> | | | | | |

SU.BOOKS

, ,

 

          
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 15 99 00:31
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev " " 15 99 00:33
Alexey Alborow  Konstantin Komarov p 15 99 00:49
Denis Makarov  Alexander Pulver 14 99 20:57
Slawa Alexeew  Konstantin Komarov p 14 99 12:01
Alexander Chernichkin  Andrew Tupkalo 13 99 19:08
Denis Smirnov  Constantin Bogdanov vs 12 99 23:01
Edward Megerizky  Konstantin Komarov p 15 99 01:14
Edward Megerizky  Vladimir Ilyuschenko p 15 99 01:41
Vladimir Borisov  Yevgeny Poluektov p 14 99 07:03
Vladimir Borisov  Farit Akhmedjanov vs 15 99 04:55
 
Vadim Chesnokov  Sergei Dounin pp 15 99 00:26
Vadim Chesnokov  Shumil 15 99 00:42
Vadim Chesnokov  Oleg Khozainov y . 15 99 01:39
Vadim Chesnokov  Natalia Alekhina - - - ( vs ) 15 99 00:51
Vadim Chesnokov  Mikhail Zislis 15 99 00:58
Vadim Chesnokov  Valentin Nechayev p 15 99 01:17
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya p 15 99 01:29
Ivan Melechko  Andrew Tupkalo y " " 14 99 15:05
Ivan Melechko  Oleg Khozainov y " " 14 99 15:15
Ivan Melechko  Ruslan Krasnikov y " " 14 99 15:29
Ivan Kovalef  Natalia Alekhina vs 13 99 20:12
Ivan Kovalef  Konstantin G. Ananich 13 99 20:14
Ivan Kovalef  Alexander Pulver 13 99 20:15
Ivan Kovalef  Konstantin Komarov p 13 99 20:17
Ivan Kovalef  Lina Kirillova 13 99 20:20
Ivan Kovalef  Andrew Tupkalo 13 99 20:30
Sarmantai Kassenov  Dimmy Timchenko Re: ( ) 14 99 13:35
Victor Horbunkoff  Alexander Klimenko p - p? !!! 15 99 03:55
Victor Horbunkoff  Denis Makarov 15 99 04:16
Al Zapolsky  Kirill Temnenkov p! 15 99 21:01
Dmitry Telegin  Yevgeny Poluektov p 15 99 03:26
Dmitry Telegin  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 15 99 03:34
Sergei Samsonov  Ivan Baklanoff 15 99 11:27
Sergey Lukianenko  Edward Megerizky vs 14 99 17:42
Sergey Lukianenko  Georg Astahov 14 99 18:20
Sergey Lukianenko  Andrew Tupkalo 14 99 18:29
Sergey Lukianenko  Natalia Alekhina vs 14 99 18:43
Sergey Lukianenko  Anton Ho 14 99 18:54
Dmitry Yakimovitch  Vadim Chesnokov y " " 14 99 00:23
Tatyana Rumyantseva  Ivan Baklanoff 14 99 23:38
Dmitry Alehin  Andrew Tupkalo 12 99 00:21
Andrew Tupkalo  Edward Megerizky vs 14 99 22:20
Andrew Tupkalo  Alexey Shaposhnikov 14 99 22:20
Andrew Tupkalo  Dimmy Timchenko 14 99 22:38
Andrew Tupkalo  Sergei Dounin , 14 99 22:47
Andrew Tupkalo  Micheev Michail 14 99 22:47
Andrew Tupkalo  Vasily Shepetnev 14 99 22:48
Oleg Kolesnikoff  Vadim Chesnokov 15 99 05:36
Mikhail Zislis  Vladislav Zarya " " 14 99 13:03
Kirill Temnenkov  Alexey Guzyuk p 14 99 04:31
Kirill Temnenkov  Natalia Alekhina vs 14 99 04:53
Konstantin G. Ananich  All Re: 15 99 05:17
Leonid Kandinsky  Vadim Chesnokov 15 99 00:05
Roman Azarov  Sergey Lukianenko H . 14 99 12:36
Shumil  Vladimir Afanasiev , ... ;) 15 99 03:56
Vladimir Ilyuschenko  Andrey Beresnyak ( :) ) 15 99 09:57
Vladimir Ilyuschenko  Lina Kirillova 15 99 10:26
Vladimir Ilyuschenko  Eugene Chaikoon vs 15 99 10:39
Vladimir Ilyuschenko  Eugene Chaikoon 70% 15 99 10:46
Vladimir Ilyuschenko  Vladimir Bannikov 15 99 11:37
Lina Kirillova  Valentin Nechayev 14 99 22:33
Lina Kirillova  Denis Makarov 15 99 08:21
Svetlana Sheikina  Alex Rudko H 14 99 20:13
Dmitry Sevastianov  Mikhail Zislis Re: --- 14 99 22:49
Vladimir Ilyuschenko  Edward Megerizky p 15 99 12:32
Alexander Klimenko  Victor Horbunkoff p - p? !!! 15 99 09:00
Alexander Klimenko  Leonid Broukhis C, ... 15 99 09:18
Alexander Klimenko  Natalia Alekhina vs 15 99 09:12
Alexander Klimenko  Vladimir Borisov 15 99 09:38
PaleFox  All Re: ( :) ) 15 99 11:57
PaleFox  All Re: p 15 99 11:59
Valentin Nechayev  Lina Kirillova Re: 15 99 12:04
Valentin Nechayev  Vadim Chesnokov Re: p 15 99 12:04
Valentin Nechayev  "Eugene Chaikoon" Re: fantasy a la russ 15 99 12:51
Valentin Nechayev  "Victor Zolotuhin" Re: ? ! ! 15 99 12:53
Valentin Nechayev  Vladimir Afanasiev Re: " " 15 99 12:53
Victor Horbunkoff  Vadim Chesnokov 15 99 11:19
Valentin Nechayev  Edward Megerizky Re: p 15 99 13:41
Valentin Nechayev  Vladimir Bannikov Re: 15 99 13:41
Valentin Nechayev  Shurick Hohloff Re: - 15 99 13:41
Valentin Nechayev  Alexander Bordachenkov Re: 15 99 13:41
Valentin Nechayev  Alexander Bordachenkov Re: 15 99 13:41
Valentin Nechayev  Lina Kirillova Re: 15 99 13:41
Valentin Nechayev  Farit Akhmedjanov Re: 15 99 13:41
Valentin Nechayev  Vladimir Bannikov Re: 15 99 13:41
Vladimir Ilyuschenko  Vadim Chesnokov p 15 99 13:18
Sergey Tiurin  Sapegin Denis Re: 14 99 01:42
Sergey Tiurin  Eugene Chaikoon Re: 70% 15 99 00:38
Sergey Tiurin  Eugene Chaikoon Re: 15 99 00:26
Sergey Tiurin  Victor Zolotuhin Re^2: 15 99 00:33
Alexey Guzyuk  Eugene Chaikoon fantasy a la russ 15 99 15:36
Oleg Ryaboshapko  Oleg Khozainov Re: ! 15 99 09:16
Oleg Ryaboshapko  Kirill Temnenkov Re: ! 15 99 11:15
