> | | | | | |

RU.FANTASY

Fantasy

 

          
Alexander Neroev  All vamp 1/3 21 98 11:28
Alexander Neroev  All vamp 2/3 21 98 11:28
Alexander Neroev  All vamp 3/3 21 98 11:28
Wladimir Talalaev  Alexander Neroev e e Re:p 19 98 15:11
Wladimir Talalaev  Amartel LotR 19 98 18:20
Wladimir Talalaev  All p () 1(3) 19 98 20:05
Wladimir Talalaev  All p () 2(3) 19 98 20:15
Wladimir Talalaev  All p () 3(3) 19 98 20:18
Dmitry Chistov  Jen Nefedova ( ) 20 98 18:24
Nina Novackovich  Artem Lodygin Sau's name 20 98 00:17
Konstantin Grishin  Svetlana Taskaeva LotR 20 98 00:11
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky Science Fiction 19 98 21:19
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk p ( ) 19 98 21:22
Moderator of RU FANTASY  Svetlana Taskaeva LotR 19 98 21:33
Dennis Chikin  Alexander Neroev 20 98 03:21
Roman E Carpoff  Vladimir Bannikov 19 98 19:57
Roman E Carpoff  Makc K Petrov 19 98 20:40
Roman E Carpoff  Arthur Ponomarev 19 98 21:37
Konstantin Paikin  Alexey Guzyuk p y 18 98 23:30
Aleksey Purtov  Oleg Ryaboshapko 18 98 16:33
Aleksey Purtov  Oleg Ryaboshapko 18 98 16:39
Aleksey Purtov  Tupkalo Andrew 18 98 16:44
Mikki Dashevsky  Nikolay Javoronkov LotR 20 98 00:42
Mikki Dashevsky  Artem Lodygin LotR 20 98 00:45
Mikki Dashevsky  Sergey Ilin ! ! 20 98 00:46
Mikki Dashevsky  Sergey Ilin LotR 20 98 00:47
George Kiosov  Anton Skuratov DragonLance 18 98 00:50
George Kiosov  Constantin Bogdanov DragonLance 20 98 00:39
Pavel Berdugin  Alexey Guzyuk 20 98 02:03
Oleg Ryaboshapko  Alexander Medvedev 19 98 10:18
Oleg Ryaboshapko  Boxa Vasilyev Re: 19 98 11:20
Oleg Ryaboshapko  Nick Perumov Re: 19 98 11:27
Oleg Ryaboshapko  Dmitry Chistov Re: 19 98 13:21
Oleg Ryaboshapko  Dmitry Petuk Re: 19 98 14:31
Oleg Ryaboshapko  Nikolay Javoronkov Re: 19 98 14:38
Gregory Escov  Amartel 19 98 23:44
Gregory Escov  Alexander Neroev DragonLance 20 98 00:09
Igor Sereda  Oleg Bolotov , : ? 19 98 11:15
Tupkalo Andrew  All Re: Sau's name 20 98 08:02
Leonid Shestakov  Shadow Dweller 27 98 18:56
Leonid Shestakov  Shadow Dweller 20 98 14:16
Vladislav Zarya  Alexey Taratinsky 17 98 21:43
Sergey Ilin  All Re: LotR 20 98 14:52
Oleg Bolotov  Nick Perumov LotR 20 98 13:33
Oleg Bolotov  Nick Perumov LotR 20 98 13:51
Oleg Bolotov  Nick Perumov LotR 20 98 14:06
Vladimir Bannikov  Nikolay Javoronkov LotR 20 98 12:40
Oleg Bolotov  Nick Perumov LotR 20 98 15:11
Oleg Bolotov  Nick Perumov LotR 20 98 15:38
Constantin Bogdanov  Nick Perumov LotR 20 98 21:55
Constantin Bogdanov  Nick Perumov LotR 20 98 22:34
Constantin Bogdanov  Nick Perumov LotR 20 98 22:36
Nina Novackovich  Mikki Dashevsky LotR 20 98 08:28
Nick Perumov  Oleg Bolotov LotR 20 98 22:59
Alexey Teterin  Alexander Medvedev Re: 19 98 22:03
Alexey Teterin  Oleg Bolotov Re: 18 98 12:55
Alexey Teterin  Vladimir Bannikov Re: ( LotR) 18 98 14:10
Alexey Teterin  Vladimir Bannikov Re: 18 98 14:14
Constantin Bogdanov  Ivan Kovalef LotR 21 98 13:19
Constantin Bogdanov  Boxa Vasilyev 21 98 13:24
Serg Kamyshev  Andrew Nenakhov LotR 19 95 22:20
Serg Kamyshev  Boxa Vasilyev ! ! 19 95 22:51
Serg Kamyshev  Svetlana Taskaeva LotR 19 95 22:37
Serg Kamyshev  Svetlana Taskaeva LotR 19 95 23:13
Serg Kamyshev  Andrew Nenakhov DragonLance 19 95 22:52
Serg Kamyshev  Daniel Orel 19 95 23:48
Serg Kamyshev  Mikki Dashevsky ( ) 19 95 23:56
Serg Kamyshev  Valentine Gomza ?? LotR 20 95 00:02
Nina Novackovich  Vadim Avdunin LotR 21 98 01:30
Nina Novackovich  Vadim Avdunin LotR 21 98 01:34
Svetlana Taskaeva  Nick Perumov LotR 20 98 22:22
Konstantin Grishin  Gregory Escov DragonLance 21 98 01:08
Alexander Fadeev  Maria Anisimova ( , ) 18 98 01:07
Alexander Fadeev  Marina Y Konnova FAQ ( , :-( 18 98 01:09
Alexander Fadeev  Marina Y Konnova Fantasy ( , ) 18 98 01:09
Nataly Kramarencko  Alexander Neroev e e Re:p 19 98 13:26
Nataly Kramarencko  Vladimir Bannikov p "" 19 98 13:34
Anton Skuratov  Ivan Kovalef 20 98 09:59
Ingwar Holgerson  Vasily Vladimirsky ( ) 20 98 23:35
Boris Tolstikov  Maris Dreimanis 21 98 20:03
Boris Tolstikov  Sergey Ilin ! ! 21 98 21:19
Alexander Zeveke  Nick Perumov LotR 20 98 20:07
Alexander Neroev  Gregory Escov DragonLance 21 98 19:29
Oleg Bolotov  Alexey Teterin 21 98 13:22
Oleg Bolotov  Nick Perumov LotR 21 98 13:24
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef LotR 21 98 14:02
Oleg Bolotov  Alexander Neroev e e Re:p 21 98 14:11
Alexander Neroev  Nataly Kramarencko e e Re:p 21 98 20:56
Oleg Ryaboshapko  Aleksey Purtov Re: 21 98 12:33
Roman E Carpoff  Vladimir Bannikov ( LotR) 21 98 16:30
Constantin Bogdanov  Mikki Dashevsky LotR 21 98 19:38
Constantin Bogdanov  George Kiosov DragonLance 21 98 19:38
Constantin Bogdanov  Sergey Ilin LotR 21 98 19:41
Andrew Nenakhov  Artem Lodygin LotR 21 98 12:48
Andrew Nenakhov  Vladimir Bannikov LotR 22 98 14:29
