> | | | | | |

RU.SF.NEWS

: , , , ,

 

          
Swiatoslaw Loginov  Shumil C.... 18 99 12:37
Sergey Krassikov  All Re: 19 99 15:48
Oleg Wereskun  Dale Volkov 18 99 19:21
Oleg Wereskun  Valery Shishkov 18 99 22:54
Stanislav L. Bereznyuk  All Re: 19 99 17:28
Ljuba Fedorova  Shumil C.... 19 99 16:23
Moderator  All p 19 99 16:24
Ann Yakovenko  Vladimir Bannikov 19 99 02:36
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 19 99 15:42
Vladimir Bannikov  Sergey Schegloff 19 99 15:45
Alex Potyomkin  Vladislav Kononenko Re: 19 99 05:36
Alex Potyomkin  Shumil Re: " " - p 19 99 05:41
Alex Potyomkin  Boris Nemykin Re: H 19 99 05:52
Tim Kelly  Shumil C.... 19 99 13:21
Ivan Kovalef  Boris Nemykin H 19 99 10:44
Mikhail Nazarenko  Sergey Schegloff H "": 19 99 14:04
TERMINATOR  All 16 99 16:50
Anton Sorokin  Vladislav Zarya 19 99 11:40
Sergey Tishin  Boxa Vasilyev " " 19 99 21:13
Sergey Tishin  Vadim Vaterland 19 99 21:18
Sergey Tishin  Dmitry Shevchenko By! :))) 19 99 21:19
Aleksey Swiridov  Pavel Alferov , ... 17 99 11:49
Swiatoslaw Loginov  Ivan Kovalef C.... 19 99 12:58
Boris Tolstikov  Ljuba Fedorova C.... 20 99 09:38
Michael S. Trifonov  All Re: 20 99 14:55
Sergey Ilyin  ilyin@tomcat.ru> Re: 20 99 15:08
Alex Umanov  borisok@bigfoot.com H 20 99 00:32
Andrew Darkin  Pavel Viaznikov Re: H 19 99 06:12
Andrew Darkin  Boxa Vasilyev Re: 19 99 06:16
Andrew Darkin  Pavel Viaznikov Re: ... 19 99 06:21
Swiatoslaw Loginov  Uliy Burkin - 20 99 16:05
Andrey Kharlamov  Boxa Vasilyev y 20 99 15:52
Boris Nemykin  All Re: H 20 99 18:20
Vladimir Petko  Alex Umanov H 20 99 19:15
Arkadi Sundeev  All 20 99 21:47
Dmitriy Gromov  Andrew Darkin H 20 99 21:36
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov 20 99 07:52
Leonid Kudryavcev  Sergey Ilyin 21 99 03:23
Boris Nemykin  All Re: H 21 99 03:01
Andrew Tupkalo  All Re: 21 99 05:13
Dmitry Groshev  Boxa Vasilyev - 18 99 01:27
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 21 99 09:53
Vladimir Bannikov  Ann Yakovenko 21 99 11:47
George Seriakov  All Re: 20 99 22:41
Dima Malikov  Oleg Wereskun 21 99 13:40
Uliy Burkin  Boxa Vasilyev 19 99 08:07
Uliy Burkin  Gennady Movchan (8) 19 99 08:10
Sergey Krassikov  All 21 99 16:39
Dmitriy Gromov  Boris Nemykin H 21 99 14:02
Dmitry Shevchenko  Sergey Tishin Re: By! :))) 21 99 10:18
Boris Nemykin  All H 21 99 20:40
Dmitry Groshev  Vladislav Zarya 21 99 00:57
Dmitry Groshev  Vladislav Zarya - 21 99 01:41
Igor Martynow  Andrew Tupkalo 21 99 21:59
Dmitry Casperovitch  Swiatoslaw Loginov " " 18 99 15:22
Dmitry Alehin  Konstantin G. Ananich H (. ) 20 99 09:48
Alex Umanov  Dmitriy Gromov H 21 99 18:24
Ivan Kovalef  Swiatoslaw Loginov C.... 21 99 13:39
Ivan Kovalef  Boris Nemykin H 21 99 13:42
Boris Nemykin  All Re: H 21 99 23:54
Moderator  Dmitry Groshev - 22 99 02:34
Moderator  Vladimir Bannikov 22 99 02:36
Moderator  Uliy Burkin (8) 22 99 02:39
Anton V. Mechetin  Shumil Re: - (: " ") 21 99 15:14
Anton V. Mechetin  Swiatoslaw Loginov Re: C.... 21 99 17:19
Anton V. Mechetin  Andrey Kharlamov Re: y 21 99 17:25
Boxa Vasilyev  Andrew Darkin 21 99 14:02
Gennady Movchan  Uliy Burkin Re: (8) 22 99 01:31
Konstantin Grishin  Swiatoslaw Loginov C.... 22 99 16:22
Vladimir Petko  Alex Umanov H 22 99 18:16
Andrey Kharlamov  Anton V. Mechetin y 22 99 18:40
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov 22 99 16:45
Ivan Kovalef  Boris Nemykin H 22 99 16:48
Swiatoslaw Loginov  Ivan Kovalef C.... 22 99 22:18
Swiatoslaw Loginov  Shumil C.... 22 99 22:20
Swiatoslaw Loginov  Boris Tolstikov (: - (: " ") 22 99 23:00
Alexander Gromov  Andrey Beresnyak 20 99 23:26
Alexander Gromov  Swiatoslaw Loginov C.... 22 99 11:35
Sergey Voronov  Dmitry Groshev Re: 23 99 00:16
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 23 99 03:32
Ann Yakovenko  Vladimir Bannikov 23 99 11:26
Vladimir Bannikov  Ann Yakovenko 23 99 16:24
Evgeny Novitsky  ilyin@tomcat.ru 23 99 20:04
Evgeny Novitsky  Swiatoslaw Loginov C.... 23 99 20:13
Andrew Darkin  Aleksey Swiridov Re: , ... 21 99 18:28
Victor Fedorov  Kirill Pleshkov . "p " 23 99 20:16
Sergey Schegloff  Mikhail Nazarenko H "": 21 99 22:13
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 23 99 21:53
Sergey Schegloff  All 23--1999 23 99 21:53
Gennady Movchan  Serg Kalabuhin Re: (1) 24 99 00:01
Vladislav Zarya  Anton Sorokin 21 99 14:28
Anthony Primakov  All p. .p " " 24 99 12:17
Vitaly Titov  Sergey Tishin By! :))) 23 99 23:59
Shumil  Alex Potyomkin " " - p 21 99 04:54
Swiatoslaw Loginov  Ann Yakovenko 23 99 22:15
Konstantin G. Ananich  All Re: H (. ) 24 99 18:51
Ann Yakovenko  Vladimir Bannikov 24 99 16:27
