> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Andrew Nenakhov  Boxa Vasilyev 20 98 23:54
Alexander Neroev  Marina Y Konnova 21 98 12:25
Alexander Neroev  Vladimir Bannikov 21 98 12:44
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov 20 98 20:40
Dmitriy Yukalov  Andrew Nenakhov 21 98 05:50
Dmitriy Yukalov  Oscar Sacaev !p pp! 21 98 05:59
Dmitriy Yukalov  Alexey Guzyuk . 21 98 06:04
Dmitriy Yukalov  Oleg Khozainov 21 98 06:35
Aleksey Swiridov  Oleg Khozainov ! ;) 20 98 08:03
Alexander Medvedev  Arthur Ponomarev 21 98 10:24
Alexander Medvedev  Marina Y Konnova 21 98 10:45
Alexander Medvedev  Marina Y Konnova 21 98 10:50
Alexander Medvedev  Marina Y Konnova ;) 21 98 12:02
Aleksey Purtov  Vladimir Borisov 21 98 00:36
StRanger  All Re: . 21 98 10:29
Ivan Kudryashov  All Re: 21 98 11:32
Kirill Garmanov  Serge Avrov p 21 98 13:04
Valentin Nechayev  Andrew Nenakhov Re: 21 98 15:13
Valentin Nechayev  Arthur Ponomarev Re: 21 98 15:17
Valentin Nechayev  Vladimir Bannikov Re: 21 98 15:23
Valentin Nechayev  Vladimir Bannikov Re: 21 98 15:38
Ivan Kudryashov  All Re: 21 98 16:43
Alex Doudkov  Marina Y Konnova ;) 21 98 14:29
Alex Doudkov  Marina Y Konnova H 21 98 14:39
Alex Doudkov  Marina Y Konnova 21 98 14:45
Serge Berezhnoy  Helena Karpova 20 98 19:19
Nataly Kramarencko  L&a Leonid Bandel "y " ! 20 98 22:33
Nickolay Bolshackov  Shadow Dweller Fantasy 19 98 23:46
Serge Berezhnoy  Boxa Vasilyev Re: . 21 98 03:06
Serge Berezhnoy  Aleksey Purtov Re: 21 98 03:19
Vitaliy Dmitrienko  Vladimir Bannikov ! ! 20 98 18:36
Vitaliy Dmitrienko  Dmitry Belyavsky ( - ) 20 98 18:53
Irina Andronati  Vladimir Alexandrov 20 98 14:17
Irina Andronati  Max Goncharenko p 20 98 14:25
Irina Andronati  Valentin Nechayev 20 98 14:27
Artem Lodygin  Igor Sereda : 21 98 00:18
Artem Lodygin  Andrew Nenakhov Fantasy 21 98 00:39
 
Artem Lodygin  Boxa Vasilyev , 21 98 00:59
Artem Lodygin  Max Eremeev 21 98 01:46
Alexey Taratinsky  George Kotlomin 20 98 06:08
Vladimir Bannikov  Oscar Sacaev !p pp! 21 98 12:04
Vladimir Bannikov  Alexey Teterin !p pp! 21 98 12:33
Oleg Bolotov  Boxa Vasilyev 21 98 14:50
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef 21 98 15:11
Roman E Carpoff  Alexey Guzyuk Fantasy 21 98 19:41
Alexey Guzyuk  Tupkalo Andrew 21 98 17:02
Alexey Guzyuk  Ruslan Ismailov 21 98 17:29
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov 21 98 17:10
Alexey Guzyuk  Arthur Ponomarev 21 98 17:30
Alexey Guzyuk  Dmitry Petuk 21 98 17:25
Oscar Sacaev  Shadow Dweller Fantasy 21 98 16:14
Makc K Petrov  Valentin Nechayev 20 98 22:18
Makc K Petrov  Maria Anisimova 20 98 22:31
Makc K Petrov  Maria Anisimova 20 98 22:39
Makc K Petrov  Aleksey Purtov 20 98 22:57
Oleg Pol  All Re: 21 98 22:31
Amartel  Ruslan Ismailov 21 98 00:26
Alexander Chernichkin  Max Eremeev 19 98 18:48
Dmitry Chistov  Aleksey Purtov H 20 98 19:01
Anton Skuratov  Andrew Nenakhov p 20 98 03:06
Anton Skuratov  Dmitry Groshev 20 98 04:48
Arthur Ponomarev  All 21 98 11:25
Arthur Ponomarev  ALL yp (was: Re: py) 21 98 11:36
Arthur Ponomarev  Vladimir Bannikov 21 98 11:58
Arthur Ponomarev  Ivan Kudryashov 21 98 12:10
Arthur Ponomarev  Maria Anisimova 21 98 12:11
Arthur Ponomarev  Eager Chuckreev 21 98 12:16
Arthur Ponomarev  Henry Karpinsky 21 98 12:20
Arthur Ponomarev  Vladimir Alexandrov 21 98 12:25
Arthur Ponomarev  Boris Tolstikov 21 98 12:51
Arthur Ponomarev  Alexander Neroev 21 98 13:02
Arthur Ponomarev  Ruslan Ismailov 21 98 13:07
Arthur Ponomarev  Makc K Petrov ( ) 21 98 13:16
Arthur Ponomarev  Tanya Rodionova 21 98 13:29
Arthur Ponomarev  Sergey Golubev 21 98 19:19
Arthur Ponomarev  Ruslan Ismailov 21 98 19:37
Arthur Ponomarev  Boxa Vasilyev , ... - ! 21 98 19:40
Arthur Ponomarev  Ivan Kudryashov 21 98 19:46
Arthur Ponomarev  Ivan Kudryashov 21 98 19:52
Constantin Bogdanov  Boxa Vasilyev 21 98 20:24
Constantin Bogdanov  Serge Berezhnoy . 21 98 20:29
Constantin Bogdanov  Marina Y Konnova ;) 21 98 20:33
Pashka Kostyuk  Igor Sereda 21 98 23:41
Mikhail Zislis  Serge Berezhnoy 22 98 00:49
Konstantin G. Ananich  All Re: 22 98 09:09
Konstantin G. Ananich  All Re: , 22 98 09:15
Konstantin G. Ananich  All " " 22 98 09:23
Dmitriy Slavutskiy  Roman E Carpoff 18 98 22:57
Dmitriy Slavutskiy  Oleg Ryaboshapko "y " ! 18 98 22:57
Dmitriy Slavutskiy  Nataly Kramarencko "y " ! 18 98 22:57
Dmitriy Slavutskiy  Tupkalo Andrew 18 98 22:57
Dmitriy Slavutskiy  Lilik Molokoedova 18 98 22:58
Alexander Neroev  Arthur Ponomarev 22 98 10:51
Dmitry Petuk  Aleksey Swiridov p 21 98 03:08
Dmitry Petuk  Shadow Dweller 21 98 03:14
Dmitry Shutow  Max Goncharenko p 22 98 00:15
