> | | | | | |

SU.BOOKS

, ,

 

          
Moderator of SU.BOOKS  Vladimir Bannikov 19 99 11:02
Mikhail Zislis  Vladimir Borisov " " 19 99 22:22
Mikhail Zislis  Vadim Chesnokov .. 19 99 11:21
Mikhail Zislis  Dmitry Shevchenko 20 99 00:47
Mikhail Zislis  Alexander Klimenko 20 99 00:54
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 20 99 01:03
Yar Mayev  Alexey Guzyuk Re: 19 99 15:16
Kirill Temnenkov  Oleg Ryaboshapko p! 19 99 15:06
Alexander Golubchikov  All H FUN-club 19 99 22:45
Serge Avrov  Serge Buzadzhy 19 99 00:02
Serge Avrov  Vladimir Afanasiev 19 99 00:19
Serge Avrov  Vladimir Afanasiev 19 99 00:54
Leena Panfilova  Natalia Alekhina vs 18 99 14:39
Leena Panfilova  Konstantin G Ananich 18 99 14:46
Andrew Kasantsev  Ivan Kovalef 20 99 15:03
Konstantin G. Ananich  All Re: fantasy a la russ 20 99 03:24
Konstantin G. Ananich  All Re: ( !) 20 99 03:27
Max Vorshev  All 19 99 00:04
Max Vorshev  Georg Astahov 20 99 00:15
Max Vorshev  Vladimir Bannikov - - 20 99 00:17
Boris Tolstikov  Yevgeny Poluektov p 20 99 09:17
Vladimir Ilyuschenko  Vladimir Afanasiev 20 99 08:50
Vladimir Ilyuschenko  Andrew Tupkalo p 20 99 09:15
Vladislav Slobodian  All Re: 20 99 07:16
Eugene Chaikoon  All Re: 70% 20 99 07:25
Eugene Chaikoon  All , 20 99 07:27
Vladislav Slobodian  All Re: p 20 99 07:27
Igor Ustinov  All 20 99 00:04
Eugene Chaikoon  All Re: H 20 99 08:02
Sergei Dounin  Dmitry Sevastianov pp 18 99 08:27
Vladislav Zarya  Dimmy Timchenko 20 99 13:31
Vladislav Zarya  Andrey Kochetkov 20 99 13:36
Vladislav Zarya  Sergei Dounin , 20 99 13:39
Konstantin G. Ananich  All ( Re: y " ") 20 99 07:40
Sergei Dounin  Vadim Chesnokov pp 20 99 09:09
Alexander Klimenko  Dmitry Sevastianov --- 20 99 10:10
Anton Noginov  Oleg Bakiev 19 99 22:11
Anton Noginov  Alexey Guzyuk ( ) 19 99 22:15
Alexey Alborow  Georg Astahov 20 99 00:13
Alexey Alborow  Georg Astahov 20 99 00:16
Alexey Alborow  Andrew Kasantsev 20 99 00:37
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 20 99 00:40
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 20 99 00:44
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 20 99 00:47
Alexey Alborow  Victor Horbunkoff 20 99 00:55
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov fantasy a la russ 20 99 11:49
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov 20 99 11:40
Olga Nonova  Andrew Emelianov 19 99 13:19
Vladimir Ilyuschenko  Tatyana Rumyantseva ( !) 20 99 14:01
Vladimir Ilyuschenko  Ivan Melechko y " " 20 99 14:15
Yuri Zubakin  Emma Drianova 20 99 16:29
Lina Kirillova  Alexander Klimenko p 20 99 09:14
Lina Kirillova  PaleFox p 20 99 09:00
Lina Kirillova  Vladimir Afanasiev 20 99 09:16
Lina Kirillova  Vladimir Afanasiev --- 20 99 09:05
Al Zapolsky  Konstantin G Ananich ( p!) 19 99 23:31
Al Zapolsky  Oleg Ryaboshapko p! 19 99 23:17
Farit Akhmedjanov  Mikhail Zislis 20 99 17:36
Alexey Alborow  Oleg Khozainov ! 20 99 15:23
Vladimir Ilyuschenko  Serge Avrov 20 99 17:05
Vladimir Ilyuschenko  Serge Avrov 20 99 17:37
Alexey Guzyuk  Yar Mayev p 20 99 13:41
Dmitry Telegin  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 20 99 03:35
Igor Vartanov  Mikhail Zislis --- 20 99 13:43
Igor Vartanov  Oleg V.Cat 20 99 13:43
Igor Vartanov  Edward Megerizky p 20 99 13:43
Vladimir Bannikov  Dmitry Sidoroff 20 99 13:57
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk 20 99 14:13
CoModerator of SU.BOOKS  Alexey Chernykh p 20 99 15:45
Ljuba Fedorova  Mary Dmitrieva 20 99 18:21
Dima Suntsov  All 19 99 21:53
Kirill Vlasoff  Oleg Ryaboshapko Re: ! 20 99 17:39
Kirill Vlasoff  Oleg Ryaboshapko Re: p! 20 99 17:41
Sergei Yaroslavsky  Dima Suntsov 20 99 19:42
Constantin Bogdanov  All 20 99 03:27
Constantin Bogdanov  Andrey Kochetkov --- 20 99 03:29
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov 20 99 03:40
Vadim Chesnokov  Dmitry Sevastianov --- 20 99 00:47
Vadim Chesnokov  Constantin Bogdanov p! 20 99 00:35
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov 20 99 00:41
I rina Kapitannikova  Vadim Chesnokov p 20 99 14:30
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov 20 99 13:39
Andrew Tupkalo  Vladimir Ilyuschenko 20 99 13:40
Andrew Tupkalo  Kirill Tretyak y " " 20 99 14:46
Andrew Tupkalo  Oleg Bakiev ( :) ) 20 99 14:47
Andrew Tupkalo  Yar Mayev p 20 99 14:49
Andrew Tupkalo  Constantin Bogdanov H 20 99 14:59
Andrew Tupkalo  Dmitriy Vatolin 20 99 15:01
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich ( !) 20 99 15:04
Andrew Tupkalo  Micheev Michail 20 99 23:38
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov p 20 99 23:05
Andrew Tupkalo  Ivan Kovalef 20 99 23:31
Andrew Tupkalo  Anton Ho y " " 20 99 23:40
