> | | | | | |

SU.SF&F.FANDOM

SF&F

 

          
Oscar Sacaev  Ivan Kovalef " " 12 98 23:08
Nick Kolyadko  Boris "Hexer" Ivanov p ( ) 10 98 22:16
Nick Kolyadko  Boris "Hexer" Ivanov p . 10 98 22:07
Ivan Kovalef  Constantin Bogdanov 12 98 06:45
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo " " 11 98 15:26
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo 11 98 15:29
Dmitry Yakimovitch  akg p . 10 98 11:00
Nick Fjodorov  Boris "Hexer" Ivanov p . 12 98 20:42
Nick Fjodorov  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 12 98 21:38
Nick Fjodorov  Dmitry Alehin 12 98 21:40
Vladimir Ivanov  Alex Mustakis p . 13 98 01:04
Vladimir Ivanov  Dmitry Alehin 13 98 01:23
Vladimir Ivanov  Max Bakakin p 13 98 00:24
Vladimir Ivanov  Vadim Chesnokov 13 98 01:34
Tolik Matyakh  Ruslan Krasnikov 12 98 14:20
Tolik Matyakh  Ruslan Krasnikov 12 98 14:31
Tolik Matyakh  Ruslan Krasnikov 12 98 14:44
Tolik Matyakh  Mikhail Ramendik , 12 98 14:50
Tolik Matyakh  Andrew Tupkalo p ( ) 12 98 14:55
Kirill Temnenkov  Kirill Pleshkov (: " " "") 11 98 22:02
Kirill Temnenkov  Konstantin Grishin 11 98 22:08
Kirill Temnenkov  Oleg Rudyk 12 98 10:05
Boris "Hexer" Ivanov  Vladimir Ivanov p 13 98 10:00
Boris "Hexer" Ivanov  Nick Fjodorov 13 98 10:00
Boris "Hexer" Ivanov  Vadim Chesnokov " " 8( 13 98 10:06
Boris "Hexer" Ivanov  Vadim Chesnokov RU.ANIME.CHAINIK... 13 98 10:06
Alexander Fadeev  Tolik Matyakh 09 98 21:10
Alexander Fadeev  Anton Pervushin : Backup to the Past 09 98 21:31
akg  All Re: 13 98 16:24
akg  All Re: . 13 98 16:27
akg  All Re: . 13 98 16:29
Alex Cheryomukhin,  Folks Re: ... July 06 1998 20:16)
akg  All Re: . 13 98 16:32
akg  All Re: 13 98 16:37
akg  All Re: <=> y y. 13 98 16:40
akg  All Re: : Backup to the Past 13 98 16:54
akg  All Re: " " 13 98 16:59
akg  All Re: 13 98 17:01
akg  All Re: 13 98 17:04
akg  All Re: 13 98 17:06
akg  All Re: . 13 98 17:09
Helena Karpova  Constantin Bogdanov ... 12 98 11:01
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov 14 98 00:27
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk " " 14 98 00:30
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk 14 98 00:31
Andrew Tupkalo  Nick Fjodorov Wing Commander ((Re:...)) 14 98 00:33
Andrew Tupkalo  Boris "Hexer" Ivanov RU.ANIME.CHAINIK... 14 98 00:36
Boris "Hexer" Ivanov  Andrew Tupkalo RU.ANIME.CHAINIK... 13 98 18:48
Yuriy Zhilovets  Boris "hexer" Ivanov Re: 13 98 10:40
Dmitry Bednjak  Oleg Rudyk Re: 13 98 09:33
Yuri Podogov  Sergey Prokopenko p . 11 98 02:46
Oleg Khozainov  Boxa Vasilyev 13 98 08:32
Boris "Hexer" Ivanov  Yuriy Zhilovets 13 98 21:02
Natalia Alekhina  Eugeny Kuznetsov 14 98 00:00
Constantin Bogdanov  Helena Karpova 13 98 20:00
Georg Astahov  Andrey Varfolomeev 12 98 23:57
Michael Zherebin  Roman E Carpoff " " 12 98 15:39
Michael Zherebin  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 12 98 15:57
Ruslan Krasnikov  Sergey Prokopenko RE:: Backup to the Past 13 98 18:21
Ruslan Krasnikov  Roman E Carpoff 13 98 18:23
Ruslan Krasnikov  Maxim Friedental Re: p 13 98 21:32
Vladimir Ivanov  Tolik Matyakh yp! 13 98 22:26
Yegorenkoff Den  All 3 . 14 98 01:06
Yegorenkoff Den  All Re: 14 98 01:12
Andrey Varfolomeev  Vadim Chesnokov H 12 98 11:45
Alexander Gromov  Helena Karpova ... 13 98 21:10
Vladimir Ivanov  All H ?.. 14 98 00:40
Alex Morshchakin  All p 13 98 11:48
Alexey Nikolaychuk  Vadim Chesnokov " " 8( 13 98 11:35
Wladimir Mihailets  Oleg Rudyk 14 98 09:51
Constantin Bogdanov  Boris "Hexer" Ivanov 13 98 23:03
Igor Goncharenko  Vadim Chesnokov Re^2: Re^2: Re^2: SF vs F 11 98 11:35
Boris "Hexer" Ivanov  Constantin Bogdanov 14 98 10:54
Victor Pai  Alex Morshchakin p 14 98 14:16
akg  All Re: yp! 14 98 11:34
akg  All Re: . 14 98 11:41
akg  All Re: . 14 98 11:45
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis 11 98 19:01
Vladimir Bannikov  Tolik Matyakh 11 98 19:16
Vladimir Bannikov  Yuriy Zhilovets pp 13 98 12:42
Helena Karpova  Constantin Bogdanov 14 98 09:58
Anton Pervushin  Sergey Prokopenko : Backup to the Past 13 98 01:23
Anton Pervushin  Dmitriy Vatolin ! 13 98 01:38
Anton Pervushin  Alexander Fadeev : Backup to the Past 13 98 01:41
Kirill Pleshkov  Kirill Temnenkov (: " " "") 14 98 00:36
Andrew Tupkalo  Boris "Hexer" Ivanov RU.ANIME.CHAINIK... 14 98 21:26
Andrew Tupkalo  Vladimir Ivanov H ?.. 15 98 00:45
Konstantin Grishin  Alexander Gromov ... 14 98 18:45
Konstantin Grishin  Vladimir Ivanov H ?.. 14 98 18:46
Maxim Friedental  Ruslan Krasnikov Re: p 14 98 11:06
Constantin Bogdanov  Helena Karpova 14 98 22:17
Vladimir Bannikov  akg p . 14 98 19:34
Kat J. Trend  Pavel Filippov <=> y y. 10 98 21:10
Kat J. Trend  Alexey Trubnikov (Raist) p 10 98 21:10
Kat J. Trend  Nick Kolyadko <=> y y. 10 98 21:09
Kat J. Trend  Tolik Matyakh Wing Commander ((Re:...)) 10 98 21:41
Kat J. Trend  Roman E Carpoff " " 10 98 21:43