Dmitry Shutow  Irina Emelyanova p 22 98 00:29
Aleksey Swiridov  Ruslan Ismailov 21 98 09:00
Aleksey Swiridov  Andrew Nenakhov 21 98 09:04
Aleksey Swiridov  Vladimir_Ishenko ! ;) 21 98 09:07
Aleksey Swiridov  Oleg Khozainov 21 98 09:08
Ivan Kudryashov  All Re: 22 98 09:58
Ivan Kudryashov  All Re: 22 98 10:06
Alexandr Orlov  Sergey Ilin ! ! 20 98 09:56
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov Re: "" vs LOTR? 22 98 00:32
Nataly Bolshakova  Boxa Vasilyev (fwd) 21 98 22:30
Sergey Golubev  Tupkalo Andrew 21 98 09:18
Serge Berezhnoy  Dmitriy Yukalov Re: 21 98 23:11
Moderator of RU FANTASY  All 21 98 23:29
Vasily Vladimirsky  Helena Karpova p 18 98 22:58
Artem Lodygin  Marina Y Konnova 22 98 03:21
Artem Lodygin  Boxa Vasilyev . 22 98 03:39
Alexey Taratinsky  Henry Karpinsky p 22 98 06:12
Shadow Dweller  Helena Karpova Re: Fantasy 21 98 02:35
Shadow Dweller  Eleneldil G. Arilou Re: Vampire of the Mist 21 98 02:45
Shadow Dweller  Serge Berezhnoy Re: Fantasy 21 98 02:55
Shadow Dweller  Helena Karpova Re: 21 98 03:11
Shadow Dweller  Artyom Katlinsky Re: Fantasy 21 98 03:14
Shadow Dweller  Boxa Vasilyev Re: 21 98 03:19
Shadow Dweller  Yuri Zubakin Re: 21 98 03:26
Yuri Zubakin  Shadow Dweller 24 98 12:05
Helena Karpova  Artem Lodygin 21 98 23:15
Helena Karpova  Serge Berezhnoy 21 98 23:45
Sergey Ilin  All Re: . 22 98 13:58
Alexey Monastyrenko  Sergey Golubev Re: 22 98 10:07
Oleg Bolotov  Aleksey Swiridov 22 98 12:18
Arthur Ponomarev  Marina Y Konnova H 22 98 11:00
Arthur Ponomarev  Marina Y Konnova 22 98 11:02
Arthur Ponomarev  Marina Y Konnova 22 98 11:08
Eager Chuckreev  ALL [+]& ALL 23 98 00:55
Nina Novackovich  Oleg Pol 22 98 14:48
Dmitry Petuk  Alexey Guzyuk 21 98 21:22
Dmitry Petuk  Alexey Guzyuk 22 98 13:29
Dmitry Petuk  Alexey Guzyuk 22 98 15:20
Alexey Guzyuk  Dmitriy Yukalov . 22 98 18:38
Alexey Guzyuk  Serge Berezhnoy 22 98 18:44
Alexey Guzyuk  Roman E Carpoff Fantasy 22 98 18:57
Arthur Ponomarev  Marina Y Konnova 22 98 11:12
Arthur Ponomarev  Valentin Nechayev 22 98 11:40
Maria Anisimova  Marina Y. Konnova 22 98 15:37
Maria Anisimova  Marina Y. Konnova H 22 98 15:39
Maria Anisimova  Farit Akhmedjanov 22 98 16:02
Maria Anisimova  Arthur Ponomarev 22 98 16:25
Alexander Ivanov  Dmitry Irtegov Fantasy 16 98 15:18
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 22 98 14:33
Farit Akhmedjanov  Oleg Pol 22 98 12:31
Farit Akhmedjanov  Boris Tolstikov 22 98 12:38
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 22 98 12:39
Farit Akhmedjanov  Ivan Kudryashov 22 98 12:41
Helena Karpova  Dmitry Chistov 22 98 10:52
Helena Karpova  Alexander Chernichkin 22 98 10:54
Helena Karpova  Arthur Ponomarev 22 98 11:00
Constantin Bogdanov  Irina Andronati 22 98 00:44
Boris Tolstikov  StRanger . 22 98 11:39
Boris Tolstikov  Arthur Ponomarev 22 98 11:47
Oleg Khozainov  Marina Y Konnova 21 98 17:32
Oleg Khozainov  Aleksey Swiridov ! ;) 21 98 17:54
Oleg Khozainov  Marina Y Konnova 22 98 13:06
Dmitry Groshev  Andrew Nenakhov Fantasy 22 98 03:46
Vladimir Potapov  Helena Karpova 20 98 08:36
Vladimir Potapov  Andrew Nenakhov Fantasy 20 98 09:01
Vladimir Potapov  Anton Skuratov (was: Fantasy) 20 98 09:38
Vladimir Potapov  Farit Akhmedjanov H 20 98 14:23
Vladimir Potapov  Alexander Gromov H 20 98 15:23
Vladimir_Ishenko  Ivan Kovalef Fantasy 21 98 20:14
Vladimir_Ishenko  Ruslan Ismailov " p" 21 98 20:22
Vladimir_Ishenko  Alexey Guzyuk . 21 98 20:28
Artem Misnik  Henry Karpinsky p 19 98 16:16
Oleg Khozainov  Aleksey Swiridov 22 98 17:32
Roman E Carpoff  George Kotlomin 22 98 19:36
Eager Chuckreev  Andrew Nenakhov 23 98 00:22
Eager Chuckreev  Maria Anisimova 23 98 00:36
Serge Berezhnoy  Alexey Taratinsky Re: p 22 98 16:59
Serge Berezhnoy  Valentin Nechayev Re: 22 98 17:25
Serge Berezhnoy  Shadow Dweller Re: Fantasy 22 98 17:18
Konstantin Grishin  Alex Doudkov 22 98 22:50
Oleg Bolotov  Alexey Kolpikov !p pp! 22 98 22:07
Serge Popoff  Marina Y Konnova yp (was: Re: py) 21 98 21:33
Roman Gorjunoff  Dmitry Chistov 18 98 16:42
Roman Gorjunoff  Konstantin G. Ananich 18 98 17:17
Aleksey Purtov  Serge Berezhnoy 22 98 13:31
Aleksey Purtov  Makc K Petrov 22 98 13:42
Aleksey Purtov  Marina Y Konnova 22 98 13:46
Aleksey Purtov  Serge Berezhnoy 22 98 13:58
Vladimir Bannikov  Oleg Bolotov ? 22 98 17:26
Vladimir Bannikov  Nick Perumov ! 22 98 17:27
Vladimir Bannikov  Makc K Petrov 22 98 17:36
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich " " 22 98 19:07
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 98 09:16
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 98 09:20
Dmitry Yatcenko  Vladimir Bannikov 22 98 22:13
Dmitry Yatcenko  Vladimir Bannikov 22 98 22:43
