> | | | | | |

SU.BOOKS

, ,

 

          
Andrey Shmarin  Mitchel Vlastovsky Re^8: 17 00 23:51
Andrey Shmarin  Mikhail Zislis Re: y : , ! 18 00 00:00
Andrey Shmarin  Evgeny Karpov Re: p? 18 00 00:10
Tatyana Rumyantseva  Kirill Pleshkov 19 00 08:11
Konstantin Yakimenko  Alexander Chuprin 19 00 07:13
Ruslan Bezdomniy  All y %) 19 00 02:03
Sanya Tihiy  All . 19 00 09:34
Sanya Tihiy  Alex Mustakis p 19 00 09:38
Sanya Tihiy  Alexander Pulver ... ? 19 00 09:40
Sanya Tihiy  Evgeny Karpov ... ? 19 00 09:46
Sanya Tihiy  Dasha Serebrjakova ... ? 19 00 09:45
Oleg Pol  Konstantin Yakimenko 19 00 10:32
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 19 00 00:25
Pavel Filippov  Andrey Shmarin -2. ;) or :( ? 19 00 02:52
Pavel Filippov  Alex Talan 19 00 02:31
Pavel Filippov  Edward Megerizky 19 00 02:53
Dmitry Derevitsky  Vadim Chesnokov 18 00 13:49
Dmitry Derevitsky  Zulja Gafarova 18 00 14:17
Alex Mustakis  akg 19 00 09:41
Alex Mustakis  Tatyana Rumyantseva 19 00 09:43
akg  All Re: 19 00 14:06
Olga Nonova  Leonid Kandinsky , - ! 18 00 12:39
Olga Nonova  Nikolay V. Norin , ! 18 00 12:54
Olga Nonova  Vitaly Lugovsky , ! 18 00 13:25
Irina R. Kapitannikova  Sanya Tihiy p 19 00 01:34
Irina R. Kapitannikova  Sanya Tihiy p 19 00 02:50
Irina R. Kapitannikova  Alex Volperts 19 00 01:38
Irina R. Kapitannikova  Sanya Tihiy p 19 00 01:46
Irina R. Kapitannikova  Sergei Samsonov p 19 00 03:23
Irina R. Kapitannikova  Alexey Alborow p 19 00 02:52
Irina R. Kapitannikova  Andrey Beresnyak 19 00 03:24
akg  All Re: 19 00 16:46
Alex Volperts  Mikhail Ovchinnikov Re: p 19 00 13:59
Alex Volperts  Andrey Beresnyak Re^4: Re^2: 19 00 14:04
Alexander Krasheninnikov  All Re: 19 00 13:17
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 19 00 18:38
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 19 00 18:39
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 19 00 18:42
Vladimir Avilov  Eugene Chaikoon Re: 19 00 15:58
Dmitry Derevitsky  Sarmantai Kassenov Re^2: Re^7: 19 00 09:56
Olexander Lebid'  Marina Konnova . Special Edition 18 00 08:46
Evgeny Novitsky  Leonid Kandinsky 19 00 17:31
Evgeny Novitsky  Sarmantai Kassenov -... 19 00 17:34
Evgeny Novitsky  Alex Volperts p 19 00 17:46
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis 19 00 18:17
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis py. 19 00 18:21
Evgeny Novitsky  Andrew Tupkalo py. 19 00 18:26
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov 19 00 18:33
Evgeny Novitsky  Alex Volperts Re^3: Re^7: 19 00 18:35
Andrew Tupkalo  Dale Volkov "" - 19 00 22:24
Andrew Tupkalo  Alexander Chuprin 19 00 22:25
Andrew Tupkalo  Alexander Chuprin , ! 19 00 22:27
Andrew Tupkalo  Alex Volperts 19 00 22:28
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis py. 19 00 23:41
Leonid Kandinsky  Andrew Tupkalo py. 19 00 13:17
Leonid Kandinsky  Alex Mustakis py. 19 00 13:20
Leonid Kandinsky  Alex Mustakis py. 19 00 13:35
Leonid Kandinsky  Andrew Tupkalo py. 19 00 13:46
Leonid Kandinsky  Liana Blagennova , - ! 19 00 13:55
Lina Kirillova  Konstantin Yakimenko 19 00 09:33
Lina Kirillova  Alexander Krasheninnikov 19 00 09:45
Lina Kirillova  Konstantin Yakimenko 19 00 09:54
Nick Prilipko  All 18 00 19:43
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 19 00 14:20
Alex Volperts  Irina R. Kapitannikova Re: 19 00 16:18
Alex Volperts  Irina R. Kapitannikova Re: 19 00 16:20
Sergey Tiurin  Sanya Tihiy Re: . 19 00 15:44
Alex Talan  Tanya Matveeva RE: 19 00 18:58
Evgeny Karpov  Sergey Tiurin p 19 00 00:48
Evgeny Karpov  Alexey A. Kiritchun p? 19 00 00:53
Evgeny Karpov  Alex Volperts p? 19 00 01:10
Yuri Generalov  All 20 00 00:24
Vadim Chesnokov  Alex Volperts Re^3: Re^2: 18 00 23:36
Vadim Chesnokov  Boxa Vasilyev Re^7: 18 00 23:51
Vadim Chesnokov  Alex Mustakis py. 18 00 23:44
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo py. 18 00 23:48
Nikolay V. Norin  All Re: , ! 19 00 21:48
Vitaly Lugovsky  Andrey Beresnyak Re: 19 00 21:57
Sarmantai Kassenov  Alex Volperts Re^3: Re^7: 19 00 22:53
Sarmantai Kassenov  Alex Volperts Re^3: Re^2: 19 00 23:01
Sergey Utkin  Alexander Chuprin 19 00 21:40
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 19 00 21:43
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky 19 00 21:02
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky 19 00 21:16
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky py. 19 00 21:07
Alex Mustakis  Andrew Tupkalo 19 00 21:08
Alex Mustakis  Leonid Kandinsky py. 19 00 21:17
Alexey Alborow  Konstantin Yakimenko 19 00 11:37
Alexey Alborow  Alex Talan Re^7: 19 00 13:06
Alexey Alborow  Alik Ponomaryov 19 00 13:28
Alexey Alborow  Ruslan Krasnikov , ! 19 00 13:44
Alexey Alborow  Ruslan Krasnikov Re^2: Re^2: Re^7: 19 00 13:48
Alexey Alborow  Shumil 19 00 14:10