Kat J. Trend  Alexey Guzyuk p 10 98 21:46
Georg Astahov  Vadim Chesnokov 14 98 15:53
Ruslan Krasnikov  Alexey Guzyuk RE:p 14 98 19:24
Mikhail Zislis  All [1/2] 14 98 13:34
Mikhail Zislis  All [2/2] 14 98 13:35
Oleg Chernyavsky  All p . 13 98 13:54
Oleg Chernyavsky  Alexander Zencovich Wing Commander ((Re:...)) 14 98 11:23
Oleg Chernyavsky  Alexander Fadeev 14 98 13:58
Edward Megerizky  Alexander Gromov ... 15 98 02:40
Anton Pervushin  akg : Backup to the Past 14 98 00:51
Kirill Pleshkov  Vladimir Ivanov H ?.. 15 98 00:18
Kat J. Trend  Maxim Friedental p 16 98 09:59
Kat J. Trend  Oleg Redut p 16 98 10:02
Kat J. Trend  Roman Padalko p 16 98 10:06
Kat J. Trend  Maxim Friedental p 16 98 12:18
Kat J. Trend  Helena Karpova ... 16 98 12:19
Kat J. Trend  Constantin Bogdanov p, y, . 16 98 12:23
Helena Karpova  Boris "Hexer" Ivanov 16 98 13:08
Sergey Prokopenko  Andrzej Novosiolov 16 98 12:46
Sergey Prokopenko  Andrzej Novosiolov p . 16 98 12:57
Andrew Tupkalo  Constantin Bogdanov 16 98 22:52
Andrew Tupkalo  Tolik Matyakh 16 98 22:59
Andrew Tupkalo  All "" 16 98 23:03
Andrzej Novosiolov  All Re: 16 98 17:32
Andrzej Novosiolov  All Re: . 16 98 17:50
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 17 98 00:46
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 17 98 00:49
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk 17 98 00:51
Constantin Bogdanov  Alexander Gromov 16 98 21:25
Constantin Bogdanov  Kat J. Trend p, y, . 16 98 21:28
Constantin Bogdanov  Andrew Tupkalo 16 98 21:34
Alexander Ivanov  Vadim Chesnokov " " 8( 16 98 14:14
Vladimir Bannikov  akg p . 16 98 20:59
Vadim Chesnokov  Sergey Prokopenko p 16 98 00:15
Vadim Chesnokov  Vladimir Ivanov Re: yp! 16 98 00:29
Vadim Chesnokov  akg Re: yp! 16 98 00:40
Ruslan Krasnikov  akg Re: . 15 98 18:48
Ruslan Krasnikov  Maxim Friedental Re: p 16 98 19:19
Ruslan Krasnikov  Kat J. Trend RE:" " 16 98 21:31
Andrew Kasantsev  Andrew Tupkalo "" 17 98 09:11
Alexander Gromov  Konstantin Grishin ... 16 98 11:02
Oleg Kolesnikoff  Andrzej Novosiolov 17 98 04:31
Oleg Redut  Kat J. Trend p 17 98 08:55
Vadim Chesnokov  Yuriy Zhilovets Re: " " 8( 16 98 23:33
Vadim Chesnokov  Vladimir Ivanov Re: 16 98 23:51
Vadim Chesnokov  Alexey Nikolaychuk Re: " " 8( 16 98 23:55
Vadim Chesnokov  Oleg Pol Re: 17 98 00:21
Vadim Chesnokov  Oleg Pol Re: 17 98 00:35
Vadim Chesnokov  Andrey Varfolomeev Re: H 17 98 00:48
Elochka  Oleg Chernyavsky p . 16 98 10:52
Helena Karpova  Kat J. Trend ... 16 98 19:45
akg  All Re: " " 17 98 10:17
akg  All Re: yp! 17 98 10:19
akg  All Re: yp! 17 98 10:20
akg  All Re: . 17 98 10:25
akg  All Re: . 17 98 10:26
Andrzej Novosiolov  All Re: 17 98 11:39
Andrzej Novosiolov  All Re: 17 98 11:41
Andrew Tupkalo  Constantin Bogdanov 17 98 20:47
Sergey Platov  Vadim Chesnokov " " 8( 17 98 12:05
Boris "Hexer" Ivanov  Vadim Chesnokov " " 8( 17 98 15:40
Boris "Hexer" Ivanov  Vadim Chesnokov " " 8( 17 98 15:45
Boris "Hexer" Ivanov  Alexander Gromov ... 17 98 15:46
Boris "Hexer" Ivanov  Constantin Bogdanov p, y, . 17 98 15:48
Boris "Hexer" Ivanov  Andrew Tupkalo p 17 98 15:50
Andrew Tupkalo  Andrew Kasantsev "" 17 98 22:54
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov " " 8( 17 98 22:57
Alexander Ivanov  Vadim Chesnokov " " 8( 17 98 14:58
Maxim Friedental  Eugene Anoshin Re: p 17 98 15:58
Maxim Friedental  Kat J. Trend Re: p 17 98 16:01
Maxim Friedental  Kat J. Trend Re: p 17 98 16:03
Maxim Friedental  Ruslan Krasnikov Re: p 17 98 16:05
Serge Avrov  Ruslan Krasnikov Wing Commander 17 98 21:12
Serge Avrov  Dmitry Alehin 17 98 21:22
Serge Avrov  Michael Zherebin " " 17 98 22:27
Serge Avrov  Michael Zherebin Wing Commander ((Re:...)) 17 98 22:29
Serge Avrov  Vladimir Ivanov p 17 98 22:32
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 17 98 22:33
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 17 98 22:51
Kirill Pleshkov  Oleg Bakiev (: " " "") 16 98 23:56
Nickolay Bolshackov  Andrew Tupkalo 18 98 00:07
Nickolay Bolshackov  Andrzej Novosiolov p . 18 98 00:12
Oleg Rudyk  Tolik Matyakh 16 98 15:50
Oleg Kolesnikoff  Andrzej Novosiolov 18 98 00:43
Vadim Chesnokov  akg Re: yp! 17 98 19:30
Vadim Chesnokov  akg Re: yp! 17 98 19:46
Vadim Chesnokov  All p 17 98 19:47
Alexey Nikolaychuk  Vadim Chesnokov " " 8( 17 98 14:57
Dmitry Yakimovitch  Vladimir Bannikov " " 16 98 10:51
Tolik Matyakh  Ruslan Krasnikov yp! 17 98 15:50
Tolik Matyakh  Vadim Chesnokov yp! 17 98 15:52
Tolik Matyakh  Yuriy Zhilovets pp 17 98 15:56
Constantin Bogdanov  Boris "Hexer" Ivanov p, y, . 17 98 23:37
Vladislav Zarya  Alexey Guzyuk 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Alexander Pulver 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Alex Koldin 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Andrew Tupkalo 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Dmitry Casperovitch , 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Mikhail Zislis p . 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Vladimir Ivanov 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Pavel Viaznikov pp, 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Pavel Viaznikov 12 98 03:33