Dmitriy Yukalov  Serge Berezhnoy 23 98 04:07
Dmitriy Yukalov  Alexey Guzyuk . 23 98 04:09
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 98 09:33
Alexander Medvedev  Farit Akhmedjanov 23 98 10:40
Serge Berezhnoy  Mikhail Zislis Re: 23 98 03:00
Moderator of RU.FANTASY  Vladimir Potapov Moderatorial [*] (Re: ) 23 98 03:07
Serge Berezhnoy  Alexey Kolpikov Re: ! ! 23 98 03:09
Aleksey Swiridov  Roman E Carpoff Fantasy 22 98 08:13
Artyom Katlinsky  Alexey Guzyuk . 22 98 03:01
Gleb Kussakin  Alexey Taratinsky . 23 98 00:45
Gleb Kussakin  Boxa Vasilyev . 23 98 00:48
Boxa Vasilyev  Artem Lodygin Re: , 22 98 19:46
Boxa Vasilyev  Constantin Bogdanov Re: 22 98 19:59
Boxa Vasilyev  Oleg Bolotov Re: 22 98 20:02
Artem Lodygin  Shadow Dweller Waterdeep 23 98 03:52
Artem Lodygin  Alexander Chernichkin (: ) 23 98 04:09
Artem Lodygin  Helena Karpova 23 98 04:37
Ruslan Ismailov  Boxa Vasilyev 21 98 10:01
Ruslan Ismailov  Arthur Ponomarev 14 . 21 98 09:57
Ruslan Ismailov  Alexey Guzyuk . 21 98 10:00
Ruslan Ismailov  Oleg Khozainov 22 98 21:06
Ruslan Ismailov  Oleg Khozainov 22 98 21:11
Vladislav Zarya  Irina Emelyanova Vampire of the Mist 19 98 02:02
Vladislav Zarya  Marina Y Konnova 19 98 02:44
Andrew Nenakhov  Dmitriy Yukalov 23 98 13:29
Andrew Nenakhov  Alex Doudkov H 23 98 13:34
Andrew Nenakhov  Artem Lodygin Fantasy 23 98 13:39
Andrew Nenakhov  Alexey Guzyuk 23 98 13:51
Andrew Nenakhov  Arthur Ponomarev 23 98 17:10
Andrew Nenakhov  Shadow Dweller Fantasy 23 98 17:22
Andrew Nenakhov  Dmitry Groshev Fantasy 23 98 19:44
Andrew Nenakhov  Vladimir Potapov Fantasy 23 98 20:26
Andrew Nenakhov  Eager Chuckreev 23 98 20:36
Andrew Nenakhov  Arthur Ponomarev H 23 98 20:46
Andrew Nenakhov  Alexander Medvedev 23 98 21:14
Dmitry Chistov  Julia Silina 22 98 18:49
Dmitry Chistov  Arthur Ponomarev 22 98 23:48
Dmitry Chistov  Helena Karpova 23 98 01:43
Serge Berezhnoy  Alexey Guzyuk Re: 23 98 09:15
Serge Berezhnoy  Dmitriy Yukalov Re: 23 98 09:16
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov !p pp! 23 98 16:15
Oleg Khozainov  Aleksey Purtov 23 98 11:03
Constantin Bogdanov  Boxa Vasilyev 23 98 16:15
Constantin Bogdanov  Artem Lodygin 23 98 16:21
Alexey Kolpikov  All Tamuli by Eddings 22 96 17:40
Farit Akhmedjanov  Vladimir Potapov H 23 98 18:59
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 23 98 19:15
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich 23 98 19:16
Helena Karpova  Artem Lodygin 23 98 16:15
Helena Karpova  Shadow Dweller Fantasy 23 98 18:58
Helena Karpova  Shadow Dweller Vampire of the Mist 23 98 19:10
Arthur Ponomarev  Boris Tolstikov 23 98 10:21
Arthur Ponomarev  Ivan Kudryashov 23 98 11:38
Arthur Ponomarev  Ivan Kudryashov 23 98 18:36
Arthur Ponomarev  Helena Karpova 23 98 19:15
Alexey Guzyuk  Dmitry Petuk 23 98 21:25
Serge Berezhnoy  Aleksey Purtov Re: 23 98 18:43
Serge Berezhnoy  Vladimir Bannikov Re: 23 98 19:23
Dmitry Lidvansky   Rules 23 98 18:49
Alex Podgoredsky  Anton Skuratov p 23 98 01:03
Konstantin Grishin  All Russian SF Internet FAQ [1/4] 23 98 22:54
Konstantin Grishin  All Russian SF Internet FAQ [2/4] 23 98 23:18
Konstantin Grishin  All Russian SF Internet FAQ [3/4] 23 98 23:24
Konstantin Grishin  All Russian SF Internet FAQ [4/4] 23 98 23:28
Ivan Kovalef  Natalia Alekhina Fantasy 11 98 15:01
Ivan Kovalef  Maria Anisimova 11 98 15:06
Ivan Kovalef  Dmitry Yakimovitch 13 98 22:11
Ivan Kovalef  Natalia Alekhina Fantasy 13 98 22:30
Ivan Kovalef  Vladimir Borisov !p pp! 21 98 18:07
Ivan Kovalef  Alexandr Orlov pp. 21 98 17:41
Ivan Kovalef  Andrew Nenakhov p 21 98 17:42
Ivan Kovalef  Dmitriy Yukalov 21 98 17:52
Alexander Klimenko  Farit Akhmedjanov 23 98 09:20
Jaroslav Kazakov  Artem Misnik p 23 98 16:30
Ivan Kudryashov  All Re: 23 98 10:14
Oleg Pol  All Re: 23 98 10:50
Konstantin G. Ananich  All Re: " " 23 98 16:10
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 98 16:18
Serge Avrov  All Re: 23 98 15:01
Roman Dmitriev  All DragonLance 23 98 20:10
Roman E Carpoff  Ivan Kudryashov vs (Re: ) 23 98 23:20
Roman E Carpoff  Marina Y Konnova 23 98 23:21
Helena Karpova  Shadow Dweller Whelan 23 98 19:14
Helena Karpova  Farit Akhmedjanov 23 98 23:17
Alexander Gromov  Vladimir Potapov H 23 98 15:20
Oleg Bolotov  Vladimir Bannikov ? 23 98 22:50
Oleg Bolotov  Artem Lodygin Waterdeep 23 98 22:56
Oleg Bolotov  Boxa Vasilyev 23 98 23:41
Irina Emelyanova  Dmitry Shutow p 23 98 16:34
Irina Emelyanova  Shadow Dweller Vampire of the Mist 23 98 16:33
Slava Shulpin  Vladimir Bannikov Re: ! ! 23 98 21:55
Slava Shulpin  Artem Lodygin Re: , 23 98 22:24
Boris Ivanov  Alexander Klimenko 24 98 10:02