Sergey Utkin  Shumil 21 88 11:21 To : Alexey
Alexey Alborow  Andrew Tupkalo : . 19 00 15:03
Alexey Alborow  Dmitry Akentyev pyp: yp 19 00 15:08
Alexey Alborow  Dmitry Akentyev pyp: yp 19 00 15:45
Alexey Alborow  Ruslan Bezdomniy y %) 19 00 16:20
Drunksnake  Boris Nemykin Re: 19 00 21:24
Drunksnake  Irina R. Kapitannikova p 19 00 21:31
Drunksnake  Evgeny Karpov "" - 19 00 21:46
Drunksnake  Mikhail Zislis 19 00 21:49
Drunksnake  akg Re: Shumil vs pp: 30.12.1999 19 00 21:54
Drunksnake  Dmitry Derevitsky 19 00 22:00
Drunksnake  Alexey Alborow 19 00 22:02
Drunksnake  Alexey Alborow 19 00 22:04
Roman E. Carpoff  Elena Navrozkaya 19 00 23:35
Alexander Pulver  Sanya Tihiy ... ? 19 00 19:36
Alexander Pulver  Olga Nonova , ! 19 00 19:37
Sarmantai Kassenov  Dmitry Derevitsky Re^2: Re^7: 20 00 00:53
Sarmantai Kassenov  Evgeny Novitsky Re: -... 20 00 00:59
Alex Volperts  Evgeny Novitsky Re: p 20 00 00:34
Alex Volperts  Evgeny Novitsky Re^4: Re^7: 20 00 00:35
Alex Volperts  Andrew Tupkalo Re: 20 00 00:37
Alex Volperts  Sarmantai Kassenov Re^4: Re^7: 20 00 00:38
Alex Volperts  Sarmantai Kassenov Re^4: Re^2: 20 00 00:39
Dmitry Shevchenko  Alex Volperts Re: p 17 00 19:59
Dmitry Shevchenko  VB Re: Re^2: 17 00 20:07
Dmitry Shevchenko  Alexey A. Kiritchun Re: py - 17 00 20:11
Shumil  Andrey Shmarin : 18 00 02:18
Nickolay Bolshackov  Jurij Kashinskij H!!!!! ! 18 00 22:30
Zulja Gafarova  Dmitry Derevitsky 20 00 04:24
Semen Druy  Mikhail Zislis " " 18 00 03:35
Semen Druy  Mikhail Zislis 20 00 01:51
Semen Druy  Evgeny Novitsky 20 00 01:52
Alex Mustakis  Alexey Alborow 20 00 08:12
Alex Mustakis  Vadim Chesnokov py. 20 00 08:16
Aleksandr Vinogradov  Evgeny Novitsky 18 00 21:36
Aleksandr Vinogradov  Vsevolod Marmer py. 19 00 22:42
Anthon Antipov  Andrey Beresnyak : . 19 00 13:20
Anthon Antipov  Alex Volperts 19 00 13:40
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 19 00 23:26
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 19 00 23:28
Konstantin Yakimenko  Lina Kirillova 19 00 23:20
Konstantin Yakimenko  Lina Kirillova 19 00 23:22
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 19 00 23:43
Dmitriy Kostiuk  Andrey Beresnyak ( ) 19 00 23:25
Vsevolod Marmer  Sanya Tihiy py. 19 00 17:02
Vsevolod Marmer  Leonid Kandinsky 19 00 17:15
Alexander Krasheninnikov  All Re: 20 00 03:03
yura@oreol.cscd.lviv.ua  All Re: pyp: .p yp 20 00 03:17
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky 20 00 00:54
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky py. 20 00 00:57
Yar Mayev  Evgeny Karpov H (o: -2.) 19 00 20:39
Yar Mayev  All oce aoc! 19 00 21:01
akg  All Re: Shumil vs pp: 30.12.1999 20 00 08:51
Leonid Kandinsky  Ruslan Bezdomniy y %) 19 00 18:17
Leonid Kandinsky  Alex Talan 19 00 18:21
Alexander Chuprin  Alex Volperts 20 00 00:46
Alexander Chuprin  Boxa Vasilyev 20 00 00:52
Alexey Taratinsky  Andrey Beresnyak : . 20 00 00:19
Alexey Taratinsky  Shumil H - . 20 00 00:25
Alexey Taratinsky  Dmitry Sidoroff py. 20 00 00:38
Dmitry Sidoroff  Oleg Pol 19 00 19:46
Dmitry Sidoroff  Andrey Beresnyak 20 00 02:56
Dmitry Sidoroff  Dmitriy Kostiuk 20 00 03:04
Olga Nonova  Liana Blagennova 19 00 16:51
Ruslan Krasnikov  Mitchel Vlastovsky Re^8: 19 00 19:38
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^9: 19 00 20:18
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^3: 19 00 20:19
Ruslan Krasnikov  Andrey Lyamin RE:"" - 19 00 20:20
Ruslan Krasnikov  Alex Mustakis RE:py. 19 00 20:22
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov 20 00 08:24
Tanya Matveeva  Shumil H - . 20 00 10:36
Tanya Matveeva  Alexander Krasheninnikov 20 00 11:38
Boxa Vasilyev  Alexander Chuprin Re: "" - 20 00 04:22
Boxa Vasilyev  Alexander Chuprin Re: , ! 20 00 04:46
Boxa Vasilyev  Mikhail Ovchinnikov Re: py. 20 00 04:31
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 20 00 04:40
Boxa Vasilyev  Vadim Chesnokov Re: Re^7: 20 00 04:47
Boxa Vasilyev  Sergey Utkin Re: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 20 00 04:45
Alexey Alborow  Lina Kirillova 20 00 11:32
Alexey Alborow  Sanya Tihiy ... ? 20 00 11:52
Alexey Alborow  Alex Mustakis 20 00 11:49
Leonid Kandinsky  Alex Mustakis py. 20 00 07:46
Andrew Tupkalo  Elena Navrozkaya 20 00 21:14
Andrew Tupkalo  Evgeny Novitsky py. 20 00 21:17
Andrew Tupkalo  Leonid Kandinsky py. 20 00 21:18
Andrew Tupkalo  Leonid Kandinsky py. 20 00 21:18
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov py. 20 00 21:31
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis 20 00 21:34
Andrey Tumanov  All 20 00 15:11
Leonid Kandinsky  Ruslan Krasnikov py. 20 00 12:30
Vitaly Lugovsky  Olga Nonova Re: , ! 20 00 16:38
Vitaly Lugovsky  Andrew Tupkalo Re: 20 00 16:41
Alexey A. Kiritchun  All Re: Re^2: 20 00 17:14