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov 12 98 03:33
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov 12 98 03:33
Vladislav Zarya  Kat J. Trend 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Oscar Sacaev " " 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov pp DV - 12 98 03:32
Vladislav Zarya  Oleg Kolesnikoff 12 98 03:32
Georg Astahov  Andrey Varfolomeev 16 98 22:51
Georg Astahov  Alexander Ivanov " " 8( 17 98 23:48
Boris "Hexer" Ivanov  Constantin Bogdanov p, y, . 18 98 12:03
Oleg Bakiev  Kirill Pleshkov (: " " "") 18 98 12:28
Andrew Tupkalo  Boris "Hexer" Ivanov " " 8( 18 98 19:35
Kat J. Trend  Alexey Guzyuk p 18 98 11:28
Kat J. Trend  Oleg Khozainov " " 18 98 11:30
Kat J. Trend  Tolik Matyakh Wing Commander ((Re:...)) 18 98 11:32
Kat J. Trend  Helena Karpova ... 18 98 11:44
Kat J. Trend  Maxim Friedental p 18 98 11:44
Andrew Tupkalo  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 18 98 22:56
Andrew Tupkalo  Nickolay Bolshackov 18 98 22:58
Andrew Tupkalo  Vladislav Zarya 18 98 23:59
Farit Akhmedjanov  Vladislav Zarya 18 98 20:35
Farit Akhmedjanov  Vladislav Zarya pp DV - 18 98 20:49
Farit Akhmedjanov  Oleg Bakiev (: " " "") 18 98 21:06
Vladimir Bannikov  akg p . 18 98 15:44
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya 18 98 17:19
Constantin Bogdanov  Boris "Hexer" Ivanov p, y, . 18 98 18:47
Kat J. Trend  Vladislav Zarya pp 18 98 20:12
Kat J. Trend  Maxim Friedental p 18 98 21:11
Dennis Chikin  Farit Akhmedjanov [2/2] 18 98 20:05
Dennis Chikin  Oleg Zaidullin 18 98 20:10
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo ! (re: " ") 18 98 16:05
Oleg Rudyk  Andrzej Novosiolov p . 18 98 16:07
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 18 98 14:29
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 18 98 16:08
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo ? ( ) 18 98 16:10
Oleg Rudyk  Constantin Bogdanov p, y, . 18 98 16:10
Oleg Rudyk  Vadim Chesnokov p 18 98 15:41
Oleg Rudyk  Vadim Chesnokov 18 98 15:43
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo ( " " 8() 18 98 15:50
Oleg Rudyk  Boris "Hexer" Ivanov p, y, . 18 98 16:16
Mikhail Zislis  Vladislav Zarya p . 18 98 23:57
Alexander Gromov  Constantin Bogdanov 17 98 09:47
Maxim Friedental  Kat J. Trend Re: p 19 98 10:30
Constantin Bogdanov  Oleg Rudyk p, y, . 19 98 11:08
Oleg Pol  All Re: p 19 98 12:23
Vadim Chesnokov  Alexander Ivanov Re: " " 8( 18 98 22:22
Vadim Chesnokov  Alexey Nikolaychuk Re: " " 8( 18 98 23:03
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo Re: " " 8( 18 98 22:41
Vadim Chesnokov  Boris "Hexer" Ivanov Re: " " 8( 18 98 22:45
Vadim Chesnokov  Boris "Hexer" Ivanov p 18 98 22:46
Vadim Chesnokov  Sergey Platov 18 98 22:51
Vadim Chesnokov  Tolik Matyakh Re: yp! 18 98 22:53
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya Re: 18 98 23:05
Alex Mustakis  Vladimir Ivanov p . 19 98 10:10
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk ! (re: " ") 19 98 21:35
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk p . 19 98 21:42
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 19 98 21:44
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 19 98 21:59
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk ? ( ) 19 98 22:05
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk p 19 98 22:07
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk ( " " 8() 19 98 22:09
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov " " 8( 19 98 22:56
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya 19 98 00:56
Vladimir Bannikov  Kat J. Trend 19 98 02:19
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 19 98 02:29
Roman E Carpoff  Stas Soldatov p . 19 98 16:54
Vladimir Bannikov  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 19 98 19:32
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 19 98 19:36
Sergey Platov  Vadim Chesnokov 19 98 16:55
Tolik Matyakh  Vladislav Zarya 19 98 13:21
Tolik Matyakh  Oleg Rudyk ? (Wing Commander) 19 98 13:23
Tolik Matyakh  Elochka p . 19 98 13:25
Tolik Matyakh  Oleg Rudyk 19 98 13:29
Max Belankov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 19 98 21:39
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 19 98 21:12
Serge Avrov  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 19 98 21:22
Andrew Emelianov  Andrey Varfolomeev Re: 17 98 07:44
Kirill Temnenkov  Kirill Pleshkov (: " " "") 19 98 13:15
Kat J. Trend  Oleg Rudyk p . 19 98 15:07
Kat J. Trend  Oleg Rudyk ( " " 8() 19 98 15:11
Kat J. Trend  Maxim Friedental p 19 98 15:14
Andrew Kasantsev  Oleg Rudyk ! (re: " ") 20 98 14:34