Boxa Vasilyev  All Re: 23 98 18:34
Boxa Vasilyev  Alexey Kolpikov Re: ! ! 23 98 18:39
Boxa Vasilyev  Dmitry Petuk 23 98 18:42
Boxa Vasilyev  Oleg Khozainov Re: 23 98 18:55
Boxa Vasilyev  Ruslan Ismailov Re: 24 98 01:51
Boxa Vasilyev  Constantin Bogdanov Re: 24 98 01:57
Aleksey Swiridov  Oleg Khozainov 23 98 07:36
Aleksey Swiridov  Oleg Khozainov ! ;) 23 98 08:14
Aleksey Swiridov  Alexey Kolpikov ! ! 23 98 08:20
Dmitry Nikushchenko  Alexey Guzyuk Re: . 24 97 01:47
Makc K Petrov  Vladimir Bannikov 24 98 02:34
Makc K Petrov  Andrew Nenakhov 24 98 02:55
Oleg Bolotov  Alexey Kolpikov Tamuli by Eddings 24 98 12:51
Alexey Taratinsky  Helena Karpova 24 98 04:53
Igor Sereda  Pashka Kostyuk 23 98 01:16
Ruslan Ismailov  Amartel 23 98 10:47
Ruslan Ismailov  Arthur Ponomarev 23 98 10:53
Ruslan Ismailov  Arthur Ponomarev 23 98 10:56
Ruslan Ismailov  Arthur Ponomarev 23 98 10:59
Ruslan Ismailov  Aleksey Swiridov 23 98 11:13
Ruslan Ismailov  Konstantin G. Ananich , 23 98 11:04
Alexey Guzyuk  Alexandr Nigrutsa (was: Re: ) 24 98 12:54
Alexey Guzyuk  Andrew Nenakhov 24 98 13:07
Alexey Guzyuk  Andrew Nenakhov 24 98 13:09
Alexey Guzyuk  Serge Berezhnoy 24 98 13:23
Alexey Chekunkov  All p y 23 98 11:29
Serge Berezhnoy  Andrew Nenakhov Re: Fantasy 24 98 11:46
Alexander Neroev  Roman Dmitriev DragonLance 24 98 20:19
Oleg Ryaboshapko  Maria Anisimova Re: 24 98 13:43
Oleg Ryaboshapko  Ivan Kudryashov Re: 24 98 13:55
Oleg Ryaboshapko  Aleksey Swiridov Re: 24 98 16:36
Oleg Ryaboshapko  Konstantin G Ananich Re: 24 98 16:40
Oleg Ryaboshapko  Sergey Golubev Re: 24 98 16:41
Oleg Ryaboshapko  Roman E Carpoff Re: 24 98 17:05
Oleg Ryaboshapko  Mike Dyakonov Re: 24 98 17:34
Oleg Ryaboshapko  Vladimir Bannikov Re: 24 98 17:47
Oleg Ryaboshapko  Vladimir Bannikov Re: 24 98 17:49
Oleg Ryaboshapko  Aleksey Swiridov Re: p 24 98 17:55
Oleg Ryaboshapko  Igor Sereda Re: 24 98 18:13
Oleg Ryaboshapko  Arthur Ponomarev Re: 14 . 24 98 19:22
Andrew Nenakhov  Arthur Ponomarev 24 98 13:38
Viktor Kosenkov  Helena Karpova 24 98 23:34
Alexander Chernichkin  Boxa Vasilyev 22 98 09:51
Konstantin Grishin  Makc K Petrov 24 98 23:30
Alexey Korakoff  All 24 98 20:44
Makc K Petrov  Alexey Chekunkov p y 25 98 02:53
Makc K Petrov  Oleg Ryaboshapko p 25 98 03:05
Alexey Guzyuk  Oleg Bolotov 24 98 21:43
Boxa Vasilyev  Ivan Kovalef Re: pp. 24 98 21:46
Roman E Carpoff  Lilik Molokoedova 25 98 01:56
Roman E Carpoff  Marina Y Konnova 25 98 02:00
Roman E Carpoff  Marina Y Konnova 25 98 02:06
Roman E Carpoff  Vladimir Bannikov 25 98 02:14
Roman E Carpoff  Vladimir Bannikov 25 98 02:14
Irina Emelyanova  Vladislav Zarya Vampire of the Mist 25 98 01:36
Irina Emelyanova  Irina Andronati p 25 98 01:41
Irina Emelyanova  Konstantin G. Ananich p 25 98 01:48
Alexander Neroev  Alexey Guzyuk LotR 25 98 10:40
Constantin Bogdanov  Slava Shulpin , 24 98 23:37
Constantin Bogdanov  Boxa Vasilyev 24 98 23:39
Max Goncharenko  Konstantin G. Ananich p 22 98 15:39
Max Goncharenko  Irina Andronati p 22 98 14:55
Max Goncharenko  Dmitry Nikushchenko p & 1 22 98 15:00
Max Goncharenko  Dmitry Nikushchenko p & 2 22 98 15:41
Max Goncharenko  Dmitry Shutow p 23 98 22:56
Serge Berezhnoy  Helena Karpova Re: Whelan 25 98 00:05
Serge Berezhnoy  Alexey Guzyuk Re: 25 98 00:14
Vasily Vladimirsky  Farit Akhmedjanov 23 98 00:26
Vasily Vladimirsky  Boxa Vasilyev 23 98 00:08
Ingwar Holgerson  Henry Karpinsky p 24 98 19:14
Ingwar Holgerson  Alexey Guzyuk 24 98 18:52
Ingwar Holgerson  Alexander Chernichkin 24 98 18:58
Ingwar Holgerson  Arthur Ponomarev 24 98 19:00
Dmitry Groshev  Andrew Nenakhov Fantasy 25 98 01:17
Dmitry Groshev  Andrew Nenakhov Fantasy 25 98 01:35
Roman E Carpoff  Alexander Chernichkin 25 98 15:09
Roman E Carpoff  Arthur Ponomarev H 25 98 16:16
Roman E Carpoff  Arthur Ponomarev 25 98 16:17
Roman E Carpoff  Vladimir_Ishenko Fantasy 25 98 16:34
Roman E Carpoff  Konstantin G. Ananich 25 98 16:46
Ivan Kudryashov  All Re: 25 98 18:43
Ivan Kudryashov  All Re: 25 98 18:43
Ljuba Fedorova  Farit Akhmedjanov H 25 98 19:48
Vladimir Bannikov  Serge Berezhnoy 23 98 17:45
Vladimir Bannikov  All 23 98 17:51
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev "" vs LOTR? 23 98 17:56
Vladimir Bannikov  Dmitry Yatcenko 23 98 18:07
Vladimir Bannikov  Dmitry Yatcenko 23 98 18:11
Alexey Kolpikov  Serge Berezhnoy ! ! 23 96 20:33
Oleg Bolotov  Oleg Ryaboshapko p 25 98 11:16
Oleg Bolotov  Irina Emelyanova p 25 98 11:20
Oleg Bolotov  Irina Emelyanova p 25 98 11:28
Constantin Bogdanov  Makc K Petrov p 25 98 10:08
Constantin Bogdanov  Alexey Guzyuk 25 98 10:08
Andrew Nenakhov  Alexey Guzyuk 24 98 21:38
