> | | | | | |

SU.SF&F.FANDOM

SF&F

 

          
Farit Akhmedjanov  Pavel Viaznikov -2000 11 00 08:40
Andrew Tupkalo  Gregory Shamov -2000 11 00 14:26
Andrew Tupkalo  Max Snegirev X-Com 11 00 14:33
Alla Kuznetsova  Alex Mustakis 10 00 07:41
Boris Tolchinsky  Nick Kolyadko 11 00 09:53
Alex Mustakis  Farit Akhmedjanov -2000 11 00 11:32
Andrew Tupkalo  Sergey Lukianenko -2000 11 00 16:23
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko 11 00 17:08
Konstantin Firsov  Yuri Zubakin : "-87" 11 00 02:59
Konstantin Firsov  Artem Skakunov 11 00 03:35
Aksenov Alexey  All Re: 11 00 17:30
Yuri Zubakin  Konstantin Firsov : "-87" 11 00 22:48
Nick Kolyadko  Boris Tolchinsky 11 00 19:40
Nick Kolyadko  Andrew Tupkalo 11 00 19:42
Uriy Kirillov  Andrew Tupkalo X-Com 07 00 11:33
Alex Mustakis  Alla Kuznetsova 11 00 22:39
Alex Mustakis  Andrew Tupkalo -2000 11 00 22:41
Pavel Kouzin  Yuri Zubakin . [was: Re: !] 11 00 11:26
Kirill Rakitianskij  Gregory Shamov 11 00 14:19
Sergey Lukianenko  Andrew Tupkalo -2000 12 00 00:46
Gregory Shamov  Yuri Zubakin -2000 12 00 00:33
Gregory Shamov  Sergey Lukianenko -2000 12 00 00:41
Dmitry Baykalov  Alex Mustakis 12 00 02:21
Irina Silaenko  Gregory Shamov -2000 12 00 02:11
Gregory Shamov  Andrew Tupkalo -2000 12 00 02:33
Gregory Shamov  Pavel Viaznikov -2000 12 00 02:39
Gregory Shamov  Alex Mustakis -2000 12 00 03:39
Alexander Krasheninnikov  Farit Akhmedjanov Re: :-17 12 00 04:21
Alex Mustakis  Dmitry Baykalov 12 00 07:25
Alex Mustakis  Gregory Shamov -2000 12 00 07:27
Oleg N. Kotenko  Irina Silaenko -2000 11 00 17:17
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko 12 00 15:58
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis -2000 12 00 16:12
Andrew Tupkalo  Sergey Lukianenko -2000 12 00 16:14
Sergey Lukianenko  Gregory Shamov -2000 12 00 10:38
Alexey Guzyuk  Alex Mustakis 12 00 10:37
Evgeny Novitsky  Gregory Shamov -2000 12 00 11:50
Farit Akhmedjanov  Alex Mustakis -2000 12 00 12:48
Farit Akhmedjanov  Gregory Shamov -2000 12 00 12:51
Farit Akhmedjanov  Alexander Krasheninnikov :-17 12 00 12:55
Alexander Krasheninnikov  Farit Akhmedjanov Re: :-17 12 00 14:40
Pavel Viaznikov  Gregory Shamov -2000 12 00 11:42
Pavel Viaznikov  Sergey Lukianenko -2000 12 00 11:57
Cyrill J. Rozhin  All Re: X-Com 12 00 15:59
Yuri Zubakin  Gregory Shamov -2000 13 00 00:56
Yuri Zubakin  All : "" (-), 1989 13 00 00:56
Yuri Zubakin  All : "" (), 1990 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : "" (), 1990 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : " " (), 1988 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : "-89" 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : "-90" 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : " - 91" 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : . " !" (1991) 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : . " " (1989) 13 00 00:57
Yuri Zubakin  All : . " " " (1989) 13 00 00:57
Alex Pimenov  Kirill Rakitianskij Re: pp 09 00 21:40
Uliy Burkin  Irina Silaenko -2000 Jun 00 10:22:41
Konstantin G. Ananich  All Re: -2000 12 00 19:33
Konstantin G. Ananich  All Re: -2000 12 00 19:33
Konstantin G. Ananich  All Re: -2000 12 00 19:33
Konstantin G. Ananich  All Re: -2000 12 00 19:33
Alex Mustakis  Alexey Guzyuk 12 00 19:44
Alex Mustakis  Farit Akhmedjanov -2000 12 00 19:47
Konstantin Grishin  Konstantin G. Ananich -2000 12 00 21:54
Pavel Viaznikov  Alex Mustakis 12 00 23:17
Alexander Gromov  Nick Kolyadko -2000 11 00 23:08
Alexander Gromov  Konstantin Stepanov -2000 11 00 22:55
Boris Tolchinsky  Alexander Krasheninnikov :-17 12 00 22:50
Irina Silaenko  Gregory Shamov -2000 13 00 01:32
Irina Silaenko  Oleg N. Kotenko -2000 13 00 01:37
Irina Silaenko  Evgeny Novitsky -2000 13 00 01:43
Andrew Kasantsev  Grigoriy Choporov y 13 00 09:12
Gregory Shamov  Pavel Viaznikov -2000 13 00 03:44
Alla Kuznetsova  Max Snegirev 12 00 15:47
Alla Kuznetsova  Alex Mustakis 12 00 15:54
Dmitry Shishkin  All y 12 00 17:31
Dmitry Shishkin  Kirill Rakitianskij 12 00 17:40
Dmitry Shevchenko  Nick Kolyadko Re: -2000 12 00 15:26
Dmitry Shevchenko  Valery Korzhov Re: iNet Top-100. 12 00 15:27
Dmitry Shevchenko  Dmitry Shishkin Re: y 12 00 15:33
Anton Farb  All Re: -2000 13 00 03:35
Helen Dolgova  Alexander Gromov -2000 09 00 20:09
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich -2000 13 00 16:10
Konstantin G. Ananich  Pavel Viaznikov 13 00 12:36
Evgeny Novitsky  Irina Silaenko -2000 13 00 13:03
Ann Yakovenko  All Re: -2000 13 00 11:33
eskov@euro.ru,  All Savchenko 02 2000 15:32)
Andrey Beresnyak  All 13 00 22:31
Gregory Shamov  Yuri Zubakin -2000 13 00 04:42
Gregory Shamov  Evgeny Novitsky -2000 13 00 04:56
Uliy Burkin  Gregory Shamov -2000 12 00 10:09
Kirill Rakitianskij  Alex Pimenov pp 12 00 23:43
