> | | | | | |

SU.BOOKS

, ,

 

          
Boxa Vasilyev  Andrew Tupkalo Re: - 27 99 00:53
Boris Uwarow  Semen Druy y : , ! 26 99 11:14
 
akg  All Re: 27 99 11:13
Alex Talan  All 27 99 11:03
Andrew Kozhevnicov  Andrew Tupkalo 27 99 08:28
Andrew Kozhevnicov  Vlad Shilovsky 27 99 08:41
Evgeny Karpov  Andrew Tupkalo p? 25 99 21:37
Evgeny Karpov  Max Bakakin p? 25 99 21:42
Olka Churkina  Andrew Kasantsev : 27 99 20:09
Vlad Shilovsky  All Re: y : , ! 27 99 14:04
Vadim Chesnokov  Semen Druy 24 99 18:42
Vadim Chesnokov  Vitaly Lugovsky , ( p!) 24 99 19:26
Vadim Chesnokov  Max Levenkov 24 99 19:35
Vadim Chesnokov  Oleg Goldshmidt p (: 1984 24 99 20:47
Vadim Chesnokov  All y : , ! 24 99 20:51
 
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 24 99 22:12
Boris Shvidler  Oleg Pol "" 25 99 01:01
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky py. 25 99 00:36
Dmitriy Kostiuk  Vadim Chesnokov y : , ! 25 99 22:07
Boris Nemykin  Max Cherepanov Re: 27 99 16:36
Boris Shvidler  Vadim Chesnokov , ! 25 99 16:39
Boris Shvidler  Boris Tolchinsky , ! 25 99 16:44
Dmitry Derevitsky  Yuri Zubakin Meta-Meta-SU.BOOKS 24 99 12:32
Eugene Chaikoon  All Re: p? 27 99 17:35
Andrew Tupkalo  Boris Uwarow y : , ! 27 99 11:32
Andrew Tupkalo  Yuri Zubakin 27 99 11:56
Andrew Tupkalo  Alexander Fadeev py ( " ") 27 99 12:07
Andrew Tupkalo  Edward Megerizky 27 99 12:13
Andrew Tupkalo  Boris Uwarow y : , ! 27 99 13:16
Andrew Tupkalo  Boris Uwarow , ! 27 99 13:22
Andrew Tupkalo  Alex Talan HH (HH ) pH 27 99 13:22
Andrew Tupkalo  Alex Talan HH (HH ) pH 27 99 13:26
Andrew Kozhevnicov  Vlad Shilovsky p 27 99 16:51
Andrew Tupkalo  Andrey Shmarin y : , ! 27 99 21:45
Andrew Tupkalo  Andrew Kasantsev 27 99 21:49
Andrew Tupkalo  Mike \"VRK\\" Minyailoff - 27 99 21:51
Andrew Tupkalo  Andrew Kasantsev py. 27 99 23:07
Andrew Tupkalo  Dmitry Sidoroff py. 27 99 23:09
Andrew Tupkalo  Alexander Gotlib .. (was: Re: ) 27 99 23:17
Ruslan Krasnikov  Semen Druy RE:, .. 26 99 22:03
Ruslan Krasnikov  Alex Talan RE:HH (HH ) pH 26 99 22:16
Lina Kirillova  Semen Druy 27 99 09:01
Lina Kirillova  Semen Druy (was: ..) 27 99 09:03
Yuri Zubakin  Dmitry Derevitsky Meta-Meta-SU.BOOKS 27 99 22:39
Yuri Zubakin  Andrew Tupkalo 27 99 22:47
Alex Talan  Andrew Tupkalo RE:HH (HH ) pH 27 99 20:14
Alex Talan  Ruslan Krasnikov RE:HH (HH ) pH 27 99 20:16
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 29 99 03:08
Kasantsev Andrew  All Re: : 29 99 03:55
oleg@gucbr.tomsk.su  All Re: py. 29 99 08:50
Dmitriy Gromov  All OLDNEWS N 20/99 (49) 28 99 11:10
Andrew Tupkalo  Kasantsev Andrew 28 99 22:22
Andrew Tupkalo  Nickolay Bolshackov py. 28 99 22:50
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 28 99 04:02
Dmitry Sidoroff  Alex Mustakis py. 28 99 05:56
Vlad Silin  Evgeny Novitsky p? 28 99 11:55
Vitaly Bychkov  Alexey Shaposhnikov Re: , ! 28 99 00:17
Andrew Kucherenko  All . =) 27 99 11:07
Boxa Vasilyev  Alex Talan RE:HH (HH ) pH 28 99 04:03
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 28 99 08:11
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 28 99 08:44
Evgeny Novitsky  Nickolay Bolshackov py. 28 99 09:08
Evgeny Novitsky  Boris Uwarow py. 28 99 09:21
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff 28 99 09:23
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 28 99 09:41
Evgeny Novitsky  Tatyana Rumyantseva py. 28 99 10:07
Evgeny Novitsky  Alexander Fadeev 28 99 10:11
Evgeny Novitsky  Semen Druy 28 99 10:17
Evgeny Novitsky  Andrew Kasantsev 28 99 10:36
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov py. 28 99 10:43
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov 28 99 10:45
Sergey Tiurin  All "" . 28 99 17:39
Andrew Tupkalo  Mikhail Zislis - 29 99 00:16
Alex Talan  Boxa Vasilyev RE:HH (HH ) pH 28 99 18:16
Ruslan Krasnikov  Aleksandr Zajcev RE: 27 99 21:50
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 28 99 19:13
Alexey A. Kiritchun  All Re: p? 28 99 19:19
Ruslan Krasnikov  Alex Talan RE:HH (HH ) pH 28 99 17:59
Ruslan Krasnikov  Shumil RE:p p 28 99 18:18
Maxim Ol'shevetz  All Rex Stout in inglish 28 99 22:42
Alexander Zeveke  Evgeny Novitsky , ! 27 99 12:57
Roman E. Carpoff  Dmitry Shevchenko vs yp 29 99 00:29
Roman E. Carpoff  Alex Talan HH (HH ) pH 29 99 00:41
Oleg Pol  All Re: "" 29 99 00:02
Oleg Pol  All Re: 29 99 00:02
Konstantin Begtin  Edward Megerizky RE:py. 28 99 23:06
Roman E. Carpoff  Andrew Tupkalo py. 29 99 01:21
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 29 99 00:32
Roman E. Carpoff  Alexander Gotlib .. (was: Re: ) 29 99 02:36
Mikhail Nazarenko  Semen Druy 28 99 23:20
Kasantsev Andrew  All Re: : 29 99 02:29
akg  All Re: 29 99 09:40
Shumil  Ruslan Krasnikov p p 27 99 03:56