akg  All Re: yp! 20 98 11:29
akg  All Re: . 20 98 11:36
akg  All Re: 20 98 11:44
Dmitry Casperovitch  Vladislav Zarya , 20 98 13:10
Oleg Redut  Kat J. Trend p 20 98 13:07
Farit Akhmedjanov  Dennis Chikin [2/2] 20 98 14:07
Oleg Bakiev  Farit Akhmedjanov (: " " "") 20 98 11:12
Andrzej Novosiolov  All 20 98 13:06
Andrzej Novosiolov  All Re: p 20 98 13:08
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 20 98 19:59
Andrzej Novosiolov  All Re: ! (re: " ") 20 98 13:33
Michail Gituljar  Vadim Chesnokov p 19 98 12:15
akg  All Re: ( " " 8() 20 98 16:18
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 20 98 22:30
Andrew Tupkalo  Max Belankov Wing Commander ((Re:...)) 20 98 22:33
Helena Karpova  Kat J. Trend ... 20 98 09:48
Kat J. Trend  Vladimir Bannikov 20 98 12:35
Kat J. Trend  Vadim Chesnokov 20 98 13:08
Maxim Friedental  Oleg Pol Re: p 20 98 09:57
Oleg Khozainov  Kat J. Trend " " 20 98 17:07
Serge Avrov  Max Belankov Wing Commander ((Re:...)) 20 98 21:18
Oleg Rudyk  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 20 98 13:30
Oleg Rudyk  Vadim Chesnokov p 20 98 13:36
Vadim Chesnokov  Oleg Rudyk Re: p 19 98 17:49
LLeo  All p p 20 98 22:18
Mikhail Zislis  All New echo -- RU.FANTASY.ALT 20 98 12:49
Anton Pervushin  Oleg Rudyk ? ( ) 21 98 00:28
Oleg Pol  All Re: p 21 98 02:26
Kirill Pleshkov  Kirill Temnenkov (: " " "") 21 98 02:39
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov Re: 20 98 18:24
Vadim Chesnokov  Sergey Platov Re: 20 98 18:31
Alexey Nikolaychuk  Vadim Chesnokov " " 8( 20 98 14:11
Dmitry Casperovitch  Maxim Friedental p 21 98 11:23
Dmitry Casperovitch  Vladislav Zarya , 21 98 11:38
Tolik Matyakh  Oleg Rudyk p . 20 98 13:32
Tolik Matyakh  Vladimir Bannikov 20 98 13:38
Tolik Matyakh  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 20 98 13:45
Alexander Kalinin  Oleg Chernyavsky 17 98 00:55
Alexander Pulver  All p . 21 98 03:24
Vadim Chesnokov  akg Re: yp! 21 98 00:12
Vadim Chesnokov  Michail Gituljar Re: p 21 98 00:14
Vadim Chesnokov  Alexey Nikolaychuk Re: " " 8( 21 98 00:26
Vadim Chesnokov  All 21 98 01:27
Farit Akhmedjanov  Oleg Bakiev (: " " "") 21 98 12:16
Vladimir Bannikov  Kat J. Trend 21 98 10:23
Sergey Platov  Vadim Chesnokov 21 98 14:00
vassili_bourdo@softhome.net  All Re: . 21 98 14:49
Andrew Tupkalo  LLeo p p 21 98 21:56
Mikhail Ramendik  Kat J. Trend Re: , y, . 21 98 07:43
Andrew Tupkalo  Tolik Matyakh Wing Commander ((Re:...)) 21 98 23:20
akg  All Re: yp! 21 98 20:09
Maxim Friedental  Kat J. Trend Re: p 21 98 20:30
Maxim Friedental  Oleg Pol Re: p 21 98 21:28
Maxim Friedental  Dmitry Casperovitch Re: p 21 98 21:29
Vladimir Bannikov  Maxim Friedental p 21 98 20:03
Vladimir Bannikov  LLeo p p 21 98 20:00
Oleg Rudyk  Tolik Matyakh ? (Wing Commander) 20 98 20:09
Oleg Rudyk  Tolik Matyakh 20 98 20:15
Oleg Rudyk  Constantin Bogdanov p, y, . 20 98 20:22
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo (Re: ! (re: " ")) 20 98 20:26
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo p . 20 98 20:27
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo Wing Commander - 21 98 12:22
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 21 98 12:23
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo ? ( ) 21 98 12:44
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo ( " " 8() 21 98 13:00
Oleg Rudyk  Vladimir Bannikov Wing Commander ((Re:...)) 21 98 13:04
Oleg Rudyk  Tolik Matyakh 21 98 13:08
Oleg Rudyk  Max Belankov Wing Commander ((Re:...)) 21 98 14:29
Oleg Rudyk  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 21 98 13:30
Oleg Rudyk  Kirill Temnenkov (: " " "") 21 98 13:58
Oleg Rudyk  Kat J Trend p . 21 98 14:03
Oleg Rudyk  Kat J Trend ( " " 8() 21 98 14:07
Roman E Carpoff  Dmitry Bednjak 21 98 21:58
Roman E Carpoff  Tolik Matyakh Wing Commander ((Re:...)) 21 98 22:14
Roman E Carpoff  Helena Karpova " " 21 98 22:15
Ruslan Krasnikov  Vlad Shevchenko RE: 20 98 22:26
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE: 20 98 22:29
Oleg Rudyk  Andrew Kasantsev ! (re: " ") 21 98 18:55
Kirill Pleshkov  Alexander Pulver p . 22 98 00:02
Alexey Taratinsky  Oleg Rudyk : Backup to the Past 12 98 03:56
Alexey Taratinsky  Vadim Chesnokov pp 20 98 15:17
Alexey Taratinsky  Andrew Kasantsev "" 21 98 18:19
Alexey Taratinsky  LLeo p p 22 98 03:43
akg  All Re: yp! 22 98 09:49
Nick Kolyadko  LLeo p p 21 98 16:13
Dennis Chikin  Farit Akhmedjanov 21 98 20:53
Dennis Chikin  Alexey Taratinsky p . 21 98 21:28
Dennis Shleev  Boris "Hexer" Ivanov ... 19 98 02:02
Alexey Guzyuk  Maxim Friedental p 22 98 08:46
Dmitry Casperovitch  Maxim Friedental p 22 98 12:23
Dmitry Casperovitch  Oleg Rudyk 22 98 12:21
Andrzej Novosiolov  All 22 98 11:55
Farit Akhmedjanov  Dennis Chikin 22 98 14:25
Constantin Bogdanov  Oleg Rudyk p, y, . 22 98 13:29
Alex Mustakis  Tolik Matyakh p . 21 98 23:54