Evgeny Novitsky  Olga Nonova , ! 20 00 19:09
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis 20 00 19:25
Evgeny Novitsky  Leonid Kandinsky 20 00 19:58
Evgeny Novitsky  Leonid Kandinsky py. 20 00 19:59
Drunksnake  Zulja Gafarova 20 00 16:58
Drunksnake  Elena Navrozkaya Re: 20 00 17:09
Drunksnake  Elena Navrozkaya Re: 20 00 17:13
Drunksnake  Mikhail Ovchinnikov py. 20 00 17:39
Drunksnake  Dmitry Derevitsky 20 00 17:46
Drunksnake  Alex Mustakis 20 00 17:48
Drunksnake  Olga Nonova , - ! 20 00 17:49
Drunksnake  Alexander Chuprin , ! 20 00 18:07
Drunksnake  Leonid Kandinsky , - ! 20 00 18:14
Drunksnake  Sergey Utkin Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 20 00 18:17
Drunksnake  Alexey Alborow 20 00 18:20
Drunksnake  Alexey Alborow Re^7: 20 00 18:21
Drunksnake  Vadim Chesnokov py. 20 00 15:06
Drunksnake  Vadim Chesnokov Re^7: 20 00 15:12
Drunksnake  Sergey Sokolov p 20 00 15:22
Drunksnake  Andrey Beresnyak Re^7: 20 00 15:30
Lina Kirillova  akg 20 00 17:43
Lina Kirillova  Elena Navrozkaya Re^2: 20 00 17:45
Marina Konnova  helix@redcom.ru pyp: yp 20 00 15:59
Dmitriy Kostiuk  Alexander Chuprin 20 00 00:18
Dmitriy Kostiuk  Alexander Chuprin , ! 20 00 00:20
Dmitriy Kostiuk  Evgeny Novitsky 20 00 00:41
Dmitriy Kostiuk  Leonid Kandinsky , - ! 20 00 00:50
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 20 00 21:22
Tatyana Rumyantseva  Mikhail Ovchinnikov py. 20 00 22:15
Drunksnake  Evgeny Novitsky 20 00 21:41
Konstantin Yakimenko  Alexey Alborow 20 00 10:45
Andrey Shmarin  Sergey Tiurin Re: 20 00 01:10
Andrey Shmarin  Alik Ponomaryov Re^2: 20 00 01:30
Andrey Shmarin  Vadim Chesnokov Re^8: 20 00 01:37
Andrey Shmarin  Evgeny Karpov Re: -2. ;) or :( ? 20 00 01:57
Andrey Shmarin  Andrey Beresnyak Re: p 20 00 02:06
Zulja Gafarova  Drunksnake 21 00 01:51
Sergey Utkin  Boxa Vasilyev Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 20 00 21:31
Sergey Utkin  Drunksnake Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 20 00 21:33
Oleg Pol  Dmitry Sidoroff 21 00 00:29
Mikhail Nazarenko  Yuri Zubakin py. 19 00 23:29
Ilya Chorine  Alex Volperts Re^5: Re^7: 20 00 14:22
Dmitry Shevchenko  Konstantin Yakimenko Re: 19 00 20:01
Dmitry Shevchenko  Andrew Tupkalo Re: p 19 00 20:08
Dmitry Shevchenko  Shumil Re: vs yp 20 00 16:29
Konstantin Begtin  Evgeny Novitsky Re: py. 20 00 00:38
Konstantin Begtin  Andrey Beresnyak Re: 20 00 21:55
Konstantin Begtin  Evgeny Novitsky Re: 20 00 22:20
Alexander Chuprin  Andrew Tupkalo 20 00 19:01
Alexander Chuprin  Andrew Tupkalo , ! 20 00 19:03
Alexey Taratinsky  Alex Volperts p 21 00 00:05
Yuri Zubakin  Mikhail Nazarenko py. 21 00 06:20
Alex Volperts  Anthon Antipov Re: 20 00 18:00
Alex Volperts  Dmitry Sidoroff Re: 21 00 01:54
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^10: 21 00 01:55
Alex Volperts  Alexander Chuprin Re: 21 00 02:01
Mitchel Vlastovsky  Andrew Tupkalo , ! 20 00 09:03
Andrew Kuchik  Liana Blagennova , ! 21 00 00:45
Sergey Ruzhitskiy  Evgeny Novitsky , ! 21 00 02:16
Dmitry Sidoroff  Alexey Taratinsky py. 21 00 00:45
Mitchel Vlastovsky  Lina Kirillova Re^2: 21 00 07:16
Evgeny Karpov  Dasha Serebrjakova ... ? 19 00 22:28
Evgeny Karpov  Sanya Tihiy ... ? 20 00 23:50
Evgeny Karpov  Andrey Shmarin p? 20 00 23:47
Evgeny Karpov  Yar Mayev H (o: -2.) 21 00 00:16
Evgeny Karpov  Drunksnake "" - 21 00 01:49
Mikhail Ovchinnikov  Irina R. Kapitannikova 20 00 10:36
Oleg Pol  Andrew Kuchik , ! 21 00 10:47
Tanya Matveeva  Alex Volperts 21 00 10:18
Anton Ho  Olga Nonova , ! 21 99 21:49
Alex Mustakis  Alexey Alborow 21 00 10:52
Alex Mustakis  Tanya Matveeva H - . 21 00 10:57
Alex Mustakis  Alex Volperts 21 00 11:01
Alex Mustakis  Leonid Kandinsky py. 21 00 11:11
Alex Mustakis  Andrew Tupkalo 21 00 11:24
Alex Mustakis  Andrey Tumanov 21 00 11:26
Alex Mustakis  Vitaly Lugovsky , ! 21 00 11:27
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky , ! 21 00 11:50
Alex Mustakis  Drunksnake , - ! 21 00 11:37
Alex Mustakis  Dmitriy Kostiuk 21 00 11:40
Dmitry Derevitsky  Drunksnake 20 00 16:36
Dmitry Derevitsky  Olga Nonova 20 00 16:55
Dmitry Derevitsky  Zulja Gafarova 20 00 17:02
Dmitry Sidoroff  Oleg Pol 21 00 05:01
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 21 00 05:11
Liana Blagennova  Olga Nonova 21 00 00:52
Liana Blagennova  Leonid Kandinsky , - ! 20 00 23:03
Liana Blagennova  Dasha Serebrjakova , - ! 21 00 00:58
Kirill Temnenkov  Alex Volperts p 19 00 16:53
Vitaly Bychkov  Sergey Sokolov Re: p 20 00 11:04
Vitaly Bychkov  Dmitry Shevchenko Re: Re^2: 21 00 00:05
Andrew Tupkalo  Alex Volperts 21 00 01:11
Andrew Tupkalo  Dmitry Sidoroff 21 00 01:44
Andrew Tupkalo  Aleksandr Vinogradov py. 21 00 01:48
Andrew Tupkalo  yura@oreol.cscd.lviv.ua pyp: .p yp 21 00 01:51
Shumil  Alex Volperts p 19 00 01:50