Shumil  Olga Nonova , ! (: ! 27 99 23:53
Shumil  All Shumil vs pp: 27.12.1999 28 99 00:57
Nickolay Bolshackov  Andrew Tupkalo py. 27 99 21:32
Alexander Krasheninnikov  All Re: "" 28 99 01:58
Kasantsev Andrew  All Re: 28 99 02:40
Dmitriy Kostiuk  Alexander Fadeev y : , ! 27 99 22:54
Victor Horbunkoff  Dmitry Akentyev , ! 26 99 15:51
Ilya V Malyakin  Shumil p p 26 99 02:07
Ilya V Malyakin  Alexander Chuprin 26 99 02:09
Ilya V Malyakin  Oleg Khozainov " " 26 99 03:35
Ilya V Malyakin  Boris Uwarow y : , ! 26 99 15:33
Ilya V Malyakin  Max Bakakin p p. 26 99 15:47
Ilya V Malyakin  Andrew Kasantsev : 26 99 15:55
Ilya V Malyakin  Max Bakakin Meta-Meta-SU.BOOKS 26 99 16:15
Ilya V Malyakin  alexander.krasheninnikov@mtu-net.ru "" 26 99 16:20
Alex Mustakis  Dmitry Sidoroff py. 27 99 00:45
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 27 99 21:57
Toma  All Terra News 27 99 10:33
Dmitry Sidoroff  Edward Megerizky py. 27 99 17:01
Ivan Kovalef  Ilia Shmelyoff p 25 99 17:06
Michael Zherebin  Evgeny Novitsky 28 99 22:51
Alexander Gotlib  Andrew Tupkalo Re: .. (was: Re: ) 29 99 16:54
Alexander Gotlib  Boris Uwarow Re: y : , ! 29 99 17:00
Boxa Vasilyev  Andrew Tupkalo Re: (HH ) pH 28 99 07:58
Andrey Beresnyak  All y : , ! 29 99 07:28
Andrey Beresnyak  All y : , ! 29 99 07:32
Andrey Beresnyak  All 29 99 07:42
Andrey Beresnyak  All 29 99 07:44
Edward Megerizky  Andrew Tupkalo RE: 29 99 02:56
Edward Megerizky  Dmitry Sidoroff RE:py. 29 99 03:04
Boris Shvidler  Dmitry Sidoroff py. 28 99 23:40
Andrey Beresnyak  All 29 99 07:53
Andrey Beresnyak  All , ( p!) 29 99 08:05
Andrey Beresnyak  All py - 29 99 08:24
Andrey Beresnyak  All 29 99 08:44
Andrey Beresnyak  All : 29 99 08:55
Andrey Beresnyak  All y-py 29 99 09:03
Andrey Beresnyak  All p (: 1984 29 99 09:08
Andrey Beresnyak  All p 29 99 09:12
Roma Naftulin  Konstantin Yakimenko 24 99 15:29
Roma Naftulin  Alex Talan RE: 24 99 15:33
Andrey Beresnyak  All . =) 29 99 09:35
Kasantsev Andrew  All Re: : 29 99 09:41
Andrey Beresnyak  All 29 99 09:41
Ilya Peshekhonov  Alexey A. Kiritchun : 29 99 07:40
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky 29 99 05:24
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky py. 29 99 06:43
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky py. 29 99 07:29
Max Bakakin  Shumil p p 29 99 09:25
Dmitry Derevitsky  All " " vs " " 28 99 13:13
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 29 99 12:02
Alexander Klimenko  Boris Uwarow y : , ! 24 99 20:17
Alexander Klimenko  Paul Goloborodko p... 24 99 21:04
Alexander Klimenko  Alexander Pulver y : , ! 24 99 21:01
Max Bakakin  Evgeny Karpov p? 29 99 11:15
Max Bakakin  Eugene Chaikoon p? 29 99 11:50
Eugene Chaikoon  All Re: 29 99 14:37
Eugene Chaikoon  All Re: p? 29 99 16:52
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 29 99 13:06
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky p 29 99 17:28
Alexander Chernichkin  Lina Kirillova p p 28 99 20:56
Alexander Chernichkin  Andrew Tupkalo 28 99 21:19
Yar Mayev  Yuri Zubakin Re: Meta-Meta-SU.BOOKS 28 99 10:41
Yar Mayev  Boxa Vasilyev Re: - 29 99 01:46
Yar Mayev  Boris Tolchinsky Re: , ! 29 99 02:07
Dmitry Shevchenko  Roman E. Carpoff Re: vs yp 29 99 11:44
Vitaly Lugovsky  Shumil Re: , ( p!) 29 99 17:53
Vitaly Lugovsky  Vadim Chesnokov Re: , ( p!) 29 99 17:55
Vitaly Lugovsky  Max Bakakin Re: , ( p!) 29 99 17:55
Vitaly Lugovsky  Alex Talan Re: 29 99 18:01
Alex Talan  Sergey Tiurin RE: "" . 29 99 17:32
Alex Talan  Roman E. Carpoff RE:HH (HH ) pH 29 99 17:36
Boris Nemykin  Andrey Beresnyak Re: 29 99 18:59
Alexey A. Kiritchun  All Re: 29 99 19:49
Greg Shashkoff  All Re: y : , ! 29 99 19:56
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 29 99 19:56
Max Bakakin  Vitaly Lugovsky , ( p!) 29 99 21:30
Max Bakakin  Dmitry Derevitsky " " vs " " 29 99 21:43
Max Bakakin  Alexey A. Kiritchun 29 99 21:50
Vitaly Lugovsky  Max Bakakin Re: , ( p!) 29 99 23:44
Vadim Sivolapenko  All Re: .. (was: Re: ) 29 99 23:48
Konstantin Begtin  Dmitry Sidoroff Re: py. 29 99 00:32
Konstantin Begtin  Andrew Kucherenko Re: . =) 29 99 00:39
Konstantin Yakimenko  Roma Naftulin 29 99 22:58
Semen Druy  Alexander Fadeev y : , ! 28 99 03:35
Semen Druy  Oleg Khozainov " " 29 99 02:05
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 29 99 23:48
Mike Tyukanov  Alex Talan 29 99 19:23
Alexey Taratinsky  Alexander Lyukov 30 00 00:49
Roma Naftulin  Nickolay Bolshackov y : , ! 25 99 18:12
Kasantsev Andrew  All Re: : 30 99 03:54
Vlad Shilovsky  All Re: y : , ! 30 99 05:57
Natalya Shumitskaya  Dmitriy Kostiuk 23 99 22:57
Mikhail Zislis  Andrew Tupkalo 30 99 00:37
Olga Nonova  Shumil , ! (: ! 29 99 18:53
Olga Nonova  Boris Shvidler , ! 29 99 19:11