Gennady Movchan,  All /2 May 99 11:17)
Gennady Movchan,  All /1 May 99 11:48)
Anatoly R. Tjutereff  Boxa Vasilyev 21 99 05:18
Elena Kleschenko  All p "" 24 99 15:58
Vladimir Bannikov  Ann Yakovenko 25 99 01:57
Serge Avrov  Swiatoslaw Loginov C.... 23 99 21:20
Vladimir Borisov  Farit Akhmedjanov C.... 23 99 03:56
Vladimir Borisov  Swiatoslaw Loginov C.... 23 99 03:56
Vladimir Borisov  Anatoly R Tjutereff 23 99 03:57
Vladimir Borisov  Swiatoslaw Loginov C.... 24 99 23:31
Dmitry Groshev  Sergey Voronov Re: 23 99 23:16
Alex Potyomkin  Shumil Re: " " - p 25 99 05:57
Vladimir Borisov  Elena Kleschenko p "" 25 99 22:34
Boxa Vasilyev  Vitaly Titov Re: By! :))) 26 99 02:31
Uliy Burkin  Swiatoslaw Loginov - 22 99 09:13
Sergey Schegloff  All H SF&F: 24 99 22:28
Alex Mustakis  Victor Fedorov . "p " 25 99 10:38
Konstantin Boyandin  All Ultima ratio (: ""...) 26 99 09:44
Elena Kleschenko  Vladimir Borisov p "" 26 99 08:02
Dmitry Provodnikov  Uliy Burkin - 26 99 16:15
Ann Yakovenko  Vladimir Bannikov 26 99 07:27
Dale Volkov  Boxa Vasilyev 26 99 12:53
Shumil  All " " - p! 24 99 01:39
Farit Akhmedjanov  Vladimir Borisov C.... 26 99 23:33
Victor Fedorov  Alex Mustakis . "p " 26 99 14:44
Vladimir Borisov  Elena Kleschenko p "" 27 99 01:10
Shumil  Vladimir Bannikov 24 99 23:44
Denis Gorbatch  Alexandr Redko " " 01 99 19:09
Andrey Beresnyak  All C.... ( ?..) 01 99 20:51
Andrey Beresnyak  All - !!! ;))) 01 99 20:59
Farit Akhmedjanov  Pavel Viaznikov C.... ( ?..) 01 99 22:21
Vladimir Bannikov  Anton Sorokin 01 99 15:12
Boxa Vasilyev  All 01 99 18:30
Boxa Vasilyev  Valery Shishkov Re: . , . 01 99 23:07
Boxa Vasilyev  Dale Volkov Re: 01 99 23:57
Nickolay Bolshackov  Pavel Viaznikov - !!! ;))) 01 99 07:38
Pavel Viaznikov  Vladimir Borisov " " 01 99 06:58
Konstantin Boyandin  All H 02 99 05:56
Nikolay D. Perumov  All Re: p 02 99 06:14
Farit Akhmedjanov  Vladislav Zarya 02 99 09:29
Dale Volkov  Boxa Vasilyev 02 99 07:09
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru - !!! ;))) 02 99 13:59
Shumil  Vladislav Zarya " " - p! 01 99 02:56
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov - !!! ;))) 02 99 04:42
Ivan Kovalef  Valery Shishkov . , . 02 99 07:07
Kirill Pleshkov  All Eurocon Awards 1999 02 99 19:06
Anton Farb  All Re: 03 99 01:29
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov " " 03 99 03:05
Aleksey Swiridov  Pavel Viaznikov - !!! ;))) 01 99 09:00
Pavel Viaznikov  Denis Gorbatch " " 02 99 07:08
Pavel Viaznikov  Farit Akhmedjanov C.... ( ?..) 02 99 07:14
Boxa Vasilyev  Dale Volkov Re: 03 99 03:35
Valery Shishkov  Boxa Vasilyev Re: . , . 03 99 12:00
Andrew Tupkalo  All Re: 03 99 04:52
Andrew Tupkalo  All Re: 03 99 04:54
Andrew Tupkalo  All Re: - !!! ;))) 03 99 05:00
Konstantin Boyandin  All 03 99 06:18
Dale Volkov  Boxa Vasilyev 03 99 07:14
Felix Zaliaev  Farit Akhmedjanov 03 99 18:29
Felix Zaliaev  Dale Volkov 03 99 18:52
Mikhail Zislis  Boxa Vasilyev 03 99 09:52
Farit Akhmedjanov  Pavel Viaznikov C.... ( ?..) 04 99 00:11
Farit Akhmedjanov  Felix Zaliaev 04 99 00:12
Baatr Vankaev  andreyb@cco.caltech.edu - !!! ;))) 02 99 18:17
Nickolay Bolshackov  Kirill Tretyak - !!! ;))) 02 99 22:50
Leonid Smetanin  Andrey Beresnyak - !!! ;))) 03 99 10:58
Boxa Vasilyev  Dale Volkov Re: 04 99 02:49
Boxa Vasilyev  Felix Zaliaev Re: 04 99 02:50
Ljuba Fedorova  Vladimir Borisov - !!! ;))) 04 99 01:35
Oleg Pozdeev  All . 03 99 17:15
Pavel Viaznikov  Nickolay Bolshackov - !!! ;))) 03 99 23:59
Andrey Beresnyak  All - !!! ;))) 04 99 10:28
Vladimir Petko  Aleksey Swiridov - !!! ;))) 03 99 23:48
Sergey Ilyin  ilyin@tomcat.ru> Re: . 04 99 15:00
Felix Zaliaev  Boxa Vasilyev 04 99 12:59
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru - !!! ;))) 04 99 12:41
Boxa Vasilyev  Mikhail Zislis Re: 04 99 03:09
Boris Tolstikov  All DRIN N77 [1/2] 04 99 13:20
Boris Tolstikov  All DRIN N77 [1/2] 04 99 13:22
Boris Tolstikov  All DRIN N77 [2/2] 04 99 13:21
Pavel Viaznikov  Vladimir Borisov " " 04 99 20:27
Boxa Vasilyev  Felix Zaliaev Re: 05 99 03:59
Dmitriy Gromov  All "" (, 1998 .) (1/5). 05 99 19:44
Dmitriy Gromov  All "" (, 1998 .) (2/5). 05 99 19:52
Dmitriy Gromov  All "" (, 1998 .) (3/5). 05 99 19:55
Dmitriy Gromov  All "" (, 1998 .) (4/5). 05 99 19:56
Dmitriy Gromov  All "" (, 1998 .) (5/5). 05 99 19:58
Shumil  All " " - p! 05 99 02:17
Gorlum  Vladimir Bannikov 06 99 02:41
Gorlum  Vladimir Bannikov 06 99 02:43
Ann Yakovenko  Vladimir Bannikov 05 99 20:55
Vladimir Borisov  Farit Akhmedjanov 05 99 02:31
Felix Zaliaev  Farit Akhmedjanov 05 99 12:24
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov 03 99 16:55