Shumil  Yar Mayev -2. ;) or :( ? 19 00 02:37
Dmitry Derevitsky  Drunksnake 21 00 09:36
Dmitry Derevitsky  Konstantin Begtin - 21 00 09:40
Alex Volperts  Alexey Taratinsky Re: p 21 00 14:03
Alex Volperts  Tanya Matveeva Re: 21 00 14:12
Sergey Tiurin  All 21 00 00:27
Sergey Tiurin  All 21 00 00:32
Boxa Vasilyev  Alexander Chuprin Re: 20 00 17:02
Andrew Tupkalo  Dmitriy Kostiuk 21 00 21:15
Andrew Tupkalo  Andrey Shmarin p 21 00 21:16
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky , ! 21 00 21:19
Andrew Tupkalo  Evgeny Novitsky 21 00 21:22
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky 21 00 22:01
Andrew Tupkalo  Alexander Chuprin 21 00 22:18
Andrew Tupkalo  Alexander Chuprin , ! 21 00 22:20
Andrew Tupkalo  Mitchel Vlastovsky , ! 21 00 22:21
MGUP  All Re: 21 00 12:24
Eugene Chaikoon  All Re: , 21 00 15:06
Alexander Chuprin  Boxa Vasilyev "" - 21 00 12:24
Alexander Chuprin  Boxa Vasilyev , ! 21 00 12:30
Alexander Chuprin  Drunksnake , ! 21 00 12:37
Alexander Chuprin  Dmitriy Kostiuk 21 00 12:43
Alexander Chuprin  Dmitriy Kostiuk , ! 21 00 12:51
Alexander Chuprin  Alex Volperts 21 00 12:53
Alex Volperts  Alex Mustakis Re: 21 00 14:37
Alex Volperts  Shumil Re: p 21 00 18:23
Alex Volperts  Andrew Tupkalo Re: 21 00 18:26
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: , ! 21 00 17:39
Dmitry Derevitsky  Alex Mustakis 21 00 16:50
Vadim Chesnokov  Konstantin Yakimenko 21 00 04:21
Vadim Chesnokov  Anton Ikryannikov 21 00 04:22
Jan Zalavski  All 06 00 11:01
 
Dmitriy Kostiuk  All "" - - 21 00 19:17
Andrey Beresnyak  All 21 00 21:50
Andrey Beresnyak  All 21 00 22:10
Max Cherepanov  Alex Talan 19 00 15:19
Max Cherepanov  Boris Nemykin 19 00 15:54
Max Cherepanov  Gleb Mazursky 19 00 15:46
Max Cherepanov  Alik Ponomaryov 19 00 15:51
Max Cherepanov  Sergey Tiurin 19 00 15:56
Yar Mayev  Mikhail Ovchinnikov py. 20 00 13:49
Samael Aarseth  Andrey Shmarin p? 20 00 21:09
Samael Aarseth  Andrey Shmarin p? 20 00 21:12
Dmitriy Kostiuk  Konstantin Begtin Re: 21 00 20:12
Dmitriy Kostiuk  Alexander Chuprin , ! 21 00 20:14
Dmitriy Kostiuk  Dmitry Derevitsky 21 00 20:23
Dmitriy Kostiuk  Alex Mustakis 21 00 20:36
Dmitriy Kostiuk  Alexander Chuprin , ! 21 00 20:35
Irina R. Kapitannikova  Andrey Shmarin p 20 00 20:02
Irina R. Kapitannikova  Leonid Kandinsky , - ! 20 00 20:12
Irina R. Kapitannikova  Alex Volperts 20 00 20:14
Irina R. Kapitannikova  Alex Volperts p 20 00 20:16
Vsevolod Marmer  Aleksandr Vinogradov 21 00 19:25
Konstantin Begtin  Vitaly Lugovsky Re: 21 00 23:45
Konstantin Begtin  Dmitriy Kostiuk Re: 22 00 00:04
Zulja Gafarova  Shumil : 22 00 00:37
Baatr Bogiev  Ruslan Krasnikov , ! 21 00 12:57
Alex Volperts  Irina R. Kapitannikova Re: 22 00 01:32
Alex Volperts  Alexander Chuprin Re: p 22 00 01:33
Sarmantai Kassenov  Alex Volperts Re^4: Re^7: 21 00 11:34
Sarmantai Kassenov  Alex Volperts Re^4: Re^2: 21 00 11:35
Shumil  Alex Volperts Re^3: Re^7: 21 00 03:36
Oleg Kolesnikoff  Andrew Tupkalo 31 98 03:22
Alexander Krasheninnikov  All Re: 22 00 03:20
Alexander Krasheninnikov  All Re: 22 00 03:20
Andrew Tupkalo  Yuri Zubakin py. 21 00 23:58
Andrey Beresnyak  All py. 22 00 04:03
Andrey Beresnyak  All py. 22 00 04:09
Andrey Beresnyak  All py. 22 00 04:23
Andrey Beresnyak  All py. 22 00 04:38
Michael Paniushkin  Alexander Chuprin : 20 00 09:38
Michael Paniushkin  Konstantin Yakimenko 20 00 10:28
Michael Paniushkin  Sanya Tihiy . 20 00 10:29
Michael Paniushkin  Evgeny Novitsky py. 20 00 10:46
Andrey Beresnyak  All 22 00 04:46
Andrey Beresnyak  All p 22 00 04:54
Andrey Beresnyak  All 22 00 05:08
Alexander Gromov  Dmitriy Kostiuk ? 10 99 00:14
Andrey Beresnyak  All 22 00 05:17
Andrey Beresnyak  All , - ! 22 00 05:21
Andrey Beresnyak  All Re^4: Re^2: 22 00 05:34
Andrey Beresnyak  All 22 00 05:42
Andrey Beresnyak  All y %) 22 00 05:59
Andrey Beresnyak  All 22 00 06:05
Andrey Beresnyak  All Shumil vs pp: 30.12.1999 22 00 06:14
Andrey Beresnyak  All 22 00 06:18
Andrey Beresnyak  All 22 00 06:20
Andrey Beresnyak  All p 22 00 06:22
Andrey Beresnyak  All 22 00 06:36
Andrey Beresnyak  All ... 22 00 07:15
Konstantin Yakimenko  Michael Paniushkin 22 00 08:59
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 22 00 13:07
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 22 00 13:09
Elena Navrozkaya  Konstantin Yakimenko Re: 22 00 13:19
Elena Navrozkaya  Andrew Tupkalo Re: 22 00 13:27
Elena Navrozkaya  Drunksnake Re^2: 22 00 13:28
Elena Navrozkaya  Drunksnake Re^2: 22 00 13:31
Elena Navrozkaya  Lina Kirillova Re^3: 22 00 13:34
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^2: 22 00 13:36
Yuri Zubakin  Andrew Tupkalo py. 22 00 14:48
Andrew Tupkalo  Sarmantai Kassenov 22 00 18:32
Andrew Tupkalo  Dmitriy Kostiuk 22 00 18:38
Andrew Tupkalo  Konstantin Begtin 22 00 18:40
