> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Dmitry Solovyov  Oleg Bolotov Re: 25 01 18:32
Yuri Burger  Gregory Leonov . . 25 01 12:20
Yuri Burger  Oscar Sacaev BL 1/8 25 01 12:24
Yuri Burger  Dmitry Shishkin BL 1/8 25 01 12:26
Boris Matveenko  Andrew Tupkalo 25 01 22:31
Boris Matveenko  Alexey Taratinsky 25 01 22:31
Vitaly Jatkin  Andrew Tupkalo - 3 19 01 21:56
Vitaly Jatkin  Alex Sergeantoff Perumov 19 01 22:02
Dmitry Solovyov  Alexey Barabanschikov Re^2: Re^2: 25 01 23:30
Dmitry Solovyov  Alexey Barabanschikov Re^2: 25 01 23:35
Dmitry Solovyov  klm@transit.samara.ru Re^2: 25 01 23:41
Oleg Anisimov  Timofei Koryakin 25 01 23:40
Ivan Kovalef  Kiril Kolesnikov ... :) 25 01 18:07
Vsevolod Legler  Ruslan Krasnikov 25 01 23:28
Natalya Shumitskaya  Alexey Guzyuk H top-kniga.ru 25 01 08:13
Natalya Shumitskaya  Denis Batyushinski 25 01 08:15
Natalya Shumitskaya  Ivan Kovalef 25 01 08:19
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:13
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:15
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:17
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:17
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:19
Vsevolod Legler  Oleg Bolotov 26 01 00:21
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:23
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:24
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 00:35
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:38
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:39
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:43
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:45
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:46
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:53
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:54
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 26 01 00:58
Vsevolod Legler  Kiril Kolesnikov 26 01 00:59
Vsevolod Legler  Kiril Kolesnikov 26 01 01:02
Vsevolod Legler  Kiril Kolesnikov 26 01 01:08
Vsevolod Legler  Alexandr Velikov 26 01 01:18
Vsevolod Legler  Alexandr Velikov 26 01 01:25
Vsevolod Legler  Dmitry Solovyov 26 01 01:28
Vsevolod Legler  Dmitry Solovyov 26 01 01:32
Vsevolod Legler  klm 26 01 01:34
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 26 01 01:42
Vsevolod Legler  klm 26 01 01:49
Vsevolod Legler  klm 26 01 01:55
Helena Karpova  Kirill Stepanoff () 26 01 03:09
Alexey A. Kiritchun  Kiril Kolesnikov Re: 25 01 22:14
Alexey A. Kiritchun  Denis Lianda Re: Perumov vs Tolkien 25 01 22:14
Semen Druy  Kostya Miskevich . 25 01 19:09
Denis Lianda  Oleg Bolotov 25 01 18:29
Denis Lianda  Alexandr Monakhov 25 01 19:10
Denis Lianda  Natalya Shumitskaya pp 25 01 22:30
Denis Lianda  Natalya Shumitskaya ... 25 01 22:34
Denis Lianda  Alexey Barabanschikov 25 01 22:49
Denis Lianda  Alexey Barabanschikov 25 01 22:51
Denis Lianda  Alexey Barabanschikov 25 01 23:30
Denis Lianda  Tjur Artur ... 25 01 23:42
Denis Lianda  Alexandr Monakhov 25 01 23:48
Denis Lianda  Alexandr Velikov 25 01 23:59
Denis Lianda  Ruslan Krasnikov Perumov vs Tolkien 26 01 00:08
Gregory Leonov  Masha Anisimova 25 01 00:23
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo . . 25 01 00:28
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 25 01 00:35
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya 25 01 01:09
Gregory Leonov  Oleg Anisimov 25 01 01:10
Gregory Leonov  Natalya Shumitskaya 25 01 01:31
Gregory Leonov  Alexey Taratinsky JRRT 25 01 01:36
Gregory Leonov  Alexey Barabanschikov 25 01 01:42
Gregory Leonov  Ian Popelinitsky 25 01 01:50
Gregory Leonov  Tjur Artur ... 25 01 01:56
Gregory Leonov  Shadow . 25 01 01:57
Gregory Leonov  Shadow pp 25 01 01:58
Vladimir Inovenkov  Alexandr Monakhov 25 01 02:43
Gregory Leonov  Timofei Koryakin 26 01 01:36
Gregory Leonov  Denis Lianda ... 26 01 01:44
Gregory Leonov  Denis Lianda pp 26 01 01:49
Gregory Leonov  Kiril Kolesnikov ... :) 26 01 02:21
Kiril Kolesnikov  Andrew Dolgov 25 01 23:16
Kiril Kolesnikov  Alexey Barabanschikov 25 01 23:21
Kiril Kolesnikov  Alexey A. Kiritchun 25 01 23:36
Shadow  Gregory Leonov pp 26 01 10:03
Dmitry Solovyov  Ivan Kovalef Re: 26 01 00:45
Sergey 'kvach' Nikitin  Alexey Barabanschikov Re: Perumov 25 01 21:08
Sergey 'kvach' Nikitin  Oscar Sacaev Re: 25 01 21:17
Sergey 'kvach' Nikitin  Vsevolod Legler Re: 25 01 21:25
Alexey Swiridov  Alexey Barabanschikov 25 01 08:40
Alexey Swiridov  Alexey Guzyuk p 25 01 08:46
Dmitry Solovyov  Vsevolod Legler Re: 26 01 08:23
Dmitry Solovyov  Vsevolod Legler Re: 26 01 08:25
Dmitry Solovyov  All Re: 26 01 08:29
Dmitry Solovyov  Denis Lianda Re: 26 01 08:54