Oleg Ryaboshapko  Al Zapolsky Re: p! 15 99 16:07
Andrew Tupkalo  Dmitry Alehin 15 99 22:15
Andrew Tupkalo  Sergey Lukianenko 15 99 22:34
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef 15 99 22:35
Andrew Tupkalo  Alexander Chernichkin 15 99 22:55
Andrew Tupkalo  Ivan Melechko y " " 15 99 23:09
Andrew Tupkalo  Kostya Lukin y " " 16 99 00:32
Andrew Tupkalo  Ivan Melechko y " " 16 99 00:33
Andrew Tupkalo  Vladislav Slobodian 16 99 00:38
Andrew Tupkalo  Andrey Beresnyak ( :) ) 16 99 00:43
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 16 99 00:46
Andrew Tupkalo  Vladislav Zarya 16 99 00:53
Andrew Tupkalo  Denis Makarov 16 99 00:56
Andrew Tupkalo  Dmitry Sevastianov --- 16 99 00:58
Andrew Tupkalo  Tatyana Rumyantseva 16 99 00:58
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov 16 99 01:00
Andrew Tupkalo  Edward Megerizky p 16 99 01:01
Andrew Tupkalo  Dmitry Telegin fantasy a la russ 16 99 01:04
Andrew Tupkalo  Victor Horbunkoff 16 99 01:05
Andrew Tupkalo  Alexander Klimenko vs 16 99 01:06
Andrew Tupkalo  Al Zapolsky p! 16 99 01:11
Vladimir Afanasiev  Eugene Chaikoon 70% 15 99 10:26
Vladimir Afanasiev  Eugene Chaikoon H y. 15 99 10:32
Vladimir Afanasiev  Sergey Lukianenko 15 99 10:53
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 15 99 11:00
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov " " 15 99 11:03
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 15 99 11:10
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 15 99 11:13
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow " " 15 99 11:21
Farit Akhmedjanov  Valentin Nechayev 15 99 18:58
Constantin Bogdanov  Denis Smirnov vs 15 99 13:53
Alexey 'Zosia' Izosimov  All Re: y " " 15 99 17:54
Alexey 'Zosia' Izosimov  All Re: y " " 15 99 18:02
Igor Vartanov  Alexander Bordachenkov 15 99 13:49
Igor Vartanov  Vladislav Slobodian H y. 15 99 17:58
Igor Vartanov  Alexey Taratinsky 15 99 18:45
Igor Vartanov  Natalia Alekhina vs 15 99 19:01
Micheev Michail  Konstantin G. Ananich - - - ( vs ) 15 99 17:06
Eugene Chaikoon  All Re: --- 15 99 19:55
Alex Polovnikov  Sergey Tiurin 15 99 23:14
Alex Polovnikov  All . 15 99 23:25
Dmitry Shevchenko  Andrew Nenakhov Re: 14 99 22:48
Dmitry Shevchenko  Vladislav Zarya Re: 14 99 23:00
Dmitry Shevchenko  Eugene Turin Re: ( ) 14 99 23:05
Dmitry Shevchenko  Vladislav Zarya Re: 15 99 13:51
Sapegin Denis  Sergey Lukianenko RE: 11 99 15:43
Anton Ho  Vladimir Afanasiev 15 99 17:56
Vladimir Bannikov  Kostya Lukin y " " 15 99 15:36
Vladimir Bannikov  Victor Zolotuhin ? ! ! 15 99 15:43
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya p 15 99 15:52
Vladimir Bannikov  Edward Megerizky p 15 99 16:17
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov p 15 99 16:22
Dmitry Casperovitch  Vadim Chesnokov 15 99 16:47
Leonid Broukhis  Alexander Klimenko Re: C, ... 15 99 21:29
Vladimir Bannikov  Vladimir Ilyuschenko 15 99 16:36
Vladimir Bannikov  Alexander Klimenko 15 99 19:18
Alexey Shaposhnikov  Kostya Lukin y " " 15 99 07:55
Alexey Shaposhnikov  Konstantin Komarov p 15 99 18:38
Alexey Shaposhnikov  Alexey Alborow p 15 99 19:09
Yuri Zubakin  Konstantin Komarov p 16 99 02:46
Farit Akhmedjanov  Vladimir Borisov vs 16 99 01:27
 
Georg Astahov  Alexey Alborow 15 99 00:29
Georg Astahov  Alexey Taratinsky 15 99 00:35
Georg Astahov  Valentin Nechayev 15 99 00:43
Georg Astahov  Valentin Nechayev 15 99 00:46
Georg Astahov  Valentin Nechayev 15 99 00:52
Georg Astahov  Eugene Chaikoon H y. 15 99 00:58
Georg Astahov  Vadim Chesnokov 15 99 01:02
Alexey Alborow  Sergei Dounin 15 99 14:28
Alexey Alborow  Anton Ho 15 99 15:39
Alexey Alborow  Mary Dmitrieva 15 99 17:00
I rina Kapitannikova  Vadim Chesnokov p 15 99 14:06
I rina Kapitannikova  Vladimir Ilyuschenko ( :) ) 15 99 19:30
Sokoloff Bros  All part I 15 99 20:18
Sokoloff Bros  All part II 15 99 20:13
Ruslan Krasnikov  Alexander Pulver RE: 14 99 21:07
Ruslan Krasnikov  Alexey Taratinsky RE: 14 99 21:08
Ruslan Krasnikov  Alexey Guzyuk RE:p 14 99 21:10
Ruslan Krasnikov  Natalia Alekhina RE: vs 14 99 21:15
Ruslan Krasnikov  Shumil RE:, ... ;) 14 99 22:01
Ruslan Krasnikov  Andrew Tupkalo RE: 15 99 22:22
Ruslan Krasnikov  Konstantin Komarov RE:p 15 99 22:37
Anton Ho  Vladimir Bannikov p 15 99 19:31
Anton Ho  Vladimir Bannikov 15 99 19:35
Anton Ho  Edward Megerizky p 15 99 21:39
Andrey Beresnyak  All Re: ( :) ) 16 99 00:00
Andrey Beresnyak  All Re: ( :) ) 16 99 00:02
Andrey Beresnyak  All Re: 16 99 00:13
Andrey Beresnyak  All --- 16 99 00:31
Alex Kelmakov  Valentin Nechayev - !!!:( :))) 15 99 20:14
Dmitry Sidoroff  Vladimir Borisov 15 99 08:15
Victor Metelkin  Dmitry Sidoroff Re: 16 99 05:39
Denis Makarov  Victor Horbunkoff 15 99 23:52
Dimmy Timchenko  Alexey Alborow 15 99 18:27
Kirill Temnenkov  Oleg Khozainov ! 15 99 04:35