Alexey Guzyuk  Alex Mustakis 13 00 19:42
Yuri Zubakin  Gregory Shamov -2000 14 00 06:35
Dmitry Shevchenko  Gregory Shamov Re: -2000 13 00 21:57
Sergey Lukianenko  Andrey Beresnyak 14 00 02:27
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 13 00 01:53
Rodion Osipov  Anna Levkovich y 13 00 02:29
Alexey Shaposhnikov  Max Snegirev Re: X-Com 03 00 23:07
Boris Tolstikov  Alla Kuznetsova 11 00 20:34
Alexander Balabchenkov  Rodion Osipov y 14 00 06:06
Alexander Krasheninnikov  Boris Tolchinsky Re: :-17 14 00 14:08
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov y 14 00 18:48
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 14 00 18:48
Sergey Kryzhanovsky  All 14 00 18:43
Yuri Zubakin  All : "" (), 1986-1987 [1/2] 15 00 01:22
Yuri Zubakin  All : "" (), 1986-1987 [2/2] 15 00 01:29
Yuri Zubakin  All : "" (), 1987 15 00 01:29
Yuri Zubakin  All : "" (), 1989 15 00 01:29
Yuri Zubakin  All : "" (), 1986, 1987-1988 15 00 01:29
Yuri Zubakin  All : "" (), 1988 15 00 01:29
Yuri Zubakin  All : " " (), 1987 15 00 01:29
Yuri Zubakin  All : "" (), 1987 15 00 01:29
Yuri Zubakin  All : "" (), 1988 15 00 01:29
Alexander Gromov  Yuri Zubakin : "-90" 13 00 20:04
Alexander Gromov  Helen Dolgova -2000 13 00 20:19
Evgeny Novitsky  Andrew Tupkalo -2000 14 00 20:12
Evgeny Novitsky  Gregory Shamov -2000 14 00 20:16
Yuri Zubakin  Alexander Gromov (Re: : "-90") 15 00 02:03
Alexey Shaposhnikov  Andrew Kasantsev Re: ... 05 00 17:53
Alexey Shaposhnikov  Sergey Lukianenko Re: -2000 14 00 19:46
Oleg N. Kotenko  Gregory Shamov -2000 14 00 13:16
Andrey Beresnyak  All y 14 00 22:58
Oleg Pol  Sergey Lukianenko 14 00 10:31
Edward Megerizky  Alexander Gromov RE:-2000 14 00 23:57
Grigoriy Choporov  Andrew Kasantsev y 14 00 19:06
Konstantin Stepanov  Gregory Shamov -2000 12 00 13:58
Konstantin Stepanov  Gregory Shamov -2000 12 00 14:02
Yuri Zubakin  All : . " " (1985) 16 00 02:00
Yuri Zubakin  All : . " "..." (1989) [1/2] 16 00 02:00
Yuri Zubakin  All : . " "..." (1989) [2/2] 16 00 02:00
Konstantin G. Ananich  All ? 15 00 09:51
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 12/2000 (61) 15 00 12:03
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak y 15 00 14:41
Andrew Tupkalo  Evgeny Novitsky -2000 15 00 15:02
Alexander Balabchenkov  Andrew Tupkalo y 15 00 16:15
Alexander Balabchenkov  Andrey Beresnyak y 15 00 16:16
Konstantin G. Ananich  All Re: -2000 15 00 18:23
Alexander Gromov  Edward Megerizky -2000 15 00 18:01
Andrey Beresnyak  All y 15 00 21:52
Kathy Free  All 15 00 22:28
Yuri Zubakin  All : . " " (1987) 17 00 01:53
Yuri Zubakin  All : . " "..." (1988) 17 00 01:53
Irina Silaenko  Anton Farb -2000 15 00 15:15
Irina Silaenko  Evgeny Novitsky -2000 15 00 15:33
Irina Silaenko  Uliy Burkin -2000 15 00 15:46
Max Snegirev  Alex Mustakis 14 00 12:01
Max Snegirev  Alexey Guzyuk 14 00 12:04
Max Snegirev  Alex Mustakis 15 00 19:23
Max Snegirev  Uriy Kirillov X-Com 15 00 19:23
Max Snegirev  Nick Kolyadko 15 00 19:26
Max Snegirev  Andrew Tupkalo X-Com 15 00 19:31
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 15 00 23:54
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 16 00 00:18
Konstantin Stepanov  Gregory Shamov -2000 15 00 22:02
Alexander Balabchenkov  Rodion Osipov y 16 00 05:44
Alexander Balabchenkov  Rodion Osipov y 16 00 05:40
Alla Kuznetsova  Boris Tolstikov 15 00 05:58
Kasantsev Andrew  All Re: y 16 00 05:53
Arseniy 'Apache' Fedoroff  Oleg Pol 15 00 17:43
Gera Vasilyev  Alexander Balabchenkov y 15 00 16:59
Andrew Kasantsev  Alexey Shaposhnikov ... 16 00 09:00
Andrew Kasantsev  Grigoriy Choporov y 16 00 09:02
Yuri Zubakin  All : 17 00 19:56
Yuri Zubakin  All : (1988) 17 00 19:58
Yuri Zubakin  All : "-88" 17 00 20:00
Yuri Zubakin  All : "Eurocon-88" 17 00 20:02
Yuri Zubakin  All : (1983) 17 00 20:04
Yuri Zubakin  All : . (1988) 17 00 20:04
Yuri Zubakin  All : . (1990) 17 00 20:05
Yuri Zubakin  All : . (1989) 17 00 20:06
Yuri Zubakin  All : . (1987) 17 00 20:07
Yuri Zubakin  All : . [1985 ?] 17 00 20:12
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov y 16 00 11:13
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak y 16 00 09:54
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov y 16 00 17:30
Andrew Kustov  All . " " 15 00 11:32
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo 15 00 16:55
Evgeny Novitsky  Irina Silaenko -2000 16 00 15:58
Sergey Kryzhanovsky  All Re: 16 00 16:50
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 16 00 19:36
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov y 16 00 19:43
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 16 00 21:23
Vladimir Borisov  Alla Kuznetsova 16 00 21:00
Yuri Zubakin  All : . " "" (1988) 18 00 02:10
Yuri Zubakin  All : " " (1988) [1/2] 18 00 02:11