Victor Sergeev  Ann Yakovenko 06 99 23:31
Pavel Kouzin  All 06 99 17:29
Pavel Viaznikov  Sergey Grigoriev Fantastic coctail 05 99 08:33
Pavel Viaznikov  Andrew Tupkalo 05 99 22:40
Pavel Viaznikov  Leonid Smetanin - !!! ;))) 06 99 10:03
Ljuba Fedorova  Gorlum 07 99 19:53
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov " " 07 99 18:32
Vladimir Borisov  Boris Tolstikov DRIN N77 [1/2] 07 99 20:11
Vladislav Kononenko  Boxa Vasilyev 07 99 14:31
Swiatoslaw Loginov  Pavel Viaznikov q 08 99 00:54
Victor Fedorov  All p "" 08 99 13:50
Yevgeny Ben  Farit Akhmedjanov 09 99 00:35
Shumil  All p 07 99 12:45
Valery Shishkov  All H 09 99 19:03
Andrew Kozhevnicov  Yevgeny Ben 09 99 11:43
Boxa Vasilyev  Vladislav Kononenko Re: 10 99 03:23
Yevgeny Ben  Farit Akhmedjanov 10 99 00:11
Pavel Viaznikov  Vladimir Borisov " " 09 99 23:49
Boris Tolstikov  Vladimir Borisov DRIN N77 [1/2] 10 99 09:18
Moskalyov Dmitry  All " " - p! 10 99 22:30
Andrew Tupkalo  All Re: 11 99 04:21
Andrew Tupkalo  All Re: - !!! ;))) 11 99 04:23
Mikhail Zislis  Boxa Vasilyev 11 99 11:51
Boris Ivanov  Ivan Kovalef . , . 10 99 23:26
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 7/99 (36) 12 99 13:56
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 8/99 (37) 12 99 13:58
Alex Medvedev  All 13 99 16:10
Shumil  Moskalyov Dmitry " " - p! 12 99 00:40
Vladimir Borisov  Swiatoslaw Loginov q 11 99 04:02
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov " " 14 99 02:51
Alexander Gordeev,  All y p... 12 1999 01:41)
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 13 99 11:16
Sergey Schegloff  All 13--1999 13 99 11:17
Sergey Schegloff  All H - 13 99 11:17
Boxa Vasilyev  Mikhail Zislis Re: 15 99 03:25
Pavel Viaznikov  Andrew Tupkalo 13 99 16:58
Vladislav Slobodian  All Re: 15 99 10:15
Vladislav Kononenko  Sergey Lukianenko 15 99 16:35
Konstantin Grishin  Boxa Vasilyev 15 99 21:59
Stanislav L. Bereznyuk  All Re: 16 99 09:02
Boxa Vasilyev  Vladislav Slobodian Re: 16 99 22:47
Boxa Vasilyev  Konstantin Grishin Re: 16 99 22:47
Pavel Viaznikov  Vladimir Borisov " " 17 99 00:58
Pavel Viaznikov  Vladislav Kononenko 17 99 01:16
Andrew Tupkalo  All Re: 18 99 05:53
Boris Bliznukov  Pavel Viaznikov Star Wars: The Phantom Menace May 99 14:26:00
Michail Gituljar  Andrey Beresnyak 18 99 08:16
Tanya Matveeva  Andrey Beresnyak ( ) 18 99 13:24
Vlad Choporov  Andrew Tupkalo 18 99 09:18
Shuare Zimenko  All pp -2-? 18 99 09:49
Andrey Beresnyak  All ( ) 18 99 20:19
Vasily Shepetnev  Shuare Zimenko pp -2-? 18 99 18:48
KGBMan  All Re: - !!! ;))) 18 99 23:27
Anton Farb  All Re: 19 99 04:50
Dennis Shleev  all " " -- ... 12 99 18:31
Stanislav L. Bereznyuk  All Re: 19 99 14:17
Vladislav Kononenko  Tanya Matveeva ( ) 19 99 12:27
Alexey Shaposhnikov  Pavel Viaznikov 18 99 17:00
Natalia Alekhina  Boxa Vasilyev 19 99 19:53
Alexander Demeshko  Shuare Zimenko pp -2-? 19 99 17:26
Serge Avrov  Tanya Matveeva ( ) 19 99 14:30
Alex Medvedev  KGBMan Re: - !!! ;))) 20 99 10:36
Tanya Matveeva  Serge Avrov ( ) 20 99 12:13
Kostya Govorun  Tanya Matveeva ( ) 20 99 14:27
Kostya Govorun  KGBMan - !!! ;))) 20 99 14:39
Eugene A.Gershman  All M ! 20 99 14:59
Tanya Matveeva  Kostya Govorun ( ) 20 99 18:57
Shumil  Boxa Vasilyev 17 99 01:32
Konstantin Grishin  Alex Medvedev - !!! ;))) 20 99 13:09
Kostya Govorun  Tanya Matveeva ( ) 20 99 23:35
Anton Pervushin  All ! :-))) 20 99 22:46
Shumil  Anton Pervushin ! :-))) 19 99 23:55
Konstantin G. Ananich  All Re: ( ) 21 99 10:37
Tanya Matveeva  Kostya Govorun ( ) 21 99 10:55
Pavel Viaznikov  Andrew Tupkalo 20 99 00:03
Pavel Viaznikov  Shuare Zimenko pp -2-? 20 99 00:16
Pavel Viaznikov  Andrey Beresnyak ( ) 20 99 00:08
Pavel Viaznikov  All ... =( 20 99 20:40
Swiatoslaw Loginov  Anton Pervushin ! :-))) 21 99 09:25
Kirill Pleshkov  Shuare Zimenko pp -2-? 18 99 23:41
Kirill Pleshkov  Anton Pervushin ! :-))) 21 99 20:25
Kirill Pleshkov  Alexander Demeshko pp -2-? 21 99 20:23
Vladimir Borisov  All H " " 22 99 03:12
Serg Svinolobov  All Re: ... =( 21 99 23:07
Dmitriy Gromov  Swiatoslaw Loginov & Anton Pervushi !!! 21 99 23:57
Serge Avrov  Tanya Matveeva ( ) 21 99 20:43
Tanya Matveeva  Serge Avrov ( ) 22 99 09:10
Ljuba Fedorova  Vlad Choporov 22 99 03:17
Kostya Govorun  Tanya Matveeva ( ) 22 99 11:15
Evgeny Novitsky  Tanya Matveeva ( ) 22 99 16:05
Tanya Matveeva  Kostya Govorun ( ) 22 99 15:19
Natalia Alekhina  KGBMan - !!! ;))) 22 99 02:48
Leonid Nikolaev  Pavel Viaznikov ... =( 22 99 15:45
Kostya Govorun  Evgeny Novitsky ( ) 22 99 16:35
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru Matrix 22 99 13:49
