> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Konstantin_G_Ananich  Roman Muhamedjarov p p y py... 21 02 11:52
Konstantin_G_Ananich  Kostya Miskevich p p y py... 21 02 11:54
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 21 02 12:02
Arthur Ponomarev  Oleg Kostylev ? , ... 21 02 12:07
Roman Muhamedjarov  Konstantin_G_Ananich p p y py... 21 02 17:25
Boxa Vasilyev  Andrew Dolgov Re: 21 02 12:37
Alex Tychkov  Anatoly Popov Re^2: p 21 02 16:11
Kirill Novichkov  Alexey Danilov Re: LOTHR Dream Team 21 02 17:36
Yury Tapilin  All 22 02 00:13
Alex Galizkikh  Sergey Alekseev 1000 H 21 02 19:32
Alex Tychkov  Yury Tapilin Re: 21 02 22:30
Vadim Avdunin  Arthur Ponomarev LOTHR Dream Team 22 02 00:24
Oleg Kostylev  Vladimir Smirnov aka Riand-In "y " 21 02 23:53
Oleg Kostylev  Dmitry Braslavsky "y " 22 02 00:02
Oleg Kostylev  Dmitry Braslavsky "y " 22 02 00:06
Oleg Kostylev  Arthur Ponomarev ? , ... 22 02 00:15
Alexey Danilov  riand-in@mail.ru Re: LOTHR Dream Team 21 02 09:04
Alexey Danilov  Vadim Avdunin Re: LOTHR Dream Team 21 02 09:19
Alexey Danilov  Oleg Kostylev Re: 21 02 09:23
Natalia Alekhina  Alexey Danilov Re: LOTHR Dream Team 22 02 05:16
Alex Galizkikh  Kirill Novichkov Re: LOTHR Dream Team 21 02 21:38
Serj Kuznetsov  Dmitri Kutyrev Re: p!!! 16 02 01:16
Konstantin_G_Ananich  Roman Muhamedjarov p p y py... 22 02 10:00
Antonina Radchenko  Dmitry Braslavsky "y " 20 02 12:59
Vadim Avdunin  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 22 02 08:13
Stanislav Samartsev  All "" 22 02 08:48
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 22 02 12:12
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 22 02 12:16
Vladislav Ipatov  Yury Tapilin 21 02 21:57
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: "y " 22 02 13:46
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: "y " 22 02 14:19
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: LOTHR Dream Team 22 02 14:36
Arthur Ponomarev  Oleg Kostylev ? , ... 22 02 15:57
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 22 02 15:59
Andrey Nekhaenko  ALL - ׸ () 22 02 17:35
Alex Galizkikh  Vladimir Smirnov aka Riand-In Re: LOTHR Dream Team 22 02 19:38
Ruslan Krasnikov  Oleg Kostylev RE:"y " 21 02 21:03
Ruslan Krasnikov  Dmitry Braslavsky Re: "y " 21 02 21:18
Ruslan Krasnikov  Konstantin_G_Ananich RE:p p y py... 21 02 21:20
Ruslan Krasnikov  Arthur Ponomarev RE:LOTHR Dream Team 21 02 21:20
Alexey Danilov  Kirill Novichkov Re: LOTHR Dream Team 22 02 09:12
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 22 02 21:33
Konstantin Belikov  Ruslan Krasnikov RE:p p y py... 23 02 03:42
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 22 02 22:09
Ruslan Krasnikov  Alexey Danilov Re: 22 02 21:23
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: "y " 22 02 23:38
Andrey V. Zhigalin  Vitaly Bertyaev . !!! 22 02 11:57
Aleksey Vishnyakov  Yury Tapilin 22 02 21:08
Alexey Danilov  Natalia Alekhina Re: LOTHR Dream Team 23 02 01:32
Alexey Danilov  Vadim Avdunin Re: LOTHR Dream Team 23 02 01:36
Alexey Danilov  riand-in@mail.ru Re: LOTHR Dream Team 23 02 01:41
Alexey Danilov  Alex Galizkikh Re: LOTHR Dream Team 23 02 01:55
Oleg Kostylev  Stanislav Samartsev "" 23 02 00:24
Oleg Kostylev  Alexey Danilov 23 02 00:37
Oleg Kostylev  Dmitry Braslavsky "y " 23 02 00:43
Oleg Kostylev  Dmitry Braslavsky "y " 23 02 00:56
Oleg Kostylev  Vladimir Smirnov aka Riand-In "y " 23 02 01:08
Oleg Kostylev  Arthur Ponomarev ? , ... 23 02 01:20
Oleg Kostylev  Ruslan Krasnikov "y " 23 02 01:23
Boris Konstantinov  All 23 02 08:56
Arthur Ponomarev  Oleg Kostylev ? , ... 23 02 10:29
Vadim Avdunin  Arthur Ponomarev LOTHR Dream Team 22 02 23:51
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 23 02 11:51
Andrew Dolgov  Oleg Kostylev "" 23 02 11:59
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 23 02 12:27
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 23 02 12:51
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 23 02 14:32
Alexandr Velikov  Oleg Kostylev ? , ... 23 02 13:22
Alexandr Velikov  Stanislav Samartsev "" 23 02 13:59
Alex Galizkikh  Alexey Danilov Re: LOTHR Dream Team 23 02 07:32
Alex Galizkikh  Oleg Kostylev 23 02 07:34
Kirill Novichkov  Alex Galizkikh Re: LOTHR Dream Team 23 02 16:49
Kirill Novichkov  Alexey Danilov Re: LOTHR Dream Team 23 02 16:49
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: "y " 23 02 18:53
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: "y " 23 02 19:00
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: "y " 23 02 19:07
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: 23 02 19:18
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: LOTHR Dream Team 23 02 19:33
Konstantin Belikov  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 24 02 01:41
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 1/2002 (111) 23 02 19:08
Ruslan Krasnikov  Konstantin Belikov RE:p p y py... 23 02 20:08
Ruslan Krasnikov  Oleg Kostylev RE:"y " 23 02 20:11
Vadim Avdunin  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 23 02 08:13