Yuri Zubakin  All : " " (1988) [2/2] 18 00 02:11
Yuri Zubakin  All : . " ..." (1988) 18 00 02:11
Yuri Zubakin  All : . (1989) 18 00 02:11
Yuri Zubakin  All : (1990) 18 00 02:11
Yuri Zubakin  All : . " ": (1980) 18 00 02:11
Yuri Zubakin  All : "" (1980) 18 00 02:11
Pavel Viaznikov  Max Snegirev 16 00 20:59
Konstantin Grishin  All 16 00 20:30
Anna Hodosh  Rodion Osipov y 16 00 23:05
Alexander Balabchenkov  Anna Hodosh y 16 00 23:34
Alexander Balabchenkov  Andrew Tupkalo y 16 00 23:37
Alex Mustakis  Max Snegirev 17 00 00:17
Irina Silaenko  Evgeny Novitsky -2000 17 00 01:06
Nick Kolyadko  Max Snegirev 17 00 09:12
Nick Kolyadko  Max Snegirev X-Com 17 00 09:44
Nick Kolyadko  Andrew Kasantsev ... 17 00 09:48
Pavel Viaznikov  Nick Kolyadko X-Com 17 00 12:38
Vadim Chesnokov  Alexander Balabchenkov y 16 00 10:03
Vadim Chesnokov  Irina Silaenko -2000 16 00 10:08
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov 17 00 00:20
Stanislav Shulga  All 17 00 17:16
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov y 17 00 22:20
Nick Kolyadko  Andrew Tupkalo y 17 00 23:41
Nick Kolyadko  Pavel Viaznikov X-Com 17 00 23:42
Nick Kolyadko  Sergey Kryzhanovsky 17 00 23:46
Evgeny Novitsky  Irina Silaenko -2000 17 00 19:10
Alla Kuznetsova  Vladimir Borisov 17 00 06:27
Alexander Balabchenkov  Anna Hodosh y 18 00 06:35
Kirill Rakitianskij  All 19 00 00:28
Kirill Rakitianskij  Andrew Kustov . " " 19 00 01:15
Gregory Shamov  Konstantin Stepanov -2000 19 00 00:57
Gregory Shamov  Konstantin Stepanov -2000 19 00 00:58
Gregory Shamov  Evgeny Novitsky -2000 19 00 03:33
Andrew Kasantsev  Nick Kolyadko ... 19 00 09:14
Alexey Shaposhnikov  Alexander Gromov Re: : "-90" 17 00 22:56
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 18 00 02:28
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 18 00 03:45
Rodion Osipov  Kasantsev Andrew y 18 00 04:17
Rodion Osipov  Gera Vasilyev y 18 00 16:44
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 18 00 16:52
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 18 00 17:02
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo y 14 00 10:20
Dmitry Shishkin  Nick Kolyadko 14 00 10:24
Arthur Ponomarev  vs@cityhall.novosibirsk.ru 19 00 08:12
Arthur Ponomarev  Alexander Klimenko 19 00 08:13
Kasantsev Andrew  All Re: y 19 00 08:31
Dmitry Sidoroff  Vadim Chesnokov -2000 19 00 05:18
Dmitry Sidoroff  Nick Kolyadko 19 00 05:31
Vladislav Slobodian  All Re: HH... 19 00 12:12
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:01
Konstantin G. Ananich  Grolum 19 00 15:05
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:09
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:20
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:21
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:22
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:24
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:26
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:27
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:28
Konstantin G. Ananich  All 19 00 15:32
Konstantin Firsov  Yuri Zubakin : . " " (1985) 17 00 04:02
Alexander Balabchenkov  Konstantin G. Ananich 19 00 15:52
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 19 00 16:16
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 19 00 16:23
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko y 19 00 17:01
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 19 00 18:45
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 19 00 18:47
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 19 00 18:48
Vladislav Slobodian  All Re: 19 00 17:17
Kirill Vlasoff  Irina Silaenko Re: 19 00 10:49
Kirill Vlasoff  Gregory Shamov Re: -2000 19 00 10:56
Vasily Shepetnev  Konstantin G. Ananich 19 00 16:14
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich 20 00 00:05
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich 20 00 00:07
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov 20 00 00:11
Nick Kolyadko  Dmitry Shishkin 19 00 18:27
Anna Hodosh  Rodion Osipov y 19 00 20:24
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov y 19 00 20:53
Oleg Korzunov  Andrew Tupkalo 19 00 20:30
Konstantin Bugaenko  Max Snegirev 19 00 09:42
Alex Mustakis  Kirill Rakitianskij . " " 19 00 22:42
Alex Mustakis  Gregory Shamov -2000 19 00 22:44
Irina Silaenko  Vadim Chesnokov -2000 19 00 14:44
Irina Silaenko  Evgeny Novitsky -2000 19 00 14:47
Sergey Lukianenko  Konstantin G. Ananich 20 00 00:31
Sergey Lukianenko  Konstantin G. Ananich 20 00 00:47
Grigoriy Choporov  Andrew Kasantsev y 19 00 21:40
Irina Silaenko  Gregory Shamov -2000 20 00 01:53
Irina Silaenko  Kirill Vlasoff 20 00 02:00
Andrew Kasantsev  Vladislav Slobodian HH... 20 00 09:38
Gregory Shamov  Irina Silaenko -2000 19 00 18:52