Andrew Tupkalo  Alex Volperts 22 00 19:10
Alexey Alborow  Drunksnake Re^7: 20 00 23:52
Alexey Alborow  Konstantin Yakimenko 22 00 01:22
Michael Zherebin  Alexander Chuprin : 21 00 19:26
Michael Zherebin  Drunksnake 21 00 19:41
Liana Blagennova  Vitaly Lugovsky Re: , ! 21 00 23:20
Ruslan Krasnikov  Alexey Alborow RE:, ! 21 00 19:29
Ruslan Krasnikov  Alexey Alborow Re^2: Re^2: Re^7: 21 00 19:30
Ruslan Krasnikov  Leonid Kandinsky RE:py. 21 00 19:33
Irina R. Kapitannikova  Drunksnake p 21 00 20:38
Irina R. Kapitannikova  Drunksnake p 21 00 20:53
Yar Mayev  Shumil -2. ;) or :( ? 22 00 03:31
Vitaly Bychkov  Oleg Pol Re: 22 00 01:24
Tatyana Rumyantseva  Irina R. Kapitannikova 22 00 14:02
Alex Volperts  Shumil Re^4: Re^7: 22 00 03:25
Alex Volperts  Sarmantai Kassenov Re^5: Re^2: 22 00 03:33
Alex Volperts  Andrey Beresnyak Re: p 22 00 14:13
Alex Volperts  Andrey Beresnyak Re^5: Re^2: 22 00 14:17
Alex Volperts  Andrew Tupkalo Re: 22 00 14:24
Drunksnake  Dmitriy Kostiuk 22 00 14:58
Drunksnake  Zulja Gafarova 22 00 15:08
Drunksnake  Sergey Utkin Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 22 00 15:10
Drunksnake  Alex Mustakis , - ! 22 00 15:16
Sergey Tiurin  Andrey Shmarin Re^3: 21 00 17:13
Vitaly Lugovsky  Liana Blagennova Re: , ! 22 00 18:54
Roman E. Carpoff  Alex Volperts Re^4: Re^7: 22 00 19:01
Roman E. Carpoff  Alex Volperts 22 00 19:01
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: , ! 22 00 19:20
Alex Mustakis  Drunksnake , - ! 22 00 19:32
Alex Mustakis  Alex Volperts 22 00 19:30
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 22 00 18:29
Vadim Chesnokov  Oleg Pol 22 00 16:46
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 22 00 17:00
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 22 00 17:03
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo , ! 22 00 17:09
Vadim Chesnokov  Lina Kirillova 22 00 17:13
Vadim Chesnokov  Alexey Alborow 22 00 18:19
Vadim Chesnokov  Anthon Antipov 22 00 18:39
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 22 00 19:01
Vadim Chesnokov  Aleksandr Vinogradov py. 22 00 19:08
Vadim Chesnokov  Boxa Vasilyev Re^7: 22 00 19:12
Vadim Chesnokov  Alexey Alborow 22 00 19:33
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo py. 22 00 19:36
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo py. 22 00 19:45
Sarmantai Kassenov  Andrew Tupkalo Re: 23 00 00:22
Mitchel Vlastovsky  Andrew Tupkalo 22 00 12:45
Sergey Utkin  Irina R. Kapitannikova 22 00 09:45
Sergey Utkin  Drunksnake Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 22 00 19:23
Roman E. Carpoff  Sergey Utkin Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 22 00 21:01
Roman E. Carpoff  Lina Kirillova Re^2: 22 00 21:03
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 22 00 23:18
Konstantin Yakimenko  Alexey Alborow 22 00 23:20
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 22 00 23:24
Alex Volperts  Roman E. Carpoff Re^5: Re^7: 23 00 00:48
Alex Volperts  Alex Mustakis Re: 23 00 00:50
Aleksandr Vinogradov  Andrey Beresnyak Shumil vs pp: 30.12.1999 23 00 00:32
Maxim Osipik  All " " 23 00 00:09
Oleg Pol  Andrey Beresnyak p 22 00 10:55
Sarmantai Kassenov  Alex Volperts Re^5: Re^2: 23 00 02:38
Vitaly Lugovsky  Mitchel Vlastovsky Re: 23 00 02:49
Yuri Zubakin  Alex Volperts 23 00 09:50
Talya Bolshackova  andreyb@cco.caltech.edu 21 00 01:08
Shumil  Sarmantai Kassenov Re^2: Re^7: 21 00 02:46
Shumil  Alexey Taratinsky H - . 21 00 02:55
Shumil  Sergey Tiurin 21 00 03:07
Shumil  Alex Volperts p 21 00 03:29
Shumil  Dmitry Shevchenko vs yp 21 00 04:09
Shumil  Alexey Alborow :) 17 00 02:13
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^10: 22 00 16:49
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts .. 22 00 16:50
Zulja Gafarova  Drunksnake 23 00 10:37
Zulja Gafarova  Alex Mustakis , - ! 23 00 10:48
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak py. 23 00 00:25
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak 23 00 00:29
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak 23 00 00:33
Andrew Tupkalo  Elena Navrozkaya 23 00 00:50
Andrew Tupkalo  Yuri Zubakin py. 23 00 15:44
Yuri Zubakin  Andrew Tupkalo py. 23 00 21:16
Konstantin Leonov  All . 24 00 10:48
Leonid Kandinsky  Andrew Tupkalo py. 21 00 23:56
Leonid Kandinsky  Drunksnake , - ! 21 00 23:56
Dmitry Sidoroff  Andrew Tupkalo 22 00 05:54
Leonid Kandinsky  Liana Blagennova , - ! 22 00 12:00
Leonid Kandinsky  Drunksnake py. 22 00 12:03
Leonid Kandinsky  Dmitry Derevitsky 22 00 12:52
Leonid Kandinsky  Konstantin Begtin 22 00 13:14
Leonid Kandinsky  Oleg Pol , ! 22 00 13:27
Boris Uwarow  Semen Druy y : , ! 20 00 20:32
Boris Uwarow  Alexander Pulver : 20 00 20:33
Alexander Pulver  Boris Uwarow : 22 00 05:15
Boris Ivanov  Jan Zalavski 22 00 11:08