John Tertichnyi  Alex Galizkikh Re: 30 02 23:29
John Tertichnyi  Alex Galizkikh Re: py 30 02 23:31
Eugene Yarkovoy  Dmitriy Serouh Re: ? , ... 30 02 18:44
Boris.B.Konstantinov  Alex Galizkikh ?! 30 02 19:03
Alexandr Velikov  Vladimir Smirnov aka Riand-In Fantasy 30 02 13:28
Ruslan Krasnikov  Dmitry Braslavsky Re: "y " 28 02 22:07
Dmitriy Gromov  Boxa Vasilyev " , " 30 02 20:33
Vasily Petrov  Boris.B.Konstantinov Re: 31 02 00:27
Dmitriy Serouh  Andrey Teplyashin py 30 02 14:49
Dmitriy Serouh  John Tertichnyi 30 02 14:52
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin py 30 02 21:37
Kiril Kolesnikov  John Tertichnyi 30 02 23:52
Andrey Teplyashin  Alex Galizkikh 31 02 02:16
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev . !!! 31 02 02:22
Andrey Teplyashin  Dmitriy Serouh py 31 02 02:36
Alexander Kopyl  All ? ... 31 02 00:12
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 31 02 00:56
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin ׸ 31 02 01:00
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov " , " 31 02 01:05
Gregory Leonov  Alex Galizkikh " , " 31 02 01:08
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev p p 31 02 01:52
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov py 31 02 04:10
Timofei Koryakin  Andrey Teplyashin . !!! 31 02 06:42
Timofei Koryakin  Gregory Leonov py 31 02 06:51
Alex Galizkikh  Andrey Teplyashin 31 02 07:50
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 31 02 04:52
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov ׸ 31 02 04:54
Andrey Teplyashin  Timofei Koryakin . !!! 31 02 04:58
Alex Galizkikh  Dmitriy Gromov " , " 30 02 23:14
Alex Galizkikh  John Tertichnyi Re: py 30 02 23:16
Alexander Kopyl  Dmitry Braslavsky Re^2: "y " 31 02 00:57
Oleg Kostylev  Vladimir Inovenkov py 31 02 00:08
Oleg Kostylev  Gregory Leonov ? , ... 31 02 00:16
Oleg Kostylev  Gregory Leonov 31 02 00:20
Oleg Kostylev  Dmitry Braslavsky p 31 02 00:30
Oleg Kostylev  Alexandr Velikov Fantasy 31 02 00:36
Dmitriy Gromov  Gregory Leonov " , " 31 02 08:02
Arthur Ponomarev  Andrey Teplyashin . !!! 31 02 10:44
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov p p 31 02 10:51
Arthur Ponomarev  Kiril Kolesnikov py 31 02 11:59
Arthur Ponomarev  Timofei Koryakin . !!! 31 02 12:01
Vadim Avdunin  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 30 02 22:02
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 30 02 22:13
Vadim Avdunin  Natalya Shumitskaya LOTHR Dream Team 30 02 23:21
Vadim Avdunin  Arthur Ponomarev LOTHR Dream Team 30 02 23:40
Vladislav Ipatov  Oleg Pol py 30 02 19:56
Andrey Teplyashin  Alex Galizkikh Re: py 31 02 11:05
Andrey Teplyashin  Alex Galizkikh 31 02 11:07
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev py 31 02 11:13
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev . !!! 31 02 11:11
Andrey Teplyashin  Andrey Teplyashin ׸ 31 02 11:19
Andrey Teplyashin  Vladislav Ipatov py 31 02 11:44
Dmitry Braslavsky  All Re: 31 02 14:34
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 31 02 14:42
Dmitry Braslavsky  All Re: p 31 02 14:43
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 31 02 14:50
Oleg Pol  Andrey Teplyashin py 30 02 11:25
John Tertichnyi  Dmitriy Serouh Re: 31 02 23:25
John Tertichnyi  Kiril Kolesnikov Re: 31 02 23:27
John Tertichnyi  Alex Galizkikh Re: py 31 02 23:28
Ruslan Krasnikov  Oleg Kostylev RE:? , ... 31 02 18:02
Ruslan Krasnikov  Alexey Danilov Re: 31 02 18:25
Ruslan Krasnikov  Sergey 'kvach' Nikitin Re: 31 02 18:29
Ruslan Krasnikov  Andrew Dolgov RE:"" 31 02 18:42
Alex Galizkikh  Oleg Kostylev p 31 02 13:38
Alex Galizkikh  Andrey Teplyashin 31 02 20:20
Boxa Vasilyev  Alexandr Velikov Re: Fantasy 30 02 21:42
Aleksandr Vinogradov  Alexander Grikurov ׸ 29 02 19:37
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin ( - ) 31 02 20:50
Kiril Kolesnikov  Arthur Ponomarev py 31 02 20:58
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin py 31 02 21:01
Alexey Danilov  Antonina Radchenko Re: LOTHR Dream Team 31 02 16:56
Alexey Danilov  Vadim Avdunin Re: LOTHR Dream Team 31 02 16:57
Alexey Danilov  All LOTHR Dream Team - (?) 31 02 17:35
Artur Latipov  Timofei Koryakin py 01 02 00:23
Mikel Drepin  Makc K Petrov ( ) 31 02 19:13
Andrey Teplyashin  Oleg Pol py 01 02 01:06
Andrey Teplyashin  Alex Galizkikh 01 02 01:22
Oleg Kostylev  Dmitry Braslavsky p 01 02 00:11
Oleg Kostylev  Ruslan Krasnikov ? , ... 01 02 00:29
Oleg Kostylev  Alex Galizkikh p 01 02 00:32
Michael Karpoff  Gregory Leonov p p 31 02 00:40
Alexander Kopyl  Dmitry Braslavsky Re^2: "y " 31 02 01:49
Alexander Kopyl  Dmitry Braslavsky Re^2: "y " 31 02 01:59
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^2: "y " 31 02 02:01
Alexander Kopyl  Andrew Dolgov Re: "" 31 02 02:05
Alexander Kopyl  Dmitry Braslavsky Re^2: p 31 02 02:20
Alexander Kopyl  Vasily Petrov Re: 31 02 02:23
Alexander Kopyl  Gregory Leonov Re: p 31 02 04:29
Alexander Kopyl  Dmitriy Gromov Re: " , " 31 02 04:31
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov ( - ) 01 02 04:06