Max Snegirev  Pavel Viaznikov 20 00 00:22
Alexey Swiridov  All p! 19 00 23:06
Dima Pavlovsky  Max Snegirev X-Com 19 00 16:04
Dima Pavlovsky  Andrew Tupkalo Star Trek 19 00 16:07
Andrew Kasantsev  Grigoriy Choporov y 20 00 11:07
Andrew Tupkalo  Oleg Korzunov 20 00 18:38
Cyril Slobin  Andrew Tupkalo y 19 00 16:51
Cyril Slobin  Kirill Rakitianskij 19 00 17:00
Anna Levkovich  Serg Kalabuhin Re: y 20 00 10:06
Konstantin G. Ananich  Alexander Balabchenkov 20 00 09:43
Konstantin G. Ananich  Vasily Shepetnev 20 00 09:49
Anton Suhomlinov  All Heinlein 20 00 13:44
Alex Mustakis  Alexey Swiridov p! 20 00 07:31
Nick Kolyadko  Stanislav Shulga 20 00 10:28
Andrew Tupkalo  Cyril Slobin y 20 00 23:21
Oleg Korzunov  Andrew Tupkalo 20 00 14:24
Alexander Balabchenkov  Konstantin G. Ananich 20 00 15:28
Andrew Tupkalo  Anton Suhomlinov Heinlein 21 00 00:31
Anna Levkovich  Nick Kolyadko Re: y 20 00 15:09
Anna Levkovich  Rodion Osipov Re: y 20 00 15:12
Anton Farb  All Re: y 20 00 22:28
Pavel Viaznikov  Max Snegirev 20 00 22:02
Pavel Viaznikov  Oleg Korzunov 20 00 22:02
Pavel Viaznikov  Alex Mustakis p! 20 00 22:02
LLeo,  All [28.LST] - ? June 20 2000 04:33)
 
Pavel Viaznikov  Sergey Schegloff 21--1999 20 00 22:49
Konstantin Bugaenko  Oleg Korzunov 20 00 12:20
Kirill Rakitianskij  Oleg Korzunov 20 00 01:01
Oleg Korzunov  Kirill Rakitianskij 20 00 22:41
Alexander Balabchenkov  Anton Farb y 20 00 23:52
Edward Megerizky  Anna Levkovich Re: y 20 00 22:35
Andrey Beresnyak  All y 21 00 02:59
Andrew Kasantsev  Alexander Balabchenkov y 21 00 09:10
Pavel Levshin  Andrew Kasantsev y 20 00 22:28
Anton Farb  All Re: y 21 00 03:36
Kasantsev Andrew  All Re: y 21 00 04:57
Alexey Shaposhnikov  Dima Pavlovsky Re: X-Com 20 00 20:54
Ann Yakovenko  Anton Farb Re: y 21 00 03:13
Kasantsev Andrew  All Re: y 21 00 07:49
Vadim Chesnokov  Dmitry Sidoroff -2000 20 00 10:49
Vadim Chesnokov  anna@aitsoft.dol.ru y 20 00 21:07
Konstantin G. Ananich  Alexander Balabchenkov 21 00 11:02
Konstantin G. Ananich  Anton Farb y 21 00 11:04
Nick Kolyadko  Edward Megerizky y 21 00 08:20
Andrew Kustov  Alexander Balabchenkov 20 00 10:06
Andrew Tupkalo  Konstantin Bugaenko 21 00 12:28
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov y 21 00 12:36
Oleg Korzunov  Pavel Viaznikov 21 00 11:47
Alexander Balabchenkov  Anton Farb y 21 00 12:55
Edward Megerizky  Nick Kolyadko RE:y 21 00 11:16
Dmitriy Gromov  All : " "-2 21 00 07:16
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 21 00 13:30
Alexander Balabchenkov  Kasantsev Andrew y 21 00 13:54
Alexander Balabchenkov  Konstantin G. Ananich 21 00 14:16
Oleg Pol  Alexander Balabchenkov y 21 00 17:36
Cyril Slobin  Rodion Osipov y 20 00 11:13
Konstantin Firsov  Kirill Rakitianskij 21 00 02:23
Konstantin Firsov  Dima Pavlovsky Star Trek 21 00 02:37
Kirill Rakitianskij  Alex Mustakis . " " 20 00 20:11
Alex Mustakis  Pavel Viaznikov p! 21 00 06:15
Farit Akhmedjanov  Irina Silaenko -2000 21 00 22:05
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo 21 00 22:09
Farit Akhmedjanov  Rodion Osipov y 21 00 22:14
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 21 00 22:25
Gregory Shamov  Alex Mustakis -2000 20 00 16:07
Serg Kalabuhin  Anna Levkovich y 21 00 21:57
Serg Kalabuhin  Anna Levkovich y 21 00 21:53
Gregory Shamov  Irina Silaenko 21 00 23:18
Alex Mustakis  Gregory Shamov -2000 21 00 23:31
Irina Silaenko  Farit Akhmedjanov -2000 22 00 01:06
Dmitry V. Smirnov  Konstantin Bugaenko 21 00 22:41
Boris Tolchinsky  Alex Mustakis -2000 22 00 01:30
Gorlum  Anna Levkovich y 21 00 11:05
Max Snegirev  Nick Kolyadko 21 00 12:18
Max Snegirev  Nick Kolyadko X-Com 21 00 12:07
Max Snegirev  Vadim Chesnokov -2000 21 00 12:15
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 22 00 00:00
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 22 00 00:04
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 22 00 00:08
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 22 00 00:59
Rodion Osipov  Kirill Rakitianskij . " y py" 22 00 01:07
Rodion Osipov  Kasantsev Andrew y 22 00 01:14
Rodion Osipov  Anna Hodosh y 22 00 01:50
Pavel Viaznikov  Alex Mustakis p! 22 00 07:28
Uriy Kirillov  Konstantin Bugaenko 17 00 18:39
Andrew Kasantsev  Rodion Osipov y 22 00 15:00
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis p! 22 00 09:53
Anna Levkovich  Edward Megerizky RE:y 22 00 07:18
Anna Levkovich  Serg Kalabuhin Re: y 22 00 07:50
Anna Levkovich  Gorlum Re: y 22 00 08:35
Nick Kolyadko  Max Snegirev 22 00 12:16
Nick Kolyadko  Max Snegirev X-Com 22 00 12:21
Alexander Balabchenkov  Rodion Osipov y 22 00 13:34
Kirill Vlasoff  Kirill Rakitianskij Re: 22 00 12:51
Kirill Vlasoff  Oleg Korzunov Re: 22 00 13:47
Kirill Vlasoff  Irina Silaenko Re: 22 00 13:50