Alexey Kolpikov  Boxa Vasilyev ! ! 25 96 14:30
Alexey Kolpikov  Oleg Bolotov Tamuli by Eddings 25 96 14:32
Oleg Bolotov  Max Goncharenko p 25 98 16:04
Helena Karpova  Boxa Vasilyev ! ! 25 98 01:52
Oleg Bolotov  Alexey Kolpikov Tamuli by Eddings 25 98 19:09
Dmitry Casperovitch  Artem Lodygin : 25 98 20:24
Alexey Guzyuk  Makc K Petrov p y 25 98 14:06
Pashka Kostyuk  Igor Sereda 25 98 13:34
Aleksey Purtov  Serge Berezhnoy 25 98 18:03
Roman E Carpoff  Oleg Ryaboshapko 25 98 22:04
Roman E Carpoff  Alexey Korakoff 25 98 22:05
Roman E Carpoff  Dmitry Groshev Fantasy 25 98 22:11
Andrew Emelianov  Igor Sereda Re: 25 98 09:38
Roman E Carpoff  Alexey Kolpikov Tamuli by Eddings 25 98 23:22
Anton Skuratov  All Science Fiction 25 98 22:44
Anton Skuratov  Alexey Korakoff 26 98 00:17
Irina Emelyanova  Oleg Bolotov p 26 98 00:54
Irina Emelyanova  Oleg Bolotov p 26 98 00:46
Makc K Petrov  Constantin Bogdanov p 26 98 02:27
Alexey Monastyrenko  Oleg Ryaboshapko Re: p 25 98 11:12
Shadow Dweller  Alexey Teterin Re: Fantasy 22 98 04:02
Shadow Dweller  Alexey Teterin Re: () 22 98 04:03
Nickolay Bolshackov  Dmitry Yatcenko ! ;) 26 98 00:04
Moderator of RU.FANTASY  All RU.FANTASY 25 98 23:30
Ruslan Ismailov  Nina Novackovich 25 98 08:41
Ruslan Ismailov  Sergey Ilin . 25 98 08:47
Ruslan Ismailov  Roman Dmitriev DragonLance 25 98 09:15
Ruslan Ismailov  Boxa Vasilyev 25 98 09:22
Ruslan Ismailov  Alexey Guzyuk 25 98 09:25
Tupkalo Andrew  All Re: 26 98 04:13
Dmitry Yakimovitch  Dmitriy Slavutskiy 25 98 00:13
Konstantin G. Ananich  All Re: " " 26 98 09:49
Konstantin G. Ananich  All Re: " " 26 98 09:53
Konstantin G. Ananich  All Re: 26 98 09:59
Konstantin G. Ananich  All Re: 26 98 10:05
Konstantin G. Ananich  All Re: 26 98 10:08
Konstantin G. Ananich  All Re: , 26 98 10:12
Konstantin G. Ananich  All Re: p 26 98 10:18
Konstantin G. Ananich  All Re: p 26 98 10:27
Aleksey Swiridov  Boxa Vasilyev 25 98 09:26
Aleksey Swiridov  Boxa Vasilyev 25 98 09:30
Marina Y Konnova  Alexander Medvedev Re: 21 98 11:49
Yuri Zubakin  Alexander Ivanov Fantasy 27 98 02:01
Yuri Zubakin  Andrew Nenakhov Fantasy 27 98 02:08
Makc K Petrov  Alexey Guzyuk p y 26 98 03:49
Alexander Neroev  Marina Y Konnova 26 98 20:07
Artem Misnik  Alexey Korakoff 26 98 12:20
Serge Berezhnoy  Irina Emelyanova The DEL REY BOOKS Internet Newsletter Number 45 Oct 96 10:41:00
Farit Akhmedjanov  Ivan Kudryashov 26 98 15:41
Farit Akhmedjanov  Oleg Pol 26 98 15:48
Farit Akhmedjanov  Alexander Medvedev 26 98 15:52
Farit Akhmedjanov  Helena Karpova 26 98 15:54
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 22 98 21:01
Sergey Schegloff  All 22-Jan-1998 22 98 21:02
Sergey Schegloff  All H-1997: , ! 22 98 21:02
Jurij Kashinskij  All (Re: ) 26 98 14:54
Dmitry Irtegov  Alexey Chekunkov p y 26 98 13:59
Alexey Guzyuk  Alexander Neroev LotR 26 98 16:40
Alexey Guzyuk  Ingwar Holgerson 26 98 20:22
Alexey Guzyuk  Constantin Bogdanov p 26 98 20:22
Alexey Guzyuk  Andrew Nenakhov 26 98 19:59
Alexey Guzyuk  Ruslan Ismailov 26 98 20:28
Oleg Khozainov  Ruslan Ismailov 26 98 10:22
Alex Korshikov  Helena Karpova 24 98 23:47
Oleg Bolotov  Irina Emelyanova p 26 98 16:16
Oleg Bolotov  Irina Emelyanova p 26 98 16:04
Aleksandr E. Cheremicin  All Chat 26 98 12:42
Oleg Ryaboshapko  Oleg Khozainov Re: 26 98 13:57
Oleg Ryaboshapko  Ivan Kudryashov Re: 26 98 14:09
Alexander Medvedev  Andrew Nenakhov 26 98 09:43
Alexander Medvedev  Andrew Nenakhov 26 98 09:55
Henry Karpinsky  Arthur Ponomarev 25 98 23:50
Dmitry Petuk  Alexey Guzyuk 26 98 09:54
Dmitry Petuk  Anton Skuratov Science Fiction 26 98 21:37
Dmitry Petuk  EveryOne 26 98 22:05
Dmitry Nikushchenko  Irina Emelyanova Re: p 27 98 03:17
George Baryshnikov  All 27 98 00:05
Dmitriy Slavutskiy  Sergey Golubev 25 98 23:02
Tupkalo Andrew  All Re: 27 98 03:41
Tupkalo Andrew  All Re: 27 98 03:43
Marina Y Konnova  Henry Karpinsky vs ;) (was: ) 22 98 08:13
Marina Y Konnova  Alexander Neroev Re: 22 98 08:33
Marina Y Konnova  Anton Skuratov Re: p 22 98 08:58
Marina Y Konnova  Mike Dyakonov Re: 22 98 09:20
Marina Y Konnova  Oleg Khozainov Re: 22 98 09:31
Marina Y Konnova  Vladimir Bannikov Re: 22 98 09:42
Marina Y Konnova  Roman Gorjunoff Re: 22 98 09:57
Marina Y Konnova  Mikhail Zislis Re: !p pp! 24 98 17:26
Marina Y Konnova  Vladimir Alexandrov Re: 24 98 23:14
Marina Y Konnova  Makc K Petrov Re: 24 98 23:25
Marina Y Konnova  Boxa Vasilyev Re: 25 98 01:08
Maria Anisimova  Ivan Kovalef Re: 26 98 15:32
Maria Anisimova  Alexey Monastyrenko Re: 26 98 15:47
Maria Anisimova  Dmitry Petuk Re: 26 98 15:49
Maria Anisimova  Vladimir Bannikov Re: " " 26 98 15:54
