> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Alexey A. Kiritchun  Vadim Avdunin Re: Perumov vs Tolkien 24 00 11:51
Alexey A. Kiritchun  Andrew Tupkalo Re: Perumov vs Tolkien 24 00 11:57
Alexey A. Kiritchun  Oleg Pol Re: ?? 24 00 11:57
Alexey A. Kiritchun  Andrew Tupkalo Re: p 24 00 12:06
Alexey A. Kiritchun  Alexey Pavluchenko Re: . . 24 00 12:12
Stanislav Ivanov  Masha Anisimova . 23 00 19:15
Stanislav Ivanov  All 23 00 19:25
Alexey Guzyuk  Kaa@atom.Ru 24 00 11:48
Alexey Guzyuk  Oscar Sacaev 24 00 12:31
Gregory Shamov  Marina Konnova Perumov 23 00 22:28
Gregory Shamov  Andrew Dolgov 23 00 22:53
Gregory Shamov  Denis Lianda 23 00 22:59
Gregory Shamov  Andrey Solomatov 23 00 23:23
Gregory Shamov  Oleg Bolotov p 23 00 23:31
Oleg Bolotov  Oleg Pol ?? 24 00 14:57
Boxa Vasilyev  Azat Gilimshin Re: 24 00 06:24
Alexey Barabanschikov  Natalia Alekhina Re: Re^2: Perumov 24 00 15:18
Alexey Barabanschikov  Alexandr Monakhov Re: Perumov vs Tolkien 24 00 15:20
Alexey Barabanschikov  Sergey 'Kvach' Nikitin Re: . 24 00 15:22
Alexey Barabanschikov  Vadim Avdunin Re: Perumov 24 00 15:23
Alexey Barabanschikov  Vadim Avdunin Re: Perumov 24 00 15:26
Alexey Barabanschikov  Dmitry Solovyov Re: Re^2: Perumov vs Tolkien 24 00 15:29
Alexey Barabanschikov  Peter K Kosterin Re: 24 00 15:32
Alexey Barabanschikov  Gregory Leonov Re: 24 00 15:37
Igor Mozel  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 24 00 00:15
Shadow  Vadim Avdunin Perumov 24 00 20:34
Comoderator of RU.FANTASY  Oleg Bolotov moderatorial [*]: p 23 00 23:22
Oscar Sacaev  Irina Naumchuk Perumov 24 00 17:50
Alexey Pavluchenko  Alexey A. Kiritchun . . 24 00 17:00
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov Perumov 24 00 11:37
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov Perumov 24 00 11:41
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov Perumov 24 00 11:48
Alexandr Monakhov  Oscar Sacaev 24 00 11:52
Sergey 'Kvach' Nikitin  Alexey A. Kiritchun ... 24 00 15:40
Ivan Kovalef  Vadim Avdunin Perumov vs Tolkien 23 00 17:09
Vadim Avdunin  Andrew Tupkalo H 24 00 08:34
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 24 00 08:47
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 24 00 09:18
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 24 00 09:18
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 24 00 10:20
Alexandr Monakhov  Dmitry Solovyov Perumov vs Tolkien 24 00 19:53
Boxa Vasilyev  Azat Gilimshin Re: 25 00 05:41
Victor Horbunkoff  Alex Sergeantoff Perumov 25 00 03:24
Vadim Avdunin  Natalia Alekhina Perumov 25 00 07:43
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 25 00 08:05
Vadim Avdunin  Denis Lianda . /. 25 00 08:10
Vsevolod Legler  Andrew Dolgov 25 00 02:28
Konstantin Boyandin  Alexander Zeveke 25 00 09:42
Konstantin Boyandin  Vadim Avdunin 25 00 09:47
Konstantin Boyandin  Denis Lianda 25 00 09:49
Konstantin Boyandin  Andrey Solomatov ... 25 00 09:54
Konstantin Boyandin  Oleg Bolotov ... 25 00 09:57
Konstantin Boyandin  Artem Morozov 25 00 10:04
Sergey Krassikov  All Re: 25 00 11:13
Sergey Krassikov  All Re: . /. 25 00 11:15
Andrey Anikin  Vadim Avdunin Re: Perumov 25 00 12:19
Andrey Anikin  Alexey Barabanschikov Re: 25 00 12:33
Victor Horbunkoff  Vsevolod Legler 25 00 11:21
Victor Horbunkoff  Natalia Alekhina Perumov 25 00 11:23
Andrey Anikin  Alex Sergeantoff Re: Perumov 25 00 12:29
Boris Matveenko  Oscar Sacaev 22 00 23:13
klm  All Re: 25 00 15:03
klm  All Re: 25 00 15:05
Oleg Bolotov  Konstantin Boyandin ... 25 00 12:55
Masha Anisimova  Andrew Tupkalo p 25 00 10:03
klm  All Re: 25 00 15:13
Vlad Ipatov  Konstantin Boyandin p 24 00 13:43
Andrey Suvorov  Alexey Barabanschikov 25 00 07:44
Oleg Pol  Andrey Anikin Perumov 25 00 16:17
Vladimir Zyryanov  All Re: p. 25 00 16:38
Alexey A. Kiritchun  Vadim Avdunin Re: Perumov vs Tolkien 25 00 17:30
Alexey A. Kiritchun  Sergey 'Kvach' Nikitin Re: ... 25 00 17:42
Oscar Sacaev  Alexey Guzyuk 25 00 20:53
Comoderator of RU.FANTASY  Gregory Shamov moderatorial [+]: Perumov 25 00 20:59
Comoderator of RU.FANTASY  Igor Mozel moderatorial [*]: Perumov vs Tolkien 25 00 21:09
Oscar Sacaev  Vadim Avdunin Perumov 25 00 21:14
Alex Sergeantoff  Victor Horbunkoff Perumov 25 00 17:44
Alex Sergeantoff  Andrey Anikin Perumov 25 00 17:47
Dmitry Shishkin  Oscar Sacaev ... 25 00 19:41
Dmitry Shishkin  Andrew Tupkalo ... 25 00 19:42
Andrew Dolgov  Oscar Sacaev 25 00 20:29
Alexandr Monakhov  klm 25 00 20:24
Michael Zherebin  Dmitriy Gromov " " 24 00 23:24
Michael Zherebin  Ralionmaster@geocities.Com 24 00 23:30
Vsevolod Legler  klm 25 00 23:18
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 25 00 23:22
Andrew Tupkalo  Vladimir Inovenkov 25 00 21:53
Vadim Avdunin  Oscar Sacaev Perumov 25 00 23:33
Vadim Avdunin  Andrey Anikin Perumov 25 00 23:35
Vadim Avdunin  Konstantin Boyandin 25 00 23:58
Andrew Darkin  Boxa Vasilyev Re: 25 00 23:21
Sergey Golubev  Denis Lianda . /. 25 00 22:00
Kirill Stepanoff  Alexandr Monakhov Perumov vs Tolkien 26 00 01:17
Kirill Stepanoff  Vadim Avdunin Perumov vs Tolkien 26 00 01:29