Kirill Vlasoff  Cyril Slobin Re: 22 00 13:53
Kirill Vlasoff  Oleg Korzunov Re: 22 00 13:55
Kirill Vlasoff  Konstantin Bugaenko Re: 22 00 13:58
Konstantin G. Ananich  Nick Kolyadko X-Com 22 00 17:33
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 22 00 20:39
Andrew Tupkalo  Anna Levkovich y 22 00 20:41
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 22 00 22:55
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 22 00 22:55
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 22 00 22:56
Alex Mustakis  Boris Tolchinsky -2000 22 00 11:13
Alex Mustakis  Pavel Viaznikov p! 22 00 11:18
Vadim Chesnokov  All p! 21 00 22:02
Vadim Chesnokov  Sergey Lukianenko p p 21 00 20:51
Vadim Chesnokov  Irina Silaenko -2000 21 00 21:04
Vadim Chesnokov  Oleg Korzunov 21 00 22:03
Vadim Chesnokov  anton@imf.zt.ua y 21 00 21:23
Vadim Chesnokov  helix@redcom.ru y 21 00 21:44
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y 21 00 21:46
Vadim Chesnokov  Alexander Balabchenkov y 21 00 21:49
Vadim Chesnokov  Alexander Balabchenkov y 21 00 21:57
Nick Kolyadko  Kirill Vlasoff 22 00 16:27
Serg Kalabuhin  Anna Levkovich y 22 00 19:26
Alexander Balabchenkov  Vadim Chesnokov y 22 00 19:34
Alexander Balabchenkov  Vadim Chesnokov y 22 00 19:07
Alexander Balabchenkov  Vadim Chesnokov y 22 00 19:38
Serg Kalabuhin  Anna Levkovich y 22 00 19:55
Nick Kolyadko  Vadim Chesnokov 22 00 20:41
Ann Yakovenko  All Re: y 22 00 19:01
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 22 00 22:05
Gregory Shamov  Evgeny Novitsky -2000 Jun 00 01:23:09
Evgeny Novitsky  Irina Silaenko -2000 22 00 22:29
Oleg Korzunov  Vadim Chesnokov 22 00 20:00
Gregory Shamov  Evgeny Novitsky -2000 22 00 23:31
Pavel Viaznikov  Andrew Tupkalo 22 00 22:21
Pavel Viaznikov  Andrew Tupkalo y 22 00 22:37
Irina Silaenko  Vadim Chesnokov -2000 23 00 00:56
Irina Silaenko  Evgeny Novitsky -2000 23 00 00:38
Anna Hodosh  Anton Farb Re: y 23 00 02:50
Kasantsev Andrew  All Re: y 23 00 02:55
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y: ... 23 00 02:56
Kirill Rakitianskij  All 23 00 01:03
Anna Hodosh  All y: ... ( 2) 23 00 03:00
Cyrill J. Rozhin  All Re: 23 00 03:11
Anton Farb  All Re: 23 00 03:17
Anton Farb  All Re: y 23 00 03:17
Konstantin G. Ananich  Nick Kolyadko X-Com 23 00 03:53
Vladislav Slobodian  All Re: y 23 00 03:57
Ann Yakovenko  All Re: y 22 00 19:36
Konstantin Stepanov  Irina Silaenko -2000 22 00 22:12
Konstantin Stepanov  Farit Akhmedjanov -2000 22 00 22:26
Max Snegirev  Andrew Tupkalo 21 00 19:00
Max Snegirev  Dima Pavlovsky X-Com 22 00 16:01
Max Snegirev  Pavel Viaznikov 22 00 16:08
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y 23 00 04:48
Sergey Kryzhanovsky  All Re: 23 00 04:48
Sergey Kryzhanovsky  All Re: 23 00 04:49
Anna Hodosh  All y ... 1 23 00 04:49
Anna Hodosh  All y:.. ( 2) 23 00 04:49
Sergey Kryzhanovsky  All H FAQ . 23 00 04:56
Rodion Osipov  Anton Farb y 23 00 00:41
Rodion Osipov  Ann Yakovenko H 23 00 01:47
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo 23 00 02:13
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 23 00 02:21
Rodion Osipov  Farit Akhmedjanov y 23 00 02:25
Dima Pavlovsky  Alexey Shaposhnikov X-Com 22 00 15:24
Dima Pavlovsky  Konstantin Firsov Star Trek 22 00 15:26
Anna Hodosh  Ann Yakovenko Re: y 23 00 05:34
Anton Farb  All Re: y 23 00 05:52
Ann Yakovenko  All Re: y 22 00 21:31
Ann Yakovenko  All Re: y 22 00 22:06
Ann Yakovenko  All Re: y 23 00 01:34
Farit Akhmedjanov  Rodion Osipov y 23 00 08:03
Farit Akhmedjanov  Vadim Chesnokov y 23 00 08:09
Farit Akhmedjanov  Vadim Chesnokov y 23 00 08:10
Farit Akhmedjanov  Vadim Chesnokov y 23 00 08:15
Vadim Chesnokov  Farit Akhmedjanov y 22 00 08:15
Anna Levkovich  Andrew Tupkalo Re: y 23 00 09:29
Anna Levkovich  Serg Kalabuhin Re: y 23 00 09:36
Konstantin G. Ananich  Vadim Chesnokov y 23 00 11:25
Konstantin G. Ananich  Ann Yakovenko y 23 00 11:28
Konstantin G. Ananich  Anton Farb y 23 00 11:32
Konstantin G. Ananich  Rodion Osipov H 23 00 11:35
Konstantin G. Ananich  Ann Yakovenko y 23 00 11:37
Konstantin G. Ananich  Farit Akhmedjanov y 23 00 11:44
Andrew Kasantsev  Rodion Osipov y 23 00 15:54
Andrew Kasantsev  Rodion Osipov H 23 00 15:58
Andrew Kasantsev  Vadim Chesnokov y 23 00 16:00
Arthur Ponomarev  Alexander Balabchenkov y 23 00 10:16
Arthur Ponomarev  anna@aitsoft.dol.ru y 23 00 10:25
Arthur Ponomarev  Rodion Osipov H 23 00 10:38
Arthur Ponomarev  Rodion Osipov y 23 00 10:42
Alexander Balabchenkov  Anton Farb y 23 00 10:37
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 23 00 10:41
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 23 00 10:44
Oleg Korzunov  Vladislav Slobodian y 23 00 09:47
Alexander Balabchenkov  Anton Farb 23 00 11:15
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 23 00 11:25