Olga Nonova  Andrew Kasantsev , ! 29 99 20:13
Olga Nonova  Semen Druy , ! 29 99 20:35
Andrey Shmarin  Vlad Shilovsky Re^2: 29 99 00:35
Andrey Shmarin  Sergey Tiurin Re^2: 29 99 00:38
Andrey Shmarin  Ruslan Krasnikov Re^2: p? 28 99 23:56
Andrey Shmarin  Olga Nonova Re: , ! 28 99 23:53
Dmitriy Gromov  All H 30 99 07:34
Anton Leitan  All (Re: "" .) 30 99 10:19
Mikhail Zislis  Andrew Tupkalo - 30 99 02:56
Alex Talan  Roma Naftulin RE: 30 99 10:12
Alexander Chuprin  Victor Horbunkoff , ! 29 99 22:21
Dmitry Derevitsky  Andrew Kucherenko . =) 29 99 10:56
Irina R. Kapitannikova  All TAM.HAC.HET, ? 29 99 18:45
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 30 99 07:09
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky 30 99 01:33
Dmitry Borzikh  ALL - 30 99 13:14
Semen Druy  Boris Uwarow y : , ! 30 99 00:47
 
Semen Druy  Evgeny Novitsky 29 99 23:45
Semen Druy  Mikhail Zislis py ( " ") 29 99 23:41
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 30 99 14:17
Andrey Beresnyak  All " " vs " " 30 99 14:26
Andrew Kozelko  Andrey Beresnyak 30 99 10:24
Yar Mayev  All Mapa 29 99 06:46
Vitaly Lugovsky  Olga Nonova Re: , ! 30 99 14:41
Andrey Beresnyak  All 30 99 14:43
Vitaly Lugovsky  Mike \"VRK\\" Minyailoff Re: - 30 99 14:43
Vitaly Lugovsky  Boxa Vasilyev Re: - 30 99 14:45
Andrey Beresnyak  All , ! 30 99 14:45
Vitaly Lugovsky  Andrew Tupkalo Re: - 30 99 14:47
Andrew Kuchik  All ! 29 99 20:09
Shumil  Dmitry Shevchenko vs yp 29 99 01:01
Andrey Beresnyak  All , ! 30 99 15:24
Andrey Beresnyak  All - 30 99 15:28
Roman E. Carpoff  Alexey Shaposhnikov 30 99 15:27
Anton Ikryannikov  Dmitry Shevchenko vs yp 30 99 12:04
Denis Zakirov  Konstantin Yakimenko 30 99 15:36
Roman E. Carpoff  Alex Talan HH (HH ) pH 30 99 17:22
Hellen Lesjukova  Dmitry Derevitsky " " vs " " 30 99 11:40
Timur Tatlybaev  All Re: : 30 99 19:14
Timur Tatlybaev  All Re: : 30 99 19:29
Vitaly Lugovsky  Andrew Kuchik Re: ! 30 99 19:35
Roman E. Carpoff  Alexander Lyukov 30 99 19:19
Roman E. Carpoff  Dmitry Sidoroff py. 30 99 19:27
Alex Talan  All 30 99 19:43
Timur Tatlybaev  All Re: 30 99 19:47
Timur Tatlybaev  All Re: 30 99 19:56
Sergey Tiurin  Andrey Shmarin Re^3: 30 99 17:31
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 31 99 00:26
Nickolay Bolshackov  Mike \"VRK\\" Minyailoff - 29 99 08:05
Nickolay Bolshackov  Evgeny Novitsky py. 29 99 23:32
oleg@gucbr.tomsk.su  All Re: py. 31 99 09:28
Shumil  All Shumil vs pp: 30.12.1999 31 99 01:48
Anatoly R. Tjutereff  Evgeny Novitsky 29 99 18:52
Alexey Shaposhnikov  "Roman E. Carpoff" Re: 31 99 13:41
Andrew Starsh  All p. 31 99 21:44
Konstantin Grishin  Andrey Beresnyak 31 99 18:47
Sergey Kazinin  Shumil , ! 19 99 18:34
Sergey Kazinin  andreyb@cco.caltech.edu , ! 19 99 18:37
Sergey Kazinin  Drunksnake py. 19 99 18:36
Konstantin Grishin  Andrew Starsh p. 31 99 21:26
Boxa Vasilyev  Alex Talan RE:HH (HH ) pH 31 99 08:40
Max Levenkov  Boxa Vasilyev HH (HH ) pH 01 00 18:12
Aleksandr Vinogradov  Andrew Kasantsev : 30 99 23:50
Aleksandr Vinogradov  Olka Churkina : 31 99 00:00
Alexander Chuprin  Evgeny Novitsky py. 02 00 08:11
Alexander Chuprin  Andrey Beresnyak y : , ! 02 00 08:54
Alexander Chuprin  Dmitry Derevitsky " " vs " " 02 00 08:56
Alexander Chuprin  Mikhail Zislis 02 00 09:09
Alexander Chuprin  Vitaly Lugovsky ! 02 00 10:11
Ilya V Malyakin  Dmitry Sidoroff py. 28 99 02:17
Ilya V Malyakin  Boris Uwarow : 28 99 02:32
Ilya V Malyakin  Boris Uwarow 28 99 02:37
Marina Konnova  Oleg Khozainov " " 29 99 09:31
Marina Konnova  Semen Druy " " 29 99 09:36
Marina Konnova  Hellen Lesjukova p 29 99 10:05
Marina Konnova  Boris Uwarow y : , ! 29 99 10:47
Alex Talan  Roman E. Carpoff RE:HH (HH ) pH 30 99 19:57
Michael Paniushkin  Mike Tyukanov 30 99 10:24
Ruslan Krasnikov  Andrey Shmarin Re^2: p? 30 99 22:09
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 30 99 23:15
Alexey A. Kiritchun  All Re: 30 99 23:26
Konstantin Yakimenko  Denis Zakirov 30 99 23:11
Dmitriy Kostiuk  Natalya Shumitskaya 30 99 23:21
Yar Mayev  All ec poa - 1 of 2 30 99 02:49
Yar Mayev  All ec poa - 2 of 2 30 99 02:54
Mikhail Zislis  Semen Druy " " 31 99 00:14
Mikhail Zislis  Semen Druy py ( " ") 31 99 00:14
Anthon Antipov  Dmitry Derevitsky " " vs " " 30 99 23:34
Roman E. Carpoff  Alex Talan HH (HH ) pH 02 00 23:51
Dmitry Sidoroff  Timur Tatlybaev 31 99 04:17
Mike \"VRK\\" Minyailoff  All Re: 31 99 09:14
Irina R. Kapitannikova  All ! 31 99 04:49
Dmitry Derevitsky  Andrey Beresnyak " " vs " " 30 99 16:33
Irina R. Kapitannikova  Yar Mayev ec poa - 1 of 2 31 99 12:23
Sergey Yaroslavsky  All H!!!!! ! 31 99 15:55
Edward Megerizky  Konstantin Begtin RE:py. 31 99 10:54
Vlad Tchizhma  Sergei Samsonov : 29 99 13:41
Vlad Tchizhma  Evgeny Novitsky 80 29 99 13:52