Andrew Tupkalo  Dmitry Sevastianov --- 20 99 23:43
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk p 21 99 01:19
Dmitriy Vatolin  All ""!!! (29 , , 18:300). 20 99 19:56
Leonid Broukhis  Andrey Kochetkov Re: C, ... 20 99 20:38
Dmitry Casperovitch  Sergey Lukyanov ( : "RE:." ) 20 99 13:47
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 20 99 22:49
Denis Smirnov  Micheev Michail p y 20 99 16:59
Sergei Nickolaev  I rina Kapitannikova 20 99 09:16
Sergei Nickolaev  Andrew Tupkalo , :-) 20 99 09:25
Dmitry Shevchenko  Mikhail Zislis Re: 20 99 19:48
Ruslan Krasnikov  Ivan Melechko RE:y " " 20 99 09:13
Ruslan Krasnikov  Vadim Chesnokov RE: ( ) 20 99 09:19
Ruslan Krasnikov  Kirill Tretyak RE:y " " 20 99 09:33
Anton Ho  Eugene Chaikoon 70% 20 99 20:33
Andrew Kasantsev  Alexey Alborow 21 99 08:38
Eugene Rojkov  All 20 99 23:24
Dimmy Timchenko  Olga Nonova 20 99 19:59
Konstantin Grishin  Vladimir Bannikov 21 99 01:38
Dmitry Yakimovitch  Dmitry Telegin p 19 99 12:11
Dmitry Yakimovitch  Vadim Chesnokov () 19 99 12:15
Serge Avrov  Sergey Lukianenko 19 99 21:58
Serge Avrov  Sergey Lukianenko 19 99 22:01
Serge Avrov  Andrew Tupkalo y " " 19 99 22:08
Serge Avrov  Vladimir Afanasiev 19 99 22:16
Serge Avrov  Natalia Alekhina vs 19 99 22:33
Serge Avrov  Vladimir Afanasiev 19 99 22:37
Serge Avrov  Konstantin G Ananich 19 99 22:40
Serge Avrov  Konstantin G Ananich 19 99 22:44
Serge Avrov  Mary Dmitrieva 19 99 22:55
Serge Avrov  Dimmy Timchenko 19 99 23:11
Serge Avrov  Vladimir Afanasiev 19 99 23:19
Vladimir Bannikov  Shurick Hohloff ! (: ) 19 99 01:58
Vladimir Bannikov  Alexander Klimenko 19 99 02:00
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 19 99 02:05
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow " " 19 99 02:09
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov 20 99 23:43
Konstantin Komarov  Lina Kirillova p 20 99 10:59
Konstantin Komarov  Lina Kirillova p 20 99 11:00
Konstantin Komarov  Lina Kirillova p 20 99 11:01
Konstantin Komarov  Lina Kirillova p 20 99 11:05
Konstantin Komarov  Oleg Pol p 20 99 11:10
Konstantin Komarov  Vladimir Ilyuschenko p 20 99 11:18
Nataly Kramarencko  Marina Konnova cc. 20 99 18:38
Nataly Kramarencko  Dimmy Timchenko 20 99 18:40
Nataly Kramarencko  Vladimir Ilyuschenko p 20 99 18:53
Ivan Kovalef  Vladimir Afanasiev 20 99 10:19
Yar Mayev  Vadim Chesnokov Re: .. 20 99 15:40
Eduard Bolshinskiy  Vadim Chesnokov p! 20 99 17:09
Eduard Bolshinskiy  Nataly Kramarencko . 20 99 17:12
Leena Panfilova  Mary Dmitrieva 20 99 09:58
Leena Panfilova  I rina Kapitannikova 20 99 10:13
Serge Buzadzhy  Ivan Kovalef 20 99 06:24
Serge Buzadzhy  Serge Avrov 20 99 22:14
Dmitry Telegin  Ivan Kovalef p 21 99 02:11
Dmitry Telegin  Ivan Kovalef 21 99 02:12
Kirill Temnenkov  Al Zapolsky p! 20 99 04:11
Kirill Temnenkov  Oleg Khozainov ! 20 99 04:26
Kirill Temnenkov  Vladimir Afanasiev --- 20 99 04:27
Vladislav Zarya  Mikhail Zislis " " 20 99 16:10
Vladislav Zarya  Oleg Pol p 20 99 16:10
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov p 20 99 17:14
Vladislav Zarya  Andrey Sarinkov p 20 99 17:20
Vladislav Zarya  Vladimir Borisov " " 20 99 17:25
Vladislav Zarya  Leena Panfilova - - 20 99 17:32
Vladislav Zarya  Vadim Chesnokov p 20 99 18:01
Vladislav Zarya  Roman E Carpoff p 20 99 18:19
Yar Mayev  Konstantin G. Ananich Re: fantasy a la russ 21 99 04:53
Vladimir Afanasiev  Eugene Chaikoon , 20 99 15:20
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 20 99 15:39
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 20 99 15:41
Vladimir Afanasiev  Nataly Kramarencko ! ... 20 99 15:49
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 20 99 15:50
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 20 99 23:41
Serge Buzadzhy  Vladimir Ilyuschenko 21 99 02:58
Serge Buzadzhy  Olga Nonova 21 99 03:02
Mike Beliaeff  All TEST 21 99 11:33
Alexander Klimenko  Aziz Saidrasulov - ''p'' ! 21 99 11:19
Leonid Kandinsky  Vadim Chesnokov () 20 99 07:47
Leonid Kandinsky  Vadim Chesnokov pp 20 99 07:53
Konstantin G. Ananich  All Re: 21 99 05:12
Kirill Vlasoff  Serge Avrov Re: 21 99 13:17
Andrey Beresnyak  All Re: - p 21 99 13:11
Andrey Beresnyak  All Re: - p 21 99 13:16
Vladimir Ilyuschenko  Konstantin Komarov p 21 99 16:46
Dimmy Timchenko  Andrew Tupkalo p 21 99 10:16
Vladislav Zarya  Mikhail Zislis --- 16 99 20:40
Vladislav Zarya  Eugene Chaikoon p 16 99 20:53
Vladislav Zarya  Konstantin G. Ananich 16 99 21:07
Vladislav Zarya  Leonid Kandinsky ? >:- 16 99 21:24
Vladislav Zarya  Dmitry Shevchenko p 16 99 21:25
Vladislav Zarya  Dmitry Shevchenko p 16 99 21:28
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov p 16 99 21:34