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov py 01 02 04:08
Andrey Teplyashin  Artur Latipov py 01 02 04:44
Oleg Kostylev  Dmitry Braslavsky "y " 01 02 01:26
Antonina Radchenko  Vladimir Inovenkov py 30 02 21:14
Artem Morozov  Yury Tapilin 24 02 00:03
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 01 02 10:10
Arthur Ponomarev  Andrey Teplyashin . !!! 01 02 10:16
Arthur Ponomarev  Andrey Teplyashin py 01 02 10:20
Arthur Ponomarev  Andrey Teplyashin py 01 02 11:18
Olga Mylnikova  Gregory Leonov Re: p 01 02 10:12
Andrew Dolgov  Ruslan Krasnikov "" 01 02 11:31
Alex Galizkikh  Oleg Kostylev p 01 02 13:33
Arthur Ponomarev  Kiril Kolesnikov py 01 02 12:14
Arthur Ponomarev  Michael Karpoff p p 01 02 12:31
Dmitry Braslavsky  All Re: Re^2: p 01 02 13:01
Dmitry Braslavsky  All Re: p 01 02 13:03
Alexey Shaposhnikov  Mikel Drepin Re: ( ) 01 02 12:45
Oleg Pol  Vladislav Ipatov py 31 02 17:46
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: LOTR movie 01 02 21:25
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: Re^2: p 01 02 21:29
Kirill Novichkov  Andrey Teplyashin Re: ( - ) 01 02 21:41
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 2/2002 (112) 01 02 22:11
Ivan Kovalef  Andrey Teplyashin Re: py 01 02 09:04
Ivan Kovalef  Andrey Teplyashin Re: py 01 02 09:07
Vadim Avdunin  Oleg Pol py 01 02 21:13
Vadim Avdunin  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 01 02 21:57
Vadim Avdunin  Arthur Ponomarev LOTHR Dream Team 01 02 22:00
Ruslan Krasnikov  Andrew Dolgov RE:"" 01 02 22:41
Anatoly Popov  Alex Galizkikh Re^2: py 30 02 00:36
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^2:? , ... 01 02 08:42
Alexander Kopyl  Andrey Teplyashin Re: py 01 02 08:46
Alexander Kopyl  Dmitriy Serouh Re: 01 02 10:50
Alexander Kopyl  Oleg Kostylev Re: "y " 01 02 14:05
Dmitriy Serouh  Oleg Pol py 02 02 00:31
Alexander Kopyl  Michael Karpoff Re: p 02 02 02:34
Oleg Kostylev  Andrey Teplyashin py 01 02 23:53
Oleg Kostylev  Alex Galizkikh 01 02 23:57
Alexander Grikurov  All 01 02 19:57
Dmitriy Serouh  Alexander Kopyl 02 02 07:53
Oleg Pol  Vadim Avdunin py 02 02 11:50
Oleg Pol  Andrey Teplyashin py 01 02 20:40
Boxa Vasilyev  Andrew Dolgov Re: "" 02 02 13:52
Alex Tychkov  All 02 02 14:48
Konstantin Solovyov  Alexander Kopyl ? ... 28 02 07:37
Ruslan Krasnikov  Makc K Petrov RE: ( ) 01 02 23:42
Ruslan Krasnikov  Alexander Kopyl Re^2:? , ... 02 02 16:28
Alex Galizkikh  All 01 02 20:36
Alex Galizkikh  Anatoly Popov Re^2: py 02 02 17:42
Alex Galizkikh  Oleg Kostylev 02 02 17:48
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin ( - ) 01 02 19:32
Kiril Kolesnikov  Arthur Ponomarev . !?! 01 02 19:33
Michael Babakov  All H . 02 02 20:00
Oleg Pol  Dmitriy Serouh py 02 02 20:41
Boris B. Konstantinov  Michael Babakov H . 02 02 21:34
Vadim Avdunin  Oleg Pol py 02 02 22:48
Ivan Kovalef  Kiril Kolesnikov Re: py 02 02 08:06
Ivan Kovalef  Vladimir Smirnov aka Riand-In Re: LOTR movie 02 02 08:11
Ivan Kovalef  Alex Galizkikh Re: 03 02 00:20
Alex Tychkov  Alex Galizkikh - 02 02 23:10
Konstantin Boyandin  All () 03 02 07:49
Alex Galizkikh  Alex Tychkov - 03 02 10:31
Vladimir Smirnov aka Riand-In  All Re: LOTR movie 03 02 09:16
Yura Smirnoff  All H 02 02 16:50
Yura Smirnoff  All 02 02 18:33
Michael Karpoff  Arthur Ponomarev p p 02 02 11:42
Oleg Kostylev  Alexander Kopyl "y " 03 02 00:30
Oleg Kostylev  Michael Babakov H y . 03 02 00:34
Vladimir Inovenkov  Antonina Radchenko py 02 02 12:13
Vladimir Inovenkov  Oleg Kostylev py 02 02 12:18
Ruslan Krasnikov  Dmitry Braslavsky Re: p 03 02 11:04
Alexander Grikurov  All HH 02 02 16:54
Alexander Grikurov  All 02 02 17:09
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev . !!! 03 02 03:17
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev py 03 02 03:19
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev py 03 02 03:19
Andrey Teplyashin  Oleg Pol py 03 02 03:23
Andrey Teplyashin  Kirill Novichkov Re: ( - ) 03 02 03:27
Andrey Teplyashin  Ivan Kovalef Re: py 03 02 03:31
Andrey Teplyashin  Ivan Kovalef Re: py 03 02 03:33
Andrey Teplyashin  Alexander Kopyl Re: py 03 02 03:39
Andrey Teplyashin  Oleg Kostylev py 03 02 03:41
Andrey Teplyashin  Alexander Grikurov 03 02 03:43
Andrey Teplyashin  Oleg Pol py 03 02 03:43
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov ( - ) 03 02 03:47
Victor Sudakov  Alex Galizkikh Re: LOTHR Dream Team 03 02 10:34
Alex Tychkov  Alex Galizkikh Re: - 03 02 14:40
Alex Galizkikh  Yura Smirnoff H 03 02 21:01
Alex Galizkikh  Yura Smirnoff 03 02 21:02
Alex Galizkikh  Victor Sudakov Re: LOTHR Dream Team 03 02 21:06
Alex Galizkikh  Alex Tychkov Re: - 03 02 21:07
Alex Galizkikh  All 03 02 21:15
Kiril Kolesnikov  Kiril Kolesnikov ( - ) 02 02 16:57
Dmitry Braslavsky  All Re: p 03 02 21:21
Kiril Kolesnikov  Yura Smirnoff H 03 02 19:28
Denis Lianda  All LoTR 03 02 19:31
Dmitry Braslavsky  All Re: 04 02 03:00
Dmitry Braslavsky  All Re: "y " 04 02 03:05
Alexander Grikurov  Andrey Teplyashin Re: 03 02 20:27
Alexander Grikurov  Konstantin Boyandin Re: () 03 02 20:29
Konstantin Boyandin  Alexander Grikurov Re: () 04 02 07:37