Andrew Nenakhov  Nikolay Javoronkov LotR 22 98 14:37
Andrew Nenakhov  Mikki Dashevsky ( ) 22 98 15:36
Andrew Nenakhov  Oleg Bolotov LotR 22 98 15:43
Andrew Nenakhov  Svetlana Taskaeva ?? LotR 22 98 16:03
Andrew Nenakhov  Svetlana Taskaeva LotR 22 98 16:17
Andrew Nenakhov  Svetlana Taskaeva LotR 22 98 16:46
Andrew Nenakhov  Svetlana Taskaeva LotR 22 98 16:53
Andrew Nenakhov  Oleg Bolotov LotR 22 98 17:47
Dmitry Yakimovitch  Oleg Bolotov H 21 98 12:27
Valentine Gomza  Farit Akhmedjanov ?? LotR 23 98 11:24
Artem Misnik  Roman E Carpoff 22 98 19:31
Alexander Medvedev  Oleg Ryaboshapko 23 98 09:14
Alex Koldin  Dmitry Chistov p 21 98 12:40
Alexey Guzyuk  Konstantin Paikin p y 21 98 17:19
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov p ( ) 21 98 23:36
Alexey Guzyuk  Konstantin Paikin p y 21 98 23:23
Alex Korshikov  Makc K Petrov p 21 98 22:56
Alexander Chernichkin  Makc K Petrov ( LotR) 17 98 15:42
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov LotR 19 98 20:33
Alexander Chernichkin  Vladimir Potapov LotR 19 98 20:10
Alexander Chernichkin  Oleg Bolotov LotR 19 98 20:27
Nina Novackovich  Farit Akhmedjanov LotR 22 98 00:06
Jurij Kashinskij  Boxa Vasilyev 20 98 21:56
Konstantin Grishin  Serg Kamyshev DragonLance 22 98 01:08
Alex Serechenko  All p 19 98 15:51
Roman E Carpoff  Dmitry Chistov p 22 98 00:37
Ivan Kovalef  Artem Lodygin LotR 21 98 17:02
Jen Nefedova  Dmitry Chistov ( ) 21 98 19:41
Ramil Aklimov  Boris Tolstikov 21 98 23:57
Dmitry Belyavsky  Nina Novackovich LotR 21 98 21:19
Makc K Petrov  Roman E Carpoff 21 98 11:29
Oleg Bolotov  Vladimir Borisov LotR 22 98 02:13
Oleg Bolotov  Andrew Nenakhov LotR 22 98 02:16
Aleksey Swiridov  Maria Anisimova " " 21 98 16:20
Aleksey Swiridov  Oleg Ryaboshapko 21 98 16:13
Dmitry Chistov  Artem Lodygin 21 98 14:14
Ruslan Ismailov  Arthur Ponomarev 19 98 21:02
Ruslan Ismailov  Alex Serechenko DragonLance 19 98 21:09
Alexey Taratinsky  Nick Perumov LotR 21 98 15:18
Dmitry Petuk  Boris Tolstikov 22 98 10:18
Oleg Bolotov  Alexander Neroev e e Re:p 22 98 11:57
Oleg Bolotov  Alexander Chernichkin LotR 22 98 12:00
Svetlana Taskaeva  Sergey Ilin LotR 20 98 23:51
Svetlana Taskaeva  Sergey Ilin LotR 20 98 23:52
Svetlana Taskaeva  Amartel LotR 21 98 01:01
Svetlana Taskaeva  Sergey Ilin 21 98 01:37
Svetlana Taskaeva  Nick Perumov LotR 21 98 01:42
Svetlana Taskaeva  Nick Perumov LotR 21 98 01:48
Svetlana Taskaeva  Nick Perumov LotR 21 98 01:57
Svetlana Taskaeva  Nick Perumov LotR 21 98 02:00
Oleg Ryaboshapko  Maria Anisimova Re: " " 22 98 11:05
Oleg Ryaboshapko  Maria Anisimova Re: 22 98 11:13
Vladimir Bannikov  All - 20 98 17:40
Alexander Neroev  All o a 23 98 18:35
Alex Sitnikov  Amartel " " Hyp 5 [2/2] 22 98 11:49
Yuri Stolper  Vladimir Bannikov Re: 20 98 17:19
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 2/98 (17) 22 98 19:19
Nina Novackovich  Roman E Carpoff p 22 98 10:23
Ivan Kovalef  Anton Skuratov 22 98 20:59
Ivan Kovalef  Andrew Nenakhov LotR 22 98 21:09
Ivan Kovalef  Constantin Bogdanov LotR 22 98 21:22
Ivan Kovalef  Constantin Bogdanov LotR 22 98 23:29
Ivan Kovalef  Oleg Bolotov LotR 22 98 23:15
Nina Novackovich  Svetlana Taskaeva LotR 22 98 23:27
Nina Novackovich  Svetlana Taskaeva LotR 22 98 23:35
Nina Novackovich  Dmitry Belyavsky LotR 22 98 23:53
Oksana Stepashkina  Vadim Avdunin LotR 23 98 00:33
Oksana Stepashkina  Serg Kamyshev LotR 23 98 00:43
Irina Emelyanova  Boris Tolstikov 22 98 12:43
Ekaterina Minina  Vladimir Bannikov 21 98 00:40
Ekaterina Minina  Oleg Kopcev DragonLance 21 98 00:43
Ekaterina Minina  Maria Anisimova DragonLance 21 98 00:47
Boxa Vasilyev  Jurij Kashinskij Re: 21 98 13:41
Alexey Stadnik  Nina Novackovich LotR 21 98 20:18
Julia Bzhezinskaya  Alex Korshikov p 20 98 19:33
Svetlana Taskaeva  Konstantin Grishin LotR 22 98 23:57
Svetlana Taskaeva  Serg Kamyshev LotR 22 98 23:59
Arthur Ponomarev  Alexander Medvedev : 23 98 19:28
Arthur Ponomarev  Alexander Medvedev : 23 98 19:29
Arthur Ponomarev  Alexey Taratinsky 23 98 19:58
Arthur Ponomarev  Roman E Carpoff 23 98 20:02
Arthur Ponomarev  All 23 98 20:06
Gregory Escov  Alexander Neroev DragonLance 22 98 02:40
Nataly Kramarencko  Dmitry Chistov p 22 98 16:21
Nataly Kramarencko  Ljuba Fedorova 22 98 16:25
Konstantin Masalcev  All "" 08 Feb 98 02:12
Alexander Zeveke  Nick Perumov LotR 22 98 21:38
Alexey Teterin  Oleg Bolotov Re: 23 98 09:05
Oleg Bolotov  Leonid Shestakov 20 98 16:10
Oleg Bolotov  Nina Novackovich LotR 23 98 10:34
Seregey Kryzhanovsky  Dmitry Casperovitch p 19 98 15:06
Pavel Kholmanskikh  Alexander Chernichkin LotR 23 98 00:10
Sergey Ilin  All Re: LotR 23 98 11:50
Sergey Ilin  All Re: LotR 23 98 11:54
Sergey Ilin  All Re: LotR 23 98 12:01
Sergey Ilin  All Re: LotR 23 98 12:01
Sergey Ilin  All Re: LotR 23 98 12:13
Alexander Neroev  Arthur Ponomarev : 24 98 00:28