Dmitriy Gromov  Yuri Burger BL 1/8 26 01 09:39
Sergey Krassikov  All Re: top-kniga.ru 26 01 10:59
klm  All Re: 26 01 11:04
klm  All Re: 26 01 11:04
klm  All Re: 26 01 11:04
klm  All Re: Re^2: 26 01 11:04
klm  All Re: 26 01 11:04
klm  All Re: 26 01 11:06
klm  All Re: 26 01 11:06
klm  All Re: 26 01 11:06
klm  All Re: 26 01 11:06
klm  All Re: 26 01 11:06
klm  All Re: 26 01 11:06
klm  All Re: Re^2: 26 01 11:06
Andrew Dolgov  Oscar Sacaev 26 01 11:22
Andrew Dolgov  Yuri Burger BL 1/8 26 01 11:24
Andrew Tupkalo  Vitaly Jatkin - 3 26 01 18:40
Dmitry Shishkin  Yuri Burger BL 1/8 26 01 12:39
Alexey A. Kiritchun  Vsevolod Legler Re: 26 01 13:16
Alexey A. Kiritchun  Vsevolod Legler Re: 26 01 13:22
Alexandr Velikov  Alex Sergeantoff 26 01 09:26
Alexandr Velikov  Alexey Barabanschikov JRRT [] 26 01 09:41
Alexandr Velikov  Alexey A. Kiritchun 26 01 09:45
Alexandr Velikov  Oscar Sacaev 26 01 09:53
Alexandr Velikov  Vsevolod Legler 26 01 10:01
Alexandr Velikov  Vsevolod Legler 26 01 10:05
Alexandr Velikov  Vsevolod Legler 26 01 10:16
Alexandr Velikov  Vsevolod Legler 26 01 10:25
Alexandr Velikov  Vsevolod Legler 26 01 11:04
Oleg Pol  klm 26 01 13:54
Oleg Pol  klm 26 01 15:25
Ian Popelinitsky  Oleg Bolotov ... 24 01 23:13
Ian Popelinitsky  Comoderator of RU FANTASY 24 01 23:22
Ian Popelinitsky  Vsevolod Legler , ... 24 01 23:59
Kostya Miskevich  All Raymond Feist 25 01 15:13
Kostya Miskevich  Timofei Koryakin - 25 01 15:20
Kostya Miskevich  Denis Lianda () 25 01 23:44
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov pp 26 01 19:10
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov . . 26 01 22:39
Oleg Bolotov  Denis Lianda 26 01 14:24
Oleg Bolotov  Vsevolod Legler 26 01 15:23
klm  All Re: , ... 26 01 17:46
klm  All Re: 26 01 17:50
Andrew Dolgov  Gregory Leonov 26 01 16:26
Andrew Dolgov  Kiril Kolesnikov 26 01 16:26
Andrew Dolgov  Alexey Swiridov 26 01 16:27
Andrew Dolgov  Oleg Pol 26 01 17:07
Alexandr Monakhov  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 26 01 16:47
Alexandr Monakhov  Kiril Kolesnikov 26 01 17:07
Alexandr Monakhov  Denis Lianda , 26 01 17:19
Alexandr Monakhov  Andrew Dolgov 26 01 17:25
Alexandr Monakhov  Ivan Kovalef 26 01 17:51
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov 26 01 18:10
Alexandr Monakhov  Vladimir Inovenkov 26 01 18:29
Alexandr Monakhov  Vladimir Inovenkov 26 01 18:32
Alexandr Monakhov  klm 26 01 18:44
Oleg Pol  Kostya Miskevich Raymond Feist 26 01 18:32
Oleg Pol  Andrew Dolgov 26 01 20:34
Yuri Burger  Pavel Kulagin BL 3/8 26 01 09:43
Timofei Koryakin  Alex Sergeantoff 26 01 22:38
Timofei Koryakin  Kiril Kolesnikov 26 01 22:43
Timofei Koryakin  Semen Druy , RZ. 26 01 22:45
Timofei Koryakin  Vsevolod Legler 26 01 23:02
Timofei Koryakin  Dmitry Solovyov 26 01 23:03
Timofei Koryakin  Vsevolod Legler 26 01 23:10
Timofei Koryakin  Vladimir Shulga 26 01 23:11
Timofei Koryakin  Vladimir Inovenkov p 26 01 23:21
Timofei Koryakin  klm 26 01 23:27
Timofei Koryakin  Alexandr Monakhov 26 01 23:39
Timofei Koryakin  Alexey Barabanschikov 26 01 23:45
Timofei Koryakin  Alexey Barabanschikov 26 01 23:58
Timofei Koryakin  Kiril Kolesnikov 27 01 00:00
Timofei Koryakin  klm 27 01 00:00
Timofei Koryakin  Alex Sergeantoff 27 01 00:01
Timofei Koryakin  Denis Batyushinski - 27 01 00:04
 
Alex Galizkikh  Vsevolod Legler Perumov 25 01 22:00
Timofei Koryakin  Dmitry Solovyov 27 01 01:00
Timofei Koryakin  Vsevolod Legler 27 01 01:05
Timofei Koryakin  klm 27 01 01:12
Dmitry Solovyov  klm@transit.samara.ru Re^2: 26 01 21:10
Dmitry Solovyov  klm@transit.samara.ru Re^2: 26 01 21:12
Alexandr Velikov  Alexey Swiridov p 26 01 16:31
Sergey 'kvach' Nikitin  Yuri Burger Y.Nikitin 26 01 16:27
Sergey 'kvach' Nikitin  Alex Sergeantoff . 26 01 16:27
Sergey 'kvach' Nikitin  Vsevolod Legler Re: 26 01 16:12
Sergey 'kvach' Nikitin  Vsevolod Legler Re: 26 01 16:46
Sergey 'kvach' Nikitin  Vsevolod Legler Re: 26 01 16:21
Sergey 'kvach' Nikitin  Vsevolod Legler Re: 26 01 16:24
Dmitry Solovyov  Alexandr Velikov Re: 26 01 21:59
Dmitry Solovyov  Oleg Bolotov Re: 26 01 22:08
Kiril Kolesnikov  Vsevolod Legler 26 01 19:45
Kiril Kolesnikov  Vsevolod Legler 26 01 08:29
Kiril Kolesnikov  Alexandr Monakhov 26 01 19:29
Denis Tsvetkovich  Ivan Kovalef 26 01 22:59
Boris Matveenko  Oscar Sacaev 26 01 19:43
Andrew Dolgov  Alexandr Monakhov 26 01 20:53
Ivan Kovalef  Alexey A. Kiritchun Perumov vs Tolkien 26 01 04:36
Ivan Kovalef  Oleg Bolotov 26 01 10:00
Oleg Anisimov  Timofei Koryakin p 27 01 01:58
Andrew Dolgov  Oleg Pol 27 01 01:11
Artem Morozov  Azat Gilimshin 25 01 14:08
Artem Morozov  Konstantin Boyandin - 3 25 01 14:13