Alexander Balabchenkov  Arthur Ponomarev y 23 00 11:55
Andrew Tupkalo  Anton Farb 23 00 18:07
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y 23 00 18:08
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov y 23 00 18:11
Andrew Tupkalo  Pavel Viaznikov y 23 00 19:39
Vladislav Slobodian  All Re: y 23 00 13:17
Andrew Kustov  Vladislav Slobodian y 23 00 12:11
Oleg N. Kotenko  Konstantin Bugaenko 22 00 14:36
Sergey Lukianenko  Sergey Kryzhanovsky H FAQ . 23 00 14:20
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev y 23 00 21:06
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev H 23 00 21:09
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich H 23 00 21:17
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich y 23 00 21:20
Andrew Tupkalo  Anna Levkovich y 23 00 22:17
Cyril Slobin  Farit Akhmedjanov y 22 00 15:47
Anna Hodosh  Rodion Osipov y 23 00 17:53
Anna Hodosh  Arthur Ponomarev y 23 00 18:04
Anna Hodosh  Andrew Tupkalo y 23 00 18:09
Anna Hodosh  Ann Yakovenko Re: y 23 00 18:55
Oleg Korzunov  Vladislav Slobodian y 23 00 16:42
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev H 23 00 18:21
Alex Mustakis  Sergey Kryzhanovsky H FAQ . 23 00 17:40
Kirill Rakitianskij  Rodion Osipov . " y py" 23 00 07:42
Evgeny Novitsky  Gregory Shamov -2000 23 00 22:10
Evgeny Novitsky  Irina Silaenko -2000 23 00 22:31
Sergey Lukianenko  Anna Hodosh y 23 00 23:43
Alex Mustakis  Oleg Korzunov y 24 00 00:12
Boris Tolchinsky  Alex Mustakis H FAQ . 23 00 21:58
Kirill Rakitianskij  Kirill Vlasoff 23 00 21:45
Kirill Rakitianskij  Kirill Vlasoff 23 00 21:49
Kirill Rakitianskij  All 23 00 22:11
Kirill Rakitianskij  All 23 00 22:13
Kirill Rakitianskij  All 24 00 00:53
Vadim Chesnokov  Irina Silaenko -2000 23 00 16:35
Vadim Chesnokov  Pavel Viaznikov y 23 00 16:50
Vadim Chesnokov  anna@aitsoft.dol.ru y 23 00 16:56
Vadim Chesnokov  Rodion Osipov H 23 00 17:13
Vadim Chesnokov  Farit Akhmedjanov y 23 00 17:22
Vadim Chesnokov  Farit Akhmedjanov y 23 00 17:24
Vadim Chesnokov  Farit Akhmedjanov y 23 00 17:33
Kirill Tretyak  Vadim Chesnokov y 23 00 08:58
Dmitry Akentyev  Konstantin Bugaenko 23 00 15:22
Max Snegirev  Nick Kolyadko 23 00 20:06
Max Snegirev  Nick Kolyadko X-Com 23 00 20:19
Max Snegirev  Rodion Osipov H 23 00 20:18
Ann Yakovenko  All Re: y 23 00 12:42
Ann Yakovenko  All Re: y 23 00 12:47
Ann Yakovenko  All Re: y 23 00 21:51
Ann Yakovenko  All Re: y 23 00 22:33
Ann Yakovenko  Rodion Osipov Re: H 24 00 00:58
Andrew Tupkalo  Kirill Rakitianskij 24 00 14:52
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y 24 00 16:03
Alex Mustakis  Boris Tolchinsky H FAQ . 24 00 01:43
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 24 00 10:53
Alex Umanov  Konstantin G Ananich H 24 00 07:53
Pavel Viaznikov  Vadim Chesnokov y 24 00 11:00
Boris Tolchinsky  Rodion Osipov H 24 00 09:43
Nick Kolyadko  Max Snegirev 24 00 13:01
Boxa Vasilyev  Serg Kalabuhin Re: y 24 00 12:57
Boxa Vasilyev  Serg Kalabuhin Re: y 24 00 12:59
Ann Yakovenko  Anna Hodosh Re: y 24 00 12:05
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 23 00 23:36
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 23 00 23:53
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 23 00 23:57
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 24 00 00:09
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 24 00 00:13
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 24 00 00:17
Rodion Osipov  Farit Akhmedjanov y 24 00 00:24
Rodion Osipov  Serg Kalabuhin y 24 00 00:48
Konstantin Grishin  Alex Mustakis H FAQ . 24 00 14:16
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 13/2000 (62) 24 00 11:31
Nick Kolyadko  Rodion Osipov y 24 00 15:43
Nick Kolyadko  Max Snegirev 24 00 16:04
Alexander Klimenko  Andrew Kasantsev H 23 00 19:16
Andrew Tupkalo  Ann Yakovenko y 24 00 19:09
Tatyana Rumyantseva  Alexey Guzyuk H 23 00 22:07
Vadim Chesnokov  anna@aitsoft.dol.ru y 23 00 21:58
Alexander Fadeev  Pavel Viaznikov 04 00 00:08
Alexander Fadeev  Sergey Lukianenko :-17 04 00 00:30
Alexander Fadeev  Arthur Ponomarev 07 00 22:54
Alexander Fadeev  Anton Farb 07 00 23:17
Alexander Fadeev  Pavel Viaznikov "" 5 08 00 00:18
Alexander Fadeev  Pavel Viaznikov :-17 08 00 00:43
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 25 00 00:06
Andrew Tupkalo  Boxa Vasilyev y 25 00 00:09
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 25 00 00:43
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 25 00 00:44
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 25 00 00:45
Andrew Tupkalo  Rodion Osipov y 25 00 00:45
Anna Hodosh  Sergey Lukianenko y 24 00 19:19
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y 24 00 19:34
Anna Hodosh  Ann Yakovenko Re: y 24 00 19:44