Makc K Petrov  Alexey Teterin 23 98 12:53
Makc K Petrov  Wladimir Talalaev e e Re:p 23 98 14:07
Makc K Petrov  Alex Korshikov p 23 98 16:21
Jen Nefedova  All LOTR ( ) 23 98 19:44
Constantin Bogdanov  Ivan Kovalef LotR 23 98 21:44
Constantin Bogdanov  Ivan Kovalef LotR 23 98 21:45
Constantin Bogdanov  Irina Emelyanova 23 98 22:14
Anton Kalanov  Nina Novackovich Re: Sau's name 22 98 07:59
Maria Anisimova  Alexander Fadeev Re: ( , ) 23 98 15:30
Maria Anisimova  Aleksey Purtov Re: 23 98 16:17
Vladislav Zarya  Nina Novackovich p 21 98 09:38
Evgenij Bereda  Nick Perumov LotR 20 98 21:12
Andrey Anikin  All , Dark Tower IV 23 98 14:36
Sergey Ilin  All Re: 23 98 16:35
Mike Dyakonov  Marina Konnova 23 98 12:56
Mike Dyakonov  Dmitry Irtegov 23 98 13:28
Mike Dyakonov  Alex Koldin DragonLance 23 98 13:30
Dennis Chikin  Nina Novackovich Sau's name 23 98 17:10
Dennis Chikin  Andrew Nenakhov LotR 23 98 17:13
Dennis Chikin  Victor M. Boikov LotR 23 98 17:24
Alexander Zencovich  Arthur Ponomarev Re: : 23 98 17:21
Alexander Zencovich  Alexander Medvedev Re: : 23 98 17:28
Alexander Zencovich  Ruslan Ismailov Re: 23 98 17:33
Oleg Khozainov  Boxa Vasilyev 23 98 08:28
Amartel  Alex Sitnikov " " Hyp 5 [2/2] 23 98 08:32
Amartel  Svetlana Taskaeva LotR 23 98 19:39
Amartel  Wladimir Talalaev LotR 23 98 19:47
Alexey Guzyuk  All . " p" 23 98 21:00
Vadim Avdunin  Nina Novackovich LotR 21 98 23:21
Vadim Avdunin  Nina Novackovich LotR 22 98 00:45
Vadim Avdunin  Alexander Neroev DragonLance 21 98 23:44
Vadim Avdunin  Sergey Ilin LotR 21 98 19:21
Vadim Avdunin  Sergey Ilin LotR 21 98 17:28
Vadim Avdunin  Nick Perumov LotR 21 98 18:11
Pavel Kojev  Svetlana Taskaeva LotR 23 98 22:22
Vladimir Bannikov  Roman E Carpoff ( LotR) 23 98 15:35
Vladimir Bannikov  Alexander Chernichkin LotR 23 98 15:38
Moderator of RU FANTASY  Oleg Bolotov LotR 23 98 16:05
Vladimir Bannikov  Alexander Chernichkin LotR 23 98 16:09
Vladimir Bannikov  Yuri Stolper 23 98 16:17
Vladimir Bannikov  Roman E Carpoff 23 98 16:24
Vladimir Bannikov  Andrew Nenakhov LotR 23 98 16:34
Moderator of RU FANTASY  Andrew Nenakhov LotR 23 98 16:42
Vladimir Bannikov  Valentine Gomza ?? LotR 23 98 16:50
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef LotR 23 98 16:51
Vladimir Bannikov  Boxa Vasilyev 23 98 16:54
Vladimir Bannikov  Alexey Teterin 23 98 17:47
Vladimir Bannikov  Alexey Teterin 23 98 17:48
Vladimir Bannikov  Serg Kamyshev , 23 98 17:54
Moderator of RU FANTASY  Serg Kamyshev DragonLance 23 98 17:57
Vladimir Bannikov  Ingwar Holgerson ( ) 23 98 18:09
Vladimir Bannikov  Oleg Bolotov LotR 23 98 18:17
Vladimir Bannikov  Makc K Petrov p y 23 98 18:34
Moderator of RU FANTASY  Ivan Kovalef LotR 23 98 18:47
Vladimir Bannikov  Oleg Bolotov LotR 23 98 19:03
Vladimir Bannikov  Oleg Bolotov LotR 23 98 19:06
Vladimir Bannikov  Ruslan Ismailov 23 98 19:13
Moderator of RU FANTASY  Svetlana Taskaeva LotR 23 98 19:30
Vladimir Bannikov  Leonid Shestakov 23 98 19:51
Moderator of RU FANTASY  Konstantin Paikin p y 23 98 19:43
Vladimir Bannikov  Gregory Escov 23 98 19:52
Nina Novackovich  Dennis Chikin Sau's name 23 98 23:51
Nina Novackovich  Sergey Ilin LotR 23 98 23:52
Nina Novackovich  Oleg Bolotov LotR 23 98 23:55
Alex Korshikov  Oleg Bolotov ""(Was: LotR) 23 98 23:34
Konstantin Grishin  Svetlana Taskaeva LotR 24 98 01:47
Alexander Golubchikov  Maria Anisimova " " 23 98 22:52
Leonid Shestakov  Oleg Bolotov 24 98 07:51
Leonid Shestakov  Sergey Ilin LotR 24 98 07:54
Alexandr Tolkach  All 23 98 22:40
Irina Emelyanova  Vadim Avdunin DragonLance Fed 98 12:52
Andrew Nenakhov  All ... 23 98 20:05
Nataly Kramarencko  Alexander Neroev e e Re:p 23 98 10:03
Sergey Golubev  Victor M. Boikov LotR 23 98 10:10
Sergey Golubev  Constantin Bogdanov DragonLance 23 98 10:19
Ingwar Holgerson  Dmitry Chistov p 23 98 16:17
Alexey Taratinsky  Serg Kamyshev 23 98 12:38
Alexey Taratinsky  Ivan Kovalef LotR 23 98 12:43
Artem Lodygin  Oleg Bolotov DragonLance 24 98 03:38
Vitaliy Dmitrienko  Vadim Avdunin . "Dread Brass Shadows" 22 98 14:30
Serge Berezhnoy  All 24 98 06:39
Ruslan Ismailov  Vadim Avdunin . "Dread Brass Shadows" 23 98 09:04
Ruslan Ismailov  Dmitry Chistov ( ) 23 98 09:10
George Kiosov  Ekaterina Minina DragonLance 24 98 00:21
Artyom Katlinsky  Sergey Ilin LotR 24 98 01:10
Makc K Petrov  Anton Skuratov 23 98 18:04
Alexander Neroev  Nataly Kramarencko e e Re:p 24 98 16:27
Konstantin G Ananich  All Re: 24 98 10:20
Sergey Ilin  All Re: LotR 24 98 12:45
Sergey Ilin  All Re: LotR 24 98 12:53
Sergey Ilin  All Re: LotR 24 98 13:22
Sergey Ilin  All Re: LotR 24 98 13:46
Dmitry Casperovitch  Seregey Kryzhanovsky p 24 98 02:05
Constantin Bogdanov  Jen Nefedova LOTR ( ) 24 98 13:58
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov LotR 24 98 14:05
Constantin Bogdanov  Nina Novackovich LotR 24 98 14:11