Kostya Govorun  Tanya Matveeva ( ) 22 99 21:25
KGBMan  All Re: Matrix 22 99 22:59
KGBMan  All Re: - !!! ;))) 22 99 23:10
Vlad Choporov  Ljuba Fedorova 22 99 22:36
Shumil  Serge Avrov ( ) 21 99 02:01
Shumil  Alex Medvedev - !!! ;))) 21 99 02:20
Ilya V Malyakin  Serge Avrov y ( py y) 21 99 22:27
Vladimir Borisov  Swiatoslaw Loginov ! :-))) 23 99 04:29
Alex Mustakis  Pavel Viaznikov pp -2-? 22 99 16:58
Alexandr Redko  All Re: Matrix 23 99 09:11
Tanya Matveeva  Kirill Tretyak Matrix 22 99 23:19
Leonid Nikolaev  Tanya Matveeva ( ) 23 99 12:55
Stanislav L. Bereznyuk  All Re: Matrix 23 99 14:01
Vladimir Avilov  Leonid Nikolaev Re: ( ) 23 99 15:46
KGBMan  All Re: Matrix 23 99 19:05
Vladimir Petko  Shumil Inheritance 23 99 22:59
Tanya Matveeva  Leonid Nikolaev ( ) 23 99 16:40
Boxa Vasilyev  Anton Farb Re: 23 99 09:41
Boxa Vasilyev  Natalia Alekhina Re: 23 99 09:44
Boxa Vasilyev  Shumil Re: 23 99 09:45
Boxa Vasilyev  Tanya Matveeva Re: ( ) 23 99 09:47
Nikita V. Belenki  Boxa Vasilyev 23 99 14:33
Uliy Burkin  Anton Pervushin ! :-))) 23 99 00:07
Konstantin G. Ananich  All Re: ( ) 24 99 09:34
Serge Avrov  Tanya Matveeva ( ) 22 99 22:17
Serge Avrov  Ilya V. Malyakin y ( py y) 22 99 22:32
Vladimir Avilov  Serge Avrov Re: ( ) 24 99 11:00
Swiatoslaw Loginov  Shumil - !!! ;))) 23 99 09:32
Andrey Beresnyak  All - !!! ;))) 24 99 13:17
Andrey Beresnyak  All Matrix 24 99 13:29
Sergey Yaroslavsky  Andrey Beresnyak - !!! ;))) 24 99 15:02
A.Maniacovsky  All 24 99 15:34
Tanya Matveeva  KGBMan Matrix 24 99 18:36
Tanya Matveeva  Boxa Vasilyev ( ) 24 99 18:39
Boris Nemykin  All Re: ( ) 24 99 19:22
Kostya Govorun  Boxa Vasilyev ( ) 24 99 16:32
Denis Baluev  Kostya Govorun ( ) 25 99 00:51
KGBMan  All Re: Matrix 25 99 00:01
KGBMan  All Re: - !!! ;))) 25 99 00:16
Wadim A. Sigalov  was@freedom.usa.com " " -- ... 24 99 13:39
Wadim A. Sigalov  was@freedom.usa.com p - p!!! ;))) 24 99 13:44
Shumil  All 23 99 02:02
Kirill A. Sudakow  Boxa Vasilyev ( ) 25 99 03:17
Serge Avrov  Shumil ( ) 23 99 23:24
Marina Konnova  Konstantin Grishin p - py!!! ;))) 23 99 11:28
Boxa Vasilyev  Tanya Matveeva Re: ( ) 25 99 03:33
Boxa Vasilyev  Boris Nemykin Re: ( ) 25 99 03:34
Edward Megerizky  Leonid Nikolaev RE: ( ) 25 99 01:54
Alex Medvedev  Wadim A. Sigalov Re: - p!!! ;))) 25 99 08:13
Natalia Alekhina  Kostya Govorun - !!! ;))) 23 99 00:20
Vladislav Slobodian  All Re: ( ) 25 99 11:45
Pavel Viaznikov  Leonid Nikolaev ( ) 24 99 06:56
Konstantin Grishin  Marina Konnova p - py!!! ;))) 25 99 09:00
KGBMan  All Re: - p!!! ;))) 25 99 17:41
Igor Evlakov  Shumil 25 99 19:08
Vladislav Kononenko  Boxa Vasilyev ( ) 24 99 22:33
Igor Evlakov  Konstantin Grishin p - py!!! ;))) 25 99 23:31
Boris Tolchinsky  KGBMan Re: - !!! ;))) 26 99 02:43
Boris Tolchinsky  Konstantin Grishin Re: - py!!! ;))) 26 99 02:44
Shumil  Boxa Vasilyev 24 99 00:18
Shumil  Andrey Beresnyak Matrix 24 99 00:35
Shumil  Vladimir Petko Inheritance 24 99 01:20
Armen Girghidov  All 25 99 20:49
Boris Tolchinsky  Armen Girghidov Re: 26 99 12:14
Alex Medvedev  Boris Tolchinsky Re: - py!!! ;))) 26 99 16:45
Andrey Beresnyak  All Matrix 26 99 18:16
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru Matrix 25 99 13:08
Dmitry Groshev  Denis Baluev ( ) 26 99 02:05
Vladimir Petko  Shumil Inheritance 26 99 19:56
Boxa Vasilyev  Kirill A. Sudakow Re: ( ) 25 99 11:51
Ilya V Malyakin  Serge Avrov y ( py y) 26 99 00:06
Ilya V Malyakin  Leonid Nikolaev y ( py y) 26 99 00:07
Anton Farb  All Re: - py!!! ;))) 27 99 02:12
Shumil  Igor Evlakov 25 99 02:17
Nikita V. Belenki  Anton Farb p - py!!! ;))) 26 99 19:15
Yuri Zubakin  Ilya V Malyakin y ( py y) 27 99 10:54
Tanya Matveeva  Kirill Tretyak Matrix 27 99 10:29
Gennady Movchan  All 26 99 11:49
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 9/99 (38) 27 99 20:26
Serge Avrov  Marina Konnova p - py!!! ;))) 26 99 17:50
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 27 99 22:05
Sergey Schegloff  All 27--1999 27 99 22:05
Nickolay Bolshackov  Shumil Inheritance 26 99 08:38
Anton Pervushin  Kirill Pleshkov ! :-))) 27 99 11:37
Boxa Vasilyev  Shumil Re: 27 99 21:12
Alexey Shaposhnikov  Shumil Matrix 27 99 20:09
Moderator  All rules 26 99 15:30
Moderator  SAD [+][+] 26 99 15:36
Moderator  KGBMan Matrix 26 99 15:43
Ilya V Malyakin  Kostya Govorun y ( py y) 26 99 23:41
Ilya V Malyakin  Konstantin Grishin p - py!!! ;))) 26 99 23:51
Ilya V Malyakin  Igor Evlakov p p 26 99 23:54
Ilya V Malyakin  tolchin@overta.ru p - py!!! ;))) 26 99 23:56
Kostya Govorun  Vladislav Kononenko ( ) 26 99 11:19
Pavel Viaznikov  KGBMan Matrix 26 99 23:53