Kirill Temnenkov  Lina Kirillova " " 15 99 04:42
Mikhail Zislis  Vladimir Bannikov 15 99 09:19
Mikhail Zislis  Dimmy Timchenko 15 99 13:52
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 15 99 14:06
Alexey Taratinsky  Tatyana Rumyantseva 15 99 13:31
Alexey Taratinsky  Vladislav Zarya p 15 99 13:51
Serge Buzadzhy  Serge Avrov 15 99 23:44
Victor Zolotuhin  Victor Zolotuhin Re: . Jan 99 16:33:00
Mikhail Zislis  Andrew Tupkalo p 16 99 01:39
Mikhail Zislis  Dmitry Shevchenko 16 99 01:45
Mikhail Zislis  Vadim Chesnokov 16 99 01:53
Sergey Tiurin  Vadim Chesnokov Re: fantasy a la russ 15 99 12:10
Sergey Tiurin  Igor Vartanov Re: 15 99 23:46
Nataly Kramarencko  Andrey Beresnyak ( :) ) 14 99 22:35
Nataly Kramarencko  Michael Alexeyev - !!!:( :))) 14 99 22:46
Nataly Kramarencko  Leonid Kandinsky cc. 14 99 22:54
Nataly Kramarencko  Vladimir Afanasiev p - p 14 99 23:06
Nataly Kramarencko  Victor Zolotuhin 14 99 23:11
Nataly Kramarencko  Dimmy Timchenko p - p 14 99 23:14
Dmitry Sidoroff  Victor Metelkin 16 99 06:20
Vladimir Afanasiev  Ivan Kovalef 15 99 12:22
Lina Kirillova  Valentin Nechayev 16 99 09:56
Sarmantai Kassenov  Natalia Alekhina Re: . . 15 99 19:45
Yar Mayev  Ruslan Krasnikov Re: ye 8-) 14 99 03:23
Yar Mayev  Alexey Guzyuk Re: 14 99 03:28
Yar Mayev  Konstantin Komarov Re: 14 99 03:31
Yar Mayev  Victor Zolotuhin ? ! eo caace pyoe. 16 99 04:44
Konstantin Komarov  Yuri Zubakin p 15 99 21:12
Konstantin Komarov  Lina Kirillova p 15 99 21:14
Konstantin Komarov  Lina Kirillova p 15 99 21:18
Konstantin Komarov  Vladimir Ilyuschenko p 15 99 21:22
Konstantin Komarov  Ivan Baklanoff p 15 99 21:29
Konstantin Komarov  Yevgeny Poluektov p 15 99 21:32
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 16 99 16:12
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov 16 99 16:17
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 16 99 16:19
Dmitry Telegin  Andrew Tupkalo 16 99 03:12
Dmitry Telegin  Andrew Tupkalo fantasy a la russ 16 99 03:13
Dmitry Telegin  Alex Polovnikov 16 99 03:17
I rina Kapitannikova  Igor Vartanov 16 99 01:08
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov 16 99 16:57
Shurick Hohloff  Victor Zolotuhin ! (: ) 15 99 18:05
Dmitry Sevastianov  Sergei Dounin Re: pp 15 99 22:53
Dmitry Sevastianov  Roman Azarov Re: p. 15 99 22:57
Denis Smirnov  Constantin Bogdanov vs 16 99 10:40
Denis Smirnov  Ivan Melechko y " " 16 99 11:40
Ilya Matveev  Dmitry Sevastianov Re^2: --- 15 99 19:48
Marina Dyachenko  Vladislav Zarya 12 99 03:07
Shurick Hohloff  Valentin Nechayev - 16 99 12:38
Andrew Tupkalo  Mikhail Zislis p 16 99 19:09
Andrew Tupkalo  Dmitry Telegin fantasy a la russ 16 99 20:09
Andrew Tupkalo  Dmitry Telegin 16 99 20:10
Ljuba Fedorova  Konstantin Komarov p 16 99 13:32
Ljuba Fedorova  Konstantin Komarov p 16 99 13:39
Eugene Paderin  Denis Makarov 15 99 20:23
Constantin Bogdanov  Andrey Beresnyak --- 16 99 15:05
Vladimir Afanasiev  Igor Vartanov H y. 16 99 03:41
Alexey Guzyuk  Ruslan Krasnikov p 16 99 14:04
Vladimir Afanasiev  Nataly Kramarencko cc. 16 99 11:20
Vladimir Afanasiev  Nataly Kramarencko ! ... 16 99 11:27
Natalia Alekhina  Yevgeny Poluektov 15 99 23:24
Vladislav Zarya  Andrew Emelianov p 16 99 15:59
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov p 16 99 16:05
Vladislav Zarya  Vladimir Afanasiev p 16 99 16:11
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 16 99 02:38
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 16 99 02:26
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev " " 16 99 02:45
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 16 99 02:32
Vladimir Bannikov  Valentin Nechayev 16 99 02:33
Vladimir Bannikov  Valentin Nechayev 16 99 02:37
Vladimir Bannikov  Dmitry Sevastianov --- 16 99 04:19
Vladimir Bannikov  Victor Horbunkoff 16 99 04:21
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 16 99 04:51
Vladimir Bannikov  Oleg Ryaboshapko p! 16 99 04:53
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 16 99 13:04
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 16 99 13:09
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 16 99 13:12
Vladimir Bannikov  Yuri Zubakin p 16 99 13:45
Sergei Dounin  Sergei Samsonov 16 99 10:29
Sergei Dounin  Ivan Baklanoff 16 99 10:42
Sergei Dounin  Vadim Chesnokov pp 16 99 11:06
Sergei Dounin  Andrew Tupkalo , 16 99 11:13
Tatlybaev Timur  All p 16 99 18:07
Georg Astahov  Sergey Lukianenko 16 99 15:23
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 16 99 15:45
Eugene Chaikoon  All Re: 70% 16 99 21:11
Eugene Chaikoon  All Re: fantasy a la russ 16 99 21:11
Eugene Chaikoon  All Re: fantasy a la russ 16 99 21:11
Eugene Chaikoon  All Re: H 16 99 21:11
Eugene Chaikoon  All Re: H 16 99 21:11
Konstantin Grishin  All " 16 99 16:59
Yuri Kotilevski  All /
 
