> | | | | | |

SU.BOOKS

, ,

 

          
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow 26 99 17:53
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow 26 99 17:56
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow ? 26 99 18:00
Evgeny Linsky  All - 26 99 16:53
Dmitry Sevastianov  Alexander Klimenko Re: --- 24 99 12:13
Dmitry Sevastianov  Vadim Chesnokov Re: --- 24 99 12:16
Dmitry Shevchenko  Andrew Nenakhov Re: 26 99 15:59
Kirill Pleshkov  Alexander Klimenko ( ) 26 99 16:16
Kirill Pleshkov  Nickolay Bolshackov 26 99 16:09
Alexander Klimenko  Ivan Kovalef 26 99 13:40
Alexander Klimenko  Farit Akhmedjanov ( !) 26 99 13:31
Alexander Zencovich  Vladimir Afanasiev Re: 26 99 13:23
Alexander Zencovich  Eugene Paderin Re: 26 99 13:28
Alexander Zencovich  Maxim Sachenko Re: (y p!) 26 99 13:34
Alexander Zencovich  Constantin Bogdanov Re: 26 99 14:04
Alexander Zencovich  Maxim Sachenko Re: (y p!) 26 99 14:08
Alexander Zencovich  Maxim Sachenko Re: (y p!) 26 99 14:12
Oleg Khozainov  Alexey Alborow ! 26 99 13:02
Oleg Khozainov  Kirill Temnenkov ! 26 99 13:26
Natalia Alekhina  Vladimir Bannikov 27 99 00:57
Natalia Alekhina  Andrew Tupkalo . . 27 99 01:12
Vladimir Afanasiev  Natalia Alekhina .. 26 99 10:59
Vladimir Afanasiev  Mikhail Zislis 26 99 11:15
Vladimir Afanasiev  Konstantin G. Ananich pp 26 99 11:16
Konstantin Komarov  Alexey Alborow p 26 99 20:56
Konstantin Komarov  Alexey Alborow p 26 99 20:57
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov 26 99 23:03
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov ? 26 99 23:04
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy 26 99 23:08
Kirill Vlasoff  Alexey Alborow Re: 26 99 11:22
Kirill Vlasoff  Vadim Chesnokov Re: p! 26 99 14:24
Kirill Vlasoff  Serge Avrov Re: 26 99 14:34
Boxa Vasilyev  Vladimir Afanasiev Re: y 26 99 16:15
Sergei Nickolaev  Ivan Kovalef (: .) 26 99 11:40
Georg Astahov  Max Vorshev 26 99 11:18
Georg Astahov  Olga Nonova 26 99 11:58
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 26 99 11:39
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 26 99 11:43
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 26 99 11:49
Ivan Kovalef  Vadim Chesnokov p 26 99 15:19
Ivan Kovalef  Vadim Chesnokov 26 99 15:32
Ivan Kovalef  Shumil 26 99 15:34
Porutchik Rzhevsky  Andrey Doronin -? 26 99 15:39
Ivan Kovalef  Anton Noginov 26 99 15:57
Alexey Alborow  Oleg Khozainov ! 26 99 23:55
Alexey Alborow  Konstantin Komarov p 27 99 00:16
Ruslan Krasnikov  Igor Vartanov RE: ( ) 25 99 22:42
Ruslan Krasnikov  Vadim Chesnokov RE:p 25 99 22:44
Ruslan Krasnikov  Ivan Melechko RE:y " " 25 99 23:00
Ruslan Krasnikov  Ivan Melechko RE:y " " 25 99 23:03
Victor Horbunkoff  Serge Avrov (: ) 26 99 16:51
Victor Horbunkoff  Ivan Kovalef !!! (: ..) 26 99 16:57
Andrew Kasantsev  Alexander Klimenko 27 99 08:47
Andrew Kasantsev  Vladimir Bannikov 27 99 08:55
Andrew Kasantsev  Vladislav Zarya 27 99 09:04
Andrew Kasantsev  Alexey Alborow 27 99 09:13
Evgeny Milun  Aziz Saidrasulov p - p 25 99 10:38
Andrey Beresnyak  All Re: ! 27 99 01:15
Andrey Beresnyak  All Re: - 27 99 01:30
Ivan Melechko  Vladimir Bannikov y " " 26 99 22:05
Natalia Alekhina  Vladimir Bannikov 27 99 04:05
Igor Goncharenko  Dmitry Yakimovitch Re: () 27 99 02:38
Boxa Vasilyev  Vladimir Afanasiev Re: 26 99 23:29
Boxa Vasilyev  Anton Noginov Re: 26 99 23:37
Boxa Vasilyev  Andrew Tupkalo Re: 26 99 23:47
Vladimir Borisov  Ilya Matveev 09 99 06:34
Vladimir Borisov  Ilya Matveev ( ) 09 99 06:37
Andrey Beresnyak  All 27 99 05:55
Konstantin Stepanov  Vladimir Bannikov 27 99 01:42
Konstantin Stepanov  Slider ? 27 99 01:21
Konstantin Stepanov  Tatyana Rumyantseva ( p!) 27 99 01:30
Konstantin Stepanov  Vadim Chesnokov p 27 99 01:43
Konstantin G. Ananich  All Re: pp 27 99 05:12
Vladimir Ilyuschenko  Shumil 27 99 09:27
Vladimir Ilyuschenko  Serge Avrov " " 27 99 09:45
Vladimir Ilyuschenko  Ivan Melechko y " " 27 99 09:49
Vladimir Ilyuschenko  Vadim Chesnokov p 27 99 11:03
Vladimir Ilyuschenko  Vadim Chesnokov y " " 27 99 11:07
Vladimir Ilyuschenko  Serge Avrov p 27 99 11:19
Vladimir Ilyuschenko  Andrew Tupkalo p 27 99 11:22
Vladimir Ilyuschenko  Vadim Chesnokov p 27 99 11:53
Vladimir Ilyuschenko  Ruslan Krasnikov p 27 99 12:22
Sokoloff Bros  All back! 26 99 21:51
Sokoloff Bros  Mikhail Zislis 26 99 21:34
Alexander Klimenko  Kirill Pleshkov ( ) 27 99 09:44
Alexander Klimenko  Andrew Kasantsev 27 99 09:52
Vladimir Afanasiev  Anton Noginov 26 99 15:09
Vladislav Zarya  Vadim Chesnokov p 26 99 19:09
Vladislav Zarya  Vadim Chesnokov " " 26 99 19:14
Vladislav Zarya  Ruslan Krasnikov 26 99 19:21