Nikolay V. Norin  All Re: , ! 31 99 18:11
Alex Talan  All ! 31 99 17:37
Ruslan Krasnikov  All C !!!! 31 99 19:29
Andrew Kozhevnicov  Leonid Kudryavcev 31 99 17:58
Mike Tyukanov  Mike \"VRK\\" Minyailoff 31 99 20:05
Semen Druy  Olga Nonova , ! 02 00 19:27
Semen Druy  All 02 00 19:54
Dmitry Sidoroff  All 31 99 16:42
Alexander Pulver  Dmitry Derevitsky " " vs " " 31 99 20:42
Michel Kuzmenko  All 01 00 15:39
Vitaly Lugovsky  Vitaly Lugovsky Re: ! 01 00 22:36
Boris Ossipov  Michael Zherebin - p 31 99 11:24
Boris Uwarow  Andrew Kasantsev : 28 99 20:03
Boris Uwarow  Ilya V Malyakin y : , ! 28 99 19:37
Boris Uwarow  Ilya V Malyakin : 28 99 19:52
Alexander Pulver  Boris Uwarow : 02 00 05:55
Ruslan Khoroshiy  All 01 00 19:47
Ruslan Krasnikov  Boris Shvidler RE:, ! 02 00 16:32
Andrey Shmarin  Shumil Re: (: y 31 99 20:40
Andrey Shmarin  Boris Shvidler Re: , ! 31 99 14:19
Andrey Shmarin  Andrew Tupkalo Re: y : , ! 31 99 14:20
Andrey Shmarin  All !!! 31 99 14:22
Ilya Peshekhonov  Alexey A. Kiritchun : 01 00 21:18
Alex Talan  All 02 00 21:34
Ivan Kovalef  All p p. 02 00 06:52
Ivan Kovalef  Shumil ? 02 00 11:53
Boxa Vasilyev  Yar Mayev Re: - 03 00 06:24
Boxa Vasilyev  Alex Talan RE: "" . 03 00 06:28
Boxa Vasilyev  Alex Talan RE:HH (HH ) pH 03 00 06:30
Oleg Goldshmidt  Drunksnake Re: (: 1984 26 99 12:36
Evgeny Novitsky  Konstantin Begtin py. 03 00 10:28
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 03 00 10:50
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 03 00 11:34
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov p 03 00 11:48
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov 03 00 12:50
Evgeny Novitsky  Semen Druy 03 00 12:56
Evgeny Novitsky  Vlad Tchizhma 80 03 00 13:23
Alex Talan  Boxa Vasilyev RE:HH (HH ) pH 03 00 12:58
Alex Talan  Roman E. Carpoff RE:HH (HH ) pH 03 00 13:01
Michael Zherebin  Semen Druy 03 00 13:50
Michael Zherebin  vsl@spica.ihep.su ! 03 00 13:53
Andrew Starsh  Konstantin Grishin Re: p. 03 00 20:42
Stanislav Ovchinnikov  Andrey Beresnyak Re: p 31 99 09:53
Hellen Lesjukova  Marina Konnova p 03 00 16:26
Boxa Vasilyev  Alex Talan RE:HH (HH ) pH 03 00 22:08
Dmitriy Kostiuk  All 03 00 22:45
Dmitriy Kostiuk  All "" - 03 00 22:45
Alex Zapolsky  Vadim Chesnokov , ! 03 00 22:16
Oleg Kolesnikoff  Shumil Shumil vs pp: 30.12.1999 01 99 01:15
Alexey Taratinsky  Sergey Yaroslavsky H!!!!! ! 03 00 05:29
Romych VK Yerimeyenko  All p .p . 04 00 01:26
Shumil  Vitaly Lugovsky , ( p!) 31 99 03:59
Shumil  Vitaly Lugovsky , ( p!) 31 99 04:10
Leonid Slobodchikov  Dmitry Akentyev y : , ! 25 99 11:17
Konstantin Yakimenko  Boxa Vasilyev HH (HH ) pH 04 00 07:29
Sergey Tiurin  Alex Talan Re: 30 99 23:31
Sergey Yaroslavsky  Alexey Taratinsky H!!!!! ! 04 00 12:14
Sergey Yaroslavsky  Dmitriy Kostiuk "" - 04 00 12:15
Evgeny Novitsky  Boxa Vasilyev HH (HH ) pH 04 00 14:01
Konstantin Grishin  Alex Talan 04 00 17:53
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky p 04 00 10:05
Vadim Averkov  Andrew Tupkalo y. (#3). p 01 99 06:41
Vlad Shilovsky  All Re: Re^3: 04 00 22:59
Kasantsev Andrew  All Re: : 04 00 23:16
Nickolay Bolshackov  Semen Druy 04 00 12:59
Nickolay Bolshackov  gmk@mech.math.msu.su 04 00 13:10
Shumil  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 26 99 02:29
Boxa Vasilyev  Evgeny Novitsky Re: (HH ) pH 04 00 19:44
Boxa Vasilyev  Konstantin Grishin Re: 05 00 02:22
Aleksandr Zajcev  Michael Paniushkin y : , ! 03 00 13:00
Aleksandr Zajcev  Ruslan Krasnikov 03 00 13:03
Ivan Kovalef  Eugene Chaikoon p? 04 00 14:53
Ivan Kovalef  Dmitry Derevitsky " " vs " " 04 00 15:11
Ivan Kovalef  Andrey Beresnyak p 04 00 15:22
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov p 05 00 11:20
Max Levenkov  All H 05 00 17:41
Natalya Shumitskaya  freelancer@norcom.ru 30 99 11:25
Natalya Shumitskaya  Evgeny Novitsky 30 99 12:01
Natalya Shumitskaya  Konstantin Grishin - p 31 99 11:50
Natalya Shumitskaya  Andrew Kozhevnicov 31 99 12:07
Natalya Shumitskaya  Andrew Tupkalo y : , ! 31 99 18:17
Constantine Vetlov  Sergey Tiurin 05 00 17:10
Alexey A. Kiritchun  All Re: : 05 00 14:40
Dmitry Casperovitch  Semen Druy 05 00 14:19
Dmitry Casperovitch  Sergey Tiurin Re^3: 05 00 14:19
Denis Zakirov  Konstantin Yakimenko 05 00 23:27
Alexey Alborow  Boris Ossipov p 05 00 16:57
Alexey Alborow  Konstantin Grishin ( -2) 05 00 17:04
Alexey Alborow  Andrew Kucherenko . =) 05 00 21:44
Alexey Alborow  Sergey Tiurin "" . 05 00 22:03
Vadim Chesnokov  Alexey Shaposhnikov p 05 00 19:20
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 05 00 20:42
Dmitriy Kostiuk  Sergey Yaroslavsky "" - 04 00 21:49
Michael Paniushkin  Boris Uwarow : 02 00 22:44
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 03 00 13:10