Oleg Bolotov  Kostya Miskevich Raymond Feist 26 01 22:50
Oleg Bolotov  Timofei Koryakin p 27 01 02:25
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef 27 01 04:40
Oleg Bolotov  Oleg Anisimov p 27 01 04:47
Dmitry Solovyov  Timofei Koryakin Re: 27 01 08:07
klm  All Re: 27 01 09:05
klm  All Re: 27 01 09:05
Downy Cat  Timofei Koryakin Re: 27 01 09:07
Uriy Kirillov  Alexandr Monakhov 27 01 00:34
Denis Lianda  Vadim Avdunin Perumov vs Tolkien 26 01 21:05
Denis Lianda  Vadim Avdunin Perumov vs Tolkien 26 01 21:08
Denis Lianda  Oleg Bolotov 26 01 21:15
Denis Lianda  Oleg Bolotov 26 01 21:30
Denis Lianda  Alex Sergeantoff 26 01 22:05
Denis Lianda  Vlad Ipatov () 26 01 22:12
Denis Lianda  Alexey A. Kiritchun Perumov vs Tolkien 26 01 22:19
Denis Lianda  Yuri Burger BL 1/8 26 01 22:24
Oleg Pol  Andrew Dolgov 27 01 10:30
Oleg Pol  Denis Lianda 27 01 11:14
Vlad Ipatov  Gregory Leonov . 26 01 20:22
Kostya Miskevich  Oleg Pol Raymond Feist 27 01 13:55
Kostya Miskevich  Oleg Bolotov Raymond Feist 27 01 13:57
Andrew Dolgov  Oleg Pol 27 01 15:06
Uriy Kirillov  Sergey 'kvach' Nikitin 27 01 01:35
Oleg Bolotov  Denis Lianda 27 01 14:09
Oleg Bolotov  Denis Lianda 27 01 14:13
Andrew Tupkalo  Boris Matveenko 27 01 12:01
Oscar Sacaev  Yuri Burger BL 1/8 27 01 19:27
Comoderator of RU.FANTASY  Vsevolod Legler moderatorial [r/o]: 27 01 19:34
Oscar Sacaev  Sergey 'kvach' Nikitin 27 01 19:43
Comoderator of RU.FANTASY  UUCP moderatorial [+]: 27 01 19:52
Oscar Sacaev  Oleg Pol 27 01 20:06
Kiril Kolesnikov  Andrew Dolgov 27 01 00:08
Kiril Kolesnikov  Timofei Koryakin 27 01 00:12
Kiril Kolesnikov  All 27 01 16:12
Oleg Bolotov  Kostya Miskevich Raymond Feist 27 01 19:32
Ruslan Krasnikov  Vsevolod Legler RE: 27 01 18:53
Ruslan Krasnikov  Denis Lianda RE:Perumov vs Tolkien 27 01 18:54
Vlad Ipatov  Alexandr Monakhov 26 01 21:00
Alexey A. Kiritchun  Ivan Kovalef Re: Perumov vs Tolkien 27 01 19:24
Alexey A. Kiritchun  Denis Lianda Re: Perumov vs Tolkien 27 01 19:26
Tjur Artur  Denis Lianda ... 26 01 13:29
Yuri Zubakin  Yuri Burger BL 1/8 28 01 02:54
Andrew Darkin  Gregory Leonov Re: JRRT 27 01 16:03
Andrew Darkin  Alexey Barabanschikov Re: JRRT [] 27 01 16:06
Dmitry Solovyov  Oleg Bolotov Re: 27 01 18:43
Alexey Pavluchenko  Andrew Dolgov 27 01 18:01
enn@online  All Re: "La maladie" Andrzej Sapkowski 27 01 23:11
enn@online  All Re: ... 27 01 23:11
Ivan Kovalef  Dmitry Solovyov 27 01 05:34
Ivan Kovalef  Vsevolod Legler 27 01 05:40
Ivan Kovalef  klm 27 01 05:45
Alexey Zinoviev  Kostya Miskevich Raymond Feist 28 01 00:04
Gregory Leonov  Yuri Burger . . 27 01 01:21
Gregory Leonov  Shadow pp 27 01 01:31
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo pp 27 01 01:52
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo . . 27 01 01:54
Gregory Leonov  Andrew Dolgov 27 01 01:55
Gregory Leonov  Alexandr Monakhov 27 01 01:57
Oleg Pol  Andrew Dolgov 28 01 02:11
Oleg Pol  Oleg Bolotov Raymond Feist 28 01 02:11
Igor Soloviev  All Raymond E. Feist 24 01 01:05
Andrew Dolgov  Alexey Pavluchenko 28 01 02:49
Denis Lianda  Gregory Leonov ... 27 01 23:25
Denis Lianda  Gregory Leonov pp 27 01 22:47
Vladimir Inovenkov  Alexandr Monakhov 26 01 22:40
Vladimir Inovenkov  Alexey Barabanschikov 26 01 22:44
Oleg Bolotov  Oscar Sacaev y 28 01 02:19
Sasha Okunevich  Berkowa@online.Ru Re: ... 28 01 10:14
Sasha Okunevich  All . p 28 01 10:20
Andrew Dolgov  Gregory Leonov 28 01 11:41
Andrew Dolgov  Gregory Leonov 28 01 11:41
Shadow  Gregory Leonov pp 28 01 14:32
Antony Gorelikoff  Alexey Barabanschikov Re: () 27 01 02:44
Antony Gorelikoff  Pavel Kulagin Re: BL 3/8 27 01 02:46
Antony Gorelikoff  Vlad Ipatov Re: () 27 01 02:47
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov pp 28 01 15:22
Andrew Tupkalo  Kiril Kolesnikov 28 01 18:51
Andrew Tupkalo  Uriy Kirillov 28 01 18:56
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 28 01 19:05
klm  All Re: . p 28 01 13:16
klm  All Re: 28 01 13:30
Alexey A. Kiritchun  klm Re: . p 28 01 15:39
Sasha Okunevich  Klm@transit.Samara.Ru Re: . p 28 01 14:20
Evgeny Toktaev  Vitaly Jatkin - 3 28 01 16:42
Oleg Bolotov  Dmitry Solovyov 28 01 15:42
Alexey Barabanschikov  Alexandr Monakhov Re: 28 01 17:30
Alexey Barabanschikov  Dmitry Solovyov Re: Re^2: 28 01 17:33
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 28 01 17:34
Alexey Barabanschikov  Vsevolod Legler Re: 28 01 17:36
Dmitriy Gromov  Oscar Sacaev 28 01 14:37
Alexey Pavluchenko  Andrew Dolgov 28 01 16:15
Alexandr Monakhov  Timofei Koryakin 27 01 21:41
Alexandr Monakhov  Denis Tsvetkovich 28 01 11:18
Alexandr Monakhov  Uriy Kirillov 28 01 11:22
Alexandr Monakhov  Kiril Kolesnikov 28 01 11:34