Mikhail Ovchinnikov  Drunksnake py. 22 00 22:48
Mikhail Ovchinnikov  Tatyana Rumyantseva py. 22 00 22:56
Andrey Shmarin  Alex Volperts Re^9: 22 00 14:56
Andrey Shmarin  Yar Mayev Re: -2. ;) or :( ? 22 00 17:51
Andrey Shmarin  Alexander Chuprin Re: , ! 22 00 17:52
Andrey Shmarin  Konstantin Yakimenko Re: 22 00 16:01
Andrey Shmarin  Pavel Filippov Re: -2. ;) or :( ? 22 00 16:06
Andrey Shmarin  Irina R. Kapitannikova Re: 22 00 16:19
Andrey Shmarin  All Re: 22 00 16:43
Andrey Shmarin  Shumil Re: : 22 00 16:54
Andrey Shmarin  Evgeny Karpov Re: p? 22 00 17:27
Boris Uwarow  Alexander Pulver : 22 00 06:43
Alex Volperts  Shumil Re: p 23 00 13:17
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^11: 23 00 13:22
Alex Volperts  Sarmantai Kassenov Re^6: Re^2: 23 00 13:28
Boris Tolchinsky  Irina R Kapitannikova y, - ! 22 00 13:29
Boris Tolchinsky  Ramil Aklimov 22 00 19:08
Andrew Tupkalo  Sergey Tiurin 23 00 18:31
Andrew Tupkalo  Vitaly Lugovsky , ! 23 00 18:36
Andrew Tupkalo  Alex Volperts 23 00 18:38
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov , ! 23 00 19:20
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov py. 23 00 19:21
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov py. 23 00 19:21
Andrew Tupkalo  Mitchel Vlastovsky 23 00 19:24
Vasily Shepetnev  Leonid Kandinsky , - ! 22 00 14:29
Sarmantai Kassenov  Shumil Re^2: Re^7: 24 00 00:18
Alexey Taratinsky  Dmitry Sidoroff py. 24 00 01:01
Andrew Kuchik  Eugene Chaikoon , ! 23 00 21:20
Sanya Tihiy  Michael Paniushkin . 24 00 01:41
Alexander Chuprin  Shumil -2. ;) or :( ? 23 00 15:17
Alexander Chuprin  Andrew Tupkalo 23 00 15:24
Alexander Chuprin  Andrew Tupkalo , ! 23 00 15:29
Alexander Chuprin  Vadim Chesnokov 23 00 15:32
Alexander Chuprin  Dmitriy Kostiuk , ! 23 00 15:36
Alexander Chuprin  Dmitriy Kostiuk , ! 23 00 15:40
Alexander Chuprin  Alex Volperts p 23 00 15:43
Alexander Chuprin  Michael Paniushkin : 23 00 15:48
Alexander Chuprin  Michael Zherebin : 23 00 16:10
Boris Nemykin  Roman E. Carpoff Re: Re^7: 23 00 21:32
Dmitry Sidoroff  Andrey Beresnyak 23 00 18:28
Leonid Kandinsky  Dmitriy Kostiuk 23 00 19:14
Ivan Kovalef  Vitaly Lugovsky p p. 08 00 18:02
Anthon Antipov  Alex Volperts 23 00 12:23
Anthon Antipov  Vadim Chesnokov 23 00 12:24
Nikolay Nikiforov  Andrey Shmarin -2. ;) or :( ? 23 00 22:40
Artischev Vadim  All 24 00 00:14
Konstantin Yakimenko  Michael Paniushkin p 23 00 23:23
Liana Blagennova  Dmitriy Kostiuk , - ! 23 00 13:51
Liana Blagennova  Andrew Kuchik , ! 23 00 23:34
Ruslan Krasnikov  Baatr Bogiev RE:, ! 23 00 16:42
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^2: Re^2: Re^2: 23 00 17:06
Ruslan Krasnikov  Alik Ponomaryov RE: p 23 00 17:12
Ruslan Krasnikov  Sarmantai Kassenov RE:-... 23 00 17:22
Ruslan Krasnikov  Sergey Tiurin RE: 23 00 17:24
Ruslan Krasnikov  Alexander Krasheninnikov Re: p 23 00 17:27
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^7: 23 00 17:32
Ruslan Krasnikov  Andrey Beresnyak Re^7: 23 00 17:34
Ruslan Krasnikov  Alex Talan Re^2: 23 00 17:41
Ruslan Krasnikov  Alexander Krasheninnikov Re: 23 00 17:46
Olga Nonova  Anton Ho , ! 22 00 13:10
Olga Nonova  Alex Mustakis , ! 22 00 14:24
Andrey Beresnyak  All Re^5: Re^2: 24 00 04:37
Andrey Beresnyak  All p 24 00 04:47
Andrey Beresnyak  All "" - 24 00 04:52
Andrey Beresnyak  All 24 00 04:56
Andrey Beresnyak  All 24 00 05:10
Andrey Beresnyak  All Re: Re^7: 24 00 05:14
Andrey Beresnyak  All , ! 24 00 05:18
Kasantsev Andrew  All Re: 24 00 06:11
Max  All 23 00 20:48
Konstantin Yakimenko  Ruslan Krasnikov 24 00 06:20
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 24 00 06:32
Alexander Pulver  Shumil vs yp 24 00 01:01
Evgeny Novitsky  Semen Druy 22 00 00:49
Evgeny Novitsky  Aleksandr Vinogradov 22 00 01:33
Evgeny Novitsky  Andrew Tupkalo py. 22 00 01:51
Evgeny Novitsky  Dmitriy Kostiuk p 22 00 02:01
Evgeny Novitsky  Konstantin Begtin py. 22 00 02:18
Evgeny Novitsky  Alexander Chuprin , ! 22 00 02:51
Alexey Alborow  Dmitry Sidoroff 24 00 01:47
Alexey Alborow  Andrew Tupkalo 24 00 09:31
Alexey Alborow  Shumil 24 00 09:54
Alexey Alborow  Ruslan Krasnikov , ! 24 00 10:49
Alexey Alborow  Shumil -2. ;) or :( ? 24 00 10:21
Alexey Alborow  Vadim Chesnokov 24 00 10:50
Alexey Alborow  Konstantin Yakimenko 24 00 10:50
Shumil  Shumil :) 17
Oleg Pol  Alexey Alborow 25 00 11:50
Alexey Alborow  Ruslan Krasnikov Re^2: Re^2: Re^7: 24 00 00:25
Alexey Alborow  Konstantin Yakimenko 24 00 00:31
Alexey Alborow  Konstantin Begtin 24 00 00:49
Dasha Serebrjakova  Evgeny Karpov ... ? 22 00 22:35
Lina Kirillova  Alexander Krasheninnikov 21 00 11:24
Lina Kirillova  Drunksnake 21 00 11:19
Sergey Tiurin  Shumil Re: 23 00 21:02
Dmitry Sidoroff  Artischev Vadim 24 00 13:28
Eugene Chaikoon  All Re: 24 00 12:08