Sergey Ilin  All Re: H 24 98 13:52
Oleg Bolotov  Leonid Shestakov 24 98 11:46
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef LotR 24 98 12:14
Oleg Bolotov  Dmitry Yakimovitch Hyp 24 98 12:28
Oleg Bolotov  Nina Novackovich LotR 24 98 12:33
Oleg Bolotov  Alex Korshikov ""(Was: LotR) 24 98 12:38
Oleg Bolotov  Artem Lodygin DragonLance 24 98 13:00
Makc K Petrov  Vladimir Bannikov p y 24 98 11:30
Farit Akhmedjanov  Nina Novackovich LotR 24 98 19:42
Farit Akhmedjanov  Ivan Kovalef LotR 24 98 19:47
Farit Akhmedjanov  Dmitry Yakimovitch H 24 98 20:15
Farit Akhmedjanov  Valentine Gomza ?? LotR 24 98 20:20
Constantin Bogdanov  Oleg Bolotov DragonLance 24 98 19:08
Dmitry Chistov  Alex Koldin p 24 98 18:22
Dmitry Chistov  Roman E Carpoff p 24 98 18:41
Dmitry Chistov  Nataly Kramarencko p 24 98 18:37
Valentine Gomza  Farit Akhmedjanov ?? LotR 25 98 10:33
Wladimir Talalaev  Amartel LotR 24 98 10:16
Wladimir Talalaev  All p () 1(3) 24 98 10:16
Wladimir Talalaev  All p () 2(3) 24 98 10:16
Wladimir Talalaev  All p () 3(3) 24 98 10:16
Jek Fedoruk  Evgenij Bereda LotR 25 98 09:31
Oleg Bolotov  Artem Lodygin DragonLance 24 98 20:11
Alexey Teterin  Boxa Vasilyev Re: 23 98 10:20
Alexey Teterin  Leonid Shestakov Re: 23 98 10:25
Alexey Teterin  Artem Lodygin Re: LotR 23 98 10:43
Alexey Teterin  Vladimir Bannikov Re: 24 98 14:18
Alexey Teterin  Makc K Petrov Re: 24 98 14:25
Alexander Neroev  Alexey Teterin 25 98 15:08
Andrew Nenakhov  Alexey Taratinsky LotR 25 98 13:49
Andrew Nenakhov  Svetlana Taskaeva LotR 25 98 13:53
Andrew Nenakhov  Vladimir Bannikov - 25 98 14:04
Andrew Nenakhov  Irina Emelyanova 25 98 14:30
Andrew Nenakhov  Dennis Chikin LotR 25 98 14:52
Andrew Nenakhov  Vladimir Bannikov LotR 25 98 15:02
Andrew Nenakhov  Vladimir Bannikov p y 25 98 15:06
Andrew Nenakhov  Sergey Ilin LotR 25 98 15:16
Andrew Nenakhov  Oleg Bolotov LotR 24 98 17:03
Andrew Nenakhov  Ruslan Ismailov 24 98 17:27
Alexander Medvedev  Andrew Nenakhov 25 98 16:48
Pavel Berlin  All Dark Sun 25 98 00:26
Roman E Carpoff  Vladimir Bannikov 24 98 19:55
Pavel Berlin  All Dwarfs and gnomes 24 98 23:36
Aleksey Swiridov  Svetlana Taskaeva 23 98 09:13
Aleksey Swiridov  Svetlana Taskaeva LotR 23 98 09:15
Aleksey Swiridov  Oleg Ryaboshapko " " 23 98 09:35
Aleksey Swiridov  Vladimir Bannikov - 23 98 09:37
Nina Novackovich  Constantin Bogdanov LotR 25 98 00:40
Nina Novackovich  Sergey Ilin LotR 25 98 00:43
Nina Novackovich  Vadim Avdunin LotR 25 98 00:47
Nina Novackovich  Vladimir Bannikov ?? LotR 25 98 00:50
Nina Novackovich  Constantin Bogdanov LotR 25 98 00:52
Nina Novackovich  Anton Kalanov Sau's name 25 98 00:53
Nina Novackovich  Alexey Stadnik LotR 25 98 00:58
Pavel Berlin  Vladimir Bannikov ?? LotR 25 98 04:17
Leonid Shestakov  Oleg Bolotov 25 98 09:46
Leonid Shestakov  Alexey Teterin 25 98 09:57
Eugene Shutoff  All 23 98 15:11
Dmitriy Gromov  All 24 98 20:35
Alexander Chernichkin  Maria Anisimova 21 98 20:41
Makc K Petrov  Svetlana Taskaeva LotR 24 98 17:42
Alex Koldin  Ekaterina Minina DragonLance 24 98 21:45
Jen Nefedova  Constantin Bogdanov LOTR ( ) 25 98 09:46
Andrey Reznichenko  Jen Nefedova Re: LOTR ( ) 25 98 21:36
Andrey Reznichenko  All ! 25 98 21:50
Moderator of RU FANTASY  Gregory Escov DragonLance 24 98 18:44
Vladimir Bannikov  Ekaterina Minina DragonLance 24 98 17:19
Vladimir Bannikov  Svetlana Taskaeva LotR 24 98 17:20
Moderator of RU FANTASY  Sergey Ilin LotR 24 98 17:37
Vladimir Bannikov  Sergey Ilin LotR 24 98 17:34
Vladimir Bannikov  Evgenij Bereda LotR 24 98 17:42
Moderator of RU FANTASY  Ivan Kovalef LotR 24 98 17:50
Moderator of RU FANTASY  Oleg Bolotov H 24 98 18:24
Moderator of RU FANTASY  Nina Novackovich LotR 24 98 18:45
Vladimir Bannikov  Ekaterina Minina 24 98 12:10
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk p ( ) 24 98 12:13
Moderator of RU FANTASY  Sergey Ilin LotR 24 98 12:51
Moderator of RU FANTASY  Kostya Masalcev Midgard 24 98 12:51
Oleg Bolotov  Leonid Shestakov 25 98 09:21
Svetlana Taskaeva  Nina Novackovich LotR 24 98 08:30
Svetlana Taskaeva  Constantin Bogdanov LotR 25 98 00:46
Svetlana Taskaeva  Pavel Kojev LotR 25 98 00:48
Svetlana Taskaeva  Amartel LotR 25 98 00:57
Leonid Shestakov  Aleksey Swiridov LotR 25 98 18:48
Sergey Ilin  All Re: LotR 25 98 13:29
Sergey Ilin  All Re: LotR 25 98 13:31
Oleg Bolotov  Constantin Bogdanov DragonLance 25 98 16:08
Igor Sereda  Boxa Vasilyev , : ? 24 98 11:23
Aleksey Purtov  Evgenij Bereda LotR 25 98 00:50
Eugene Shutoff  Alexey Belyakov Re: 24 98 19:23
Timur Wishnjakov  All 25 98 20:21
Oleg Pol  All Re: p 25 98 22:01
Oleg Pol  All Re: p ( ) 25 98 22:01
Constantin Bogdanov  Pavel Berlin Dwarfs and gnomes 25 98 16:37
Constantin Bogdanov  Nina Novackovich LotR 25 98 16:39
Constantin Bogdanov  Pavel Berlin ?? LotR 25 98 16:45
Constantin Bogdanov  Jen Nefedova LOTR ( ) 25 98 21:37