Ruslan Krasnikov  Oleg Pol Re: 03 00 17:44
Ruslan Krasnikov  Eugene Chaikoon Re: 03 00 23:39
Ruslan Krasnikov  Alex Talan RE: "" . 03 00 23:43
Ruslan Krasnikov  Vadim Sivolapenko Re: .. (was: Re: ) 03 00 23:45
Ruslan Krasnikov  Konstantin Yakimenko RE: 03 00 23:47
Ruslan Krasnikov  Semen Druy RE:y : , ! 04 00 00:03
Ruslan Krasnikov  Alex Talan RE: 04 00 00:07
Ruslan Krasnikov  Konstantin Yakimenko RE: 04 00 00:12
Liana Blagennova  Andrey Beresnyak , ! 04 00 02:47
Andrew Kozelko  All "" - 04 00 14:26
Andrey Shmarin  Sergey Tiurin Re^4: 04 00 00:07
Andrey Shmarin  Alex Talan Re^2: 04 00 00:49
Andrey Shmarin  Ruslan Krasnikov Re^3: p? 04 00 01:24
Andrey Shmarin  Alexey A. Kiritchun Re^2: p? 03 00 14:00
Liana Blagennova  All Re: : 04 00 17:47
Oleg Svetozersky  Alexey Taratinsky H!!!!! ! 05 00 22:55
Vitaly Lugovsky  Shumil Re: , ( p!) 06 00 00:35
Tahir Hasanov  All 05 00 08:09
Dmitriy Kostiuk  Alex Talan 05 00 23:23
Dmitriy Kostiuk  Ivan Kovalef p? 05 00 23:35
Andrew Starsh  Oleg Svetozersky Re: H!!!!! ! 06 00 09:01
oleg@gucbr.tomsk.su  All Re: : 06 00 08:40
Kasantsev Andrew  All Re: : 06 00 03:22
Marina Smelyanskaya  Yar Mayev Mapa 05 00 15:08
Mitchel Vlastovsky  Natalya Shumitskaya - p 06 00 08:40
Sergey Yaroslavsky  Dmitriy Kostiuk "" - 06 00 08:49
Alex Talan  Ruslan Krasnikov RE: "" . 06 00 11:04
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov 06 00 11:35
Zulja Gafarova  Liana Blagennova : 06 00 10:08
Dmitry Sidoroff  Oleg Shiryaev py. 06 00 08:40
Roma Naftulin  All . 04 00 22:15
Andrew Kozhevnicov  Leonid Kudryavcev 06 00 12:05
Andrew Kozhevnicov  Natalya Shumitskaya 06 00 12:15
Vadim Sivolapenko  All Re: .. (was: Re: ) 06 00 13:14
Andrey Beresnyak  All py. 06 00 13:19
Andrey Beresnyak  All : 06 00 13:26
Andrey Beresnyak  All : 06 00 13:38
Andrey Beresnyak  All :. 06 00 13:29
Andrey Beresnyak  All : 06 00 13:49
Andrey Beresnyak  All , ! 06 00 14:11
Andrey Beresnyak  All , ! 06 00 14:28
Andrey Beresnyak  All y : , ! 06 00 14:32
Andrey Beresnyak  All p 06 00 14:43
Andrey Beresnyak  All Mapa 06 00 14:58
Boris Shvidler  Oleg Pol "" 31 99 22:23
Alexey Alborow  Kasantsev Andrew : 06 00 14:37
Alexander Chuprin  Michael Paniushkin : 06 00 12:51
Mike \"VRK\\" Minyailoff  All Re: - 06 00 12:31
Vitaly Lugovsky  Ivan Kovalef Re: p p. 06 00 18:20
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: "" - 06 00 18:23
Vitaly Lugovsky  Dmitriy Kostiuk Re: "" - 06 00 18:25
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky py. 05 00 23:39
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 05 00 23:56
Vadim Chesnokov  Vitaly Lugovsky , ( p!) 06 00 00:53
Dmitry Sidoroff  Ilya V Malyakin py. 06 00 15:38
Semen Druy  Mikhail Zislis " " 05 00 22:45
Semen Druy  Mikhail Zislis py ( " ") 05 00 22:47
Semen Druy  Evgeny Novitsky 05 00 19:14
Dmitry Shevchenko  Shumil Re: vs yp 06 00 14:29
Dmitry Shevchenko  Anton Ikryannikov Re: vs yp 06 00 14:33
Roman E. Carpoff  Andrew Kozelko "" - 06 00 19:43
Dmitriy Kostiuk  Sergey Yaroslavsky "" - 06 00 20:12
Vlad Shilovsky  All Re: py. 06 00 21:26
Vlad Shilovsky  All Re: (HH ) pH 06 00 21:26
Michel Kuzmenko  All Re: p 06 00 21:41
Zulja Gafarova  Alexey Alborow : 06 00 22:53
Marina Konnova  All . Special Edition 04 00 19:09
Ilya V Malyakin  Dmitry Sidoroff py. 05 00 03:21
Ilya V Malyakin  Andrew Kasantsev : 05 00 03:43
Ilya V Malyakin  Konstantin Grishin p. 05 00 03:56
Konstantin Yakimenko  Ruslan Krasnikov 06 00 08:10
Zulja Gafarova  Vadim Chesnokov 07 00 00:49
Vlad Shilovsky  All Re: : 06 00 22:25
Artischev Vadim  All py. 06 00 23:24
Oleg Kolesnikoff  Shumil Shumil vs pp: 30.12.1999 01 99 20:34
Aleksandr Vinogradov  Liana Blagennova : 06 00 16:14
Aleksandr Vinogradov  Oleg Svetozersky H!!!!! ! 06 00 16:29
Alexey Alborow  Zulja Gafarova : 06 00 22:49
Alexey Alborow  Zulja Gafarova : 06 00 23:54
Alexey Alborow  Michel Kuzmenko p 07 00 00:16
Natalya Shumitskaya  Dmitry Sidoroff py. 03 00 10:25
Dmitry Akentyev  Alexander Chuprin , ! 30 99 14:29
Dmitry Akentyev  Alex Mustakis py - 30 99 14:34
Dmitry Akentyev  All y .p : 04 00 13:55
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo , ! 25 99 18:16
Dmitry Akentyev  Andrew Tupkalo versus . 26 99 10:51
Dmitry Akentyev  Evgeny Karpov p 26 99 11:49
Dmitry Akentyev  Vadim Chesnokov y : , ! 26 99 12:22
Dmitry Akentyev  Shumil Shumil vs pp: 23.12.1999 26 99 12:41
Zulja Gafarova  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 07 00 08:08
Zulja Gafarova  Alexey Alborow : 07 00 08:47
Zulja Gafarova  Alexey Alborow : 07 00 09:30
Tatyana Rumyantseva  Vadim Chesnokov py. 06 00 21:56
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 06 00 20:00
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 06 00 21:31