Vladislav Zarya  Konstantin G. Ananich 26 99 19:27
Vladislav Zarya  Farit Akhmedjanov 26 99 19:38
Vladimir Ilyuschenko  Andrey Doronin - ? 27 99 14:22
Eugene Paderin  Vladimir Ilyuschenko 27 99 11:15
Vladimir Ilyuschenko  Andrew Tupkalo p 27 99 15:35
Vladislav Zarya  Ruslan Krasnikov 27 99 15:40
Vladislav Zarya  Leena Panfilova - - 27 99 15:09
Vladislav Zarya  Roman E Carpoff 27 99 15:12
Vladislav Zarya  Andrew Kasantsev 27 99 15:36
Michael Zherebin  Eugene Paderin 27 99 11:15
Michael Zherebin  Vladimir Afanasiev 27 99 11:21
Tokarev Dmitry  All Re: 27 99 13:30
Alik Ponomaryov  All Re: - 27 99 10:28
Vladimir Ilyuschenko  Anton Noginov ? 27 99 16:43
Dmitry Ruzakov  All p " " 27 99 12:47
Konstantin G. Ananich  All Re: 27 99 11:46
PaleFox  All Re: 27 99 15:53
Vladimir Afanasiev  Serge Buzadzhy 27 99 04:18
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 27 99 04:54
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 27 99 09:34
Vladimir Afanasiev  Alexander Zencovich 27 99 09:54
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 27 99 10:08
Igor Vartanov  Nataly Kramarencko cc. 27 99 13:02
Igor Vartanov  Serge Buzadzhy 27 99 13:18
Igor Vartanov  Ivan Kovalef 27 99 13:36
Eugene Paderin  Alexander Zencovich 27 99 19:09
Alexander Zencovich  All 27 99 14:19
Georg Astahov  Anton Noginov ? 27 99 04:30
Georg Astahov  Dmitry Medved 27 99 17:10
Georg Astahov  Dmitry Medved 27 99 17:13
Dimmy Timchenko  Lina Kirillova 27 99 16:14
Dimmy Timchenko  Olga Nonova 27 99 16:15
Dimmy Timchenko  Lina Kirillova p 27 99 15:07
Dimmy Timchenko  Mark Rudin 27 99 16:16
Dimmy Timchenko  Andrew Tupkalo 27 99 15:26
Dimmy Timchenko  Leena Panfilova 27 99 15:44
Dimmy Timchenko  Vladimir Afanasiev y 27 99 16:12
Dimmy Timchenko  Konstantin Stepanov 27 99 16:11
Sergey Tiurin  Ljuba Fedorova Re: ? 27 99 15:27
Alex Polovnikov  Konstantin G Ananich 27 99 22:59
Vladimir Bannikov  Vladislav Zarya p 27 99 14:49
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow ? 27 99 15:34
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich ( !) 27 99 15:49
Vladimir Bannikov  Kostya Lukin y " " 27 99 16:06
Vladimir Bannikov  Natalia Alekhina 27 99 17:21
Vladimir Bannikov  Natalia Alekhina 27 99 17:24
Vladimir Bannikov  Ivan Melechko y " " 27 99 18:05
Vladimir Borisov  Vladimir Ilyuschenko "" 26 99 04:51
Andrew Nenakhov  Natalia Alekhina . . 27 99 12:37
Andrey Kochetkov  Vadim Chesnokov p 26 99 13:09
Andrey Kochetkov  Olga Nonova 26 99 13:29
Alexander Zencovich  Oleg Khozainov Re: ! 27 99 15:15
Boxa Vasilyev  Vladimir Ilyuschenko Re: p 27 99 02:25
Alex Polovnikov  Vladimir Afanasiev 27 99 23:44
Eugene Chaikoon  All La joda 27 99 21:48
Eugene Chaikoon  All Re: " " 27 99 21:48
Eugene Chaikoon  All 27 99 21:48
Eugene Chaikoon  All , ..... 27 99 21:48
Eugene Chaikoon  All . 27 99 21:50
Dmitry Casperovitch  Ruslan Krasnikov 27 99 14:36
Eugene Chaikoon  All Re: cc. 27 99 22:13
Eugene Chaikoon  All Re: (: ) 27 99 22:19
Vladimir Afanasiev  Boxa Vasilyev 27 99 11:19
Vladimir Afanasiev  Konstantin G. Ananich pp 27 99 11:36
Konstantin Grishin  Vladimir Afanasiev 27 99 20:58
Eugene Chaikoon  All Re: 27 99 22:38
Eugene Chaikoon  All Re: RE:y " " 27 99 22:42
Alex Polovnikov  Dimmy Timchenko 28 99 02:05
Eugene Chaikoon  All Re: ! 27 99 22:52
Eugene Chaikoon  All Re: 27 99 22:25
Oleg Khozainov  Oleg Tewpin 27 99 17:48
Oleg Khozainov  Ivan Melechko y " " 27 99 17:58
Oleg Khozainov  Ivan Kovalef ! 27 99 18:10
Vladimir Borisov  Lina Kirillova 27 99 06:10
Vladimir Borisov  Vladislav Zarya " " 27 99 06:19
Vladimir Borisov  Andrew Kozelko " " 27 99 06:22
Vladimir Borisov  Slider ? 27 99 07:31
Oleg Khozainov  Al Zapolsky p! 27 99 14:40
Oleg Bakiev  Vladimir Ilyuschenko 27 99 09:17
Dmitriy Gromov  All "" -- , . 27 99 15:25
Serge Avrov  Sergey Tiurin ? 26 99 23:22
Serge Avrov  Vladimir Ilyuschenko 26 99 23:33
Serge Avrov  Oleg Bakiev p 26 99 23:44
Serge Avrov  Vladimir Afanasiev 26 99 23:48
Serge Avrov  Vladimir Ilyuschenko 26 99 23:53
Serge Avrov  Vladimir Bannikov p 27 99 00:15
Serge Avrov  Vladimir Ilyuschenko 27 99 00:16
Serge Avrov  Vladimir Ilyuschenko 27 99 00:23
Serge Avrov  Oleg Tewpin 27 99 00:28
Serge Avrov  Michael Zherebin 27 99 00:33
Serge Avrov  Andrew Emelianov 27 99 00:35
Serge Avrov  Anton Noginov p 27 99 00:44
Serge Avrov  Anton Noginov p! 27 99 00:49
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov ? 28 99 00:26
Alexey Alborow  Vladimir Ilyuschenko p 28 99 01:14
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon 28 99 01:17
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon , ..... 28 99 01:20