Dmitriy Serouh  John Tertichnyi 04 02 07:19
Antonina Radchenko  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 03 02 00:51
Antonina Radchenko  Alexander Kopyl Re^2: "y " 03 02 00:55
Antonina Radchenko  Alexander Kopyl "y " 03 02 01:02
Andrey V. Zhigalin  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 02 02 15:46
Antonina Radchenko  Alex Galizkikh -p 04 02 09:13
Antonina Radchenko  Vladimir Inovenkov py 04 02 09:19
Michael Babakov  Oleg Kostylev Re: y . 03 02 16:39
Alex Galizkikh  Antonina Radchenko -p 04 02 19:14
Ruslan Krasnikov  Timofei Koryakin RE:py 03 02 14:15
Ruslan Krasnikov  Alexander Kopyl Re^2: "y " 03 02 14:18
Ruslan Krasnikov  Arthur Ponomarev RE: . !!! 03 02 14:20
Ruslan Krasnikov  Andrey Teplyashin Re: py 03 02 14:29
Boris B. Konstantinov  Yura Smirnoff Re: 03 02 19:18
Boris B. Konstantinov  Michael Babakov Re: y . 03 02 19:20
Michael Babakov  Boris B. Konstantinov Re: y . 03 02 20:01
Oleg Kostylev  Yura Smirnoff H py 03 02 23:43
Alexander Kopyl  Ivan Kovalef Re^2: LOTR movie 03 02 09:17
Alexander Kopyl  Oleg Pol Re: py 03 02 09:20
Alexander Kopyl  Oleg Kostylev Re: py 03 02 09:34
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^3:? , ... 03 02 09:36
Alexander Kopyl  Konstantin Solovyov Re: ? ... 03 02 09:40
Andrey Teplyashin  Yura Smirnoff 04 02 01:52
Andrey Teplyashin  Oleg Kostylev "y " 04 02 01:54
Oleg Pol  Vadim Avdunin py 04 02 11:37
Oleg Pol  Andrey Teplyashin py 04 02 11:44
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov ( - ) 04 02 02:06
Gregory Leonov  Timofei Koryakin py 03 02 04:31
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 03 02 04:34
Gregory Leonov  Oleg Kostylev 03 02 15:46
Gregory Leonov  Oleg Kostylev ? , ... 03 02 15:52
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev p p 03 02 15:54
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov " , " 03 02 16:00
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 03 02 16:12
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 03 02 16:15
Gregory Leonov  Michael Karpoff p p 03 02 16:21
Gregory Leonov  Alexander Kopyl p p 03 02 16:27
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 03 02 16:30
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . !!! 03 02 16:31
Gregory Leonov  Olga Mylnikova p p 03 02 16:33
Alexander Kopyl  Andrey Teplyashin Re^2: py 04 02 03:06
Alexander Kopyl  Oleg Kostylev Re: "y " 04 02 03:08
Arthur Ponomarev  Kiril Kolesnikov p. p!?! 03 02 13:47
Arthur Ponomarev  Andrey Teplyashin . !!! 03 02 13:50
Arthur Ponomarev  Andrey Teplyashin py 03 02 13:50
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 03 02 13:54
Arthur Ponomarev  Oleg Kostylev py 03 02 14:08
Arthur Ponomarev  Michael Karpoff p p 04 02 10:43
Vladimir Borisov  All - 04 02 00:46
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev . !!! 04 02 11:08
Andrey Teplyashin  Arthur Ponomarev py 04 02 11:08
Andrey Teplyashin  Antonina Radchenko py 04 02 11:17
Dmitriy Gromov  Gregory Leonov " , " 04 02 20:12
Alexey Shaposhnikov  Alexander Kopyl Re: "y " 05 02 01:04
Yura Smirnoff  All Help 04 02 22:28
Jurij Kashinskij  Alexander Kopyl py 04 02 20:42
Dmitry Braslavsky  All Re: Re^2: "y " 04 02 23:33
Ruslan Krasnikov  Arthur Ponomarev RE: . !!! 04 02 20:10
Ruslan Krasnikov  Alexander Kopyl Re^2: "y " 04 02 20:12
Ruslan Krasnikov  Oleg Kostylev RE:py 04 02 20:18
Ruslan Krasnikov  Alexander Kopyl Re: "y " 04 02 20:23
Ruslan Krasnikov  Michael Babakov RE:H . 04 02 20:25
Ruslan Krasnikov  Dmitry Braslavsky Re: p 04 02 20:32
Andrey Teplyashin  Ruslan Krasnikov RE:py 05 02 01:25
Andrey Teplyashin  Ruslan Krasnikov Re: py 05 02 01:27
Andrey Teplyashin  Oleg Pol py 05 02 01:35
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 05 02 01:37
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov p p 05 02 01:39
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 05 02 01:43
Michael Karpoff  Arthur Ponomarev p p 05 02 00:01
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 05 02 01:45
Andrey Teplyashin  Alexander Kopyl Re^2: py 05 02 01:47
Andrey Teplyashin  Alexander Kopyl Re^2: py 05 02 01:49
Alexey Danilov  Andrey Teplyashin Re: ( - ) 04 02 14:34
Alexey Danilov  Antonina Radchenko Re: LOTHR Dream Team 04 02 23:09
Gregory Leonov  Oleg Kostylev H y . 05 02 00:56
Gregory Leonov  Konstantin Boyandin () 05 02 01:00
Vadim Avdunin  Arthur Ponomarev LOTHR Dream Team 04 02 23:40
Andrey Teplyashin  Alexey Danilov Re: ( - ) 05 02 04:25
Andrey V. Zhigalin  Ruslan Krasnikov . !!! 04 02 16:13
Andrey V. Zhigalin  All . !!! 04 02 16:43
Andrey V. Zhigalin  All "" 04 02 16:59
Andrey V. Zhigalin  Dmitry Braslavsky p 04 02 17:42
Andrey V. Zhigalin  Andrey Teplyashin Fantasy 04 02 23:31
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: " , " 31 02 21:11
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: " , " 31 02 21:13
Sergey 'kvach' Nikitin  Alexander Kopyl Re: p 02 02 14:54
Sergey 'kvach' Nikitin  Boxa Vasilyev Re: "" 02 02 21:40
Dmitriy Serouh  Andrey Teplyashin py 05 02 08:03
Konstantin Boyandin  Gregory Leonov () 05 02 08:58