Boris Tolstikov  Ljuba Fedorova 21 99 19:16
Michael Zherebin  Serge Buzadzhy 21 99 11:13
Michael Zherebin  Serge Buzadzhy 21 99 11:16
Vladimir Ilyuschenko  Serge Buzadzhy 21 99 17:36
Konstantin Stepanov  Edward Megerizky p 20 99 08:00
Shumil  Vadim Chesnokov !!! (: ..) 19 99 04:13
Nickolay Bolshackov  Roman E Carpoff 19 99 01:50
Vladimir Afanasiev  Lina Kirillova --- 21 99 03:43
Vladimir Afanasiev  Lina Kirillova 21 99 03:45
Vladimir Afanasiev  Dima Suntsov 21 99 04:38
Oleg Bakiev  Andrew Tupkalo ( :) ) 21 99 11:52
Micheev Michail  Andrew Tupkalo 21 99 13:45
Micheev Michail  Denis Smirnov p y 21 99 13:48
Ljuba Fedorova  Emma Drianova 21 99 14:17
Oleg Khozainov  Alexey Alborow ! 21 99 13:43
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya p 21 99 17:10
Alexander Klimenko  Dimmy Timchenko p 21 99 17:45
Irina R. Kapitannikova  Sergei Nickolaev 21 99 15:34
Irina R. Kapitannikova  Leena Panfilova 21 99 16:20
Dmitriy Vatolin  All 21 99 18:26
Serge Buzadzhy  Konstantin Grishin 21 99 14:40
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo ( !) 21 99 22:35
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov 21 99 22:42
Alexey Guzyuk  Dmitry Telegin fantasy a la russ 21 99 20:01
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov 21 99 20:05
Alexey Guzyuk  Andrew Tupkalo p 21 99 20:21
Georg Astahov  Alexey Alborow 20 99 19:43
Georg Astahov  Alexey Alborow 21 99 20:14
Georg Astahov  Olga Nonova 21 99 20:35
Mary Dmitrieva  Vladimir Bannikov 21 99 13:46
Denis Smirnov  Ivan Melechko y " " 21 99 13:07
Constantin Bogdanov  Vadim Chesnokov p! 21 99 00:30
Dmitry Casperovitch  Sergei Dounin p. Was:pp 21 99 14:02
Boxa Vasilyev  Andrew Darkin Re: - 18 99 21:24
Boxa Vasilyev  Andrew Darkin Re: 18 99 21:25
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 21 99 22:31
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov " " 21 99 12:58
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 21 99 13:01
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 21 99 13:11
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev 21 99 13:26
Alexey Alborow  Konstantin Komarov p 21 99 13:46
Alexey Alborow  Konstantin Komarov p 21 99 13:48
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy 21 99 14:09
Natalia Alekhina  Andrey Kochetkov 20 99 22:28
Natalia Alekhina  Vladislav Zarya&Leena Panfilova - - 21 99 01:11
Natalia Alekhina  Oleg Bakiev H 22 99 01:01
Natalia Alekhina  Sergey Lukianenko . . 22 99 01:10
Igor Goncharenko  Victor Zolotuhin Re: ... Re: " " 21 99 22:41
Dmitry Shevchenko  Vladislav Zarya Re: 21 99 21:52
Dmitry Shevchenko  Vladislav Zarya Re: 21 99 21:56
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 1/99 (30) 21 99 22:15
Alexey Alborow  Oleg Khozainov ! 21 99 23:59
Alexey Alborow  Georg Astahov 22 99 00:25
Alexey Alborow  Leonid Kandinsky () 22 99 00:31
Max Vorshev  LPT 3 - !!!:( :))) 21 99 21:17
Mark Rudin  Mikhail Zislis .. 21 99 13:43
Ljuba Fedorova  Leonid Kandinsky () 21 99 21:50
Ljuba Fedorova  Boris Tolstikov 21 99 22:01
Alexey Taratinsky  Serge Avrov 21 99 17:35
Alexey Taratinsky  Vladimir Ilyuschenko p 21 99 17:16
Roman E Carpoff  Ivan Kovalef 21 99 21:18
Ukiwa aka Pavel Kopeykin  All Re: p 21 99 22:50
Alexey Guzyuk  Vladislav Zarya p 21 99 22:36
Alexey Guzyuk  Vladislav Zarya p 21 99 22:39
Leena Panfilova  Vladimir Borisov 21 99 15:03
Talya Bolshackova  Dmitry Sevastianov pp 21 99 20:18
Alex Umanov  Vladimir Bannikov 20 99 14:39
Alex Umanov  Ruslan Krasnikov p 20 99 14:33
Denis Makarov  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 21 99 17:47
Oleg Pol  All Re: 22 99 02:39
Oleg Pol  All Re: 22 99 02:39
LPT 3  Alexander Golubchikov . 21 99 19:44
Kirill Temnenkov  Oleg Khozainov ! 21 99 04:18
Irina R. Kapitannikova  Oleg Bakiev ( :) ) 21 99 23:11
Mikhail Zislis  Farit Akhmedjanov 22 99 01:07
Mikhail Zislis  Constantin Bogdanov 22 99 01:26
Mikhail Zislis  Dmitry Shevchenko 22 99 01:31
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 22 99 01:43
Mikhail Zislis  Shumil !!! (: ..) 22 99 01:49
Alexander Golubchikov  Andrey Vishnevsky 21 99 20:50
Konstantin G. Ananich  All Re: ( !) 22 99 04:51
Olga Nonova  Andrew Tupkalo p 20 99 13:59
Olga Nonova  Natalia Alekhina vs 20 99 14:30
Lina Kirillova  Vladimir Afanasiev --- 22 99 09:50
Lina Kirillova  Vladimir Afanasiev 22 99 09:53
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov " " 21 99 12:55
Mike Beliaeff  All Re: 22 99 09:53
Konstantin G. Ananich  All Re: 22 99 05:12
Konstantin G. Ananich  All Re: 22 99 05:13
Alexander Chernichkin  Constantin Bogdanov 21 99 18:20
Boris CDuke  Ivan Melechko y " " 21 99 11:39
Boris CDuke  Leonid Broukhis C, ... 21 99 11:50