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon . 28 99 01:36
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon ! 28 99 01:40
Shumil  Oleg V.Cat 27 99 03:16
Shumil  Andrew Nenakhov 27 99 04:13
Tatyana Rumyantseva  Konstantin Stepanov ( p!) 27 99 23:10
Andrew Kasantsev  Vladislav Zarya 28 99 08:53
Andrew Kasantsev  Vladimir Afanasiev 28 99 08:58
Andrew Kasantsev  Dimmy Timchenko 28 99 09:00
Micheev Michail  Andrew Tupkalo p y 27 99 13:05
Micheev Michail  Vladimir Afanasiev 27 99 13:07
Micheev Michail  Anton Noginov " " 27 99 13:08
Anton Merezhko  Boxa Vasilyev y " " 28 99 00:34
Konstantin Stepanov  Ivan Kovalef ? 27 99 16:07
Oleg Pol  All Re: 28 99 02:43
Maxim Sachenko  Alexander Zencovich (y p!) 27 99 13:09
Maxim Sachenko  Alexander Zencovich (y p!) 27 99 19:03
Farit Akhmedjanov  Alexander Fadeev 27 99 23:26
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich ( !) 27 99 23:29
Dmitry Telegin  Vladimir Afanasiev 26 99 08:47
Dmitry Telegin  Mikhail Zislis 26 99 08:56
Dmitry Telegin  Ivan Kovalef 26 99 09:06
Marina Smelyanskaya  Vladimir Afanasiev 27 99 19:47
Al Zapolsky  Tatyana Rumyantseva ( p!) 27 99 21:37
Al Zapolsky  Serge Avrov H , p 27 99 21:57
Al Zapolsky  Kirill Temnenkov p! 27 99 22:18
Al Zapolsky  Ruslan Krasnikov p! 27 99 22:50
Al Zapolsky  Vladimir Ilyuschenko 70% 27 99 23:07
Darya Che  Vadim Chesnokov Re: 25 99 19:40
Moderator of SU.BOOKS  Vladimir Ilyuschenko " " 28 99 00:27
Moderator of SU.BOOKS  Vladimir Ilyuschenko p 28 99 01:00
Mikhail Zislis  Sokoloff Bros 28 99 00:33
Moderator of SU.BOOKS  Sergey Tiurin & LF ? 28 99 01:02
Yar Mayev  Vadim Chesnokov Re: .. 28 99 02:45
Leonid Broukhis  Dimmy Timchenko Re: y . 11 99 10:40
Boxa Vasilyev  Tokarev Dmitry Re: 27 99 21:15
Ljuba Fedorova  Alexey Alborow p 27 99 22:13
Ljuba Fedorova  Sergey Tiurin ? 27 99 22:19
Boris Tolstikov  Alex Polovnikov 28 99 11:56
Vladimir Ilyuschenko  Eugene Paderin 28 99 08:37
Vladimir Ilyuschenko  Serge Avrov 28 99 08:44
Vladimir Ilyuschenko  Serge Avrov 28 99 08:57
Vladimir Ilyuschenko  Eugene Chaikoon 28 99 09:13
Vladimir Ilyuschenko  Boxa Vasilyev p 28 99 09:27
Serge Buzadzhy  Serge Avrov H , p 28 99 01:24
Serge Buzadzhy  Vladimir Ilyuschenko 28 99 01:27
Serge Buzadzhy  Olga Nonova :/ 28 99 01:36
Serge Buzadzhy  Serge Avrov 28 99 02:12
Konstantin G. Ananich  All Re: pp 28 99 04:02
Konstantin G. Ananich  All Re: ( !) 28 99 04:05
Konstantin G. Ananich  All Re: 28 99 04:13
Konstantin G. Ananich  All Re: p 28 99 04:18
Konstantin G. Ananich  All Re: . . 28 99 04:22
Konstantin G. Ananich  All Re: 28 99 04:25
Konstantin G. Ananich  All Re: ( !) 28 99 05:39
Konstantin G. Ananich  All Re: (y p!) 28 99 05:42
Vladimir Afanasiev  Michael Zherebin 27 99 17:43
Vladimir Ilyuschenko  Alexey Alborow p 28 99 10:24
Vladimir Borisov,  All H Jan 99 16:20)
Oleg Bakiev  Vladimir Borisov "" 28 99 11:15
Michael Zherebin  Vladimir Afanasiev 28 99 13:13
Michael Zherebin  Konstantin Stepanov ? 28 99 13:16
Michael Zherebin  Marina Smelyanskaya 28 99 13:26
Andrey Beresnyak  All Re: ? 28 99 12:58
Andrey Beresnyak  All Re: y " " 28 99 13:05
Andrey Beresnyak  All . 28 99 13:35
Andrey Beresnyak  All Re: 28 99 13:46
Wadim Filippoff  Andrew Tupkalo 25 99 16:39
Wadim Filippoff  Ruslan Krasnikov y p 25 99 17:07
Andrey Beresnyak  All Re: 28 99 13:50
Alexey 'Zosia' Izosimov  All Re: 28 99 14:03
Vladislav Slobodian  All Re: 28 99 14:48
Vladimir Afanasiev  Dimmy Timchenko y 28 99 04:01
Vladimir Afanasiev  Alex Polovnikov 28 99 04:11
Vladimir Afanasiev  Micheev Michail " " 28 99 04:25
Vladimir Afanasiev  Andrew Kasantsev 28 99 04:29
Vladimir Afanasiev  Serge Avrov - 28 99 05:08
Vladimir Afanasiev  Al Zapolsky ( p!) 28 99 05:08
Vladimir Ilyuschenko  Al Zapolsky 70% 28 99 18:31
Alexander Zencovich  Vladimir Afanasiev Re: 28 99 13:41
Alexander Zencovich  Maxim Sachenko Re: (y p!) 28 99 14:12
Alexander Zencovich  Maxim Sachenko Re: (y p!) 28 99 14:15
Alexander Zencovich  Eugene Paderin Re: 28 99 14:18
Alexander Zencovich  Georg Astahov Re: 28 99 14:22
Kirill Vlasoff  Alexey Alborow Re: ! 28 99 17:22
Kirill Vlasoff  Eugene Chaikoon Re: 28 99 17:12
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 28 99 17:33
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow ? 28 99 16:36
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow 28 99 16:38
Vladimir Bannikov  Micheev Michail 28 99 16:47
Vladimir Bannikov  Al Zapolsky ( p!) 28 99 16:53
CoModerator of SU.BOOKS  Al Zapolsky H , p 28 99 17:04
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich ( !) 28 99 17:16
Andrew Tupkalo  Vladimir Ilyuschenko p 28 99 20:44