Pavel Viaznikov  Boxa Vasilyev 27 99 21:08
Pavel Viaznikov  Vladimir Avilov ( ) 27 99 21:15
Vladimir Pankov  All ? 24 99 13:25
Moderator  Armen Girghidov [*] 28 99 16:03
Konstantin G. Ananich  All Re: y ( py y) 28 99 19:17
Vassili Bourdo  All Possibly " " . 28 99 15:39
Mikhail Zislis  Boxa Vasilyev ( ) 25 99 20:20
KGBMan  All Re: Matrix 28 99 19:16
KGBMan  All Re: - py!!! ;))) 28 99 19:24
Boris Ivanov  All 27 99 08:38
Dmitriy Gromov  Boris Ivanov H 28 99 22:52
Ilya V Malyakin  Boxa Vasilyev y ( py y) 27 99 21:57
Boris CDuke  Igor Evlakov 27 99 14:51
KGBMan  All Re: - !!! ;))) 29 99 00:16
Anton Farb  All Re: - py!!! ;))) 29 99 00:58
Boris Tolchinsky  All - I: ... 28 99 19:08
Anton Farb  All Re: - py!!! ;))) 29 99 03:02
Boxa Vasilyev  Dmitriy Gromov Re: H 29 99 03:30
Boxa Vasilyev  Ilya V Malyakin Re: y ( py y) 29 99 03:41
Andrew Darkin  Swiatoslaw Loginov Re: ! :-))) 23 99 21:04
Vladimir Bannikov  Ann Yakovenko 29 99 09:58
Alexey Shaposhnikov  Pavel Viaznikov ( ) 29 99 15:30
Alexey Shaposhnikov  Vassili Bourdo Possibly " " . 29 99 15:31
Tanya Matveeva  Vladimir Bannikov 29 99 19:25
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru Matrix 29 99 10:43
Boxa Vasilyev  Pavel Viaznikov Re: 29 99 14:17
Vlad Choporov  Dmitry Groshev ( ) 29 99 10:10
Konstantin Grishin  Shumil 29 99 20:50
Konstantin Grishin  Ilya V Malyakin p - py!!! ;))) 29 99 20:55
Konstantin Grishin  KGBMan Matrix 29 99 20:57
Boris Nemykin  All Re: Matrix 30 99 00:27
Igor Evlakov  Shumil 29 99 23:57
Igor Evlakov  Ilya V Malyakin p p 29 99 23:59
KGBMan  All Re: 30 99 00:33
Boris Nemykin  All Re: Matrix 30 99 00:58
Jack Slater  Boris Tolchinsky - I: ... 30 99 03:06
Oscar Sacaev  Swiatoslaw Loginov - !!! ;))) 29 99 23:51
Serge Avrov  Natalia Alekhina - !!! ;))) 27 99 17:16
Serge Avrov  Konstantin Grishin p - py!!! ;))) 27 99 17:18
Serge Avrov  vs@cityhall.novosibirsk.ru ( ) 27 99 17:20
Serge Avrov  Ilya V. Malyakin y ( py y) 27 99 17:24
Serge Avrov  Alex Medvedev p - py!!! ;))) 27 99 17:30
Vladislav Slobodian  All Re: ( ) 30 99 06:11
Goblin  anton@imf.zt.ua p - py!!! ;))) 30 99 01:48
Goblin  anton@imf.zt.ua p - py!!! ;))) 30 99 02:26
Andrew Tupkalo  All Re: - py!!! ;))) 30 99 08:46
Alex Medvedev  Goblin Re: - py!!! ;))) 30 99 12:39
Tanya Matveeva  Kirill Tretyak Matrix 30 99 10:55
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 30 99 10:19
Vasily Shepetnev  Oscar Sacaev - !!! ;))) 30 99 09:37
Ljuba Fedorova  Vlad Choporov ( ) 30 99 19:10
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru - !!! ;))) 30 99 13:37
Alexandr Redko  All Re: ( ) 30 99 17:49
KGBMan  All Re: Matrix 30 99 22:16
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak 30 99 15:23
Vladimir Bannikov  Tanya Matveeva 30 99 15:40
Vlad Choporov  Ljuba Fedorova ( ) 30 99 22:07
Nikita V. Belenki  Anton Farb p - py!!! ;))) 30 99 11:50
Andrey Beresnyak  All Matrix 30 99 23:53
Konstantin Grishin  KGBMan Matrix 01 99 01:16
Shumil  Vassili Bourdo Possibly " " . 29 99 02:16
Andrey Beresnyak  All 01 99 00:00
Andrey Beresnyak  All p - py!!! ;))) 01 99 00:12
Pavel Viaznikov  Boxa Vasilyev 30 99 06:55
Pavel Viaznikov  Ilya V Malyakin y ( py y) 30 99 21:35
Pavel Viaznikov  Boris Tolchinsky - I: ... 30 99 21:54
Pavel Viaznikov  Boxa Vasilyev 30 99 21:58
Anton Farb  All Re: - py!!! ;))) 01 99 04:05
Tanya Matveeva  Alexandr Redko ( ) 01 99 04:16
Slawa Alexeew,  All BOOKS? Jun 99 20:31)
Alexandr Redko  All Re: ( ) 01 99 08:36
Vassili Bourdo  All Re: Possibly " " . 01 99 15:29
KGBMan  All Re: Matrix 01 99 18:53
Tanya Matveeva  Andrey Beresnyak Matrix 01 99 18:42
Boris Nemykin  All Re: Matrix 01 99 20:19
KGBMan  All Re: Matrix 01 99 22:24
Anton Farb  All Re: Matrix 01 99 23:22
Anton Farb  All Re: - py!!! ;))) 01 99 23:22
Anton Farb  All Re: y ( py y) 02 99 00:05
Boris CDuke  KGBMan - !!! ;))) 30 99 13:11
Dmitrij  Pavel Viaznikov Re: Matrix 02 99 00:41
Shumil  Konstantin Grishin 30 99 02:40
Shumil  Igor Evlakov 30 99 03:03
Oleg Balenko  Vladimir Bannikov 01 99 11:35
Pavel Viaznikov  Vasily Shepetnev - !!! ;))) 01 99 07:02
Alexandr Redko  All Re: 02 99 09:25
Vladislav Slobodian  All Re: - I: ... 02 99 09:50
Sergey Ilyin  ilyin@tomcat.ru> Re: - I: ... 02 99 10:06
Vladimir Poukhov  Andrey Beresnyak Re: Matrix 02 99 14:54
Ilya V Malyakin  Yuri Zubakin y ( py y) 30 99 00:06
Ilya V Malyakin  vassili_bourdo@softhome.net Possibly " " y. 30 99 00:00
Marina Konnova  Konstantin Grishin p - py!!! ;))) 01 99 09:27
Ilya V Malyakin  Serge Avrov y ( py y) 30 99 22:33
Ilya V Malyakin  Boxa Vasilyev y ( py y) 30 99 22:45
Ilya V Malyakin  Igor Evlakov p p 30 99 22:53
