bao-Wei "" (--: "") (1/3) 24 99 22:29
Vladimir Bannikov  F-X Bao-Wei "" (--: "") (1/3) 24 99 22:26
Vladimir Bannikov  Mike Uzhov 24 99 22:16
Konstantin G. Ananich  All Re: FANTASY 25 99 09:30
Olexander Lebid'  Vladimir Bannikov 24 99 16:51
Denis Dolnikov  Andrew Tupkalo Re: - p? 24 99 11:01
Denis Dolnikov  Andrew Tupkalo Re: vs 24 99 11:04
Victor Horbunkoff  Artem Monin py( ) 25 99 10:35
Mykola Rudenko  All BookReader 3.0.b1 25 99 12:06
Dmitry Casperovitch  Roman Sidorenko vs p 25 99 16:42
Aleksandr Zajcev  Konstantin G Ananich 25 99 09:02
Oleg Kotenko  Denis Dolnikov Re: ypyy, , py?! .... 22 99 15:31
Oleg Kotenko  Shadow Dweller Re: ! - ... " " 22 99 15:38
Oleg Kotenko  Alexander Alekseev Re: - ... 22 99 15:40
Oleg Kotenko  Vladimir Bannikov Re: 22 99 15:42
Oleg Kotenko  Andy Shklyaruk RE: py p 22 99 15:49
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: FANTASY 22 99 16:01
Alexandr Tolkach  Morschakin Artur 25 99 16:05
Alexandr Velikov  Alexander Chernichkin vs 25 99 09:39
Alexandr Velikov  Andrew Tupkalo 25 99 09:48
Alexandr Velikov  Roman Sidorenko vs p 25 99 10:58
Alexandr Velikov  Maxim Voronin p - p? 25 99 11:29
Alexandr Velikov  Alexey Guzyuk py( ) 25 99 11:33
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 25 99 14:34
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 25 99 14:59
Andrew Darkin  Boxa Vasilyev Re: 25 99 12:10
Andrew Darkin  Yan Korchmaryuk Re: 25 99 12:38
Oscar Sacaev  Maxim Voronin p 25 99 23:56
Comoderator of RU.FANTASY  All 26 99 00:05
Comoderator of RU.FANTASY  All 26 99 00:11
Boris Ivanov  Andrew Tupkalo -44 25 99 13:29
Andrey Isakov  Oleg Nizovskih Re: vs p 24 99 23:36
Boxa Vasilyev  Aleksandr Vinogradov Re: 25 99 15:12
Mike Uzhov  Slava Nikitin 25 99 19:08
Mike Uzhov  Vladimir Bannikov 25 99 19:21
Kostya Govorun  Maxim Voronin p - p? 25 99 18:00
Roman Sidorenko  Alexandr Velikov vs p 25 99 19:47
Denis Dolnikov  Vladimir Bannikov Re: vs 25 99 16:54
Denis Dolnikov  Alexandr Velikov Re: vs p 25 99 16:56
Denis Dolnikov  Alexandr Velikov Re: vs 25 99 16:57
Denis Dolnikov  Alexandr Velikov Re: vs 25 99 17:00
Denis Dolnikov  Maxim Voronin Re: - p? 25 99 17:00
Denis Dolnikov  Maxim Voronin Re: - p? 25 99 17:01
Denis Dolnikov  Alexandr Velikov Re: vs p 25 99 17:17
Yury Alimov  Konstantin G. Ananich FANTASY 25 99 10:57
Yury Alimov  Anton Noginov vs 25 99 11:09
Sergey Schegloff  Alexander Chernichkin 24 99 23:15
Sergey Schegloff  Yan Korchmaryuk 24 99 23:30
Oleg Khozainov  Vladimir Zyryanov py( ) 25 99 15:12
Oleg Khozainov  Alexey Guzyuk py( ) 25 99 15:46
Andrew Tupkalo  Alexandr Velikov vs 25 99 22:41
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk 25 99 22:44
Andrew Tupkalo  Aleksandr Vinogradov 25 99 22:48
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich 25 99 22:54
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich FANTASY 25 99 22:55
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 25 99 23:43
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 25 99 23:44
Andrew Tupkalo  Alexandr Velikov 25 99 23:45
Andrew Tupkalo  Alexandr Velikov 25 99 23:45
Andrew Tupkalo  Alexandr Velikov 25 99 23:45