Eugene Paderin  Serge Avrov 20 99 18:43
Eugene Paderin  Serge Avrov 20 99 18:48
Eugene Paderin  Alexey Guzyuk p 20 99 23:15
Kirill Pleshkov  Alexander Klimenko - ''p'' ! 22 99 00:24
Michael Zherebin  Alexey Alborow p 22 99 11:51
Michael Zherebin  Oleg Pol 22 99 12:21
Serge Buzadzhy  Michael Zherebin 22 99 01:09
Serge Buzadzhy  Vladimir Ilyuschenko 22 99 01:34
Serge Buzadzhy  Vladimir Bannikov p 22 99 01:31
Vladimir Ilyuschenko  Alexey Alborow " " 22 99 11:10
Al Zapolsky  Leena Panfilova ... 20 99 22:43
Al Zapolsky  All H , p 20 99 22:49
Al Zapolsky  Vladimir Ilyuschenko 70% 20 99 19:44
Al Zapolsky  Constantin Bogdanov p! 20 99 20:34
Al Zapolsky  Natalia Alekhina 70% 20 99 20:41
Eduard Bolshinskiy  Kirill Temnenkov ! 18 99 09:52
Farit Akhmedjanov  Mikhail Zislis 22 99 18:12
Alexander Klimenko  Alexey Guzyuk p 22 99 11:25
Maxim Heifetz  Vadim Chesnokov Re: 17 99 00:30
Alex Polovnikov  Mark Rudin .. 22 99 17:11
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 22 99 04:21
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 22 99 10:46
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 22 99 11:56
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 22 99 12:01
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 22 99 12:02
Eduard Bolshinskiy  Vadim Chesnokov p! 20 99 17:04
Ljuba Fedorova  Alexey Alborow p 22 99 15:42
Yevgeny Poluektov  Vladimir Ilyuschenko 22 99 10:07
Eugene Paderin  Vladimir Ilyuschenko 22 99 21:37
Alexey Guzyuk  Denis Makarov fantasy a la russ 22 99 16:57
Alexey Guzyuk  Eugene Paderin p 22 99 17:00
Wadim Filippoff  Andrew Tupkalo p 22 99 15:07
Wadim Filippoff  Konstantin Grishin p 22 99 16:14
Wadim Filippoff  Vladimir Afanasiev p 22 99 16:32
Andrey Kochetkov  Leonid Broukhis C, ... 21 99 11:35
Dmitry Shevchenko  Mikhail Zislis Re: 22 99 19:51
Igor Vartanov  Leena Panfilova 22 99 11:48
Igor Vartanov  Vadim Chesnokov 22 99 11:59
Igor Vartanov  Vadim Chesnokov 22 99 12:04
Ivan Baklanoff  Vladislav Zarya , 21 99 09:12
Ivan Baklanoff  Sergei Dounin p. Was:pp 21 99 09:43
Ivan Baklanoff  Ivan Kovalef 21 99 10:15
Natalia Alekhina  Kirill Temnenkov 22 99 18:18
Natalia Alekhina  Olga Nonova vs 22 99 21:59
Georg Astahov  Alexey Alborow 22 99 22:27
Ukiwa aka Pavel Kopeykin  All Re: 22 99 21:53
Ukiwa aka Pavel Kopeykin  All Re: y " " 22 99 21:53
Vladimir Afanasiev  Alexander Chernichkin 22 99 13:13
Eugene Chaikoon  All Re: , 22 99 21:59
Eugene Chaikoon  All SF, Fantasy... Fiction 22 99 22:22
Constantin Bogdanov  Eugene Paderin 22 99 17:06
Sergei Nickolaev  Leena Panfilova 22 99 08:52
Sergei Nickolaev  Dmitry Telegin 22 99 08:59
Boxa Vasilyev  Kirill Tretyak Re: fantasy a la russ 22 99 17:18
Boxa Vasilyev  Kirill Tretyak Re: y " " 22 99 17:21
Boxa Vasilyev  Konstantin Komarov Re: 22 99 17:24
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov Re: 22 99 17:35
Mark Rudin  Leena Panfilova p 22 99 07:39
Vladimir Borisov  Vladimir Ilyuschenko 20 99 05:22
Vladimir Borisov  Lina Kirillova 20 99 05:29
Vladimir Borisov  Vladimir Bannikov p 20 99 10:00
Vladimir Borisov  Denis Makarov 20 99 10:05
Vladimir Borisov  Mikhail Zislis " " 22 99 05:17
Vladimir Borisov  Vladislav Zarya " " 22 99 05:51
Dimmy Timchenko  Yevgeny Poluektov " " 22 99 17:32
Dimmy Timchenko  Lina Kirillova --- 22 99 19:06
Dimmy Timchenko  Ivan Kovalef 22 99 19:07
Dimmy Timchenko  Nataly Kramarencko 22 99 18:19
Dimmy Timchenko  Serge Buzadzhy 22 99 18:29
Dimmy Timchenko  Alexander Klimenko 22 99 18:37
Uriy Kirillov  Vladimir Afanasiev 23 99 00:59
Roman Yerimeyenko  All . H 23 99 01:08
Maxim Sachenko  Konstantin G Ananich (y p!) 22 99 15:32
Vladimir Bannikov  Andrew Tupkalo p 21 99 04:52
Vladimir Bannikov  Dmitriy Vatolin ""!!! (29 , , 18:300). 21 99 04:54
Vladimir Borisov  Igor Vartanov 23 99 04:06
Dmitry Sevastianov  Sergei Dounin Re: pp 22 99 14:25
Dmitry Sevastianov  Vladimir Bannikov Re: --- 22 99 14:32
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov 22 99 14:04
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 22 99 14:18
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk 22 99 14:25
Vladimir Bannikov  Mary Dmitrieva 22 99 14:28
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov p! 22 99 14:41
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow " " 22 99 15:14
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky 22 99 15:54
Vladimir Bannikov  Alex Umanov 22 99 16:00
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev " " 22 99 16:09
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov 22 99 17:56
Alexander Fadeev  Marina Konnova . . 17 99 13:31
Alexander Fadeev  Ruslan Krasnikov ( ) 17 99 15:29
Alexander Fadeev  Serge Buzadzhy - 17 99 20:28