Konstantin Grishin  Natalia Alekhina vs 16 99 17:07
Konstantin Grishin  Vladimir Bannikov " " 16 99 17:10
Konstantin Grishin  Kirill Temnenkov " " 16 99 17:15
Konstantin Grishin  Vladimir Afanasiev " " 16 99 17:22
Konstantin Grishin  Eugene Chaikoon - - 16 99 17:27
Konstantin Grishin  Vadim Chesnokov 16 99 17:48
Konstantin Grishin  Vladimir Bannikov p 16 99 18:01
Konstantin Grishin  Victor Metelkin 16 99 18:08
Andrey Kochetkov  Leonid Broukhis C, ... 15 99 10:24
Andrey Kochetkov  Vladislav Zarya 15 99 11:05
Andrey Kochetkov  Vladimir Bannikov y " " 15 99 11:14
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 16 99 21:51
Georg Astahov  Vadim Chesnokov 07 99 21:29
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 16 99 22:34
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev " " 16 99 00:09
Alexey Alborow  Georg Astahov 16 99 00:18
Andrew Emelianov  Sergey Lukianenko Re: 16 99 07:51
Andrew Emelianov  Andrew Ivanov Re: 15 99 20:05
Andrew Emelianov  Eugene Chaikoon Re: y. 16 99 07:54
Alexey Shaposhnikov  Kirill Temnenkov p 16 99 07:06
Alexey Shaposhnikov  Victor Horbunkoff 16 99 17:49
Micheev Michail  Andrew Tupkalo 16 99 17:19
Dmitry Sevastianov  Andrew Tupkalo Re: --- 16 99 12:10
Viktor Eliseev  all M.Beep - pacca 16 99 01:39
Andrey Beresnyak  All Re: 16 99 22:54
Leonid Broukhis  Eugene Chaikoon Re: 70% 16 99 23:07
Sergey Tiurin  Alex Polovnikov Re: 16 99 14:44
Alexander Fadeev  Andrew Tupkalo p - p? !!! 16 99 12:37
Alexander Fadeev  Farit Akhmedjanov 16 99 13:10
Ivan Kovalef  Vadim Chesnokov () 15 99 19:43
Ivan Kovalef  Vadim Chesnokov () 15 99 20:18
Ivan Kovalef  Marat Sadykov 15 99 19:52
Ivan Kovalef  Eugene Chaikoon 15 99 20:19
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk p 15 99 20:19
Ivan Kovalef  Vladimir Afanasiev 16 99 17:21
Mark Rudin  Marina Smelyanskaya p , .. 16 99 23:53
Mark Rudin  Vadim Chesnokov p 17 99 00:14
Alexey Alborow  Oleg Ryaboshapko ! 17 99 00:45
Ruslan Krasnikov  Ivan Melechko RE:y " " 16 99 18:32
Andrey Beresnyak  All ( :) ) 16 99 23:27
Andrey Beresnyak  All vs 16 99 23:58
Andrey Beresnyak  All --- 17 99 00:05
Boris Tolstikov  Yevgeny Poluektov p 16 99 21:39
Denis Makarov  Andrew Tupkalo 16 99 08:24
Dmitry Yakimovitch  Vadim Chesnokov () 15 99 11:20
Dmitry Yakimovitch  Ruslan Krasnikov 15 99 11:29
Konstantin Grishin  All 17 99 02:31
Anton Ho  Andrew Tupkalo p 16 99 21:58
Dimmy Timchenko  Ivan Baklanoff 16 99 18:58
Dimmy Timchenko  Vasily Shepetnev 16 99 19:02
Dimmy Timchenko  Andrew Tupkalo 16 99 19:04
Dimmy Timchenko  Vladimir Bannikov 16 99 19:22
Dimmy Timchenko  Mikhail Zislis --- 16 99 19:53
Dimmy Timchenko  Vladimir Borisov 16 99 19:58
Dimmy Timchenko  Tatyana Rumyantseva 16 99 20:04
Dimmy Timchenko  Mikhail Zislis " " 16 99 20:11
Dimmy Timchenko  Lina Kirillova " " 16 99 20:14
Eugene Turin  Vlad Pozhidaev . 15 99 09:34
Eugene Turin  Eugene Chaikoon p 15 99 10:03
Vadim Chesnokov  Ivan Kovalef p 16 99 21:49
Vadim Chesnokov  Natalia Alekhina vs 16 99 21:56
Vadim Chesnokov  Konstantin G. Ananich p 16 99 22:01
Vadim Chesnokov  Alexander Klimenko p - p? !!! 16 99 22:07
Vadim Chesnokov  Alexander Klimenko Cp, p... 16 99 22:14
Vadim Chesnokov  Victor Horbunkoff 16 99 22:16
Vadim Chesnokov  PaleFox p 16 99 22:19
Vadim Chesnokov  Valentin Nechayev p 16 99 22:22
Vadim Chesnokov  Vladimir Ilyuschenko p 16 99 22:27
Vadim Chesnokov  Oleg Ryaboshapko p! 16 99 23:53
Vadim Chesnokov  Oleg Ryaboshapko p! 16 99 22:37
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo 16 99 22:48
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y " " 17 99 00:03
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo 16 99 22:54
Vadim Chesnokov  Sokoloff Bros p part I 17 99 00:04
Vadim Chesnokov  Kirill Temnenkov p! 16 99 23:20
Vadim Chesnokov  Mikhail Zislis 16 99 23:27
Vadim Chesnokov  Victor Metelkin p 16 99 23:32
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov " " 16 99 23:47
Leonid Broukhis  Andrey Kochetkov Re: C, ... 17 99 03:07
Alexey Taratinsky  PaleFox ( :) ) 16 99 20:46
Alexey Taratinsky  Eugene Chaikoon --- 16 99 20:37
Nataly Kramarencko  Vlad Pozhidaev . 16 99 22:12
Nataly Kramarencko  Vladimir Afanasiev . 16 99 22:19
Dmitry Telegin  Eugene Chaikoon H 17 99 02:46
Dmitry Telegin  Andrew Tupkalo fantasy a la russ 17 99 02:49
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis 16 99 19:58
Vladimir Bannikov  Oleg Ryaboshapko ! 16 99 18:32
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow 16 99 18:43
Vladimir Bannikov  Andrey Beresnyak --- 16 99 18:48
CoModerator of SU.BOOKS  Victor Metelkin 16 99 18:53
Vladimir Bannikov  Sergey Tiurin fantasy a la russ 16 99 19:01
Vladimir Bannikov  Dmitry Sidoroff 16 99 20:03
Vladimir Bannikov  Konstantin Komarov p 16 99 19:18
Vladimir Bannikov  Konstantin Komarov p 16 99 19:28