Alexandr Monakhov  Dmitry Solovyov 28 01 11:36
Alexandr Monakhov  klm 28 01 11:45
Alexandr Monakhov  klm 28 01 12:00
Alexandr Monakhov  klm 28 01 12:08
Alexandr Monakhov  klm 28 01 12:40
Alexandr Monakhov  Kiril Kolesnikov 28 01 12:54
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo 28 01 17:24
Alexandr Monakhov  Vladimir Inovenkov 28 01 20:32
Alexandr Monakhov  Vlad Ipatov 28 01 20:57
Andrew Dolgov  Sasha Okunevich . p 28 01 20:00
Andrew Dolgov  Alexey Pavluchenko 28 01 20:02
Vladimir Shulga  Sasha Okunevich Re: ... 28 01 22:39
Vladimir Shulga  enn@online Re: ... 28 01 22:50
Sergey 'kvach' Nikitin  klm 28 01 21:23
Sergey 'kvach' Nikitin  Timofei Koryakin :) 28 01 21:23
Sergey 'kvach' Nikitin  Uriy Kirillov H "-13" 28 01 21:24
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov 28 01 21:25
Sergey 'kvach' Nikitin  Oscar Sacaev Re: 28 01 21:11
Dmitry Solovyov  Ivan Kovalef Re: 28 01 21:59
Dmitry Solovyov  Alexey Barabanschikov Re^2: Re^2: 28 01 22:01
Dmitry Solovyov  Vladimir Inovenkov Re: 28 01 22:04
Alexandr Monakhov  Alexey Barabanschikov 28 01 21:34
Alexey A. Kiritchun  Sasha Okunevich Re: . p 28 01 18:57
Dmitry Solovyov  Alexandr Monakhov Re: 28 01 22:59
Victor Horbunkoff  Vsevolod Legler 28 01 12:23
Victor Horbunkoff  Alexey Guzyuk H top-kniga.ru 28 01 12:30
Victor Horbunkoff  klm 28 01 12:59
Victor Horbunkoff  Andrew Dolgov 28 01 13:09
Andrew Darkin  Sasha Okunevich Re: . p 28 01 21:59
Boris Matveenko  Artem Morozov - 3 28 01 19:43
Boris Matveenko  Andrew Tupkalo 28 01 19:32
Kostya Miskevich  Oleg Bolotov Raymond Feist 28 01 23:57
Kostya Miskevich  Alexey Zinoviev Raymond Feist 28 01 23:59
Vsevolod Legler  klm Re^2: 26 01 03:09
Vsevolod Legler  Denis Lianda Perumov vs Tolkien 26 01 03:15
Vsevolod Legler  Oleg Bolotov 26 01 03:21
Vsevolod Legler  Vadim Avdunin 26 01 03:27
Vsevolod Legler  klm 28 01 22:53
Vsevolod Legler  Dmitry Solovyov 28 01 22:55
Vsevolod Legler  Alexey Barabanschikov 28 01 23:02
Vsevolod Legler  Dmitry Solovyov 28 01 23:05
Vsevolod Legler  Vladimir Inovenkov 28 01 23:08
Semen Druy  Timofei Koryakin , RZ. 28 01 18:30
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin . 28 01 00:44
Gregory Leonov  Oscar Sacaev 28 01 01:10
Gregory Leonov  Vlad Ipatov . 28 01 01:17
Gregory Leonov  Andrew Darkin JRRT 29 01 01:09
Gregory Leonov  Denis Lianda ... 29 01 01:14
Gregory Leonov  Denis Lianda pp 29 01 01:18
Gregory Leonov  Sasha Okunevich . p 29 01 01:37
Gregory Leonov  Andrew Dolgov 29 01 01:38
Gregory Leonov  Andrew Dolgov 29 01 01:39
Gregory Leonov  Shadow pp 29 01 01:40
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo pp 29 01 01:42
Gregory Leonov  Sasha Okunevich . p 29 01 01:45
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov 29 01 01:46
Gregory Leonov  Sergey 'kvach' Nikitin 29 01 01:50
Dmitriy Seleznyov  Alexandr Monakhov 28 01 23:37
Andrew Tupkalo  Sasha Okunevich ... 28 01 22:12
Andrew Tupkalo  Sasha Okunevich . p 28 01 22:13
Timofei Koryakin  klm 28 01 14:18
Timofei Koryakin  Downy Cat 28 01 14:21
Timofei Koryakin  Dmitry Solovyov 28 01 15:13
Denis Lianda  Kostya Miskevich () 28 01 23:53
Denis Lianda  Ian Popelinitsky ... 29 01 00:02
Denis Lianda  Oleg Bolotov 29 01 00:14
Oleg Bolotov  Alexey Barabanschikov 29 01 02:36
Alexander Kopyl  All Re: pp 29 01 02:06
Alexander Kopyl  All Re: pp 29 01 02:06
Alexander Kopyl  All Re: 29 01 02:06
Alexander Kopyl  All Re: 29 01 02:06
Alexander Kopyl  All Re: 29 01 02:06
Alexander Kopyl  All Re: . . 29 01 02:06
Ivan Kovalef  Denis Tsvetkovich 27 01 19:22
Ivan Kovalef  Oleg Bolotov 27 01 19:35
Downy Cat  Ian Popelinitsky Re: 29 01 07:32
klm  All Re: . p 29 01 07:46
klm  All Re: . p 29 01 07:48
Downy Cat  Timofei Koryakin Re: 29 01 07:58
klm  All Re: 29 01 08:02
klm  All Re: 29 01 08:15
klm  All Re: 29 01 08:17
Alex Sergeantoff  Alexey Barabanschikov 26 01 21:15
Alex Sergeantoff  Alexey Barabanschikov 26 01 20:45
Alex Sergeantoff  Vitaly Jatkin Perumov 26 01 20:52
Alexey Guzyuk  Oscar Sacaev 29 01 08:42
Alexey Guzyuk  Alexey Swiridov p 29 01 08:57
Alexey Guzyuk  Victor Horbunkoff H top-kniga.ru 29 01 10:40
Alexey Guzyuk  All H top-kniga.ru 29 01 10:45
Dmitry Neustroev  Alexandr Monakhov Perumov 15 01 18:09
Dmitry Neustroev  Alex Sergeantoff Perumov 15 01 19:43
Dmitriy Gromov  Gregory Leonov 29 01 09:47
Andrew Dolgov  Sasha Okunevich ... 29 01 11:55
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo . p 29 01 11:55
Andrew Tupkalo  Andrew Darkin . p 29 01 17:28
Andrew Tupkalo  Boris Matveenko 29 01 19:19
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 29 01 19:22
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo 29 01 15:06