Ilya V Malyakin  Konstantin Grishin p - py!!! ;))) 30 99 23:48
Vladimir Bannikov  Oleg Balenko 02 99 12:50
Dmitriy Gromov  All HH 10 1999. 02 99 17:36
Sergej Qkowlew  Boxa Vasilyev 02 99 16:51
Andrey Sharinov  All STAR.WARS 30 99 12:49
Boxa Vasilyev  Sergej Qkowlew Re: 02 99 21:31
Vasily Shepetnev  Pavel Viaznikov - !!! ;))) 02 99 18:05
S&M Dyachenko  All 01 99 23:48
Ivan Kovalef  Pavel Viaznikov 02 99 04:30
Shumil  Vassili Bourdo Possibly " " . 01 99 00:51
Igor Evlakov  Anton Farb p - py!!! ;))) 03 99 00:21
Igor Evlakov  Ilya V Malyakin p p 03 99 00:35
Pavel Viaznikov  Andrey Beresnyak 02 99 21:23
Oleg Kolesnikoff  Pavel Viaznikov 03 99 06:56
Ivan Kovalef  Ilya V Malyakin p p 03 99 05:55
Edward Megerizky  Sergey Ilyin Re: - I: ... 03 99 17:54
Edward Megerizky  Ilya V Malyakin RE:p p 03 99 17:56
Eugene Turin  Pavel Viaznikov p ... =( 27 99 10:20
Eugene Turin  Armen Girghidov H 29 99 22:52
Smirnov Michael  Edward Megerizky - I: ... 04 99 16:08
Alexey Chekunkov  Igor Evlakov p p 03 99 09:22
Shumil  Pavel Viaznikov ( ) 03 99 00:41
Mikhail Zislis  Shumil 02 99 11:07
Mikhail Zislis  Shumil Possibly " " . 03 99 16:50
Ilya V Malyakin  Shumil Possibly " " y. 03 99 01:06
Ilya V Malyakin  Pavel Viaznikov y ( py y) 03 99 01:16
Gennady Movchan  All 02 99 19:28
Sergey Schegloff  Andrey Beresnyak p - py!!! - -1, ? 03 99 22:36
Natalia Alekhina  All "" 06 99 03:46
Konstantin Grishin  All Off-line [1/2] 05 99 21:00
Konstantin Grishin  All Off-line [2/2] 05 99 21:11
Anton Pervushin  All 05 99 00:19
Tanya Matveeva  Natalia Alekhina "" 06 99 00:21
Vladimir Borisov  All Off-line 1/4 06 99 04:58
Vladimir Borisov  All Off-line 2/4 06 99 04:59
Vladimir Borisov  All Off-line 3/4 06 99 04:59
Vladimir Borisov  All Off-line 4/4 06 99 05:00
Andrew Kasantsev  Eugene Turin H 05 99 09:20
Yuri Zubakin  Konstantin Grishin Matrix 06 99 23:48
Natalia Alekhina  Eugene Turin H 05 99 21:42
Natalia Alekhina  Tanya Matveeva "" 06 99 22:20
Tim Kelly  KGBMan Matrix 03 99 21:04
Sergey Schegloff  Sergey Schegloff, 2:5054/16.12 - | 06 99 08:38
Sergey Schegloff  All 6--1999 06 99 08:38
Sergey Schegloff  All H SF&F - 06 99 08:38
Ilya V Malyakin  Igor Evlakov p p 05 99 00:50
Ilya V Malyakin  Shumil p p 05 99 01:01
Ilya V Malyakin  Ivan Kovalef p p 06 99 01:16
Ilya V Malyakin  Edward Megerizky p p 06 99 01:18
Andrey Beresnyak  All Matrix 06 99 23:42
Andrey Beresnyak  All Matrix 06 99 23:50
Nickolay Bolshackov  Sergey Schegloff p - py!!! - -1, ? 06 99 07:21
KGBMan  All Re: Matrix 07 99 01:41
Yuri Zubakin  Andrey Beresnyak Matrix 07 99 06:00
Tanya Matveeva  Natalia Alekhina "" 07 99 05:31
Felix Zaliaev  Boxa Vasilyev H 3. 07 99 12:04
Moderator  Andrew Kasantsev [+] 07 99 21:38
Moderator  Natalia Alekhina [+] 07 99 21:40
Moderator  KGBMan [+] 07 99 21:50
Shumil  Ilya V Malyakin p p 06 99 03:31
Boris Tolchinsky  KGBMan p (Was: Matrix) 07 99 23:45
Igor Evlakov  Ilya V Malyakin p p 07 99 23:50
Dmitrij  Natalia Alekhina Re: "" 08 99 00:37
Boris Tolchinsky  Sergey Schegloff p - py!!! - -1, ? 08 99 00:56
Roman Buianov  All p shumila pls. 07 99 23:34
Alex Mustakis  All -- 07 99 15:14
Evgeny Milun  Anton Farb p - py!!! ;))) 07 99 08:08
Evgeny Milun  Edward Megerizky - I: ... 07 99 12:04
Oleg Bakiev  Natalia Alekhina H 08 99 09:27
Moderator  Oleg Bakiev [+] 08 99 12:56
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru - I: ... 08 99 12:19
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru p shumila pls. 08 99 12:22
Boris Tolchinsky  Igor Evlakov p (Was: ) 08 99 15:21
Boris Tolchinsky  Igor Evlakov p p 08 99 15:48
KGBMan  All Re: (Was: Matrix) 08 99 18:31
Boris Nemykin  All Re: (Was: Matrix) 08 99 19:44
KGBMan  All Re: (Was: Matrix) 08 99 23:18
Ilya V Malyakin  Igor Evlakov p p 09 99 03:18
Roman Panteleyev  All Re: y ( py y) 07 99 10:12
Dmitry Akentyev  All p 09 99 12:00
Evgeny Novitsky  Kirill Tretyak - I: ... 10 99 00:20
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru - I: ... 10 99 14:08
Shumil  Boris Tolchinsky p p 08 99 01:55
Shumil  Mikhail Zislis 08 99 02:20
Ilya V Malyakin  Boris Tolchinsky p (Was: ) 11 99 01:18
Ilya V Malyakin  Boris Tolchinsky p p 11 99 01:14
Kirill Pleshkov  Boris Tolchinsky p p 11 99 12:31
Ruslan Krasnikov  All Test 11 99 11:17
Kirill Vlasoff  Boris Tolchinsky Re: p (Was: ) 12 99 14:54
Boxa Vasilyev  Felix Zaliaev Re: 3. 12 99 08:16
Yevgeny Poluektov  denis@mecworld.com Matrix 12 99 11:02
Yevgeny Poluektov  denis@mecworld.com p (Was: Matrix) 12 99 11:05
Igor Martynow  Ilya V Malyakin p (Was: ) 12 99 23:07
Igor Martynow  Kirill Vlasoff p (Was: ) 12 99 23:12
KGBMan  All Re: Matrix 13 99 18:42