Maria Anisimova  Eager Chuckreev Re: 26 98 15:59
Maria Anisimova  Makc K Petrov Re: " " 26 98 16:07
Maria Anisimova  Oleg Ryaboshapko Re: 26 98 16:15
Tupkalo Andrew  All Re: Science Fiction 27 98 03:53
Boxa Vasilyev  Alexey Kolpikov Re: ! ! 26 98 20:58
Max Goncharenko  All 25 98 11:58
Max Goncharenko  All 25 98 21:21
Alexander Neroev  Marina Y Konnova 27 98 11:51
Aleksey Swiridov  All 26 98 08:19
Vitaliy Dmitrienko  Oleg Ryaboshapko p 26 98 16:46
Sergey Golubev  Alexandr Orlov !p pp! 26 98 09:27
Ruslan Ismailov  Alexey Guzyuk LotR 26 98 15:00
Ruslan Ismailov  Vasily Vladimirsky 26 98 14:56
Shadow Dweller  Oscar Sacaev Re: Fantasy 26 98 06:03
Shadow Dweller  Dmitry Petuk Re: 26 98 06:13
Shadow Dweller  Serge Berezhnoy Re: Fantasy 26 98 06:17
Shadow Dweller  Helena Karpova Re: Fantasy 26 98 06:24
Shadow Dweller  Andrew Nenakhov Re: Fantasy 26 98 06:35
Shadow Dweller  Helena Karpova Re: Whelan 26 98 06:38
Shadow Dweller  Yuri Zubakin Re: 26 98 23:04
Alexey Taratinsky  Slava Shulpin , 25 98 06:15
Dmitry Chistov  Roman Gorjunoff 24 98 13:17
Alex Doudkov  Oleg Ryaboshapko 25 98 13:43
Helena Karpova  Helena Karpova 26 98 10:11
Oleg Kolesnikoff  Alexey Kolpikov Tamuli by Eddings 26 98 00:52
Oleg Bolotov  Max Goncharenko 27 98 14:01
Dmitry Irtegov  Alexey Monastyrenko p 27 98 11:03
Dmitry Irtegov  Henry Karpinsky 27 98 11:09
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov Re: "" vs LOTR? 27 98 14:14
Boxa Vasilyev  Aleksey Swiridov Re: 27 98 14:31
Boxa Vasilyev  Aleksey Swiridov Re: 27 98 14:34
Boxa Vasilyev  Sergey Schegloff Re: 22-Jan-1998 27 98 14:36
Vladimir_Ishenko  Alexey Kolpikov Tamuli by Eddings 26 98 20:50
Alexey Paponov  Makc K Petrov p y 27 98 10:11
Alexey Paponov  Anton Skuratov Science Fiction 27 98 10:21
Arthur Ponomarev  Andrew Nenakhov 27 98 18:14
Arthur Ponomarev  Andrew Nenakhov H 27 98 18:18
Arthur Ponomarev  Ruslan Ismailov 27 98 18:29
Arthur Ponomarev  Ruslan Ismailov 27 98 18:33
Arthur Ponomarev  Ingwar Holgerson 27 98 18:53
Arthur Ponomarev  Roman E Carpoff 27 98 18:57
Arthur Ponomarev  Alexander Neroev 26 98 14:14
Arthur Ponomarev  Maria Anisimova 26 98 14:15
Arthur Ponomarev  Ruslan Ismailov 14 . 26 98 14:25
Arthur Ponomarev  Dmitry Chistov 26 98 14:29
Farit Akhmedjanov  Irina Emelyanova p 27 98 14:05
Farit Akhmedjanov  Vasily Vladimirsky 27 98 14:16
Farit Akhmedjanov  Ljuba Fedorova H 27 98 14:20
Farit Akhmedjanov  Irina Emelyanova p 27 98 14:33
Oleg Khozainov  Oleg Ryaboshapko 27 98 14:14
Oleg Khozainov  Alexey Guzyuk 27 98 14:40
Oleg Khozainov  Marina Y Konnova 27 98 14:55
Oleg Khozainov  Dmitry Petuk 27 98 15:42
Oleg Bolotov  Jurij Kashinskij p ppy (Re: ) 27 98 22:11
Alexander Medvedev  Marina Y Konnova 27 98 08:46
Konstantin Grishin  Anton Skuratov Science Fiction 27 98 23:58
Alexey Guzyuk  Makc K Petrov p y 27 98 21:13
Alexey Guzyuk  Dmitry Petuk 27 98 21:13
Alexey Guzyuk  Maria Anisimova " " 27 98 21:09
Anton Skuratov  All p 26 98 14:03
Ingwar Holgerson  Oleg Ryaboshapko p 27 98 12:17
Dmitry Nikushchenko  Max Goncharenko Re: & 1 28 98 01:45
Dmitry Nikushchenko  Max Goncharenko Re: & 2 28 98 02:16
Ivan Kovalef  Oleg Bolotov 27 98 23:33
Leonid Shestakov  Shadow Dweller 27 98 18:56
Serge Berezhnoy  Shadow Dweller Re: Fantasy 27 98 17:19
Mikhail Zislis  Marina Y Konnova !p pp! 28 98 00:18
Alexandr Orlov  Henry Karpinsky p 26 98 08:23
Alexandr Orlov  Valentin Nechayev 26 98 09:12
Alexandr Orlov  Valentin Nechayev 26 98 09:14
Alexandr Orlov  Vladimir Bannikov "" vs LOTR? 26 98 10:41
Alexandr Orlov  Alex Doudkov ;) 26 98 10:53
Alexandr Orlov  Aleksey Swiridov 26 98 14:44
Alexandr Orlov  Boxa Vasilyev "" vs LOTR? 26 98 14:54
Alexandr Orlov  Vladimir Potapov Fantasy 26 98 16:03
Alexandr Orlov  Boxa Vasilyev 26 98 15:52
Alexandr Orlov  Ruslan Ismailov , 26 98 16:00
Alexandr Orlov  Ivan Kovalef pp. 26 98 16:05
Alexander Neroev  Anton Skuratov p 28 98 13:00
Nataly Kramarencko  Alexey Korakoff 27 98 18:27
Gleb Kussakin  Alexey Kolpikov ! ! 27 98 18:19
Gleb Kussakin  Oleg Ryaboshapko 27 98 18:26
Nickolay Bolshackov  Oleg Khozainov 27 98 22:28
Nickolay Bolshackov  Alexandr Smirnov yp (was: Re: py) 27 98 23:28
Nickolay Bolshackov  Vladimir Bannikov 27 98 23:34
Artem Lodygin  Alexander Neroev DragonLance 27 98 03:39
Artem Lodygin  Alexey Korakoff 27 98 03:50
Artem Lodygin  All 27 98 02:56
Sergey Golubev  Marina Y Konnova ;) 27 98 14:07
Sergey Golubev  Maria Anisimova 27 98 14:25
Sergey Golubev  Arthur Ponomarev 27 98 14:27
Sergey Golubev  Boxa Vasilyev 27 98 14:34
Sergey Golubev  Dmitriy Yukalov 27 98 14:38
Sergey Golubev  Makc K Petrov p 27 98 15:39
Ruslan Ismailov  Oleg Khozainov 27 98 15:58