Anna Hodosh  Vadim Chesnokov y 24 00 19:57
Serg Kalabuhin  Boxa Vasilyev y 24 00 20:08
Serg Kalabuhin  Boxa Vasilyev y 24 00 20:11
Sergey Lukianenko  Alex Umanov H 24 00 14:16
Konstantin Grishin  Boxa Vasilyev y 24 00 23:39
Irina Silaenko  Konstantin Stepanov -2000 24 00 15:18
Irina Silaenko  Evgeny Novitsky -2000 24 00 15:23
Dmitry Shevchenko  Andrew Tupkalo Re: y 24 00 17:23
Sergey Lukianenko  Rodion Osipov y 25 00 00:29
Sergey Lukianenko  Anna Hodosh y 25 00 00:38
Alexandr Soldatov,  All new echo: PVT.DUNE Jun 00 15:34)
Alexander Balabchenkov  Sergey Lukianenko H 25 00 02:02
Alexander Balabchenkov  Sergey Lukianenko y 25 00 02:06
Kirill Pleshkov  Vladislav Slobodian 22 00 00:02
Anton Suhomlinov  All y 25 00 04:54
Rodion Osipov  Farit Akhmedjanov y 24 00 22:35
Rodion Osipov  Anton Farb y 24 00 23:17
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 25 00 01:25
Sergey Lukianenko  Alexander Balabchenkov y 25 00 10:23
Andrew Tupkalo  Alexander Fadeev 25 00 14:45
Andrew Tupkalo  Sergey Lukianenko y 25 00 14:50
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov H 25 00 14:51
Andrew Tupkalo  Dmitry Shevchenko y 25 00 16:32
Pavel Viaznikov  Anton Suhomlinov y 25 00 10:50
Pavel Viaznikov  Rodion Osipov y 25 00 10:53
Alexander Balabchenkov  Rodion Osipov y 25 00 09:41
Alexander Balabchenkov  Sergey Lukianenko y 25 00 13:13
Andrew Tupkalo  Sergey Lukianenko y 25 00 20:33
Ann Yakovenko  All Re: y 25 00 17:30
Alex Mustakis  Boxa Vasilyev y 25 00 19:44
Kirill Tretyak  Sergey Lukianenko y 25 00 19:17
Kirill Tretyak  Alexander Balabchenkov y 25 00 19:56
Konstantin G. Ananich  All Re: y 25 00 21:11
Nataly Kramarencko  Sergey Lukianenko y 25 00 21:06
Nick Kolyadko  Konstantin G. Ananich y 25 00 21:58
Konstantin G. Ananich  All Re: y 25 00 22:16
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 25 00 22:07
Alexander Balabchenkov  Kirill Tretyak y 25 00 22:34
Gregory Shamov  Irina Silaenko -2000 23 00 23:02
Roman E. Carpoff  Anton Farb y 25 00 14:49
Konstantin Grishin  Alexander Balabchenkov H 25 00 10:02
Sergey Yaroslavsky  Konstantin Grishin y 25 00 23:30
Tatyana Rumyantseva  Ann Yakovenko y 25 00 23:56
Anna Hodosh  Kirill Tretyak y 26 00 01:22
Anna Hodosh  Ann Yakovenko Re: y 26 00 01:46
Anna Hodosh  Konstantin G. Ananich Re: y 26 00 01:52
Kasantsev Andrew  All Re: H 26 00 02:05
Gorlum  Boxa Vasilyev y 25 00 11:25
Gorlum  Andrew Tupkalo y 25 00 11:30
Dmitry Shevchenko  Andrew Tupkalo Re: y 25 00 13:45
Konstantin Stepanov  Kirill Rakitianskij 25 00 12:17
Irina Silaenko  Vadim Chesnokov -2000 25 00 02:23
Alexey Shaposhnikov  Farit Akhmedjanov Re: y 24 00 14:41
Ann Yakovenko  Anna Hodosh Re: y 25 00 22:21
Ann Yakovenko  Andrew Tupkalo Re: y 25 00 22:32
Ann Yakovenko  All Re: y 25 00 23:39
Vladislav Slobodian  All Re: 26 00 07:13
Boris Ivanov  All y 26 00 04:20
Boris Ivanov  All y 26 00 06:35
Jurij Kashinskij  Konstantin Stepanov -2000 25 00 15:26
Kasantsev Andrew  All Re: y 26 00 08:10
Vadim Chesnokov  Kirill Rakitianskij 24 00 14:32
Vadim Chesnokov  Boxa Vasilyev 25 00 13:05
Vadim Chesnokov  Boxa Vasilyev y 25 00 13:26
Vadim Chesnokov  All y 25 00 13:33
Andrew Kasantsev  Boris Ivanov y 26 00 15:17
Konstantin G. Ananich  Andrew Tupkalo H 26 00 12:20
Konstantin G. Ananich  Andrew Tupkalo y 26 00 12:21
Konstantin G. Ananich  Ann Yakovenko y 26 00 12:22
Konstantin G. Ananich  Ann Yakovenko y 26 00 12:37
Konstantin G. Ananich  Alex Umanov H 26 00 12:39
Konstantin G. Ananich  Boris Tolchinsky H 26 00 12:39
Konstantin G. Ananich  Rodion Osipov y 26 00 12:41
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 26 00 10:41
Anna Levkovich  Andrew Tupkalo Re: y 26 00 09:46
Alex Mustakis  Andrew Kasantsev y 26 00 10:32
Ann Yakovenko  Anna Hodosh Re: y 26 00 11:15
Barhatov Yuriy  All Re: 26 00 14:05
Andrew Tupkalo  Alex Mustakis y 26 00 09:51
Anna Hodosh  Ann Yakovenko Re: y 26 00 18:26
Anna Hodosh  Boris Ivanov y 26 00 18:16
Anna Hodosh  Ann Yakovenko Re: y 26 00 18:39
Alexander Balabchenkov  Anna Hodosh y 26 00 20:18
Alexander Balabchenkov  Anna Hodosh y 26 00 20:24
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov y 26 00 21:01
Anna Hodosh  Alexander Balabchenkov y 26 00 21:06
Evgeny Novitsky  Irina Silaenko -2000 26 00 20:44
Evgeny Novitsky  Boxa Vasilyev y 26 00 21:09
Vadim Chesnokov  Nick Kolyadko y 26 00 13:06
Grigoriy Choporov  Andrew Kondratiev pp 24 00 23:07
Andrew Tupkalo  Konstantin Stepanov 26 00 23:12
Andrew Tupkalo  Anna Hodosh y 26 00 23:14
Andrew Tupkalo  Boris Ivanov y 26 00 23:16
Andrew Tupkalo  Boris Ivanov y 26 00 23:21
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich y 26 00 23:26
Andrew Tupkalo  Gorlum y 27 00 02:29
Andrew Tupkalo  Anna Levkovich y 27 00 02:37
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich y 27 00 02:38