Vladimir Shulga  Andrew Tupkalo RE: ... 29 01 14:02
Vladimir Shulga  Alexey Guzyuk RE:H top-kniga.ru 29 01 14:10
Dmitry Shishkin  Alexey Guzyuk H top-kniga.ru 29 01 14:45
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov pp 29 01 23:24
Oleg Bolotov  Vsevolod Legler 29 01 15:39
Vladimir Kazakov  All p 29 01 14:05
Jean Sugui  Alexey A. Kiritchun . p 29 01 20:22
Dmitry Solovyov  Vsevolod Legler Re: 29 01 09:03
Oleg Bolotov  Denis Lianda 29 01 17:14
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef 29 01 17:02
Andrew Dolgov  Vladimir Shulga ... 29 01 19:12
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 1/2001 (79) 29 01 19:53
Kiril Kolesnikov  All :) 29 01 20:05
Alexandr Velikov  Alexandr Monakhov 29 01 14:37
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/29.70 - | 29 01 22:48
Sergey Schegloff  All 29--2001 29 01 22:49
Dmitry Romanov  Sergey 'kvach' Nikitin - , .. 29 01 22:17
Oleg Pol  Dmitriy Seleznyov 29 01 09:55
Oleg Pol  Timofei Koryakin 29 01 10:00
Alexey Pavluchenko  Andrew Dolgov 29 01 19:34
Alexandr Monakhov  Dmitry Solovyov 29 01 19:52
Alexandr Monakhov  Dmitriy Seleznyov 29 01 19:59
Alexandr Monakhov  Dmitry Neustroev Perumov 29 01 20:03
Alexandr Monakhov  klm 29 01 20:08
Alexandr Monakhov  klm 29 01 20:22
Alexandr Monakhov  Dmitry Neustroev Perumov 29 01 20:25
Dmitry Solovyov  Dmitry Romanov Re: - , .. 29 01 23:16
Sergey 'kvach' Nikitin  Victor Horbunkoff Re: top-kniga.ru 29 01 17:03
Sergey 'kvach' Nikitin  Alexandr Monakhov Re: 29 01 17:06
Sergey 'kvach' Nikitin  Victor Horbunkoff Re: 29 01 17:10
Sergey 'kvach' Nikitin  Dmitriy Gromov Re: 29 01 17:17
Sergey 'kvach' Nikitin  Boris Matveenko -3 29 01 17:49
Sergey 'kvach' Nikitin  Alexandr Monakhov Hpc... 29 01 17:49
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov ?:) 29 01 17:48
Sergey 'kvach' Nikitin  Gregory Leonov ... 29 01 17:48
Oscar Sacaev  Dmitriy Gromov 29 01 23:18
Oscar Sacaev  Alexandr Monakhov 29 01 23:25
Oscar Sacaev  Gregory Leonov 29 01 23:32
Oscar Sacaev  Gregory Leonov JRRT 29 01 23:35
Comoderator of RU.FANTASY  All 29 01 23:44
Yuri Burger  Andrew Rossol "La maladie" Andrzej Sapkowski 26 01 17:24
Yuri Burger  Ivan Kovalef 26 01 17:13
Ivan Kovalef  Alexey A. Kiritchun Perumov vs Tolkien 28 01 18:32
Antony Gorelikoff  Sergey 'kvach' Nikitin Re: 29 01 04:29
Gregory Leonov  All . 29 01 02:56
Gregory Leonov  All LOTR 29 01 02:58
Gregory Leonov  Dmitriy Gromov 30 01 00:30
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo pp 30 01 00:32
Gregory Leonov  Dmitry Shishkin H top-kniga.ru 30 01 00:33
Gregory Leonov  Kostya Miskevich Raymond Feist 30 01 00:39
Andrew Dolgov  Alexey Pavluchenko 30 01 01:01
Andrew Dolgov  Oscar Sacaev 30 01 04:19
Victor Horbunkoff  Andrew Tupkalo . p 30 01 03:40
Victor Horbunkoff  Timofei Koryakin 30 01 03:42
Victor Horbunkoff  Sergey 'kvach' Nikitin H top-kniga.ru 30 01 03:45
Victor Horbunkoff  Alexey Guzyuk H top-kniga.ru 30 01 03:54
Alexey Guzyuk  Dmitry Shishkin H top-kniga.ru 30 01 08:30
Alexey Guzyuk  Andrew Dolgov ... 30 01 08:36
Vlad Ipatov  Gregory Leonov . 29 01 23:53
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 28 01 20:05
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 28 01 20:10
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 28 01 20:13
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 28 01 20:15
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 28 01 20:18
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 28 01 20:22
Vladimir Inovenkov  Vsevolod Legler 28 01 20:24
Vladimir Inovenkov  Alexandr Monakhov 29 01 00:28
Vladimir Inovenkov  Timofei Koryakin p 29 01 13:29
Vladimir Inovenkov  Dmitry Solovyov 30 01 05:28
Denis Lianda  Alexandr Monakhov Perumov vs Tolkien 29 01 08:11
Denis Lianda  Alexandr Monakhov 29 01 08:14
Denis Lianda  Oleg Pol 29 01 21:46
Denis Lianda  Oleg Bolotov 29 01 21:59
Denis Lianda  Oleg Bolotov 29 01 22:05
Denis Lianda  Tjur Artur ... 29 01 22:39
Denis Lianda  Alexey A. Kiritchun Perumov vs Tolkien 29 01 22:41
Denis Lianda  Alexey A. Kiritchun Perumov vs Tolkien 29 01 22:43
Denis Lianda  Gregory Leonov pp 29 01 22:50
Dmitry Shishkin  Gregory Leonov H top-kniga.ru 30 01 12:18
Dmitry Shishkin  Alexey Guzyuk H top-kniga.ru 30 01 12:18
Max Levenkov  Yuri Burger "La maladie" Andrzej Sapkowski 30 01 17:02
Max Levenkov  All ", taimas" 30 01 17:03
Alexey Guzyuk  Gregory Leonov H top-kniga.ru 30 01 13:18
Oleg Pol  Gregory Leonov Raymond Feist 30 01 14:01
Alexandr Velikov  Vladimir Shulga ... 29 01 15:23
Alexandr Velikov  Alexander Kopyl 29 01 15:52
Oleg Bolotov  Denis Lianda p 30 01 17:26
Oleg Bolotov  Denis Lianda 30 01 17:27
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 29 01 23:59