Kirill Stepanoff  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 26 00 01:38
Oleg Bolotov  Klm 26 00 03:35
Ian Popelinitsky  Alexey A. Kiritchun ... 25 00 00:40
Ian Popelinitsky  Denis Lianda ?? 25 00 00:51
Artem Morozov  Andrew Tupkalo . . 26 00 01:52
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 26 00 07:57
klm  All Re: 26 00 08:27
klm  All Re: 26 00 08:29
Alex Galizkikh  Alexey Barabanschikov 25 00 22:47
Alex Galizkikh  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 25 00 22:52
Alex Galizkikh  Alexandr Monakhov Perumov vs Tolkien 25 00 23:01
Alex Galizkikh  Gregory Leonov 25 00 23:28
klm  All Re: 26 00 08:31
Andrey Solomatov  Alexey A. Kiritchun p 26 00 08:37
Andrey Solomatov  Gregory Shamov 26 00 08:37
Andrey Solomatov  Natalya Shumitskaya 26 00 08:37
Andrey Solomatov  Konstantin Boyandin ... 26 00 08:37
Andrey Solomatov  Artem Morozov . . 26 00 09:40
Konstantin Boyandin  Oleg Bolotov ... 26 00 11:48
Konstantin Boyandin  Vlad Ipatov ! (: ) 26 00 11:51
Konstantin Boyandin  Michael Zherebin 26 00 11:53
Konstantin Boyandin  Vadim Avdunin 26 00 11:55
Konstantin Boyandin  Andrey Solomatov ... 26 00 11:58
Andrew Tupkalo  Dmitry Shishkin ... 26 00 19:07
Andrey Solomatov  Konstantin Boyandin ... 26 00 14:11
Andrey Solomatov  Konstantin Boyandin 26 00 14:11
Konstantin Boyandin  Andrey Solomatov ... 26 00 15:06
Konstantin Boyandin  Andrey Solomatov 26 00 15:07
Alexey A. Kiritchun  Ian Popelinitsky Re: ... 26 00 15:43
Oscar Sacaev  Andrew Dolgov 26 00 20:37
Evgeny Toktaev  Boxa Vasilyev 24 00 17:59
Evgeny Toktaev  Ruslan Krasnikov "" 24 00 18:00
Marina Konnova  Denis Lianda ?? 26 00 11:21
Marina Konnova  Oleg Bolotov p 26 00 11:31
Marina Konnova  kaa@atom.ru p 26 00 11:32
Marina Konnova  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 26 00 16:42
Marina Konnova  kaa@atom.ru . . 26 00 17:32
Marina Konnova  Irina Naumchuk Perumov 26 00 18:02
Marina Konnova  Andrew Tupkalo Perumov 26 00 18:09
Marina Konnova  ralionmaster@geocities.com 26 00 18:18
Victor Horbunkoff  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 26 00 15:30
Victor Horbunkoff  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 26 00 15:42
Victor Horbunkoff  Alex Sergeantoff Perumov 26 00 15:35
Denis Lianda  Gregory Shamov 25 00 07:39
Comoderator of RU.FANTASY  All 26 00 22:56
Konstantin Boyandin  Denis Lianda 26 00 11:44
Marina Konnova  Gregory Shamov 26 00 20:53
Irina Naumchuk  Victor Horbunkoff Perumov 26 00 21:51
Irina Naumchuk  Oscar Sacaev Perumov 26 00 22:14
Vsevolod Legler  klm 26 00 23:49
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 26 00 23:56
Sergei Senjuk  Stanislav Ivanov pp 26 00 12:10
Yuriy Kaminskiy  Vsevolod Krishchenko Re: http://adnd.ru 26 00 22:46
Vasiliy Misnik  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 25 00 18:24
Vasiliy Misnik  Dmitry Solovyov Perumov vs Tolkien 25 00 18:17
Vasiliy Misnik  Dmitry Solovyov Perumov vs Tolkien 25 00 18:22
Katran Nier  All " " . 27 00 00:56
Kirill Stepanoff  Alexey Barabanschikov Re: Perumov vs Tolkien 26 00 22:19
Peter K. Kosterin  Alexey Barabanschikov Re: 26 00 14:18
Ruslan Krasnikov  Denis Lianda RE: "" 26 00 09:04
Ruslan Krasnikov  All ! 26 00 10:03
Andrew Tupkalo  Andrey Solomatov p 26 00 21:59
Vadim Avdunin  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 26 00 23:51
Vadim Avdunin  Konstantin Boyandin 26 00 23:55
Denis Lianda  Konstantin Boyandin 26 00 17:47
Denis Tsvetkovich  All 23 00 16:12
klm  All Re: 27 00 07:51
klm  All Re: 27 00 07:53
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 27 00 07:58
Sergey 'Kvach' Nikitin  Masha Anisimova Re: p 26 00 21:07
Sergey 'Kvach' Nikitin  klm Re: 26 00 21:12
Pheskov Kuzma  Vasiliy Misnik Perumov vs Tolkien 25 00 23:48
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo ... 27 00 01:46
Victor Horbunkoff  Marina Konnova 27 00 01:49
Alex Sergeantoff  Victor Horbunkoff Perumov 27 00 09:39
Andrey Anikin  Vadim Avdunin Re: Perumov 27 00 10:56
Dmitriy Ovchinnikov  Alexandr Monakhov Re: Perumov vs Tolkien 27 00 00:13
Dmitriy Ovchinnikov  Alexey Barabanschikov Re: p 27 00 00:19
Andrey Solomatov  Konstantin Boyandin 27 00 11:33
Andrey Solomatov  Andrew Tupkalo p 27 00 11:33
Andrey Solomatov  Konstantin Boyandin ... 27 00 12:36
Vladislav Lazin  All 27 00 08:47
Boris Matveenko  klm 27 00 01:10
Boris Matveenko  Andrey Solomatov p 27 00 01:21
Alexey Barabanschikov  Alex Sergeantoff Re: Perumov 25 00 13:12
Alexey Barabanschikov  Stanislav Ivanov Re: . 25 00 13:26
Alexey Barabanschikov  Igor Mozel Re: Perumov vs Tolkien 26 00 16:37
Alexey Barabanschikov  Alexandr Monakhov Re: Perumov 26 00 16:39
Alexey Barabanschikov  Alexandr Monakhov Re: Perumov 26 00 16:42
Alexey Barabanschikov  Alexandr Monakhov Re: Perumov 26 00 16:45
Alexey Barabanschikov  Sergey 'Kvach' Nikitin Re: Perumov vs Tolkien 26 00 16:48
Alexey Barabanschikov  Sergey 'Kvach' Nikitin Re: . 26 00 16:49
Alexey Barabanschikov  Natalia Alekhina Re: Re^2: Perumov 26 00 16:50
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 26 00 16:51