Eugene Chaikoon  All Re: 24 00 12:08
Eugene Chaikoon  All Re: : 24 00 12:50
Vitaly Lugovsky  Olga Nonova Re: , ! 24 00 14:20
Dmitry Derevitsky  All about 24 00 11:48
Andrey Shmarin   Re: " " 23 00 17:01
Andrey Shmarin  Andrew Tupkalo Re: p 23 00 20:22
Vladimir Bannikov  Shumil 24 00 07:54
Vladimir Bannikov  Maxim Osipik " " 24 00 01:17
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 24 00 07:59
DMA  All . 24 00 21:05
Boris Nemykin  Max Cherepanov Re: 24 00 21:42
Alex Talan  Alexey Alborow RE: 24 00 22:08
Zulja Gafarova  Dmitry Derevitsky 24 00 22:09
Alex Mustakis  Boris Tolchinsky y, - ! 24 00 22:09
Alex Mustakis  Sanya Tihiy . 24 00 22:07
Alex Mustakis  Olga Nonova , ! 24 00 22:25
Dmitry Zadernovsky  All , . 24 00 23:40
Dmitry Casperovitch  Dmitry Sidoroff py. 24 00 16:05
Oleg Pol  Leonid Kandinsky , ! 25 00 23:05
Oleg Pol  Leonid Kandinsky , - ! 25 00 23:39
Artischev Vadim  All 25 00 00:24
Dmitry Shevchenko  Alexander Chuprin Re: py - 22 00 19:07
Dmitry Shevchenko  Vitaly Bychkov Re: Re^2: 24 00 10:50
Dmitry Shevchenko  Shumil Re: vs yp 24 00 14:00
Alexey Alborow  Andrew Kuchik , ! 24 00 22:39
Konstantin Yakimenko  Alexey Alborow 24 00 22:45
Mikhail Nazarenko  Yuri Zubakin py. 24 00 23:57
Dmitry Sidoroff  Andrey Beresnyak 24 00 23:11
Alexander Krasheninnikov  All Re: 25 00 01:01
Alexander Krasheninnikov  All Re: 25 00 01:02
Dmitriy Kostiuk  All 24 00 22:34
Dmitriy Kostiuk  Vitaly Lugovsky Re: , ! 24 00 22:39
Dmitriy Kostiuk  Vadim Chesnokov 24 00 22:43
Dmitriy Kostiuk  Yuri Zubakin 24 00 22:49
Andrey Beresnyak  All 25 00 06:49
Andrey Imbro  All po o... 24 00 01:16
Andrey Beresnyak  All , ! 25 00 06:53
Andy Zhuravlev  Alex Mustakis 23 00 17:09
Ruslan Krasnikov  Vadim Chesnokov Re^3: Re^2: 24 00 12:04
Ruslan Krasnikov  Alexey Alborow RE: 24 00 12:23
Ruslan Krasnikov  Liana Blagennova RE:, - ! 24 00 12:30
Ruslan Krasnikov  Sergey Utkin Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 24 00 12:31
Ruslan Krasnikov  Alexey Taratinsky RE:p 24 00 12:35
Ruslan Krasnikov  Konstantin Yakimenko RE: 24 00 22:48
Ruslan Krasnikov  Leonid Kandinsky RE:, - ! 24 00 22:51
Liana Blagennova  Vitaly Lugovsky Re: , ! 24 00 23:59
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^9: 24 00 11:30
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^8: 24 00 11:34
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^3: Re^2: Re^7: 24 00 11:34
Ruslan Krasnikov  Alex Volperts Re^3: Re^2: 24 00 11:37
Ruslan Krasnikov  Tanya Matveeva RE: 24 00 11:47
Ruslan Krasnikov  Boxa Vasilyev Re: Re^2: Re^2: Re^7: 24 00 11:51
Ruslan Krasnikov  Konstantin Yakimenko - 24 00 11:56
Konstantin Yakimenko  Alexander Krasheninnikov 25 00 06:26
Alex Kaganoff  All 24 00 21:32
Alexey Taratinsky  Alex Volperts p 24 00 21:37
Alexey Taratinsky  Alex Volperts p 24 00 21:58
Ilya Chorine  Shumil Re: p 24 00 03:57
Oleg Pol  Andrey Beresnyak , ! 25 00 10:16
Alex Mustakis  Mikhail Nazarenko py. 25 00 09:43
Alex Mustakis  Dmitriy Kostiuk 25 00 09:39
Alex Morshchakin  All ( ) ? 25 00 09:23
Dmitry Derevitsky  Andrey Beresnyak 24 00 13:26
Andrew Starsh  Dmitry Derevitsky Re: 25 00 18:26
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: , ! 25 00 12:47
Vitaly Lugovsky  Liana Blagennova Re: , ! 25 00 12:52
Eugene Chaikoon  All Re: y, - 25 00 12:52
Eugene Chaikoon  All Re: 25 00 12:52
Eugene Chaikoon  All Re: , 25 00 12:52
Vitaly Lugovsky  Alexey Alborow Re: 25 00 12:52
Eugene Chaikoon  All 25 00 12:52
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: 25 00 12:54
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: 25 00 12:56
Vitaly Lugovsky  Andrey Beresnyak Re: 25 00 12:57
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: 25 00 12:59
Vitaly Lugovsky  Vadim Chesnokov Re: 25 00 13:01
Dmitry Sidoroff  Artischev Vadim 25 00 09:40
Dmitry Sidoroff  Alexey Alborow , ! 25 00 10:14
Dmitry Sidoroff  Alexey Alborow 25 00 10:29
Mike Tyukanov  Konstantin Leonov . 25 00 12:39
Nikolay Nikiforov  Alexey Alborow , ! 25 00 15:37
Uriy Kirillov  Alexey Alborow 24 00 23:40
Vitaly Lugovsky  Mikhail Ovchinnikov Re: 25 00 17:37
Vitaly Lugovsky  Andrey Imbro Re: po o... 25 00 18:25
Tanya Matveeva  Andrey Beresnyak 25 00 12:18
Tanya Matveeva  Ramil Aklimov 25 00 12:43
Tanya Matveeva  Ruslan Krasnikov 25 00 15:36
Yar Mayev  Oleg Pol p p... 24 00 09:21
Yar Mayev  Alexander Pulver pyp: yp 24 00 10:13
Yar Mayev  Andrey Shmarin -... 24 00 10:03
Michael Paniushkin  Olga Nonova , ! 24 00 10:01
Yuri Zubakin  Andrey Imbro po o... 26 00 00:16
Irina R. Kapitannikova  Boris Tolchinsky y, - ! 25 00 09:46
Andrew Starsh  Irina R. Kapitannikova Re: y, - ! 26 00 01:17
Andrew Starsh  Uriy Kirillov Re: 26 00 01:23
Andrew Starsh  Oleg Pol Re: , ! 26 00 01:33
Andrew Starsh  Ruslan Krasnikov Re^4: Re^2: 26 00 01:41
Andrew Starsh  Ruslan Krasnikov Re^9: 26 00 01:45