Alexander Fadeev  Yar Mayev , 17 99 21:54
Alexander Fadeev  Vladimir Ilyuschenko 17 99 22:12
Alexander Fadeev  Lina Kirillova 17 99 22:34
Alexander Fadeev  Ivan Kovalef (: .) 17 99 23:41
Alexander Fadeev  Andrew Tupkalo p 18 99 00:44
Alexander Fadeev  Natalia Alekhina p 18 99 00:46
Alexander Fadeev  Andrew Tupkalo -14. 18 99 00:59
Alexander Fadeev  Yar Mayev p 18 99 02:50
Alexander Fadeev  Vladislav Zarya p 18 99 23:48
Alexander Fadeev  Mikhail Zislis 19 99 00:08
Alexander Fadeev  Vadim Chesnokov 19 99 00:27
Shumil  Vladimir Ilyuschenko 22 99 01:38
Shumil  Farit Akhmedjanov 22 99 02:16
Shumil  Mikhail Zislis !!! (: ..) 23 99 02:49
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov Re: 23 99 02:18
Boxa Vasilyev  Olga Nonova Re: p 23 99 02:52
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov Re: 23 99 02:52
Al Zapolsky  Andrew Tupkalo p! 22 99 21:15
Al Zapolsky  Tatyana Rumyantseva ( p!) 22 99 21:18
Al Zapolsky  Kirill Temnenkov p! 22 99 21:52
Al Zapolsky  Vladimir Bannikov --- 22 99 22:24
Al Zapolsky  Andrew Kasantsev p 22 99 22:32
Al Zapolsky  Mary Dmitrieva p (c) 22 99 23:29
Andrey Krimets  All " " 16 99 09:17
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev 23 99 03:46
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 23 99 03:52
Vladimir Bannikov  Wadim Filippoff p 23 99 03:56
Andrew Zavjalov  All py 23 99 01:51
Lina Kirillova  Vladimir Borisov 23 99 09:31
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko --- 23 99 09:41
Lina Kirillova  Alexander Fadeev (: .) 23 99 11:18
Lina Kirillova  Alexander Fadeev p 23 99 11:20
Lina Kirillova  Vladimir Bannikov 23 99 11:23
Vladimir Afanasiev  Wadim Filippoff p 22 99 18:19
Moderator of SU.BOOKS  Alexey Alborow " " 23 99 00:11
Moderator of SU.BOOKS  Olga Nonova p 23 99 00:13
Moderator of SU.BOOKS  Alexey Taratinsky 23 99 00:18
Moderator of SU.BOOKS  Alexey Taratinsky p 23 99 00:18
Moderator of SU.BOOKS  Eugene Paderin 23 99 00:22
Moderator of SU.BOOKS  Serge Buzadzhy p 23 99 00:25
Moderator of SU.BOOKS  Vladimir Ilyuschenko " " 23 99 00:26
Mikhail Zislis  Farit Akhmedjanov 23 99 00:40
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 23 99 00:50
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 23 99 00:52
Vadim Borodin  Serge Avrov vs 22 99 09:58
Vadim Chesnokov  Yar Mayev p 23 99 02:44
Vadim Chesnokov  Vladimir Ilyuschenko p 23 99 02:59
Vadim Chesnokov  Sergei Dounin pp 23 99 03:03
Vadim Chesnokov  Vladimir Ilyuschenko y " " 23 99 03:12
Vadim Chesnokov  Kirill Vlasoff p! 23 99 03:24
Konstantin G. Ananich  All Re: 23 99 08:05
Konstantin G. Ananich  All Re: - 23 99 08:18
Alexander Klimenko  Kirill Pleshkov - ''p'' ! 22 99 17:19
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 23 99 14:20
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 23 99 14:21
Vladimir Afanasiev  Boxa Vasilyev y " " 23 99 04:53
Vladimir Afanasiev  Uriy Kirillov 23 99 05:20
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov 23 99 16:53
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov 23 99 16:58
Farit Akhmedjanov  Shumil 23 99 17:09
Farit Akhmedjanov  Mikhail Zislis 23 99 17:11
Lina Kirillova  Wadim Filippoff p 23 99 15:10
Lina Kirillova  Andrew Zavjalov py 23 99 15:12
Vladimir Afanasiev  Andrey Krimets " " 23 99 09:31
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 23 99 09:35
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 23 99 09:40
Boris Ivanov  All RARA AVIS N 11 23 99 09:12
Igor Vartanov  Ruslan Krasnikov ( ) 23 99 11:50
Eugene Paderin  Dimmy Timchenko 23 99 19:59
Mark Rudin  Alex Polovnikov .. 23 99 17:18
Mark Rudin  Vladimir Afanasiev y 23 99 17:20
Mark Rudin  Constantin Bogdanov p 23 99 17:26
Mark Rudin  Vladimir Borisov " " 23 99 17:45
Mark Rudin  Dimmy Timchenko 23 99 17:36
Ruslan Krasnikov  Serge Avrov RE: 23 99 20:21
Ruslan Krasnikov  Constantin Bogdanov RE:H 23 99 20:59
Ruslan Krasnikov  Konstantin Komarov RE:p 23 99 21:11
Ruslan Krasnikov  Vladimir Afanasiev RE: 23 99 21:19
Ruslan Krasnikov  Vladislav Zarya RE: 23 99 21:24
LPT 3  Max Vorshev - !!!:( :))) 23 99 14:55
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov p 23 99 22:56
Vadim Chesnokov  Farit Akhmedjanov 23 99 23:01
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov 23 99 23:27
Vadim Chesnokov  Alexander Fadeev p 23 99 23:34
Serge Avrov  Kirill Vlasoff 22 99 22:35
Serge Avrov  Serge Buzadzhy 22 99 22:38
Serge Avrov  Alexey Taratinsky 22 99 22:45
Serge Avrov  Vladimir Ilyuschenko " " 22 99 22:56
Serge Avrov  Eduard Bolshinskiy p! 23 99 19:23
Ivan Melechko  Oleg Khozainov y " " 23 99 22:03
Ivan Melechko  Vladimir Ilyuschenko y " " 23 99 22:39
Ivan Melechko  Ruslan Krasnikov y " " 23 99 22:49