KGBMan  All Re: (Was: Matrix) 13 99 18:53
Boris Nemykin  All Orson Scott Card 13 99 19:16
Kirill Vlasoff  Igor Martynow Re: p (Was: ) 13 99 09:09
Kirill Vlasoff  Igor Martynow Re: p (Was: ) 13 99 09:13
Boris CDuke  Ilya V Malyakin p p 12 99 11:52
Alexey Chekunkov  Swiatoslaw Loginov " " 13 98 23:52
Anton Farb  All Re: - py!!! ;))) 14 99 02:29
Igor Martynow  Kirill Vlasoff p (Was: ) 14 99 02:26
Pavel Viaznikov  Sergey Ilyin - I: ... 03 99 04:30
Pavel Viaznikov  Ilya V Malyakin y ( py y) 03 99 04:33
Pavel Viaznikov  All . 03 99 18:51
Pavel Viaznikov  All , ... 04 99 12:24
Boris Tolstikov  All DRIN N78 [1/2] 12 99 08:02
Boris Tolstikov  All DRIN N78 [2/2] 12 99 08:04
Boris Tolstikov  All http://www.sfsite.com/isfdb/award.html [1/2] 12 99 08:12
Boris Tolstikov  All http://www.sfsite.com/isfdb/award.html [2/2] 12 99 08:14
Boris Tolstikov  All , 12 99 08:15
Vasily Shepetnev  Boris Tolstikov http://www.sfsite.com/isfdb/award.html [1/2] 14 99 11:41
Yuri Zubakin  Pavel Viaznikov y ( py y) 14 99 20:08
Alexey Guzyuk  Pavel Viaznikov - I: ... 14 99 16:31
Gennady Movchan  All ;-)) 13 99 10:58
Vladimir Borisov  Kirill Pleshkov p p 15 99 02:25
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov y ( py y) 15 99 04:14
Vladimir Borisov  Boris Tolstikov , 15 99 04:20
Nikita V. Belenki  Vladimir Borisov y ( py y) 14 99 19:48
Swiatoslaw Loginov  Alexey Chekunkov " " 14 99 18:53
Dmitry Groshev  Boris Nemykin Orson Scott Card 14 99 23:51
Kirill Vlasoff  Igor Martynow Re: p (Was: ) 15 99 13:18
Boris Tolstikov  Vasily Shepetnev http://www.sfsite.com/isfdb/award.html [1/2] 15 99 15:44
Tim Kelly  KGBMan Matrix 10 99 13:23
Ivan Kovalef  Boris Tolstikov DRIN N78 [1/2] 15 99 16:00
Evgeny Milun  Anton Farb p - py!!! ;))) 15 99 08:02
Anton Farb  All Re: - py!!! ;))) 16 99 04:03
Andrey Beresnyak  All p - py!!! ;))) 16 99 07:07
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 10/99 (39) 16 99 13:38
Sergey Lubitsky,  All p / y ***
KGBMan  All Re: - py!!! ;))) 16 99 18:08
Eugene Govako  Ivan Kovalef DRIN N78 [1/2] 16 99 11:45
Alexey Chekunkov  Swiatoslaw Loginov " " 16 99 19:40
Igor Martynow  Kirill Vlasoff p (Was: ) 17 99 02:50
Igor Martynow  All 17 99 02:53
Mikhail Nazarenko  Vladimir Borisov , 16 99 19:02
Pavel Viaznikov  Boris Nemykin Orson Scott Card 16 99 21:40
Pavel Viaznikov  Nikita V. Belenki y ( py y) 16 99 21:26
Pavel Viaznikov  Ivan Kovalef DRIN N78 [1/2] 16 99 21:36
Evgeny Novitsky  Ilya V Malyakin p (Was: ) 17 99 09:31
Evgeny Novitsky  Boxa Vasilyev p... 17 99 10:17
Boris Tolstikov  All (Appolo) 17 99 10:04
Boris Tolstikov  All "" 17 99 09:39
Vitaly V Veselov  All 30 99 01:26
Tanya Matveeva  Vitaly V Veselov 18 99 01:52
Mikhail Nazarenko  Ivan Kovalef DRIN N78 [1/2] 17 99 13:34
Vladimir Borisov  Nikita V Belenki y ( py y) 18 99 03:19
Vladimir Borisov  Mikhail Nazarenko , 18 99 03:21
Vladimir Borisov  All p .. 18 99 03:37
Vladimir Borisov  Ivan Kovalef DRIN N78 [1/2] 18 99 03:50
Alexey Pavluchenko  Vladimir Borisov DRIN N78 [1/2] 18 99 12:07
Roman Panteleyev  All Re: 3. 16 99 23:11
Boxa Vasilyev  Evgeny Novitsky Re: p... 19 99 01:46
Boxa Vasilyev  Tanya Matveeva Re: 19 99 01:49
Boxa Vasilyev  All 19 99 02:28
Evgeny Milun  Alexey Guzyuk - I: ... 16 99 08:25
Evgeny Novitsky  Boxa Vasilyev p... 19 99 12:56
Boris Ivanov  All "" 17 99 07:49
Valery Shishkov  Igor Martynow Re: 19 99 16:59
Ivan Kovalef  Boxa Vasilyev 19 99 04:22
Alexey Chekunkov  Vitaly V Veselov 19 99 22:17
Igor Martynow  Valery Shishkov (Re: ) 20 99 02:40
Pavel Viaznikov  Vladimir Borisov , 19 99 21:15
Pavel Viaznikov  Alexey Pavluchenko DRIN N78 [1/2] 19 99 21:20
Felix Zaliaev  Roman Panteleyev H 3. 20 99 03:24
Jek Fedoruk #7:1540/29.0  Valery Shishkov Re: 20 99 11:50
Ilya V Malyakin  Boris CDuke p p 15 99 00:39
Ilya V Malyakin  Igor Martynow p (Was: ) 15 99 00:44
Ilya V Malyakin  Kirill Vlasoff p (Was: ) 15 99 00:48
Ilya V Malyakin  Pavel Viaznikov y ( py y) 15 99 23:25
Valery Shishkov  Igor Martynow Re: (Re: ) 20 99 17:49
Valery Shishkov  JekFedoruk#7:1540/29.0 Re: 20 99 18:33
Vitaliy Kalinin  Vitaly V Veselov 20 99 15:23
Mikhail Zislis  Ivan Kovalef DRIN N78 [1/2] 17 99 13:36
Alexey Pavluchenko  Pavel Viaznikov DRIN N78 [1/2] 20 99 21:02
Nickolay Bolshackov  Roman Panteleyev H 3. 19 99 23:16
Pavel Viaznikov  Valery Shishkov 20 99 06:21
Edward Megerizky  Pavel Viaznikov RE:DRIN N78 [1/2] 21 99 01:29
Konstantin G. Ananich  All Re: p 21 99 09:45
Vladimir Borisov  Alexey Pavluchenko DRIN N78 [1/2] 21 99 00:57
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov , 20 99 23:39
Boris Tolstikov  All Awards: Asimov's Reader's Poll [1/4] 19 99 20:19