Andrew Starsh  Andrey Beresnyak Re: , ! 26 00 01:49
Lina Kirillova  Mitchel Vlastovsky Re^2: 25 00 10:20
Alexey Alborow  Alex Talan 25 00 17:26
Alexey Alborow  Konstantin Yakimenko 25 00 17:31
Alexey Alborow  Andrey Beresnyak 25 00 17:39
Alex Volperts  Leonid Kandinsky Re: y, - ! 25 00 17:33
Alex Volperts  Anthon Antipov Re: 25 00 17:43
Alex Volperts  Anthon Antipov Re: 25 00 17:45
Alex Volperts  Alexander Chuprin Re: p 25 00 17:47
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^3: Re^2: Re^2: Re^2: Re^7: 25 00 17:50
Alex Volperts  Andrew Tupkalo Re: 25 00 17:52
Alex Volperts  Nikolay Nikiforov Re: -2. ;) or :( ? 25 00 17:54
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: p 25 00 17:56
Alex Volperts  Andrey Imbro Re: po o... 25 00 17:58
Alex Volperts  Andrey Beresnyak Re^6: Re^2: 25 00 17:59
Alex Volperts  Andrey Beresnyak Re: p 25 00 18:06
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^10: 25 00 18:13
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^9: 25 00 18:15
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^4: Re^2: 25 00 18:18
Alex Volperts  Ruslan Krasnikov Re^3: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 25 00 18:19
Alex Volperts  Alexey Taratinsky Re: p 25 00 18:25
Alex Volperts  Alexey Taratinsky Re: p 25 00 18:30
Alex Volperts  Alexey Alborow Re: py, p! 25 00 18:32
Irina R. Kapitannikova  Boris Tolchinsky y, - ! 25 00 16:10
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 2/2000 (51) 25 00 15:19
Tatyana Rumyantseva  Alex Kaganoff 25 00 21:04
Aleksandr Vinogradov  Alex Volperts p 25 00 19:48
Sergey Tiurin  Andrew Tupkalo Re: 25 00 19:22
Yuri Zubakin  Sergey Tiurin . 26 00 02:39
Sanya Tihiy  Alex Mustakis . 25 00 20:55
Alexey A. Kiritchun  All Re: 26 00 00:20
Alexey A. Kiritchun  All Re: 26 00 00:22
Alexey A. Kiritchun  All Re: "" - -H H H 26 00 00:46
Alexey Alborow  Vitaly Lugovsky 25 00 22:38
Alexey Alborow  Dmitry Sidoroff , ! 25 00 23:59
Alexey Alborow  Dmitry Sidoroff 25 00 22:50
Alexey Alborow  Uriy Kirillov 25 00 22:52
Alexey Alborow  Oleg Pol , ! 25 00 23:24
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon 25 00 23:40
Alexey Alborow  Tanya Matveeva 25 00 23:52
Alexey Alborow  All +- 26 00 00:01
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 25 00 22:40
Alik Ponomaryov  All Re: 25 00 13:07
Alexey A. Kiritchun  All Re: 26 00 01:07
Konstantin Yakimenko  Ruslan Krasnikov 25 00 22:43
Konstantin Yakimenko  Ruslan Krasnikov - 25 00 22:39
Konstantin Yakimenko  Alex Volperts p 25 00 23:09
Konstantin Yakimenko  Alexey Alborow 25 00 23:11
Oleg Pol  Yar Mayev p p... 26 00 01:45
Michael Udalov  Anthon Antipov 25 00 17:20
Aleksandr Zajcev  Konstantin Yakimenko 24 00 15:47
Aleksandr Zajcev  Mikhail Ovchinnikov p 24 00 16:19
Aleksandr Zajcev  Evgeny Novitsky p 24 00 16:26
Aleksandr Zajcev  Andrey Shmarin y : , ! 22 00 12:13
Anvar Garifullin  All 26 00 01:32
Alex Volperts  Konstantin Yakimenko Re: p 26 00 01:47
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo , ! 21 00 21:33
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo versus . 21 00 21:34
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo 21 00 21:35
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo Shumil vs pp: 23.12.1999 21 00 21:58
Dmitry Akentyev  Shumil H - . 21 00 23:50
Sergey Utkin  Roman E. Carpoff Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 23 00 09:42
Alexey Taratinsky  Andrey Beresnyak 25 00 23:25
Alexey Taratinsky  Alexey Alborow 25 00 23:18
Sergey Utkin  Ruslan Krasnikov p 24 00 10:57
Sergey Utkin  Andrey Beresnyak "" - 24 00 11:03
Sergey Utkin  All p C 24 00 11:04
Sergey Utkin  Ruslan Krasnikov Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: Re^2: 25 00 22:44
Andrey Shmarin  Irina R. Kapitannikova Re: 25 00 18:21
Andrey Shmarin  Samael Aarseth Re: p? 25 00 18:42
Andrey Shmarin  Samael Aarseth Re: p? 25 00 18:56
Andrey Shmarin  Sergey Tiurin Re^4: 25 00 20:01
Andrey Shmarin  Nikolay Nikiforov Re: -2. ;) or :( ? 25 00 20:58
Andrey Shmarin  Eugene Chaikoon Re^2: : 25 00 22:07
Andrey Shmarin  Shumil Re: - . 26 00 00:42
Sergei Samsonov  Oleg Pol , ! 26 00 14:14
Mitchel Vlastovsky  Vitaly Lugovsky 26 00 06:44
Mitchel Vlastovsky  Irina R. Kapitannikova y, - ! 26 00 06:58
Mitchel Vlastovsky  Lina Kirillova Re^2: 26 00 07:09
Mitchel Vlastovsky  Alex Volperts py, p! 26 00 07:28
Roman E. Carpoff  Andrey Beresnyak py. 26 00 00:56
Ruslan Krasnikov  Alexey Alborow Re^2: Re^2: Re^7: 25 00 18:33
Ruslan Krasnikov  Sergey Utkin RE: p 25 00 18:37
Anet Liskina  Boris Uwarow Re: : 26 00 00:23
Anet Liskina  Boris Uwarow Re: : 26 00 00:34
Anet Liskina  Eugene Chaikoon Re: : 26 00 00:44
Anet Liskina  Kasantsev Andrew Re: 26 00 00:56

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001