Vadim Avdunin  Andrey V. Zhigalin LOTHR Dream Team 05 02 08:15
Vadim Avdunin  Oleg Pol py 05 02 08:16
Alex Galizkikh  Yura Smirnoff Help 05 02 13:28
Alex Galizkikh  Andrey Teplyashin py 05 02 13:30
Alex Galizkikh  Andrey V. Zhigalin p 05 02 13:33
Oleg Pol  Vadim Avdunin py 05 02 13:52
Alexandr Velikov  Andrey Teplyashin py 05 02 12:13
Alexandr Velikov  Ruslan Krasnikov ( ) 05 02 12:32
Alexandr Velikov  Alex Galizkikh 05 02 12:35
Alexandr Velikov  Konstantin Boyandin () 05 02 12:40
Dmitry Braslavsky  All Re: p 05 02 14:57
Alex Galizkikh  Alexandr Velikov 05 02 21:00
Ruslan Krasnikov  Arthur Ponomarev RE:LOTHR Dream Team 05 02 21:17
Ruslan Krasnikov  Andrey Teplyashin RE:py 05 02 21:22
Ruslan Krasnikov  Andrey Teplyashin Re: py 05 02 21:30
Ruslan Krasnikov  Alexandr Velikov RE: ( ) 05 02 22:07
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin ( - ) 05 02 22:15
Kiril Kolesnikov  Arthur Ponomarev p. p!?! 05 02 21:43
Yura Smirnoff  Boris B. Konstantinov H 05 02 23:50
Yura Smirnoff  Oleg Kostylev H py 05 02 23:52
Vadim Avdunin  Oleg Pol py 05 02 23:01
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 05 02 23:07
Vladimir Inovenkov  Gregory Leonov H y . 06 02 00:55
Antonina Radchenko  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 05 02 22:23
Antonina Radchenko  Andrey V. Zhigalin p 05 02 22:35
Konstantin Boyandin  Alexandr Velikov () 06 02 09:55
Dmitry Braslavsky  All Re: p 06 02 13:36
Oleg Pol  Vadim Avdunin py 06 02 15:36
Yury Tapilin  All ShadowRun 06 02 03:36
Alex Galizkikh  All [] 300 06 02 18:48
Dmitry Shaura  Oleg Kostylev "" 06 02 16:50
Alexey Danilov  Andrey Teplyashin Re: py 06 02 09:37
Alex Galizkikh  All : 07 02 00:30
Alexandr Velikov  Alex Galizkikh 06 02 15:00
Alexandr Velikov  Andrey Teplyashin py 06 02 15:09
Alexandr Velikov  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 06 02 15:10
Vadim Avdunin  Oleg Pol py 06 02 22:48
Aleksandr Vinogradov  Michael Karpoff p p 05 02 22:54
Makc K Petrov  Mikel Drepin ( ) 07 02 00:28
Makc K Petrov  Ruslan Krasnikov ( ) 07 02 00:31
Andrey Teplyashin  Dmitriy Serouh py 07 02 04:09
Andrey Teplyashin  Alex Galizkikh py 07 02 04:17
Andrey Teplyashin  Alexandr Velikov py 07 02 04:20
Andrey Teplyashin  Ruslan Krasnikov RE:py 07 02 04:30
Andrey Teplyashin  Ruslan Krasnikov Re: py 07 02 04:32
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 07 02 04:36
Andrey Teplyashin  Alexey Danilov Re: py 07 02 04:46
Andrey Teplyashin  Alexandr Velikov py 07 02 04:50
Alexey Danilov  Antonina Radchenko Re: LOTHR Dream Team 07 02 01:26
Alexey Danilov  Dmitry Shaura Re: "" 07 02 01:32
Alex Galizkikh  Alexandr Velikov 07 02 07:29
Andrey V. Zhigalin  Oleg Kostylev p 06 02 01:01
Konstantin Belikov  Dmitry Braslavsky Re: p 07 02 02:01
Alexander Nikiforov  All 06 02 12:32
Alexandr Velikov  Andrey Teplyashin py 07 02 16:03
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin p. p!?! 07 02 20:36
Konstantin Solovyov  Denis Lianda LoTR 05 02 15:12
Konstantin Solovyov  Alexander Kopyl ? ... 05 02 15:13
Andrey Teplyashin  Alexander Nikiforov 08 02 02:06
Andrey Teplyashin  Alexandr Velikov py 08 02 02:12
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 08 02 02:14
Valery Ivanenko  All 06 02 17:44
Michael Karpoff  Aleksandr Vinogradov p p 07 02 11:07
Dmitriy Serouh  Andrey Teplyashin py 07 02 22:32
Dmitriy Serouh  Alexander Nikiforov y 07 02 23:17
Alexander Kopyl  Kiril Kolesnikov Re: p. p!?! 06 02 08:08
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^2: "y " 06 02 08:26
Alexander Kopyl  Jurij Kashinskij Re: py 06 02 08:40
Alexander Kopyl  Sergey 'kvach' Nikitin Re^2: "" 06 02 08:46
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^3: "y " 06 02 08:48
Alexander Kopyl  Dmitry Braslavsky Re^2: Re^2: "y " 06 02 08:51
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^3: "y " 06 02 08:52
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^2:py 06 02 09:03
Alexander Kopyl  Antonina Radchenko Re: "y " 06 02 19:23
Alexander Kopyl  Andrey Teplyashin Re^3: py 06 02 19:31
Alexander Kopyl  All .. 06 02 19:56
Igor Sabadah  Jurij Kashinskij Re: py 08 02 04:56
Alexander Grikurov  All 07 02 12:21
Andrey V. Zhigalin  Dmitry Braslavsky p 07 02 13:14
Andrey V. Zhigalin  Alex Galizkikh p 07 02 14:50
Vit Karetny  Alexander Grikurov Re: 08 02 15:22
Dmitry Shaura  All 08 02 14:35
Alex Galizkikh  All 08 02 21:26
Ruslan Krasnikov  Andrey Teplyashin RE:py 08 02 20:07
Ruslan Krasnikov  Andrey Teplyashin Re: py 08 02 20:08
Alexey Danilov  Alexandr Velikov Re: LOTHR Dream Team 07 02 14:31
Ruslan Krasnikov  Alexander Kopyl Re^2: "y " 08 02 20:32
Ruslan Krasnikov  Alexander Kopyl Re^3: "y " 08 02 20:35
Ruslan Krasnikov  Alexander Kopyl Re^2:py 08 02 20:37
Anatoly Popov  Alex Galizkikh Re^3: py 03 02 21:21
Anatoly Popov  All p 05 02 23:57
Alexey Shaposhnikov  All p... 09 02 01:55
Alexandr "Loki" Kovaleff  All "" 08 02 16:41
Dmitry Braslavsky  All Re: p 09 02 00:12
Dmitry Braslavsky  All Re: p 09 02 00:13
Andrey Teplyashin  Alexander Kopyl Re^3: py 09 02 01:19
Andrey Teplyashin  Vit Karetny Re: 09 02 01:28