Vladimir_Ishenko  Dmitry Shutow p 23 98 19:38
Vladimir_Ishenko  Konstantin G. Ananich " " 23 98 19:42
Vladimir_Ishenko  Makc K Petrov 23 98 19:54
Vladimir_Ishenko  Aleksey Purtov 23 98 20:02
Oscar Sacaev  Vladimir Bannikov 28 98 09:29
Alexey Kolpikov  Oleg Bolotov Tamuli by Eddings 27 98 15:44
Alexey Kolpikov  Roman E Carpoff Tamuli by Eddings 27 98 15:45
Alexey Kolpikov  Oleg Kolesnikoff Tamuli by Eddings 28 98 15:48
Alexey Kolpikov  Vladimir_Ishenko Tamuli by Eddings 28 98 15:48
Dmitry Petuk  Maria Anisimova 28 98 02:52
Alexander Neroev  Artem Lodygin DragonLance 28 98 20:18
Andrew Nenakhov  Konstantin G. Ananich 28 98 20:09
Andrew Nenakhov  Alexander Medvedev 28 98 20:25
Andrew Nenakhov  Alexander Medvedev 28 98 20:31
Andrew Nenakhov  Dmitry Petuk 28 98 20:35
Andrew Nenakhov  Shadow Dweller Fantasy 28 98 21:00
Andrew Nenakhov  Arthur Ponomarev H 28 98 21:14
Andrew Nenakhov  Anton Skuratov p 28 98 21:20
Oleg Bolotov  Boxa Vasilyev 22-Jan-1998 28 98 10:54
Oleg Bolotov  Anton Skuratov p 28 98 10:55
Oleg Bolotov  Leonid Shestakov 28 98 10:59
Alexey Fedorov  Max Goncharenko p 20 98 12:29
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef 28 98 13:14
Arthur Ponomarev  Alexey Guzyuk 28 98 10:53
Arthur Ponomarev  Alexander Medvedev 28 98 11:07
Arthur Ponomarev  Henry Karpinsky 28 98 11:14
Arthur Ponomarev  Maria Anisimova H 28 98 18:19
Arthur Ponomarev  Boxa Vasilyev ! ! 28 98 18:24
Farit Akhmedjanov  Jurij Kashinskij (Re: ) 28 98 16:25
Farit Akhmedjanov  Boxa Vasilyev "" vs LOTR? 28 98 16:38
Yuri Zubakin  Shadow Dweller 30 98 09:24
Yuri Zubakin  Dmitry Petuk Science Fiction 30 98 09:25
Oleg Ryaboshapko  Marina Y Konnova Re: 24 98 15:50
Oleg Ryaboshapko  Vladimir Borisov Re: 24 98 15:55
Oleg Ryaboshapko  Makc K Petrov Re: 24 98 16:02
Roman E Carpoff  Andrew Nenakhov 23 98 23:28
Roman E Carpoff  Vladimir Borisov 23 98 23:30
Roman E Carpoff  Sergey Golubev 23 98 23:31
Vladimir Bannikov  Dmitriy Yukalov 26 98 13:51
Vladimir Bannikov  Nina Novackovich 26 98 18:36
Konstantin G. Ananich  All Re: vs ;) (was: ) 27 98 15:07
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov 26 98 21:08
Vladimir Bannikov  Oleg Bolotov ? 26 98 21:10
Serge Avrov  All Re: 27 98 19:46
Serge Avrov  All Re: 27 98 20:02
Vladimir Bannikov  Makc K Petrov p 27 98 14:13
Vladimir Bannikov  Slava Shulpin ! ! 27 98 19:08
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev , - 27 98 19:21
Andy Sednev  Shadow Dweller Re: 27 98 18:28
Andy Sednev  Alexey Guzyuk p y 27 98 18:42
Ivan Kudryashov  All Re: 28 98 11:00
Ivan Kudryashov  All Re: 28 98 11:08
Alex Umanov  Vladimir Bannikov p 28 98 11:18
Konstantin G. Ananich  All Re: ! ! 28 98 09:29
Konstantin G. Ananich  All Re: 28 98 09:29
Alexander Gornij  All , - 28 98 18:22
Nina Novackovich  Anton Skuratov p 28 98 20:44
Alexey Guzyuk  Oleg Khozainov 28 98 19:47
Dmitry Petuk  Alexey Guzyuk 28 98 23:16
Konstantin Grishin  All "-" ;) 28 98 17:27
Anton Skuratov  Marina Y Konnova p 27 98 06:39
Anton Skuratov  Tupkalo Andrew Science Fiction 27 98 06:40
Anton Skuratov  Dmitry Petuk Science Fiction 27 98 06:40
Anton Skuratov  Alexey Paponov Science Fiction 27 98 06:41
Anton Skuratov  Konstantin Grishin Science Fiction 27 98 06:41
Alexandr Smirnov  Nickolay Bolshackov yp (was: Re: py) 29 98 01:16
Ivan Kovalef  Boxa Vasilyev pp. 28 98 16:27
Ivan Kovalef  Maria Anisimova 28 98 16:39
Alexey Korakoff  All 28 98 19:26
Alexander Chernichkin  Helena Karpova 24 98 19:10
Tanya Rodionova  Arthur Ponomarev , ... - ! 28 98 18:27
Tanya Rodionova  Aleksey Swiridov ! ;) 28 98 19:01
Tanya Rodionova  Oleg Ryaboshapko 28 98 19:56
Tanya Rodionova  Alexey Guzyuk 28 98 20:15
Henry Karpinsky  Farit Akhmedjanov 27 98 00:15
Dmitry Shutow  Irina Emelyanova p 28 98 00:38
Dmitry Shutow  Max Goncharenko p 28 98 01:05
Makc K Petrov  Maria Anisimova " " 28 98 01:36
Makc K Petrov  Alexey Paponov p y 28 98 17:56
Makc K Petrov  Alexey Guzyuk p y 28 98 18:27
Maria Anisimova  Marina Y. Konnova Re: vs ;) (was: ) 28 98 14:45
Maria Anisimova  Marina Y. Konnova Re: 28 98 14:51
Maria Anisimova  Marina Y. Konnova Re: 28 98 14:56
Maria Anisimova  Dmitriy Slavutskiy Re: 28 98 15:08
Maria Anisimova  Konstantin G Ananich Re: " " 28 98 15:16
Maria Anisimova  Konstantin G Ananich Re: " " 28 98 15:19
Maria Anisimova  Alexander Medvedev Re: 28 98 15:23
Maria Anisimova  Alexey Guzyuk Re: LotR 28 98 15:40
Alex Chechick  Roman Dmitriev DragonLance 27 98 20:59
Alexander Fadeev  Vladislav Zarya 28 98 01:00
Alexander Fadeev  Boris Tolstikov H 28 98 01:00
Alexander Fadeev  Andrew Nenakhov 28 98 01:00
Alexander Fadeev  Konstantin G. Ananich " " 28 98 01:01
Alexander Fadeev  Roman Gorjunoff 28 98 01:02