Alexey Barabanschikov  Vadim Avdunin Re: Perumov 26 00 16:55
Alexey Barabanschikov  Andrey Suvorov Re: 26 00 16:57
Vadim Sivolapenko  Boxa Vasilyev 27 00 14:59
Katran Nier  klm 27 00 14:29
Alexey Swiridov  Azat Gilimshin 25 00 09:29
Andrey Solomatov  Boris Matveenko p 27 00 16:04
Alexey A. Kiritchun  Marina Konnova Re: p 27 00 16:19
Alexey A. Kiritchun  Marina Konnova Re: . . 27 00 16:29
klm  All Re: 27 00 15:46
klm  All Re: 27 00 15:46
Boxa Vasilyev  Evgeny Toktaev Re: 27 00 16:10
Oleg Bolotov  Konstantin Boyandin ... 27 00 16:49
Oleg Bolotov  Katran Nier " " . p 27 00 16:57
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov Perumov 27 00 21:16
Sergey Sokolov  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 26 00 16:54
Sergey Sokolov  Oscar Sacaev 26 00 17:03
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 28 00 00:35
Vsevolod Legler  klm 28 00 00:30
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 28 00 00:37
Andrew Dolgov  Sergey Sokolov 28 00 01:12
Andrew Tupkalo  Boris Matveenko 27 00 22:04
Andrew Tupkalo  Andrey Solomatov p 27 00 22:38
Vadim Avdunin  Andrey Anikin Perumov 27 00 22:25
Vadim Avdunin  Alexey Barabanschikov Perumov 27 00 22:36
Oleg Bolotov  Alexey Barabanschikov . 27 00 20:40
Boxa Vasilyev  Vadim Sivolapenko Re: 27 00 18:41
Stanislav Ivanov  Sergei Senjuk pp 27 00 21:43
Oleg Bolotov  Sergey Sokolov 28 00 04:34
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 28 00 07:41
Andrey Suvorov  Konstantin Boyandin 27 00 08:01
klm  All Re: 28 00 08:36
klm  All Re: 28 00 08:38
Victor Horbunkoff  Alex Sergeantoff Perumov 28 00 04:57
Alex Galizkikh  Alexey Barabanschikov 27 00 21:46
Dmitriy Gromov  Michael Zherebin " " 28 00 07:53
Dmitriy Gromov  All " ": (1/6). 28 00 09:20
Dmitriy Gromov  All " ": (2/6). 28 00 09:22
Dmitriy Gromov  All " ": (3/6). 28 00 09:24
Dmitriy Gromov  All " ": (4/6). 28 00 09:26
Dmitriy Gromov  All " ": (5/6). 28 00 09:28
Dmitriy Gromov  All " ": (6/6). 28 00 09:30
Alex Sergeantoff  Alexey Barabanschikov Perumov 28 00 09:37
Alex Sergeantoff  Alexey Barabanschikov Perumov 28 00 09:50
Andrey Anikin  Katran Nier Re: 28 00 13:15
Victor Horbunkoff  Vadim Avdunin Perumov 28 00 13:04
Azat Gilimshin  Alexey Swiridov ... Re: 28 00 13:39
Azat Gilimshin  Boxa Vasilyev Re: 28 00 13:39
Andrey Anikin  Vadim Avdunin Re: Perumov 28 00 13:39
Shadow  Vadim Avdunin Perumov 28 00 19:15
Alexey A. Kiritchun  Shadow Re: Perumov 28 00 19:35
Boxa Vasilyev  Azat Gilimshin Re: 28 00 19:39
Alexey Kupriyanov  Andrey Solomatov 28 00 22:50
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 29/2000 (78) 28 00 21:29
Boris Matveenko  klm 27 00 01:27
Boris Matveenko  Igor Mozel Perumov vs Tolkien 27 00 01:34
Boris Matveenko  Sergey 'Kvach' Nikitin . 27 00 01:42
Boris Matveenko  Oleg Bolotov p 27 00 21:49
Boris Matveenko  Alexey Barabanschikov Perumov 27 00 22:00
Boris Matveenko  Denis Lianda "" 27 00 22:15
Boris Matveenko  Andrew Tupkalo p 27 00 22:20
Vsevolod Legler  klm 28 00 23:38
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 28 00 23:29
Vasiliy Misnik  Vsevolod Legler 27 00 17:44
Vasiliy Misnik  Vadim Avdunin Perumov 27 00 17:49
Vasiliy Misnik  Victor Horbunkoff Perumov 27 00 17:58
Alex Galizkikh  Alexandr Monakhov Perumov 28 00 22:28
Alex Galizkikh  Sergey Sokolov Perumov vs Tolkien 28 00 22:29
Alex Galizkikh  Vsevolod Legler 28 00 22:34
Alex Galizkikh  Vadim Avdunin Perumov 28 00 22:45
Alex Galizkikh  Oleg Bolotov . 28 00 22:49
Andrew Tupkalo  Boris Matveenko p 29 00 10:03
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler Perumov 29 00 10:05
Andrew Tupkalo  Boris Matveenko p 29 00 20:58
Oleg Bolotov  Boris Matveenko p 29 00 08:47
Andrey Anikin  Vadim Avdunin Re: Perumov 29 00 17:25
Alex Sergeantoff  Boris Matveenko p 29 00 17:38
Alex Sergeantoff  Vasiliy Misnik Perumov 29 00 17:43
Alexandr Monakhov  Sergey Sokolov Perumov vs Tolkien 29 00 11:34
Alexey Kupriyanov  Boris Matveenko p 29 00 19:13
Vsevolod Legler  klm 30 00 00:35
Vsevolod Legler  Andrew Tupkalo Perumov 30 00 00:36
Vsevolod Legler  Vasiliy Misnik 30 00 00:38
Yuriy Kaminskiy  Marina Konnova Re: ?? 29 00 04:14
Yuriy Kaminskiy  Boris Matveenko Re: p 29 00 15:53
Gregory Leonov  Alex Galizkikh 29 00 01:42
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 29 00 22:23
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 29 00 22:53
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 29 00 22:56
Vadim Avdunin  Vasiliy Misnik Perumov 29 00 23:00
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 29 00 23:15
Vadim Avdunin  klm 29 00 23:38
Denis Lianda  Boris Matveenko "" 29 00 22:32
Oleg Bolotov  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 29 00 21:23
Oleg Bolotov  Alex Sergeantoff p 30 00 01:32
Ian Popelinitsky  Gregory Leonov 30 00 00:22
Dmitriy Gromov  All " ": . 30 00 08:26
Dmitriy Gromov  All " ": . 30 00 08:32
Dmitriy Gromov  All " ": . 30 00 08:33
Konstantin Boyandin  Marina Konnova 29 00 12:05
Konstantin Boyandin  Oscar Sacaev 29 00 12:07
Konstantin Boyandin  Vadim Avdunin 29 00 12:11
Konstantin Boyandin  Andrey Solomatov 29 00 12:16