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 25 99 23:49
Andrew Tupkalo  Andrew Darkin FANTASY 25 99 23:50
Andrew Tupkalo  Anton Noginov vs 25 99 23:54
Olga Lodygina  Kirill Tretyak , , - 22 99 23:10
Olga Lodygina  Boxa Vasilyev p 22 99 23:34
Artem Lodygin  Vsevolod Legler vs p 26 97 00:00
Artem Lodygin  Dmitry Beloshistov 26 97 00:16
Artem Lodygin  Dmitry Beloshistov p vs 26 97 00:18
Artem Lodygin  Mike Uzhov p 26 97 00:22
Artem Lodygin  Alexey Taratinsky " " 26 97 00:31
Alexey Velmizov  Maxim Voronin RE: (was: py -> ) 23 99 16:54
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo p 25 99 02:30
Dmitry Akentyev  Paul Babyak p 25 99 02:32
Alexander Chernichkin  Vitaly Pustovetov p 25 99 20:52
Vitaly Kovalenko  Vitaly Pustovetov p 25 99 21:45
Anton Solovjov  All 25 99 16:19
Mick Z. Rivkin  Tejmur N. Khanjanov ? 23 99 21:09
Leonid Usov  Vladimir Bannikov p 25 99 00:41
Dmitry Beloshistov  Kirill Tretyak Re: vs 25 99 12:22
Alexey Taratinsky  Alexander Chernichkin p 26 99 06:30
Alexey Taratinsky  Andrey Isakov vs p 26 99 06:37
Vladimir Bannikov  Olexander Lebid' 25 99 21:49
Leonid Usov  Victor Horbunkoff "" 25 99 23:46
Vladimir Zyryanov  All Re: py( ) 26 99 11:26
Tejmur N. Khanjanov  All Re: ? 26 99 13:44
Andrew Tupkalo  Dmitry Akentyev p 26 99 20:31
Andrew Tupkalo  Boris Ivanov -44 26 99 20:33
Andrew Tupkalo  Alexandr Velikov 26 99 20:37
Andrew Tupkalo  Alexandr Tolkach 26 99 20:47
Andrew Tupkalo  Anton Solovjov 26 99 20:48
Oleg Penkin  Max Levenkov vs 11 99 07:59
Oleg Penkin  Artem Lodygin vs 16 99 08:38
Oleg Penkin  Andrew Darkin - 16 99 08:46
Vladislav Zarya  Boxa Vasilyev p 21 99 16:55
Vladislav Zarya  Boxa Vasilyev . 21 99 17:00
Michael Zherebin  Aleksandr Vinogradov 26 99 06:23
Alexander Simonov  Artem Lodygin H. " ..." 10 99 08:40
Alexander Simonov  Oleg Kotenko 13 99 10:01
Aleksandr Zajcev  Konstantin G Ananich FANTASY 25 99 13:53
Konstantin Boyandin  All -: 26 99 18:00
Alexandr Velikov  Konstantin G. Ananich vs p 26 99 09:58
Alexandr Velikov  Kirill Tretyak 26 99 10:04
Andy Shklyaruk  Askar Ibragimov Re: 26 99 09:32
Evgeny Kravchenko  Vsevolod Legler - 23 99 00:44
Evgeny Kravchenko  Vladimir Kuznetsov 23 99 00:53
Evgeny Kravchenko  Andrew Tupkalo FANTASY 23 99 01:09
Evgeny Kravchenko  Andrew Tupkalo 23 99 01:15
Evgeny Kravchenko  Denis Dolnikov p - p? 26 99 18:33
Evgeny Kravchenko  Vladimir Bannikov 26 99 18:41
Evgeny Kravchenko  Konstantin G. Ananich vs 26 99 18:45
Evgeny Kravchenko  Konstantin G. Ananich (Re: FANTASY) 26 99 18:48
Evgeny Kravchenko  Konstantin G. Ananich vs p 26 99 18:50
Evgeny Kravchenko  Vladimir Bannikov 26 99 18:54
Vitaly Lugovsky  Alexander Simonov Re: 26 99 21:46
Vitaly Lugovsky  Maxim Voronin Re: - p? 26 99 21:48
Vitaly Lugovsky  Alexander Chernichkin Re: 26 99 22:05
Vitaly Lugovsky  Ingwar Holgerson Re: vs 26 99 22:09
Maxim Voronin  Denis Dolnikov p - p? 26 99 21:06
Maxim Voronin  Vitaly Pustovetov p 26 99 21:07
Maxim Voronin  Yury Alimov 26 99 21:22
Maxim Voronin  Alexandr Velikov p - p? 26 99 21:24
Maxim Voronin  Kostya Govorun p - p? 26 99 21:27
Maxim Voronin  Denis Dolnikov p - p? 26 99 21:29