Alexey Nikolaychuk  Vadim Chesnokov " " 8( 21 98 14:43
Sergey Prokopenko  Andrzej Novosiolov 17 98 15:12
Dmitry Groshev  Maxim Friedental Re: p 21 98 23:58
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk (Re: ! (re: " ")) 22 98 23:16
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk p . 22 98 23:17
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk Wing Commander - 22 98 23:19
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 22 98 23:22
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk ( " " 8() 22 98 23:29
Andrew Tupkalo  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 22 98 23:33
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov 22 98 23:41
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky "" 22 98 23:43
Andrey Varfolomeev  Andrew Emelianov 20 98 23:03
Tolik Matyakh  Helena Karpova ... 21 98 12:56
Tolik Matyakh  akg pp 21 98 12:58
Tolik Matyakh  Andrew Tupkalo 21 98 13:01
Kat J. Trend  Helena Karpova ... 21 98 22:47
Kat J. Trend  akg ( " " 8() 21 98 22:48
Kat J. Trend  Vladimir Bannikov 22 98 03:40
Kat J. Trend  Mikhail Ramendik p, y, . 22 98 03:41
Kat J. Trend  Maxim Friedental p 22 98 03:43
Kat J. Trend  Oleg Rudyk p . 22 98 10:31
Kat J. Trend  Oleg Rudyk ( " " 8() 22 98 10:39
Maxim Friedental  Vladimir Bannikov Re: p 22 98 18:15
Maxim Friedental  Oleg Pol ( ) 22 98 18:32
Maxim Friedental  Alexey Guzyuk Re: p 22 98 19:54
Maxim Friedental  Dmitry Casperovitch Re: p 22 98 19:46
Maxim Friedental  Dmitry Groshev Re: p 22 98 20:52
Dennis Shleev  Kat J. Trend pp 21 98 22:48
Dennis Shleev  Farit Akhmedjanov pp DV - 21 98 23:09
Igor Kryuchkov  Maxim Friedental ( ) 23 98 00:28
Oleg Pol  All Re: p 23 98 00:30
Ivan Kovalef  Oscar Sacaev " " 22 98 16:49
Andrei Chertkov  All Re: (: " " "") 23 98 01:42
Sergey Platov  Andrew Tupkalo p . 23 98 01:35
Misha Moldavskiy  Panther ... 22 98 22:04
Misha Moldavskiy  Panther ? 22 98 22:09
Misha Moldavskiy  Panther All ! 22 98 22:12
Misha Moldavskiy  Panther 22 98 22:13
Misha Moldavskiy  Panther 22 98 22:18
Misha Moldavskiy  Irina Vive la France! 22 98 22:23
Misha Moldavskiy  Vladimir Ivanov p 22 98 22:28
akg  All Re: ( " " 8() 23 98 10:06
akg  All Re: 23 98 10:10
akg  All Re: 23 98 10:13
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 22 98 20:37
Sergej Belov  Maxim Friedental p 23 98 00:44
Farit Akhmedjanov  Dennis Shleev pp DV - 23 98 12:31
Dmitry Casperovitch  Maxim Friedental p 23 98 13:08
Dmitry Casperovitch  Maxim Friedental p 23 98 13:20
Vadim Chesnokov  Alexey Nikolaychuk Re: " " 8( 22 98 21:29
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov Re: p 22 98 21:34
Vadim Chesnokov  Ruslan Krasnikov RE: p 22 98 21:49
Vadim Chesnokov  akg Re: yp! 22 98 21:54
Vadim Chesnokov  Kat J Trend Re: 22 98 22:22
Vadim Chesnokov  Oleg Rudyk Re: p 22 98 22:24
Vadim Chesnokov  Sergey Platov Re: 22 98 23:37
Vadim Chesnokov  Alexey Taratinsky Re: 22 98 23:45
Andrzej Novosiolov  All Re: ( " " 8() 23 98 12:29
Dmitry Casperovitch  akg / (:) 23 98 14:31
Andrew Tupkalo  Tolik Matyakh 23 98 22:10
Alex Mustakis  Oleg Rudyk ! (re: " ") 23 98 08:53
Andrew Tupkalo  Sergey Platov p . 23 98 23:53
Andrew Tupkalo  Misha Moldavskiy p 23 98 23:55
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov Wing Commander ((Re:...)) 23 98 23:59
Maxim Friedental  Kat J. Trend Re: p 23 98 14:55
Maxim Friedental  Igor Kryuchkov Re: ( ) 23 98 14:42
Maxim Friedental  Oleg Pol Re: p 23 98 14:56
Maxim Friedental  Sergej Belov Re: p 23 98 19:14
Maxim Friedental  Dmitry Casperovitch Re: p 23 98 19:32
Maxim Friedental  Dmitry Casperovitch Re: p 23 98 19:39
Michail Gituljar  Vadim Chesnokov p 22 98 20:48
Sergey Platov  Vadim Chesnokov 23 98 22:09
Serge Avrov  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 21 98 20:24
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 21 98 20:30
Kat J. Trend  Maxim Friedental p (y ) 23 98 11:29
Dmitry Shevchenko  Nick Kolyadko Re: yp 22 98 20:27
Sergey Platov  Andrew Tupkalo p . 23 98 23:26
Kat J. Trend  Vadim Chesnokov 23 98 23:03
Kat J. Trend  akg ( " " 8() 23 98 23:25
Kat J. Trend  Andrzej Novosiolov GLORY ROAD 23 98 23:29
Vladimir Bannikov  Maxim Friedental p 23 98 13:53
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov p p 23 98 18:25
Nick Kolyadko  Andrew Tupkalo ( " " 8() 23 98 12:17
Nick Kolyadko  Kat J Trend ( " " 8() 23 98 12:30
Oleg Pol  All Re: p 23 98 23:30
Vadim Chesnokov  Dmitry Casperovitch Re: 23 98 00:15
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo Re: " " 23 98 00:21
Misha Moldavskiy  akg ( " " 8() 23 98 20:51
Alexey Taratinsky  Vadim Chesnokov pp 24 98 03:28
Alexey Nikolaychuk  Oleg Rudyk ( " " 8() 23 98 14:59
akg  All Re: / (:) 24 98 09:41
akg  All Re: 24 98 09:42
akg  All Re: ( " " 8() 24 98 09:48
akg  All Re: . 24 98 09:50
Andrew Emelianov  Andrey Varfolomeev Re: 23 98 07:19
Sergey Platov  akg / (:) 24 98 11:17