Konstantin Boyandin  Andrey Solomatov ... 29 00 12:20
Konstantin Boyandin  Oleg Bolotov ... 29 00 12:25
Konstantin Boyandin  Andrey Suvorov 29 00 12:27
Alex Sergeantoff  Oleg Bolotov p 30 00 10:28
Andrew Tupkalo  Alex Sergeantoff p 30 00 17:00
Andrew Tupkalo  Yuriy Kaminskiy p 30 00 17:01
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler Perumov 30 00 18:31
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 29 00 11:40
Alexey Barabanschikov  Alex Galizkikh Re: 29 00 11:46
Alexey Barabanschikov  Marina Konnova Re: Perumov vs Tolkien 29 00 11:52
Alexey Barabanschikov  Vasiliy Misnik Re: Perumov vs Tolkien 29 00 11:55
Alexey Barabanschikov  Kirill Stepanoff Re: Perumov vs Tolkien 29 00 11:57
Alexey Barabanschikov  Peter K Kosterin Re: 29 00 11:59
Evgeny Toktaev  Boxa Vasilyev 29 00 21:20
Comoderator of RU.FANTASY  All , , ... 30 00 20:16
Alex Sergeantoff  Andrew Tupkalo p 30 00 19:19
Dmitriy Balashov  All [Team Dreamers] 30 00 20:58
Vasiliy Misnik  Pheskov Kuzma Perumov vs Tolkien 29 00 18:03
Natalya Shumitskaya  Gregory Leonov 30 00 09:35
Natalya Shumitskaya  Gregory Leonov 30 00 09:38
Kirill Stepanoff  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 31 00 02:09
Kirill Stepanoff  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 31 00 02:11
Kirill Stepanoff  Vadim Avdunin Perumov vs Tolkien 31 00 02:15
Andrew Tupkalo  Vadim Avdunin Perumov 30 00 22:03
Dmitriy Gromov  All " ": . 31 00 07:54
Dmitriy Gromov  All " ": (1/2). 31 00 07:56
Dmitriy Gromov  All " ": (2/2). 31 00 07:58
Dmitriy Gromov  All " ": . 31 00 08:01
Victor Horbunkoff  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 31 00 09:23
Victor Horbunkoff  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 31 00 09:27
Alexey Taratinsky  Vlad Ipatov p 30 00 20:10
Sergey Tiurin  All Happy New Year! 30 00 22:14
Oleg Bolotov  Konstantin Boyandin ... 31 00 00:07
Vadim Avdunin  Andrey Anikin Perumov 30 00 23:28
Vadim Avdunin  Konstantin Boyandin 30 00 23:37
Genya Makarov  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 30 00 20:38
Sergey 'Kvach' Nikitin  Oleg Bolotov Re: ... 31 00 22:54
Sergey 'Kvach' Nikitin  All 31 00 14:08
Peter K. Kosterin  Alexey Barabanschikov Re: 31 00 17:40
Vasiliy Misnik  Alex Sergeantoff Perumov 31 00 17:20
Vasiliy Misnik  Vsevolod Legler 31 00 17:18
Vsevolod Legler  Andrew Tupkalo Perumov 01 01 02:25
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 01 01 02:27
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 01 01 02:28
Katran Nier  klm 31 00 15:51
Katran Nier  Andrey Anikin 31 00 15:55
Andrew Tupkalo  Vasiliy Misnik Perumov 01 01 13:47
Andrew Tupkalo  Vsevolod Legler Perumov 01 01 14:18
Alexey Swiridov  Evgeny Toktaev 31 00 11:05
Oleg Bolotov  Sergey 'kvach' Nikitin ... 01 01 11:33
Alex Sergeantoff  Vasiliy Misnik Perumov 01 01 11:17
Andrew Dolgov  Vasiliy Misnik Perumov 01 01 12:28
Jean Sugui  All 01 01 21:28
Irina Naumchuk  All "" 01 01 19:43
Alexey A. Kiritchun  All Re: "" 02 01 00:10
Genya Makarov  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 31 00 17:02
Gregory Leonov  Vadim Avdunin H p y ... 01 01 00:18
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 01 01 00:21
Gregory Leonov  Vadim Avdunin H p y ... 01 01 00:27
Gregory Leonov  Ian Popelinitsky 01 01 00:35
Gregory Leonov  Konstantin Boyandin ... 01 01 00:47
Yuriy Kaminskiy  Andrew Tupkalo Re: p 31 00 04:27
Natalya Shumitskaya  All H ! 31 00 20:42
Artem Morozov  Azat Gilimshin 28 00 01:05
Artem Morozov  Andrey Suvorov 31 00 17:52
Sergey 'Kvach' Nikitin  Oleg Bolotov H 01 01 20:42
Alex Sergeantoff  Andrew Dolgov Perumov 01 01 17:49
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 01 01 22:30
Andrew Tupkalo  Yuriy Kaminskiy p 02 01 14:10
Denis Lianda  Oleg Bolotov Perumov vs Tolkien 31 00 20:14
Azat Gilimshin  Artem Morozov Re: 02 01 19:39
Alexandr Monakhov  Vasiliy Misnik Perumov 02 01 12:25
Alexandr Monakhov  klm 02 01 12:29
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya 02 01 00:40
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya 02 01 00:45
Alexey Taratinsky  Dmitriy Ovchinnikov 02 01 17:20
Alexey Taratinsky  Kostya Miskevich "" 02 01 17:24
Alexey Taratinsky  Alexey Guzyuk p 02 01 17:27
Alexey Taratinsky  Vladimir Inovenkov Perumov 02 01 17:29
Alexey Taratinsky  Denis Lianda 02 01 17:33
Alexey Taratinsky  Vladimir Inovenkov Perumov 02 01 17:39
Alexey Taratinsky  Vladimir Inovenkov Perumov vs Tolkien 02 01 19:02
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma Perumov 02 01 17:46
Alexey Taratinsky  Stas Pulko 02 01 18:00
Alexey Taratinsky  Stas Pulko 02 01 18:15
Alexey Taratinsky  Andrey Solomatov 02 01 18:28
Alexey Taratinsky  Andrew Dolgov Perumov 02 01 18:37
Alexey Taratinsky  Vadim Avdunin 02 01 18:41
Alexey Taratinsky  Andrew Tupkalo 02 01 18:47
Alexey Taratinsky  Alexey Barabanschikov 02 01 18:48
Alexey Taratinsky  Alexey Barabanschikov Perumov 02 01 18:51
Alexey Taratinsky  Ivan Kovalef 02 01 18:55
Alexey Taratinsky  Ivan Kovalef give CoBeT 02 01 18:59
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 02 01 22:21