Andrew Tupkalo  Dmitry Shevchenko y 27 00 02:56
Andrew Tupkalo  Ann Yakovenko y 27 00 03:00
Andrew Kasantsev  Alex Mustakis y 27 00 09:03
Max Snegirev  Nick Kolyadko 26 00 23:35
Boris Ivanov  Anna Hodosh y 27 00 01:15
Boris Ivanov  Andrew Kasantsev y 27 00 03:32
Ann Yakovenko  All Re: y 26 00 22:21
Ann Yakovenko  All Re: y 26 00 23:50
Ann Yakovenko  All Re: y 27 00 00:04
Ann Yakovenko  Kasantsev Andrew Re: y 27 00 00:27
Boris Tolstikov  Boris Ivanov y 27 00 14:12
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 27 00 09:20
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 27 00 09:30
Andrew Kasantsev  Boris Ivanov 27 00 14:36
Andrew Kasantsev  Ann Yakovenko y 27 00 14:41
Andrew Kasantsev  Ann Yakovenko y 27 00 14:48
Alexey Guzyuk  Tatyana Rumyantseva H 24 00 23:22
Alex Koldin  All y 26 00 18:45
Dmitry Casperovitch  Andrew Tupkalo 26 00 13:45
Konstantin G. Ananich  Ann Yakovenko y 26 00 12:50
Konstantin G. Ananich  Boris Ivanov y 26 00 12:51
Andrey Suvorov  Konstantin G. Ananich H 27 00 10:35
Andrey Suvorov  Konstantin G. Ananich H 27 00 10:39
Andrey Suvorov  Konstantin G. Ananich H 27 00 12:18
Andrey Suvorov  Konstantin G. Ananich H 27 00 12:18
Alexander Klimenko  Rodion Osipov y 26 00 07:34
Alexander Klimenko  Nick Kolyadko y 26 00 08:00
Alexander Klimenko  Anton Suhomlinov y 26 00 07:53
Dmitry Provodnikov  Konstantin G. Ananich y 26 00 20:25
Konstantin G. Ananich  Andrew Tupkalo y 27 00 13:21
Andrew Tupkalo  Alexander Balabchenkov y 27 00 19:03
Andrew Tupkalo  Alex Koldin y 27 00 22:50
Andrew Tupkalo  Dmitry Casperovitch 27 00 23:12
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich y 27 00 23:16
Evgeny Novitsky  Boris Ivanov y 27 00 17:42
Evgeny Novitsky  Alexander Balabchenkov y 27 00 17:45
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov y 27 00 19:33
Vladimir Borisov  Alex Koldin y 27 00 19:36
Oleg Pol  Anna Hodosh y 26 00 19:16
Alex Mustakis  Andrew Kasantsev y 27 00 10:15
 All Re: y 27 00 18:33
Anton Farb  All Re: y 27 00 18:38
Anton Farb  All Re: y 27 00 18:38
Anton Farb  All Re: y 27 00 18:40
Anton Farb  All Re: H 27 00 18:40
Anna Hodosh  Oleg Pol y 27 00 18:53
Anna Hodosh  Anton Farb Re: y 27 00 20:02
Ann Yakovenko  Nick Kolyadko Re: y 27 00 18:32
Ann Yakovenko  Anna Hodosh Re: y 27 00 18:50
Ann Yakovenko  All Re: y 27 00 18:58
Ann Yakovenko  Andrew Kasantsev Re: y 27 00 19:14
Anton Farb  All Re: y 27 00 21:49
Anna Hodosh  Ann Yakovenko Re: y 27 00 22:07
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 27 00 23:03
Alexander Balabchenkov  Ann Yakovenko y 27 00 23:20
Alexander Balabchenkov  Anton Farb y 27 00 23:11
Konstantin Bugaenko  Andrew Tupkalo 26 00 21:47
Andrew Kasantsev  Alex Mustakis y 28 00 09:08
Alexander Balabchenkov  Anna Hodosh y 28 00 01:31
Rodion Osipov  Anna Hodosh y 28 00 00:07
Rodion Osipov  Kirill Rakitianskij 28 00 00:24
Rodion Osipov  Kirill Rakitianskij 28 00 00:54
Rodion Osipov  Kirill Rakitianskij p p 28 00 00:59
Rodion Osipov  Vadim Chesnokov H 28 00 01:07
Rodion Osipov  Alex Umanov H 28 00 01:15
Rodion Osipov  Tatyana Rumyantseva H 28 00 01:22
Rodion Osipov  Andrew Tupkalo y 28 00 01:33
Rodion Osipov  Anton Suhomlinov y 28 00 01:37
Rodion Osipov  Alexander Balabchenkov y 28 00 01:41
Rodion Osipov  Alexander Klimenko y 28 00 02:08
Alexey Shaposhnikov  Alexander Balabchenkov Re: y 27 00 19:15
Alexey Shaposhnikov  Cyril Slobin Re: y 27 00 19:23
Alexey Shaposhnikov  Anna Levkovich Re: y 27 00 19:28
Alexey Shaposhnikov  Andrew Kasantsev Re: y 27 00 19:32
Alexey Shaposhnikov  All [fido7.ru.ufo.talks] 27 00 22:32
Andrew Kasantsev  Rodion Osipov H 28 00 11:34
Boris Ivanov  Andrew Kasantsev 28 00 05:40
Boris Ivanov  Konstantin G. Ananich y 28 00 05:05
Boris Ivanov  Boris Tolstikov y 28 00 05:19
Boris Ivanov  Andrew Tupkalo y 28 00 05:35
Andrew Tupkalo  Anton Farb y 28 00 15:23
Andrew Tupkalo  Konstantin Bugaenko 28 00 15:53
Andrew Kasantsev  Boris Ivanov 28 00 16:25
Alexander Balabchenkov  Rodion Osipov 28 00 10:13
Alexander Balabchenkov  Rodion Osipov y 28 00 10:15
Konstantin Grishin  Alex Koldin y 28 00 11:23
Konstantin Grishin  Vladimir Borisov y 28 00 11:24
Konstantin Grishin  Anna Hodosh y 28 00 11:26
Konstantin Grishin  Boris Ivanov y 28 00 11:29
Konstantin Grishin  Boris Ivanov y 28 00 11:31
Andrew Kozelko  All p 28 00 11:50
Chepurnoy Viktor  Konstantin G. Ananich y 28 00 00:51
Ann Yakovenko  All Re: y 28 00 11:44
Ann Yakovenko  All Re: y 28 00 12:25
Arthur Ponomarev  Alexander Balabchenkov y 26 00 20:12
Arthur Ponomarev  vs@cityhall.novosibirsk.ru y 26 00 20:18
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo H 26 00 20:25
Arthur Ponomarev  anna@aitsoft.dol.ru y 26 00 20:28
Arthur Ponomarev  Kirill Rakitianskij 26 00 20:38

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001