Moderator of RU FANTASY  Andrew Nenakhov ... 25 98 18:55
Moderator of RU FANTASY  Oleg Bolotov Hyp 25 98 18:55
Vladimir Bannikov  Pavel Berlin ?? LotR 25 98 13:27
Moderator of RU FANTASY  All - 25 98 16:53
Andy Sednev  Makc K Petrov vs 25 98 08:42
Vladimir Bannikov  Sergey Ilin LotR 25 98 17:50
Moderator of RU FANTASY  Sergey Ilin LotR 25 98 17:54
Moderator of RU FANTASY  Sergey Ilin H 25 98 18:17
Vladimir Bannikov  Alexey Teterin 25 98 18:08
Vladimir Bannikov  Alexey Teterin 25 98 18:10
Vladimir Bannikov  Dmitry Casperovitch p 25 98 18:12
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov LotR 25 98 18:15
Roman E Carpoff  Sergey Ilin LotR 25 98 22:25
Roman E Carpoff  Anton Skuratov 25 98 22:27
Nina Novackovich  Svetlana Taskaeva LotR 26 98 00:28
Nina Novackovich  Sergey Ilin LotR 26 98 00:29
Nina Novackovich  Sergey Ilin LotR 26 98 00:39
Nina Novackovich  Farit Akhmedjanov LotR 26 98 00:43
Konstantin Krivonogov  Sergey Ilin Re: LotR 26 98 10:09
Konstantin Krivonogov  Sergey Ilin Re: LotR 26 98 10:21
Konstantin Krivonogov  Constantin Bogdanov Re: LotR 26 98 10:46
Vladimir Bannikov  Roman E Carpoff 25 98 21:26
Vladimir Bannikov  Aleksey Swiridov - 25 98 21:32
Pavel Berlin  Constantin Bogdanov DragonLance 25 98 23:09
Pavel Berlin  Wladimir Talalaev p () 25 98 23:18
Dmitry Nikushchenko  Oleg Ryaboshapko Re: 24 98 12:38
Serge Berezhnoy  Alexey Guzyuk Re: . " p" 25 98 01:17
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov LotR 25 98 21:52
Oleg Bolotov  Vladimir Bannikov p ( y) 26 98 00:43
Oleg Bolotov  Jen Nefedova LOTR ( y ) 26 98 00:52
Oleg Bolotov  Andrew Nenakhov LotR 26 98 00:58
Irina Emelyanova  Amartel 25 98 23:25
Irina Emelyanova  Gregory Escov 25 98 23:29
Irina Emelyanova  Constantin Bogdanov 25 98 23:34
George Kiosov  Pavel Berlin Dark Sun 25 98 00:32
Ivan Kovalef  Evgenij Bereda LotR 25 98 20:21
Ivan Kovalef  Boxa Vasilyev 25 98 20:26
Ivan Kovalef  Aleksey Swiridov 25 98 20:29
Ivan Kovalef  Alexander Zeveke LotR 25 98 21:16
Ivan Kovalef  Alexey Taratinsky LotR 25 98 20:43
Ivan Kovalef  Vladimir Bannikov LotR 25 98 20:50
Ivan Kovalef  Constantin Bogdanov LotR 25 98 20:55
Ivan Kovalef  Constantin Bogdanov LotR 25 98 20:58
Boxa Vasilyev  Oleg Ryaboshapko Re: 23 98 13:45
Boxa Vasilyev  Constantin Bogdanov Re: 23 98 13:48
Boxa Vasilyev  Alexander Chernichkin Re: ( LotR) 24 98 14:04
Uldor the Cursed  Oleg Bolotov LotR 24 98 21:51
Uldor the Cursed  Artem Lodygin LotR 24 98 22:34
Uldor the Cursed  Alexey Taratinsky LotR 24 98 22:24
Uldor the Cursed  Sergey Ilin ! ! 24 98 22:29
Uliy Burkin  Boxa Vasilyev 19 98 02:22
Pavel Kholmanskikh  Konstantin Grishin LotR 25 98 23:42
Konstantin Krivonogov  Nina Novackovich Re: Sau's name 26 98 15:45
Konstantin Krivonogov  Andrew Nenakhov Re: LotR 26 98 15:49
Konstantin Krivonogov  Jen Nefedova Re: LOTR ( ) 26 98 16:00
Konstantin Krivonogov  Andrey Reznichenko Re: ! 26 98 16:03
Makc K Petrov  Jen Nefedova LOTR ( ) 25 98 16:43
Makc K Petrov  Alexander Neroev : 25 98 17:30
Alexander Kalinin  Wladimir Talalaev p () 25 98 22:47
Alexander Neroev  Makc K Petrov : 26 98 13:43
Alexander Medvedev  Makc K Petrov : 26 98 13:19
Andrew Nenakhov  Alexander Medvedev 25 98 21:51
Leonid Shestakov  Oleg Bolotov 26 98 15:46
Nataly Kramarencko  Alexander Neroev e e Re:p 25 98 12:09
Shadow Dweller  Max Bodaev Re: DragonLance 11 98 12:12
Ruslan Ismailov  Alexander Zencovich 26 98 00:08
Ruslan Ismailov  Jen Nefedova LOTR ( ) 25 98 23:56
Ruslan Ismailov  Vladimir Bannikov 26 98 00:02
Ruslan Ismailov  Vladimir Bannikov 26 98 00:05
Alexey Taratinsky  Arthur Ponomarev 25 98 04:25
Marina Konnova  Valentine Gomza Re: ( ???) 17 98 00:05
Marina Konnova  Ingwar Holgerson Re: 17 98 00:20
Alexander Medvedev  Andrew Nenakhov 26 98 16:50
Maria Anisimova  Svetlana Taskaeva Re: LotR 25 98 14:55
Maria Anisimova  Svetlana Taskaeva Re: LotR 25 98 15:00
Maria Anisimova  Arthur Ponomarev Re: 25 98 15:06
Maria Anisimova  Wladimir Talalaev Re: LotR 25 98 15:07
Maria Anisimova  Arthur Ponomarev Re: : 25 98 15:25
Maria Anisimova  Ivan Kovalef Re: p 25 98 15:30
Maria Anisimova  Ekaterina Minina Re: DragonLance 25 98 15:51
Maria Anisimova  Aleksey Swiridov Re: " " 25 98 15:53
Maria Anisimova  Alexander Golubchikov Re: " " 25 98 16:02
Constantin Bogdanov  Oleg Bolotov DragonLance 25 98 22:59
Svetlana Taskaeva  Ivan Kovalef LotR 25 98 23:10
Dmitry Chistov  Ruslan Ismailov ( ) 25 98 01:28
Jen Nefedova  Konstantin Krivonogov LOTR ( ) 26 98 14:12
Konstantin G Ananich  All Re: LotR 26 98 23:16
Dmitriy Yukalov  Alexey Teterin 26 98 03:24
Oleg Bolotov  Arthur Ponomarev 26 98 21:07
Moderator of RU FANTASY  Artyom Katlinsky LotR 26 98 12:48
Oleg Bolotov  Uldor the Cursed LotR 26 98 13:17
Oleg Khozainov  Andrey Reznichenko ! 26 98 13:02
Oleg Khozainov  Timur Wishnjakov 26 98 13:06