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 26 99 21:31
Maxim Voronin  Alexey Velmizov (was: py -> ) 26 99 21:34
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov 26 99 23:18
Comoderator of RU.FANTASY  All - . . 26 99 23:30
Comoderator of RU.FANTASY  All vs p 26 99 23:35
Oscar Sacaev  Oleg Kotenko 26 99 23:45
Boxa Vasilyev  Vladislav Zarya Re: p 26 99 23:36
Mike Uzhov  Artem Lodygin p 26 99 19:43
Ivan Kovalef  Morschakin Artur 25 99 08:21
Denis Dolnikov  Oleg Kotenko Re: ypyy, , py?! .... 26 99 22:44
Ruslan Krasnikov  Artem Lodygin RE: vs p 26 99 10:02
Ruslan Krasnikov  Dmitry Shishkin RE: 26 99 10:15
Alexander Chernichkin  Alexandr Velikov 26 99 20:30
Vadim Avdunin  Artem Monin py( ) 26 99 23:04
Vadim Avdunin  Oleg Khozainov py( ) 26 99 23:08
Boris Nemykin  Denis Dolnikov Re: y 27 99 04:24
Alexander Gromov  Roman Sidorenko vs p 26 99 08:04
Alexander Gromov  Alexandr Velikov vs p 26 99 22:21
Andrew Besjulkin  Oleg Kotenko ! - ... " " 26 99 22:38
Vsevolod Legler  Vladimir Petko 24 99 10:22
Vsevolod Legler  Maxim Voronin 24 99 10:22
Vsevolod Legler  Dmitry Shishkin (Was: " " - ) 24 99 10:04
Vsevolod Legler  Kirill Tretyak p 24 99 11:50
Vsevolod Legler  Andrew Tupkalo - 24 99 11:50
Vsevolod Legler  Vladimir Bannikov vs p 24 99 10:19
Vsevolod Legler  Dmitry Akentyev p 24 99 10:28
Vsevolod Legler  Alexander Chernichkin p 24 99 10:36
Vsevolod Legler  Vitaly Kovalenko p 24 99 11:52
Vsevolod Legler  Maxim Voronin 24 99 11:01
Vsevolod Legler  Andrew Tupkalo p 24 99 11:53
Vsevolod Legler  Vitaly Pustovetov p 24 99 11:55
Vsevolod Legler  Kirill Tretyak p 24 99 11:55
Vsevolod Legler  Vladimir Petko p 24 99 11:33
Alexey Guzyuk  Alexandr Velikov py( ) 27 99 09:21
Oleg Khozainov  Artem Monin py( ) 26 99 13:55
Alexis Borisoff  Vsevolod Legler vs p 27 99 14:52
Andrew Tupkalo  Vladislav Zarya p 27 99 23:18
Andrew Tupkalo  Vladislav Zarya H . 27 99 23:19
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef 27 99 23:22
Andrew Tupkalo  Michael Zherebin 27 99 23:23
Andrew Tupkalo  Evgeny Kravchenko p - p? 27 99 23:25
Andrew Tupkalo  Mike Uzhov p 27 99 23:27
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin p 27 99 23:28
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin (was: py -> ) 27 99 23:33
Andrew Tupkalo  Boxa Vasilyev p 27 99 23:35
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 28 99 01:00
Andrew Tupkalo  Evgeny Kravchenko 28 99 01:03
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru , , - 27 99 16:28
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 27 99 17:00
Andrew Darkin  Alexandr Velikov Re: 25 99 20:23
Andrew Darkin  Vladimir Bannikov Re: "" (--: "") (1/3) 25 99 20:31
Maxim Voronin  Vitaly Lugovsky p - p? 26 99 22:16
Kukushka Valery  All Re: . : 23 99 18:50
Alexandr Velikov  Denis Dolnikov vs 27 99 09:21
Alexandr Velikov  Mike Uzhov 27 99 09:25
Alexandr Velikov  Andrew Tupkalo vs 27 99 09:39
Alexandr Velikov  Konstantin Boyandin -: 27 99 09:55
Vladimir Bannikov  Leonid Usov p 26 99 08:32
Vladimir Bannikov  Alexandr Velikov "" 26 99 23:36
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 26 99 23:40