Ivan Melechko  Denis Smirnov y " " 23 99 23:21
Ivan Melechko  Andrew Darkin y " " 23 99 23:48
Ivan Melechko  Konstantin G. Ananich ( Re: y " ") 24 99 00:01
Ivan Melechko  Ukiwa aka Pavel Kopeykin y " " 24 99 00:08
Alexey Taratinsky  Eugene Paderin 23 99 23:51
Max Vorshev  Georg Astahov 24 99 00:47
Olga Nonova  Serge Buzadzhy 23 99 12:27
Olga Nonova  Dimmy Timchenko 23 99 14:02
Olga Nonova  Farit Akhmedjanov 23 99 14:27
Olga Nonova  Georg Astahov 23 99 14:37
Lina Kirillova  Vadim Chesnokov p 24 99 09:02
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 23 99 12:37
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 23 99 12:42
Farit Akhmedjanov  Vadim Chesnokov 24 99 12:41
Farit Akhmedjanov  Olga Nonova 24 99 12:55
Alexey Guzyuk  Andrew Zavjalov py 24 99 10:29
Vladimir Afanasiev  Mark Rudin y 24 99 05:41
Vladimir Afanasiev  Olga Nonova 24 99 06:00
Alexey Alborow  Vladimir Afanasiev p 23 99 23:02
Alexey Alborow  Mark Rudin .. 24 99 15:37
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev 24 99 12:02
CoModerator of SU.BOOKS  Al Zapolsky p! 24 99 12:11
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov 24 99 12:20
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov 24 99 12:34
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov 24 99 13:08
Vladimir Bannikov  Ivan Melechko y " " 24 99 13:15
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 24 99 13:24
Boris Tolstikov  Ljuba Fedorova 24 99 19:50
Boris Tolstikov  Irina R. Kapitannikova 24 99 19:53
Vadim Chesnokov  Vladimir Ilyuschenko p 24 99 16:30
Vadim Chesnokov  Alexander Klimenko Cp, p... 24 99 16:58
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo y " " 24 99 17:00
Vadim Chesnokov  Sergey Tiurin 24 99 17:03
Tatyana Rumyantseva  Al Zapolsky ( p!) 24 99 20:41
Slider  All ? 24 99 21:08
 
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 24 99 15:41
Constan Sitnikov  All 24 99 11:24
Marat Afanasyev  Andrew Nenakhov 24 99 19:01
Ruslan Krasnikov  Vladimir Ilyuschenko RE:p 24 99 11:30
Andrew Kasantsev  Vladimir Borisov 25 99 08:51
Andrew Kasantsev  Dimmy Timchenko 25 99 08:55
Andrew Kasantsev  Vladimir Bannikov 25 99 08:59
Ivan Kovalef  Shumil !!! (: ..) 24 99 20:50
Ivan Kovalef  Serge Buzadzhy 24 99 20:50
Ivan Kovalef  Dmitry Telegin 24 99 20:50
Ivan Kovalef  Michael Zherebin 24 99 20:50
Ivan Kovalef  Andrey Beresnyak p - p 24 99 20:51
Ivan Kovalef  Oleg Khozainov ! 24 99 20:51
Ivan Kovalef  Alexander Fadeev (: .) 24 99 20:51
Ivan Kovalef  Vladimir Borisov p 24 99 20:51
Vadim Chesnokov  Ivan Kovalef p 24 99 20:00
Vadim Chesnokov  Ivan Kovalef () 24 99 20:11
Vadim Chesnokov  Sergei Dounin pp 24 99 22:51
Vadim Chesnokov  Sergei Dounin p. Was:pp 24 99 23:29
Vadim Chesnokov  I rina Kapitannikova p 24 99 23:32
Vadim Chesnokov  Ruslan Krasnikov ( ) 25 99 01:39
Vadim Chesnokov  Yar Mayev .. 25 99 00:15
Vadim Chesnokov  Eduard Bolshinskiy p! 25 99 00:17
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya p 25 99 01:38
Vadim Chesnokov  Leonid Kandinsky pp 25 99 00:45
Vadim Chesnokov  Constantin Bogdanov p! 25 99 00:58
Vadim Chesnokov  Eduard Bolshinskiy p! 25 99 00:59
Vadim Chesnokov  Lina Kirillova p 25 99 01:29
Vadim Chesnokov  Vladimir Bannikov 25 99 01:31
Andrew Kasantsev  Al Zapolsky p 25 99 09:04
Andrew Kasantsev  Al Zapolsky p 25 99 09:19
Andrew Kasantsev  Serge Avrov p! 25 99 09:31
Andrew Kasantsev  Vladimir Afanasiev y 25 99 09:33
Serge Avrov  Maxim Heifetz 24 99 00:11
Serge Avrov  Olga Nonova p 24 99 00:14
Serge Avrov  Eduard Bolshinskiy p! 24 99 00:16
Serge Avrov  Al Zapolsky H , p 24 99 00:22
Serge Avrov  Michael Zherebin 24 99 00:31
Serge Avrov  Vladimir Afanasiev 24 99 00:33
Andrew Tupkalo  Alexey Guzyuk p 23 99 12:57
Andrew Tupkalo  Farit Akhmedjanov ( !) 23 99 13:01
Andrew Tupkalo  Vladimir Ilyuschenko p 23 99 13:09
Andrew Tupkalo  Serge Avrov y " " 23 99 13:21
Andrew Tupkalo  Oleg Bakiev ( :) ) 23 99 13:24
Andrew Tupkalo  Micheev Michail 23 99 13:27
Andrew Tupkalo  Dimmy Timchenko p 23 99 20:07
Dmitry Telegin  Dmitry Yakimovitch p 24 99 09:31
Max Vorshev  LPT 3 - !!!:( :))) 24 99 23:25
Alexander Golubchikov  All 24 99 22:06
Andrey Doronin  All -? 25 99 02:50
 
 
Andrey Doronin  All -? 25 99 03:04
 
 
Moderator of SU.BOOKS  Vladimir Bannikov 24 99 00:21
Moderator of SU.BOOKS  Vadim Chesnokov p 24 99 00:25
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 24 99 00:26
Mikhail Zislis  Farit Akhmedjanov 24 99 00:28
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 24 99 00:37
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 24 99 00:39
Moderator of SU.BOOKS  Vladimir Bannikov p! 24 99 00:43
Mikhail Zislis  Alexander Fadeev 24 99 12:20