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov . p 30 01 00:05
Andrew Tupkalo  Jean Sugui . p 30 01 20:55
Andrew Tupkalo  Vladimir Shulga ... 30 01 21:03
Alexandr Velikov  Alexandr Monakhov ... 30 01 13:46
Alexandr Velikov  Alexandr Monakhov Perumov 30 01 15:21
Vladimir Shulga  All vs vs , , ? 30 01 18:42
Alexey Barabanschikov  Andrew Darkin Re: JRRT [] 29 01 15:55
Alexey Barabanschikov  Dmitry Solovyov Re: 29 01 16:00
Alexey Barabanschikov  enn@online Re: ... 29 01 16:02
Alexey Barabanschikov  All p - p 1 29 01 16:06
Vladimir Shulga  Andrew Tupkalo RE: ... 30 01 20:46
Andrew Dolgov  Alexandr Velikov ... 30 01 19:13
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo 30 01 20:13
Yuri Zubakin  Alexey Barabanschikov p - p 1 31 01 00:27
Alexey A. Kiritchun  klm Re: . p 29 01 13:22
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: . p 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: Re: ... 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
Alexander Kopyl  All Re: 30 01 08:54
klm  All ... - Re: 30 01 08:57
klm  All Re: Re^2: 30 01 13:24
Family  All Re: ... 30 01 14:17
Vladimir Zyryanov  Ilya Tobolchik Re: 30 01 14:54
Vladimir Zyryanov  Dmitry Shishkin Re: , . 30 01 14:56
Andrew Dolgov  Alexey Barabanschikov p - p 1 30 01 21:45
Timofei Koryakin  Alexandr Monakhov 30 01 23:52
Timofei Koryakin  Sergey 'kvach' Nikitin :) 31 01 00:07
Timofei Koryakin  Semen Druy , RZ. 31 01 00:11
Timofei Koryakin  Oleg Pol 31 01 00:35
Uriy Kirillov  Sergey 'kvach' Nikitin H "-13" 29 01 22:50
Oscar Sacaev  Andrew Dolgov 30 01 23:21
Comoderator of RU.FANTASY  Vladimir Inovenkov moderatorial [*]: 30 01 23:31
Alexey A. Kiritchun  Oleg Pol Re: 31 01 00:05
Alexey A. Kiritchun  Denis Lianda Re: Perumov vs Tolkien 31 01 00:05
Alexey A. Kiritchun  Jean Sugui Re: . p 31 01 00:08
Andrew Tupkalo  Oscar Sacaev 30 01 22:12
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 30 01 22:14
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov pp 30 01 22:54
Andrew Darkin  Andrew Tupkalo Re: . p 30 01 14:35
Ivan Kovalef  Alexandr Monakhov 30 01 10:10
Ivan Kovalef  Oleg Bolotov 30 01 10:53
Ivan Kovalef  Yuri Burger 28 01 18:49
Andrew Darkin  Alexey Barabanschikov Re: JRRT [] 30 01 23:41
Sergey Krassikov  All Re: top-kniga.ru 31 01 02:58
Vladimir Sizov  All 30 01 02:29
Vladimir Bannikov  Max Levenkov ", taimas" 30 01 17:57
Oleg Pol  Alexey A. Kiritchun 31 01 02:05
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo 31 01 02:56
_sob@gala.net  All Re: ", taimas" 31 01 05:03
Denis Lianda  Oleg Bolotov 30 01 07:58
Oleg Bolotov  Alexey Barabanschikov p - p 1 31 01 01:00
Vladimir Inovenkov  Dmitriy Seleznyov 30 01 14:00
Vladimir Inovenkov  Alexandr Monakhov Perumov 30 01 16:34
Vladimir Inovenkov  Alexandr Monakhov 30 01 16:39
Vladimir Inovenkov  Alexandr Monakhov Perumov 30 01 16:43
Andrey Vlasov  All ... 31 01 00:14
Alexey Guzyuk  Dmitry Shishkin H top-kniga.ru 31 01 08:16
Alexey Guzyuk  Vladimir Shulga ... 31 01 08:21
Alexey Guzyuk  Vladimir Shulga vs vs , , ? 31 01 08:27
klm  All Re: 31 01 08:23
klm  All Re: 31 01 08:27
Dmitry Solovyov  Vladimir Inovenkov Re: 30 01 22:29
Oleg Pol  Denis Lianda 31 01 09:55
Alexey Guzyuk  Whall@col.Ru H top-kniga.ru 31 01 13:57
Dmitry Shishkin  Alexey Guzyuk H top-kniga.ru 31 01 14:10
Oleg Bolotov  Denis Lianda 31 01 14:48
Anna Khodakova  All Re: .... 31 01 16:49
Andrew Tupkalo  Vladimir Shulga ... 31 01 18:53
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 31 01 19:14
Andrew Tupkalo  Alexey A. Kiritchun . p 31 01 22:54
Michael Zherebin  Vsevolod Legler 31 01 06:38
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef 31 01 16:05
Vladimir Sizov  Alexandr Monakhov Perumov 31 01 01:34
Alexandr Velikov  Andrew Dolgov ... 31 01 12:03
Alexandr Velikov  Alexander Kopyl ... 31 01 12:08
Alexandr Velikov  Alexey Guzyuk ... 31 01 14:09
Alexandr Monakhov  Alexandr Velikov 29 01 23:21
Alexandr Monakhov  All 30 01 12:48
Vladimir Ponomaryov  Alexey Barabanschikov Re: - p 1 01 01 00:10
Vladimir Ponomaryov  Dmitry Solovyov Re: - , .. 01 01 00:10
Vladimir Ponomaryov  Vladimir Zyryanov Re: 01 01 00:10
Kiril Kolesnikov  Alexey Barabanschikov p - p 2 31 01 22:21
Vladimir Shulga  Alexey Guzyuk 31 01 21:03
Vladimir Shulga  Alexey Guzyuk ... 31 01 22:27
Vladimir Shulga  Andrew Tupkalo RE: ... 31 01 22:31
Arkadi Sundeev  All vs vs , , ? 31 01 21:53
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo ... 31 01 19:30
Kiril Kolesnikov  Alexandr Monakhov 31 01 22:51
Oleg Pol  Alexandr Monakhov 31 01 20:15
Oscar Sacaev  All , 31 01 22:27
Boris Matveenko  Oleg Bolotov 30 01 19:06