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk -44 26 99 23:45
Vladimir Bannikov  Mike Uzhov 26 99 23:56
Vladimir Bannikov  Denis Dolnikov vs 26 99 23:59
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 27 99 00:03
Vladimir Bannikov  Olga Lodygina p 27 99 00:06
Vladimir Bannikov  Anton Solovjov 27 99 00:15
Andy Shklyaruk  Oleg Kotenko RE: py p 26 99 10:06
Alexey Guzyuk  Oleg Khozainov py( ) 27 99 16:12
Alexey Guzyuk  Vladislav Zarya . 27 99 16:18
Alexandr Tolkach  Andrew Tupkalo 27 99 09:18
Boxa Vasilyev  Vladislav Zarya Re: . 27 99 03:26
Boxa Vasilyev  Michael Zherebin Re: 27 99 03:28
Anton Noginov  Andrew Tupkalo 26 99 23:20
Anton Noginov  Vladimir Bannikov 26 99 23:35
Vladimir Kuznetsov  Evgeny Kravchenko 27 99 23:36
Aleksandr Vinogradov  Michael Zherebin 26 99 20:46
Aleksandr Vinogradov  Oleg Khozainov py( ) 26 99 21:01
Ivan Kovalef  Artem Lodygin " " 27 99 14:19
Ivan Kovalef  Oleg Kotenko 27 99 13:58
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov "" (--: "") (1/3) 27 99 14:04
Denis Dolnikov  Maxim Voronin Re: - p? 27 99 08:30
Alexander Tesanov  Kirill Tretyak 26 99 20:30
George Potapoff  Denis Dolnikov Re: - p? 28 99 01:19
Artem Monin  Victor Horbunkoff py( ) 26 99 01:28
Alexey Taratinsky  Artem Lodygin " " 28 99 01:35
George Kiosov  Anton Solovjov 28 99 00:57
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler p 28 99 01:25
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler p 28 99 01:27
Vitaly Kovalenko  Vsevolod Legler p 27 99 22:16
Andrew Emelianov  Kirill Tretyak Re: 27 99 15:06
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler p 28 99 12:01
al fin  Dmitry Shishkin vs y 28 99 00:00
al fin  Bcim H py 28 99 00:18
Vsevolod Legler  Artem Lodygin vs p 27 99 08:54
Vsevolod Legler  Morschakin Artur 27 99 09:06
Vsevolod Legler  Denis Dolnikov p - p? 27 99 09:27
Vsevolod Legler  Artem Lodygin 27 99 09:22
Vladimir Bannikov  Vsevolod Legler vs p 27 99 22:36
Vladimir Bannikov  Andrew Darkin "" (--: "") (1/3) 27 99 22:37
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo -44 27 99 22:39
Vladimir Bannikov  Evgeny Kravchenko 27 99 22:41
Vladimir Bannikov  Vitaly Lugovsky vs 27 99 22:40
Vladimir Bannikov  Mike Uzhov p 27 99 22:41
Vladimir Bannikov  Denis Dolnikov ypyy, , py?! .... 27 99 22:41
Vladimir Bannikov  Alexander Gromov vs p 27 99 22:41
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 27 99 22:42
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak , , - 27 99 22:42
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 27 99 22:42
Olya Sokratova  Alexey Guzyuk . 25 99 10:41
Slava Nikitin  Mike Uzhov Re: 27 99 15:35
Dmitry Beloshistov  Konstantin G. Ananich Re: 26 99 09:32
Dmitry Beloshistov  Konstantin G. Ananich Re: FANTASY 26 99 09:37
Aleksandr Zajcev  Alexey Kiselyov 26 99 12:51
Aleksandr Zajcev  Alexey Kiselyov 26 99 12:53
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov -44 28 99 13:43
Andrew Tupkalo  George Kiosov 28 99 13:46
Andrew Tupkalo  Anton Noginov 28 99 14:03
Andrew Tupkalo  Alexandr Tolkach 28 99 14:05
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 28 99 14:06