Andrew Tupkalo  Vladimir Ilyuschenko p 28 99 20:49
Andrew Tupkalo  Vladimir Borisov " " 28 99 20:58
Andrew Tupkalo  Eugene Chaikoon " " 28 99 21:01
Igor Vartanov  Ruslan Krasnikov ( ) 28 99 19:25
Igor Vartanov  Olga Nonova 28 99 19:49
Igor Vartanov  Anton Noginov p 28 99 20:02
Vladimir Bannikov  Kirill Vlasoff ! 28 99 19:18
Oleg Khozainov  Ruslan Krasnikov 28 99 16:11
Andrey Kochetkov  Leonid Broukhis C, ... 27 99 11:52
Anton Ho  Konstantin Stepanov ? 28 99 19:48
Eugene Chaikoon  All Re: , ..... 28 99 21:22
Eugene Chaikoon  All Re: ! 28 99 21:33
Eugene Chaikoon  All Re: . 28 99 21:40
Eugene Chaikoon  All Re: 28 99 21:42
Eugene Chaikoon  All Re: 28 99 21:46
Andrew Nenakhov  Shumil 28 99 23:06
Andrew Nenakhov  Alexey 'Zosia' Izosimov 28 99 23:10
Andrew Nenakhov  Vladislav Slobodian 28 99 23:12
Aleksandr Evmeshenko  All " " 28 99 22:44
Natalia Alekhina  Andrew Nenakhov . . 29 99 02:52
Alexey Alborow  Vladimir Ilyuschenko p 28 99 19:07
Alexey Alborow  Alex Polovnikov 28 99 17:55
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy H , p 28 99 18:16
Eugene Chaikoon  All Re: 28 99 22:02
Max Vorshev  Anton Noginov 28 99 00:10
Andrey Ermolaev,  All 17.01 (: ) January 24 1999 11:44)
 
Mark Rudin  Natalia Alekhina " " 28 99 21:25
Mark Rudin  Vladimir Ilyuschenko ? 28 99 21:08
Mark Rudin  Georg Astahov y 28 99 21:26
Mark Rudin  Dimmy Timchenko p 28 99 21:12
Alexey Alborow  Vladimir Bannikov 28 99 23:37
Alexey Alborow  Kirill Vlasoff ! 28 99 23:47
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon , ..... 29 99 00:06
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon ! 29 99 00:17
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon . 29 99 00:23
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon 29 99 00:36
Andrew Kasantsev  Vladimir Afanasiev 29 99 08:51
Moderator of SU.BOOKS  Vladimir Afanasiev pp 28 99 07:59
Mikhail Zislis  Dmitry Telegin 28 99 08:22
Kirill Temnenkov  Oleg Khozainov ! 28 99 04:43
Eugene Paderin  Vladimir Ilyuschenko 28 99 21:05
Konstantin Stepanov  all 28 99 23:58
Andrew Kasantsev  Vladislav Zarya 29 99 10:53
Victor Horbunkoff  Konstantin Stepanov ? 28 99 15:56
Victor Horbunkoff  Eugene Chaikoon 28 99 16:03
Victor Horbunkoff  Alexey Alborow . 28 99 16:08
Tatyana Rumyantseva  Al Zapolsky ( p!) 28 99 23:55
Tatyana Rumyantseva  Andrey Beresnyak . 29 99 00:10
Alexey Taratinsky  Michael Zherebin 29 99 02:47
Alexey Taratinsky  Vladimir Ilyuschenko ? 29 99 02:49
Victor Horbunkoff  Vladislav Slobodian 29 99 02:30
Serge Buzadzhy  Alexey Alborow 28 99 17:17
Serge Buzadzhy  Alexey Alborow . 28 99 19:00
Serge Buzadzhy  Alexey Alborow , ..... 28 99 18:36
Serge Buzadzhy  Alexey Alborow , ..... 28 99 18:39
Serge Buzadzhy  Michael Zherebin 29 99 01:04
Konstantin G. Ananich  All Re: ( !) 29 99 03:48
Vladimir Afanasiev  Wadim Filippoff 28 99 22:57
Vladimir Afanasiev  Michael Zherebin 28 99 23:01
Vladimir Afanasiev  Andrey Beresnyak . 28 99 23:06
Vladimir Afanasiev  Alexander Zencovich 28 99 23:12
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 28 99 23:41
Max Vorshev  Georg Astahov 29 99 00:11
Max Vorshev  Konstantin Stepanov ( p!) 29 99 00:30
Max Vorshev  Vladimir Ilyuschenko p 29 99 00:33
Max Vorshev  Alex Polovnikov 29 99 00:48
Max Vorshev  Eugene Chaikoon Re: ! 29 99 00:52
Max Vorshev  Eugene Chaikoon Re: RE:y " " 29 99 00:53
Max Vorshev  Vladimir Bannikov 29 99 01:10
Masha Anisimova  Konstantin G Ananich ( !) 23 99 08:48
Masha Anisimova  Natalia Alekhina : vs 23 99 08:59
Masha Anisimova  Oleg Khozainov : " " : 23 99 09:03
Masha Anisimova  Dimmy Timchenko : " " : 23 99 09:04
Masha Anisimova  Denis Smirnov y " " 23 99 09:08
Masha Anisimova  Talya Bolshackova pp 23 99 09:10
Marina Konnova  Marina Molchanova p 25 99 11:45
Marina Konnova  Alex Rudko H 25 99 11:53
Yuri Zubakin  Max Vorshev 29 99 11:58
Kirill Vlasoff  Vladimir Bannikov Re: ! 29 99 09:24
Shumil  Vladimir Ilyuschenko 28 99 02:55
Shumil  Georg Astahov 28 99 04:23
Nickolay Bolshackov  Kirill Pleshkov 28 99 00:01
Anton Noginov  Serge Avrov p 27 99 08:07
Anton Noginov  Micheev Michail " " 27 99 08:10
Anton Noginov  Vladimir Bannikov " " 28 99 01:53
Anton Noginov  Vladimir Bannikov 28 99 02:01
Anton Noginov  Andrew Tupkalo p 28 99 02:10
Anton Noginov  Alexander Fadeev , 28 99 02:23
Anton Noginov  Alexander Zencovich (y p!) 28 99 02:26
Anton Noginov  Oleg Khozainov ! 28 99 02:29
Anton Noginov  Eugene Chaikoon " " 28 99 02:48
Vladimir Ilyuschenko  Alexey Alborow p 29 99 10:47
Michael Usachev  Vladimir Ilyuschenko ? 27 99 19:00
Igor Dobryninskiy  Alexey 'Zosia' Izosimov ( ) 29 99 09:34