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 16 99 19:29
CoModerator of SU.BOOKS  Dmitry Telegin 16 99 19:44
Vladimir Bannikov  Shurick Hohloff ! (: ) 16 99 19:47
Olga Nonova  Lina Kirillova 16 99 16:12
Moderator of SU.BOOKS  VB & VA 17 99 01:14
Mikhail Zislis  All p 17 99 01:20
Alexander Golubchikov  Valentin Nechayev - !!!:( :))) 16 99 11:41
Alexander Golubchikov  Vladimir Afanasiev . 16 99 11:47
Alexander Golubchikov  Andrey Beresnyak . 16 99 12:06
Serge Buzadzhy  Eugene Chaikoon 16 99 04:25
Serge Buzadzhy  Vladimir Afanasiev 70% 16 99 04:41
Vladimir Bannikov  Konstantin Grishin p 17 99 05:59
Boris Tolstikov  Konstantin Komarov p 17 99 09:22
Edward Megerizky  Vladimir Ilyuschenko p 17 99 02:51
Edward Megerizky  Valentin Nechayev Re: p 17 99 02:57
Edward Megerizky  Konstantin Komarov p 17 99 03:50
Edward Megerizky  Ljuba Fedorova p 17 99 03:55
Eugene Chaikoon  All Re: 17 99 11:44
Sergei Dounin  Alex Polovnikov . 17 99 00:56
Sergei Dounin  Alexey Alborow 17 99 01:00
Farit Akhmedjanov  Alexander Fadeev 17 99 14:06
Sergey Tiurin  Vladimir Bannikov Re: fantasy a la russ 17 99 01:36
Andrew Tupkalo  Dmitry Telegin fantasy a la russ 17 99 16:16
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov 17 99 16:26
Andrew Tupkalo  Anton Ho p 17 99 16:27
Andrew Tupkalo  Micheev Michail 17 99 16:37
Andrew Tupkalo  Dmitry Sevastianov --- 17 99 16:38
Andrew Tupkalo  Denis Makarov 17 99 16:41
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov 17 99 16:43
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y " " 17 99 16:43
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov p 17 99 16:46
Andrew Tupkalo  Dimmy Timchenko 17 99 16:47
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov p 17 99 17:37
Vladimir Afanasiev  Sergei Dounin pp 17 99 06:44
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 17 99 06:53
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 17 99 06:56
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 17 99 07:00
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov " " 17 99 07:08
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 17 99 07:20
Vladimir Afanasiev  Ivan Kovalef 17 99 07:49
Vladimir Afanasiev  Anton Ho p 17 99 07:57
Vladimir Afanasiev  Konstantin Grishin " " 17 99 08:10
Vladimir Afanasiev  Konstantin Grishin " " 17 99 09:31
Constantine Vetlov  Konstantin Grishin 17 99 14:32
Alexey Alborow  Georg Astahov 17 99 01:39
Dmitry Dimitruk  Olga Nonova H y. 17 99 16:31
Dmitry Dimitruk  p . 17 99 16:20
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov 17 99 16:27
Alexey Alborow  Victor Zolotuhin ? ! ! 17 99 17:20
Roman Kalimulin  Vladimir Afanasiev pp 17 99 16:24
Tatyana Rumyantseva  Dimmy Timchenko 17 99 16:34
Andrew Darkin  Boxa Vasilyev - 13 99 18:51
Andrew Darkin  Ruslan Krasnikov < > 14 99 11:01
Andrew Darkin  Ruslan Krasnikov Re: y " " 14 99 11:09
Andrew Darkin  Alexander Didenko Re: 14 99 11:37
Andrew Darkin  Eugene Turin Re: 14 99 11:52
Andrew Darkin  Vladimir Afanasiev 14 99 11:57
Oleg Pol  All Re: 17 99 19:06
Ljuba Fedorova  Edward Megerizky p 17 99 20:12
Roman E Carpoff  Lina Kirillova 17 99 18:50
Roman E Carpoff  Yevgeny Poluektov 17 99 19:13
Vadim Chesnokov  Konstantin Grishin 17 99 18:05
Vadim Chesnokov  Georg Astahov 17 99 18:10
Vadim Chesnokov  Sergey Tiurin 17 99 18:21
Vadim Chesnokov  Mikhail Zislis p 17 99 18:33
Konstantin Grishin  Vladimir Afanasiev " " 17 99 18:51
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya p 17 99 18:22
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 17 99 18:41
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 17 99 19:47
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 17 99 19:49
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 17 99 20:00
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov p! 17 99 20:41
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky ( :) ) 17 99 20:46
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis 17 99 21:16
Vladimir Bannikov  Sergey Tiurin fantasy a la russ 17 99 21:01
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo 17 99 21:02
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 17 99 21:04
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev " " 17 99 21:06
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 17 99 21:08
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow 17 99 21:18
Alexey Alborow  Yar Mayev ye 8-) 17 99 18:06
Alexey Alborow  Konstantin Komarov p 17 99 18:16
Alexey Alborow  Konstantin Komarov p 17 99 18:18
Alexey Alborow  Andrew Tupkalo p 17 99 19:10
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 17 99 19:44
Alexey Alborow  Georg Astahov 17 99 21:28
Oscar Sacaev  Eugene Chaikoon fantasy a la russ 17 99 23:17
Alexey Alborow  Vadim Chesnokov 18 99 00:24
Ivan Kovalef  Yar Mayev p 17 99 13:56