Andrew Tupkalo  Alexandr Velikov vs 28 99 14:09
Vladimir Bannikov  Anton Noginov 28 99 09:36
Konstantin Boyandin  All H 28 99 10:42
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo -44 28 99 11:34
Mike Uzhov  Andy Shklyaruk 27 99 07:50
Maxim Voronin  Denis Dolnikov p - p? 28 99 11:19
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 28 99 11:20
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 28 99 11:33
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler 28 99 18:22
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 28 99 18:24
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 28 99 19:02
Alex Koldin  Andrew Tupkalo H . 28 99 12:37
Alex Koldin  Andrew Tupkalo y (was: py -> ) 28 99 12:39
Nikolay V. Norin  All Re: 28 99 14:18
Vitaly Lugovsky  Maxim Voronin Re: - p? 28 99 16:41
Vitaly Lugovsky  Vladimir Bannikov Re: vs 28 99 16:41
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 28 99 22:40
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 28 99 22:41
Andrew Tupkalo  Alex Koldin y (was: py -> ) 28 99 22:48
Andrew Tupkalo  Alex Koldin H . 28 99 22:48
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov -44 28 99 22:49
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov -44 28 99 12:56
Victor Metelkin  Alexander Gromov Re: vs p 28 99 19:49
Marina Alexandrova  All RU.TRANSFORMERS 28 99 04:31
Mike Uzhov  Vladimir Bannikov 28 99 14:02
Mike Uzhov  Alexandr Velikov 28 99 14:26
Boxa Vasilyev  Andrew Tupkalo Re: p 28 99 03:32
Comoderator of RU.FANTASY  All 28 99 23:43
Oscar Sacaev  Evgeny Kravchenko 28 99 23:46
Oscar Sacaev  Maxim Voronin (was: py -> ) 28 99 23:49
Comoderator of RU.FANTASY  All p - p? 28 99 23:55
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov 28 99 23:59
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo 28 99 21:15
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 28 99 19:28
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 28 99 19:38
Maxim Voronin  Oscar Sacaev (was: py -> ) 28 99 21:52
Aleksandr Vinogradov  Andrew Tupkalo 28 99 15:48
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov 28 99 20:29
Alexey Guzyuk  Olya Sokratova . 28 99 20:24
Alexey Guzyuk  Mike Uzhov 28 99 20:26
Alexey Taratinsky  Vsevolod Legler (Was: " " - ) 28 99 23:51
Ivan Kovalef  Kirill Tretyak 28 99 19:40
Anton Noginov  Andrew Tupkalo 28 99 14:11
Anton Noginov  Mike Uzhov p 28 99 14:18
Vsevolod Legler  Alexis Borisoff vs p 28 99 00:16
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky " " 28 99 14:15
Dmitry Shishkin  Konstantin Boyandin 28 99 21:27
Dmitry Shishkin  Vladimir Bannikov "" 28 99 14:30
Dmitry Shishkin  Vsevolod Legler (Was: " " - ) 28 99 14:41
Dmitry Shishkin  Ingwar Holgerson vs 28 99 15:23
Dmitry Shishkin  Ruslan Krasnikov 28 99 15:27
Dmitry Shishkin  Artem Lodygin vs p 28 99 21:29
Denis Dolnikov  Boris Nemykin Re: y 28 99 08:04
Dolnikov Denis  Alexandr Velikov Re: vs 28 99 08:05
Denis Dolnikov  Vladimir Bannikov Re: vs 28 99 08:08
Alex Koldin  Andrew Tupkalo H . 28 99 20:04
Mike Uzhov  Andrew Tupkalo p 29 99 09:00
Andrew Tupkalo  Alex Koldin H . 29 99 20:07
Andrew Tupkalo  Maxim Voronin 29 99 20:14