Dmitry Solovyov  Vladimir Ponomaryov Re^2: - , .. 31 01 23:53
Sergey Krassikov  All Re: top-kniga.ru 01 01 01:18
Andrew Darkin  Vladimir Bannikov Re: ", taimas" 01 01 00:46
Andrew Dolgov  Alexandr Velikov ... 01 01 00:16
Andrew Dolgov  Oscar Sacaev , 01 01 01:20
Andrew Dolgov  Oscar Sacaev 01 01 01:20
Vladislav Leonavichus  All . 31 01 14:31
Gregory Leonov  Oscar Sacaev 31 01 00:30
Gregory Leonov  Oscar Sacaev JRRT 31 01 00:51
Gregory Leonov  Vlad Ipatov . 31 01 01:01
Gregory Leonov  Denis Lianda pp 31 01 01:07
Gregory Leonov  Dmitry Shishkin H top-kniga.ru 31 01 01:09
Gregory Leonov  Alexey Guzyuk H top-kniga.ru 31 01 01:12
Gregory Leonov  Oleg Pol Raymond Feist 31 01 01:13
Gregory Leonov  Alexey Barabanschikov p - p 1 31 01 01:20
Igor Soloviev  All Raymond E. Feist 31 01 04:29
Gregory Leonov  Andrew Tupkalo pp 01 01 00:41
Timofei Koryakin  Alexander Kopyl 01 01 06:48
Denis Lianda  Gregory Leonov ... 31 01 16:53
Denis Lianda  Gregory Leonov pp 31 01 16:56
Denis Lianda  Gregory Leonov pp 31 01 17:35
Denis Lianda  Alexander Kopyl pp 31 01 17:41
Denis Lianda  Oleg Bolotov 31 01 18:15
Denis Lianda  Max Levenkov ", taimas" 31 01 23:55
Tjur Artur  Alexey Barabanschikov p - p 1 02 01 23:29
Ian Popelinitsky  Denis Lianda , ( : ) 01 01 00:15
Ian Popelinitsky  Denis Lianda ... 01 01 00:33
Ian Popelinitsky  Vladimir Inovenkov - ... 01 01 00:42
Ian Popelinitsky  Sergey 'kvach' Nikitin Re: 01 01 00:45
Ian Popelinitsky  Dmitry Solovyov 01 01 00:53
Ian Popelinitsky  Alexandr Monakhov ... 01 01 01:02
Alexey Guzyuk  Vladimir Shulga 01 01 08:25
Victor Horbunkoff  Kiril Kolesnikov 01 01 03:25
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov 31 01 23:43
Andrew Tupkalo  Andrew Darkin . p 31 01 23:52
Vlad Ipatov  Alexey Barabanschikov p - p 1 31 01 21:10
Vlad Ipatov  Alexandr Monakhov p 31 01 21:13
Downy Cat  Alexandr Monakhov Re: 01 01 09:29
Oleg Pol  Gregory Leonov Raymond Feist 01 01 09:31
Dmitriy Gromov  Denis Lianda "" . . (: ) 01 01 08:40
Oleg Pol  Ian Popelinitsky ... 01 01 09:54
Rostislav Gritsjuk  All 01 01 08:53
Alexey A. Kiritchun  Andrew Tupkalo Re: . p 01 01 10:50
Shadow  Andrew Darkin ", taimas" 01 01 12:57
Konstantin Boyandin  Gregory Leonov p - p 1 01 01 11:27
Alexey Guzyuk  All H top-kniga.ru 01 01 09:55
Konstantin Boyandin  Tjur Artur p - p 1 01 01 11:29
Nikolay Shevkunov  Vladislav Leonavichus . 01 01 13:23
Andrew Tupkalo  Gregory Leonov pp 01 01 20:21
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov ... 01 01 20:42
Andrew Tupkalo  Vladimir Shulga ... 01 01 20:43
Alexandr Velikov  Alexandr Monakhov 01 01 09:09
Alexandr Velikov  Anna Khodakova .... 01 01 11:04
Alexandr Velikov  Arkadi Sundeev vs vs , , ? 01 01 11:28
Alexandr Velikov  Vladimir Shulga 01 01 11:32
Alexandr Velikov  Andrew Dolgov ... 01 01 11:44
Ivan Kovalef  Max Levenkov ", taimas" 29 01 19:44
Alexey Guzyuk  Gregory Leonov H top-kniga.ru 01 01 14:32
Vladimir Bannikov  Andrew Darkin ", taimas" 01 01 11:46
Oleg Bolotov  Denis Lianda 01 01 15:22
Dmitry Shishkin  Gregory Leonov H top-kniga.ru 01 01 15:03
Alexandr Velikov  Timofei Koryakin 01 01 14:45
Andrew Dolgov  Andrew Tupkalo ... 01 01 16:44
Andrew Dolgov  Alexandr Velikov ... 01 01 16:44
Oscar Sacaev  Oleg Pol 01 01 21:01
Comoderator of RU.FANTASY  All . 01 01 21:35
Masha Anisimova  Oscar Sacaev 29 01 13:58
Masha Anisimova  Timofei Koryakin 29 01 16:10
Masha Anisimova  Vladimir Inovenkov 30 01 08:50
Masha Anisimova  uct@faust.kiev.ua py 30 01 08:57
Masha Anisimova  Gregory Leonov 30 01 09:21
Masha Anisimova  Vsevolod Legler 30 01 09:33
Alexandr Monakhov  Sergey 'kvach' Nikitin Hpc... 31 01 19:52
Alexandr Monakhov  Timofei Koryakin 31 01 20:34
Alexandr Monakhov  Vladimir Inovenkov 31 01 20:40
Alexandr Monakhov  Alexandr Velikov Perumov 01 01 12:02
Alexandr Monakhov  klm 01 01 19:03
Arkadi Sundeev  All vs vs , , ? 01 01 20:12
Arkadi Sundeev  All Re: top-kniga.ru 01 01 20:16
Oleg Pol  Oscar Sacaev 01 01 20:23
Oleg Pol  Alexandr Monakhov 01 01 20:29
Alexandr Monakhov  Vladimir Sizov Perumov 01 01 19:21
Alexandr Monakhov  Ian Popelinitsky ... 01 01 19:33
Alexandr Monakhov  Downy Cat 01 01 20:01
Alexandr Monakhov  Alexandr Velikov 01 01 20:05
Alexandr Monakhov  All 2 01 01 20:15
Alexandr Monakhov  Denis Lianda 01 01 20:49
Alexandr Velikov  Konstantin Boyandin 01 01 15:04
Alexandr Monakhov  Ian Popelinitsky - ... 01 01 21:29
Alexandr Monakhov  Oleg Pol ... 01 01 21:38
Oleg Pol  Alexandr Monakhov 2 01 01 23:19
Andrew Dolgov  Alexandr Monakhov 2 01 01 23:15
Boris Matveenko  Alexander Kopyl 01 01 23:09
Yuri Burger  Sasha Okunevich . p 30 01 16:27
Yuri Burger  Alexander Kopyl 30 01 16:47
Sergey 'kvach' Nikitin  Antony Gorelikoff Re: 01 01 21:30