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 02 01 22:22
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 02 01 22:25
Denis Lianda  Genya Makarov Perumov vs Tolkien 02 01 21:17
Denis Lianda  All Perumov 02 01 21:21
Vladislav Slobodian  All Re: 03 01 07:08
klm  All Re: 03 01 07:20
Irina Naumchuk  kaa@atom.ru "" 02 01 23:58
klm  All Re: 03 01 07:30
klm  All Re: 03 01 07:32
klm  All Re: 03 01 07:34
klm  All Re: 03 01 07:34
klm  All Re: 03 01 07:36
Vadim Avdunin  Alexey Taratinsky 03 01 08:08
Konstantin Boyandin  Oleg Bolotov ... 03 01 10:09
Konstantin Boyandin  Vadim Avdunin 03 01 10:11
Konstantin Boyandin  Gregory Leonov ... 03 01 10:16
Pheskov Kuzma  Boris Matveenko "" 29 00 22:32
Andrey Solomatov  Pheskov Kuzma "" 03 01 10:32
Andrey Solomatov  Alexey Taratinsky 03 01 10:32
Alexey Barabanschikov  Dmitriy Ovchinnikov Re: p 30 00 14:28
Alexey Barabanschikov  Alexandr Monakhov Re: Perumov 30 00 14:30
Alexey Barabanschikov  Sergey Sokolov Re: Perumov vs Tolkien 30 00 14:31
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 30 00 14:34
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 30 00 14:39
Alexey Barabanschikov  Vadim Avdunin Re: Perumov 30 00 14:41
Alexey Barabanschikov  Oleg Bolotov Re: . 30 00 14:43
Alexey Barabanschikov  Alex Galizkikh Re: 30 00 14:45
Alexey Barabanschikov  Alex Sergeantoff Re: Perumov 30 00 14:48
Alexey Barabanschikov  Alex Sergeantoff Re: Perumov 30 00 14:56
Alexey Barabanschikov  Boris Matveenko Re: Perumov 30 00 15:03
Alexey Barabanschikov  All pp 02 01 15:44
Alex Sergeantoff  Alexey Barabanschikov Perumov 03 01 17:33
Alex Sergeantoff  Alexey Barabanschikov Perumov 03 01 17:42
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 03 01 17:23
Alexey Barabanschikov  Katran Nier Re: 03 01 17:28
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky 03 01 23:32
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky give CoBeT 03 01 23:35
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky Perumov 03 01 23:36
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky 03 01 23:59
Alexey A. Kiritchun  Konstantin Boyandin Re: 03 01 18:54
Alexey A. Kiritchun  Irina Naumchuk Re: "" 03 01 18:54
Azat Gilimshin  Alex Sergeantoff Re: Perumov 03 01 20:31
Sergey Golubev  Alexey Swiridov 03 01 12:44
Oleg Bolotov  Sergey 'kvach' Nikitin Hy 03 01 21:01
Oleg Bolotov  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 03 01 21:05
Oleg Bolotov  Konstantin Boyandin ... 03 01 21:55
Dmitriy Seleznyov  Jean Sugui 03 01 22:51
Kirill Stepanoff  Oleg Bolotov . 03 01 22:50
Kirill Stepanoff  Oleg Bolotov p 03 01 23:06
Kirill Stepanoff  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 03 01 23:32
Kirill Stepanoff  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 03 01 23:39
Kirill Stepanoff  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 03 01 23:42
Kirill Stepanoff  Genya Makarov Perumov vs Tolkien 03 01 23:46
Kirill Stepanoff  Vasiliy Misnik Perumov 03 01 23:53
Kirill Stepanoff  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 03 01 23:57
Kirill Stepanoff  Alexandr Monakhov 03 01 23:59
Jean Sugui  Irina Naumchuk "" 04 01 01:52
Yuriy Kaminskiy  Alexey A. Kiritchun Re: p 02 01 05:33
Vadim Avdunin  Konstantin Boyandin 03 01 22:18
Vadim Avdunin  Alexey Barabanschikov Perumov 03 01 22:26
Vadim Avdunin  klm 03 01 22:51
Vadim Avdunin  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 03 01 22:43
Vadim Avdunin  Alexey Barabanschikov pp 03 01 22:54
Oleg Bolotov  Alexey Barabanschikov . 04 01 00:07
Vladimir Inovenkov  Vasiliy Misnik 03 01 01:07
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 03 01 01:12
Vladimir Inovenkov  Alexey Taratinsky Perumov 03 01 20:15
Vladimir Inovenkov  Alexey Taratinsky Perumov 03 01 09:52
Vladimir Inovenkov  Alexey Taratinsky Perumov vs Tolkien 03 01 09:58
Vladimir Inovenkov  Alexey Taratinsky Perumov 03 01 12:21
Vladimir Inovenkov  Alexey Taratinsky Perumov 03 01 12:27
Vladimir Inovenkov  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 03 01 12:31
Gregory Leonov  Konstantin Boyandin ... 04 01 00:30
Gregory Leonov  Alexey Barabanschikov pp 04 01 00:51
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 04 01 00:57
Gregory Leonov  Vadim Avdunin H p y ... 04 01 01:00
Gregory Leonov  All 04 01 01:36
Alexey Taratinsky  Denis Lianda give CoBeT 03 01 23:35
Alexey Taratinsky  Denis Lianda 03 01 23:37
Alexey Taratinsky  Ian Popelinitsky ... 03 01 23:55
Alexey Taratinsky  Andrey Solomatov 04 01 00:00
Alexey Taratinsky  All . 04 01 00:43
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 04 01 01:33
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 04 01 01:24
Vsevolod Legler  klm 04 01 01:29
Vsevolod Legler  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 04 01 01:30
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 04 01 01:34
Vsevolod Legler  Andrew Tupkalo Perumov 04 01 01:37
Vsevolod Legler  Vasiliy Misnik 04 01 01:37
Katran Nier  klm 04 01 04:26
Katran Nier  Alexey Barabanschikov pp 04 01 04:31
Katran Nier  Alexey Barabanschikov 04 01 04:41