Moderator of SU.BOOKS  All Rules, the/ p 25 99 00:57
Boris CDuke  Natalia Alekhina 24 99 14:13
Yar Mayev  Alexander Fadeev Re: , 25 99 02:31
Yar Mayev  Alexander Fadeev He, e, oo e: 25 99 02:43
Oleg Bakiev  Andrew Tupkalo ( :) ) 25 99 09:28
Oleg Bakiev  Lina Kirillova OLEN 25 99 09:33
Oleg Bakiev  Serge Avrov p 25 99 09:43
Talya Bolshackova  Leonid Kandinsky () 23 99 02:21
Nickolay Bolshackov  Vladimir Bannikov 24 99 02:12
Konstantin Stepanov  Vladimir Afanasiev 24 99 10:14
Shumil  All 25 99 02:30
Dimon Shvetsov  All - ? 24 99 13:51
Alexander Klimenko  Vadim Chesnokov Cp, p... 25 99 10:29
Alexander Klimenko  Dimmy Timchenko 25 99 10:51
Alexander Klimenko  Slider ? 25 99 11:04
Alexander Klimenko  Andrew Kasantsev 25 99 11:07
Alexander Klimenko  Andrew Tupkalo 25 99 11:27
Vladislav Zarya  Vladimir Bannikov p 22 99 19:52
Evgeny Kurilny  All . 25 99 15:19
Sergey Tiurin  Slider Re: ? 24 99 23:50
Vladislav Zarya  Dmitry Shevchenko p 25 99 13:32
Vladislav Zarya  Ivan Baklanoff , 25 99 13:40
Vladislav Zarya  Oleg Pol p 25 99 13:44
Vladislav Zarya  Konstantin G. Ananich 25 99 13:58
Vladislav Zarya  Eugene Chaikoon SF, Fantasy... Fiction? 25 99 14:11
Vladislav Zarya  Vladimir Borisov " " 25 99 14:18
Vladislav Zarya  Alexander Fadeev p 25 99 14:28
Vladislav Zarya  Vadim Chesnokov p 25 99 14:42
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov 25 99 14:58
Vladimir Afanasiev  Constan Sitnikov 25 99 04:45
Vladimir Afanasiev  Vadim Chesnokov pp 25 99 04:52
Vladimir Afanasiev  Vadim Chesnokov p! 25 99 04:53
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 25 99 05:05
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 25 99 09:55
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 25 99 10:13
Vladimir Afanasiev  Vadim Chesnokov pp 25 99 10:15
Vladimir Afanasiev  Andrew Kasantsev y 25 99 10:16
Vladimir Afanasiev  Serge Avrov 25 99 10:35
Lina Kirillova  Vadim Chesnokov p 25 99 19:48
Micheev Michail  Andrey Krimets " " 24 99 14:08
Micheev Michail  Andrew Tupkalo 25 99 15:15
Andrew Kozelko  Vladimir Borisov " " 25 99 15:45
Andrew Kozelko  Vladimir Afanasiev y " " 25 99 16:17
Andrew Kozelko  Vadim Chesnokov p 25 99 17:08
Andrew Nenakhov  Marat Afanasyev 25 99 20:47
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov 25 99 09:43
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov 25 99 09:51
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya p 25 99 20:20
Vadim Chesnokov  Vladislav Zarya " " 25 99 20:13
Lina Kirillova  All 25 99 23:48
Michael Zherebin  Ivan Kovalef 25 99 17:51
Michael Zherebin  Serge Avrov 25 99 17:53
Anton Noginov  Constan Sitnikov 26 99 00:22
Anton Noginov  Olga Nonova p 26 99 00:11
Anton Noginov  Serge Avrov p! 26 99 00:11
Anton Noginov  Andrew Tupkalo p 26 99 00:15
Alexey Alborow  Andrey Doronin -? 26 99 00:29
Ivan Kovalef  Dimmy Timchenko 25 99 06:51
Ivan Kovalef  Mikhail Zislis 25 99 05:59
Ivan Kovalef  Alexander Fadeev (: .) 25 99 06:33
Ivan Kovalef  Vladimir Borisov p 25 99 06:33
Ivan Kovalef  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 25 99 06:37
Ivan Kovalef  Slider ? 25 99 06:42
Ruslan Krasnikov  Alexander Golubchikov RE: 25 99 00:38
Ruslan Krasnikov  Konstantin G. Ananich Re: 25 99 00:42
Ruslan Krasnikov  Vladislav Zarya RE: 25 99 00:44
Ruslan Krasnikov  Vladimir Afanasiev RE: 25 99 00:49
Ruslan Krasnikov  Sergei Nickolaev RE: 25 99 00:57
Ruslan Krasnikov  Dimmy Timchenko 25 99 01:01
Ruslan Krasnikov  Boxa Vasilyev Re: 25 99 01:04
Ruslan Krasnikov  Al Zapolsky RE: p! 25 99 20:24
Konstantin Grishin  Dimmy Timchenko " " 26 99 01:42
Georg Astahov  Sergey Tiurin ? 25 99 21:09
Serge Avrov  Andrew Tupkalo y " " 26 99 00:18
Serge Avrov  Andrew Kasantsev p! 26 99 00:20
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis 25 99 13:20
Vladimir Bannikov  Vadim Chesnokov 25 99 13:31
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 25 99 15:11
Vladimir Bannikov  Andrew Kasantsev 25 99 15:12
Vladimir Bannikov  Serge Avrov p 25 99 15:12
Vladimir Bannikov  Nickolay Bolshackov 25 99 19:14
Vladimir Bannikov  Sergey Tiurin ? 25 99 18:56
Mikhail Zislis  Vladimir Afanasiev 26 99 01:15
Moderator of SU.BOOKS  Andrew Tupkalo p 26 99 01:11
Moderator of SU.BOOKS  Andrew Tupkalo ( :) ) 26 99 01:11
Jurij Kashinskij  Dmitriy Vatolin 25 99 16:14
Eugene Paderin  Michael Zherebin 26 99 07:57
Farit Akhmedjanov  Vadim Chesnokov pp 26 99 01:06
Farit Akhmedjanov  Vadim Chesnokov p 26 99 00:41
Farit Akhmedjanov  Vadim Chesnokov pp 26 99 00:43
Farit Akhmedjanov  Andrew Tupkalo ( !) 26 99 00:46
Farit Akhmedjanov  Vladislav Zarya 26 99 01:08
Natalia Alekhina  Mark Rudin .. 25 99 00:47
Natalia Alekhina  Mark Rudin " " 25 99 01:05