Sergey Shpyrchenko  Dmitry Shaura 08 02 19:08
Andrey Teplyashin  Ruslan Krasnikov RE:py 09 02 01:32
Andrey Teplyashin  Ruslan Krasnikov Re: py 09 02 01:34
Andrey Teplyashin  Ruslan Krasnikov Re^2:py 09 02 01:38
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin p. p!?! 08 02 22:33
Kiril Kolesnikov  Alexander Kopyl p. p!?! 08 02 23:00
Kiril Kolesnikov  Alexander Kopyl py 08 02 22:49
Kiril Kolesnikov  Dmitry Shaura 08 02 22:58
Antonina Radchenko  Alexander Kopyl "y " 08 02 21:55
Askar Ibragimov  Michael Karpoff Re: p 09 02 14:26
Alex Tychkov  All Dragon Lance 09 02 13:48
Comoderator of RU.FANTASY  All , ... 09 02 22:02
Comoderator of RU.FANTASY  All 09 02 22:06
Pavel Repnikov  All 08 02 12:28
Ruslan Krasnikov  Andrey V. Zhigalin RE:p 09 02 18:48
Ruslan Krasnikov  Dmitry Shaura RE: 09 02 18:54
Ruslan Krasnikov  Alex Galizkikh RE: 09 02 18:55
Ruslan Krasnikov  Andrey Teplyashin RE:py 09 02 18:56
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin p. p!?! 09 02 14:04
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin py 09 02 14:16
Vadim Avdunin  Alexey Shaposhnikov p... 09 02 08:59
Marie Artamonova  Pavel Repnikov 09 02 23:45
Denis Lianda  Konstantin Solovyov LoTR 09 02 18:05
Denis Lianda  All LoTR 09 02 23:40
Sergey Strelnikov  All LOTR 10 02 10:08
Alexander Grikurov  Vit Karetny Re: 09 02 23:22
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov " , " 09 02 22:55
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 09 02 22:57
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin p p 09 02 23:00
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 09 02 23:02
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 09 02 23:06
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin ( - ) 09 02 23:08
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin " , " 09 02 23:12
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin " , " 09 02 23:14
Gregory Leonov  Konstantin Boyandin () 10 02 01:09
Gregory Leonov  Ruslan Krasnikov py 10 02 01:15
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 10 02 01:16
Gregory Leonov  Vladimir Inovenkov H y . 10 02 01:17
Vladimir Borisov  All - 10 02 10:42
Vladimir Borisov  All - 10 02 10:45
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 09 02 03:39
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 09 02 03:41
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov py 09 02 03:43
Max Derevenskih  Andrey Teplyashin 09 02 00:26
Ruslan Krasnikov  Gregory Leonov RE:py 10 02 13:25
Dmitry Braslavsky  All Re: Dragon Lance 10 02 15:19
Alex Galizkikh  Alex Tychkov Dragon Lance 10 02 14:52
Dmitriy Gromov  Gregory Leonov " , " 10 02 14:37
Vladislav Ipatov  Sergey Strelnikov LOTR 10 02 18:48
Alexandr Velikov  Andrey Teplyashin py 10 02 10:48
Alexandr Velikov  Alexey Danilov LOTHR Dream Team 10 02 11:41
Kiril Kolesnikov  Alexey Shaposhnikov p... 09 02 21:45
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin py 09 02 21:47
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin 09 02 21:54
Kiril Kolesnikov  Sergey Shpyrchenko 09 02 21:56
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin p. p!?! 09 02 21:58
Timofei Koryakin  Arthur Ponomarev . !!! 10 02 11:41
Timofei Koryakin  Gregory Leonov py 10 02 12:12
Nikita Dukhovniy  Marie Artamonova 10 02 19:47
Oleg Torbasow  Vit Karetny Re: 10 02 21:04
Sergey Alekseev  All 1000 10 02 18:26
Alex Galizkikh  All (.): (1/3). 10 02 22:50
Alex Galizkikh  All (.): (2/3). 10 02 22:58
Alex Galizkikh  All (.): (3/3). 10 02 23:05
Kirill Eremeev  Alexander Nikiforov 10 02 20:36
Natalya Kiseleva  Denis Lianda Re: LoTR 10 02 18:16
Alexandr "Loki" Kovaleff  Alexander Tesanov "" 10 02 19:55
Ivan Kovalef  Alexander Tesanov Re: " " p 10 02 22:30
Gregory Leonov  Kiril Kolesnikov p. p!?! 11 02 00:57
Gregory Leonov  Ruslan Krasnikov py 11 02 01:10
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov " , " 11 02 01:12
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 11 02 04:29
Artjom Hachatouriants  Andrey Teplyashin 11 02 04:53
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov py 11 02 04:33
Andrey Teplyashin  Max Derevenskih 11 02 04:37
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 11 02 04:51
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov p p 11 02 04:57
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 11 02 04:59
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 11 02 05:01
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov ( - ) 11 02 05:03
Andrey Teplyashin  Alexandr Velikov py 11 02 05:08
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov py 11 02 05:10
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov 11 02 05:10
Alex Galizkikh  Kiril Kolesnikov 10 02 23:18
Alex Galizkikh  Kirill Novichkov Re: 1000 11 02 07:39
Alexander Tesanov  Alexandr "Loki" Kovaleff "" 09 02 11:15
Alexander Tesanov  All " " p 10 02 11:35
Kirill Novichkov  Sergey Alekseev Re: 1000 10 02 23:01
klm  Natalya Kiseleva Re: LoTR 11 02 09:28
Vit Karetny  Andrey Teplyashin Re: 11 02 10:01
Dmitriy Gromov  Gregory Leonov " , " 11 02 08:13