Konstantin_G_Ananich  Gregory Leonov 04 01 09:43
Alex Galizkikh  Alexey Taratinsky give CoBeT 03 01 20:55
Alex Galizkikh  Alexey Barabanschikov 03 01 21:13
klm  All Re: 04 01 08:17
klm  All Re: 04 01 08:19
klm  All Re: 04 01 08:21
klm  All Re: 04 01 08:23
Alexey Swiridov  Jean Sugui 02 01 23:57
Victor Horbunkoff  Alexey Taratinsky 04 01 07:49
Victor Horbunkoff  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 04 01 08:00
Victor Horbunkoff  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 04 01 08:08
 Alexey A. Kiritchun Re: 04 01 10:06
 Oleg Bolotov ... 04 01 10:10
 Vadim Avdunin 04 01 10:12
 Gregory Leonov ... 04 01 10:14
 Gregory Leonov ... 04 01 10:15
Andrey Solomatov  Alexey Taratinsky 04 01 10:05
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 04 01 08:08
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 04 01 08:19
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 04 01 08:23
Andrew Tupkalo  Dmitriy Seleznyov 04 01 13:37
Andrew Tupkalo  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 04 01 13:39
Andrew Tupkalo  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 04 01 13:40
Andrew Tupkalo  Yuriy Kaminskiy p 04 01 13:40
Shadow Dweller  Alex Sergeantoff Perumov 31 00 15:25
Andrey Suvorov  Artem Morozov 03 01 13:55
Pheskov Kuzma  Alexey Taratinsky Perumov 04 01 01:10
Pheskov Kuzma  Andrey Solomatov "" 04 01 01:15
Yuri Zubakin  Andrey Solomatov "" 05 01 00:27
Alex Sergeantoff  UUCP Perumov 04 01 18:23
Alex Sergeantoff  klm 04 01 18:16
Stanislav Ivanov  Jean Sugui 04 01 00:03
Oleg Bolotov   ... 04 01 14:58
Oleg Bolotov  Alexey Taratinsky p 04 01 15:10
Vlad Ipatov  Valeriy Yankin 04 01 21:14
Jean Sugui  Dmitriy Seleznyov 04 01 17:57
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov Perumov 03 01 19:41
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 04 01 11:36
Jean Sugui  Alexey Swiridov 05 01 00:45
Sergey 'Kvach' Nikitin  Oleg Bolotov Re: Hy 04 01 09:53
Sergey 'Kvach' Nikitin  Kirill Stepanoff Re: Perumov vs Tolkien 04 01 10:08
Vadim Avdunin  Dmitriy Seleznyov 04 01 19:14
Vadim Avdunin  Vladimir Inovenkov Perumov vs Tolkien 04 01 19:31
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 04 01 19:40
Boxa Vasilyev  Andrew Tupkalo Re: p 04 01 20:25
Boxa Vasilyev  Alexey Swiridov Re: 04 01 20:33
Boxa Vasilyev  Yuriy Kaminskiy Re: p 04 01 20:35
Boxa Vasilyev  Andrew Tupkalo Re: p 04 01 20:50
Jean Sugui  Stanislav Ivanov 05 01 01:39
Vlad Ipatov  Oleg Bolotov ... 04 01 22:09
Sergey Sokolov  Andrew Dolgov 03 01 13:16
Sergey Sokolov  Oleg Bolotov 03 01 13:22
Andrew Darkin  Vsevolod Legler Re: 04 01 22:55
Andrew Darkin  Oleg Bolotov Re: Perumov vs Tolkien 04 01 23:03
Natalya Shumitskaya  Gregory Leonov 04 01 07:35
Natalya Shumitskaya  Gregory Leonov 04 01 07:40
Alexey Taratinsky  Andrew Tupkalo 05 01 00:33
Alexey Taratinsky  Andrey Solomatov 04 01 23:11
Denis Lianda  Oleg Bolotov Perumov vs Tolkien 05 01 00:08
Vasiliy Misnik  Andrew Tupkalo Perumov 04 01 00:56
Vasiliy Misnik  Alex Sergeantoff Perumov 04 01 01:00
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 05 01 01:33
Vsevolod Legler  klm 05 01 01:54
Vsevolod Legler  klm 05 01 01:55
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 05 01 01:52
Greg Frolov  All - 05 01 00:12
Vladimir Inovenkov  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 04 01 10:08
Vladimir Inovenkov  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 04 01 12:59
Vladimir Inovenkov  Vadim Avdunin 04 01 23:21
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 04 01 23:57
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 05 01 00:02
Vladimir Inovenkov  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 05 01 00:05
Gregory Leonov  Konstantin_G_Ananich 05 01 01:22
Gregory Leonov   ... 05 01 01:24
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 05 01 01:31
Gregory Leonov  Vadim Avdunin H p y ... 05 01 01:39
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo Perumov vs Tolkien 05 01 01:41
Gregory Leonov  Alexey Guzyuk 05 01 01:43
Vadim Avdunin  klm 04 01 22:16
Aleks Mikhailov  Dmitriy Seleznyov 04 01 20:16
Konstantin_G_Ananich  Gregory Leonov 05 01 10:07
Alexander Zeveke  Andrew Tupkalo 04 01 20:50
Alexander Zeveke  Konstantin Boyandin 04 01 21:50
Alexander Zeveke  Oleg Bolotov ... 04 01 22:09
Alex Galizkikh  Alexey Barabanschikov pp 04 01 21:36
Alex Galizkikh  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 04 01 21:36
Alex Galizkikh  Vsevolod Legler 04 01 21:02
Alex Galizkikh  Vsevolod Legler 04 01 21:37
Alex Galizkikh  Vsevolod Legler 04 01 21:22
Alex Galizkikh  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 04 01 21:30
Andrey Solomatov  Alexey Taratinsky 05 01 09:40
Andrey Solomatov  Alexey Taratinsky Perumov 05 01 10:11
klm  All Re: 05 01 10:17
klm  All Re: 05 01 10:17
klm  All Re: 05 01 10:19
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 05 01 08:17
Vadim Avdunin  Vladimir Inovenkov 05 01 08:20
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 05 01 08:27
Andrew Tupkalo  Sergey 'Kvach' Nikitin Perumov vs Tolkien 05 01 17:16