Sergey Platov  akg p . 24 98 11:21
Constantin Bogdanov  Sergey Platov 24 98 01:56
Andrew Tupkalo  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 24 98 19:14
Andrew Tupkalo  Nick Kolyadko ( " " 8() 24 98 19:17
akg  All Re: ( " " 8() 24 98 15:32
Vladislav Zarya  Andrew Tupkalo 25 98 13:29
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov 25 98 13:36
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov pp DV - 25 98 13:48
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov 25 98 13:52
Vladislav Zarya  Kat J. Trend p 25 98 13:57
Vladislav Zarya  Mikhail Zislis 25 98 14:11
Vladislav Zarya  Vadim Chesnokov 25 98 14:14
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov 25 98 14:21
Vladislav Zarya  Tolik Matyakh 25 98 14:26
Vladislav Zarya  Dmitry Casperovitch , 25 98 14:31
Vasiliy Shchepetnov  Pavel Viaznikov 13 98 16:51
Boris Ivanov  Pavel Viaznikov p . 04 98 10:52
Boris Ivanov  Helena Karpova : Backup to the Past 04 98 14:08
Boris Ivanov  Ruslan Krasnikov yp! 11 98 19:27
Alexey Aksenov  Vadim Chesnokov yp! 22 98 22:53
Tolik Matyakh  Alexander Kalinin 23 98 16:15
Tolik Matyakh  Alexey Taratinsky pp 23 98 16:18
Tolik Matyakh  Oleg Rudyk ? (Wing Commander) 23 98 16:22
Tolik Matyakh  Oleg Rudyk 23 98 16:26
Tolik Matyakh  Oleg Rudyk ... ! ! 23 98 17:40
Tolik Matyakh  Oleg Rudyk 23 98 17:52
Tolik Matyakh  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 23 98 18:17
Tolik Matyakh  Andrew Tupkalo ( " " 8() 23 98 18:28
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 24 98 11:58
Sergey Platov  Constantin Bogdanov 24 98 15:58
Farit Akhmedjanov  Vladislav Zarya 24 98 21:06
Farit Akhmedjanov  Vladislav Zarya pp DV - 24 98 21:03
Nick Kolyadko  Dmitry Shevchenko p yp 24 98 11:05
Max Bakakin  Oleg Rudyk p . 22 98 23:45
Dmitry Casperovitch  akg / (:) 24 98 13:22
Dmitry Casperovitch  Maxim Friedental p 24 98 14:20
Dmitry Casperovitch  Maxim Friedental p 24 98 14:27
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya 24 98 17:29
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya 24 98 17:30
Maxim Friedental  Kat J. Trend Re: (y ) 24 98 11:12
Maxim Friedental  Vladimir Bannikov Re: p 24 98 11:17
Maxim Friedental  Oleg Pol Re: p 24 98 11:21
LLeo  All p 25 98 00:35
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 24 98 21:29
Serge Avrov  Vladimir Bannikov Wing Commander ((Re:...)) 24 98 21:38
Kirill Pleshkov  Andrei Chertkov (: " " "") 24 98 13:08
Dmitry Shevchenko  Nick Kolyadko Re: yp 24 98 23:56
Oleg Rudyk  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 22 98 19:30
Oleg Rudyk  Vadim Chesnokov p 22 98 19:37
Oleg Rudyk  Anton Pervushin ? ( ) 22 98 19:39
Andrew Tupkalo  Vladislav Zarya 25 98 13:49
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 25 98 14:21
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov Wing Commander ((Re:...)) 25 98 14:24
Andrew Tupkalo  Tolik Matyakh ( " " 8() 25 98 14:27
Mikhail Zislis  Dmitry Shevchenko p yp 25 98 00:52
Mikhail Zislis  Vladislav Zarya 25 98 01:39
Andrew Tupkalo  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 25 98 14:51
Constantin Bogdanov  LLeo p 25 98 11:07
Oleg Pol  All Re: p 25 98 12:55
Sergey Platov  Oleg Rudyk ! (re: " ") 25 98 13:59
Tolik Matyakh  akg pp 24 98 15:00
Dennis Shleev  Vadim Chesnokov 23 98 23:03
Dennis Shleev  Vadim Chesnokov 23 98 23:27
Vladimir Bannikov  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 25 98 14:53
Maxim Friedental  Dmitry Casperovitch Re: p 25 98 19:25
Maxim Friedental  Oleg Pol Re: p 25 98 19:18
Nickolay Bolshackov  Max Bakakin p . 26 98 00:50
Nickolay Bolshackov  Maxim Friedental p 26 98 00:57
Sergey Platov  Dennis Shleev 25 98 23:37
Konstantin Firsov  All : Rats vs PC 26 98 04:23
Yuriy Zhilovets  Alexey Nikolaychuk " " 8( 22 98 14:14
Sergey Platov  Max Bakakin p . 26 98 05:05
Oleg Pol  All Re: p 26 98 14:45
Maxim Friedental  Nickolay Bolshackov Re: p 27 98 00:08
Yuri Zubakin  Andrew Tupkalo ( " " 8() 27 98 10:36
Edward Megerizky  Oleg Rudyk p . 23 98 02:46
Alex Mustakis  Dennis Shleev 25 98 23:07
Alex Mustakis  Konstantin Firsov : Rats vs PC 26 98 19:51
Mikhail Zislis  Konstantin Firsov : Rats vs PC 27 98 00:25
Max Belankov  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 26 98 21:38
Max Belankov  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 26 98 21:38
Max Belankov  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 26 98 21:39
akg  All Re: / (:) 27 98 13:09
Vadim Chesnokov  Michail Gituljar Re: p 25 98 17:18
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov Re: p 25 98 17:34
Vadim Chesnokov  Andrew Emelianov Re: 25 98 17:41
Vadim Chesnokov  Constantin Bogdanov Re: 25 98 17:46
Vadim Chesnokov  Alexey Aksenov Re: yp! 25 98 17:52
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya Re: DV - 25 98 18:01
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya Re: 25 98 18:03