Andrew Tupkalo  Boxa Vasilyev p 29 99 20:16
Andrew Tupkalo  Marina Alexandrova RU.TRANSFORMERS 29 99 21:06
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 29 99 21:08
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky vs 29 99 21:11
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk 29 99 21:13
Paul Babyak  All " ." .. 29 99 22:51
Andrew Tupkalo  Mike Uzhov p 29 99 23:57
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru , , - 29 99 17:07
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 12/99 (41) 29 99 18:09
Andrew Emelianov  Kirill Tretyak Re: 29 99 11:44
Maxim Voronin  Andrew Tupkalo RU.TRANSFORMERS 29 99 19:10
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 29 99 13:17
Vladimir Bannikov  Maxim Voronin 29 99 13:19
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 29 99 13:21
Vladimir Bannikov  Vitaly Lugovsky vs 29 99 13:23
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk -44 29 99 13:26
Vladimir Bannikov  Denis Dolnikov vs 29 99 13:41
Vladimir Bannikov  Mike Uzhov 29 99 22:40
Vladimir Bannikov  Oscar Sacaev 29 99 22:43
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak 29 99 22:45
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk 29 99 22:49
Vladimir Bannikov  Dmitry Shishkin "" 29 99 23:00
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 29 99 23:03
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak , , - 29 99 23:13
Anton Noginov  Andrew Tupkalo 29 99 12:35
Anton Noginov  Andrew Tupkalo 29 99 12:36
Anton Noginov  Vladimir Bannikov 29 99 12:36
Denis Dolnikov  George Potapoff Re: - p? 29 99 07:32
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo H . 29 99 19:44
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo -44 29 99 19:46
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo 29 99 19:46
Alexey Guzyuk  All . "p p" - " " 29 99 20:06
Denis Dolnikov  Vsevolod Legler Re: - p? 29 99 07:37
Denis Dolnikov  Maxim Voronin (Re: - p?) 29 99 07:40
Denis Dolnikov  Evgeny Kravchenko Re: - p? 29 99 19:26
Boxa Vasilyev  Andrew Tupkalo Re: p 30 99 02:07
Ruslan Krasnikov  Dmitry Shishkin RE: 29 99 12:43
Yan Korchmaryuk  Alexey Guzyuk Re: 30 99 01:42
Alexey Taratinsky  Dmitry Beloshistov 29 99 02:22
Andrew Dolgov  Vladimir Bannikov p 30 99 02:55
Shadow Dweller  Oleg Kotenko Re: ! - ... " " 27 99 03:46
Shadow Dweller  Mike Uzhov Re: 29 99 04:06
Dmitry Shishkin  al fin vs y 29 99 14:55
Dmitry Shishkin  al fin H py 29 99 15:00
Dmitry Shishkin  Denis Dolnikov p - p? 29 99 14:58
Masha Anisimova  Alexandr Velikov p - py p? 27 99 08:41
Michael Zherebin  Andrew Tupkalo 30 99 08:44
Andrew Tupkalo  Oscar Sacaev 30 99 18:08
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky 30 99 21:19
Andrew Tupkalo  Yan Korchmaryuk 30 99 21:29
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 30 99 22:03
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 30 99 22:05
Andrew Tupkalo  Anton Noginov 30 99 22:10
Andrew Tupkalo  Anton Noginov 30 99 22:11
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk H . 30 99 22:17
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk -44 30 99 22:18