Vladimir Ilyuschenko  Eugene Paderin 29 99 13:32
Alexander Klimenko  Alexander Zencovich 29 99 10:06
Ruslan Krasnikov  Vadim Chesnokov RE: ( ) 28 99 20:22
Ruslan Krasnikov  Vladimir Ilyuschenko RE:p 28 99 21:46
Vadim Chesnokov  Yar Mayev .. 29 99 01:25
Vadim Chesnokov  Vladimir Ilyuschenko p 29 99 01:34
Vadim Chesnokov  Ivan Kovalef 29 99 01:38
Dmitry Sidoroff  Al Zapolsky H , p 29 99 02:26
Alexander Klimenko  Alexander Zencovich 29 99 10:55
Alexander Klimenko  Andrey Beresnyak 29 99 11:09
Vladimir Bannikov  Mark Rudin y 29 99 11:45
Vladimir Bannikov  Serge Buzadzhy , ..... 29 99 11:52
Dmitry Baykalov  Konstantin Grishin " " 19 99 18:06
Boxa Vasilyev  Anton Merezhko Re: y " " 29 99 01:18
Boxa Vasilyev  Konstantin Stepanov Re: ? 29 99 01:23
Boxa Vasilyev  Vladimir Ilyuschenko 29 99 01:28
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko 29 99 16:27
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko p 29 99 16:31
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko 29 99 16:32
Lina Kirillova  Vladimir Afanasiev 29 99 16:38
Lina Kirillova  Vladimir Borisov 29 99 16:42
Masha Anisimova  Alexander Fadeev 27 99 07:39
Michael Zherebin  Alexey Taratinsky 29 99 14:39
Michael Zherebin  Vladimir Afanasiev 29 99 14:41
Alik Ponomaryov  All Re: 28 99 17:35
Anna Yazovskaya  Dmitry Telegin 29 99 01:56
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy 29 99 15:07
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy . 29 99 15:14
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy , ..... 29 99 15:16
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy , ..... 29 99 15:21
Alexey Alborow  Vladimir Ilyuschenko p 29 99 15:35
Alexander Klimenko  Andrew Kasantsev 29 99 14:44
Alexander Klimenko  Victor Horbunkoff ? 29 99 14:56
Vladimir Bannikov  Tatyana Rumyantseva . 29 99 14:28
Vladimir Bannikov  Konstantin G. Ananich "" 29 99 16:01
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 29 99 16:02
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 29 99 16:02
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 29 99 16:03
Vladimir Bannikov  Anton Noginov 29 99 15:46
Michael Zherebin  Boxa Vasilyev 29 99 16:54
Vladimir Afanasiev  Andrew Kasantsev 29 99 04:06
Yuri Smetanin  Anton Noginov p py 29 99 15:52
Yuri Smetanin  Ivan Melechko y " " 29 99 16:11
Micheev Michail  Vladimir Afanasiev " " 29 99 15:03
Micheev Michail  Vladimir Bannikov 29 99 15:04
Oleg V.Cat  Shumil 29 99 17:15
Alexander Klimenko  Max Vorshev p 29 99 16:39
Sokoloff Bros  All 29 99 00:54
Sokoloff Bros  Mikhail Zislis 29 99 01:13
Vladimir Bannikov  Micheev Michail 29 99 18:58
Nikolay Nikiforov  Dimmy Timchenko 28 99 22:10
Nikolay Nikiforov  Alex Polovnikov 28 99 22:12
Andrew Kozhevnicov  Marina Smelyanskaya 29 99 15:49
Pavel Becher  Ivan Kovalef 22 99 15:50
Serge Buzadzhy  Alexey Alborow H , p 29 99 17:46
Andrew Nenakhov  Natalia Alekhina . . 30 99 01:12
Anton Noginov  All : 29 99 00:11
Ruslan Krasnikov  Alexander Klimenko RE: ? 29 99 20:55
Ruslan Krasnikov  Vladislav Zarya RE:p 29 99 20:58
Ruslan Krasnikov  Sergey Tiurin Re: ? 29 99 21:00
Ruslan Krasnikov  Vladimir Afanasiev RE: p! 29 99 21:04
Ruslan Krasnikov  Anton Noginov RE: ? 29 99 21:21
Ruslan Krasnikov  Eugene Chaikoon Re: " " 29 99 21:29
Alexey Chernykh  Alexander Fadeev ( ) 28 99 18:34
Alexey Chernykh  Alex Polovnikov 28 99 22:20
Andrew Tupkalo  Dimmy Timchenko 28 99 23:03
Andrew Tupkalo  Micheev Michail p y 28 99 23:05
Andrew Tupkalo  Konstantin G. Ananich 29 99 00:09
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy H , p 30 99 00:39
Andrey Beresnyak  All ? 30 99 00:00
Shumil  Serge Avrov p! 29 99 18:06
Shumil  Vladislav Slobodian 29 99 19:15
Talya Bolshackova  Roman E Carpoff p! 29 99 02:02
Maxim Sachenko  Konstantin G. Ananich (y p!) 29 99 09:14
Dmitry Telegin  Alexander Zencovich ! 28 99 13:14
Dmitry Telegin  Eugene Chaikoon y " " 28 99 13:24
Ukiwa aka Pavel Kopeykin  All Re: p! 30 99 01:23
Vladimir Borisov  Oleg Bakiev "" 30 99 01:35
Vladimir Borisov  Lina Kirillova 30 99 01:40
Ukiwa aka Pavel Kopeykin  All Re: pp 30 99 01:52
Mikhail Zislis  Alexey Alborow H , p 30 99 01:04
Mikhail Zislis  Konstantin Stepanov 30 99 01:09
Mikhail Zislis  Sokoloff Bros 30 99 01:13
Kirill Temnenkov  Marina Smelyanskaya 29 99 04:40
Kirill Temnenkov  Andrey Beresnyak . 29 99 04:44
Kirill Temnenkov  Al Zapolsky p! 29 99 04:57
Vadim Chesnokov  Andrew Tupkalo p 30 99 00:24
Vadim Chesnokov  Konstantin G. Ananich pp 30 99 03:13
Vadim Chesnokov  Denis Makarov , :-) 30 99 03:13
Vadim Chesnokov  Dmitry Medved 30 99 01:02
Vadim Chesnokov  Evgeny Milun p - p 30 99 01:26