Boris Tolstikov  All Awards: Asimov's Reader's Poll [2/4] 19 99 20:33
Boris Tolstikov  All Awards: Asimov's Reader's Poll [3/4] 19 99 20:35
Boris Tolstikov  All Awards: Asimov's Reader's Poll [4/4] 19 99 20:36
Boris Tolstikov  All Awards: Asimov's Undergraduate Award 19 99 20:44
Boris Tolstikov  All Awards: Aurealis Award 19 99 20:56
Swiatoslaw Loginov  Boxa Vasilyev 20 99 09:56
Valery Shishkov  Pavel Viaznikov Re: 21 99 23:52
Moderator  All rules 21 99 20:31
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 21 99 09:57
Yuri Zubakin  Vitaly V Veselov 22 99 03:26
Boris CDuke  Boxa Vasilyev 20 99 20:18
Boris CDuke  Ivan Kovalef 20 99 20:28
Roman E Carpoff  Andrey Pidorchenko H 21 99 23:23
Roman E Carpoff  Ann Yakovenko 21 99 23:26
Pavel Viaznikov  Igor Martynow (Re: ) 21 99 22:00
Oleg A. Volkov  All " "? 21 99 15:44
Dmitri Minaev  Pavel Viaznikov Re: DRIN N78 [1/2] 20 99 13:20
Tanya Matveeva  Dmitri Minaev DRIN N78 [1/2] 22 99 16:06
Mikhail Nazarenko  Vitaly V Veselov 19 99 13:57
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 22 99 12:44
Eugene Turin  Vitaly V Veselov p 19 99 07:43
Alex Potyomkin  Swiatoslaw Loginov Re: 22 99 06:18
Nick Balandin  Tanya Matveeva DRIN N78 [1/2] 22 99 21:24
Ilya V Malyakin  Igor Martynow p (Was: ) 22 99 02:06
Ilya V Malyakin  Evgeny Novitsky p (Was: ) 22 99 02:26
Ilya V Malyakin  Jek Fedoruk #7:1540/29 0 py 22 99 02:24
Boxa Vasilyev  Oleg A. Volkov Re: " "? 22 99 21:38
Tanya Matveeva  Nick Balandin DRIN N78 [1/2] 23 99 01:03
Alexey Pavluchenko  Tanya Matveeva DRIN N78 [1/2] 22 99 22:22
Shumil  Pavel Viaznikov , 21 99 02:17
Roman E Carpoff  Felix Zaliaev 22 99 22:57
Pavel Viaznikov  Vladimir Borisov , 22 99 22:31
Pavel Viaznikov  Boris CDuke 22 99 22:35
Dale Volkov  Boxa Vasilyev " "? 23 99 07:39
Nick Balandin  Tanya Matveeva DRIN N78 [1/2] 23 99 08:29
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru DRIN N78 [1/2] 23 99 08:57
Sergey Ilyin  ilyin@tomcat.ru> "" Was: " "? 23 99 11:29
Evgeny Novitsky  Ilya V Malyakin p (Was: ) 23 99 12:31
Serg Kalabuhin  Boris CDuke 23 99 05:19
Alex Amos  All .y 23 99 13:29
Konstantin Grishin  Alex Amos .y 23 99 18:20
Roman Panteleyev  Jek fedoruk #7:1540/29.0 Re: 21 99 23:47
Ivan Kovalef  Mikhail Zislis DRIN N78 [1/2] 21 99 20:58
Boxa Vasilyev  Dale Volkov Re: " "? 24 99 01:05
Dmitry Shevchenko  Dmitri Minaev Re: DRIN N78 [1/2] 23 99 23:31
Mikhail Nazarenko  Vladimir Borisov DRIN N78 [1/2] 23 99 14:40
Andrey Ermolaev  All (: ) 24 99 12:57
Andrey Ermolaev  All ): 24 99 13:52
Vladimir Borisov  Pavel Viaznikov , 24 99 01:42
Boxa Vasilyev  Roman Panteleyev Re: 24 99 01:42
Anthon Antipov  Andrey Ermolaev p 24 99 23:23
Nickolay Bolshackov  Dale Volkov " "? 23 99 22:32
Pavel Viaznikov  Konstantin Grishin .y 23 99 06:08
Denis Baluev  Boxa Vasilyev 25 99 10:00
Swiatoslaw Loginov  Pavel Viaznikov 24 99 07:53
Andrey Ermolaev  Anthon Antipov Re: p 25 99 10:18
Konstantin Grishin  All On-Line - 26.07, 21:00 Msk, #RusSF 25 99 16:06
Alexandr Demeshko  Nick Balandin DRIN N78 [1/2] 24 99 19:11
Kirill Tretyak  moredhel@chat.ru 25 99 16:02
Boris Tolstikov  All Awards: Aurora Award [1/4] 25 99 22:24
Boris Tolstikov  All Awards: Aurora Award [2/4] 25 99 22:27
Boris Tolstikov  All Awards: Aurora Award [3/4] 25 99 22:28
Boris Tolstikov  All Awards: Aurora Award [4/4] 25 99 22:28
Moderator  All ! 25 99 20:13
Jek Fedoruk #7:1540/29.0  Boxa Vasilyev Re: 27 99 17:17
Leonid Nikolaev  All . 27 99 14:24
Dmitry Shevchenko  Vladimir Borisov Re: , 25 99 18:04
Nickolay Bolshackov  All Star wars I 25 99 21:06
Anthon Antipov  Andrey Ermolaev p 26 99 00:11
Eugene Govako  Boris CDuke 26 99 02:42
Konstantin Grishin  Eugene Govako 26 99 08:03
Andrey Ermolaev  Anthon Antipov Re: p 26 99 17:45
Ilya V Malyakin  Konstantin G Ananich p p 23 99 00:06
Alex Kicelew  All 27 99 00:18
Ilya V Malyakin  Evgeny Novitsky p (Was: ) 27 99 01:23
Ilya V Malyakin  Pavel Viaznikov p 27 99 01:48
Ilya V Malyakin  Anthon Antipov p 27 99 02:01
Vasily Shepetnev  All 27 99 20:31
Boris Tolchinsky  Ilya V Malyakin p 27 99 23:28
Evgeny Novitsky  Ilya V Malyakin p (Was: ) 28 99 11:41
Evgeny Novitsky  Vasily Shepetnev 28 99 11:59
Vlad Sinyagin  All Re: 28 99 14:36
Smirnov Michael  Evgeny Novitsky 28 99 19:08
Vasily Shepetnev  Vlad Sinyagin 28 99 18:54
Basil Al'fimov  All .. "" 28 99 02:54
Oscar Sacaev  Tanya Matveeva 28 99 22:52
Boris Tolchinsky  Vasily Shepetnev 28 99 22:19
Anthon Antipov  Andrey Ermolaev p 28 99 21:32
Vladimir Borisov  Boris Tolstikov Awards: Asimov's Reader's Poll [1/4] 25 99 23:32

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001