Sergey 'kvach' Nikitin  Victor Horbunkoff Re: top-kniga.ru 01 01 21:48
Sergey 'kvach' Nikitin  Timofei Koryakin Re: , RZ. 01 01 21:55
Oleg Pol  Alexandr Monakhov - ... 02 01 01:05
Oleg Pol  Alexandr Monakhov ... 02 01 00:47
Andrew Darkin  Shadow Re: ", taimas" 02 01 00:16
Andrew Tupkalo  Alexey A. Kiritchun . p 01 01 22:10
Uriy Kirillov  Alexandr Velikov .... 02 01 00:06
Artem Morozov  Vladimir Sizov 01 01 21:14
Artem Morozov  Andrey Vlasov ... 01 01 21:16
Oleg Bolotov  Oleg Pol ... 02 01 03:12
Alexey Guzyuk  Timofei Koryakin 02 01 08:38
Ian Popelinitsky  Kiril Kolesnikov 01 01 23:29
klm  All Re: Hpc... 02 01 08:28
Konstantin Boyandin  Alexandr Velikov 02 01 08:48
Victor Horbunkoff  Sergey 'kvach' Nikitin H top-kniga.ru 02 01 04:50
Vlad Ipatov  Gregory Leonov p - p 1 01 01 22:39
Denis Lianda  Oleg Bolotov p 01 01 22:38
Denis Lianda  Oleg Bolotov 01 01 23:36
Denis Lianda  Alexey Barabanschikov p - p 1 02 01 00:12
Denis Lianda  Alexander Kopyl 02 01 00:15
Denis Lianda  Alexey A. Kiritchun Perumov vs Tolkien 02 01 00:30
Denis Lianda  Oleg Bolotov p - p 1 02 01 00:38
Denis Lianda  Oleg Pol 02 01 00:46
Sergei Milkin  Oleg Pol ... 02 01 08:47
Vladimir Zyryanov  Vladimir Ponomaryov Re: 02 01 11:20
Alexander Chernichkin  All Re: 02 01 12:42
Semen Druy  Max Levenkov ", taimas" 01 01 18:47
Semen Druy  Timofei Koryakin , RZ. 31 01 18:59
Alexey A. Kiritchun  Andrew Tupkalo Re: . p 02 01 13:52
Alexey A. Kiritchun  Denis Lianda Re: Perumov vs Tolkien 02 01 14:02
Oleg Bolotov  Denis Lianda p 02 01 13:33
Oleg Bolotov  Denis Lianda 02 01 14:46
Oleg Bolotov  Denis Lianda p - p 1 02 01 14:50
Pheskov Kuzma  Ian Popelinitsky , ( : ) 02 01 01:38
Andrew Dolgov  Pheskov Kuzma , ( : ) 02 01 18:55
Vlad Ipatov  Alexandr Monakhov 2 02 01 20:35
Alex Sergeantoff  Timofei Koryakin 02 01 17:33
Alex Sergeantoff  Sergey 'kvach' Nikitin . 02 01 17:47
Alex Sergeantoff  Dmitry Neustroev Perumov 02 01 17:53
Alex Sergeantoff  Alexandr Velikov&All 02 01 17:27
Alex Sergeantoff  Timofei Koryakin 02 01 17:33
Alexandr Velikov  Alexandr Monakhov Perumov 02 01 09:50
Alexandr Velikov  Alexandr Monakhov Perumov 02 01 10:04
Kiril Kolesnikov  Ian Popelinitsky 02 01 20:35
Oleg N. Kotenko  Masha Anisimova py 02 01 19:46
Oleg N. Kotenko  Semen Druy ", taimas" 02 01 20:46
Dmitry Solovyov  Oleg Pol Re: 02 01 08:19
Dmitry Solovyov  Alexandr Monakhov Re: ... 02 01 08:22
Dmitry Solovyov  Oleg Pol Re: 2 02 01 08:29
Sergey 'kvach' Nikitin  Masha Anisimova . 02 01 18:09
Sergey 'kvach' Nikitin  Oscar Sacaev Re: , 02 01 17:59
Dmitry Solovyov  Oleg Bolotov Re: - p 1 02 01 22:57
Dmitry Solovyov  Oleg Bolotov Re: - p 1 02 01 23:03
Oscar Sacaev  Andrew Dolgov , 02 01 22:01
Oscar Sacaev  Andrew Dolgov 02 01 22:03
Oscar Sacaev  Gregory Leonov 02 01 22:06
Oscar Sacaev  Masha Anisimova 02 01 22:18
Victor Horbunkoff  Sergei Milkin ... 02 01 16:03
Michel Posukonko  Alexandr Monakhov Hpc... 02 01 13:37
Yuri Burger  Ivan Kovalef 01 01 16:44
Oleg Pol  Dmitry Solovyov 2 03 01 01:02
Oleg Pol  Dmitry Solovyov 03 01 01:04
Alexey Taratinsky  Vladimir Inovenkov Perumov 03 01 00:17
Alexey Taratinsky  Vladimir Inovenkov Perumov vs Tolkien 03 01 00:32
Alexey Taratinsky  Vladimir Inovenkov Perumov 03 01 00:36
Alexey Taratinsky  Vladimir Inovenkov Perumov 03 01 00:55
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh give CoBeT 03 01 00:56
Alexey Taratinsky  Victor Horbunkoff 03 01 00:58
Alexey Taratinsky  Andrey Solomatov 03 01 00:58
Alexey Taratinsky  Pheskov Kuzma Perumov 03 01 01:06
Alexey Taratinsky  Oleg Bolotov p 03 01 01:11
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh 03 01 01:17
Alexey Taratinsky  Alex Galizkikh Perumov vs Tolkien 03 01 01:21
Alexey Taratinsky  Andrey Solomatov 03 01 01:32
Alexey Taratinsky  Boris Matveenko 03 01 01:41
Alexey Taratinsky  Dmitry Solovyov 03 01 01:47
Alexey Taratinsky  Sergey 'kvach' Nikitin H "-13" 03 01 02:15
Andrew Dolgov  Sergey 'kvach' Nikitin . 03 01 01:33
Andrew Dolgov  Oscar Sacaev , 03 01 01:33
Andrew Dolgov  Oscar Sacaev 03 01 01:35
Ruslan Krasnikov  Sasha Okunevich RE:. p 02 01 21:36
Denis Lianda  Alexandr Monakhov 02 01 17:47
Denis Lianda  Gregory Leonov 03 01 00:16
Denis Lianda  Gregory Leonov p - p 1 02 01 17:59
Denis Lianda  Ian Popelinitsky ... 02 01 18:08
Denis Lianda  Dmitriy Gromov "" . . (: ) 02 01 22:34
Denis Lianda  Oleg Bolotov 03 01 00:15
Andrew Tupkalo  Andrew Dolgov ... 02 01 23:56
Antony Gorelikoff  Nikolay Shevkunov Re: . 02 01 20:38
Downy Cat  Alexandr Velikov Re: 03 01 05:39
Gregory Leonov  Andrew Dolgov 03 01 00:59
Gregory Leonov  Denis Lianda ... 03 01 01:01

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001