Max Bakakin  Dmitry Akentyev p 07 00 11:24
Max Bakakin  Artischev Vadim py. 07 00 12:50
Ruslan Krasnikov  Andrey Shmarin Re^3: p? 06 00 22:38
Sergey Yaroslavsky  Dmitriy Kostiuk "" - 07 00 13:52
Artischev Vadim  All py. 07 00 14:56
Boxa Vasilyev  Alexey Alborow Re: ( -2) 06 00 05:06
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov py. 07 00 18:06
Evgeny Novitsky  Vadim Chesnokov 07 00 18:26
Evgeny Novitsky  Semen Druy 07 00 18:45
Evgeny Novitsky  freelancer@norcom.ru HH (HH ) pH 07 00 19:05
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky py. 07 00 13:02
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky py. 07 00 13:55
Tanglan  Mike Tyukanov 06 00 17:09
Lina Kirillova  Marina Konnova . Special Edition 07 00 21:41
Lina Kirillova  Artischev Vadim py. 07 00 21:44
Alex Mustakis  Dmitry Akentyev py - 07 00 19:16
Alexey Alborow  Zulja Gafarova : 07 00 18:14
Alexey Alborow  Zulja Gafarova : 07 00 18:15
Ivan Kovalef  Vitaly Lugovsky p p. 07 00 05:20
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky 07 00 00:24
Vitaly Lugovsky  Vadim Chesnokov Re: , ( p!) 07 00 23:10
Vitaly Lugovsky  Ivan Kovalef Re: p p. 07 00 23:12
Marina Dyachenko  All p 06 00 23:02
Zulja Gafarova  Alexey Alborow : 08 00 01:22
Ilya Chorine  Andrew Kozelko Re: "" - 07 00 23:45
Andrey Beresnyak  All py. 08 00 00:22
Konstantin Begtin  Sergey Yaroslavsky Re: H!!!!! ! 07 00 00:14
Aleksandr Vinogradov  Dmitry Akentyev p 07 00 21:37
Aleksandr Vinogradov  Anton Ikryannikov 08 00 00:29
Vlad Shilovsky  All Re: py. 08 00 02:02
Shumil  Vitaly Lugovsky , ( p!) 28 99 02:06
Nickolay Bolshackov  Michael Paniushkin : 07 00 14:15
Nickolay Bolshackov  freelancer@norcom.ru py. 07 00 14:38
Andrey Shmarin  Alex Talan Re: 07 00 17:24
Andrey Shmarin  Aleksandr Zajcev Re: y : , ! 07 00 18:03
Marina Smelyanskaya  Andrey Beresnyak Mapa 07 00 13:04
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 07 00 23:38
Nataly Kramarencko  Evgeny Novitsky 08 00 03:24
Mike Tyukanov  Tanglan 08 00 04:39
Sergey Yaroslavsky  Konstantin Begtin H!!!!! ! 08 00 08:28
Kirill Romanov,  All Happy New Year!!! (sorry for forvard) January 07 2000 08:49)
 
 
Oleg Goldshmidt  andreyb@cco.caltech.edu Re: (: 1984 07 00 10:44
Oleg Goldshmidt  Vadim Chesnokov Re: (: 1984 07 00 11:05
Oleg Goldshmidt  Yar Mayev Re: Mapa 08 00 00:35
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 08 00 11:11
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 08 00 11:22
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov 08 00 11:27
Michael Paniushkin  Mike Tyukanov 06 00 08:59
Alexey Shaposhnikov  Vadim Chesnokov Re: p 06 00 22:31
Oleg Pol  Tanglan 08 00 12:14
Michel Kuzmenko  All Re: p 08 00 14:21
Boris Ivanov  Dmitry Casperovitch 07 00 22:24
Leonid Kandinsky  Konstantin Begtin H!!!!! ! 08 00 14:16
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky py. 08 00 14:43
Vitaly Lugovsky  Shumil Re: , ( p!) 08 00 18:13
Andrew Kozhevnicov  Vlad Shilovsky py. 08 00 18:47
Tanglan  Mike Tyukanov 08 00 21:03
Liana Blagennova  All , - ! 08 00 21:27
Liana Blagennova  Andrey Beresnyak , ! 08 00 21:25
Alexey Shaposhnikov  Evgeny Novitsky Re: 08 00 17:21
Anthon Antipov  Vitaly Lugovsky "" - 08 00 09:43
Andrey Shmarin  Dmitry Sidoroff Re: py. 08 00 13:00
Andrey Shmarin  Ruslan Krasnikov Re^4: p? 08 00 14:12
Anton Ikryannikov  Dmitry Shevchenko vs yp 07 00 22:49
Anton Ikryannikov  Tatyana Rumyantseva py. 07 00 23:18
Boxa Vasilyev  Andrey Shmarin Re: y : , ! 08 00 08:10
Victor Fedorov  Kirill Pleshkov . "p " 23 99 20:16
Yuri Podogov  Oleg Svetozersky H!!!!! ! 08 00 22:05
Artischev Vadim  All py. 09 00 03:19
Leonid Kandinsky  Michel Kuzmenko p 08 00 23:02
Nataly Kramarencko  Yar Mayev Mapa 08 00 18:05
Nataly Kramarencko  Mike \"VRK\\" Minyailoff - 08 00 18:08
Nataly Kramarencko  Yar Mayev py. 09 00 01:16
Sergey Grigoriev  Dmitry Akentyev p 08 00 12:47
Alexander Chuprin  Aleksandr Vinogradov p 09 00 00:11
Alexander Chuprin  Dmitry Akentyev py - 09 00 00:21
Andrew Starsh  Liana Blagennova Re: , - ! 09 00 13:39
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 09 00 11:18
Evgeny Novitsky  Alexey Shaposhnikov 09 00 11:40
Evgeny Novitsky  Nataly Kramarencko 09 00 11:43
Evgeny Novitsky  Anton Ikryannikov py. 09 00 11:56
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 09 00 13:27
Tatyana Rumyantseva  Anton Ikryannikov py. 09 00 14:00
Dmitry Sidoroff  Max Bakakin py. 09 00 13:40
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky 09 00 14:06
Dmitry Sidoroff  Zulja Gafarova : 09 00 14:26
Dmitry Sidoroff  Liana Blagennova , - ! 09 00 15:07
Olga Slobodchikova  All "" 09 00 15:18
Zulja Gafarova  Dmitry Sidoroff : 09 00 21:15
Tanglan  Oleg Pol 09 00 14:56
Lina Kirillova  Artischev Vadim py. 09 00 20:15