Ivan Kovalef  Vladimir Afanasiev 17 99 14:54
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov 17 99 15:28
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov p p. 17 99 15:38
Ivan Kovalef  Eugene Chaikoon H 17 99 15:47
Mark Rudin  Vladimir Ilyuschenko p y 17 99 22:49
Mark Rudin  I rina Kapitannikova p 17 99 23:58
Mark Rudin  Dimmy Timchenko " " 18 99 00:13
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev " " 18 99 01:03
Alexey Alborow  Georg Astahov 18 99 01:12
I rina Kapitannikova  Dimmy Timchenko 17 99 19:12
Dmitry Sidoroff  Vladimir Bannikov 18 99 00:53
Ivan Melechko  Alexey 'Zosia' Izosimov y " " 16 99 17:26
Dimmy Timchenko  Andrew Tupkalo 17 99 18:25
Vladimir Borisov  Lina Kirillova 15 99 05:57
Vladimir Borisov  Konstantin Komarov p 17 99 06:06
Vladimir Borisov  Oleg Kolesnikoff 17 99 06:19
Vladimir Borisov  Mikhail Zislis " " 17 99 06:30
Vladimir Borisov  Vladimir Ilyuschenko 17 99 06:42
Vladimir Borisov  Alexander Klimenko 18 99 02:41
Andrey Sarinkov  Vladislav Zarya p 16 99 14:55
Dmitriy Gromov  All ""!!! (29 , , 18:300). 17 99 17:57
Anton Noginov  All p ... 17 99 19:26
Moderator of SU.BOOKS  All Rules, the/ p 18 99 00:43
Vadim Chesnokov  All .. 17 99 23:09
 
Vadim Chesnokov  Ruslan Krasnikov ( ) 18 99 01:25
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya p 18 99 02:04
Vadim Chesnokov  Sergey Lukianenko y " " 18 99 02:11
Vadim Chesnokov  Leonid Kandinsky 18 99 02:17
Vadim Chesnokov  Georg Astahov 18 99 02:28
Vadim Chesnokov  Sergei Dounin pp 18 99 02:37
Vadim Chesnokov  Ivan Kovalef () 18 99 02:47
Vadim Chesnokov  Dmitry Yakimovitch () 18 99 02:50
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y " " 18 99 03:00
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo p 18 99 03:04
Konstantin Grishin  Vladimir Bannikov 18 99 04:37
Andrew Kasantsev  Alexey Alborow 18 99 09:36
Dmitry Telegin  Vadim Chesnokov p 18 99 02:03
Dmitry Telegin  Vladimir Bannikov p 18 99 02:05
Yevgeny Poluektov  Roman E Carpoff 18 99 02:36
Leena Panfilova  Natalia Alekhina - - 16 99 12:52
Leena Panfilova  Sergey Lukianenko 17 99 13:24
Konstantin Grishin  All ""!!! (29 , , 18:300). 18 99 08:28
Konstantin G. Ananich  All Re: fantasy a la russ 18 99 05:19
Yuri Kotilevski  Natalia Alekhina 15 99 13:06
Yuri Kotilevski,  Alexey Taratinsky / H 02 1998 22:02)
Mary Dmitrieva  Vladimir Bannikov p 16 99 01:48
Mary Dmitrieva  All 16 99 02:21
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo 18 99 10:26
Eugene Turin  Dmitry Shevchenko Re: ( ) 17 99 11:06
Vladislav Slobodian  All Re: 18 99 09:12
Vladimir Afanasiev  Serge Buzadzhy 70% 17 99 10:26
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 18 99 03:00
Eugene Chaikoon  All Re: 18 99 09:58
Vladimir Ilyuschenko  Andrey Beresnyak ( :) ) 18 99 11:35
Alex Polovnikov  Sergei Dounin . 18 99 12:22
Vladislav Slobodian  All Re: 18 99 11:13
Vladimir Bannikov  Dmitry Telegin p 18 99 11:52
Vladimir Bannikov  Dmitry Sidoroff 18 99 11:59
Lina Kirillova  Konstantin Komarov p 18 99 09:48
Lina Kirillova  Konstantin Komarov p 18 99 09:54
Lina Kirillova  Alexey Guzyuk p 18 99 09:57
Lina Kirillova  Georg Astahov 18 99 10:05
Lina Kirillova  Boris Tolstikov p 18 99 10:31
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko --- 18 99 10:14
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko " " 18 99 10:16
Lina Kirillova  Roman E Carpoff 18 99 10:29
Lina Kirillova  Vladimir Borisov 18 99 12:49
Eugene Paderin  Olga Nonova 17 99 23:48
Max Cherepanov  Vladimir Afanasiev " " 15 99 21:41
Max Cherepanov  Vladimir Bannikov " " 15 99 21:49
Eugene Chaikoon  All Re: H 18 99 13:59
Oleg Ryaboshapko  Vadim Chesnokov Re: p! 18 99 11:09
Oleg Ryaboshapko  Vadim Chesnokov Re: p! 18 99 11:40
Oleg Ryaboshapko  Vadim Chesnokov Re: p! 18 99 11:59
Oleg Ryaboshapko  Vladimir Bannikov Re: ! 18 99 12:02
Oleg Ryaboshapko  Vladimir Bannikov Re: p! 18 99 12:22
Yevgeny Poluektov  Boris Tolstikov p 18 99 08:18
Yevgeny Poluektov  Dimmy Timchenko " " 18 99 08:29
Iliya Kaledin  Victor Zolotuhin - - 14 99 14:16
Vladimir Ilyuschenko  Vadim Chesnokov p 18 99 16:44
PaleFox  All Re: p 18 99 15:31
Vladimir Ilyuschenko  Edward Megerizky p 18 99 14:40
Vladimir Ilyuschenko  Vladimir Borisov 18 99 15:08
Alexey Guzyuk  Yar Mayev p 18 99 16:12
Olga Piankova  Mary Dmitrieva p 18 99 15:50
Dimmy Timchenko  Nataly Kramarencko 18 99 12:33
I rina Kapitannikova  Mary Dmitrieva 18 99 15:58
Alexander Klimenko  Andrew Tupkalo vs 18 99 13:51
Alexander Klimenko  Vladimir Bannikov 18 99 13:50
Alexander Klimenko  Vadim Chesnokov p - p? !!! 18 99 13:19
Alexander Klimenko  Vadim Chesnokov Cp, p... 18 99 13:27
Andrew Tupkalo  Alexey Alborow p 18 99 22:02
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov 18 99 22:28
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef 18 99 23:22