Vadim Chesnokov  Boris Ivanov Re: yp! 25 98 18:09
Vadim Chesnokov  Tolik Matyakh Re: 25 98 18:12
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov Re: 25 98 18:16
Sergey Platov  Konstantin Firsov : Rats vs PC 27 98 11:42
Dmitry Shevchenko  Mikhail Zislis Re: yp 25 98 21:30
Dmitry Casperovitch  Vladislav Zarya , 27 98 16:55
Vitaly Chaschin  All p. . 27 98 14:58
Andrzej Novosiolov  All Re: : Rats vs PC 27 98 16:54
Constantin Bogdanov  Vadim Chesnokov 27 98 13:43
Vladimir Bannikov  Maxim Friedental p 26 98 14:03
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 26 98 14:07
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 26 98 14:08
Arthur Ponomarev  Alex Mustakis p ( ) 22 98 12:14
Arthur Ponomarev  Tolik Matyakh (Re: .) 22 98 12:19
Arthur Ponomarev  Oscar Sacaev p ( ) 22 98 12:21
Arthur Ponomarev  Kat J. Trend p 23 98 11:17
Arthur Ponomarev  Boris "Hexer" Ivanov p, y, . 23 98 12:28
Arthur Ponomarev  Oleg Redut p 23 98 13:39
Arthur Ponomarev  ALL - ?! 23 98 13:54
Marina Konnova  Helena Karpova ... 24 98 15:48
Andrew Emelianov  Andrew Tupkalo Re: Wing Commander ((Re:...)) 26 98 13:50
Makc K Petrov  Alex Mustakis 27 98 23:54
Maxim Friedental  Vladimir Bannikov Re: p 28 98 20:11
Anton Pervushin  Oleg Rudyk ? ( ) 26 98 12:28
Talya Bolshakova  LLeo p 27 98 02:06
Vladislav Maslennikov  Tolik Matyakh ( " " 8() 27 98 23:37
Sergey Platov  Arthur Ponomarev - ?! 28 98 00:51
Dmitry Alehin  Vadim Chesnokov 27 98 20:04
Dmitry Groshev  Maxim Friedental Re: p 27 98 00:57
Dmitry Groshev  Andrew Emelianov Re: 27 98 01:15
Mikhail Zislis  All " "H-98") 27 98 18:18
Mikhail Zislis  All OldNews #9/98 (24) 2 27 98 18:20
Kat J. Trend  Nick Kolyadko ( " " 8() 24 98 22:56
Kat J. Trend  Alexey Nikolaychuk ( " " 8() 24 98 23:00
Marina Konnova  Ivan Kovalef " " 26 98 09:11
Sergej Belov  Maxim Friedental p 28 98 03:57
Sergej Belov  Maxim Friedental p (y ) 28 98 04:38
Sergej Belov  Konstantin Firsov : Rats vs PC 28 98 04:52
Alex Mustakis  Makc K Petrov 28 98 08:58
Oleg Redut  Arthur Ponomarev p 28 98 15:24
Vladimir Golub  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 27 98 11:43
Dmitry Provodnikov  Konstantin Firsov : Rats vs PC 28 98 16:03
Max Cherepanov  All 28 98 22:22
Andrew Tupkalo  Yuri Zubakin ( " " 8() 28 98 22:37
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov yp! 28 98 22:39
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 28 98 22:43
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov Wing Commander ((Re:...)) 28 98 22:46
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev (Re: .) 28 98 22:47
Andrew Tupkalo  Andrew Emelianov Wing Commander ((Re:...)) 28 98 22:50
Andrew Tupkalo  Vladislav Maslennikov ( " " 8() 28 98 22:52
Oleg Khozainov  Vladislav Zarya 27 98 08:55
Natalia Alekhina  Sergey Platov - ?! 28 98 20:12
Sergey Platov  Natalia Alekhina - ?! 28 98 18:57
Max Bakakin  Nickolay Bolshackov p . 27 98 23:15
Nickolay Bolshackov  Maxim Friedental p 28 98 22:13
Oleg Chernyavsky  Oleg Rudyk Wing Commander ((Re:...)) 18 98 17:06
Oscar Sacaev  Arthur Ponomarev starship troopers 28 98 22:55
Arthur Ponomarev  Oleg Rudyk ( " " 8() 28 98 15:49
Michail Gituljar  Vadim Chesnokov p 28 98 12:17
Wit Maltsev  Maxim Friedental p 28 98 10:48
Tolik Matyakh  Vladislav Zarya 28 98 15:34
Vadim Chesnokov  Sergey Platov Re: 28 98 22:54
Vadim Chesnokov  Dennis Shleev Re: 28 98 22:57
Vadim Chesnokov  Alexey Taratinsky Re: 28 98 23:18
Vadim Chesnokov  akg Re: 28 98 23:26
Andrzej Novosiolov  All Re: p 29 98 11:21
Alex Mustakis  Natalia Alekhina - ?! 29 98 09:46
Sergey Platov  Vadim Chesnokov 29 98 13:37
Vladislav Zarya  Kat J. Trend 27 98 08:27
Vladislav Zarya  Dennis Shleev pp 27 98 08:27
Alik Abubakirov  Michail Gituljar p 29 98 15:12
Oleg Khozainov  Marina Konnova " " 29 98 09:05
Kirill Tretyak  Dennis Shleev pp 28 98 09:53
Arthur Ponomarev  Alexey Nikolaychuk ( " " 8() 28 98 17:28
Arthur Ponomarev  Sergey Platov : Rats vs PC 28 98 17:08
Arthur Ponomarev  Max Belankov Wing Commander ((Re:...)) 28 98 17:22
Arthur Ponomarev  Sergey Platov - ?! 29 98 12:01
Arthur Ponomarev  Oleg Redut p 29 98 12:37
Arthur Ponomarev  Andrew Tupkalo (Re: .) 29 98 12:17
Arthur Ponomarev  Oscar Sacaev starship troopers 29 98 12:38
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 24 98 23:05
Maxim Friedental  Dmitry Groshev Re: p 29 98 23:31
Maxim Friedental  Sergej Belov Re: p 29 98 23:41
Maxim Friedental  Nickolay Bolshackov Re: p 30 98 00:05
Maxim Friedental  Wit Maltsev Re: p 30 98 00:10
Maxim Friedental  Andrzej Novosiolov Re: p 30 98 00:17
Nickolay Bolshackov  Alex Mustakis 29 98 08:25
Alex Kelmakov  Sergey Platov : Rats vs PC 29 98 17:17
Edward Megerizky  Max Cherepanov p 30 98 01:33
Edward Megerizky  Oleg Khozainov " " 30 98 01:38
Paul Kazakow  Alex Mustakis - ?! 29 98 15:28
Andrew Tupkalo  Oscar Sacaev starship troopers 30 98 00:09
Sergey Platov  Alex Mustakis - ?! 29 98 14:17