Oleg Bolotov  Valentine Gomza ?? LotR 26 98 15:10
Oleg Bolotov  Vladimir Bannikov p ( y) 26 98 15:20
Constantin Bogdanov  Vladimir Bannikov LotR 26 98 17:09
Constantin Bogdanov  Konstantin Krivonogov LotR 26 98 17:11
Constantin Bogdanov  Ivan Kovalef LotR 26 98 17:15
Constantin Bogdanov  Ivan Kovalef LotR 26 98 17:16
Constantin Bogdanov  Irina Emelyanova 26 98 17:26
Constantin Bogdanov  Boxa Vasilyev 26 98 17:27
Dmitry Casperovitch  Vladimir Bannikov p 27 98 00:53
Arthur Ponomarev  Alexander Fadeev ( , ) 26 98 12:08
Arthur Ponomarev  Ruslan Ismailov 26 98 12:13
Arthur Ponomarev  Alexander Neroev : 26 98 12:25
Nina Novackovich  Constantin Bogdanov LotR 26 98 21:58
Amartel  Vladimir Bannikov 26 98 23:08
Nina Novackovich  Konstantin Krivonogov Sau's name 26 98 23:29
Valentine Gomza  Marina Konnova ( ???) 27 98 12:54
Valentine Gomza  Oleg Bolotov ?? LotR 27 98 12:57
Alex Solovyov  All , ... 03 98 05:06
Aleksey Swiridov  Alexey Teterin 26 98 09:19
Aleksey Swiridov  Leonid Shestakov LotR 26 98 09:24
Svetlana Taskaeva  Constantin Bogdanov LotR 26 98 07:51
Svetlana Taskaeva  Pavel Berlin Dwarfs and gnomes 26 98 07:52
Svetlana Taskaeva  Nick Perumov LotR 26 98 09:12
Svetlana Taskaeva  Aleksey Swiridov 26 98 09:24
Nataly Kramarencko  Dmitry Chistov p:) 26 98 14:10
Vasily Vladimirsky  Aleksey Swiridov - 27 98 01:53
Ingwar Holgerson  Vladimir Bannikov 25 98 06:47
Alexander Zeveke  Ivan Kovalef LotR 26 98 10:32
Alexander Zeveke  Aleksey Swiridov 26 98 10:40
Alexander Zeveke  Aleksey Swiridov LotR 26 98 10:41
Alexander Zeveke  Farit Akhmedjanov LotR 26 98 11:11
Artem Lodygin  Ivan Kovalef LotR 27 98 04:11
Artem Lodygin  Oleg Bolotov FAQ (: Hyp) 27 98 04:17
Vadim Avdunin  Nina Novackovich LotR 25 98 22:21
Vadim Avdunin  Andrew Nenakhov LotR 25 98 23:33
Vadim Avdunin  Oleg Bolotov 26 98 00:19
Alexander Neroev  All opa 27 98 11:15
Irina Emelyanova  Oleg Bolotov p ( y) 26 98 12:37
Irina Emelyanova  Vladimir Bannikov p ( ) 26 98 12:05
Irina Emelyanova  Andrew Nenakhov 26 98 12:07
Vladimir Bannikov  Oleg Bolotov p ( y) 26 98 17:29
Ruslan Ismailov  Constantin Bogdanov DragonLance 26 98 21:29
Leonid Shestakov  Aleksey Swiridov LotR 27 98 16:35
Dmitry Nikushchenko  Vladimir Bannikov Re: 27 98 00:47
Constantin Bogdanov  Nina Novackovich LotR 27 98 08:21
Farit Akhmedjanov  Nina Novackovich LotR 27 98 18:44
Farit Akhmedjanov  Vladimir Bannikov LotR 27 98 18:47
Andrew Nenakhov  Pavel Kholmanskikh LotR 27 98 14:08
Andrew Nenakhov  Konstantin Krivonogov LotR 27 98 14:11
Andrew Nenakhov  Alexander Medvedev 27 98 14:22
Andrew Nenakhov  Constantin Bogdanov LotR 27 98 14:40
Constantin Bogdanov  Svetlana Taskaeva LotR 27 98 15:22
Alexey Guzyuk  Vladimir Bannikov p ( ) 27 98 20:30
Alexey Guzyuk  Serge Berezhnoy . " p" 27 98 20:07
Constantin Bogdanov  Andrew Nenakhov LotR 27 98 19:46
Vladimir Matveev  Arthur Ponomarev Re: : 27 98 15:47
Vladimir Matveev  Arthur Ponomarev Re: 27 98 16:03
Wladimir Talalaev  Maria Anisimova LotR 27 98 19:35
Wladimir Talalaev  Alexander Kalinin p () 27 98 19:43
Wladimir Talalaev  Pavel Berlin p () 27 98 20:09
Wladimir Talalaev  Amartel LotR 27 98 20:18
Wladimir Talalaev  Makc K Petrov e e Re:p 27 98 20:28
Wladimir Talalaev  Nick Perumov LotR 27 98 20:41
Wladimir Talalaev  Alexey Taratinsky Science Fiction 27 98 21:21
Wladimir Talalaev  Nina Novackovich Sau's name 27 98 21:40
Amartel  Irina Emelyanova 27 98 18:21
Svetlana Taskaeva  Aleksey Swiridov LotR 27 98 20:14
Svetlana Taskaeva  Makc K Petrov LotR 27 98 20:24
Svetlana Taskaeva  Andrew Nenakhov LotR 27 98 20:28
Svetlana Taskaeva  Nina Novackovich LotR 27 98 20:33
Andrey Lensky  Alexander Neroev opa 28 98 00:47
Kirill Tretyak  Yuri Zubakin p 27 98 18:34
Artyom Katlinsky  Sergey Ilin LotR 27 98 20:17
Artyom Katlinsky  Andrew Nenakhov LotR 28 98 01:00
Aleksey Swiridov  Dmitriy Yukalov 27 98 12:16
Gregory Escov  Irina Emelyanova 27 98 02:32
Sergey Golubev  Konstantin Krivonogov Sau's name 28 98 01:33
Anton Skuratov  All Perumov 28 98 07:53
Igor Sereda  Yuri Zubakin (Re: ) 27 98 09:32
Alexey Taratinsky  Andrew Nenakhov LotR 27 98 14:54
Ivan Kovalef  Farit Akhmedjanov LotR 27 98 22:12
Ivan Kovalef  Timur Wishnjakov 27 98 22:44
Vadim Avdunin  Dmitry Chistov ( ) 27 98 00:13
Alexey Teterin  Leonid Shestakov Re: 27 98 09:29
Sergey Ilyin  All Re: 28 98 15:02
Constantin Bogdanov  Anton Skuratov Perumov 28 98 12:47
Yuri Zubakin  Igor Sereda (Re: ) 03 98 01:40
Yuri Zubakin  Kirill Tretyak p 03 98 01:40
Alexander Simonov  Mikki Dashevsky ( ) 25 98 22:18
Alexander Simonov  Aleksey Purtov 25 98 22:46
Dmitry Yakimovitch  Vitaliy Dmitrienko . "Dread Brass Shadows" 28 98 20:00
Andrew Nenakhov  Leonid Shestakov LotR 27 98 21:03
Andrew Nenakhov  Irina Emelyanova 27 98 21:04
Alexander Kalinin  All internet-. 01 98 13:30
Boris Tolstikov  Moderator of RU FANTASY - 01 98 19:40