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk 30 99 22:18
Andrew Tupkalo  Boxa Vasilyev p 30 99 22:21
Andrew Tupkalo  Michael Zherebin 30 99 22:22
Oleg Kotenko  Andrew Tupkalo Re: - p? 28 99 09:28
Oleg Kotenko  Maxim Voronin Re: 28 99 09:38
Oleg Kotenko  Alexandr Velikov Re: 28 99 11:02
Oleg Kotenko  Maxim Voronin Re: - p? 28 99 11:05
Alexey Guzyuk  Paul Babyak " ." .. 30 99 11:36
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov 30 99 11:37
Alexey Guzyuk  Yan Korchmaryuk 30 99 11:41
Swiatoslaw Loginov  Vladimir Bannikov y 10 99 08:21
Swiatoslaw Loginov  Irena Brun -? 10 99 08:51
Swiatoslaw Loginov  Kirill Tretyak , , - 10 99 08:59
Swiatoslaw Loginov  Oleg Kotenko ypyy, , py?! .... 10 99 09:28
Swiatoslaw Loginov  Andrew Tupkalo < , > 27 99 04:20
Artem Monin  Oleg Khozainov py( ) 29 99 22:23
Vladimir Bannikov  Andrew Dolgov p 30 99 08:22
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 30 99 17:45
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 30 99 20:34
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 30 99 20:36
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk 30 99 20:44
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak 30 99 20:59
Vladimir Bannikov  All 30 99 21:48
Vsevolod Legler  Evgeny Kravchenko - 29 99 16:11
Vsevolod Legler  Vladimir Bannikov vs p 29 99 16:24
Vsevolod Legler  Andrew Tupkalo p 29 99 16:28
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 30 99 20:57
Maxim Voronin  Vladimir Bannikov 30 99 20:04
Maxim Voronin  Denis Dolnikov (Re: - p?) 30 99 20:49
Maxim Voronin  Masha Anisimova p - py p? 30 99 20:54
Maxim Voronin  Oleg Kotenko p - p? 30 99 20:56
Ivanov Dmitriy  All 26 99 11:41
Alexandr Velikov  Alexander Gromov vs p 30 99 14:39
Alexandr Velikov  Ruslan Krasnikov vs p 30 99 14:44
Alexandr Velikov  Vadim Avdunin py( ) 30 99 14:51
Alexandr Velikov  Vladimir Bannikov "" 30 99 14:59
Alexandr Velikov  Alexander Tesanov 30 99 15:15
Alexandr Velikov  Dolnikov Denis vs 30 99 15:34
Alexandr Velikov  Yan Korchmaryuk 30 99 16:55
George Potapoff  Denis Dolnikov Re: - p? 30 99 23:53
George Potapoff  Artem Monin Re: py( ) 30 99 23:53
Piter Zheltyshev  Vladimir Bannikov p 30 99 22:40
Sergey Kashmensky  Vladimir Bannikov "" 24 99 23:45
Sergey Kashmensky  Vladimir Bannikov vs p 24 99 23:57
Sergey Kashmensky  Maxim Voronin p - p? 31 99 03:25
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo -44 30 99 19:43
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo 30 99 19:44
Artem Lodygin  Ivan Kovalef " " 30 99 21:03
Artem Lodygin  Vladimir Bannikov -44 30 99 21:11
Denis Dolnikov  Andrew Tupkalo Re: - p? 29 99 23:31
Denis Dolnikov  Vladimir Bannikov Re: ypyy, , py?! .... 29 99 23:35
Denis Dolnikov  Victor Metelkin Re: vs p 29 99 23:38
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 30 99 21:52
Sergey Schegloff  All 30--1999 30 99 21:52
Sergey Schegloff  All H 99 - 30 99 21:53
Oleg Khozainov  Vladimir Zyryanov py( ) 30 99 09:18
Oleg Khozainov  Vadim Avdunin py( ) 30 99 09:43
Oleg Khozainov  Aleksandr Vinogradov py( ) 30 99 09:54





> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001