Dale Volkov  All . 29 98 10:19
Alex Mustakis  Arthur Ponomarev : Rats vs PC 30 98 09:45
Andrzej Novosiolov  All Re: Wing Commander ((Re:...)) 30 98 10:56
Andrzej Novosiolov  All Re: p 30 98 11:02
Sergey Platov  All 30 98 12:46
Tolik Matyakh  Arthur Ponomarev 29 98 15:13
Tolik Matyakh  Vadim Chesnokov 29 98 15:21
Tolik Matyakh  Vadim Chesnokov , 29 98 15:25
Tolik Matyakh  Vladislav Maslennikov 29 98 15:34
Sergey Platov  Alex Kelmakov : Rats vs PC 30 98 13:26
Sergey Platov  Alex Mustakis : Rats vs PC 30 98 13:36
Andrzej Novosiolov  All Re: 30 98 14:39
Oleg Redut  Arthur Ponomarev p 30 98 11:10
Sergey Platov  Andrzej Novosiolov 30 98 16:46
Kat J. Trend  Vladislav Zarya p 29 98 15:42
Kat J. Trend  Maxim Friedental p (y ) 29 98 15:50
Kat J. Trend  Tolik Matyakh 29 98 15:54
Andrzej Novosiolov  All Re: 30 98 18:46
Constantin Bogdanov  Sergey Platov 30 98 17:02
Oleg Khozainov  Edward Megerizky " " 30 98 17:53
Oscar Sacaev  Andrew Tupkalo starship troopers 30 98 23:38
Oscar Sacaev  Andrzej Novosiolov 30 98 23:46
Yuriy Zhilovets  Andrzej Novosiolov 28 98 10:35
Sergey Platov  Constantin Bogdanov 30 98 22:08
Sergey Platov  Andrzej Novosiolov 30 98 22:10
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 29 98 22:29
Serge Avrov  Max Belankov Wing Commander ((Re:...)) 29 98 22:40
Serge Avrov  Max Belankov Wing Commander ((Re:...)) 29 98 22:46
Alexander Pulver  All " " 27 98 02:57
Yuriy Zhilovets  Arthur Ponomarev Re: - ?! 30 98 09:47
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE: 30 98 20:23
Ruslan Krasnikov  Boris Ivanov RE:yp! 30 98 20:39
Andrew Kasantsev  Sergey Platov 31 98 09:04
Andrew Kasantsev  Yuriy Zhilovets 31 98 09:12
Serge Avrov  Andrew Tupkalo Wing Commander ((Re:...)) 30 98 22:03
Serge Avrov  Oleg Khozainov " " 30 98 22:10
Nickolay Bolshackov  Max Bakakin p . 30 98 22:11
Michail Gituljar  Alik Abubakirov p 30 98 13:48
Dmitry Casperovitch  Sergey Platov 31 98 10:24
Constantin Bogdanov  Sergey Platov 31 98 00:03
Alex Mustakis  Alexander Pulver " " 31 98 08:19
Andrew Tupkalo  Arthur Ponomarev (Re: .) 31 98 19:19
Andrew Tupkalo  Dale Volkov . 31 98 19:27
Andrew Tupkalo  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 31 98 19:28
Oleg Bakiev  Yuriy Zhilovets 31 98 10:31
Bazil Gorchakoff  Konstantin Firsov : Rats vs PC 31 98 17:54
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov p p 30 98 14:54
Vladimir Bannikov  Makc K Petrov 30 98 15:07
Sergey Platov  Dmitry Casperovitch 31 98 15:15
Bazil Gorchakoff  Dmitry Provodnikov : Rats vs PC 31 98 18:10
Bazil Gorchakoff  Tolik Matyakh , 31 98 18:19
Andrew Tupkalo  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 31 98 22:08
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov 31 98 22:11
Andrew Tupkalo  Serge Avrov Wing Commander ((Re:...)) 31 98 22:17
Andrew Tupkalo  Sergey Platov 31 98 22:17
Uriy Kirillov  Yuriy Zhilovets - ?! 31 98 16:43
Dmitriy Vatolin  All 2/3 31 98 21:09
Dmitriy Vatolin  All 3/3 31 98 21:09
Dmitriy Vatolin  All 1/3 31 98 21:09
Max Bakakin  Sergey Platov 30 96 21:47
Max Bakakin  Andrzej Novosiolov 30 96 22:26
Constantin Bogdanov  Bazil Gorchakoff : Rats vs PC 31 98 18:58
Vasiliy Shchepetnov  All 31 98 22:49
Alex Mustakis  All 31 98 14:19
Vladislav Zarya  Tolik Matyakh pp 30 98 09:21
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov - ! 30 98 09:22
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov 30 98 09:22
Vladislav Zarya  Vadim Chesnokov - ! 30 98 09:22
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov 30 98 09:22
Alex Mustakis  Oleg Bakiev 31 98 22:30
Alex Kelmakov  Sergey Platov : Rats vs PC 31 98 20:50
Kirill Tretyak  Sergey Platov 31 98 11:26
Nickolay Bolshackov  Bazil Gorchakoff : Rats vs PC 31 98 23:32
Albert Abubakirov  Michail Gituljar p 01 98 01:00
Nickita Garichev  Maxim Friedental p 27 98 23:40
Vladimir Bannikov  Alik Abubakirov p 31 98 21:11
Sergey Platov  All , 01 98 17:25
Sergey Platov  Alex Kelmakov : Rats vs PC 01 98 17:38
Vladimir Povar  Vladimir Bannikov 01 98 15:25
Kat J. Trend  Vladislav Zarya 01 98 14:37
Kat J. Trend  Maxim Friedental p 01 98 15:20
Kat J. Trend  Dale Volkov p. p 01 98 15:22
Kat J. Trend  Tolik Matyakh 01 98 15:30
Kat J. Trend  Yuriy Zhilovets - ?! 01 98 15:34
Sergey Platov  Andrew Kasantsev 01 98 20:52
Sergey Platov  Constantin Bogdanov 01 98 21:01
Sergey Platov  Andrew Tupkalo 01 98 21:10
Sergey Platov  Max Bakakin 01 98 21:11
Sergey Platov  Kirill Tretyak 01 98 21:14
Edward Megerizky  Sergey Platov p p 31 98 01:12
Andrzej Novosiolov  Max Bakakin 01 98 07:07
Dmitry Alehin  Sergey Platov 01 98 10:48
Kat J. Trend  Nickita Garichev p 01 98 19:34
Alexey Guzyuk  Maxim Friedental p 01 98 19:17
Alexey Guzyuk  Dmitry Casperovitch p 01 98 19:28
Alexey Guzyuk  Maxim Friedental p 01 98 19:43
Tolik Matyakh  Paul Kazakow - ?! 31 98 14:29

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001