Uliy Burkin  Aleksey Swiridov 26 98 12:02
Andrew Nenakhov  Constantin Bogdanov LotR 01 98 11:17
Alexander Neroev  Andrey Lensky opa 01 98 16:04
Constantin Bogdanov  Andrew Nenakhov LotR 02 98 09:47
Alexey Guzyuk  Alexander Neroev opa 28 98 08:24
Sergey Krasnov  Boxa Vasilyev 28 98 18:30
Svetlana Taskaeva  Andrew Nenakhov LotR 28 98 04:52
Vadim Avdunin  Svetlana Taskaeva LotR 27 98 22:22
Serge Berezhnoy  Alexey Guzyuk Re: . " p" 28 98 23:28
Svetlana Taskaeva  Constantin Bogdanov LotR 01 98 00:10
Svetlana Taskaeva  Alexander Neroev opa 01 98 00:11
Pavel Kholmanskikh  All 01 98 01:36
Pavel Kholmanskikh  Andrew Nenakhov LotR 01 98 02:30
Dmitry Belyavsky  Svetlana Taskaeva ? 28 98 16:45
Anton Skuratov  George Kiosov DragonLance 28 98 11:38
Anton Skuratov  All . H 28 98 11:42
Anton Skuratov  All 28 98 11:43
Anton Skuratov  All ? 28 98 11:56
Oleg Bolotov  Ivan Kovalef LotR 01 98 00:21
Oleg Bolotov  Andrew Nenakhov LotR 01 98 00:27
Aleksey Swiridov  Svetlana Taskaeva . 28 98 08:59
Aleksey Swiridov  Alexander Zeveke LotR 28 98 09:09
Artyom Katlinsky  All p pp 01 98 01:06
Artyom Katlinsky  Wladimir Talalaev p () 01 98 01:09
Alexander Neroev  Svetlana Taskaeva opa 02 98 21:09
Alexander Neroev  Pavel Kholmanskikh 02 98 21:13
Nikolay Javoronkov  Anton Skuratov Perumov 28 98 23:22
Wladimir Talalaev  Oleg Bolotov ?? LotR 01 98 16:17
Wladimir Talalaev  Valentine Gomza ?? LotR 01 98 16:21
Wladimir Talalaev  Andrew Nenakhov LotR 01 98 16:35
Wladimir Talalaev  Vladimir Bannikov LotR ... :( 01 98 17:27
Nina Novackovich  Vadim Avdunin LotR 01 98 19:19
Nina Novackovich  Constantin Bogdanov LotR 01 98 19:21
Nina Novackovich  Farit Akhmedjanov LotR 01 98 19:21
Nina Novackovich  Wladimir Talalaev Sau's name 01 98 19:22
Nina Novackovich  Svetlana Taskaeva LotR 01 98 19:24
Andrey Reznichenko  Eugene Shutoff Re: 28 98 23:42
Dmitry Chistov  Vadim Avdunin ( ) 02 98 01:32
Konstantin Grishin  Pavel Kholmanskikh 02 98 00:10
Alexander Chernichkin  Vladimir Bannikov Science Fiction 26 98 16:43
Ivan Kovalef  Maria Anisimova p 01 98 22:01
Nikolay Javoronkov  Oleg Pol p 26 98 16:02
Nataly Kramarencko  Pavel Kholmanskikh 02 98 03:43
Makc K Petrov  Arthur Ponomarev 01 98 04:29
Makc K Petrov  Constantin Bogdanov LotR 01 98 10:29
Makc K Petrov  Svetlana Taskaeva LotR 01 98 10:37
George Kiosov  Anton Skuratov DragonLance 02 98 00:49
Anton Skuratov  Serge Berezhnoy . " p" 01 98 09:20
Anton Skuratov  Pavel Kholmanskikh 01 98 09:26
Anton Skuratov  All p p 01 98 20:29
Aleksey Swiridov  Pavel Kholmanskikh LotR 01 98 10:15
Konstantin G Ananich  All Re: opa 02 98 10:28
Konstantin G Ananich  All Re: 02 98 11:13
Oleg Pol  All Re: LotR 02 98 11:29
Konstantin G Ananich  All Re: 02 98 15:07
Dmitry Groshev  Anton Skuratov ? 02 98 01:25
Makc K Petrov  Svetlana Taskaeva LotR 02 98 10:19
Oleg Bolotov  Konstantin G Ananich 02 98 12:28
Jurij Kashinskij  Sergey Ilin & All LotR 28 98 12:41
Boxa Vasilyev  Aleksey Swiridov Re: 28 98 14:06
Boxa Vasilyev  Vladimir Bannikov Re: 28 98 14:15
Boxa Vasilyev  Konstantin G Ananich Re: 28 98 14:20
Boxa Vasilyev  Sergey Ilin Re: LotR 28 98 14:20
Konstantin G Ananich  All Re: ? 02 98 20:31
Oleg Khozainov  Anton Skuratov 02 98 17:45
Constantin Bogdanov  Vadim Avdunin LotR 02 98 18:25
Constantin Bogdanov  Svetlana Taskaeva LotR 02 98 18:26
Maria Anisimova  Alexander Chernichkin Re: 02 98 17:16
Maria Anisimova  Oleg Bolotov Re: DragonLance 02 98 17:16
Maria Anisimova  Nina Novackovich Re: LotR 02 98 17:16
Maria Anisimova  Andrew Nenakhov Re: y 02 98 17:17
Maria Anisimova  Andrew Nenakhov Re: LotR 02 98 17:17
Maria Anisimova  Andrey Reznichenko Re: ! 02 98 17:17
Maria Anisimova  Alexander Simonov Re: ( ) 02 98 17:17
Maria Anisimova  Amartel Re: 02 98 17:17
Maria Anisimova  Wladimir Talalaev Re: LotR 02 98 17:17
Konstantin G Ananich  All Re: 02 98 22:55
Alex Umanov  Vladimir Bannikov FAQ (: Hyp) 02 98 01:39
Vladimir Bannikov  Andrew Nenakhov - 27 98 12:13
Vladimir Bannikov  Andrew Nenakhov LotR 27 98 12:18
Vladimir Bannikov  Andrew Nenakhov LotR 27 98 14:42
Vladimir Bannikov  Arthur Ponomarev 27 98 16:13
Vladimir Bannikov  Andrey Reznichenko ! 27 98 16:20
Vladimir Bannikov  Yuri Zubakin (Re: ) 27 98 17:05
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef LotR 27 98 17:32
Vladimir Bannikov  Pavel Kholmanskikh LotR 27 98 17:38
Moderator of RU FANTASY  Nina Novackovich LotR 27 98 17:40
Vladimir Bannikov  Ruslan Ismailov 27 98 17:42
Vladimir Bannikov  Ruslan Ismailov 27 98 17:48
Vladimir Bannikov  Alexey Taratinsky 27 98 17:50
Vladimir Bannikov  Oleg Khozainov ! 27 98 17:55
Vladimir Bannikov  Amartel 27 98 18:01
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov LotR 27 98 18:13
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov LotR 27 98 18:15
Vladimir Bannikov  Dmitry Casperovitch p 27 98 18:17