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov Perumov vs Tolkien 05 01 17:29
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky 05 01 17:36
Andrew Tupkalo  Boxa Vasilyev p 05 01 17:39
Andrew Tupkalo  Boxa Vasilyev p 05 01 17:40
Andrew Dolgov  Sergey Sokolov 05 01 10:32
Alexey Barabanschikov  Alexey Taratinsky Re: 03 01 18:04
Alexey Barabanschikov  Alexey Taratinsky Re: Perumov 03 01 18:05
Azat Gilimshin  Alex Sergeantoff Re: Perumov 05 01 14:35
Andrey Solomatov  Alexey Barabanschikov Perumov 05 01 14:35
Alexey Barabanschikov  Alex Sergeantoff Re: Perumov 05 01 13:23
Alexey Barabanschikov  Alex Sergeantoff Re: Perumov 05 01 13:28
Alexey Barabanschikov  Kirill Stepanoff Re: Perumov vs Tolkien 05 01 13:35
Alexey Barabanschikov  Vadim Avdunin Re: Perumov 05 01 13:37
Alexey Barabanschikov  Vadim Avdunin Re: pp 05 01 13:38
Alexey Barabanschikov  Oleg Bolotov Re: . 05 01 13:39
Alexey Barabanschikov  Gregory Leonov Re: pp 05 01 13:42
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 05 01 13:43
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 05 01 13:46
Alexey Barabanschikov  Katran Nier Re: pp 05 01 13:48
Alexey Barabanschikov  Katran Nier Re: 05 01 13:49
Masha Anisimova  Gregory Leonov 05 01 15:45
Alexandr Monakhov  Andrew Tupkalo 05 01 16:27
Alexandr Monakhov  Oleg Bolotov Hy 05 01 16:30
Alexandr Monakhov  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 05 01 16:33
Alexandr Monakhov  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 05 01 16:35
Alexandr Monakhov  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 05 01 16:42
Alexandr Monakhov  Kirill Stepanoff 05 01 16:46
Alexandr Monakhov  Vladimir Inovenkov Perumov 05 01 16:50
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov pp 05 01 16:56
Alexandr Monakhov  Alexey Taratinsky 05 01 17:14
Dmitriy Seleznyov  Vadim Avdunin 05 01 19:14
 
Dmitriy Seleznyov  klm 05 01 19:28
Dmitriy Seleznyov  klm 05 01 19:46
Timofei Koryakin  Azat Gilimshin 05 01 14:44
Timofei Koryakin  Vladimir Inovenkov Perumov 05 01 15:21
Timofei Koryakin  Konstantin Boyandin 05 01 15:26
Timofei Koryakin  Azat Gilimshin ... Re: 05 01 15:37
Timofei Koryakin  Sergey 'Kvach' Nikitin 05 01 15:49
Timofei Koryakin  Alexey Barabanschikov 05 01 16:03
Timofei Koryakin  Vladimir Inovenkov Perumov 05 01 16:17
Timofei Koryakin  Alexey A. Kiritchun p 05 01 16:32
Timofei Koryakin  Alexey A. Kiritchun p 05 01 16:38
Timofei Koryakin  Konstantin Boyandin 05 01 17:40
Timofei Koryakin  Alexey A. Kiritchun , RZ. 05 01 17:56
Timofei Koryakin  Vasiliy Misnik Perumov vs Tolkien 05 01 17:57
Timofei Koryakin  Alexey Barabanschikov Perumov vs Tolkien 05 01 17:58
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo Perumov vs Tolkien 05 01 10:55
Victor Horbunkoff  Vladimir Inovenkov Perumov vs Tolkien 05 01 11:09
Valeriy Yankin  All cooperation wanted 05 01 23:04
Kostya Miskevich  Alex Sergeantoff p 06 01 00:37
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 06 01 01:44
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya 06 01 01:50
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya 06 01 01:58
Gregory Leonov  Konstantin_G_Ananich 06 01 02:02
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 06 01 02:04
Gregory Leonov  Alexey Barabanschikov pp 06 01 02:09
Gregory Leonov  Masha Anisimova 06 01 02:11
Gregory Leonov  Alexandr Monakhov 06 01 02:13
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo Perumov vs Tolkien 06 01 02:17
Mike Egorov  Andrew Tupkalo p 05 01 10:32
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 05 01 23:48
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 05 01 23:50
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 05 01 23:55
Vsevolod Legler  klm 05 01 23:56
Vsevolod Legler  klm 06 01 00:01
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin Perumov 06 01 00:02
Vsevolod Legler  Alex Galizkikh 06 01 00:04
Vsevolod Legler  Alex Galizkikh 06 01 00:15
Vsevolod Legler  Alex Galizkikh 06 01 00:21
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin 06 01 00:24
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 06 01 00:28
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 06 01 00:29
Vsevolod Legler  Andrew Darkin 06 01 00:31
Katran Nier  Vladimir Inovenkov Perumov 05 01 03:00
Katran Nier  Vladimir Inovenkov Perumov 05 01 03:06
Katran Nier  klm 06 01 00:44
Katran Nier  klm Dec 00 14:29:49
Katran Nier  Alex Galizkikh 06 01 01:23
Katran Nier  klm 06 01 01:25
Katran Nier  Alexey Barabanschikov pp 06 01 01:37
Katran Nier  Alexey Barabanschikov 06 01 01:39
Denis Lianda  Kirill Stepanoff Perumov vs Tolkien 05 01 10:43
Denis Lianda  Vadim Avdunin Perumov vs Tolkien 05 01 10:52
Denis Lianda  Vladimir Inovenkov Perumov vs Tolkien 05 01 10:58
Denis Lianda  Vsevolod Legler Perumov vs Tolkien 05 01 11:06
Downy Cat  All Re: 06 01 07:59
Downy Cat  All Re: 06 01 08:03
Evgeniy Krilov  Alexey Barabanschikov pp 05 01 13:24
Konstantin_G_Ananich  Gregory Leonov 06 01 12:07
Alexey Taratinsky  Kirill Stepanoff p 05 01 02:02