Vadim Chesnokov  Konstantin G. Ananich pp 30 99 03:12
Vadim Chesnokov  Vladimir Ilyuschenko 30 99 03:10
Vadim Chesnokov  Al Zapolsky p! 30 99 02:30
Vadim Chesnokov  Anton Merezhko y " " 30 99 02:32
Vadim Chesnokov  All ! 30 99 02:33
Vadim Chesnokov  Vladislav Slobodian p 30 99 02:51
Vadim Chesnokov  Boxa Vasilyev y " " 30 99 03:01
Dimmy Timchenko  Lina Kirillova 29 99 23:08
Konstantin Stepanov  Dimmy Timchenko 30 99 00:42
Konstantin Stepanov  Tatyana Rumyantseva ( p!) 30 99 00:52
Konstantin Stepanov  Michael Zherebin ? 30 99 01:06
Tatyana Rumyantseva  Vladimir Bannikov 30 99 00:22
Tatyana Rumyantseva  Vladimir Bannikov . 30 99 00:30
Constantine Vetlov  Eugene Chaikoon La joda 29 99 22:27
Anton Merezhko  Dimmy Timchenko 30 99 00:13
Anton Merezhko  Denis Smirnov y " " 30 99 00:13
Anton Merezhko  Masha Anisimova pp 29 99 23:36
Anton Merezhko  Eugene Chaikoon 30 99 00:15
Anton Merezhko  Boxa Vasilyev y " " 30 99 00:24
Leena Panfilova  Serge Avrov 29 99 10:11
Leena Panfilova  Konstantin Stepanov ? 29 99 11:13
Anton Noginov  Eugene Chaikoon 29 99 11:50
Anton Noginov  Max Vorshev 29 99 11:53
Anton Noginov  Georg Astahov 29 99 11:55
Anton Noginov  Ruslan Krasnikov ? 29 99 11:58
Anton Noginov  All ? 29 99 12:01
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 27 99 23:41
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 27 99 23:42
Georg Astahov  Vladimir Afanasiev 27 99 23:45
Georg Astahov  Mark Rudin y 29 99 03:00
Georg Astahov  Vladimir Bannikov 29 99 04:13
Georg Astahov  Aleksandr Evmeshenko " " 29 99 04:19
Georg Astahov  Alexander Zencovich 30 99 00:24
Vladimir Afanasiev  Victor Horbunkoff 29 99 11:34
Vladimir Afanasiev  Alexander Klimenko 30 99 01:19
Vladimir Afanasiev  Alik Ponomaryov 30 99 01:25
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov y 30 99 01:30
Vladimir Afanasiev  Lina Kirillova 30 99 01:34
Vladimir Afanasiev  Alexey Alborow 30 99 01:38
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 30 99 01:42
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 30 99 02:01
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 30 99 02:19
Vladimir Afanasiev  Micheev Michail 30 99 02:24
Andrew Tupkalo  Wadim Filippoff 29 99 21:29
Andrew Tupkalo  Anton Ho ? 29 99 21:32
Andrew Emelianov  Serge Avrov Re: 28 99 17:32
Ukiwa aka Pavel Kopeykin  All Re: 30 99 12:54
Ukiwa aka Pavel Kopeykin  All Re: 30 99 13:54
Farit Akhmedjanov  Konstantin G. Ananich ( !) 30 99 16:42
Maxim Heifetz  Alexey Alborow Re: 29 99 23:34
Maxim Heifetz  Andrew Kasantsev Re: 29 99 23:48
Anna Shishkova  All 29 99 23:18
Dimmy Timchenko  Lina Kirillova p 30 99 09:45
Eugene Chaikoon  All Re: 30 99 15:04
Eugene Chaikoon  All Re: 30 99 15:04
Eugene Chaikoon  All Re: , ..... 30 99 15:04
Eugene Chaikoon  All Re: ! 30 99 15:04
Eugene Chaikoon  All Re: ! 30 99 15:04
Eugene Chaikoon  All Re: 30 99 15:04
Eugene Chaikoon  All Re: 30 99 15:35
Andrew Tupkalo  Anton Noginov p 30 99 21:51
Andrew Tupkalo  Ruslan Krasnikov = 30 99 21:58
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov p 30 99 22:13
Alexey Alborow  Mikhail Zislis H , p 30 99 16:56
Dmitriy Vatolin  All - 30 99 19:17
Micheev Michail  Anton Noginov " " 30 99 12:14
Micheev Michail  Vladimir Bannikov 30 99 12:16
Anton Merezhko  Vadim Chesnokov y " " 30 99 21:14
Anton Merezhko  Vadim Chesnokov y " " 30 99 21:18
Georg Astahov  Anton Noginov ? 30 99 13:27
Georg Astahov  Max Vorshev 30 99 16:40
Georg Astahov  Shumil 30 99 16:57
Alexey Alborow  Vadim Chesnokov 30 99 20:24
Alexey Alborow  Dimmy Timchenko p 30 99 21:12
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon , ..... 30 99 21:25
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon ! 30 99 22:04
Alexey Alborow  Eugene Chaikoon 30 99 22:24
Serge Buzadzhy  Alexey Alborow H , p 30 99 17:13
Vladimir Bannikov  Tatyana Rumyantseva 30 99 19:30
Vladimir Bannikov  Georg Astahov 30 99 19:38
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 30 99 19:45
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 30 99 19:50
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 30 99 19:59
Vladimir Bannikov  Mikhail Zislis H , p 30 99 20:24
Boris Tolstikov  Andrey Beresnyak ? 30 99 21:22
Sergei Yaroslavsky  Eugene Chaikoon , ..... 30 99 19:10
Roman E Carpoff  Vladimir Bannikov 30 99 20:03
Roman E Carpoff  Alexander Klimenko ? 30 99 20:17
Vadim Chesnokov  Alexey Chernykh ( ) 30 99 17:20
Vadim Chesnokov  Anton Merezhko p 30 99 17:33
Vadim Chesnokov  Anton Merezhko y " " 30 99 17:36
Vadim Chesnokov  Anton Merezhko y " " 30 99 17:46
Ruslan Krasnikov  Konstantin Komarov RE:p 30 99 20:46
Ruslan Krasnikov  Wadim Filippoff RE:y p 30 99 21:02