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky py. 09 00 20:48
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky 09 00 20:57
Alexey Alborow  Zulja Gafarova : 08 00 18:19
Leonid Kandinsky  Liana Blagennova , - ! 09 00 21:06
Leonid Kandinsky  Shumil Shumil vs pp: 30.12.1999 09 00 21:48
Leonid Kandinsky  Lina Kirillova py. 09 00 21:51
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky py. 09 00 21:59
Leonid Kandinsky  Evgeny Novitsky 09 00 22:47
Oleg Kolesnikoff  Shumil Shumil vs pp: 30.12.1999 10 99 01:16
Oleg Pol  Sergey Grigoriev p 09 00 13:36
Oleg Pol  Tanglan 10 00 00:54
Oleg Pol  Andrew Starsh , - ! 10 00 01:11
Oleg Pol  Boris Shvidler "" 10 00 01:24
Oleg Pol  Ruslan Krasnikov 10 00 01:26
Oleg Bakiev  Evgeny Novitsky 09 00 23:58
Semen Druy  Evgeny Novitsky 09 00 23:53
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky py. 09 00 20:33
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 09 00 20:58
Liana Blagennova  Andrew Starsh , - ! 09 00 23:03
Konstantin Grishin  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 09 00 13:02
Konstantin Grishin  Shumil Shumil vs pp: 30.12.1999 09 00 13:17
Yuri Podogov  Andrey Beresnyak py. 09 00 23:44
Alex Volperts  Alexey Alborow Re: pyp: yp 10 00 01:05
Alexey Taratinsky  Sergey Yaroslavsky H!!!!! ! 10 00 01:16
Alexey Taratinsky  Oleg Svetozersky H!!!!! ! 10 00 01:27
Alexey Taratinsky  Vadim Chesnokov , ( p!) 10 00 01:40
Alexey Taratinsky  Natalya Shumitskaya py. 10 00 01:54
Alexey Taratinsky  Liana Blagennova , - ! 10 00 02:19
Alex Volperts  Oleg Pol Re: 10 00 03:48
Sergei Samsonov  Andrey Beresnyak , ! 10 00 11:07
Sergei Samsonov  Ilya V Malyakin py. 10 00 12:34
Alexander Chuprin  Nataly Kramarencko py. 09 00 18:50
Shumil  Dmitry Shevchenko vs yp 30 99 02:35
Shumil  Olga Nonova , ! (: ! 30 99 03:49
Irina R. Kapitannikova  All TAM.HAC.HET, ? 10 00 03:49
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff 10 00 08:51
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff , - ! 10 00 09:03
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis py. 10 00 09:10
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis 10 00 09:15
Evgeny Novitsky  Leonid Kandinsky py. 10 00 09:22
Evgeny Novitsky  Leonid Kandinsky 10 00 09:24
Oleg Pol  Alex Volperts 10 00 09:06
Sergey Yaroslavsky  Alexey Taratinsky H!!!!! ! 10 00 08:47
akg  All Re: 10 00 11:37
Zulja Gafarova  Leonid Kandinsky 10 00 11:05
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky py. 10 00 10:18
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky 10 00 10:19
Dmitry Casperovitch  Boris Ivanov 10 00 11:55
Alexey Alborow  Leonid Kandinsky , - ! 10 00 10:14
Michael Zherebin  Dmitry Sidoroff py. 09 00 11:52
Edward Megerizky  Oleg Svetozersky RE: H!!!!! ! 07 00 18:08
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^2: 10 00 17:02
Dmitriy Kostiuk  Natalya Shumitskaya 07 00 20:46
Dmitriy Kostiuk  Sergey Yaroslavsky "" - 07 00 21:06
Evgeny Novitsky  Oleg Bakiev 10 00 17:17
Evgeny Novitsky  Dmitry Sidoroff py. 10 00 17:19
Evgeny Novitsky  Semen Druy 10 00 17:25
Alex Volperts  Oleg Pol Re: 10 00 14:54
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^3: 10 00 14:59
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis py. 10 00 19:40
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis 10 00 19:58
Lina Kirillova  Leonid Kandinsky py. 10 00 08:59
Evgeny Karpov  Andrew Tupkalo p? 08 00 18:24
Evgeny Karpov  Max Bakakin p? 08 00 18:29
Evgeny Karpov  All -2. ;) or :( ? 08 00 18:42
Dmitry Sidoroff  Zulja Gafarova : 10 00 16:11
Oleg Pol  Sergey Yaroslavsky H!!!!! ! 10 00 12:00
Oleg Pol  Alex Volperts 10 00 22:17
Aleksandr Vinogradov  Dmitry Sidoroff py. 10 00 20:22
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky py. 10 00 21:05
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky 10 00 21:24
Andrew Starsh  Oleg Pol Re: , - ! 11 00 03:41
Andrew Starsh  Liana Blagennova Re: , - ! 11 00 03:44
Tatyana Rumyantseva  Dmitry Sidoroff py. 10 00 21:45
Anthon Antipov  Nataly Kramarencko Mapa 10 00 22:59
Zulja Gafarova  Dmitry Sidoroff : 11 00 02:29
Oleg Kolesnikoff  Konstantin Grishin Shumil vs pp: 30.12.1999 11 99 00:45
Alex Volperts  Oleg Pol Re: 11 00 00:31
Oleg Bakiev  Evgeny Novitsky 10 00 23:56
Oleg Bakiev  Evgeny Novitsky 10 00 23:52
Oleg Pol  Andrew Starsh , - ! 10 00 23:57
Dmitriy Kostiuk  Evgeny Novitsky py. 10 00 23:28
Michel Kuzmenko  All Re: p 10 00 04:02
Nikolay V. Norin  All Re: H!!!!! ! 10 00 05:31
Vlad Shilovsky  All Re: Mapa 10 00 06:48
Andrew Kozhevnicov  Aleksandr Vinogradov p 10 00 09:54
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky 10 00 18:17
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky , - ! 10 00 18:23