Andrew Tupkalo  Mike Egorov p 06 01 15:46
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov Perumov vs Tolkien 06 01 15:46
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff Perumov vs Tolkien 06 01 15:59
Konstantin_G_Ananich  Gregory Leonov 06 01 12:33
Oleg Pol  Katran Nier 06 01 13:17
Oleg Pol  Katran Nier 06 01 13:01
Oleg Pol  Katran Nier 06 01 13:04
Oleg Pol  Katran Nier 06 01 13:06
Alexey A. Kiritchun  Timofei Koryakin Re: , RZ. 06 01 13:46
Alexis Lyapin  All 06 01 16:16
Alexey Barabanschikov  Andrey Solomatov Re: Perumov 06 01 16:59
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 06 01 17:02
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 06 01 17:05
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 06 01 17:09
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 06 01 17:13
Alexey Barabanschikov  Katran Nier Re: pp 06 01 17:15
Alexey Barabanschikov  Katran Nier Re: 06 01 17:17
Alexey Barabanschikov  Downy Cat Re: 06 01 17:20
Vlad Ipatov  Greg Frolov - 06 01 18:35
Vlad Ipatov  Dmitriy Seleznyov 06 01 18:39
Vlad Ipatov  Downy Cat 06 01 19:08
Alexandr Monakhov  Katran Nier 05 01 19:37
Alexandr Monakhov  klm 05 01 19:38
Alexandr Monakhov  Konstantin_G_Ananich 05 01 19:41
Alexandr Monakhov  Alex Sergeantoff Perumov 06 01 12:23
Alexandr Monakhov  Pheskov Kuzma Perumov 06 01 13:18
Alexandr Monakhov  Jean Sugui 06 01 13:24
Alexandr Monakhov  Gregory Leonov Perumov vs Tolkien 06 01 13:56
Alexandr Monakhov  Alex Galizkikh 06 01 14:04
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov pp 06 01 14:17
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov . 06 01 14:21
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov pp 06 01 14:25
Dmitriy Seleznyov  Vlad Ipatov 06 01 20:01
Alexey Fantalov  All 25 06 01 21:13
Andrew Dolgov  Alexis Lyapin 06 01 19:26
Alexis Lyapin  All 06 01 21:32
Alexis Lyapin  All Re: 06 01 21:44
Vadim Avdunin  Gregory Leonov H p y ... 05 01 17:35
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler 05 01 18:03
Vadim Avdunin  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 05 01 18:23
Azat Gilimshin  Timofei Koryakin Re: ... Re: 06 01 22:45
Azat Gilimshin  Timofei Koryakin Re: 06 01 22:45
Vadim Avdunin  Alexey Barabanschikov Perumov 06 01 22:27
Vadim Avdunin  Alexey Barabanschikov pp 06 01 22:32
Vadim Avdunin  Dmitriy Seleznyov 06 01 22:46
Vadim Avdunin  Gregory Leonov 06 01 22:59
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler Perumov 06 01 23:04
Vadim Avdunin  Vsevolod Legler 06 01 23:07
Alexandr Monakhov  Gregory Leonov 06 01 20:23
Yuriy Kaminskiy  Alexey Barabanschikov Re: Perumov vs Tolkien 04 01 15:54
Victor Horbunkoff  Alex Galizkikh Perumov vs Tolkien 06 01 09:41
Natalya Shumitskaya  Gregory Leonov 06 01 19:36
Gregory Leonov  Katran Nier pp 07 01 01:01
Gregory Leonov  Evgeniy Krilov pp 07 01 01:04
Gregory Leonov  Konstantin_G_Ananich 07 01 01:06
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo Perumov vs Tolkien 07 01 01:07
Gregory Leonov  Konstantin_G_Ananich 07 01 01:08
Gregory Leonov  Alexey Barabanschikov pp 07 01 01:11
Gregory Leonov  Alexandr Monakhov 07 01 01:21
Gregory Leonov  Alexandr Monakhov Perumov vs Tolkien 07 01 01:22
Gregory Leonov  Alexandr Monakhov pp 07 01 01:24
Marie Artamonova  Timofei Koryakin , RZ. 07 01 00:39
Vsevolod Legler  Oleg Pol 06 01 23:38
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 06 01 23:39
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 06 01 23:42
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 06 01 23:44
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 06 01 23:59
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 07 01 00:04
Vsevolod Legler  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 07 01 00:07
Gregory Leonov  Vadim Avdunin H p y ... 07 01 01:47
Gregory Leonov  Vadim Avdunin pp 07 01 01:50
Gregory Leonov  Vadim Avdunin 07 01 02:18
Gregory Leonov  Alexandr Monakhov 07 01 02:22
Evgeniy Krilov  Alexandr Monakhov pp 07 01 00:38
Michel Posukonko  Vsevolod Legler 07 01 02:29
Michel Posukonko  Alexandr Monakhov Perumov vs Tolkien 07 01 02:33
Michel Posukonko  Timofei Koryakin Perumov vs Tolkien 07 01 02:37
Mihail Ribakov  Vlad Ipatov Re: 07 01 12:27
Evgeniy Krilov  Alexandr Monakhov pp 07 01 03:30
Evgeniy Krilov  Vadim Avdunin pp 07 01 03:33
Aleks Mikhailov  All p 06 01 12:28
Ivan Vasilyev  Andrew Dolgov [Tolkien] Elves 07 01 09:24
Ivan Vasilyev  Alexis Lyapin [Tolkien] Elves 07 01 09:24
Vladimir Ponomaryov  Marie Artamonova Re: , RZ. 07 00 11:31
Ivan Vasilyev  Aleks Mikhailov Boxa 07 01 09:50
Dmitriy Ovchinnikov  Andrew Dolgov Re: p 06 01 23:18
Sergey 'Kvach' Nikitin  Alex Galizkikh Re: Perumov vs Tolkien 06 01 15:52
Sergey 'Kvach' Nikitin  Alexander Zeveke Re: ... 06 01 15:55
Sergey 'Kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: ... 06 01 15:59
Sergey 'Kvach' Nikitin  Gregory Leonov Re: 06 01 16:03
Sergey 'Kvach' Nikitin  Alexey Barabanschikov 06 01 16:11
Sergey 'Kvach' Nikitin  Andrew Tupkalo Re: Perumov vs Tolkien 06 01 16:18

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001