Talya Bolshackova  Masha Anisimova pp 30 99 12:50
Mikhail Zislis  Alexey Alborow H , p 31 99 00:48
Tatyana Rumyantseva  Konstantin Stepanov ( p!) 31 99 00:45
Alex Umanov  Alexander Klimenko Cp, p... 28 99 15:39
Alex Umanov  Micheev Michail " " 28 99 15:45
Alex Umanov  Micheev Michail 28 99 15:34
Alex Umanov  Georg Astahov 28 99 16:45
Dmitry Medved  Vladimir Afanasiev Re: 25 99 19:09
Andrew Darkin  Serge Avrov 30 99 00:49
Andrew Darkin  All Re: 30 99 00:12
Andrew Darkin  Ivan Melechko Re: y " " 30 99 00:31
Andrew Darkin  Lina Kirillova Re: OLEN 30 99 00:43
Leonid Kudryavcev  Boris Tolstikov 30 99 02:01
Nataly Kramarencko  Vladimir Afanasiev ! ... 30 99 23:07
Nataly Kramarencko  Dimmy Timchenko 30 99 23:15
Max Vorshev  Yuri Zubakin 31 99 02:19
Max Vorshev  Alexander Klimenko p 31 99 02:21
Shumil  Vladimir Bannikov 30 99 02:05
Nickolay Bolshackov  Ruslan Krasnikov p 30 99 23:43
Marina Smelyanskaya  Andrew Kozhevnicov 30 99 20:57
Marina Smelyanskaya  Michael Zherebin 30 99 20:57
Ivan Melechko  Ruslan Krasnikov y " " 30 99 21:46
Ivan Melechko  Ruslan Krasnikov y " " 30 99 22:21
Ivan Melechko  Vladimir Ilyuschenko y " " 30 99 22:40
Ivan Melechko  Vladimir Bannikov y " " 30 99 22:44
Ivan Melechko  Oleg Khozainov y " " 30 99 22:58
Ivan Melechko  Wadim Filippoff y p 30 99 23:10
Roman E Carpoff  Vadim Chesnokov y " " 31 99 02:53
Vladimir Bannikov  Anton Merezhko 31 99 03:08
Vladimir Bannikov  Anton Merezhko y " " 31 99 03:09
Vladimir Bannikov  Shumil 31 99 05:25
Vladimir Afanasiev  Dmitry Telegin y " " 30 99 12:10
Vladimir Afanasiev  Ruslan Krasnikov p! 30 99 12:28
Vladimir Afanasiev  Vadim Chesnokov p - p 30 99 12:32
Vladimir Afanasiev  Ukiwa aka Pavel Kopeykin pp 30 99 12:34
Vladimir Afanasiev  Vadim Chesnokov y " " 30 99 12:35
Vladimir Afanasiev  Vadim Chesnokov y " " 30 99 12:37
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 30 99 23:28
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 30 99 23:40
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov " " 30 99 23:47
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 09:11
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 09:15
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 09:21
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 09:35
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 09:40
Michael S. Skripnikoff  All ! 30 99 01:28
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 10:12
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 10:20
Vladislav Slobodian  All Re: ( ) 31 99 10:45
Vladislav Slobodian  All Re: 31 99 11:01
Al Zapolsky  Oleg Khozainov p! 30 99 17:30
Al Zapolsky  Oleg Khozainov p! 30 99 17:22
Al Zapolsky  Dmitry Sidoroff H , p 30 99 23:17
Al Zapolsky  Vladimir Bannikov ( p!) 30 99 23:22
Al Zapolsky  Tatyana Rumyantseva ( p!) 30 99 23:39
Al Zapolsky  Vladimir Ilyuschenko 70% 30 99 23:55
Denis Smirnov  Masha Anisimova y " " 29 99 22:03
Gleb Mazursky  Micheev Michail (was ) 31 99 15:45
Maxim Heifetz  Anton Merezhko Re: y " " 30 99 23:59
Eugene Paderin  Vladislav Slobodian 31 99 16:41
Mikhail Ivanov  Farit Akhmedjanov 31 99 13:02
Micheev Michail  Andrew Tupkalo p y 31 99 13:35
Micheev Michail  Vladimir Afanasiev 31 99 13:37
Vladimir Afanasiev  Micheev Michail 31 99 04:00
Vladimir Afanasiev  Georg Astahov 31 99 04:23
Alexander Fadeev  Boxa Vasilyev p 27 99 07:43
Alexander Fadeev  Al Zapolsky p (c) 27 99 07:53
Alexander Fadeev  Andrew Zavjalov py 27 99 08:01
Alexander Fadeev  Lina Kirillova (: .) 27 99 08:06
Alexander Fadeev  Lina Kirillova p 27 99 08:13
Alexander Fadeev  Konstantin G. Ananich - 27 99 08:38
Alexander Fadeev  Ivan Kovalef (: .) 27 99 09:06
Vladimir Bannikov  Al Zapolsky ( p!) 31 99 14:57
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy H , p 31 99 12:32
Alexey Alborow  Mikhail Zislis H , p 31 99 15:00
Alexey Alborow  Shumil 31 99 16:52
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 31 99 16:47
Vladimir Bannikov  Ukiwa aka Pavel Kopeykin 31 99 16:50
Vladimir Bannikov  Ivan Melechko y " " 31 99 17:24
Vladimir Bannikov  Vladislav Slobodian 31 99 17:39
Vladimir Bannikov  Al Zapolsky ( p!) 31 99 17:56
Tatyana Rumyantseva  Al Zapolsky ( p!) 31 99 17:36
Tatyana Rumyantseva  Vladimir Bannikov 31 99 17:44
Lina Kirillova  Vladimir Borisov 31 99 18:27
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko 31 99 18:29
Lina Kirillova  Vladimir Afanasiev 31 99 18:31
Lina Kirillova  Dimmy Timchenko p 31 99 18:33
Dimmy Timchenko  Ivan Kovalef 31 99 10:37
Dimmy Timchenko  Andrew Kasantsev 31 99 10:50
Dimmy Timchenko  Vladimir Ilyuschenko 31 99 11:31