Evgeny Karpov  Ivan Kovalef p? 10 00 12:52
Evgeny Karpov  Andrew Kozelko "" - 10 00 13:05
Evgeny Karpov  Andrey Shmarin p? 10 00 13:10
Liana Blagennova  All Generation X 10 00 23:15
Mikhail Zislis  Alexander Chuprin 10 00 21:47
Mikhail Zislis  Semen Druy " " 10 00 22:00
Mikhail Zislis  Semen Druy py ( " ") 10 00 22:03
Mikhail Zislis  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 10 00 22:08
Mikhail Zislis  Dmitry Akentyev Shumil vs pp: 23.12.1999 10 00 22:32
Mikhail Zislis  Andrey Shmarin y : , ! 10 00 22:20
Konstantin Orloff  All Re: 10 00 23:32
Ilya Ovsyanikov  Aleksandr Zajcev Re: 08 00 10:35
Nikolay Nikiforov  Andrey Beresnyak p (: 1984 08 00 23:47
Andy Zhuravlev  Tatyana Rumyantseva py. 10 00 02:32
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^2: 11 00 11:29
Elena Navrozkaya  Alex Volperts Re^4: 11 00 11:32
Anton Ikryannikov  Evgeny Novitsky 09 00 01:34
Yuri Kostylev  Aleksandr Vinogradov Re: 09 00 14:52
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis py. 11 00 11:59
Evgeny Novitsky  Alex Mustakis 11 00 12:17
Oleg Bakiev  Alex Mustakis py. 11 00 11:00
Michail Pozdniakov  Anton Leitan H 03 00 01:12
Alex Mustakis  Oleg Bakiev py. 11 00 12:15
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky py. 11 00 11:31
Alex Mustakis  Evgeny Novitsky 11 00 11:50
Sergey Grigoriev  Oleg Pol p 10 00 23:32
Mikhail Zislis  Irina R. Kapitannikova TAM.HAC.HET, ? 11 00 01:34
Liana Blagennova  Alexey Taratinsky , - ! 11 00 00:57
Liana Blagennova  Leonid Kandinsky , - ! 11 00 02:09
Vitaly Bychkov  Alex Volperts Re: 10 00 23:58
Michael Paniushkin  Alexander Chuprin : 11 00 08:51
Alex Volperts  Evgeny Karpov Re: p? 11 00 13:55
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^3: 11 00 13:56
Alex Volperts  Elena Navrozkaya Re^5: 11 00 13:58
Sergey Yaroslavsky  Oleg Pol H!!!!! ! 11 00 15:29
Alex Volperts  Vitaly Bychkov Re^2: 11 00 16:32
Olexander Lebid'  Marina Konnova . Special Edition 10 00 09:11
Boxa Vasilyev  Alex Volperts Re: 11 00 09:33
Oleg Bakiev  Evgeny Novitsky py. 11 00 16:37
Alex Talan  All 11 00 20:38
Alex Talan  All Web 11 00 21:01
Dmitry Sidoroff  Evgeny Novitsky py. 11 00 14:19
Dmitry Sidoroff  Aleksandr Vinogradov py. 11 00 14:41
Dmitry Sidoroff  Tatyana Rumyantseva py. 11 00 14:56
Dmitry Sidoroff  Michael Zherebin py. 11 00 17:46
Dmitry Sidoroff  Dmitriy Kostiuk 11 00 17:58
Ignat Zapolsky  Evgeny Novitsky 09 00 00:52
Dasha Serebrjakova  Evgeny Karpov "" - 11 00 23:32
Oleg Bakiev  Alex Mustakis py. 11 00 22:15
Alexey Alborow  Liana Blagennova Generation X 11 00 14:48
Oleg Pol  Sergey Grigoriev p 11 00 22:20
Oleg Pol  Sergey Yaroslavsky H!!!!! ! 11 00 22:24
Sergey Sokolov  All p 11 00 22:13
Konstantin Yakimenko  Elena Navrozkaya 11 00 23:14
Oleg Kolesnikoff  Mikhail Zislis Shumil vs pp: 30.12.1999 12 99 00:52
Aleksandr Zajcev  Boris Uwarow y : , ! 10 00 13:14
Vadim Chesnokov  Vitaly Lugovsky , ( p!) 11 00 23:44
Vadim Chesnokov  Vitaly Lugovsky , ( p!) 11 00 22:28
Vadim Chesnokov  Andrey Shmarin y : , ! 11 00 22:36
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky 11 00 22:42
Vadim Chesnokov  Tatyana Rumyantseva py. 11 00 22:47
Vadim Chesnokov  Alexey Alborow pp: p 11 00 22:52
Vadim Chesnokov  Alexey Taratinsky , ( p!) 11 00 23:02
Vadim Chesnokov  Alexey Taratinsky py. 11 00 23:05
Vadim Chesnokov  Evgeny Novitsky py. 11 00 23:13
Vadim Chesnokov  Sergey Yaroslavsky H!!!!! ! 11 00 23:16
Vadim Chesnokov  Alex Volperts Re^5: 11 00 23:42
Shumil  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 12 00 02:01
Shumil  Konstantin Grishin Shumil vs pp: 30.12.1999 12 00 02:01
Shumil  Leonid Kandinsky Shumil vs pp: 30.12.1999 12 00 02:01
Ilya V Malyakin  Boris Uwarow y : , ! 11 00 02:44
Ilya V Malyakin  Boris Uwarow : 11 00 02:48
Ilya V Malyakin  Stanislav Ovchinnikov p 11 00 02:12
Marina Konnova  Lina Kirillova . Special Edition 11 00 12:46
Marina Konnova  A.Leitan@g23.Relcom.Ru 09 00 10:21
Marina Konnova  Vadim Chesnokov 09 00 10:36
Marina Konnova  Alexander Kolyada 09 00 10:48
Marina Konnova  Boxa Vasilyev - 09 00 10:54
Marina Konnova  Katya Agapitova ... 09 00 10:58
Marina Konnova  Helix@redcom.Ru : 09 00 11:20
Marina Konnova  Helix@redcom.Ru : 09 00 11:47
Marina Konnova  Semen Druy py ( " ") 09 00 11:51
Marina Konnova  Tatl@openmail.Irex.Ru : . 09 00 12:03
Marina Konnova  Hellen Lesjukova p 11 00 10:51
Alex Volperts  Boxa Vasilyev Re^2: 12 00 02:30
Alexander Chuprin  Mikhail Zislis 11 00 18:46
Alexander Zeveke  Oleg Kolesnikoff Shumil vs pp: 30.12.1999 11 00 16:24

> > >
ru.fantasy | ru.fantasy.alt | ru.ludeny | ru.mythology | ru.sf.bibliography | ru.sf.news | ru.sf.seminar | su.books | su.sf&f.fandom
> >
| | | | | |
, , !
© .ru, . 2001-2021
© , . 2001
© 2001
© 2001