Andrew Tupkalo  Alexey Alborow p 18 99 23:29
Andrew Tupkalo  Vladimir Bannikov ( :) ) 18 99 23:34
Andrew Tupkalo  Alexey Alborow 18 99 23:36
Andrew Tupkalo  Eugene Turin ( ) 18 99 23:43
Andrew Tupkalo  Marat Sadykov fantasy a la russ 18 99 23:46
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov 19 99 00:13
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y " " 19 99 00:22
Andrew Tupkalo  Vladislav Slobodian 19 99 00:27
Sergey Tiurin  Vadim Chesnokov Re: 18 99 16:05
Vladimir Bannikov  Konstantin Grishin 18 99 14:38
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov .. 18 99 14:55
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov 18 99 15:00
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich fantasy a la russ 18 99 15:08
Vladimir Bannikov  Mary Dmitrieva p 18 99 15:12
Kirill Tretyak  tretyak@isc.kharkov.com 16 99 14:36
Kirill Tretyak  tretyak@isc.kharkov.com 16 99 14:47
Kirill Tretyak  tretyak@isc.kharkov.com fantasy a la russ 16 99 17:36
Kirill Tretyak  tretyak@isc.kharkov.com y " " 16 99 23:40
Dmitriy Vatolin  All 18 99 20:26
Dmitriy Vatolin  All 18 99 20:28
Alex Umanov  Dimmy Timchenko 14 99 00:57
Dmitry Medved  Vladimir Afanasiev Re: 13 99 23:40
Dmitry Medved  Oleg Khozainov Re: y " " 14 99 00:09
Dmitry Medved  Eugene Turin Re: 15 99 01:36
Constantin Bogdanov  All 18 99 16:24
Dmitry Casperovitch  Dmitry Sidoroff 18 99 16:57
Shurick Hohloff  Vladimir Bannikov ! (: ) 18 99 12:53
Dmitriy Vatolin  All 18 99 20:35
Dmitriy Vatolin  All 18 99 20:37
Dmitry Dervenjov  All ? 18 99 20:57
Alexey Chernykh  Andrew Tupkalo p p 14 99 19:07
Sergei Nickolaev  Vladimir Bannikov 18 99 11:04
Alexey Alborow  Andrew Kasantsev 18 99 15:39
Alexey Alborow  Dmitriy Gromov ""!!! (29 , , 18:300). 18 99 15:56
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 70% 18 99 16:02
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 18 99 16:07
Dimmy Timchenko  Ivan Kovalef 18 99 15:32
Al Zapolsky  Andrew Tupkalo p! 17 99 20:23
Al Zapolsky  Oleg Ryaboshapko p! 17 99 20:23
Al Zapolsky  Eugene Chaikoon 70% 17 99 20:24
Al Zapolsky  Sergey Tiurin 70% 17 99 20:24
Al Zapolsky  Mary Dmitrieva p p 17 99 20:30
Ivan Kovalef  Vadim Chesnokov p 18 99 05:11
Ivan Kovalef  Vladimir Afanasiev 18 99 05:35
Mark Rudin  Alexander Klimenko Cp, p... 19 99 00:29
Denis Makarov  Andrew Tupkalo 18 99 09:09
Andrey Vishnevsky  All 18 99 19:17
Victor Horbunkoff  Alexey Shaposhnikov 18 99 11:30
Victor Horbunkoff  Roman E Carpoff 18 99 11:46
Vadim Chesnokov  Alexey Alborow 19 99 00:23
Georg Astahov  Alexey Alborow 18 99 22:42
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 18 99 23:57
Georg Astahov  Alexey Alborow 19 99 00:25
Georg Astahov  Vadim Chesnokov 19 99 00:32
Georg Astahov  Lina Kirillova 19 99 01:49
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 19 99 01:19
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 19 99 01:20
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 19 99 01:56
Vladimir Pyzhik  Alexey Alborow ( ) 18 99 15:16
Dmitry Shevchenko  Mikhail Zislis Re: 18 99 21:53
Andrew Kasantsev  Alexey Alborow 19 99 09:48
Oleg Bakiev  I rina Kapitannikova ( :) ) 17 99 15:30
Mihail Firsoff  Denis Makarov 17 99 21:51
Yar Mayev  Konstantin Komarov Re: 18 99 11:44
Yar Mayev  Andrew Tupkalo Re: 18 99 11:46
Yar Mayev  Tatlybaev Timur Re: 18 99 11:48
Yar Mayev  Dimmy Timchenko Re: ... 18 99 11:57
Vladimir Bannikov  Iliya Kaledin - - 18 99 19:51
Konstantin Komarov  Edward Megerizky p 18 99 23:52
Dmitry Sevastianov  Ilya Matveev Re^2: --- 18 99 19:36
Al Zapolsky  Vadim Chesnokov p! 18 99 22:05
Olga Nonova  Vladimir Bannikov 18 99 13:12
Olga Nonova  Georg Astahov 18 99 14:58
Olga Nonova  Natalia Alekhina vs 18 99 15:04
Alexey Taratinsky  Vladimir Bannikov ( :) ) 18 99 14:42
Alexey Guzyuk  Anton Ho p 18 99 21:29
Alexey Guzyuk  Eugene Chaikoon fantasy a la russ 18 99 21:37
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov fantasy a la russ 18 99 22:06
Alexey Guzyuk  Dmitry Telegin fantasy a la russ 18 99 21:54
Alexey Guzyuk  Lina Kirillova p 18 99 22:52
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov 18 99 23:13
Konstantin G. Ananich  All Re: fantasy a la russ 19 99 04:40
Konstantin G. Ananich  All Re: y " " 19 99 04:43
Konstantin G. Ananich  All ( !) 19 99 04:59
Vladimir Afanasiev  Vladimir Borisov 18 99 11:51
Vladimir Afanasiev  Konstantin Grishin 18 99 12:04
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 18 99 12:22
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov " " 18 99 12:34
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 18 99 12:41
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 18 99 13:12
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 18 99 13:19
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 18 99 13:20
Lina Kirillova  Konstantin Komarov p 19 99 10:39