Dimmy Timchenko  Anton Merezhko 31 99 13:03
Dimmy Timchenko  Farit Akhmedjanov pp 31 99 13:09
Dimmy Timchenko  Vladislav Zarya 31 99 13:23
Dimmy Timchenko  Serge Avrov 31 99 14:13
Dimmy Timchenko  Andrew Kasantsev 31 99 15:53
Dimmy Timchenko  Alexey Alborow p 31 99 15:59
Dimmy Timchenko  Nataly Kramarencko 31 99 16:02
Lina Kirillova  Alexander Fadeev p 31 99 22:28
Alexander Zencovich  Vladimir Afanasiev Re: 28 99 16:08
Alexander Zencovich  Max Vorshev Re: 28 99 16:22
Alexander Zencovich  Georg Astahov Re: 28 99 16:29
Alexander Zencovich  Ukiwa aka Pavel Kopeykin Re: 28 99 16:32
Alexander Zencovich  Andrey Beresnyak Re: . 28 99 16:00
Vadim Chesnokov  Nickolay Bolshackov p 31 99 16:36
Vadim Chesnokov  Ivan Melechko y " " 31 99 16:40
Alexey Alborow  Dimmy Timchenko p 31 99 21:37
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov - ! 31 99 12:22
Vladimir Afanasiev  Nataly Kramarencko ! ... 31 99 13:19
Vladimir Afanasiev  Roman E Carpoff y " " 31 99 13:31
Vladimir Afanasiev  Vladislav Slobodian 31 99 13:37
Vladimir Afanasiev  Vladimir Bannikov 31 99 13:38
Vladimir Afanasiev  Dmitry Medved 31 99 13:39
Constan Sitnikov  All 31 99 10:24
Masha Anisimova  Vladimir Bannikov " " 30 99 09:18
Masha Anisimova  Ivan Kovalef 30 99 09:20
Marina Konnova  Vadim Chesnokov p 30 99 11:30
Marina Konnova  Micheev Michail " " 30 99 11:42
Marina Konnova  Oleg Tewpin 30 99 11:44
Marina Konnova  Farit Akhmedjanov 30 99 11:51
Marina Konnova  Anton Noginov " " 30 99 12:02
Marina Konnova  Alexander Zencovich (y p!) 30 99 12:05
Marina Konnova  Dmitry Shevchenko 30 99 12:21
Marina Konnova  Andrew Kasantsev 30 99 12:29
Marina Konnova  Eugene Chaikoon cc. 30 99 12:38
Marina Konnova  Shumil ;) 30 99 12:54
Yuri Zubakin  Constan Sitnikov 01 99 01:29
Anton Merezhko  Vadim Chesnokov p 31 99 13:33
Anton Merezhko  Vadim Chesnokov y " " 31 99 13:45
Anton Merezhko  Vadim Chesnokov y " " 31 99 14:10
Serge Buzadzhy  Vladimir Bannikov H , p 31 99 12:45
Serge Buzadzhy  Mikhail Zislis H , p 31 99 13:38
Roman E Carpoff  Vladimir Afanasiev " " 31 99 21:07
Roman E Carpoff  Alexey Alborow 31 99 21:14
Tatyana Rumyantseva  Alexander Zencovich Re: . 31 99 23:48
Mark Rudin  Konstantin G. Ananich pp 30 99 17:46
Mark Rudin  Vladimir Afanasiev (y p!) 30 99 17:16
Mark Rudin  Vladimir Bannikov y 30 99 17:34
Mark Rudin  Dmitry Telegin y " " 30 99 17:40
Mark Rudin  Vadim Chesnokov pp 30 99 17:43
Mark Rudin  Georg Astahov y 01 99 00:02
Mark Rudin  Alexey Alborow p y y 31 99 14:30
Mark Rudin  Georg Astahov y 01 99 00:07
Al Zapolsky  Vadim Chesnokov p! 31 99 17:46
Alexey Alborow  Roman E Carpoff 01 99 01:50
Alexey Alborow  Serge Buzadzhy H , p 01 99 01:39
Oleg Ivanov  Luda 01 99 01:08
Alexander Golubchikov  All H FUN-club 01 99 01:33
Andrey Beresnyak  All 31 99 23:20
Yevgeny Poluektov  Eugene Chaikoon 31 99 18:25
Yevgeny Poluektov  Dimmy Timchenko p 31 99 18:27
Andrey Beresnyak  All 31 99 23:59
Anton Merezhko  All y " " 31 99 22:04
Anton Merezhko  Maxim Heifetz y " " 31 99 22:07
Anna Shishkova  Tatyana Rumyantseva Re: 31 99 15:17
Konstatin Bychenkov  Natalia Alekhina 31 99 09:10
Andrew Kasantsev  Alexander Klimenko 01 99 09:00
Andrew Kasantsev  Maxim Heifetz 01 99 09:10
Nataly Kramarencko  Ukiwa aka Pavel Kopeykin pp 31 99 19:59
Olga Nonova  Serge Buzadzhy :/ 31 99 16:48
Dmitry Tikhonov  All 31 99 17:53
Talya Bolshackova  Anton Merezhko pp, 31 99 04:59
Nickolay Bolshackov  Vadim Chesnokov 31 99 22:16
Shumil  Georg Astahov 31 99 03:44
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev - ? 01 99 00:40
Vladimir Bannikov  Vladimir Afanasiev 01 99 00:45
Vladimir Bannikov  Alexey Alborow 01 99 04:39
Dmitry Medved  Andrew Kasantsev Re: y 31 99 13:41
Dmitry Medved  Andrey Beresnyak Re: - 31 99 15:29
Dmitry Medved  Vladimir Afanasiev Re: 31 99 15:40
Dmitry Medved  Georg Astahov Re: 31 99 15:58
Dmitry Medved  Georg Astahov Re: 31 99 16:02
Dmitry Medved  Alexander Zencovich Re: ! 31 99 16:12
Eugeny Kuznetsov  All . 31 99 23:04
Andrew Kasantsev  Tatyana Rumyantseva ( p!) 01 99 13:33
Andrew Kasantsev  Dimmy Timchenko 01 99 13:37
Andrew Kasantsev  Alexey Alborow p 01 99 13:41
Andrew Kasantsev  Marina Konnova 01 99 13:47
Marina Smelyanskaya  Lina Kirillova 01 99 03:22
Andrew Tupkalo  Pavel Becher 31 99 18:09
Andrew Tupkalo  Anna Yazovskaya 31 99 18:34
Andrew Tupkalo  Shumil 31 99 18:53
Andrew Tupkalo  Ukiwa Aka Pavel Kopeykin p! 31 99 19:05
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov p - p 31 99 19:08
Andrew Tupkalo  Vadim Chesnokov y " " 31 99 19:11
Andrew Tupkalo  Eugene Chaikoon , ..... 31 99 19:16

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001