Alexander Fadeev  Oscar Sacaev !p pp! 28 98 01:02
Alexander Fadeev  Ruslan Ismailov 28 98 01:02
Alexander Fadeev  Oleg Bolotov Waterdeep 28 98 01:02
Alexander Fadeev  Alexey Guzyuk 28 98 01:03
Alexander Fadeev  Oleg Ryaboshapko 28 98 01:03
Alexander Fadeev  Vasily Vladimirsky Fantasy 28 98 01:03
Alexander Fadeev  Makc K Petrov p y 28 98 01:03
Gleb Kussakin  Marina Y Konnova 28 98 20:03
Gleb Kussakin  Marina Y Konnova 28 98 20:19
Gleb Kussakin  Marina Y Konnova 28 98 20:44
Nataly Kramarencko  All " " y 28 98 18:20
Artem Lodygin  Alexey Guzyuk 28 98 14:09
Artem Lodygin  Alexey Monastyrenko p 28 98 14:26
Artem Lodygin  George Baryshnikov 28 98 14:44
Serge Berezhnoy  Alexander Fadeev Re: 29 98 03:29
Alexander Zeveke  Boxa Vasilyev ! ! 28 98 22:41
Konstantin G. Ananich  All Re: " " 29 98 10:15
Konstantin G. Ananich  All Re: Tamuli by Eddings 29 98 10:25
Tupkalo Andrew  All Re: 29 98 07:16
Tupkalo Andrew  All Re: 29 98 07:22
Tupkalo Andrew  All Re: 29 98 07:26
Tupkalo Andrew  All Re: 29 98 07:36
Tupkalo Andrew  All Re: 29 98 07:38
Aleksey Swiridov  Boxa Vasilyev 28 98 09:44
Aleksey Swiridov  Boxa Vasilyev 22-Jan-1998 28 98 09:45
Alexandr Nigrutsa  Alexey Guzyuk (was: Re: ) 29 98 14:33
Alexandr Nigrutsa  All H 29 98 14:57
Marina Y Konnova  Vladimir Bannikov Re: !p pp! 25 98 20:32
Marina Y Konnova  Vladimir Borisov Re: !p pp! 25 98 19:14
Marina Y Konnova  Arthur Ponomarev Re: 25 98 20:33
Marina Y Konnova  Ivan Kovalef Re: Fantasy 25 98 20:34
Marina Y Konnova  Andrew Nenakhov vs ;) (was: Fantasy) 25 98 20:55
Konstantin G. Ananich  All Re: 29 98 10:32
Misha Usichenko  Aleksey Swiridov 27 98 11:39
Misha Usichenko  Alexey Guzyuk LotR 27 98 11:45
Dmitry Casperovitch  Oleg Bolotov p ppy (Re: ) 29 98 01:19
Dmitry Casperovitch  Oscar Sacaev 29 98 01:21
Ruslan Ismailov  Alexey Guzyuk 28 98 13:35
Ruslan Ismailov  Tupkalo Andrew 28 98 13:43
Ruslan Ismailov  Tupkalo Andrew 28 98 14:00
Sergey Golubev  All 28 98 16:07
Konstantin G. Ananich  All Re: " " 29 98 14:17
Konstantin G. Ananich  All Re: 29 98 14:19
Konstantin G. Ananich  All Re: 29 98 14:21
Konstantin G. Ananich  All Re: 29 98 14:23
Helena Karpova  Marina Y Konnova !p p! 29 98 00:23
Sergey Ilin  All Re: ! ! 29 98 12:05
Dmitry Groshev  Roman E Carpoff Fantasy 27 98 21:58
Aleksandr E. Cheremicin  All Re: DragonLance 29 98 14:39
Oleg Ryaboshapko  Marina Y Konnova Re: 29 98 12:13
Oleg Ryaboshapko  Maria Anisimova Re: 29 98 12:18
Oleg Ryaboshapko  Maria Anisimova Re: 29 98 12:20
Oleg Ryaboshapko  George Baryshnikov Re: 29 98 12:33
Dmitry Irtegov  Konstantin G. Ananich 29 98 16:17
Dmitry Irtegov  Gleb Kussakin 29 98 16:20
Dmitry Irtegov  Vladimir Bannikov 29 98 16:24
Alexander Gornij  All Re: LotR 29 98 18:46
Kate Kornilova  all 29 98 17:51
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov 29 98 21:49
Farit Akhmedjanov  Alexander Gornij , - 29 98 21:52
Vladimir Bannikov  Nickolay Bolshackov 29 98 19:19
Nina Novackovich  Vladimir Bannikov 29 98 22:45
Alexander Chernichkin  Dmitry Yakimovitch 28 98 18:46
Alexander Chernichkin  Makc K Petrov p 28 98 18:52
Vladimir Borisov  Makc K Petrov 29 98 03:48
Vladimir Borisov  Tupkalo Andrew 29 98 03:55
Vladimir Borisov  Oleg Bolotov 29 98 04:08
Vladimir Borisov  Vladimir Bannikov 29 98 04:27
Constantin Bogdanov  Alexey Guzyuk p 29 98 17:53
Constantin Bogdanov  Alexey Guzyuk 29 98 17:54
Constantin Bogdanov  Boxa Vasilyev ! ! 29 98 18:03
Constantin Bogdanov  Boxa Vasilyev 22-Jan-1998 29 98 18:07
Constantin Bogdanov  Andy Sednev p y 29 98 18:18
Oleg Rogov  All 29 98 23:49
Vladimir Bannikov  Oscar Sacaev !p pp! 29 98 20:17
Vladimir Bannikov  Dmitry Irtegov p 29 98 20:31
Jurij Kashinskij  Dmitriy Slavutskiy 28 98 20:57
Boxa Vasilyev  Ingwar Holgerson Re: p 29 98 12:12
Dmitry Petuk  Oleg Khozainov 29 98 00:56
Dmitry Petuk  Vladimir Bannikov 29 98 12:01
Alexey Teterin  Vladimir Bannikov Re: "" vs LOTR? 27 98 14:43
Alexey Teterin  Shadow Dweller Drow-male 27 98 14:47
Roman E Carpoff  Alexey Kolpikov Tamuli by Eddings 30 98 00:07
Roman E Carpoff  Alexey Kolpikov Tamuli by Eddings 30 98 00:13
Konstantin Grishin  Aleksey Swiridov 22-Jan-1998 30 98 00:38
Anton Skuratov  Oleg Bolotov p 29 98 02:41
Anton Skuratov  All DragonLance 29 98 02:41
Nina Novackovich  Alexander Gornij LotR 30 98 00:48
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev "" vs LOTR? 29 98 20:32
Vladimir Bannikov  Serge Berezhnoy 29 98 21:01
Marina Y Konnova  Arthur Ponomarev Re: 28 98 07:49
Marina Y Konnova  Nataly Kramarencko Re: 28 98 08:00
Marina Y Konnova  Ivan Kudryashov Re: 28 98 08:30

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001