Natalia Alekhina  Olga Nonova 25 99 23:43
Natalia Alekhina  Mikhail Zislis 26 99 01:41
Andrew Tupkalo  Dima Suntsov 24 99 23:26
Andrew Tupkalo  Vladislav Zarya " " 24 99 23:32
Andrew Tupkalo  Anton Ho 70% 24 99 23:34
Andrew Tupkalo  Nataly Kramarencko p 24 99 23:37
Andrew Tupkalo  Yar Mayev fantasy a la russ 24 99 23:40
Andrew Tupkalo  Alexander Klimenko - ''p'' ! 24 99 23:41
Andrew Tupkalo  Micheev Michail p y 24 99 23:44
Andrew Tupkalo  Michael Zherebin 24 99 23:48
Andrew Tupkalo  Natalia Alekhina . . 24 99 23:52
Andrew Tupkalo  Alexey Taratinsky p 24 99 23:57
Andrew Tupkalo  Ukiwa Aka Pavel Kopeykin p p 25 99 00:01
Andrew Tupkalo  Serge Avrov 25 99 00:11
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich ( !) 25 99 00:15
Andrew Tupkalo  Olga Nonova p 25 99 17:21
Konstantin G. Ananich  All Re: pp 26 99 04:10
Konstantin G. Ananich  All - ? 26 99 04:13
Konstantin G. Ananich  All Re: 26 99 04:40
Konstantin G. Ananich  All " " 26 99 05:26
Oleg V.Cat  Igor Vartanov 26 99 09:38
Constantin Bogdanov  Vadim Chesnokov 25 99 17:41
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov p! 25 99 17:43
Wladimir Talalaev  Andrew Tupkalo p p 26 99 10:27
Wladimir Talalaev  Andrew Tupkalo 70% 26 99 10:36
Alexey Guzyuk  Ivan Kovalef fantasy a la russ 26 99 10:30
Vladislav Zarya  Andrew Kasantsev 26 99 13:15
Vladislav Zarya  Dimmy Timchenko 26 99 14:49
Vladimir Afanasiev  Micheev Michail 26 99 04:10
Vladimir Afanasiev  Lina Kirillova 26 99 04:15
Vladimir Afanasiev  Michael Zherebin 26 99 04:16
Vladimir Afanasiev  Ruslan Krasnikov 26 99 04:18
Anton Noginov  Andrew Zavjalov py 26 99 11:32
Anton Noginov  Max Vorshev 26 99 11:56
Anton Noginov  Olga Nonova 26 99 12:00
Anton Noginov  Olga Nonova 26 99 12:04
Anton Noginov  Slider ? 26 99 12:17
Anton Noginov  Georg Astahov ? 26 99 12:23
Anton Noginov  Alexander Klimenko ? 26 99 12:27
Anton Noginov  Micheev Michail " " 26 99 12:31
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov 26 99 13:31
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov 26 99 13:34
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov ? 26 99 13:38
Slider  Ivan Kovalef ? 26 99 14:01
Farit Akhmedjanov  Mikhail Zislis 26 99 19:27
Alexander Fadeev  Vadim Chesnokov ( ) 23 99 22:32
Alexander Fadeev  Boris Tolstikov p 23 99 23:10
Alexander Fadeev  Mary Dmitrieva p 23 99 23:23
Alexander Fadeev  Farit Akhmedjanov 24 99 03:25
Alexander Fadeev  Eugeny Kuznetsov , 26 99 12:34
Konstantin G. Ananich  All Re: ( !) 26 99 10:54
Ljuba Fedorova  Ivan Kovalef ? 26 99 11:00
Denis Makarov  Sergei Nickolaev , :-) 22 99 21:24
Eugene Chaikoon  All Re: (: .) 23 99 11:15
Eugene Chaikoon  All Re: (c) 23 99 11:19
Eugene Chaikoon  All Re: 23 99 11:21
Leonid Broukhis  Andrey Kochetkov Re: C, ... 23 99 16:26
Kostya Lukin  Vladimir Bannikov Re: y " " 23 99 18:16
Artem Shadrin  All Re: - ''p'' ! 23 99 20:25
Denis Makarov  Alexey Guzyuk fantasy a la russ 24 99 00:22
Vladimir Borisov  Ivan Baklanoff 23 99 05:53
Vladimir Borisov  Boxa Vasilyev p 24 99 02:33
Leena Panfilova  Dmitry Dervenjov ? 23 99 14:49
Leena Panfilova  Andrey Vishnevsky 24 99 00:46
Leena Panfilova  Ivan Baklanoff - - 24 99 00:54
Leena Panfilova  Vladislav Zarya - - 24 99 00:56
Leena Panfilova  Irina R Kapitannikova 24 99 00:59
Serge Buzadzhy  Alexey Alborow 23 99 23:46
Roman E Carpoff  Vladislav Zarya p 24 99 21:54
Dmitry Medved  Georg Astahov Re: 24 99 00:28
Dmitry Medved  Georg Astahov Re: 24 99 00:42
Dmitry Medved  Andrew Emelianov Re: 24 99 00:55
Vladimir Ilyuschenko  Serge Buzadzhy 25 99 09:21
Vladimir Ilyuschenko  Alexey Taratinsky p 25 99 13:23
Vladimir Ilyuschenko  Al Zapolsky 70% 25 99 10:20
Vladimir Ilyuschenko  Yevgeny Poluektov 25 99 13:36
Vladimir Ilyuschenko  Eugene Paderin 25 99 11:30
Vladimir Ilyuschenko  Vladimir Borisov 25 99 13:52
Vladimir Ilyuschenko  Olga Nonova p 25 99 14:07
Vladimir Ilyuschenko  Natalia Alekhina 25 99 15:23
Vladimir Ilyuschenko  Constantin Bogdanov 25 99 15:38
Vladimir Ilyuschenko  Dimmy Timchenko 25 99 15:46
Vladimir Ilyuschenko  Dimmy Timchenko 25 99 15:50
Oleg Tewpin  All Re: 25 99 16:40
Oleg Khozainov  Vladislav Zarya 25 99 09:51
Anton Leitan  All .. .. ? 25 99 17:09
Anton E.Moscal  All Re: 25 99 17:40
Eugene Chaikoon  All Re: " " 25 99 20:42
Anton Merezhko  All 25 99 21:07
Dmitry Dervenjov  All ? 25 99 23:11
Dmitry Dervenjov  All Re: - ? 25 99 23:25
Yuri Kostylev  Vladimir Ilyuschenko Re: p 24 99 10:08
Roman E Carpoff  Eduard Bolshinskiy p! 26 99 01:12
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov p! 26 99 17:26
Vladimir Bannikov  Anton Noginov " " 26 99 17:40

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001