Vit Karetny  Alexander Grikurov Re: 11 02 10:15
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 10 02 22:44
Konstantin Boyandin  Gregory Leonov () 11 02 08:01
Konstantin Boyandin  Gregory Leonov py 11 02 08:03
Alexander Tesanov  Ivan Kovalef Re: " " p 11 02 11:42
Alexander Kopyl  Dmitry Shaura Re: 09 02 10:16
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^3:py 09 02 10:40
Vladimir Agafonkin  All 09 02 20:30
Alexander Kopyl  Kiril Kolesnikov Re: py 10 02 13:15
Alexander Kopyl  Kiril Kolesnikov Re: p. p!?! 10 02 13:18
ILYA Ovsyanikov  All . "" 09 02 09:23
Sergey Tiurin  Sergey Alekseev Re: 1000 p 11 02 00:05
Dmitry Shaura  Kiril Kolesnikov 11 02 12:53
Ilya Tobolchik  Timofei Koryakin . !!! 11 02 17:20
klm  Natalya Kiseleva Re: LoTR 11 02 16:02
Arthur Ponomarev  Ruslan Krasnikov . !!! 11 02 16:10
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov p p 11 02 16:16
Arthur Ponomarev  Gregory Leonov . !!! 11 02 16:20
Arthur Ponomarev  Ruslan Krasnikov . !!! 11 02 16:25
Arthur Ponomarev  Michael Karpoff p p 11 02 16:28
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 11 02 16:32
Arthur Ponomarev  Ruslan Krasnikov LOTHR Dream Team 11 02 16:33
Arthur Ponomarev  Kiril Kolesnikov p. p!?! 11 02 16:40
Arthur Ponomarev  Timofei Koryakin . !!! 11 02 16:58
Alex Galizkikh  Dmitry Shaura 11 02 18:24
Alexey Shaposhnikov  Arthur Ponomarev Re: . !!! 11 02 19:37
Timofei Koryakin  Oleg Torbasow 11 02 07:08
Kiril Kolesnikov  Gregory Leonov p. p!?! 11 02 19:59
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin p. p!?! 11 02 21:29
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin 11 02 21:33
Kiril Kolesnikov  Alex Galizkikh 11 02 21:45
 
Askar Ibragimov  Arthur Ponomarev Re: p 11 02 23:38
Michael Karpoff  Arthur Ponomarev p p 11 02 23:28
 
Alexander Kopyl  All 11 02 20:30
Dmitriy Serouh  Alex Galizkikh 1000 p 11 02 16:16
Dmitriy Serouh  Kirill Eremeev y 11 02 16:26
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 12 02 02:14
Andrey Teplyashin  Artjom Hachatouriants 12 02 02:30
Maxim Filchikov  Denis Lianda LoTR 11 02 22:43
Maxim Filchikov  Natalya Kiseleva LoTR 11 02 22:45
Andrey Teplyashin  Vit Karetny Re: 12 02 02:49
Andrey Teplyashin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 12 02 03:19
Denis Lianda  Natalya Kiseleva LoTR 11 02 23:22
Denis Lianda  Gregory Leonov p. p!?! 11 02 23:56
Vadim Avdunin  Arthur Ponomarev LOTHR Dream Team 11 02 23:29
Andrey Teplyashin  Andrey Teplyashin 12 02 03:31
Andrey Teplyashin  Andrey Teplyashin 12 02 03:31
Alexander Grikurov  Vit Karetny 12 02 00:58
Artjom Hachatouriants  Andrey Teplyashin 12 02 05:42
Artjom Hachatouriants  Andrey Teplyashin 12 02 05:43
Alex Galizkikh  Kiril Kolesnikov 12 02 07:39
Alex Galizkikh  Dmitriy Serouh 1000 p 12 02 07:41
Alex Galizkikh  Dmitriy Serouh y 12 02 07:43
Vadim Avdunin  Kiril Kolesnikov p. p!?! 12 02 08:06
klm  Denis Lianda Re: LoTR 12 02 08:27
Dmitriy Serouh  Alex Galizkikh y 12 02 08:13
Dmitriy Serouh  Alex Galizkikh 1000 p 12 02 08:16
Vit Karetny  Alexander Grikurov Re: 12 02 09:59
Kirill Novichkov  Alex Galizkikh Re: 1000 12 02 11:04
Kirill Novichkov  All 12 02 11:04
Andrey Teplyashin  Artjom Hachatouriants 12 02 11:08
Andrey Teplyashin  Artjom Hachatouriants 12 02 11:14
Konstantin Solovyov  Denis Lianda LoTR 11 02 21:29
Konstantin Solovyov  Denis Lianda LoTR 11 02 21:33
Andrey Teplyashin  Andrey Teplyashin Re: 12 02 12:04
klm  Konstantin Solovyov Re: LoTR 12 02 13:57
Downy Cat  All [Q] Wheel of Time 12 02 14:26
Vladimir Lastovka  Dmitry Shaura 12 02 20:46
Alex Galizkikh  Denis Lianda LoTR 12 02 13:26
Alex Galizkikh  Dmitriy Serouh y 12 02 13:27
Alex Galizkikh  Kirill Novichkov Re: 1000 12 02 21:52
Alex Galizkikh  Konstantin Solovyov LoTR 12 02 21:54
Alex Galizkikh  All " " 19.12.2001 12 02 21:58
Alex Galizkikh  All " " 19.12.2001 12 02 22:05
Alex Galizkikh  All " " 19.12.2001 12 02 22:09
Alexandr Velikov  Alexander Tesanov " " p 11 02 16:48
Alexandr Velikov  Kiril Kolesnikov p. p!?! 12 02 10:49
Alexander Kopyl  Denis Lianda Re: LoTR 12 02 04:03
Alexander Kopyl  Andrey Teplyashin Re: p 12 02 04:13
Alexander Kopyl  Kiril Kolesnikov Re: py 12 02 04:16
Kirill Novichkov  All Re: 1000 p 12 02 22:42
Askar Ibragimov  Natalya Kiseleva Re: LoTR 12 02 22:49
Askar Ibragimov  All Lewis, Narnia: best translation? 12 02 22:49
Andrey V. Zhigalin  Dmitry Shaura p H 12 02 16:36
Andrey V. Zhigalin  Dmitry Braslavsky p 12 02 15:06
Andrey V. Zhigalin  Alex Galizkikh p y 12 02 17:34
Nikita Dukhovniy  Maxim Filchikov LoTR 12 02 22:18
Nikita Dukhovniy  All . 12 02 22:26
Dmitry Braslavsky  All Re: p 13 02 00:44
Alexander Tesanov  Alexandr "Loki" Kovaleff "" 11 02 20:11
Artjom Hachatouriants  Andrey Teplyashin 13 02 00:58
Ivan Kovalef  Alexander Tesanov Re: " " p 12 02 16:10
Alexej Antipov  Natalya Kiseleva LoTR 12 02 19:35
Alexej Antipov  All 12 02 20:03
Andrey Teplyashin  Alexander Kopyl Re: p 13 02 01:21
Andrey Teplyashin  Artjom Hachatouriants 13 02 01:25
Gregory Leonov  Timofei Koryakin py 13 02 00:26
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 13 02 00:40