Vladimir Bannikov  Ingwar Holgerson 27 98 18:19
Vladimir Bannikov  Dmitry Nikushchenko 27 98 18:33
Moderator of RU FANTASY  Alex Solovyov ? 27 98 21:01
Moderator of RU FANTASY  Alexander Zeveke LotR 27 98 21:34
Moderator of RU FANTASY  Alexander Zeveke LotR 27 98 21:41
Vladimir Bannikov  Artem Lodygin FAQ (: Hyp) 27 98 21:43
Vladimir Bannikov  Aleksey Swiridov LotR 27 98 21:50
Vladimir Bannikov  Irina Emelyanova p ( ) 27 98 21:53
Vladimir Bannikov  Constantin Bogdanov LotR 28 98 19:13
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef 28 98 20:41
Vladimir Bannikov  Ivan Kovalef LotR 28 98 20:44
Vladimir Bannikov  Farit Akhmedjanov LotR 28 98 20:50
Vladimir Bannikov  Alexey Guzyuk p ( ) 28 98 21:03
Nickolas Ivanko  Vladimir Bannikov - 02 98 12:17
Moderator of RU FANTASY  Artyom Katlinsky LotR 02 98 15:22
Moderator of RU FANTASY  Andrew Nenakhov LotR 02 98 16:00
Boxa Vasilyev,  All ? February 27 1998 23:55)
Moderator of RU FANTASY  Jen Nefedova LOTR ( ) 02 98 17:14
Kostick Rasskazoff  All Dragon Lance 03 98 01:03
Roman E Carpoff  Alexander Chernichkin Science Fiction 02 98 22:45
Nina Novackovich  Wladimir Talalaev LotR 03 98 00:11
Vladimir Borisov  All : ... 01 98 01:22
Aleksey Purtov  Anton Skuratov Perumov 02 98 10:33
Svetlana Taskaeva  Aleksey Swiridov . 02 98 12:39
Svetlana Taskaeva  Uldor the Cursed LotR 02 98 12:41
Svetlana Taskaeva  Nina Novackovich LotR 02 98 23:48
Dmitriy Yukalov  Anton Skuratov ? 03 98 06:36
Dmitriy Yukalov  Pavel Kholmanskikh 03 98 06:50
Dmitriy Yukalov  Anton Skuratov p p 03 98 06:57
Alexander Zeveke  Makc K Petrov LotR 01 98 21:36
Alexander Zeveke  Vladimir Bannikov 01 98 21:36
Alexander Zeveke  Ivan Kovalef LotR 01 98 21:37
Makc K Petrov  Andrew Nenakhov LotR 03 98 12:51
Makc K Petrov  Vladimir Bannikov ! 03 98 12:58
Makc K Petrov  Aleksey Purtov Perumov 03 98 13:14
Constantin Bogdanov  Aleksey Swiridov LotR 03 98 15:09
Andrey Reznichenko  Pavel Kholmanskikh Re: 02 98 22:17
Andrey Reznichenko  Konstantin Grishin Re: 03 98 21:30
Andrey Reznichenko  All 03 98 21:33
Andrey Reznichenko  Boxa Vasilyev Re: LotR 03 98 21:36
Andrey Reznichenko  Vladimir Bannikov Re: ! 03 98 21:43
Yura Obukhov  Pavel Kholmanskikh 03 98 16:08
Constantin Bogdanov  Jurij Kashinskij LotR 03 98 16:58
Constantin Bogdanov  Andrey Reznichenko LotR 03 98 20:22
Wladimir Talalaev,  All p pp... March, Monday 15:05)
Wladimir Talalaev  Nina Novackovich LotR 03 98 15:56
Wladimir Talalaev  Nina Novackovich Sau's name 03 98 16:01
Wladimir Talalaev  Artyom Katlinsky p () 03 98 16:06
Dmitry Medvedev  Anton Skuratov p p 03 98 18:25
Marina Konnova  Maria Anisimova Re: " " 28 98 13:54
Marina Konnova  Arthur Ponomarev Re: : 28 98 14:26
Egor Kolesnikov  All MUD 02 98 16:23
Natalia Alekhina  All 03 98 21:50
Boxa Vasilyev  Pavel Kholmanskikh Re: 03 98 14:34
Boxa Vasilyev  Pavel Kholmanskikh Re: 03 98 15:21
Yuri Zubakin  Pavel Kholmanskikh 06 98 02:29
Alexey Teterin  Aleksey Swiridov Re: 03 98 17:07
Alexey Teterin  Vadim Avdunin Re: 03 98 17:15
Alexey Teterin  Alexey Taratinsky Re: LotR 03 98 17:49
Alexey Teterin  Nina Novackovich Re: Sau's name 03 98 17:53
Alexey Teterin  Vladimir Bannikov Re: ! 03 98 18:13
Alexey Teterin  Boxa Vasilyev Re: 03 98 19:04
Alexey Teterin  Vladimir Bannikov : ? :)))))))) 03 98 19:18
Alexey Teterin  Konstantin Krivonogov Re: LotR 27 98 09:57
Amartel  Vladimir Bannikov 03 98 23:10
Amartel  Maria Anisimova 03 98 23:16
Nina Novackovich  Svetlana Taskaeva LotR 03 98 23:33
Nina Novackovich  Maria Anisimova LotR 03 98 23:36
Konstantin Grishin  Oleg Khozainov 03 98 23:20
Konstantin Grishin  Andrey Reznichenko 04 98 01:28
Maxim Heifetz  All (p ) 02 98 21:01
Konstantin Krivonogov  Jen Nefedova Re: LOTR ( ) 03 98 15:16
Oleg Bolotov  Wladimir Talalaev p?? LotR 03 98 21:46
Alex Solovyov  All Re: ? 04 98 00:17
Svetlana Taskaeva  Vadim Avdunin LotR 03 98 23:47
Svetlana Taskaeva  Constantin Bogdanov LotR 04 98 00:46
Shadow Dweller  Nickolay Bolshackov Re: p 26 98 02:38
Shadow Dweller  Alexander Zeveke Re: Fantasy 26 98 02:39
Shadow Dweller  Leonid Shestakov Re: 26 98 02:43
Uldor the Cursed  Oleg Bolotov LotR 27 98 05:56
Uldor the Cursed  Evgenij Bereda LotR 27 98 06:36
Serge Berezhnoy  Anton Skuratov Re: . " p" 04 98 01:10
Vladimir_Ishenko  Serge Berezhnoy . " p" 03 98 00:08
Anton Skuratov  All Niennah 03 98 08:19
Anton Skuratov  Konstantin G Ananich 03 98 08:22
Anton Skuratov  Nikolay Javoronkov Perumov 03 98 08:23
Alexey Taratinsky  Ivan Kovalef LotR 01 98 13:12
Ingwar Holgerson  Dmitry Chistov p 27 98 17:48
Tupkalo Andrew  All Re: (p ) 04 98 08:47
Tupkalo Andrew  All Re: 04 98 08:49
Ivan Kovalef  Constantin Bogdanov LotR 02 98 13:25
Ivan Kovalef  Artem Lodygin LotR 02 98 17:30
Sergey Ilin  All Re: 04 98 12:19
George Baryshnikov  Anton Skuratov . H 04 98 00:15

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001