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo 19 99 01:12
Vladimir Ilyuschenko  Andrew Tupkalo 19 99 09:11
Vladimir Ilyuschenko  Dimmy Timchenko 19 99 10:15
Vladislav Slobodian  All Re: y " " 19 99 08:19
Sergey Lukyanov  Sapegin Denis ( : "RE:." ) 18 99 16:38
Vladislav Slobodian  All Re: 19 99 09:38
Alexander Tarasov  All Re: ! 15 99 15:51
Konstantin Grishin  Vladimir Afanasiev 19 99 12:22
Victor Horbunkoff  Alexey Alborow 19 99 11:36
Vladimir Ilyuschenko  Al Zapolsky 70% 19 99 14:17
Vladimir Ilyuschenko  Yar Mayev p 19 99 14:48
Oleg Pol  All Re: 19 99 12:09
Alexander Klimenko  Dimmy Timchenko 19 99 12:00
Alexander Klimenko  Lina Kirillova p 19 99 11:49
Vladimir Ilyuschenko  Konstantin Komarov p 19 99 15:04
Lina Kirillova  Alexey Guzyuk p 19 99 17:48
Oleg Khozainov  Alexander Klimenko vs 19 99 08:59
Oleg Khozainov  Oleg Ryaboshapko ! 19 99 09:11
Constantin Bogdanov  Al Zapolsky p! 19 99 14:37
Constantin Bogdanov  Vladimir Ilyuschenko p 19 99 17:03
PaleFox  All Re: 19 99 16:50
PaleFox  All Re: ( !) 19 99 16:52
Sokoloff Bros  Vadim Chesnokov p part I 17 99 23:53
Dmitriy Gromov  Alexey Alborow ""!!! (29 , , 18:300). 19 99 00:07
Vladimir Afanasiev  Lina Kirillova 19 99 04:30
Vladimir Afanasiev  Lina Kirillova --- 19 99 04:33
Vladimir Afanasiev  Kirill Tretyak y " " 19 99 11:58
Vladimir Afanasiev  Dimmy Timchenko 19 99 12:08
Vladimir Afanasiev  Vladimir Ilyuschenko 19 99 12:21
Dmitry Sevastianov  Vladimir Bannikov Re: --- 18 99 23:15
Dmitry Sevastianov  Andrew Tupkalo Re: --- 18 99 23:44
Anton Ho  Andrew Tupkalo y " " 18 99 23:52
Micheev Michail  Andrew Tupkalo 19 99 13:29
Andrew Tupkalo  Vladimir Ilyuschenko p 19 99 20:36
Alexey Guzyuk  Vladislav Slobodian p 19 99 18:59
Andrey Kochetkov  Constantin Bogdanov --- 18 99 13:33
Andrey Kochetkov  Vadim Chesnokov p 18 99 14:41
Andrey Kochetkov  Leonid Broukhis C, ... 18 99 14:52
Dmitry Shevchenko  Eugene Turin Re: ( ) 19 99 11:11
Ivan Baklanoff  Dimmy Timchenko 19 99 13:12
Natalia Alekhina  Al Zapolsky 70% 20 99 01:53
Natalia Alekhina  Olga Nonova vs 20 99 01:59
Natalia Alekhina  All 20 99 02:06
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak 19 99 17:05
Vladimir Bannikov  Kirill Tretyak y " " 19 99 17:08
Vladimir Bannikov  Sergei Nickolaev 19 99 17:13
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 19 99 18:06
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 19 99 18:07
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk 19 99 18:10
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich fantasy a la russ 19 99 18:12
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich ( !) 19 99 18:15
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev " " 19 99 18:18
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 19 99 18:19
Leonid Broukhis  Alexey Chernykh Re: p 19 99 21:52
Emma Drianova  All 19 99 20:44
Roman E Carpoff  Vladislav Zarya p 19 99 08:08
Vladimir Bannikov  Dmitry Sevastianov --- 19 99 21:28
Vadim Chesnokov  I rina Kapitannikova p 19 99 20:20
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo ( ) 19 99 20:24
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo p 19 99 20:27
Eugeny Kuznetsov  Vadim Chesnokov 19 99 21:59
Oleg Khozainov  Kirill Temnenkov ! 19 99 13:16
Oleg Khozainov  Sergey Tiurin 19 99 13:40
Oleg Khozainov  Ivan Melechko y " " 19 99 18:43
Ivan Kovalef  Kirill Tretyak 19 99 14:32
Ivan Kovalef  Dmitry Telegin p 19 99 14:38
Ivan Kovalef  Vadim Chesnokov () 19 99 14:39
Ivan Kovalef  Vladimir Afanasiev 19 99 14:41
Ivan Kovalef  Eugene Chaikoon H 19 99 15:03
Ivan Kovalef  Dimmy Timchenko 19 99 15:06
Ivan Kovalef  Constantin Bogdanov 19 99 15:08
Ivan Kovalef  Andrew Tupkalo 19 99 15:11
Alexey Chernykh  Vadim Chesnokov p 19 99 07:17
Ivan Melechko  Andrew Tupkalo y " " 19 99 21:38
Ivan Melechko  Andrew Tupkalo y " " 19 99 21:45
Ivan Melechko  Denis Smirnov y " " 19 99 21:59
Ivan Melechko  Ruslan Krasnikov y " " 19 99 22:05
Andrew Tupkalo  Yar Mayev p 19 99 23:27
Andrew Tupkalo  Denis Makarov 19 99 23:34
Andrew Tupkalo  Alexander Klimenko vs 19 99 23:43
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak 19 99 23:45
Andrew Tupkalo  Alexey Chernykh p p 19 99 23:48
Andrew Tupkalo  Al Zapolsky p! 19 99 23:50
LPT 3  Valentin Nechayev - !!!:( :))) 19 99 18:12
Yuri Zubakin  All -99 20 99 16:08
Tatyana Rumyantseva  Konstantin G. Ananich ( !) 19 99 21:03
Konstantin Stepanov  Dmitry Telegin fantasy a la russ 18 99 10:02
Nataly Kramarencko  Vladimir Afanasiev cc. 17 99 20:54
Nataly Kramarencko  Vladimir Afanasiev ! ... 17 99 20:59
Nataly Kramarencko  Andrey Beresnyak ( :) ) 19 99 21:42
Dmitry Sidoroff  Vladimir Bannikov 20 99 01:11
I rina Kapitannikova  Oleg Bakiev ( :) ) 19 99 13:54
Moderator of SU.BOOKS  All 19 99 22:20

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001