Artjom Hachatouriants  Andrey Teplyashin 13 02 01:44
Dmitriy Serouh  Alex Galizkikh y 13 02 00:57
Andrey Teplyashin  Artjom Hachatouriants 13 02 01:43
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 13 02 02:04
Alexander Kopyl  Kiril Kolesnikov Re: p. p!?! 12 02 12:58
Anton Kopyl  All 12 02 23:01
Kiril Kolesnikov  Alexander Kopyl 12 02 23:28
Kiril Kolesnikov  Alexander Kopyl p. p!?! 12 02 23:32
Kiril Kolesnikov  Andrey Teplyashin p. p!?! 12 02 23:50
Kiril Kolesnikov  Vadim Avdunin p. p!?! 13 02 00:21
Stanislav Yankovsky  Alex Galizkikh 11 02 11:29
Denis Lianda  Maxim Filchikov LoTR 12 02 14:58
Denis Lianda  Maxim Filchikov LoTR 12 02 15:02
Denis Lianda  All . 12 02 23:30
Denis Lianda  klm LoTR 12 02 23:32
Boxa Vasilyev  Nikita Dukhovniy Re: . 13 02 04:22
Alexander Gasilove  All p 12 02 21:34
Alexander Gasilove  All p 12 02 22:07
klm  Boxa Vasilyev Re: . 13 02 07:44
klm  Alexej Antipov Re: 13 02 07:46
klm  Denis Lianda Re: LoTR 13 02 07:52
Arthur Ponomarev  Alexey Shaposhnikov . !!! 12 02 16:05
Arthur Ponomarev  Askar Ibragimov p p 12 02 17:18
Arthur Ponomarev  Michael Karpoff p p 12 02 17:19
 
Arthur Ponomarev  Vadim Avdunin LOTHR Dream Team 12 02 17:23
Dmitriy Serouh  Alexandr Velikov " " p 13 02 08:24
Nikita Dukhovniy  Alexander Kopyl LoTR 12 02 22:56
Vit Karetny  Andrey Teplyashin Re: 13 02 09:47
Kirill Novichkov  Maxim Filchikov Re: LoTR 13 02 11:39
Kirill Novichkov  Denis Lianda Re: LoTR 13 02 11:39
Kirill Novichkov  Alex Galizkikh Re: LoTR 13 02 11:39
Kirill Novichkov  Alex Galizkikh Re: 1000 13 02 11:39
Alex Galizkikh  Dmitry Braslavsky Re: p 13 02 13:33
Alex Galizkikh  Anton Kopyl 13 02 13:39
Kirill Novichkov  Alex Galizkikh Re: 1000 13 02 11:51
Alexander Koltyrin  Anton Kopyl 13 02 13:41
EiBi  All " " 13 02 14:10
Alexander Tesanov  Ivan Kovalef Re: " " p 13 02 14:49
Ruslan Krasnikov  Arthur Ponomarev RE: . !!! 12 02 21:20
Dmitry Braslavsky  All Re: p 13 02 15:43
Oleg V.Cat  Denis Lianda LoTR 13 02 14:36
Alex Galizkikh  Kirill Novichkov Re: 1000 13 02 18:28
Alex Galizkikh  Dmitry Braslavsky Re: p 13 02 18:34
klm  Oleg V.Cat Re: LoTR 13 02 18:13
Alexey Shaposhnikov  Arthur Ponomarev Re: . !!! 13 02 11:46
Alex Galizkikh  All 13 02 21:57
Alex Galizkikh  All 13 02 22:11
Denis Lianda  klm LoTR 13 02 07:49
Denis Lianda  Alexander Kopyl LoTR 13 02 07:55
Denis Lianda  Alexej Antipov LoTR 13 02 07:59
Dmitriy Yanushkevich  Alex Galizkikh Re: 13 02 00:05
Dmitriy Serouh  Alexej Antipov 13 02 14:57
Artem Zhiltoukhin,  All Re: y Feb 02 19:38)
 
Alexander Kopyl  Gregory Leonov Re: p 13 02 14:57
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^3: "y " 13 02 17:51
Alexander Kopyl  Kiril Kolesnikov Re: py 13 02 17:59
Alexander Kopyl  Ruslan Krasnikov Re^4: "y " 13 02 18:04
Ivan Kovalef  Alexander Tesanov Re: " " p 13 02 21:43
Ivan Kovalef  EiBi Re: " " 13 02 22:54
Vadim Avdunin  Arthur Ponomarev LOTHR Dream Team 13 02 23:11
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin p p 13 02 23:50
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 13 02 23:52
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin py 13 02 23:54
Gregory Leonov  Andrey Teplyashin ( - ) 13 02 23:56
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 13 02 23:59
Gregory Leonov  Konstantin Boyandin () 14 02 00:00
Gregory Leonov  Konstantin Boyandin py 14 02 00:03
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov " , " 14 02 00:08
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev p p 14 02 00:13
Gregory Leonov  Arthur Ponomarev . !!! 14 02 00:19
Gregory Leonov  Kiril Kolesnikov p. p!?! 14 02 00:25
Gregory Leonov  Denis Lianda p. p!?! 14 02 00:33
Gregory Leonov  Nikita Dukhovniy . 14 02 00:50
Denis Lianda  Konstantin Solovyov LoTR 13 02 23:42
Denis Lianda  Konstantin Solovyov LoTR 13 02 23:49
Denis Lianda  Konstantin Solovyov LoTR 14 02 00:05
Olga Lodygina  Gregory Leonov p. p!?! 12 02 21:58
Olga Lodygina  Natalya Kiseleva LoTR 12 02 22:05
Artem Lodygin  Maxim Filchikov LoTR 13 02 22:54
Artem Lodygin  Denis Lianda LoTR 13 02 22:54
Olga Lodygina  Denis Lianda LoTR 13 02 22:54
Maxim Filchikov  klm LoTR 13 02 07:39
Maxim Filchikov  Konstantin Solovyov LoTR 13 02 07:39
Maxim Filchikov  Nikita Dukhovniy LoTR 13 02 07:36
Alexander Gasilove  Denis Lianda LoTR 13 02 07:34
Alexander Gasilove  Maxim Filchikov LoTR 13 02 23:51
Yuri Zubakin  Alex Galizkikh 14 02 07:41
Alexander Grikurov  Vit Karetny 13 02 08:39
Andrey Teplyashin  Vit Karetny Re: 14 02 04:39
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov p p 14 02 05:00
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 14 02 05:00
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov py 14 02 05:02
Andrey Teplyashin  Gregory Leonov ( - ) 14 02 05:04
Nikita Dukhovniy  Alexander Gasilove p 13 02 20:39
Nikita Dukhovniy  Boxa Vasilyev . 13 02 20:44
Arthur Ponomarev  Alexandr "Loki" Kovaleff "" 13 02 16:59
Arthur Ponomarev  Alexander Kopyl LoTR 13 02 17:56
Arthur Ponomarev  Kirill Novichkov p ypy 13 02 18:11
Alexander Gasilove  Kirill Novichkov LoTR 14 02 00:25

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001